Kursy i szkolenia

ZAPRASZAMY NA KURS PEDAGOGICZNY DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU

Rekrutacja trwa do 31 stycznia 2022 r. Warunkiem przyjęcia na kurs jest złożenie kompletu dokumentów (podanie_kurs_2022c, dowód opłaty za kurs (400 zł) na konto: 74 1140 1094 0000 5641 8500 1031, kserokopii świadectwa ukończenia szkoły średniej) w Biurze Kształcenia Praktycznego i Rozwoju Kompetencji (ul. Głęboka 31, pok. 115 F) lub przesłanie ich pocztą.

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE ŁĄCZONE DLA OSÓB WYKONUJĄCYCH CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z WYKORZYSTANIEM ZWIERZAT DO CELÓW NAUKOWYCH LUB EDUKACYJNYCH

Rekrutacja trwa do 31 stycznia 2022 r. Warunkiem przyjęcia na szkolenie jest złożenie kompletu dokumentów (podanie_szkolenie_2021_11_05, dowód opłaty za szkolenie (400 zł) na konto: 74 1140 1094 0000 5641 8500 1031) w Biurze Kształcenia Praktycznego i Rozwoju Kompetencji (ul. Głęboka 31, pok. 115F) lub przesłanie ich pocztą.

  • Opłaty za kursy: językowe TELC (1 500 zł)
  • Opłaty za kursy języka specjalistycznego (570 zł)
  • Opłata za kurs: Szkolenie Konia Metodą Silversand Horsemanship (150 zł)
  • Opłata za kurs: Masaż Sportowy i Relaksacyjny Koni (650 zł)
  • Opłata za Szkolenie Łączone dla Osób wykonujących Czynności Związane z Wykorzystaniem Zwierząt do Celów Naukowych lub Edukacyjnych (200 zł)
  • Opłata za Kurs Pedagogiczny dla Instruktorów Praktycznej nauki Zawodu (400 zł)
  • Opłata za Kurs : Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania BHP (800 zł)

Opłat należy dokonywać na konto Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, BRE Bank S.A. OR/Lublin
nr konta: 74 1140 1094 0000 5641 8500 1031 dopisując nazwę kierunku studiów/kursu.

Biuro Kształcenia Praktycznego i Rozwoju Kompetencji

ADRES:

ul. Głęboka 31 (łącznik przed CKFiS)
pok. 115
[ lokalizacja ]

tel. 081 445 66 30
e-mail: ksztalcenie@up.lublin.pl

Godziny pracy: poniedziałek-piątek 7.00-15.00