Wydział

Nauk o Żywności i Biotechnologii

  • UP
  • Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii

01

02

03

04

Aktualności wydziału:

30 kwietnia 2021

Opiniowanie kandydatów na Dziekana Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii

Zobacz więcej
28 kwietnia 2021

Dr hab. Bartosz Sołowiej, prof. uczelni członkiem Rady Innowacyjnego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Lublina

Zobacz więcej
28 kwietnia 2021

Pracownicy Katedry Technologii Surowców Pochodzenia Zwierzęcego redaktorami gościnnymi w czasopiśmie "Applied Sciences" [IF 2.474]

Zobacz więcej
23 kwietnia 2021

Harmonogram realizacji zajęć w formie stacjonarnej na WNoŻiB w semestrze letnim 2020/21

Zobacz więcej
23 kwietnia 2021

Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności wyróżnił prace podczas Sympozjum Studenckich Kół Naukowych

Zobacz więcej
22 kwietnia 2021

KONKURS FOTOGRAFICZNY "Żywność w obiektywie"

Zobacz więcej
21 kwietnia 2021

Poradnictwo żywieniowe i dietetyczne – prezentacja profesjonalnego sprzętu

Zobacz więcej
15 kwietnia 2021

Próbna „Matura z Chemii u Przyrodników”

Zobacz więcej
7 kwietnia 2021

Profesor Bartosz Sołowiej redaktorem gościnnym w czasopiśmie Foods (IF = 4,092, Q1)

Zobacz więcej
31 marca 2021

Życzenia Wielkanocne

Zobacz więcej
29 marca 2021

Wizyta w OSM Piaski

Zobacz więcej
29 marca 2021

Podpisanie Porozumienia o Współpracy z LOTOS Serwis Sp. z o. o.

Zobacz więcej
26 marca 2021

Zaproszenie do udziału w badaniu dot. oceny zachowań żywieniowych

Zobacz więcej
26 marca 2021

Mgr inż Małgorzata Sikora nominowana do nagrody Naukowiec Przyszłości 2021

Zobacz więcej
19 lutego 2021

Realizacja zajęć w semestrze letnim 2020/2021

Zobacz więcej
16 lutego 2021

Konferencja i spotkanie pracowników WNoŻiB z przedstawicielami branży mleczarskiej

Zobacz więcej
12 lutego 2021

Szczepienia przeciw wirusowi SARS-CoV-2 dla nauczycieli akademickich

Zobacz więcej
5 lutego 2021

Zajęcia w Pracowni Gastronomicznej z TOP Chef Polska

Zobacz więcej
4 lutego 2021

Oferta pracy dla absolwentów

Zobacz więcej
10 stycznia 2021

Życzenia świąteczne

Zobacz więcej
7 stycznia 2021

Informacja o prowadzeniu zajęć w formie tradycyjnej

Zobacz więcej
16 grudnia 2020

Dr hab. Urszula Złotek, prof. uczelni nominowana do odznaczenia "Zasłużony dla Inteligentnego Rozwoju"

Zobacz więcej
15 grudnia 2020

Dr hab. Urszula Złotek, prof. uczelni laureatką Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2020 w kategorii "Naukowiec przyszłości"

Zobacz więcej
10 grudnia 2020

Zarządzenie w sprawie przedłużenia zdalnego prowadzenia zajęć dydaktycznych

Zobacz więcej
7 grudnia 2020

12 naukowców UP w Lublinie wśród najbardziej wpływowych ludzi nauki na świecie

Zobacz więcej
30 listopada 2020

Studenci kierunku Technologia Żywności i Żywienie Człowieka realizują staże zawodowe w zakładach przemysłu spożywczego

Zobacz więcej
30 listopada 2020

Wręczenie dyplomów ukończenia studiów podyplomowych zarządzanie jakością i bezpieczeństwem zdrowotnym żywności

Zobacz więcej
30 listopada 2020

Wizyty w zakładach przemysłu spożywczego – kontrola jakości stażu

Zobacz więcej
30 listopada 2020

Losy naszych Absolwentów - Mgr inż. Iga Sarzyńska

Zobacz więcej
30 listopada 2020

Warsztaty kulinarne z panią Sylwią Stachyrą TOP CHEF Polska

Zobacz więcej

Nowoczesna aparatura naukowo-badawcza

W ostatnim okresie laboratoria Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii wzbogaciły się w nowoczesną aparaturę naukowo-badawczą. Więcej