Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki

Kształcenie

 • Rada Interesariuszy

  Uchwałą Rady Wydziału Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki z dnia 15 września 2017 r. powołano Radę Interesariuszy.

  • uczestnikami Rady Interesariuszy, będą przedstawiciele otoczenia społeczno-gospodarczego wskazani przez Rady programowe funkcjonujących na Wydziale kierunków studiów;
  • Rady programowe poszczególnych kierunków studiów ściśle współpracują z Radą Interesariuszy.
  • Zadania Rady Interesariuszy na Wydziale Biologii Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki obejmują w szczególności:

  − Wspieranie Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia na Wydziale Biologii Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki oraz Rad programowych poszczególnych kierunków w zapewnieniu jakości kształcenia z potrzebami rynku pracy i zgodnych z Polską Ramą Kwalifikacji.
  − Opiniowanie efektów kształcenia i programów kształcenia, kierunków nowotworzonych i funkcjonujących na Wydziale.
  − Monitorowanie funkcjonowania programów kształcenia oraz analiza i wymiana doświadczeń w tym zakresie.
  − Wyrażanie opinii na temat tematyki prac dyplomowych i prowadzonych badań w odniesieniu do potrzeb rynku pracy.
  − Opiniowanie miejsc odbywania praktyk przez studentów.
  − Wspieranie w WKdsJK i Rad programowych Wydziału w trakcie organizowania konferencji, warsztatów, praktyk dla studentów i inne działania zmierzające do podniesienia jakości kształcenia

  Skład Rady Interesariuszy Wydziału Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki:

  ZOOTECHNIKA:
  mgr Bernarda Jarzyna wicedyrektor Zespołu Szkół Nr 3 w Kraśniku
  dr Agnieszka Skałecka – Wojewódzki Inspektor Weterynarii w Lublinie
  mgr Robert Chachaj – fima paszowa Lohmann Animal Health
  dr Zbigniew Bajda – Prezes Związku Regionalnego Związku Hodowców i Użytkowników Świni Rasy Puławskiej „PUŁAWIAK”
  dr hab. Henryk Malec – właściciel firmy (Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe) zajmującej się wylęgiem kurcząt
  mgr Zbigniew Kołodziej – właściciel gospodarstwa Majątek Rutka w Puchaczowie

  OCHRONA ŚRODOWISKA :
  dr Przemysław Stachyra – Badawcza Stacja Monitoringu – Roztoczański Park Narodowy
  mgr Jarosław Szymański – dyrektor Poleskiego Parku Narodowego

  BIOLOGIA:
  dr Przemysław Stachyra – Badawcza Stacja Monitoringu – Roztoczański Park Narodowy
  mgr Jarosław Szymański – dyrektor Poleskiego Parku Narodowego

  BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY:
  mgr Katarzyna Fałek-Kurzyna – Państwowa Inspekcja Pracy
  mgr Hanna Hołaj – Prezes Zarządu – Rolniczy Zakład Doświadczalny „Jastków” Sp. Z O.O
  dr Józef Witczak – wiceprezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służb bhp
  dr Piotr Karczmarek – inspektor bhp, członek Regionalnej Komisji ds. Bezpieczeństwa w Rolnictwie Indywidualnym, powołanej przez PIP; biegły sądowy w zakresie bhp, konsultant krajowy w zakresie wypadków w rolnictwie i czynników szkodliwych i uciążliwych w środowisku pracy, dyrektor Centralnego Ośrodka Szkoleniowego OSPSBHP w Kaliszu.

  BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI, BEZPIECZEŃSTWO I CERTYFIKACJA ŻYWNOŚCI:
  mgr inż. Danuta Orleańska – Pełnomocnik ds. Certyfikacji Osób i Systemów Bezpieczeństwa Żywności Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji S.A. w Warszawie
  przedstawiciel Spółdzielczej Mleczarni „Spomlek” w Radzyniu Podlaskim
  dr inż. Agnieszka Jarosińska – przedstawiciel Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Lublinie

  HIPOLOGIA I JEŹDZIECTWO, EQUINE MANAGEMENT AND CARE:
  Wiceprezes Związku Hodowców Koni Ras Zimnokrwistych – Ryszard Pietrzak
  prof. dr hab. Sławomir Pietrzak – Prezes Stadniny Koni Janów Podlaski.
  Jan Słomiany- PZJ – PZHK

  BEHAWIORYSTYKA ZWIERZĄT:
  Marzena Stefaniak -Zastępca Dyrektora Kliniki – Lubelskie Centrum Małych Zwierząt – Klinika Weterynaryjna
  Bożena Kiedrowska – Dyrektor – Lubelskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Lublinie
  dr Małgorzata Goleman – Skarbnik Związku Kynologicznego w Polsce, Odział w Lublinie

 • Wydziałowa Komisja ds. Jakości Ksztłcenia

  Skład Wydziałowej Komisji d.s. Jakości Kształcenia powołanej przez Dziekana Wydziału Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki na lata  2020-2021
   
  • Prof. dr hab. Bożena Kiczorowska – przewodnicząca
  • Prof. dr hab. Andrzej Junkuszew – członek
  • Dr hab. Łukasz Wlazło, prof. uczelni– członek
  • Dr hab. Wioletta Samolińska, prof. uczelni – członek
  • Dr Monika Greguła-Kania – członek
  • Dr Sebasian Knaga  – członek
  • Dr Wanda Krupa –  członek
  • Inż. Małgorzata Pinkos – przedstawiciel pracowników inżynieryjno-technicznych – członek
  • Zuzanna Całyniuk – przedstawiciel doktorantów – członek
  • Anna Koleśnik – przedstawiciel studentów – członek                          


Studia stacjonarne I stopnia

Kierunek Specjalność Rok Semestr Rozkłady Data aktualizacji
Behawiorystyka zwierząt 1 1 Pobierz 5.10.2021
2 3 Pobierz 17.09.2021
3 5 Pobierz 17.09.2021
4 7 Pobierz 13.10.2021
BHP 1 1 Pobierz 15.10.2021
2 3 Pobierz 7.10.2021
3 5 Pobierz 7.10.2021
4 7 Pobierz 11.10.2021
Bezpieczeństwo i certyfikacja żywności 1 1 Pobierz 12.10.2021
2 3 Pobierz 29.09.2021
4 7 Pobierz 15.09.2021
Hipologia i jeździectwo 1 1 Pobierz 15.09.2021
2 3 Pobierz 15.09.2021
3 5 Pobierz 15.09.2021
4 7 Pobierz 15.09.2021
Zootechnika 1 1 Pobierz 6.10.2021
2 3 Pobierz 15.09.2021
3 5 Pobierz 6.10.2021
4 7 Pobierz 15.09.2021
Aktywność fizyczna i agroturystyka kwalifikowana 1 1 Pobierz 1.10.2021
3 5 Pobierz 15.09.2021
Pielęgnacja zwierząt i animaloterapia 1 1 Pobierz 5.10.2021
2 3 Pobierz 15.10.2021
3 5 Pobierz 15.09.2021

Studia stacjonarne II stopnia

Kierunek Specjalność Rok Semestr Rozkłady Data aktualizacji
Behawiorystyka zwierząt 2 2 Pobierz 13.10.2021
BHP 2 2 Pobierz 15.10.2021
Bezpieczeństwo i certyfikacja żywności 2 2 Pobierz 15.10.2021
Hipologia i jeździectwo 2 2 Pobierz 13.10.2021
Zootechnika Bioinżynieria i marketing pasz 2 2 Pobierz 15.09.2021

Studia niestacjonarne I stopnia

Kierunek Specjalność Rok Semestr Rozkłady Data aktualizacji
Behawiorystyka zwierząt 1 1 Pobierz 27.09.2021
2 3 Pobierz 6.10.2021
3 5 Pobierz 15.09.2021
4 7 Pobierz 15.09.2021
BHP 1 1 Pobierz 27.09.2021
2 3 Pobierz 27.09.2021
3 5 Pobierz 15.09.2021
4 7 Pobierz 15.09.2021
Zootechnika 1 1 Pobierz 6.10.2021
2 3 Pobierz 27.09.2021
Pielęgnacja zwierząt i animaloterapia 1 1 Pobierz 15.09.2021

Studia niestacjonarne II stopnia

Kierunek Specjalność Rok Semestr Rozkłady Data aktualizacji
Behawiorystyka zwierząt 1 1 Pobierz 27.09.2021
 • Aktywność fizyczna i agroturystyka kwalifikowana 2021/2022

  Aktywność fizyczna i agroturystyka kwalifikowana Studia I stopnia
  Stacjonarne
  semestr 1-2 semestr 5-6
  Przedmioty do wyboru
 • Behawiorystyka zwierząt 2021/22

  Studia Stacjonarne
  Stopień I II
  Rok 1 2 3 4 1 2
  Semestr 1-2 3-4 5-6 7 1 2-3
  Behawiorystyka zwierzat

  Data aktualizacji: 17.06.2021

  Studia Niestacjonarne
  Stopień I II
  Rok 1 2 3 4 1 2
  Semestr 1-2 3-4 5-6 7-8 1-2
  Behawiorystyka zwierzat

  Data aktualizacji: 17.06.2021

 • Bezpieczeństwo i certyfikacja żywności 2021/2022

  Studia Stacjonarne Niestacjonarne
  Stopień I II I II
  Semestr 1-2 3-4 7 1 2-3 1-2 1-2
  Plany
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy 2021/22

  BHP Studia
  Stacjonarne Niestacjonarne
  I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  semestr semestr
  1-2 3-4 5-6 7 1 2-3 1-2 3-4 5-6 7-8 1
 • Doradztwo w obszarach wiejskich 2021/2022

  Studia Stacjonarne
  Stopień Drugi
  Semestr 1
  Doradztwo w Obszarach Wiejskich
  Przedmioty do wyboru
 • Hipologia i jeździectwo 2021/22

  Studia stacjonarne
  Stopień 1 2
  semestr 1-2 3-4 5-6 7 1 2-3
  Hipologia i jeździectwo
  Przedmioty do wyboru
  Ścieżki tematyczne
  specjalność Horse Usage
  Przedmioty do wyboru
 • Pielęgnacja Zwierząt i Animaloterapia 2021/22

  Pielęgnacja zwierząt i animaloterapia
  Studia Stacjonarne Niestacjonarne
  Semestr 1-2 3-4 5-6 1-2
  Plany
 • Pszczelarstwo w agroekosystemach 2021/22

  Studia Stacjonarne
  Stopień I
  Semestr 1-2
  Pszczelarstwo w agrosystemach
 • Zootechnika 2021/22

  ZOOTECHNIKA

  Specjalność

  Studia stacjonarne
  Stopień
  I II
  Semestr
  1-2 3-4 5-6 7 1 2-3
  Zootechnika ogólna X X
  Zootechnika ogólna – przedmioty do wyboru X X
  Zarządzanie produkcją w chowie zwierząt X X X X X
  Zarządzanie produkcją w chowie zwierząt – przedmioty do wyboru X X X X X
  Bioinżynieria i marketing pasz X X X X
  Bioinżynieria i marketing pasz – przedmioty do wyboru X X X X

  Data aktualizacji: 17.06.2021 r.

   

  ZOOTECHNIKA

  Specjalność

  Studia niestacjonarne
  Stopień
  I II
  Semestr
  1-2 3-4 1-2
  Zootechnika ogólna
  Zootechnika ogólna – przedmioty do wyboru
Bezpieczństwo i certyfikacja żywności
Zobacz
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Zobacz
Behawiorystyka Zwierząt
Zobacz
Hipologia i jeździectwo
Zobacz
Pielęgnacja zwierząt i animaloterapia
Zobacz
Zootechnika stacjonarne 1 stopnia
Zobacz
Zootechnika stacjonarne 2 stopnia
Zobacz
Zootechnika niestacjonarne
Zobacz

 • Efekty uczenia się na kierunku Zootechnika

 Uchwała 107/2018-2019 z dnia 28.06.2019 w sprawie dostosowania programu studiów kierunku zootechnika dla cykli kształcenia rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020 do wymagań określonych w ustawie

Uchwała nr 64 w sprawie efektów kształcenia na kierunku Zootechnika 

Efekty kształcenia na kierunku Zootechnika 1 stopień 

Efekty kształcenia na kierunku Zootechnika 2 stopień 

 • Efekty uczenia się na kierunku Bezpieczeństwo i higiena pracy

Uchwała 102/2018-2019 z dnia 28.06.2019 w sprawie dostosowania programu studiów kierunku bezpieczeństwo i higiena pracy dla cykli kształcenia rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020 do wymagań określonych w ustawie

Uchwała nr 60/2011 w sprawie efektów kształcenia na kierunku BHP 

Efekty kształcenia na kierunku BHP 1 stopnia 

Uchwała nr 21/2014_2015 w sprawie utworzenia studiów II stopnia na kierunku BHP 

Efekty kształcenia na kierunku BHP 2 stopnia 

Uchwała 56/2015-2016 z dnia 24.06.2016 w sprawie utworzenia studiów pierwszego stopnia o kierunku bezpieczeństwo i higiena pracy o profilu ogólnoakademickim mieszczącym się w obszarze nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych (64,7%) oraz w obszarze nauk technicznych (35,3%)

– załącznik – opis efektów kształcenia na studiach pierwszego stopnia

 • Efekty uczenia się na kierunku Hipologia i jeździectwo

Uchwała 105/2018-2019 z dnia 28.06.2019 w sprawie dostosowania programu studiów kierunku hipologia i jeździectwo dla cykli kształcenia rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020 do wymagań określonych w ustawie

uchwała nr 54/2016 w sprawie efektów kształcenia na kierunku Hipologia i jeździectwo 

załącznik nr 1 do uchwały 54/2016 efekty kształcenia na studiach pierwszego stopnia

załącznik nr 2 do uchwały 54/2016 efekty kształcenia na studiach pierwszego stopnia

Uchwała nr 62/2011 w sprawie efektów kształcenia na kierunku Hipologia i jeździectwo 

Efekty kształcenia na kierunku Hipologia i jeździectwo 1 stopnia 

Efekty kształcenia na kierunku Hipologia i jeździectwo 2 stopnia 

 • Efekty uczenia się na kierunku Behawiorystyka zwierząt

Uchwała 100/2018-2019 z dnia 28.06.2019 w sprawie dostosowania programu studiów kierunku behawiorystyka zwierząt dla cykli kształcenia rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020 do wymagań określonych w ustawie

Uchwała nr 79/2011 w sprawie efektów kształcenia na kierunku Behawiorystyka zwierząt 

Efekty kształcenia na kierunku Behawiorystyka zwierząt 1 stopnia 1 

Efekty kształcenia na kierunku Behawiorystyka zwierząt 1 stopnia 2 

Efekty kształcenia na kierunku Behawiorystyka zwierząt 1 stopnia 3 

Efekty kształcenia na kierunku Behawiorystyka zwierząt 2 stopnia 1 

Efekty kształcenia na kierunku Behawiorystyka zwierząt 2 stopnia 2 

Efekty kształcenia na kierunku Behawiorystyka zwierząt 2 stopnia 3 

 • Efekty uczenia się  na kierunku Bezpieczeństwo i certyfikacja żywności

 Uchwała 101/2018-2019 z dnia 28.06.2019 w sprawie dostosowania programu studiów kierunku bezpieczeństwo i certyfikacja żywności dla cykli kształcenia rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020 do wymagań określonych w ustawie

Uchwała nr 17/2016-17 w sprawie utworzenia studiów I stopnia o kierunku Bezpieczeństwo i certyfikacja żywności 

Uchwała nr 3/2015-16 w sprawie utworzenia studiów II stopnia o kierunku Bezpieczeństwo i certyfikacja żywności 

Efekty kształcenia na kierunku Bezpieczeństwo i certyfikacja żywności I stopień 

Tabela odniesiesienia efektów kierunkowych do efektów obszarowych II stopień -1 

Tabela pokrycia obszarowych efektów kształcenia przez efekty kierunkowe – 1 

 • Efekty uczenia się  na kierunku Doradztwo w obszarach wiejskich

 Uchwała 104/2018-2019 z dnia 28.06.2019 w sprawie dostosowania programu studiów kierunku doradztwo w obszarach wiejskich dla cykli kształcenia rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020 do wymagań określonych w ustawie

Uchwała nr 20/2014-2015 w sprawie utworzenia studiów II stopnia na kierunku Doradztwo w obszarach wiejskich 

Efekty kształcenia na kierunku Doradztwo w obszarach wiejskich 2 stopnia 

 Uchwała 102/2018-2019 z dnia 28.06.2019 w sprawie dostosowania programu studiów kierunku bezpieczeństwo i higiena pracy dla cykli kształcenia rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020 do wymagań określonych w ustawie

 • Efekty uczenia się  na kierunku Wychowanie fizyczne i agroturystyka kwalifikowana

 Uchwała 99/2018-2019 z dnia 28.06.2019 w sprawie dostosowania programu studiów kierunku aktywność fizyczna i agroturystyka kwalifikowana dla cykli kształcenia rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020 do wymagań określonych w ustawie

Uchwała 89/2016-2017 z dnia 22.09.2017 w sprawie dostosowania nazwy kierunku studiów wychowanie fizyczne do zakładanych efektów kształcenia

Uchwała 12/2017-2018 z dnia 27.10.2017 w sprawie korekty do uchwały Senatu nr 89/2016-2017 z dnia 22 września 2017 r.

Uchwała 12/2017-2018 z dnia 27.10.2017 w sprawie korekty do uchwały Senatu nr 89/2016-2017 z dnia 22 września 2017 r.

 

 • Efekty uczenia się na kierunku Pielęgnacja zwierząt i animaloterapia

Efekty kształcenia na kierunku Pielęgnacja zwierząt i animaloterapia 

Efekty uczenia na kierunku Pielęgnacja zwierząt i animaloterapia 

Tabela odniesień kierunkowych efektów kształcenia 

Organzacja roku akademickiego
Zobacz
Studenckie Koło Naukowe „Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki”
Zobacz
Studenckie Koło Naukowe "Biologii, Hodowli i Użytkowania Drobiu"
Zobacz

Skład Samorządu Studenckiego
Wydziału Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki
w roku akademickim 2020/2021

Przewodniczącą – Martyna Frątczak
mail. martyna.fratczak97@gmail.com

Wiceprzewodniczącą – koordynator ds. prawnych i administracyjnych – Gabriela Kosowska
mail. gabskosowska@gmail.com 

Skarbnik – koordynator ds. socjalnych – Sebastian Kalemba
mail. kaleseba@gmail.com

Sekretarz – koordynator ds. promocji – Zuzanna Wieczorek
mail. wieczorekzuzia17@gmail.com

Koordynator ds. kultury – Paweł Kawałko
mail. legos122@o2.pl

Koordynator ds. sportu i akcji charytatywnych – Natalia Peruga
mail. peruganatalia@gmail.com

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY STACJONARNE

I rok
Sebastian Jaguszewski
sebastianjaguszewski7@gmail.com, bhp.up.2021@gmail.com 
Opiekun – Prof. dr hab.Anna Chmielowiec-Korzeniowska

II rok
Blacha Magdalena  
bhp.stopen1@gmail.com
Opiekun – mgr Mateusz Ossowski

III rok
Nizio Jagoda
monika030875@wp.pl
Opiekun – Dr hb. Łukasz Wlazło, prof. uczelni

IV rok 
Kosowska Gabriela
gabskosowska@gmail.com
Opiekun – Dr Monika Bryl

II rok II stopień
Szczypiór Kewin 
bhp.2st.2021@gmail.com

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY NIESTACJONARNE

II rok
Widz Krzysztof
widzkrzystof36@gmal.com

III rok
Sawicka Magdalena
magda.980512@gmail.com

IV rok
Monia Durakiewicz
durakiewicz1997@onet.pl

BEZPIECZEŃSTWO I CERTYFIKACJA ŻYWNOŚCI STACJONARNE

I rok     

Mariusz Kisiel                                                       mariuszkisiel047@gmail.com                              Opiekun – Dr Agnieszka Kaliniak-Dziura

II rok
Butryn Dominika 
bezpieczenstwo.certyfikac@wp.pl
Opiekun – Dr Marek Kowalczyk

IV rok 
Klimek Krystian
Ckom9@o2.pl
Opiekun  Dr hab. Piotr Skałecki, prof. uczelni

II rok II stopnia
Romanowski Michał
m.romanowski@opoczta.pl

BEHAWIORYSTYKA ZWIERZĄT STACJONARNE

I rok

Iskra Zuzana

zuziaiskra@gmail.com
Opiekun – Dr Wanda Krupa

II rok
Ogrodnik Aleksandra

aogrodnik2001@gmail.com
Opiekun – Dr Mariusz Wójcik

III rok 
Peruga Natalia
nataliaperuga@gmail.com
Opiekun – Dr Weronika Maślanko

IV rok 
Bieniek Paulina
bieniek.paulina@gmail.com
Opiekun – Dr Damian Zieliński

II rok II stopnia
Rodzyń Izabela
iza.rodzyn@wp.pl

BEHAWIORYSTYKA ZWIERZĄT NIESTACJONARNE

I rok

II rok
Jarmoła Elena 
behawiorystykazwierzat2020@gmail.com

III rok
behawiorystyka2019ns@gmail.com

IV rok
Siry Karol
karolsiry@gmail.com

I rok II stopnia
Masier Patrycja
patrysia.masier@gmail.com
behawiorystyka.zwierzat.2017@gmail.com

ZOOTECHNIKA STACJONARNE

I rok

Katarzyna Wójcik

Katarzyna.wojcik.01@wp.pl
Opiekun – Mgr Kamil Drabik

II rok 
Rekiel Patrycja
patrycjar00@gmail.com
Opiekun – Dr Kinga Kropiwiec-Domańska

III rok
Kawałko Paweł
legos122@o2.pl
Opiekun – Dr Paweł Żółkiewski

IV rok 
Koleśnik Anna
anna_kolesnik@op.pl
Opiekun – Dr Piotr Stanek

II rok II stopnia
Woliński Bartłomiej
barwolt97@gmail.com

ZOOTECHNIKA NIESTACJONARNE

I rok

II rok
Dudziński Błażej
olp48@wp.pl

HIPOLOGIA i JEŹDZIECTWO

I rok
Barbara Sosnowska
basia.s2215@gmail.com
Opiekun – Mgr inż. Anna Wiśniewska 

II rok
Wnęk Marta
wnekmarta03@gmail.com
Opiekun – mgr Ewelina Tkaczyk

III rok
Wojakowska Sandra
sandrawojakowska@wp.pl
Opiekun – Dr Elżbieta Wnuk-Pawlak

IV rok
Gola Anna
anna.gola@onet.pl
Opiekun – Mgr inż. Anna Wiśniewska

II rok II stopień
Frątczak Martyna
martyna.fratczak97@gmail.com

AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA I AGROTURYSTYKA KWALIFIKOWANA

I rok
Aleksandra Opoka
Aleksandra.opoka02@gmail.com
Opiekun – Dr Bożena Bednarska

III rok
Marlena Nowak
mnowak@lociechocinek.pl
Opiekun – Dr Monika Greguła-Kania

PIELĘGNACJA ZWIERZĄT I ANIMALOTERAPIA

I rok
Sybilla Haśnik
sybilla-wojtala@wp.pl
Opiekun – mgr Joanna Kapustka

II rok
Cesnowska Zuzanna
zuzia.cesnowska@gmail.com
Opiekun – Dr Justyna Wojtaś

III rok
Mendel Wiktoria
wiktoria.nikka.mendel@gmail.com
Opiekun – Dr hab. Iwona Rozempolska-Rucińska, prof. uczelni