Centrum Transferu Technologii

AKTUALNOŚCI

Sukces UP w Lublinie podczas XVII Międzynarodowych Targów Wynalazków i Innowacji Intarg 2024 w Katowicach
24.05.2024

Sukces UP w Lublinie podczas XVII Międzynarodowych Targów Wynalazków i Innowacji Intarg 2024 w Katowicach

Zobacz więcej
Zapraszamy na II Międzynarodowe Forum Rolnictwa Regeneratywnego BIO_REACTION organizowane przez Fundacja Terra Nostra oraz EIT Food
24.05.2024

Zapraszamy na II Międzynarodowe Forum Rolnictwa Regeneratywnego BIO_REACTION organizowane przez Fundacja Terra Nostra oraz EIT Food

Zobacz więcej
„Wademekum patentowania” — część trzecia i czwarta
06.05.2024

„Wademekum patentowania” — część trzecia i czwarta

Zobacz więcej
Zespół naukowców z UPwL i UMwL nominowany do nagrody głównej w XI edycji konkursu “Eureka! DGP – odkrywamy polskie wynalazki 2024”
19.04.2024

Zespół naukowców z UPwL i UMwL nominowany do nagrody głównej w XI edycji konkursu “Eureka! DGP – odkrywamy polskie wynalazki 2024”

Zobacz więcej
Nasi naukowcy nominowani do nagrody głównej w XI edycji konkursu 'Eureka! DGP – odkrywamy polskie wynalazki 2024'
19.03.2024

Nasi naukowcy nominowani do nagrody głównej w XI edycji konkursu "Eureka! DGP – odkrywamy polskie wynalazki 2024"

Zobacz więcej
Trwa nabór do konkursu „InQbacja i wsparcie kapitałowe dla biotechnologii, chemii i technologii informatycznych oraz komunikacyjnych”
16.02.2024

Trwa nabór do konkursu „InQbacja i wsparcie kapitałowe dla biotechnologii, chemii i technologii informatycznych oraz komunikacyjnych”

Zobacz więcej
Zapraszamy do udziału w rekrutacji do EIT Food Seedbed Incubator 2024
31.01.2024

Zapraszamy do udziału w rekrutacji do EIT Food Seedbed Incubator 2024

Zobacz więcej
Wystartowała XI edycja konkursu Eureka DGP
05.12.2023

Wystartowała XI edycja konkursu Eureka DGP

Zobacz więcej
Konkurs ESA Technology Transfer - ESA Broker
31.10.2023

Konkurs ESA Technology Transfer - ESA Broker

Zobacz więcej
'Wademekum patentowania' część druga. Szkolenie ZUL
18.10.2023

"Wademekum patentowania" część druga. Szkolenie ZUL

Zobacz więcej

Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie jest jednostką ogólnouczelnianą, która inicjuje aktywną współpracę ze środowiskiem biznesowym. Wspiera działania zmierzające do współpracy nauki z biznesem, m.in. przez tworzenie oferty technologicznej wszystkich jednostek Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Centrum wspiera transfer technologii i wszystkie procedury związane z tym procesem. Ponadto udziela pracownikom Uniwersytetu pomocy w sprawach dotyczących własności przemysłowej, w tym w opracowaniu zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych do Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej, a także udziela porad prawnych w tym zakresie. Organizuje szkolenia dla pracowników w sprawach związanych z komercjalizacją badań naukowych oraz ochroną własności intelektualnej.

Z sukcesami współpracuje z Parkami Naukowo – Technologicznymi oraz innymi instytucjami otoczenia biznesy w celu szeroko rozumianego transferu technologii, budowania sieci wzajemnych powiązań pomiędzy sferami nauki i biznesu oraz pomocy w tworzeniu wspólnych projektów naukowo – badawczych i badawczo – wdrożeniowych.

CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII

Akademicka 15, II piętro
pokój 306, 337 [ budynek AGRO I ]
20-950 Lublin

Tel. 81 445 62 51

Dyrektor Centrum Transferu Technologii

mgr inż. Iwona Niezgoda

tel. 81 445-62-51
e-mail:

 

Specjalista ds. Innowacji

Dr inż. Anna Jeżak – Zgórka

mgr Dominika Wiślińska

tel. 81 445-62-50
e-mail:
Wzór umowy o wspólności prawa do uzyskania patentu oraz do wspólności prawa z patentu
Zobacz
Wzór umowy o przeniesienie praw do wyników pracy dyplomowej (inżynierskiej/licencjackiej/magisterskiej)
Zobacz
Wzór umowy o przeniesienie praw do wyników pracy naukowo - badawczej/doktorskiej (wykonywanej w ramach studiów doktoranckich)
Zobacz
Wzór umowy o przeniesienie praw do wyników pracy naukowo - badawczej (z osobą niebędącą pracownikiem UP w Lublinie)
Zobacz
Regulamin zarządzania prawami autorskimi i prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji dóbr niematerialnych w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie
Zobacz
Wniosek o zgłoszenie dobra niematerialnego w celu uzyskania praw wyłącznych
Zobacz

Uwaga! Jako załącznik do Wniosku o zgłoszenie dobra niematerialnego w celu uzyskania praw wyłącznych należy przygotować opis zgłaszanego dobra (punkt 4), na który składa się:

 • opis wynalazku;
 • krótki opis istoty rozwiązania;
 • informacja o stanie techniki;
 • informacja o możliwości zastosowania.
Wniosek o przeprowadzenie/ Powiadomienie o podjęciu komercjalizacji
Zobacz

Postępowanie w sprawie ochrony własności przemysłowej w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie reguluje Regulamin Zarządzania Prawami Autorskimi i Prawami Własności Przemysłowej oraz Zasady Komercjalizacji Dóbr Niematerialnych w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie

Przyjęty uchwałą  Senatu nr 18/2021-2022 z dnia 17 grudnia 2021 r.

1. Zgodnie z § 12 pkt. 1 Regulaminu w wyniku wykonywania przez pracownika obowiązków pracowniczych, Uczelni przysługuje:

 • Prawo do patentu na wynalazek
 • Prawo ochronne na wzór użytkowy
 • Prawo ochronne na znak towarowy
 • Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego
 • Prawo wyłączne do odmiany rośliny

 

2. Twórca rozwiązania składa wniosek o zgłoszenie dobra niematerialnego w celu uzyskania praw wyłącznych do Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą za pośrednictwem  Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

3. Wniosek powinien być wypełniony i podpisany przez twórcę / twórców rozwiązania oraz przez kierownika macierzystej jednostki organizacyjnej. Do wniosku należy dołączyć:

  • Opis wynalazku
  • Opis istoty rozwiązania
  • Informacje o stanie techniki
  • Informacje o możliwości zastosowania

4. Na podstawie złożonego wniosku Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą wydaje decyzję w sprawie opracowania dokumentacji zgłoszeniowej dobra niematerialnego.

5. Decyzję Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą wraz z wnioskiem, Centrum Transferu Technologii przekazuje do Rzecznika Patentowego w celu opracowania dokumentacji zgłoszeniowej do UPRP.

 

Rada Nadzorująca Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie została powołana w następującym składzie:

Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Sławomir Kocira

Członkowie:
prof. dr hab. Grzegorz Borsuk
prof. dr hab. Jose Valverde Piedra
dr hab. Siemowita Muszyńskiego, prof. uczelni
dr hab. Aldona Sobota, prof. uczelni
dr hab. inż. Zbigniewa Jarosza
dr Michał Nowak