Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki

Kształcenie

 • Rada Interesariuszy

  Uchwałą Rady Wydziału Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki z dnia 15 września 2017 r. powołano Radę Interesariuszy.

  • uczestnikami Rady Interesariuszy, będą przedstawiciele otoczenia społeczno-gospodarczego wskazani przez Rady programowe funkcjonujących na Wydziale kierunków studiów;
  • Rady programowe poszczególnych kierunków studiów ściśle współpracują z Radą Interesariuszy.
  • Zadania Rady Interesariuszy na Wydziale Biologii Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki obejmują w szczególności:

  − Wspieranie Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia na Wydziale Biologii Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki oraz Rad programowych poszczególnych kierunków w zapewnieniu jakości kształcenia z potrzebami rynku pracy i zgodnych z Polską Ramą Kwalifikacji.
  − Opiniowanie efektów kształcenia i programów kształcenia, kierunków nowotworzonych i funkcjonujących na Wydziale.
  − Monitorowanie funkcjonowania programów kształcenia oraz analiza i wymiana doświadczeń w tym zakresie.
  − Wyrażanie opinii na temat tematyki prac dyplomowych i prowadzonych badań w odniesieniu do potrzeb rynku pracy.
  − Opiniowanie miejsc odbywania praktyk przez studentów.
  − Wspieranie w WKdsJK i Rad programowych Wydziału w trakcie organizowania konferencji, warsztatów, praktyk dla studentów i inne działania zmierzające do podniesienia jakości kształcenia

  Skład Rady Interesariuszy Wydziału Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki:

  AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA I AGROTURYSTYKA KWALIFIKOWANA:
  Dr Andrzej Mazur – dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Kielcach
  lic. Tomasz Stasiak- przedstawiciel -TSfitness Tomasz Stasiak
  inż. Mariusz Chwalczuk – przedstawiciel Koła Łowieckiego nr 34 „Orzeł” w Niedrzwicy Dużej – prezes Koła
  mgr Michał Gołota – przedstawiciel Michał Gołota Usługi Turystyczne
  Rafał Gontarczyk – komendant Stowarzyszenia Roztoczańska Konna Straż Ochrony Przyrody im. 25 Pułku Ułanów Wielkopolskich.
  Michał Szatanek – Grupa SZATANEK Polska (szkoła żeglarstwa i sportów motorowodnych – Bocianie Gniazdo)
  Zbigniew Kołodziej – właściciel gospodarstwa agroturystycznego „Majątek Rutka”

  ZOOTECHNIKA:
  mgr Bernarda Jarzyna wicedyrektor Zespołu Szkół Nr 3 w Kraśniku
  dr Agnieszka Skałecka – Wojewódzki Inspektor Weterynarii w Lublinie
  mgr Robert Chachaj – fima paszowa Lohmann Animal Health
  dr Zbigniew Bajda – Prezes Związku Regionalnego Związku Hodowców i Użytkowników Świni Rasy Puławskiej „PUŁAWIAK”
  dr hab. Henryk Malec – właściciel firmy (Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe) zajmującej się wylęgiem kurcząt
  mgr Zbigniew Kołodziej – właściciel gospodarstwa Majątek Rutka w Puchaczowie

  BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY:
  mgr Katarzyna Fałek-Kurzyna – Państwowa Inspekcja Pracy
  mgr Hanna Hołaj – Prezes Zarządu – Rolniczy Zakład Doświadczalny „Jastków” Sp. Z O.O
  dr Józef Witczak – wiceprezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służb bhp
  dr Piotr Karczmarek – inspektor bhp, członek Regionalnej Komisji ds. Bezpieczeństwa w Rolnictwie Indywidualnym, powołanej przez PIP; biegły sądowy w zakresie bhp, konsultant krajowy w zakresie wypadków w rolnictwie i czynników szkodliwych i uciążliwych w środowisku pracy, dyrektor Centralnego Ośrodka Szkoleniowego OSPSBHP w Kaliszu.

  BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI, BEZPIECZEŃSTWO I CERTYFIKACJA ŻYWNOŚCI:
  mgr inż. Danuta Orleańska – Pełnomocnik ds. Certyfikacji Osób i Systemów Bezpieczeństwa Żywności Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji S.A. w Warszawie
  przedstawiciel Spółdzielczej Mleczarni „Spomlek” w Radzyniu Podlaskim
  dr inż. Agnieszka Jarosińska – przedstawiciel Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Lublinie

  HIPOLOGIA I JEŹDZIECTWO

  Adam Dunia Gospodarstwo Agroturystyczne „Stajnia Wylągi”

  Bartosz Wójcik Lubelski Związek Jeździecki,

  Iga Klej Sklep Jeździecki „Cztery Podkowy”

  Artur Olesiejuk Soymax sp. z o.o.,

  Jacek Kozik Lubelski Związek Hodowców Koni

  EQUINE MANAGEMENT AND CARE:
  Wiceprezes Związku Hodowców Koni Ras Zimnokrwistych – Ryszard Pietrzak
  Jan Słomiany- PZJ – PZHK

  BEHAWIORYSTYKA ZWIERZĄT:
  Marzena Stefaniak -Zastępca Dyrektora Kliniki – Lubelskie Centrum Małych Zwierząt – Klinika Weterynaryjna
  Bożena Kiedrowska – Dyrektor – Lubelskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Lublinie
  dr Małgorzata Goleman – Skarbnik Związku Kynologicznego w Polsce, Odział w Lublinie

  PIELĘGNACJA ZWIERZĄT I ANIMALOTERAPIA: 
  Judyta Popiołek –  Fundacja Canituus Lublin 
  Justyna Kłos – gabinet pielęgnacji psów i kotów „Psa SPA ..i kota”
  lek med. wet. Bartosz Węgorek – Przychodnia Weterynaryjna CZTERY ŁAPY

   

 • Wydziałowa Komisja ds. Jakości Ksztłcenia

  Skład Wydziałowej Komisji d.s. Jakości Kształcenia powołanej przez Dziekana Wydziału Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki na lata 2020-2021

   
  • Prof. dr hab. Bożena Kiczorowska – przewodnicząca
  • Prof. dr hab. Andrzej Junkuszew – członek
  • Dr hab. Łukasz Wlazło, prof. uczelni– członek
  • Dr hab. Wioletta Samolińska, prof. uczelni – członek
  • Dr Monika Greguła-Kania – członek
  • Dr Sebasian Knaga – członek
  • Dr Wanda Krupa – członek
  • Inż. Małgorzata Pinkos – przedstawiciel pracowników inżynieryjno-technicznych – członek
  • Zuzanna Całyniuk – przedstawiciel doktorantów – członek
  • Anna Koleśnik – przedstawiciel studentów – członek

Rozkłady semestr letni 2022/2023

Kontakt w sprawie zmian w rozkładzie: mariusz.wojcik@up.lublin.pl

Studia stacjonarne I stopnia

Kierunek Specjalność Rok Semestr Rozkłady Data aktualizacji
Behawiorystyka zwierząt 1 2 3.03.2023
2 4 13.02.2023
3 6 10.03.2023
BHP 1 2 3.04.2023
2 4 15.02.2023
3 6 8.03.2023
Bezpieczeństwo i certyfikacja żywności 2 4 14.03.2023
3 6 26.02.2023
Hipologia i jeździectwo 1 2 9.03.2023
2 4 2.03.2023
3 6 2.03.2023
Zootechnika 1 2 2.03.2023
2 4 13.02.2023
3 6 20.02.2023
Aktywność fizyczna i agroturystyka kwalifikowana 2 4 10.03.2023
Pielęgnacja zwierząt i animaloterapia 1 2 1.03.2023
2 4 1.03.2023
3 6 9.02.2023
Kryminalistyka w biogospodarce 1 2 1.03.2023

Studia stacjonarne II stopnia

Kierunek Specjalność Rok Semestr Rozkłady Data aktualizacji
Behawiorystyka zwierząt 1 1 12.04.2023
2 3 6.02.2023
BHP 1 1 30.03.2023
Bezpieczeństwo i certyfikacja żywności 1 1 x.02.2023
2 3 9.05.2023
Hipologia i jeździectwo 1 1 2.03.2023
2 3 6.02.2023
Zootechnika Zarządzanie produkcją w chowie zwierząt 1 1 x.02.2023
2 3 16.03.2023
Bioinżynieria i marketing pasz 1 1 14.03.2023
2 3 19.02.2023
Animaloterapia 1 1 10.02.2023

Studia niestacjonarne I stopnia

Kierunek Specjalność Rok Semestr Rozkłady Data aktualizacji
Behawiorystyka zwierząt 1 2 3.03.2023
2 4 20.02.2023
3 6 6.02.2023
4 8 3.03.2023
BHP 2 4 30.03.2023
3 6 13.02.2023
4 8 6.02.2023
Pielęgnacja zwierzat i animaloterapia 2 4 2.03.2023
Zootechnika 2 4 20.02.2023
3 6 6.02.2023

Studia niestacjonarne II stopnia

Kierunek Specjalność Rok Semestr Rozkłady Data aktualizacji
Behawiorystyka zwierzat 2 4 13.02.2023

Archiwalne

Rozkłady semestr zimowy 2022/2023

Studia stacjonarne I stopnia

Kierunek Specjalność Rok Semestr Rozkłady Data aktualizacji
Behawiorystyka zwierząt 1 1 7.12.2022
2 3 13.10.2022
3 5 6.10.2022
4 7 7.12.2022
BHP 1 1 4.10.2022
2 3 2.11.2022
3 5 27.10.2022
4 7 27.10.2022
Bezpieczeństwo i certyfikacja żywności 2 3 16.10.2022
3 5 30.09.2022
Hipologia i jeździectwo 1 1 3.10.2022
2 3 7.10.2022
3 5 27.10.2022
4 7 27.09.2022
Zootechnika 1 1 5.12.2022
2 3 15.12.2022
3 5 30.09.2022
4 7 6.10.2022
Aktywność fizyczna i agroturystyka kwalifikowana 2 3 3.10.2022
Pielęgnacja zwierząt i animaloterapia 1 1 5.12.2022
2 3 9.11.2022
3 5 23.09.2022
4 7 4.10.2022
Kryminalistyka w biogospodarce 1 1 23.10.2022

Studia stacjonarne II stopnia

Kierunek Specjalność Rok Semestr Rozkłady Data aktualizacji
Behawiorystyka zwierząt 2 2 8.11.2022
Bezpieczeństwo i certyfikacja żywności 2 2 7.10.2022
Hipologia i jeździectwo 2 2 30.09.2022
Zootechnika Zarządzanie produkcją w chowie zwierząt 2 2 5.10.2022
Bioinżynieria i marketing pasz 2 2 6.10.2022

Studia niestacjonarne I stopnia

Kierunek Specjalność Rok Semestr Rozkłady Data aktualizacji
Behawiorystyka zwierząt 1 1 30.09.2022
2 3 6.10.2022
3 5 22.09.2022
4 7 21.10.2022
BHP 1 1 xx
2 3 30.09.2022
3 5 3.10.2022
4 7 30.09.2022
Pielęgnacja zwierzat i animaloterapia 2 3 30.09.2022
Zootechnika 2 3 22.09.2022
3 5 19.10.2022

Studia niestacjonarne II stopnia

Kierunek Specjalność Rok Semestr Rozkłady Data aktualizacji
Behawiorystyka zwierząt 2 3 4.10.2022
 • Aktywność fizyczna i agroturystyka kwalifikowana 2022/2023

  Aktywność fizyczna i agroturystyka kwalifikowana Studia I stopnia
  Stacjonarne
  semestr 1-2 semestr 3-4
  Przedmioty do wyboru
 • Behawiorystyka zwierząt 2022/23

  Studia Stacjonarne
  Stopień I II
  Rok 1 2 3 4 1 2
  Semestr 1-2 3-4 5-6 7 1 2-3
  Behawiorystyka zwierzat

  Data aktualizacji: 6.06.2022

  Studia Niestacjonarne
  Stopień I II
  Rok 1 2 3 4 1 2
  Semestr 1-2 3-4 5-6 7-8 1-2
  Behawiorystyka zwierzat

  Data aktualizacji: 15.11.2022

 • Bezpieczeństwo i certyfikacja żywności 2022/2023

  Studia Stacjonarne Niestacjonarne
  Stopień I II I II
  Semestr 1-2 3-4 5-6 1 2-3 1-2 1-2
  Plany

  Data aktualizacji 6.06.2022

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy 2022/23

  BHP Studia
  Stacjonarne Niestacjonarne
  I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  semestr semestr
  1-2 3-4 5-6 7 1 2-3 1-2 3-4 5-6 7-8 1-2

  Data aktualizacji 6.06.2022

 • Doradztwo w obszarach wiejskich 2022/2023

  Studia Stacjonarne
  Stopień Drugi
  Semestr 1
  Doradztwo w Obszarach Wiejskich
  Przedmioty do wyboru
 • Hipologia i jeździectwo 2022/23

  Studia stacjonarne
  Stopień 1 2
  semestr 1-2 3-4 5-6 7 1 2-3
  Hipologia i jeździectwo
  Przedmioty do wyboru
  Ścieżki tematyczne
  specjalność Horse Usage
  Przedmioty do wyboru

  Data aktualizacji: 6.06.2022 r.

 • Pielęgnacja Zwierząt i Animaloterapia 2022/23

  Pielęgnacja zwierząt i animaloterapia
  Studia Stacjonarne Niestacjonarne
  Semestr 1-2 3-4 5-6 7 1-2 3-4
  Plany

  Data aktualizacji: 6.06.2022

   

 • Pszczelarstwo w agroekosystemach 2022/23

  Studia Stacjonarne
  Stopień I
  Semestr 1-2
  Pszczelarstwo w agrosystemach
  Przedmioty do wyboru

  Data aktualizacji 6.06.2022

 • Zootechnika 2022/23

  ZOOTECHNIKA

  Specjalność

  Studia stacjonarne
  Stopień
  I II
  Semestr
  1-2 3-4 5-6 7 1 2-3
  Zootechnika ogólna X X
  Zootechnika ogólna – przedmioty do wyboru X X
  Zarządzanie produkcją w chowie zwierząt X X X X
  Zarządzanie produkcją w chowie zwierząt – przedmioty do wyboru X X X X
  Bioinżynieria i marketing pasz X X X X
  Bioinżynieria i marketing pasz – przedmioty do wyboru X X X X

  Data aktualizacji: 16.06.2022 r.

  ZOOTECHNIKA

  Specjalność

  Studia niestacjonarne
  Stopień
  I II
  Semestr
  1-2 3-4 5-6 1-2
  Zootechnika ogólna
  Zootechnika ogólna – przedmioty do wyboru

  Data aktualizacji: 16.06.2022 r.

 • Kryminalistyka w biogospodarce 2022/23

  Studia Stacjonarne
  Stopień I
  Semestr 1-2
  Kryminalistyka w biogospodarce
 • Zarządzanie w produkcji i przetwórstwie mleka

  Studia Stacjonarne
  Stopień II
  Semestr 1-3
  Zarządzanie w produkcji i przetwórstwie mleka
 • Animaloterapia 2022/2023

   

  Studia Stacjonarne
  Stopień II
  Semestr 1-3
  animaloterapia

  Data aktualizacji 16.06.2022

 • Aktywność fizyczna i agroturystyka kwalifikowana 2021/2022

  Aktywność fizyczna i agroturystyka kwalifikowana Studia I stopnia
  Stacjonarne
  semestr 1-2 semestr 5-6
  Przedmioty do wyboru
 • Behawiorystyka zwierząt 2021/22

  Dane archiwalne

  Studia Stacjonarne
  Stopień I II
  Rok 1 2 3 4 1 2
  Semestr 1-2 3-4 5-6 7 1 2-3
  Behawiorystyka zwierzat

  Data aktualizacji: 17.06.2021

  Studia Niestacjonarne
  Stopień I II
  Rok 1 2 3 4 1 2
  Semestr 1-2 3-4 5-6 7-8 1-2
  Behawiorystyka zwierzat

  Data aktualizacji: 17.06.2021

 • Bezpieczeństwo i certyfikacja żywności 2021/2022

  Plany archiwalne

  Studia Stacjonarne Niestacjonarne
  Stopień I II I II
  Semestr 1-2 3-4 7 1 2-3 1-2 1-2
  Plany
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy 2021/22

  Plany Archiwalne

  BHP Studia
  Stacjonarne Niestacjonarne
  I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  semestr semestr
  1-2 3-4 5-6 7 1 2-3 1-2 3-4 5-6 7-8 1
 • Doradztwo w obszarach wiejskich 2021/2022

  Studia Stacjonarne
  Stopień Drugi
  Semestr 1
  Doradztwo w Obszarach Wiejskich
  Przedmioty do wyboru
 • Hipologia i jeździectwo 2021/22

  Plany Archiwalne 2021_2022

    Studia stacjonarne
  Stopień 1 2
  semestr 1-2 3-4 5-6 7 1 2-3
  Hipologia i jeździectwo
  Przedmioty do wyboru
  Ścieżki tematyczne
  specjalność Horse Usage          
  Przedmioty do wyboru          
 • Pielęgnacja Zwierząt i Animaloterapia 2021/22

  Plany Archiwalne

  Pielęgnacja zwierząt i animaloterapia
  Studia Stacjonarne Niestacjonarne
  Semestr 1-2 3-4 5-6 1-2
  Plany
 • Pszczelarstwo w agroekosystemach 2021/22

  Dane archiwalne

  Studia Stacjonarne
  Stopień I
  Semestr 1-2
  Pszczelarstwo w agrosystemach
 • Zootechnika 2021/22

  Plany Archiwalne

  ZOOTECHNIKA

  Specjalność

  Studia stacjonarne
  Stopień
  I II
  Semestr
  1-2 3-4 5-6 7 1 2-3
  Zootechnika ogólna X X
  Zootechnika ogólna – przedmioty do wyboru X X
  Zarządzanie produkcją w chowie zwierząt X X X X X
  Zarządzanie produkcją w chowie zwierząt – przedmioty do wyboru X X X X X
  Bioinżynieria i marketing pasz X X X X
  Bioinżynieria i marketing pasz – przedmioty do wyboru X X X X

  Data aktualizacji: 1.02.2022 r.

  ZOOTECHNIKA

  Specjalność

  Studia niestacjonarne
  Stopień
  I II
  Semestr
  1-2 3-4 1-2
  Zootechnika ogólna
  Zootechnika ogólna – przedmioty do wyboru
Bezpieczństwo i certyfikacja żywności
Zobacz
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Zobacz
Behawiorystyka Zwierząt
Zobacz
Hipologia i jeździectwo
Zobacz
Pielęgnacja zwierząt i animaloterapia
Zobacz
Zootechnika
Zobacz
Aktywność fizyczna i Agroturystyka kwalifikowana
Zobacz
kryminalistyka-w-biogospodarce
Zobacz
Bioinformatyka
Zobacz
 • Efekty uczenia się na kierunku Zootechnika

Uchwała 23/2021-2022 z dnia 28.01.2022 w sprawie zmian w programie studiów pierwszego i drugiego stopnia kierunku zootechnika profil ogólnoakademicki

Uchwała 107/2018-2019 z dnia 28.06.2019 w sprawie dostosowania programu studiów kierunku zootechnika dla cykli kształcenia rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020 do wymagań określonych w ustawie

Uchwała nr 64 w sprawie efektów kształcenia na kierunku Zootechnika

Efekty kształcenia na kierunku Zootechnika 1 stopień

Efekty kształcenia na kierunku Zootechnika 2 stopień

 • Efekty uczenia się na kierunku Bezpieczeństwo i higiena pracy

Uchwała 102/2018-2019 z dnia 28.06.2019 w sprawie dostosowania programu studiów kierunku bezpieczeństwo i higiena pracy dla cykli kształcenia rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020 do wymagań określonych w ustawie

Uchwała nr 60/2011 w sprawie efektów kształcenia na kierunku BHP

Efekty kształcenia na kierunku BHP 1 stopnia

Uchwała nr 21/2014_2015 w sprawie utworzenia studiów II stopnia na kierunku BHP

Efekty kształcenia na kierunku BHP 2 stopnia

Uchwała 56/2015-2016 z dnia 24.06.2016 w sprawie utworzenia studiów pierwszego stopnia o kierunku bezpieczeństwo i higiena pracy o profilu ogólnoakademickim mieszczącym się w obszarze nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych (64,7%) oraz w obszarze nauk technicznych (35,3%)

załącznik – opis efektów kształcenia na studiach pierwszego stopnia

 • Efekty uczenia się na kierunku Hipologia i jeździectwo

Uchwała 105/2018-2019 z dnia 28.06.2019 w sprawie dostosowania programu studiów kierunku hipologia i jeździectwo dla cykli kształcenia rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020 do wymagań określonych w ustawie

uchwała nr 54/2016 w sprawie efektów kształcenia na kierunku Hipologia i jeździectwo

załącznik nr 1 do uchwały 54/2016 efekty kształcenia na studiach pierwszego stopnia

załącznik nr 2 do uchwały 54/2016 efekty kształcenia na studiach pierwszego stopnia

Uchwała nr 62/2011 w sprawie efektów kształcenia na kierunku Hipologia i jeździectwo

Efekty kształcenia na kierunku Hipologia i jeździectwo 1 stopnia

Efekty kształcenia na kierunku Hipologia i jeździectwo 2 stopnia

 • Efekty uczenia się na kierunku Behawiorystyka zwierząt

Uchwała 100/2018-2019 z dnia 28.06.2019 w sprawie dostosowania programu studiów kierunku behawiorystyka zwierząt dla cykli kształcenia rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020 do wymagań określonych w ustawie

Uchwała nr 79/2011 w sprawie efektów kształcenia na kierunku Behawiorystyka zwierząt

Efekty kształcenia na kierunku Behawiorystyka zwierząt 1 stopnia 1

Efekty kształcenia na kierunku Behawiorystyka zwierząt 1 stopnia 2

Efekty kształcenia na kierunku Behawiorystyka zwierząt 1 stopnia 3

Efekty kształcenia na kierunku Behawiorystyka zwierząt 2 stopnia 1

Efekty kształcenia na kierunku Behawiorystyka zwierząt 2 stopnia 2

Efekty kształcenia na kierunku Behawiorystyka zwierząt 2 stopnia 3

 • Efekty uczenia się na kierunku Bezpieczeństwo i certyfikacja żywności

Uchwała 101/2018-2019 z dnia 28.06.2019 w sprawie dostosowania programu studiów kierunku bezpieczeństwo i certyfikacja żywności dla cykli kształcenia rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020 do wymagań określonych w ustawie

Uchwała nr 17/2016-17 w sprawie utworzenia studiów I stopnia o kierunku Bezpieczeństwo i certyfikacja żywności

Uchwała nr 3/2015-16 w sprawie utworzenia studiów II stopnia o kierunku Bezpieczeństwo i certyfikacja żywności

Efekty kształcenia na kierunku Bezpieczeństwo i certyfikacja żywności I stopień

Tabela odniesiesienia efektów kierunkowych do efektów obszarowych II stopień -1

Tabela pokrycia obszarowych efektów kształcenia przez efekty kierunkowe – 1

 • Efekty uczenia się na kierunku Doradztwo w obszarach wiejskich

Uchwała 104/2018-2019 z dnia 28.06.2019 w sprawie dostosowania programu studiów kierunku doradztwo w obszarach wiejskich dla cykli kształcenia rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020 do wymagań określonych w ustawie

Uchwała nr 20/2014-2015 w sprawie utworzenia studiów II stopnia na kierunku Doradztwo w obszarach wiejskich

Efekty kształcenia na kierunku Doradztwo w obszarach wiejskich 2 stopnia

Uchwała 102/2018-2019 z dnia 28.06.2019 w sprawie dostosowania programu studiów kierunku bezpieczeństwo i higiena pracy dla cykli kształcenia rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020 do wymagań określonych w ustawie

 • Efekty uczenia się na kierunku Wychowanie fizyczne i agroturystyka kwalifikowana

 

Uchwała nr 55/2021-2022 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie doskonalenia programu studiów na kierunku aktywność fizyczna i agroturystyka kwalifikowana dla cykli kształcenia rozpoczynających się od roku akademickiego 2022/2023

 

Uchwała 99/2018-2019 z dnia 28.06.2019 w sprawie dostosowania programu studiów kierunku aktywność fizyczna i agroturystyka kwalifikowana dla cykli kształcenia rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020 do wymagań określonych w ustawie

Uchwała 89/2016-2017 z dnia 22.09.2017 w sprawie dostosowania nazwy kierunku studiów wychowanie fizyczne do zakładanych efektów kształcenia

Uchwała 12/2017-2018 z dnia 27.10.2017 w sprawie korekty do uchwały Senatu nr 89/2016-2017 z dnia 22 września 2017 r.

Uchwała 12/2017-2018 z dnia 27.10.2017 w sprawie korekty do uchwały Senatu nr 89/2016-2017 z dnia 22 września 2017 r.

 • Efekty uczenia się na kierunku Pielęgnacja zwierząt i animaloterapia

Efekty kształcenia na kierunku Pielęgnacja zwierząt i animaloterapia

Efekty uczenia na kierunku Pielęgnacja zwierząt i animaloterapia

Tabela odniesień kierunkowych efektów kształcenia

Organzacja roku akademickiego
Zobacz
Studenckie Koło Naukowe „Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki”
Zobacz
Studenckie Koło Naukowe "Biologii, Hodowli i Użytkowania Drobiu"
Zobacz
Felinologiczne Studenckie Koło Naukowe
Zobacz
Studenckie Koło Naukowe Hodowli i Biotechnologii Świń
Zobacz
Studenckie Koło Naukowe Żywienia Zwierząt i Bromatologii
Zobacz
Studenckie koło naukowe Zagrożeń Zawodowych i Środowiskowych
Zobacz

WYDZIAŁOWA RADA SAMORZĄDU STUDENCKIEGO WYDZIAŁU NAUK O ZWIERZĘTACH I BIOGOSPODARKI 2022/2023

Przewodnicząca – Wiktoria Mendel – Pielęgnacja zwierząt i animaloterapii, 4 rok

 e-mail.: wiktoria.nikka.mendel@gmail.com

Wiceprzewodnicząca  – koordynator ds. prawnych i administracyjnych – inż. Anna Gola

Skarbnik – koordynator ds. socjalnych – Magdalena Blacha

Sekretarz – koordynator ds. promocji – Urszula Pacanowska

Koordynator ds. kultury – Dominik Antoszewski

Koordynator ds. sportu i akcji charytatywnych – Paweł Kawałko

 

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY STACJONARNE

I rok
Agnieszka Bielak
agnieszkabielak04@o2.pl, bhp2022.23@gmail.com
Opiekun Mgr Anna Żebracka

II rok
Julia Maciejczak
maciejczakjulia3@gmail.com, bhp.up.2021@gmail.com
Opiekun – Prof. dr hab.Anna Chmielowiec-Korzeniowska

III rok

Patrycja Wojdyr

patrycja.wojdyr@gmail.com

bhp.stopien1@gmail.com
Opiekun – mgr Mateusz Ossowski

 

IV rok
Nizio Jagoda
monika030875@wp.pl
Opiekun – Dr hb. Łukasz Wlazło, prof. uczelni

I rok II stopnia
Malczuk Paweł
maalczukpawel@gmail.com

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY NIESTACJONARNE

II rok
Żaneta Golec
zaneta1208@onet.pl

III rok
Widz Krzysztof
widzkrzystof36@gmail.com

IV rok
Sawicka Magdalena
magda.980512@gmail.com

BEZPIECZEŃSTWO I CERTYFIKACJA ŻYWNOŚCI STACJONARNE

II rok
Renata Zdun
reniaz2011@o2.pl
Opiekun – Dr Agnieszka Kaliniak-Dziura

III rok
Butryn Dominika
bezpieczenstwo.certyfikac@wp.pl
Opiekun – Dr Marek Kowalczyk

BEHAWIORYSTYKA ZWIERZĄT STACJONARNE

I rok
Starościna: Iga Stadnicka – Kolendo
behawiorystyka2022@gmail.com
Opiekun – Lek. wet. Aleksandra Garbiec

II rok
Pacanowska Urszula
u.pacanowskaa@gmail.com
Opiekun – Dr Wanda Krupa

III rok
Ogrodnik Aleksandra
aogrodnik2001@gmail.com
Opiekun – Dr Mariusz Wójcik

IV rok
Peruga Natalia
nataliaperuga@gmail.com
Opiekun – Dr Weronika Maślanko

II rok II stopnia
Bieniek Paulina
behstacj2018@gmal.com
Opiekun-Dr Damian Zieliński

BEHAWIORYSTYKA ZWIERZĄT NIESTACJONARNE

I rok
Julia Ponikowska
juliaponikowska2@gmail.com

II rok
Marta Tarasiewicz
behawiorystyka2021ns@gmail.com
mtarasiewicz999@gmail.com

III rok
Jarmoła Elena
Behawiorystykazwierzat2020@gmail.com

IV rok
behawiorystyka2019ns@gmail.com

II rok II stopnia
Masier Patrycja
patrysia.masier@gmail.com
behawiorystyka.zwierzat.2017@gmail.com

ZOOTECHNIKA STACJONARNE

I rok
Brian Zięzio

brian.ziezio@gmail.com
upzootechnika@gmail.com
Opiekun – Dr Maciej Bąkowski

II rok
Katarzyna Wójcik
Katarzyna.wojcik.01@wp.pl
Opiekun – Dr inż. Kamil Drabik

III rok
Rekiel Patrycja
patrycjar00@gmail.com
Opiekun – Dr Kinga Kropiwiec-Domańska

I rok II stopnia
Moczulska Magdalena
magdalenamoczulska55@gmail.com, bimp2023uplublin@gmail.com

II rok II stopnia
Specjalność: zarządzanie produkcją w chowie zwierząt
Anna Golan
anna.maria.gola99@gmail.com

Specjalność: bioinżynieria i marketing pasz.
Anna Koleśnik
zootechnika.bimp@gmail.com,

ZOOTECHNIKA NIESTACJONARNE

II rok
Kurpiewska Aleksandra
aleksandrakurpiewska01@gmail.com

III rok
Dudziński Błażej
olp48@wp.pl

HIPOLOGIA i JEŹDZIECTWO

I rok
Evita Gierlach
evita.gierlach@gmail.com
Opiekun – Mgr inż. Matyna Mierzicka

II rok
Barbara Sosnowska
basia.s2215@gmail.com
Opiekun – Mgr inż. Anna Wiśniewska

III rok
Wnęk Marta
wnekmarta03@gmail.com
Opiekun – mgr Ewelina Tkaczyk

IV rok
Pawłowska Agnieszka
agniszka.pawlowska2@gmail.com
Opiekun – Dr Elżbieta Wnuk-Pawlak

II rok II stopień
Pawlak Natalia
natalia.pawlak200@gmail.com

AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA I AGROTURYSTYKA KWALIFIKOWANA

II rok
Ukleja Małgorzata
malgorzata.ukleja@onet.pl
Opiekun – Dr Bożena Bednarska

IV rok
Marlena Nowak
mnowak@lociechocinek.pl
Opiekun – Dr Monika Greguła-Kania

PIELĘGNACJA ZWIERZĄT I ANIMALOTERAPIA

I rok
Wiktoria Jasińska
jasinskawiktoria2002@gmail.com, Animaloterapia@wp.pl
Opiekun – Dr Agata Kokocińska

II rok
Sybilla Haśnik
sybilla-wojtala@wp.pl
Opiekun – Mgr Joanna Kapustka

III rok
Wałejko Zofia
zosiaw9@gmail.com
Opiekun – Dr Justyna Wojtaś

PIELĘGNACJA ZWIERZĄT I ANIMALOTERAPIA NIESTACJONARE

II rok
Sołtys Małgorzata
malgorzatasoltys1@gmail.com

KRYMINALISTYA W BIOGOSPODARCE STACJONARNE

I rok
Sandra Dolecka
kryminalistykaup2022@gmail.com
Opiekun – Prof. dr hab. Magdalena Gryzińska