Edukacja

  • UP
  • Edukacja
Student

Student

Informacje dla studentów - organizacja roku akademickiego, stypendia, akademiki oraz organizacje studenckie
Zobacz więcej
Szkoła Doktorska

Szkoła Doktorska

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie prowadzi od roku akademickiego 2019/2020 kształcenie w Szkole Doktorskiej
Zobacz więcej
Wirtualny Dziekanat

Wirtualny Dziekanat

System informatyczny, dzięki któremu studenci mogą zdalnie uzyskać informacje m.in. o swoim toku studiów, otrzymanych ocenach, anonimowo wypełnić ankiety oceny zajęć itp.
Zobacz więcej
Nauka zdalna, usługi online

Nauka zdalna, usługi online

Studenci otrzymują dostęp do narzędzi i paneli online.
Zobacz więcej
Osoby z niepełnosprawnościami

Osoby z niepełnosprawnościami

Uniwersytet oferuje różne formy wsparcia dla studentów, doktorantów i pracowników z niepełnosprawnością
Zobacz więcej
Praktyki

Praktyki

Obowiązkowe praktyki zawodowe dla studentów
Zobacz więcej
Centrum Nauczania Języków Obcych i Certyfikacji

Centrum Nauczania Języków Obcych i Certyfikacji

Kursy językowe i egzaminy dla studentów, pracowników UP (j.angielski, niemiecki, rosyjski, francuski oraz j. polski)
Zobacz więcej
Zajęcia wychowania fizycznego

Zajęcia wychowania fizycznego

Informacje o zajęciach wychowania fizycznego
Zobacz więcej
Erasmus+

Erasmus+

Wymiana studentów i pracowników w ramach programu mobilności akademickiej Erasmus+
Zobacz więcej
Biuro Karier

Biuro Karier

Oferty pracy, praktyk, staży; wsparcie na rynku pracy; szkolenia i kursy
Zobacz więcej
MostAR

MostAR

Porozumienie zawarte między uczelniami partnerskimi w sprawie wymiennego kształcenia studentów
Zobacz więcej
Dział Organizacji i Toku Studiów

Dział Organizacji i Toku Studiów

Rozliczanie dydaktyki, jakość kształcenia, grupy studenckie, skargi i wnioski studentów
Zobacz więcej
Studia podyplomowe

Studia podyplomowe

Oferta studiów podyplomowych
Zobacz więcej
Kursy i szkolenia

Kursy i szkolenia

Specjalistyczne kursy i szkolenia
Zobacz więcej
Oferta Studiów

Oferta Studiów

Studia I, II stopnia i jednolite magisterskie
Zobacz więcej
Absolwent

Absolwent

Informacje dla absolwentów - wsparcie na rynku pracy, szkolenia i kursy, studia podyplomowe
Zobacz więcej