Studia I i II stopnia oraz jednolite magisterskie

Sprawdź naszą ofertę

  • UP
  • Rekrutacja
  • Studia I i II stopnia oraz jednolite magisterskie

Nazwa kierunku

Forma studiów

Tytuł zawodowy

Czas trwania

Rodzaj studiów

Termin    rekrutacji

Agrobiznes

I  stopnia

II stopnia

inżynier

magister inżynier

3,5 roku

1,5 roku

stacjonarne

 
Agroleśnictwo II stopnia magister inżynier

1,5 roku

2 lata

stacjonarne

niestacjonarne

 

Aktywność fizyczna i agroturystyka kwalifikowana

 I stopnia

licencjat 3 lata stacjonarne  
Analityka środowiskowa i przemysłowa

                                                I stopnia

inżynier

3,5 roku

4 lata

stacjonarne

niestacjonarne

 

Analityka weterynaryjna

I stopnia

licencjat 3 lata stacjonarne  
Architektura krajobrazu

I stopnia

II stopnia

inżynier

magister inżynier

3,5 roku

1,5 roku

stacjonarne  
Behawiorystyka zwierząt

 

I stopnia

II stopnia

inżynier

magister inżynier

3,5 roku

4 lata

1,5 roku

2 lata

stacjonarne

niestacjonarne

stacjonarne

niestacjonarne

 
Bezpieczeństwo i certyfikacja żywności

 

I stopnia

II stopnia

inżynier

magister inżynier

3,5 roku
4 lata

1,5 roku

2 lata

stacjonarne niestacjonarne

stacjonarne

niestacjonarne

 
Bezpieczeństwo i higiena pracy

                                               I stopnia

II stopnia

 inżynier

magister inżynier

3,5 roku
4 lata

1,5 roku

2 lata

stacjonarne niestacjonarne

stacjonarne

niestacjonarne

 

Biobezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe

                                               I stopnia

inżynier 3,5 roku stacjonarne  
Biobiznes II stopnia magister 2 lata stacjonarne  
Bioinżynieria

                                                I stopnia

II stopnia

 

inżynier

magister inżynier

 

3,5 roku

1,5 roku

stacjonarne  
Biokosmetologia

I stopnia

II stopnia

inżynier

magister inżynier

3,5 roku
4 lata

1,5 roku

stacjonarne
niestacjonarne

stacjonarne

 
Biologia

I stopnia

II stopnia

licencjat

magister

3 lata

3 lata

2 lata

2 lata

stacjonarne

niestacjonarne

stacjonarne

niestacjonarne

 
Biotechnologia

I stopnia

II stopnia

inżynier

magister inżynier

3,5 roku

1,5 roku

stacjonarne  
Dietetyka

I stopnia

II stopnia

licencjat

magister

3 lata
3,5 roku

2 lata

2 lata

stacjonarne niestacjonarne

stacjonarne

niestacjonarne

 
Doradztwo ogrodnicze II stopnia

magister inżynier

1,5 roku

2 lata

stacjonarne

niestacjonarne

 
Doradztwo w obszarach wiejskich II stopnia

magister inżynier

1,5 roku stacjonarne  
Ekoenergetyka I stopnia inżynier 3,5 roku
4 lata
stacjonarne
niestacjonarne
 
Ekologia miasta I stopnia inżynier 3,5 roku stacjonarne  
Ekonomia I stopnia licencjat 3 lata stacjonarne  
Enologia i cydrownictwo I stopnia

inżynier

3,5 roku stacjonarne  
Gastronomia i sztuka kulinarna I stopnia inżynier 3,5 roku
4 lata
stacjonarne
niestacjonarne
 
Geodezja i kartografia I stopnia inżynier 3,5 roku
3,5 roku
stacjonarne
niestacjonarne
 
Gospodarka przestrzenna

I stopnia

II stopnia

inżynier

magister inżynier

3,5 roku
4 lata

1,5 roku

2 lata

stacjonarne
niestacjonarne

stacjonarne

niestacjonarne

 
Hipologia i jeździectwo

I stopnia

II stopnia

inżynier

magister inżynier

3,5 roku

1,5 roku

stacjonarne  

Inżynieria chemiczna i procesowa

I stopnia inżynier 3,5 roku
4 lata
stacjonarne
niestacjonarne
 

Inżynieria ekologiczna

I stopnia inżynier 3,5 roku stacjonarne  
Inżynieria przemysłu spożywczego II stopnia

magister inżynier

1,5 roku

2 lata

stacjonarne

niestacjonarne

 
Inżynieria rolnicza i leśna I stopnia inżynier 3,5 roku
4 lata
stacjonarne
niestacjonarne
 
Inżynieria środowiska

I stopnia

II stopnia

inżynier

magister inżynier

3,5 roku
4 lata

1,5 roku

2 lata

stacjonarne
niestacjonarne

stacjonarne

niestacjonarne

 
Leśnictwo I stopnia inżynier 3,5 roku
4 lata
stacjonarne
niestacjonarne
 
Ochrona roślin i kontrola fitosanitarna II stopnia

magister inżynier

1,5 roku

2 lata

stacjonarne

niestacjonarne

 
Ochrona środowiska

I stopnia

II stopnia

inżynier

magister inżynier

3,5 roku
4 lata

1,5 roku

2 lata

stacjonarne
niestacjonarne

stacjonarne

niestacjonarne

 
Ogrodnictwo

I stopnia

II stopnia

inżynier

magister inżynier

3,5 roku
4 lata

1,5 roku

2 lata

stacjonarne niestacjonarne

stacjonarne

niestacjonarne

 
Pielęgnacja zwierząt i animaloterapia I stopnia inżynier 3,5 roku
4 lata
stacjonarne
niestacjonarne
 
Pszczelarstwo w agroekosystemach I stopnia

inżynier

3,5 roku stacjonarne  
Rolnictwo

I stopnia

II stopnia

inżynier

magister inżynier

3,5 roku
4 lata

1,5 roku

2 lata

stacjonarne
niestacjonarne

stacjonarne

niestacjonarne

 
Sztuka ogrodowa i aranżacje roślinne

I stopnia

inżynier

3,5 roku stacjonarne  
Technologia biosurowców i biomateriałów
 I stopnia

inżynier

3,5 roku stacjonarne  
Technologia żywności i żywienie człowieka

I stopnia

 II stopnia

inżynier

magister inżynier

3,5 roku
4 lata

1,5 roku

2 lata

stacjonarne
niestacjonarne

stacjonarne

niestacjonarne

 
Transport i logistyka

I stopnia

II stopnia

inżynier

magister inżynier

3,5 roku
4 lata

1,5 roku

2 lata

stacjonarne
niestacjonarne

stacjonarne

niestacjonarne

 
Turystyka i rekreacja

I stopnia

II stopnia

licencjat

magister

3 lata

3 lata

2 lata

2 lata

stacjonarne

niestacjonarne

stacjonarne

niestacjonarne

 
Weterynaria jednolite magisterskie lek. wet.

                              5,5 roku

stacjonarne
niestacjonarne
 

Zarządzanie i adaptacja do zmian klimatu

 I stopnia

inżynier

3,5 roku stacjonarne  

Zarządzanie bezpieczeństwem i jakością produkcji

                                               I stopnia

inżynier

3,5 roku

4 lata

stacjonarne

niestacjonarne

 
Zarządzanie i inżynieria produkcji

I stopnia

II stopnia

inżynier

magister inżynier

3,5 roku
4 lata

1,5 roku

2 lata

stacjonarne
niestacjonarne

stacjonarne

niestacjonarne

 
Zarządzanie w produkcji i przetwórstwie mleka
II stopnia magister inżynier 1,5 roku stacjonarne  
Zielarstwo i fitoprodukty

I stopnia

II stopnia

inżynier

magister inżynier

3,5 roku
4 lata

1,5 roku

2 lata

stacjonarne
niestacjonarne

stacjonarne

niestacjonarne

 
Zielona urbanistyka
II stopnia

magister inżynier

1,5 roku stacjonarne  
Zootechnika

I stopnia

II stopnia

inżynier

magister inżynier

3,5 roku
4 lata

1,5 roku

2 lata

stacjonarne
niestacjonarne

stacjonarne

niestacjonarne