Studia I i II stopnia oraz jednolite magisterskie

Sprawdź naszą ofertę

  • UP
  • Rekrutacja
  • Studia I i II stopnia oraz jednolite magisterskie

Nazwa kierunku

Forma studiów

Tytuł zawodowy

Czas trwania

Rodzaj studiów

Termin    rekrutacji

Agrobiznes

I  stopnia

II stopnia

inżynier

magister inżynier

3,5 roku

1,5 roku

stacjonarne

letnia

zimowa

Agroleśnictwo II stopnia magister inżynier

1,5 roku

2 lata

stacjonarne

niestacjonarne

zimowa

letnia

Aktywność fizyczna i agroturystyka kwalifikowana

 I stopnia

licencjat 3 lata stacjonarne letnia
Analityka środowiskowa i przemysłowa

                                                I stopnia

inżynier

3,5 roku

4 lata

stacjonarne

niestacjonarne

letnia

letnia

Analityka weterynaryjna

I stopnia

II stopnia

licencjat

magister

3 lata

2 lata

stacjonarne

letnia

letnia

Animaloterapia

II stopnia

magister

inżynier

1,5 roku

stacjonarne

zimowa

Architektura krajobrazu

I stopnia

II stopnia

inżynier

magister inżynier

3,5 roku

1,5 roku

stacjonarne

letnia

zimowa

Behawiorystyka zwierząt

I stopnia

II stopnia

inżynier

magister inżynier

3,5 roku

4 lata

1,5 roku

2 lata

stacjonarne

niestacjonarne

stacjonarne

niestacjonarne

letnia

letnia

zimowa

letnia

Bezpieczeństwo i certyfikacja żywności

I stopnia

II stopnia

inżynier

magister inżynier

3,5 roku

4 lata

1,5 roku

2 lata

stacjonarne

niestacjonarne

stacjonarne

niestacjonarne

letnia

letnia

zimowa

letnia

Bezpieczeństwo i higiena pracy

I stopnia

II stopnia

 inżynier

magister inżynier

3,5 roku

4 lata

1,5 roku

2 lata

stacjonarne

niestacjonarne

stacjonarne

niestacjonarne

letnia

letnia

zimowa

letnia

Biobezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe

I stopnia

inżynier 3,5 roku stacjonarne letnia
Biobiznes II stopnia magister 2 lata stacjonarne letnia
Bioinżynieria

                                                I stopnia

II stopnia

inżynier

magister inżynier

3,5 roku

1,5 roku

stacjonarne

letnia

zimowa

Biokosmetologia

I stopnia

II stopnia

inżynier

magister inżynier

3,5 roku

4 lata

1,5 roku

stacjonarne

niestacjonarne

stacjonarne

letnia

letnia

zimowa

Biologia

I stopnia

II stopnia

licencjat

magister

3 lata

3 lata

2 lata

2 lata

stacjonarne

niestacjonarne

stacjonarne

niestacjonarne

letnia

letnia

letnia

letnia

Biotechnologia

I stopnia

II stopnia

inżynier

magister inżynier

3,5 roku

1,5 roku

stacjonarne

letnia

zimowa

Dietetyka

I stopnia

II stopnia

licencjat

magister

3 lata

3,5 roku

2 lata

2 lata

stacjonarne

niestacjonarne

stacjonarne

niestacjonarne

letnia

letnia

letnia

zimowa

Doradztwo ogrodnicze II stopnia

magister inżynier

1,5 roku

2 lata

stacjonarne

niestacjonarne

zimowa

letnia

Doradztwo w obszarach wiejskich II stopnia

magister inżynier

1,5 roku stacjonarne zimowa
Ekoenergetyka I stopnia inżynier 3,5 roku
4 lata
stacjonarne
niestacjonarne

letnia

letnia

Ekologia miasta I stopnia inżynier 3,5 roku stacjonarne letnia
Ekonomia I stopnia licencjat 3 lata stacjonarne letnia
Enologia i cydrownictwo I stopnia

inżynier

3,5 roku stacjonarne letnia
Gastronomia i sztuka kulinarna I stopnia inżynier 3,5 roku
4 lata
stacjonarne
niestacjonarne

letnia

letnia

Geodezja i kartografia I stopnia inżynier 3,5 roku
3,5 roku
stacjonarne
niestacjonarne

letnia

letnia

Gospodarka obiegu zamkniętego

I stopnia

inżynier

3,5 roku

4 lata

stacjonarne

niestacjonarne

letnia

letnia

Gospodarka przestrzenna

I stopnia

II stopnia

inżynier

magister inżynier

3,5 roku

4 lata

1,5 roku

2 lata

stacjonarne

niestacjonarne

stacjonarne

niestacjonarne

letnia

letnia

zimowa

letnia

Hipologia i jeździectwo

I stopnia

II stopnia

inżynier

magister inżynier

3,5 roku

1,5 roku

stacjonarne

letnia

zimowa

Inżynieria chemiczna i procesowa

I stopnia inżynier 3,5 roku
4 lata
stacjonarne
niestacjonarne

letnia

letnia

Inżynieria ekologiczna

I stopnia inżynier 3,5 roku stacjonarne letnia
Inżynieria przemysłu spożywczego II stopnia

magister inżynier

1,5 roku

2 lata

stacjonarne

niestacjonarne

zimowa

letnia

Inżynieria środowiska

I stopnia

II stopnia

inżynier

magister inżynier

3,5 roku

4 lata

1,5 roku

2 lata

stacjonarne

niestacjonarne

stacjonarne

niestacjonarne

letnia

letnia

zimowa

letnia

Kryminalistyka w biogospodarce I stopnia
licencjat 3 lata stacjonarne letnia
Leśnictwo I stopnia inżynier 3,5 roku
4 lata
stacjonarne
niestacjonarne
letnia
Ochrona roślin i kontrola fitosanitarna II stopnia

magister inżynier

1,5 roku

stacjonarne

zimowa
Ochrona środowiska

I stopnia

II stopnia

inżynier

magister inżynier

3,5 roku

4 lata

1,5 roku

2 lata

stacjonarne

niestacjonarne

stacjonarne

niestacjonarne

letnia

letnia

zimowa

letnia

Ogrodnictwo

I stopnia

II stopnia

inżynier

magister inżynier

3,5 roku

4 lata

1,5 roku

2 lata

stacjonarne

niestacjonarne

stacjonarne

niestacjonarne

letnia

letnia

zimowa

letnia

Pielęgnacja zwierząt i animaloterapia I stopnia inżynier 3,5 roku
4 lata
stacjonarne
niestacjonarne

letnia

letnia

Pszczelarstwo w agroekosystemach I stopnia

inżynier

3,5 roku stacjonarne letnia
Rolnictwo

I stopnia

II stopnia

inżynier

magister inżynier

3,5 roku

4 lata

1,5 roku

2 lata

stacjonarne

niestacjonarne

stacjonarne

niestacjonarne

letnia

letnia

zimowa

letnia

Sztuka ogrodowa i aranżacje roślinne

I stopnia

inżynier

3,5 roku stacjonarne letnia

Technika rolnicza i agrotronika

I stopnia

II stopnia

inżynier

magister inżynier

3,5 roku

4 lata

1,5 roku

2 lata

stacjonarne

niestacjonarne

stacjonarne

niestacjonarne

letnia

letnia

zimowa

letnia

Technologia biosurowców i biomateriałów
 I stopnia

inżynier

3,5 roku stacjonarne letnia
Technologia żywności i żywienie człowieka

I stopnia

 II stopnia

inżynier

magister inżynier

3,5 roku

4 lata

1,5 roku

2 lata

stacjonarne

niestacjonarne

stacjonarne

niestacjonarne

letnia

letnia

zimowa

letnia

Transport i logistyka

I stopnia

II stopnia

inżynier

magister inżynier

3,5 roku

4 lata

1,5 roku

2 lata

stacjonarne

niestacjonarne

stacjonarne

niestacjonarne

letnia

letnia

zimowa

letnia

Turystyka i rekreacja

I stopnia

II stopnia

licencjat

magister

3 lata

3 lata

2 lata

2 lata

stacjonarne

niestacjonarne

stacjonarne

niestacjonarne

letnia

letnia

letnia 

letnia

Weterynaria jednolite magisterskie lek. wet.

                              5,5 roku

stacjonarne
niestacjonarne
letnia

Zarządzanie i adaptacja do zmian klimatu

 I stopnia

inżynier

3,5 roku stacjonarne letnia

Zarządzanie bezpieczeństwem i jakością produkcji

                                               I stopnia

inżynier

3,5 roku

4 lata

stacjonarne

niestacjonarne

letnia

letnia

Zarządzanie i inżynieria produkcji

I stopnia

II stopnia

inżynier

magister inżynier

3,5 roku

4 lata

1,5 roku

2 lata

stacjonarne

niestacjonarne

stacjonarne

niestacjonarne

letnia

letnia

zimowa

letnia

Zarządzanie w produkcji i przetwórstwie mleka
II stopnia magister inżynier 1,5 roku stacjonarne zimowa
Zielarstwo i fitoprodukty

I stopnia

II stopnia

inżynier

magister inżynier

3,5 roku

4 lata

1,5 roku

2 lata

stacjonarne

niestacjonarne

stacjonarne

niestacjonarne

letnia

letnia

zimowa

letnia

Zielona urbanistyka
II stopnia

magister inżynier

1,5 roku stacjonarne zimowa
Zootechnika

I stopnia

II stopnia

inżynier

magister inżynier

3,5 roku

4 lata

1,5 roku

2 lata

stacjonarne

niestacjonarne

stacjonarne

niestacjonarne

letnia

letnia

zimowa

letnia