Centrum Transferu Technologii

AKTUALNOŚCI

Strefa relaksu Eko-HUB już dostępna
22.05.2023

Strefa relaksu Eko-HUB już dostępna

Zobacz więcej
Nabór do programu akceleracyjnego Akces NCBR
17.04.2023

Nabór do programu akceleracyjnego Akces NCBR

Zobacz więcej
LUBLIN UP! – konkurs międzyuczelniany na najlepszy pomysł biznesowy
08.03.2023

LUBLIN UP! – konkurs międzyuczelniany na najlepszy pomysł biznesowy

Zobacz więcej
X Edycja konkursu „Eureka! DGP – Odkrywamy polskie wynalazki” organizowanego przez „Dziennik Gazeta Prawna”
02.12.2022

X Edycja konkursu „Eureka! DGP – Odkrywamy polskie wynalazki” organizowanego przez „Dziennik Gazeta Prawna”

Zobacz więcej
KONKURS na LOGO Eko-HUBa
22.11.2022

KONKURS na LOGO Eko-HUBa

Zobacz więcej
Powstał Eko-HUB Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
04.11.2022

Powstał Eko-HUB Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Zobacz więcej
Konkurs CDR w Brwinowie „Najciekawsze innowacyjne rozwiązania w Rolnictwie”
28.10.2022

Konkurs CDR w Brwinowie „Najciekawsze innowacyjne rozwiązania w Rolnictwie”

Zobacz więcej
Program Grantowy INGdla start-upówi naukowców - nabór do 15 października br.
04.10.2022

Program Grantowy INGdla start-upówi naukowców - nabór do 15 października br.

Zobacz więcej
Become a partner of the 'EIT Food RIS Consumer Engagement Labs 2022' program
24.02.2022

Become a partner of the "EIT Food RIS Consumer Engagement Labs 2022" program

Zobacz więcej
Trwa nabór do programu EIT Food Seedbed 2022
15.02.2022

Trwa nabór do programu EIT Food Seedbed 2022

Zobacz więcej

Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie jest jednostką ogólnouczelnianą, która inicjuje aktywną współpracę ze środowiskiem biznesowym. Wspiera działania zmierzające do współpracy nauki z biznesem, m.in. przez tworzenie oferty technologicznej wszystkich jednostek Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Centrum wspiera transfer technologii i wszystkie procedury związane z tym procesem. Ponadto udziela pracownikom Uniwersytetu pomocy w sprawach dotyczących własności przemysłowej, w tym w opracowaniu zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych do Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej, a także udziela porad prawnych w tym zakresie. Organizuje szkolenia dla pracowników w sprawach związanych z komercjalizacją badań naukowych oraz ochroną własności intelektualnej.

Z sukcesami współpracuje z Parkami Naukowo – Technologicznymi oraz innymi instytucjami otoczenia biznesy w celu szeroko rozumianego transferu technologii, budowania sieci wzajemnych powiązań pomiędzy sferami nauki i biznesu oraz pomocy w tworzeniu wspólnych projektów naukowo – badawczych i badawczo – wdrożeniowych.

CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII

Akademicka 15, II piętro
pokój 306, 337 [ budynek AGRO I ]
20-950 Lublin
komercjalizacja@up.lublin.pl
Tel. 81 445 62 51

 

Dyrektor Centrum Transferu Technologii

Mgr inż. Iwona Niezgoda

tel. 81 445-62-51
e-mail: iwona.niezgoda@up.lublin.pl

 

Specjalista ds. Innowacji

Dr inż. Anna Jeżak – Zgórka

tel. 81 445-62-50
e-mail: anna.jezak@up.lublin.pl
Wzór umowy o wspólności prawa do uzyskania patentu oraz do wspólności prawa z patentu
Zobacz
Wzór umowy o przeniesienie praw do wyników pracy dyplomowej (inżynierskiej/licencjackiej/magisterskiej)
Zobacz
Wzór umowy o przeniesienie praw do wyników pracy naukowo - badawczej/doktorskiej (wykonywanej w ramach studiów doktoranckich)
Zobacz
Wzór umowy o przeniesienie praw do wyników pracy naukowo - badawczej (z osobą niebędącą pracownikiem UP w Lublinie)
Zobacz
Regulamin zarządzania prawami autorskimi i prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji dóbr niematerialnych w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie
Zobacz
Wniosek o zgłoszenie dobra niematerialnego w celu uzyskania praw wyłącznych
Zobacz

Uwaga! Jako załącznik do Wniosku o zgłoszenie dobra niematerialnego w celu uzyskania praw wyłącznych należy przygotować opis zgłaszanego dobra (punkt 4), na który składa się:

 • opis wynalazku;
 • krótki opis istoty rozwiązania;
 • informacja o stanie techniki;
 • informacja o możliwości zastosowania.
Wniosek o przeprowadzenie/ Powiadomienie o podjęciu komercjalizacji
Zobacz

Postępowanie w sprawie ochrony własności przemysłowej w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie reguluje Regulamin Zarządzania Prawami Autorskimi i Prawami Własności Przemysłowej oraz Zasady Komercjalizacji Dóbr Niematerialnych w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie

Przyjęty uchwałą  Senatu nr 18/2021-2022 z dnia 17 grudnia 2021 r.

1. Zgodnie z § 12 pkt. 1 Regulaminu w wyniku wykonywania przez pracownika obowiązków pracowniczych, Uczelni przysługuje:

 • Prawo do patentu na wynalazek
 • Prawo ochronne na wzór użytkowy
 • Prawo ochronne na znak towarowy
 • Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego
 • Prawo wyłączne do odmiany rośliny

 

2. Twórca rozwiązania składa wniosek o zgłoszenie dobra niematerialnego w celu uzyskania praw wyłącznych do Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą za pośrednictwem  Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

3. Wniosek powinien być wypełniony i podpisany przez twórcę / twórców rozwiązania oraz przez kierownika macierzystej jednostki organizacyjnej. Do wniosku należy dołączyć:

  • Opis wynalazku
  • Opis istoty rozwiązania
  • Informacje o stanie techniki
  • Informacje o możliwości zastosowania

4. Na podstawie złożonego wniosku Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą wydaje decyzję w sprawie opracowania dokumentacji zgłoszeniowej dobra niematerialnego.

5. Decyzję Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą wraz z wnioskiem, Centrum Transferu Technologii przekazuje do Rzecznika Patentowego w celu opracowania dokumentacji zgłoszeniowej do UPRP.