Aktualności:

Zobacz wszystkie
17.04.2023

Wykład otwarty pt. "Rośliny i grzyby w surwiwalu"

Klinika Roślin Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie...

Zobacz więcej
12.09.2022

„Miejska Wyspa Kwietna” przy Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie

"Miejskie Wysypy Kwietne" już rok kwitną przy ul...

Zobacz więcej
18.01.2022

Informacje o Klinice Roślin są dostępne w mediach społecznościowych

Od jakiegoś czasu informacje o Klinice Roślin są...

Zobacz więcej

Klinika Roślin powołana w 2021 r. na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu wchodzi w skład Katedry Ochrony Roślin. Utworzona została przede wszystkim na potrzeby studentów różnych kierunków, w ramach których omawiane są zagadnienia szeroko rozumianego zdrowia roślin. Planowane jest użytkowanie Kliniki do prowadzenia zajęć dydaktycznych, szkoleń, warsztatów dla studentów i osób doskonalić zainteresowanych doskonaleniem umiejętności w zakresie bezpieczeństwa fitosanitarnego. Klinika Roślin to zespół pomieszczeń przeznaczonych do przeprowadzania ćwiczeń praktycznych z diagnostyki chorób i szkodników oraz analizy molekularnej materiału mikrobiologicznego.

Osoba odpowiedzialna: dr hab. Agnieszka Jamiołkowska, prof. uczelni.

Klinika Roślin:

 • skupia specjalistów zajmujących się szeroko pojętą ochroną roślin
 • zajmuje się problematyką szkodników i czynników patogennych, ich wpływem na stan zdrowotny roślin uprawnych oraz nowoczesnymi metodami integrowanej ochrony
 • dysponuje Pracownią Entomologiczną, Pracownią Mykologiczną i Pracownią Bakteriologiczną. Pracownie wyposażonymi w nowoczesne narzędzia umożliwiające identyfikację patogenów i szkodników roślin metodami tradycyjnymi, jak również za pomocą diagnostyki molekularnej

W skład Kliniki Roślin wchodzą:

Laboratorium mikrobiologiczne przystosowane do pracy z bakteriami i grzybami (hodowla na sztucznych podłożach, przechowywanie kultur, namnażanie itp.) wyposażone w autoklawy, cieplarki, chłodziarki, komory szczepień, sterylizatory, wagi laboratoryjne, mikroskopy;

Pracownia genetyczna do analiz PCR, wyposażona w podstawowy sprzęt do analiz molekularnych: wirówka laboratoryjna, termocykler, śniegownica, dejonizator wody, zestaw do elektroforezy, zestaw do archiwizacji i dokumentacji danych, termoblok.

Laboratorium entomologiczne wyposażone w specjalistyczną aparaturę tj.: binokulary, mikroskopy wraz z programem do komputerowej analizy obrazu, wagę laboratoryjną, przenośny skaner do mierzenia powierzchni liści, aparaty do destylacji olejków eterycznych (Derynga), specjalistyczny sprzęt entomologiczny

Hodowlane komory klimatyczne przeznaczone do hodowli żywych materiałów, wyposażone w regały i lampy Greenie LED T8 Flora, z regulowanym fotoperiodem oraz małą specjalistyczną komorę do hodowli owadów. Na mocy decyzji wydanej przez Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa nr BNFiWM.412.9.2019.5 Laboratorium Zakładu Entomologii jako jedyne w Polsce posiada zgodę na prowadzenie prac naukowo-badawczych z wykorzystaniem gatunku inwazyjnego (tarcznika niszczyciela).

Fitotron do doświadczeń infekcyjnych wyposażony w regały i lampy Greenie LED T8 Flora, jako źródło światła dla roślin umożliwiające sterowanie wilgotnością, temperaturą oraz fotoperiodem (L: D).

Laboratorium do analiz fizjologicznych: spektrofotometr Cecil CE 9500

Plecakowy opryskiwacz doświadczalny (z wymiennymi zbiornikami cieczy użytkowej wykonany z tworzywa ciśnieniowego o pojemności 2,5 i 5 litrów, ze zbiornikiem pracującym pod stałym ciśnieniem roboczym regulowanym od 0,5 do 4,0 bar, z systemem dwóch reduktorów i kontrolą prędkości roboczej za pomocą metronomu oraz rozpylaczami szczelinowymi Tee Jet XR 110-015; XR 110-02; XR 110-03)

Nasza oferta:

 • szkolenia i konsultacje z zakresu diagnostyki oraz monitoringu patogenów i szkodników roślin, w tym gatunków inwazyjnych,
 • warsztaty z bezpiecznego stosowania pestycydów oraz podstaw ekotoksykologii
 • warsztaty z zakresu doradztwa w ochronie roślin, zwłaszcza w gospodarstwach ekologicznych
 • wykłady na temat bioróżnorodności owadów i grzybów w ekosystemach roślinnych
 • sesje terenowe połączone z praktycznym diagnozowaniem chorób i szkodników roślin
 • ocena jakości biologicznej gleby, jako podstawowego źródła zdrowych roślin

Naszą ofertę kierujemy do:

 • studentów kierunków przyrodniczych (biologów, biotechnologów) i rolniczych (leśników, rolników, ogrodników)
 • uczniów szkół ponadpodstawowych
 • studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku

dr hab. Agnieszka Jamiołkowska, profesor uczelni
Katedra Ochrony Roślin
Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
ul. Leszczyńskiego 78, 20-069 Lublin

Facebook: Klinika Roślin UP w Lublinie
tel. 81524 81 32
e-mail: