Kursy i szkolenia

  • Opłaty za kursy: językowe TELC (1 500 zł)
  • Opłaty za kursy języka specjalistycznego (570 zł)
  • Opłata za kurs: Szkolenie Konia Metodą Silversand Horsemanship (150 zł)
  • Opłata za kurs: Masaż Sportowy i Relaksacyjny Koni (650 zł)
  • Opłata za Szkolenie Łączone dla Osób wykonujących Czynności Związane z Wykorzystaniem Zwierząt do Celów Naukowych lub Edukacyjnych (200 zł)
  • Opłata za Kurs Pedagogiczny dla Instruktorów Praktycznej nauki Zawodu (400 zł)
  • Opłata za Kurs : Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania BHP (800 zł)
     

Opłat należy dokonywać na konto Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, BRE Bank S.A. OR/Lublin
nr konta: 74 1140 1094 0000 5641 8500 1031 dopisując nazwę kierunku studiów/kursu.

Biuro Kształcenia Praktycznego i Rozwoju Kompetencji 

ADRES:

ul. Głęboka 31 (łącznik przed CKFiS) 
pok. 115
[ lokalizacja

tel. 081 445 66 30 
e-mail: ksztalcenie@up.lublin.pl

Godziny pracy: poniedziałek-piątek  7.00-15.00