Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki

Kształcenie


LinkedIn


Facebook

Studia stacjonarne I stopnia

Kierunek Specjalność Rok Semestr Rozkłady Data aktualizacji
Behawiorystyka zwierząt   1 2 23.03.2022
  2 4 15.02.2022
  3 6 24.02.2022
BHP   1 2 25.03.2022
  2 4 15.03.2022
  3 6 19.03.2022
Bezpieczeństwo i certyfikacja żywności   1 2 2.02.2022
  2 4 15.02.2022
Hipologia i jeździectwo   1 2 2.03.2022
  2 4 25.02.2022
  3 6 2.02.2022
Zootechnika   1 2 16.03.2022
  2 4 2.02.2022
  3 6 5.04.2022
Aktywność fizyczna i agroturystyka kwalifikowana   1 2 22.02.2022
  3 6 18.02.2022
Pielęgnacja zwierząt i animaloterapia   1 2 15.03.2022
  2 4 24.02.2022
  3 6 25.02.2022

Studia stacjonarne II stopnia

Kierunek Specjalność Rok Semestr Rozkłady Data aktualizacji
Behawiorystyka zwierząt   1 1 3.03.2022
  2 3 1.03.2022
BHP   2 3 5.04.2022
Bezpieczeństwo i certyfikacja żywności   1 1 19.03.2022
  2 3 19.03.2022
Hipologia i jeździectwo   1 1 11.03.2022
  2 3 2.02.2022
Zootechnika Zarządzanie produkcją w chowie zwierząt 1 1 4.04.2022
Bioinżynieria i marketing pasz 1 1 4.04.2022
2 3 28.02.2022

Studia niestacjonarne I stopnia

Kierunek Specjalność Rok Semestr Rozkłady Data aktualizacji
Behawiorystyka zwierząt   1 2 25.03.2022
  2 4 21.02.2022
  3 6 2.02.2022
  4 8 2.03.2022
BHP   1 2 21.02.2022
  2 4 18.02.2022
  3 6 7.02.2022
  4 8 18.02.2022
Pielęgnacja zwierzat i animaloterapia   1 2 21.02.2022
Zootechnika   1 2 21.02.2022
  2 4 21.02.2022

Studia niestacjonarne II stopnia

Kierunek Specjalność Rok Semestr Rozkłady Data aktualizacji
Behawiorystyka zwierzat   1 2 11.03.2022

Bezpieczństwo i certyfikacja żywności

Zobacz

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Zobacz

Behawiorystyka Zwierząt

Zobacz

Hipologia i jeździectwo

Zobacz

Pielęgnacja zwierząt i animaloterapia

Zobacz

Zootechnika

Zobacz

Aktywność fizyczna i Agroturystyka kwalifikowana

Zobacz

Uchwała 23/2021-2022 z dnia 28.01.2022 w sprawie zmian w programie studiów pierwszego i drugiego stopnia kierunku zootechnika profil ogólnoakademicki

Uchwała 107/2018-2019 z dnia 28.06.2019 w sprawie dostosowania programu studiów kierunku zootechnika dla cykli kształcenia rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020 do wymagań określonych w ustawie

Uchwała nr 64 w sprawie efektów kształcenia na kierunku Zootechnika

Efekty kształcenia na kierunku Zootechnika 1 stopień

Efekty kształcenia na kierunku Zootechnika 2 stopień

Uchwała 102/2018-2019 z dnia 28.06.2019 w sprawie dostosowania programu studiów kierunku bezpieczeństwo i higiena pracy dla cykli kształcenia rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020 do wymagań określonych w ustawie

Uchwała nr 60/2011 w sprawie efektów kształcenia na kierunku BHP

Efekty kształcenia na kierunku BHP 1 stopnia

Uchwała nr 21/2014_2015 w sprawie utworzenia studiów II stopnia na kierunku BHP

Efekty kształcenia na kierunku BHP 2 stopnia

Uchwała 56/2015-2016 z dnia 24.06.2016 w sprawie utworzenia studiów pierwszego stopnia o kierunku bezpieczeństwo i higiena pracy o profilu ogólnoakademickim mieszczącym się w obszarze nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych (64,7%) oraz w obszarze nauk technicznych (35,3%)

załącznik – opis efektów kształcenia na studiach pierwszego stopnia

Uchwała 105/2018-2019 z dnia 28.06.2019 w sprawie dostosowania programu studiów kierunku hipologia i jeździectwo dla cykli kształcenia rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020 do wymagań określonych w ustawie

uchwała nr 54/2016 w sprawie efektów kształcenia na kierunku Hipologia i jeździectwo

załącznik nr 1 do uchwały 54/2016 efekty kształcenia na studiach pierwszego stopnia

załącznik nr 2 do uchwały 54/2016 efekty kształcenia na studiach pierwszego stopnia

Uchwała nr 62/2011 w sprawie efektów kształcenia na kierunku Hipologia i jeździectwo

Efekty kształcenia na kierunku Hipologia i jeździectwo 1 stopnia

Efekty kształcenia na kierunku Hipologia i jeździectwo 2 stopnia

Uchwała 100/2018-2019 z dnia 28.06.2019 w sprawie dostosowania programu studiów kierunku behawiorystyka zwierząt dla cykli kształcenia rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020 do wymagań określonych w ustawie

Uchwała nr 79/2011 w sprawie efektów kształcenia na kierunku Behawiorystyka zwierząt

Efekty kształcenia na kierunku Behawiorystyka zwierząt 1 stopnia 1

Efekty kształcenia na kierunku Behawiorystyka zwierząt 1 stopnia 2

Efekty kształcenia na kierunku Behawiorystyka zwierząt 1 stopnia 3

Efekty kształcenia na kierunku Behawiorystyka zwierząt 2 stopnia 1

Efekty kształcenia na kierunku Behawiorystyka zwierząt 2 stopnia 2

Efekty kształcenia na kierunku Behawiorystyka zwierząt 2 stopnia 3

Uchwała 101/2018-2019 z dnia 28.06.2019 w sprawie dostosowania programu studiów kierunku bezpieczeństwo i certyfikacja żywności dla cykli kształcenia rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020 do wymagań określonych w ustawie

Uchwała nr 17/2016-17 w sprawie utworzenia studiów I stopnia o kierunku Bezpieczeństwo i certyfikacja żywności

Uchwała nr 3/2015-16 w sprawie utworzenia studiów II stopnia o kierunku Bezpieczeństwo i certyfikacja żywności

Efekty kształcenia na kierunku Bezpieczeństwo i certyfikacja żywności I stopień

Tabela odniesiesienia efektów kierunkowych do efektów obszarowych II stopień -1

Tabela pokrycia obszarowych efektów kształcenia przez efekty kierunkowe – 1

Uchwała 104/2018-2019 z dnia 28.06.2019 w sprawie dostosowania programu studiów kierunku doradztwo w obszarach wiejskich dla cykli kształcenia rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020 do wymagań określonych w ustawie

Uchwała nr 20/2014-2015 w sprawie utworzenia studiów II stopnia na kierunku Doradztwo w obszarach wiejskich

Efekty kształcenia na kierunku Doradztwo w obszarach wiejskich 2 stopnia

Uchwała 102/2018-2019 z dnia 28.06.2019 w sprawie dostosowania programu studiów kierunku bezpieczeństwo i higiena pracy dla cykli kształcenia rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020 do wymagań określonych w ustawie

Uchwała nr 55/2021-2022 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie doskonalenia programu studiów na kierunku aktywność fizyczna i agroturystyka kwalifikowana dla cykli kształcenia rozpoczynających się od roku akademickiego 2022/2023

Uchwała 99/2018-2019 z dnia 28.06.2019 w sprawie dostosowania programu studiów kierunku aktywność fizyczna i agroturystyka kwalifikowana dla cykli kształcenia rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020 do wymagań określonych w ustawie

Uchwała 89/2016-2017 z dnia 22.09.2017 w sprawie dostosowania nazwy kierunku studiów wychowanie fizyczne do zakładanych efektów kształcenia

Uchwała 12/2017-2018 z dnia 27.10.2017 w sprawie korekty do uchwały Senatu nr 89/2016-2017 z dnia 22 września 2017 r.

Uchwała 12/2017-2018 z dnia 27.10.2017 w sprawie korekty do uchwały Senatu nr 89/2016-2017 z dnia 22 września 2017 r.

Efekty kształcenia na kierunku Pielęgnacja zwierząt i animaloterapia

Efekty uczenia na kierunku Pielęgnacja zwierząt i animaloterapia

Tabela odniesień kierunkowych efektów kształcenia

Uchwała nr 61/2011 w sprawie efektów kształcenia na kierunku Bezpieczeństwo żywności 

Efekty kształcenia na kierunku Bezpieczeństwo żywności

Organzacja roku akademickiego

Zobacz

Regulamin Studiów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Zobacz

Wzór podania o powtórzenie roku lub semestru

Wzór podania o udzielenie urlopu dziekańskiego

Wzór podania o udzielenie urlopu zdrowotnego

Wzór podania o warunkowe zaliczenie semestru

Wzór podania o przedłużenie terminu sesji do Dziekana

Wniosek o wydanie legitymacji elektronicznej

Wzór strony tytułowej pracy inżynierskiej/magisterskiej

Wzór oświadczenia do pracy dyplomowej

Wzór strony tytułowej pracy doktorskiej i oświadczenie autora

Ocena pracy promotora – druk

Ocena pracy recenzenta – druk

Wymagania merytoryczne do prac dyplomowych

Wzór podania o wydanie dyplomu w języku angielskim

Podanie o jednokrotne wznowienie studiów w celu przystąpienia do egzaminu dyplomowego

Podanie o usprawiedliwienie nieobecności

Podanie – odwołanie od decyzji dziekana

Ankieta stanu zdrowia studenta przystępujcego do egzaminu dyplomowego w roku akademickim 2020/2021

Wniosek o tradycyjny egzamin dyplomowy

Wniosek o wydanie dyplomu przed 2019

Wniosek o wydanie dyplomu od 2019

Podanie o usprawiedliwienie nieobecności

Wzór podania o zmianę terminu złożenia pracy dyplomowej

Oświadczenie COVID studenci 2021-22

Studenckie Koło Naukowe „Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki”

Zobacz

Studenckie Koło Naukowe „Biologii, Hodowli i Użytkowania Drobiu”

Zobacz

Felinologiczne Studenckie Koło Naukowe

Zobacz

Studenckie Koło Naukowe Hodowli i Biotechnologii Świń

Zobacz

Studenckie Koło Naukowe Żywienia Zwierząt i Bromatologii

Zobacz

Uczelniana strona programu Erasmus+

Zobacz

University’s Erasmus+ website

Zobacz

Skład Samorządu Studenckiego
Wydziału Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki
w roku akademickim 2020/2021

Przewodniczącą – Martyna Frątczak
mail. martyna.fratczak97@gmail.com

Wiceprzewodniczącą – koordynator ds. prawnych i administracyjnych – Gabriela Kosowska
mail. gabskosowska@gmail.com

Skarbnik – koordynator ds. socjalnych – Sebastian Kalemba
mail. kaleseba@gmail.com

Sekretarz – koordynator ds. promocji – Zuzanna Wieczorek
mail. wieczorekzuzia17@gmail.com

Koordynator ds. kultury – Paweł Kawałko
mail. legos122@o2.pl

Koordynator ds. sportu i akcji charytatywnych – Natalia Peruga
mail. peruganatalia@gmail.com

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY STACJONARNE

I rok
Sebastian Jaguszewski
sebastianjaguszewski7@gmail.com, bhp.up.2021@gmail.com
Opiekun – Prof. dr hab.Anna Chmielowiec-Korzeniowska

II rok
Blacha Magdalena
bhp.stopen1@gmail.com
Opiekun – mgr Mateusz Ossowski

III rok
Nizio Jagoda
monika030875@wp.pl
Opiekun – Dr hb. Łukasz Wlazło, prof. uczelni

IV rok
Kosowska Gabriela
gabskosowska@gmail.com
Opiekun – Prof. dr hab. Anna Chmielowiec-Korzeniowska

II rok II stopień
Szczypiór Kewin
bhp.2st.2021@gmail.com

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY NIESTACJONARNE

II rok
Widz Krzysztof
widzkrzystof36@gmail.com

III rok
Sawicka Magdalena
magda.980512@gmail.com

IV rok
Monia Durakiewicz
durakiewicz1997@onet.pl

BEZPIECZEŃSTWO I CERTYFIKACJA ŻYWNOŚCI STACJONARNE

I rok
Renata Zdun
reniaz2011@o2.pl
Opiekun – Dr Agnieszka Kaliniak-Dziura

II rok
Butryn Dominika
bezpieczenstwo.certyfikac@wp.pl
Opiekun – Dr Marek Kowalczyk

IV rok
Klimek Krystian
Ckom9@o2.pl
Opiekun Dr hab. Piotr Skałecki, prof. uczelni

II rok II stopnia
Romanowski Michał
m.romanowski@opoczta.pl

BEHAWIORYSTYKA ZWIERZĄT STACJONARNE

I rok
Iskra Zuzana
zuziaiskra@gmail.com
Opiekun – Dr Wanda Krupa

II rok
Ogrodnik Aleksandra
aogrodnik2001@gmail.com
Opiekun – Dr Mariusz Wójcik

III rok
Peruga Natalia
nataliaperuga@gmail.com
Opiekun – Dr Weronika Maślanko

IV rok
Bieniek Paulina
bieniek.paulina@gmail.com
Opiekun – Dr Damian Zieliński

II rok II stopnia
Rodzyń Izabela
iza.rodzyn@wp.pl

BEHAWIORYSTYKA ZWIERZĄT NIESTACJONARNE

Marta Tarasiewicz
behawiorystyka2021ns@gmail.com
mtarasiewicz999@gmail.com

II rok
Jarmoła Elena
behawiorystykazwierzat2020@gmail.com

III rok
behawiorystyka2019ns@gmail.com

IV rok
Siry Karol
karolsiry@gmail.com

I rok II stopnia
Masier Patrycja
patrysia.masier@gmail.com
behawiorystyka.zwierzat.2017@gmail.com

ZOOTECHNIKA STACJONARNE

I rok
Katarzyna Wójcik
Katarzyna.wojcik.01@wp.pl
Opiekun – Mgr Kamil Drabik

II rok
Rekiel Patrycja
patrycjar00@gmail.com
Opiekun – Dr Kinga Kropiwiec-Domańska

III rok
Kawałko Paweł
legos122@o2.pl
Opiekun – Dr Paweł Żółkiewski

IV rok
Koleśnik Anna
anna_kolesnik@op.pl
Opiekun – Dr Piotr Stanek

I rok II stopnia

Specjalność: zarządzanie produkcją w chowie zwierząt

Kinga Rokicka

zootechnika.chow22@gmail.com

Specjalność: bioinżynieria i marketing pasz.

Anna Koleśnik

zootechnika.bimp@gmail.com,

II rok II stopnia
Woliński Bartłomiej
barwolt97@gmail.com

ZOOTECHNIKA NIESTACJONARNE

I rok
Kurpiewska Aleksandra
aleksandrakurpiewska01@gmail.com

II rok
Dudziński Błażej
olp48@wp.pl

HIPOLOGIA i JEŹDZIECTWO

I rok
Barbara Sosnowska
basia.s2215@gmail.com
Opiekun – Mgr inż. Anna Wiśniewska

II rok
Wnęk Marta
wnekmarta03@gmail.com
Opiekun – mgr Ewelina Tkaczyk

III rok
Pawłowska Agnieszka
agniszka.pawlowska2@gmail.com
Opiekun – Dr Elżbieta Wnuk-Pawlak

IV rok
Gola Anna
anna.gola@onet.pl
Opiekun – Mgr inż. Anna Wiśniewska

I rok II stopień

Pawlak Natalia

natalia.pawlak200@gmail.com

II rok II stopień
Frątczak Martyna
martyna.fratczak97@gmail.com

AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA I AGROTURYSTYKA KWALIFIKOWANA

I rok
Ukleja Małgorzata
malgorzata.ukleja@onet.pl
Opiekun – Dr Bożena Bednarska

III rok
Marlena Nowak
mnowak@lociechocinek.pl
Opiekun – Dr Monika Greguła-Kania

PIELĘGNACJA ZWIERZĄT I ANIMALOTERAPIA

I rok
Sybilla Haśnik
sybilla-wojtala@wp.pl
Opiekun – mgr Joanna Kapustka

II rok
Wałejko Zofia
zosiaw9@gmail.com
Opiekun – Dr Justyna Wojtaś

III rok
Mendel Wiktoria
wiktoria.nikka.mendel@gmail.com
Opiekun – Prof.dr hab. Iwona Rozempolska-Rucińska

PIELĘGNACJA ZWIERZĄT I ANIMALOTERAPIA NIESTACJONARE

I rok
Sołtys Małgorzata
malgorzatasoltys1@gmail.com

ZARZĄDZENIE REKTORA 52/2021 Z DNIA 25.05.2021 W SPRAWIE ZASAD SKŁADANIA ORAZ ROZPATRYWANIA SKARG I WNIOSKÓW WNOSZONYCH PRZEZ STUDENTÓW UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W LUBLINIE

Terminy przyjęć studentów w sprawie składania skarg/wniosków – poniedziałek 10-12 lub w innym terminie, uzgodnionym wcześniej za pośrednictwem dziekanatu.

Instrukcja przyjmowania i rozpatrywania skarg i wnioskow na wydziale NoZiB wersja Word

Instrukcja przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków na Wydziale NoZiB wersja PDF