Biuletyn Informacji Publicznej

Zamówienia publiczne:

Na platformie zakupowej

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone przez UP w Lublinie na platformie zakupowej
Zobacz więcej

Bez platformy zakupowej

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone przez UP w Lublinie bez platformy zakupowej
Zobacz więcej

Plany postępowań

Zobacz więcej

Wstępne konsultacje rynkowe

Zobacz więcej

Archiwum zamówień (do 31.12.2020)

Zobacz więcej

Kontakt

Zobacz więcej