Kursy i szkolenia

ZAPRASZAMY NA KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMINU TELC

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie zaprasza na 100-godzinny kurs języka angielskiego. Kurs przygotowuje do egzaminu TELC. Opłata za kurs wynosi 1 500 zł. Rekrutacja trwa do 20 października 2023 r. Warunkiem przyjęcia jest złożenie dokumentów (podanie_kurs_2023b + dowód opłaty za kurs) w Dziale Kształcenia Praktycznego i  Ustawicznego, ul. Głęboka 31, pok. 115 F. Szczegółowe informacje: 81 445 66 30,

 

 

  • Opłaty za kursy: językowe TELC (1 500 zł-100 godzin, 1000 zł  -50 godzin))
  • Opłaty za kursy języka specjalistycznego (570 zł)
  • Opłata za kurs: Szkolenie Konia Metodą Silversand Horsemanship (150 zł)
  • Opłata za kurs: Masaż Sportowy i Relaksacyjny Koni (650 zł)
  • Opłata za Szkolenie Łączone dla Osób wykonujących Czynności Związane z Wykorzystaniem Zwierząt do Celów Naukowych lub Edukacyjnych (400 zł)
  • Opłata za Szkolenie w Zakresie Żywienia Zbiorowego Dzieci Zdrowych i chorych w Placówkach Oświatowych (450 zł)
  • Opłata za Kurs Pedagogiczny dla Instruktorów Praktycznej nauki Zawodu (400 zł)
  • Opłata za Kurs : Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania BHP (800 zł)
  • Opłata za Kurs: Ogrodnictwo miejskie (750 zł)

Opłat należy dokonywać na konto Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, BRE Bank S.A. OR/Lublin
nr konta: 74 1140 1094 0000 5641 8500 1031 dopisując nazwę kierunku studiów/kursu.

Dział Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego

ADRES:

ul. Głęboka 31 (łącznik przed CKFiS)
pok. 115
[ lokalizacja ]

tel. 081 445 66 30
e-mail:

Godziny pracy: poniedziałek-piątek 7.00-15.00