Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki

Kształcenie

 • Rada Interesariuszy

  Uchwałą Rady Wydziału Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki z dnia 15 września 2017 r. powołano Radę Interesariuszy.

  • uczestnikami Rady Interesariuszy, będą przedstawiciele otoczenia społeczno-gospodarczego wskazani przez Rady programowe funkcjonujących na Wydziale kierunków studiów;
  • Rady programowe poszczególnych kierunków studiów ściśle współpracują z Radą Interesariuszy.
  • Zadania Rady Interesariuszy na Wydziale Biologii Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki obejmują w szczególności:

  − Wspieranie Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia na Wydziale Biologii Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki oraz Rad programowych poszczególnych kierunków w zapewnieniu jakości kształcenia z potrzebami rynku pracy i zgodnych z Polską Ramą Kwalifikacji.
  − Opiniowanie efektów kształcenia i programów kształcenia, kierunków nowotworzonych i funkcjonujących na Wydziale.
  − Monitorowanie funkcjonowania programów kształcenia oraz analiza i wymiana doświadczeń w tym zakresie.
  − Wyrażanie opinii na temat tematyki prac dyplomowych i prowadzonych badań w odniesieniu do potrzeb rynku pracy.
  − Opiniowanie miejsc odbywania praktyk przez studentów.
  − Wspieranie w WKdsJK i Rad programowych Wydziału w trakcie organizowania konferencji, warsztatów, praktyk dla studentów i inne działania zmierzające do podniesienia jakości kształcenia

  Skład Rady Interesariuszy Wydziału Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki:

  ZOOTECHNIKA:
  mgr Bernarda Jarzyna wicedyrektor Zespołu Szkół Nr 3 w Kraśniku
  dr Agnieszka Skałecka – Wojewódzki Inspektor Weterynarii w Lublinie
  mgr Robert Chachaj – fima paszowa Lohmann Animal Health
  dr Zbigniew Bajda – Prezes Związku Regionalnego Związku Hodowców i Użytkowników Świni Rasy Puławskiej „PUŁAWIAK”
  dr hab. Henryk Malec – właściciel firmy (Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe) zajmującej się wylęgiem kurcząt
  mgr Zbigniew Kołodziej – właściciel gospodarstwa Majątek Rutka w Puchaczowie

  OCHRONA ŚRODOWISKA :
  dr Przemysław Stachyra – Badawcza Stacja Monitoringu – Roztoczański Park Narodowy
  mgr Jarosław Szymański – dyrektor Poleskiego Parku Narodowego

  BIOLOGIA:
  dr Przemysław Stachyra – Badawcza Stacja Monitoringu – Roztoczański Park Narodowy
  mgr Jarosław Szymański – dyrektor Poleskiego Parku Narodowego

  BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY:
  mgr Katarzyna Fałek-Kurzyna – Państwowa Inspekcja Pracy
  mgr Hanna Hołaj – Prezes Zarządu – Rolniczy Zakład Doświadczalny „Jastków” Sp. Z O.O
  dr Józef Witczak – wiceprezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służb bhp
  dr Piotr Karczmarek – inspektor bhp, członek Regionalnej Komisji ds. Bezpieczeństwa w Rolnictwie Indywidualnym, powołanej przez PIP; biegły sądowy w zakresie bhp, konsultant krajowy w zakresie wypadków w rolnictwie i czynników szkodliwych i uciążliwych w środowisku pracy, dyrektor Centralnego Ośrodka Szkoleniowego OSPSBHP w Kaliszu.

  BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI, BEZPIECZEŃSTWO I CERTYFIKACJA ŻYWNOŚCI:
  mgr inż. Danuta Orleańska – Pełnomocnik ds. Certyfikacji Osób i Systemów Bezpieczeństwa Żywności Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji S.A. w Warszawie
  przedstawiciel Spółdzielczej Mleczarni „Spomlek” w Radzyniu Podlaskim
  dr inż. Agnieszka Jarosińska – przedstawiciel Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Lublinie

  HIPOLOGIA I JEŹDZIECTWO, EQUINE MANAGEMENT AND CARE:
  Wiceprezes Związku Hodowców Koni Ras Zimnokrwistych – Ryszard Pietrzak
  prof. dr hab. Sławomir Pietrzak – Prezes Stadniny Koni Janów Podlaski.
  Jan Słomiany- PZJ – PZHK

  BEHAWIORYSTYKA ZWIERZĄT:
  Marzena Stefaniak -Zastępca Dyrektora Kliniki – Lubelskie Centrum Małych Zwierząt – Klinika Weterynaryjna
  Bożena Kiedrowska – Dyrektor – Lubelskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Lublinie
  dr Małgorzata Goleman – Skarbnik Związku Kynologicznego w Polsce, Odział w Lublinie

 • Wydziałowa Komisja ds. Jakości Ksztłcenia

  Skład Wydziałowej Komisji d.s. Jakości Kształcenia powołanej przez Dziekana Wydziału Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki na lata  2020-2021
   
  • Prof. dr hab. Bożena Nowakowicz-Dębek –  przewodnicząca
  • Prof. dr hab.  Andrzej Junkuszew – członek
  • Dr hab. prof. uczelni Anna Winiarska-Mieczan – członek
  • Dr hab. prof. uczelni Krzysztof Olszewski – członek
  • Dr Wioletta Sawicka-Zugaj – członek
  • Inż. Małgorzata Pinkos – przedstawiciel pracowników inżynieryjno- technicznych – członek
  • Mgr inż. Marcin Hałabis – przedstawiciel doktorantów – członek
  • Martyna Frątczak  – przedstawiciel studentów – członek       
   

Studia stacjonarne I stopnia

Kierunek Specjalność Rok Semestr Rozkłady Data aktualizacji
Behawiorystyka zwierząt   1 2 Rozkład 17.02.2021
  2 4 Rozkład 19.02.2021
  3 6 Rozkład 13.03.2021
BHP   1 2 Rozkład 15.02.2021
  2 4 Rozkład 17.02.2021
  3 6 Rozkład 15.02.2021
Bezpieczeństwo i certyfikacja żywności   1 2 Rozkład 10.02.2021
  3 6 Rozkład 10.02.2021
Hipologia i jeździectwo   1 2 Rozkład 5.03.2021
  2 4 Rozkład 19.02.2021
  3 6 Rozkład 10.02.2021
Zootechnika   1 2 Rozkład 15.02.2021
  2 4 Rozkład 10.02.2021
  3 6 Rozkład 10.02.2021
Aktywność fizyczna i agroturystyka kwalifikowana   2 4 Rozkład 19.02.2021
  3 6 Rozkład 23.02.2021
Pielęgnacja zwierząt i animaloterapia   1 2 Rozkład 26.02.2021
  2 4 Rozkład 10.02.2021

Studia stacjonarne II stopnia 

Kierunek Specjalność Rok Semestr Rozkłady Data aktualizacji
Behawiorystyka zwierząt   1 1 Rozkład 15.03.2021
  2 3 Rozkład 26.02.2021
BHP   1 1 Rozkład 3.03.2021
  2 3 Rozkład 10.02.2021
Bezpieczeństwo i certyfikacja żywności   1 1 Rozkład 17.03.2021
  2 3 Rozkład 28.04.2021
Doradztwo w obszarach wiejskich   1 1 Rozkład 10.02.2021
  2 3 Rozkład 19.02.2021
Hipologia i jeździectwo   1 1 Rozkład 4.03.2021
Horse Usage 2 3 Rozkład 23.02.2021
  2 3 Rozkład 10.02.2021
Zootechnika Zarządzanie produkcją w chowie zwierząt 2 3 Rozkład 10.02.2021
Bioinżynieria i marketing pasz 1 1 Rozkład 8.03.2020
Bioinżynieria i marketing pasz 2 3 Rozkład 21.02.2020

Studia niestacjonarne I stopnia

Kierunek Specjalność Rok Semestr Rozkłady Data aktualizacji
Behawiorystyka zwierząt   1 2 Rozkład 5.03.2021
  2 4 Rozkład 10.02.2021
  3 6 Rozkład 10.02.2021
  4 8 Rozkład 10.02.2021
BHP   1 2 Rozkład 10.02.2021
  2 4 Rozkład 10.02.2021
  3 6 Rozkład 10.02.2021
  4 8 Rozkład 10.02.2021
Bezpieczeństwo i certyfikacja żywności   4 8 Rozkład 10.02.2021
Zootechnika   1 2 Rozkład 15.02.2021

Studia niestacjonarne II stopnia

Kierunek Specjalność Rok Semestr Rozkłady Data aktualizacji
Bezpieczeństwo i certyfikacja żywności   2 4 Rozkład 10.02.2021
 • Rozkłady zajęć dla studentów realizujących zajęcia tradycyjnie

  Studia stacjonarne I stopnia

  Kierunek Specjalność Rok Semestr Rozkłady Data aktualizacji
  Behawiorystyka zwierząt   1 2 Rozkład 24.03.2021
    2 4 Rozkład 24.03.2021
    3 6 Rozkład 24.03.2021
  BHP   1 2 Rozkład 24.03.2021
    2 4 Rozkład 24.03.2021
    3 6 Rozkład 24.03.2021
  Bezpieczeństwo i certyfikacja żywności   1 2 Rozkład 24.03.2021
    3 6 Rozkład 24.03.2021
  Hipologia i jeździectwo   1 2 Rozkład 24.03.2021
    2 4 Rozkład 24.03.2021
    3 6 Rozkład 24.03.2021
  Zootechnika   1 2 Rozkład 24.03.2021
    2 4 Rozkład 24.03.2021
    3 6 Rozkład 24.03.2021
  Aktywność fizyczna i agroturystyka kwalifikowana   2 4 Rozkład 24.03.2021
    3 6 Rozkład 24.03.2021
  Pielęgnacja zwierząt i animaloterapia   1 2 Rozkład 24.03.2021
    2 4 Rozkład 24.03.2021

   

  Studia stacjonarne II stopnia 

  Kierunek Specjalność Rok Semestr Rozkłady Data aktualizacji
  BHP   1 1 Rozkład 30.03.2021
  Bezpieczeństwo i certyfikacja żywności   1 1 Rozkład 24.03.2021
    2 3 Rozkład 24.03.2021
  Hipologia i jeździectwo   1 1 Rozkład 24.03.2021
  Zootechnika Bioinżynieria i marketing pasz 1 1 Rozkład 24.03.2020

   

  Studia niestacjonarne I stopnia

  Kierunek Specjalność Rok Semestr Rozkłady Data aktualizacji
  Behawiorystyka zwierząt   1 2 Rozkład 24.03.2021
  BHP   1 2 Rozkład 24.03.2021
    2 4 Rozkład 24.03.2021
    3 6 Rozkład 24.03.2021
  Zootechnika   1 2 Rozkład 24.03.2021

   

 • Aktywność fizyczna i agroturystyka kwalifikowana 2021/2022

  Aktywność fizyczna i agroturystyka kwalifikowana Studia I stopnia
  Stacjonarne
  semestr 1-2 semestr 5-6
  Przedmioty do wyboru
 • Aktywność fizyczna i agroturystyka kwalifikowana 2020/2021

   

  Aktywność fizyczna i agroturystyka kwalifikowana Studia I stopnia
  Stacjonarne
  semestr 1-2 semestr 3-4
  Przedmioty do wyboru
 • Behawiorystyka zwierząt 2021/22

   

  Studia Stacjonarne
  Stopień I II
  Rok 1 2 3 4 1 2
  Semestr 1-2 3-4 5-6 7 1 2-3
  Behawiorystyka zwierzat

   

  Data aktualizacji: 17.06.2021

   

   

  Studia Niestacjonarne
  Stopień I II
  Rok 1 2 3 4 1 2
  Semestr 1-2 3-4 5-6 7-8 1-2
  Behawiorystyka zwierzat

   

   

  Data aktualizacji: 17.06.2021

 • Behawiorystyka zwierząt 2020/21

  Plany kierunku Behawiorystyka zwierząt 2020/2021  

   

  Studia stacjonarne
  Stopień
  I II
  Rok
  1 2 3 4 1 2
  semestr
  1-2 3-4 5-6 7 1 2-3

   

  Data aktualizacji: 18.02.2021

   

  Plany kierunku Behawiorystyka zwierząt 2020/2021  

   

  Studia niestacjonarne
  Stopień
  I II
  Rok
  1 2 3 4 1 2
  semestr
  1-2 3-4 5-6 7-8 1-2 3-4

   

  Data aktualizacji: 24.11.2020

 • Bezpieczeństwo i certyfikacja żywności 2021/2022

  Studia Stacjonarne Niestacjonarne
  Stopień I II I II
  Semestr 1-2 3-4 7 1 2-3 1-2 1-2
  Plany
 • Bezpieczeństwo i certyfikacja żywności 2020/2021

  Bezpieczeństwo i Certifikacja Żywności Studia I stopnia
  Stacjonarne Niestacjonarne
  semestr 1-2 semestr 5-6 semestr 7 semestr 1-2 semestr 7-8
  Przedmioty do wyboru
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy 2021/22

  BHP Studia
  Stacjonarne Niestacjonarne
  I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  semestr semestr
  1-2 3-4 5-6 7 1 2-3 1-2 3-4 5-6 7-8 1
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy 2020/21

  BHP Studia
  Stacjonarne Niestacjonarne
  I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  semestr semestr
  1-2 3-4 5-6 7 1 2-3 1-2 3-4 5-6 7-8 1
 • Doradztwo w obszarach wiejskich 2021/2022

  Studia Stacjonarne
  Stopień Drugi
  Semestr 1
  Doradztwo w Obszarach Wiejskich
  Przedmioty do wyboru
 • Doradztwo w obszarach wiejskich 2020/2021

  Studia Stacjonarne
  Stopień Drugi
  Semestr 1 2-3
  Doradztwo w Obszarach Wiejskich
 • Hipologia i jeździectwo 2021/22

  Studia stacjonarne
  Stopień 1 2
  semestr 1-2 3-4 5-6 7 1 2-3
  Hipologia i jeździectwo
  Przedmioty do wyboru
  Ścieżki tematyczne
  specjalność Horse Usage
  Przedmioty do wyboru
 • Hipologia i jeździectwo 2020/21

  Studia stacjonarne
  Stopień 1 2
  semestr 1-2 3-4 5-6 7 1 2-3
  Hipologia i jeździectwo
  Przedmioty do wyboru
  Ścieżki tematyczne
  specjalność Horse Usage
  Przedmioty do wyboru
 • Pielęgnacja Zwierząt i Animaloterapia 2021/22

  Pielęgnacja zwierząt i animaloterapia
  Studia Stacjonarne Niestacjonarne
  Semestr 1-2 3-4 5-6 1-2
  Plany
 • Pielęgnacja Zwierząt i Animaloterapia 2020/21

  Pielęgnacja zwierząt i animaloterapia
  Studia Stacjonarne Niestacjonarne
  Semestr 1-2 3-4 1-2 3-4
  Plany
 • Pszczelarstwo w agroekosystemach 2021/22

  Studia Stacjonarne
  Stopień I
  Semestr 1-2
  Pszczelarstwo w agrosystemach
 • Pszczelarstwo w agroekosytemach 2020/21

  Studia Stacjonarne
  Stopień I
  Semestr 1-2
  Pszczelarstwo w agrosystemach
 • Zootechnika 2021/22

  ZOOTECHNIKA

  Specjalność

  Studia stacjonarne
  Stopień
  I II
  Semestr
  1-2 3-4 5-6 7 1 2-3
  Zootechnika ogólna X X
  Zootechnika ogólna – przedmioty do wyboru X X
  Zarządzanie produkcją w chowie zwierząt X X X X X
  Zarządzanie produkcją w chowie zwierząt – przedmioty do wyboru X X X X X
  Bioinżynieria i marketing pasz X X X X
  Bioinżynieria i marketing pasz – przedmioty do wyboru X X X X

  Data aktualizacji: 17.06.2021 r.

   

  ZOOTECHNIKA

  Specjalność

  Studia niestacjonarne
  Stopień
  I II
  Semestr
  1-2 3-4 1-2
  Zootechnika ogólna
  Zootechnika ogólna – przedmioty do wyboru
 • Zootechnika 2020/21

  ZOOTECHNIKA

  Specjalność

  Studia stacjonarne
  Stopień
  I II
  Semestr
  1-2 3-4 5-6 7 1-2 2-3
  Zootechnika ogólna X X
  Zootechnika ogólna – przedmioty do wyboru X X
  Zarządzanie produkcją w chowie zwierząt X X X X
  Zarządzanie produkcją w chowie zwierząt – przedmioty do wyboru X X X X
  Bioinżynieria i marketing pasz X X X X X
  Bioinżynieria i marketing pasz – przedmioty do wyboru X X X X X

  Data aktualizacji: 21 stycznia 2021 r.

  ZOOTECHNIKA

  Specjalność

  Studia niestacjonarne
  Stopień
  I
  Semestr
  1-2
  Zootechnika ogólna
  Zootechnika ogólna – przedmioty do wyboru
Bezpieczństwo i certyfikacja żywności
Zobacz
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Zobacz
Behawiorystyka Zwierząt
Zobacz
Hipologia i jeździectwo
Zobacz
Pielęgnacja zwierząt i animaloterapia
Zobacz
Zootechnika stacjonarne 1 stopnia
Zobacz
Zootechnika stacjonarne 2 stopnia
Zobacz
Zootechnika niestacjonarne
Zobacz

 • Efekty uczenia się na kierunku Zootechnika

 Uchwała 107/2018-2019 z dnia 28.06.2019 w sprawie dostosowania programu studiów kierunku zootechnika dla cykli kształcenia rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020 do wymagań określonych w ustawie

Uchwała nr 64 w sprawie efektów kształcenia na kierunku Zootechnika 

Efekty kształcenia na kierunku Zootechnika 1 stopień 

Efekty kształcenia na kierunku Zootechnika 2 stopień 

 • Efekty uczenia się na kierunku Bezpieczeństwo i higiena pracy

Uchwała 102/2018-2019 z dnia 28.06.2019 w sprawie dostosowania programu studiów kierunku bezpieczeństwo i higiena pracy dla cykli kształcenia rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020 do wymagań określonych w ustawie

Uchwała nr 60/2011 w sprawie efektów kształcenia na kierunku BHP 

Efekty kształcenia na kierunku BHP 1 stopnia 

Uchwała nr 21/2014_2015 w sprawie utworzenia studiów II stopnia na kierunku BHP 

Efekty kształcenia na kierunku BHP 2 stopnia 

Uchwała 56/2015-2016 z dnia 24.06.2016 w sprawie utworzenia studiów pierwszego stopnia o kierunku bezpieczeństwo i higiena pracy o profilu ogólnoakademickim mieszczącym się w obszarze nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych (64,7%) oraz w obszarze nauk technicznych (35,3%)

– załącznik – opis efektów kształcenia na studiach pierwszego stopnia

 • Efekty uczenia się na kierunku Hipologia i jeździectwo

Uchwała 105/2018-2019 z dnia 28.06.2019 w sprawie dostosowania programu studiów kierunku hipologia i jeździectwo dla cykli kształcenia rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020 do wymagań określonych w ustawie

uchwała nr 54/2016 w sprawie efektów kształcenia na kierunku Hipologia i jeździectwo 

załącznik nr 1 do uchwały 54/2016 efekty kształcenia na studiach pierwszego stopnia

załącznik nr 2 do uchwały 54/2016 efekty kształcenia na studiach pierwszego stopnia

Uchwała nr 62/2011 w sprawie efektów kształcenia na kierunku Hipologia i jeździectwo 

Efekty kształcenia na kierunku Hipologia i jeździectwo 1 stopnia 

Efekty kształcenia na kierunku Hipologia i jeździectwo 2 stopnia 

 • Efekty uczenia się na kierunku Behawiorystyka zwierząt

Uchwała 100/2018-2019 z dnia 28.06.2019 w sprawie dostosowania programu studiów kierunku behawiorystyka zwierząt dla cykli kształcenia rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020 do wymagań określonych w ustawie

Uchwała nr 79/2011 w sprawie efektów kształcenia na kierunku Behawiorystyka zwierząt 

Efekty kształcenia na kierunku Behawiorystyka zwierząt 1 stopnia 1 

Efekty kształcenia na kierunku Behawiorystyka zwierząt 1 stopnia 2 

Efekty kształcenia na kierunku Behawiorystyka zwierząt 1 stopnia 3 

Efekty kształcenia na kierunku Behawiorystyka zwierząt 2 stopnia 1 

Efekty kształcenia na kierunku Behawiorystyka zwierząt 2 stopnia 2 

Efekty kształcenia na kierunku Behawiorystyka zwierząt 2 stopnia 3 

 • Efekty uczenia się  na kierunku Bezpieczeństwo i certyfikacja żywności

 Uchwała 101/2018-2019 z dnia 28.06.2019 w sprawie dostosowania programu studiów kierunku bezpieczeństwo i certyfikacja żywności dla cykli kształcenia rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020 do wymagań określonych w ustawie

Uchwała nr 17/2016-17 w sprawie utworzenia studiów I stopnia o kierunku Bezpieczeństwo i certyfikacja żywności 

Uchwała nr 3/2015-16 w sprawie utworzenia studiów II stopnia o kierunku Bezpieczeństwo i certyfikacja żywności 

Efekty kształcenia na kierunku Bezpieczeństwo i certyfikacja żywności I stopień 

Tabela odniesiesienia efektów kierunkowych do efektów obszarowych II stopień -1 

Tabela pokrycia obszarowych efektów kształcenia przez efekty kierunkowe – 1 

 • Efekty uczenia się  na kierunku Doradztwo w obszarach wiejskich

 Uchwała 104/2018-2019 z dnia 28.06.2019 w sprawie dostosowania programu studiów kierunku doradztwo w obszarach wiejskich dla cykli kształcenia rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020 do wymagań określonych w ustawie

Uchwała nr 20/2014-2015 w sprawie utworzenia studiów II stopnia na kierunku Doradztwo w obszarach wiejskich 

Efekty kształcenia na kierunku Doradztwo w obszarach wiejskich 2 stopnia 

 Uchwała 102/2018-2019 z dnia 28.06.2019 w sprawie dostosowania programu studiów kierunku bezpieczeństwo i higiena pracy dla cykli kształcenia rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020 do wymagań określonych w ustawie

 • Efekty uczenia się  na kierunku Wychowanie fizyczne i agroturystyka kwalifikowana

 Uchwała 99/2018-2019 z dnia 28.06.2019 w sprawie dostosowania programu studiów kierunku aktywność fizyczna i agroturystyka kwalifikowana dla cykli kształcenia rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020 do wymagań określonych w ustawie

Uchwała 89/2016-2017 z dnia 22.09.2017 w sprawie dostosowania nazwy kierunku studiów wychowanie fizyczne do zakładanych efektów kształcenia

Uchwała 12/2017-2018 z dnia 27.10.2017 w sprawie korekty do uchwały Senatu nr 89/2016-2017 z dnia 22 września 2017 r.

Uchwała 12/2017-2018 z dnia 27.10.2017 w sprawie korekty do uchwały Senatu nr 89/2016-2017 z dnia 22 września 2017 r.

 

 • Efekty uczenia się na kierunku Pielęgnacja zwierząt i animaloterapia

Efekty kształcenia na kierunku Pielęgnacja zwierząt i animaloterapia 

Efekty uczenia na kierunku Pielęgnacja zwierząt i animaloterapia 

Tabela odniesień kierunkowych efektów kształcenia 

Organzacja roku akademickiego
Zobacz
Studenckie Koło Naukowe „Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki”
Zobacz

Skład Samorządu Studenckiego
Wydziału Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki
w roku akademickim 2020/2021

Przewodniczącą – Martyna Frątczak
mail. martyna.fratczak97@gmail.com

Wiceprzewodniczącą – koordynator ds. prawnych i administracyjnych – Gabriela Kosowska
mail. gabskosowska@gmail.com 

Skarbnik – koordynator ds. socjalnych – Sebastian Kalemba
mail. kaleseba@gmail.com

Sekretarz – koordynator ds. promocji – Zuzanna Wieczorek
mail. wieczorekzuzia17@gmail.com

Koordynator ds. kultury – Paweł Kawałko
mail. legos122@o2.pl

Koordynator ds. sportu i akcji charytatywnych – Natalia Peruga
mail. peruganatalia@gmail.com

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY STACJONARNE

I rok

Blacha Magdalena                                                                            bhp.stopen1@gmail.com

Opiekun – mgr Mateusz Ossowski

II rok

Nizio Jagoda
monika030875@wp.pl

Opiekun – Dr hb. Łukasz Wlazło, prof. uczelni

III rok 

Kosowska Gabriela
gabskosowska@gmail.com

Opiekun – Dr Monika Bryl

 

I rok II stopień

Szczypiór Kewin                                                                                  bhp.2st.2021@gmail.com

 

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY NIESTACJONARNE

I rok

Widz Krzysztof
widzkrzystof36@gmal.com

II rok

Sawicka Magdalena
magda.980512@gmail.com

III rok

Wójcik Damian, Sadura Katarzyna
dominik9894@o2.pl
dudakatarzyna11@wp.pl

IV rok

Budka Krzysztof, Chodu-Budka Magdalena
magdalena.chodun@vp.pl
k_budka@op.pl

BEZPIECZEŃSTWO I CERTYFIKACJA ŻYWNOŚCI STACJONARNE

I rok

Butryn Dominika                                                                bezpieczenstwo.certyfikac@wp.pl

Opiekun – Dr Marek Kowalczyk

III rok 

Klimek Krystian
Ckom9@o2.pl

Opiekun  Dr hab. Piotr Skałecki, prof. uczelni

I rok II stopnia                                                                                                       Romanowski Michał

m.romanowski@opoczta.pl

 

II rok II stopnia 

Szczęsny Marek
szczesnymarek12@gmail.com

BEZPIECZEŃSTWO I CERTYFIKACJA ŻYWNOŚCI NIESTACJONARNE

IV rok

Grzechnik Martyna
martyna.grzechnik@gmail.com

II rok II stopnia

Tustanowska Justyna
j.tustanowska@wp.pl

 

BEHAWIORYSTYKA ZWIERZĄT STACJONARNE

I rok

Kalemba Sebastian
kaleseba@gmail.com

Opiekun – Dr Mariusz Wójcik

II rok 

Peruga Natalia
nataliaperuga@gmail.com

Opiekun – Dr Weronika Maślanko

III rok 

Bieniek Paulina
bieniek.paulina@gmail.com

Opiekun – Dr Damian Zieliński

I rok II stopnia

Rodzyń Izabela
iza.rodzyn@wp.pl

II rok II stopnia 

Wieczorek Zuzanna
zuziawieczorek@interia.eu

BEHAWIORYSTYKA ZWIERZĄT NIESTACJONARNE

I rok

Jarmoła Elena                                                              behawiorystykazwierzat2020@gmail.com

II rok

behawiorystyka2019ns@gmail.com

III rok

Siry Karol
karolsiry@gmail.com

IV rok

Masier Patrycja
patrysia.masier@gmail.com
behawiorystyka.zwierzat.2017@gmail.com

 

ZOOTECHNIKA STACJONARNE

I rok 

Rekiel Patrycja
patrycjar00@gmail.com

Opiekun – Dr Kinga Kropiwiec-Domańska

II rok

Kawałko Paweł
 legos122@o2.pl

Opiekun – Dr Paweł Żółkiewski

III rok 

Koleśnik Anna
anna_kolesnik@op.pl

Opiekun – Dr Piotr Stanek

I rok II stopnia

Woliński Bartłomiej                                                                               barwolt97@gmail.com

II rok II stopnia

Orłowska Wiktoria
wiktoria.orlowska13@gmail.com

ZOOTECHNIKA NIESTACJONARNE

I rok

Dudziński Bałżej
olp48@wp.pl

 

HIPOLOGIA i JEŹDZIECTWO

I rok

Wnęk Marta
wnekmarta03@gmail.com

Opiekun – mgr Ewelina Tkaczyk

 

II rok

Wojakowska Sandra
sandrawojakowska@wp.pl

Opiekun – Dr Elżbieta Wnuk-Pawlak

III rok

Gola Anna
anna.gola@onet.pl

I rok II stopień

Frątczak Martyna
martyna.fratczak97@gmail.com

II rok II stopień

Rusinek Weronika
werrusinek0@gmail.com

AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA I AGROTURYSTYKA KWALIFIKOWANA

II rok

Marlena Nowak
mnowak@lociechocinek.pl

Opiekun – mgr inż. Anna Wiśniewska

III rok

Justyna Jamroziak
Justynaj3@gmail.com

PIELĘGNACJA ZWIERZĄT I ANIMALOTERAPIA

I rok

Cesnowska Zuzanna
zuzia.cesnowska@gmail.com

Dr Justyna Wojtaś

II rok

Mendel Wiktoria
wiktoria.nikka.mendel@gmail.com

Dr hab. Iwona Rozempolska-Rucińska, prof. uczelni

DORADZTWO W OBSZARACH WIEJSKICH

II rok

Kursa Weronika

weronikakursa@interia.ea