Kursy i szkolenia

 

 

  • Opłaty za kursy: językowe TELC (1 500 zł)
  • Opłaty za kursy języka specjalistycznego (570 zł)
  • Opłata za kurs: Szkolenie Konia Metodą Silversand Horsemanship (150 zł)
  • Opłata za kurs: Masaż Sportowy i Relaksacyjny Koni (800 zł)
  • Opłata za Szkolenie Łączone dla Osób wykonujących Czynności Związane z Wykorzystaniem Zwierząt do Celów Naukowych lub Edukacyjnych (400 zł)
  • Opłata za Szkolenie w Zakresie Żywienia Zbiorowego Dzieci Zdrowych i chorych w Placówkach Oświatowych (450 zł)
  • Opłata za Kurs Pedagogiczny dla Instruktorów Praktycznej nauki Zawodu (600 zł)
  • Opłata za Kurs : Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania BHP (800 zł)
  • Opłata za Kurs: Ogrodnictwo miejskie (750 zł)

Opłat należy dokonywać na konto Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, BRE Bank S.A. OR/Lublin
nr konta: 74 1140 1094 0000 5641 8500 1031 dopisując nazwę kierunku studiów/kursu.

Dział Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego

ADRES:

ul. Głęboka 31 (łącznik przed CKFiS)
pok. 115
[ lokalizacja ]

tel. 081 445 66 30
e-mail:

Godziny pracy: poniedziałek-piątek 7.00-15.00