Kursy i szkolenia

 

ZAPRASZAMY NA KURS PEDAGOGICZNY DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu prowadzony jest w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2019 r.  poz. 391 z późń. zm.). Celem kursu jest przygotowanie pracodawców, pracowników, osób prowadzących indywidualne gospodarstwa rolne, dla których praca dydaktyczna i wychowawcza nie stanowi podstawowego zajęcia, do realizacji zadań dydaktycznych i wychowawczych związanych z prowadzeniem praktycznej nauki zawodu dla uczniów i młodocianych pracowników. Kurs obejmuje 48 godzin (40 godzin zajęć z psychologii, pedagogiki i metodyki oraz 8 godzin przygotowanie pedagogiczne).  Program kurs posiada akceptację Kuratorium Oświaty w Lublinie. Warunkiem przyjęcia na kurs jest złożenie w Dziale Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego podania-kwestionariusza osobowego podanie_kurs_2023 i dowodu opłaty za kurs. Rekrutacja trwa do 31 stycznia 2023 r.

 

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE ŁĄCZONE DLA OSÓB WYKONUJĄCYCH CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z WYKORZYSTANIEMZWIERZĄT DO CELÓW NAUKOWYCH LUB EDUKACYJNYCH

Szkolenie skierowane jest do osób odpowiedzialnych za planowanie procedur i doświadczeń oraz za ich przeprowadzenie (1), osób wykonujących procedury (2), osób uczestniczących w  wykonywaniu procedur (3), osób uśmiercających zwierzęta wykorzystywane w procedurach (4),  osób sprawujących opiekę nad zwierzętami utrzymywanymi w ośrodku (5), osób odpowiedzialnych za nadzór nad osobami sprawującymi opiekę nad zwierzętami utrzymywanymi w ośrodku i  dobrostanem tych zwierząt (6). Szkolenie obejmuje 70 godzin zajęć (50 godzin zajęć teoretycznych i 20 godzin zajęć praktycznych). Warunkiem przyjęcia na kurs jest złożenie w Dziale Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego podania-kwestionariusza osobowego podanie_szkolenie_2022_11_05 i dowodu opłaty za szkolenie. Rekrutacja trwa do 31 stycznia 2023 r.

  • Opłaty za kursy: językowe TELC (1 500 zł)
  • Opłaty za kursy języka specjalistycznego (570 zł)
  • Opłata za kurs: Szkolenie Konia Metodą Silversand Horsemanship (150 zł)
  • Opłata za kurs: Masaż Sportowy i Relaksacyjny Koni (650 zł)
  • Opłata za Szkolenie Łączone dla Osób wykonujących Czynności Związane z Wykorzystaniem Zwierząt do Celów Naukowych lub Edukacyjnych (400 zł)
  • Opłata za Szkolenie w Zakresie Żywienia Zbiorowego Dzieci Zdrowych i chorych w Placówkach Oświatowych (450 zł)
  • Opłata za Kurs Pedagogiczny dla Instruktorów Praktycznej nauki Zawodu (400 zł)
  • Opłata za Kurs : Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania BHP (800 zł)
  • Opłata za Kurs: Ogrodnictwo miejskie (750 zł)

Opłat należy dokonywać na konto Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, BRE Bank S.A. OR/Lublin
nr konta: 74 1140 1094 0000 5641 8500 1031 dopisując nazwę kierunku studiów/kursu.

Dział Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego

ADRES:

ul. Głęboka 31 (łącznik przed CKFiS)
pok. 115
[ lokalizacja ]

tel. 081 445 66 30
e-mail: ksztalcenie@up.lublin.pl

Godziny pracy: poniedziałek-piątek 7.00-15.00