Historia Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Próba zrozumienia naszej historii jest potrzebna po to, by lepiej sprostać nadchodzącym dopiero wyzwaniom.

Przeszłość to preludium przyszłości.

 

 

Inauguracja Roku Akademickiego 2020/2021

“Największym skarbem i wartością na każdej uczelni są pracownicy i studenci. Wszyscy budujemy prestiż i dynamizujemy rozwój Uniwersytetu. Każdy pracownik, który należycie wykonuje swoją pracę, niezależnie od tego na jakim stanowisku pracuje, jest niezbędny i niezwykle cenny, zaś studenci poprzez osiągnięcia w nauce, zewnętrzne stypendia i działalność organizacyjną przyczyniają się do podnoszenia rangi Naszego Uniwersytetu na arenie krajowej     i międzynarodowej”

Rektor prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk

Podróż w czasie:

Lata 1944-1954

Lata 1944-1954

Zobacz więcej
Lata 1955-1971

Lata 1955-1971

Zobacz więcej
Lata 1972-2007

Lata 1972-2007

Zobacz więcej
Lata 2008-obecnie

Lata 2008-obecnie

Zobacz więcej

Jubileusze

Zobacz więcej

Poczet Rektorów

Zobacz więcej