Współpraca z biznesem

Tworzymy innowacyjne rozwiązania

Uniwersytet aktywnie współpracuje ze środowiskiem biznesowym. Wspiera wszelkie działania zmierzające do komercjalizacji badań naukowych i wdrażania innowacji m.in. przez tworzenie oferty technologicznej wszystkich wydziałów, czy prowadzenie konsultacji dla instytucji i osób zainteresowanych kooperacją.

W ramach swej działalności oferuje usługi w kategoriach: badania naukowe, ekspertyzy, analizy laboratoryjne, skierowanych niemal do wszystkich sektorów gospodarki, w tym m.in.: rolniczego, leśniczego, spożywczego, chemicznego, energetycznego, paliwowego.

Oferta naukowo-badawcza Wydziałów i Centralnego Laboratorium Badawczego

Zobacz więcej

Członkostwo w klastrach

Zobacz więcej

Patenty i prawa ochronne

Zobacz więcej

Rzecznik patentowy

Zobacz więcej

Centrum Transferu Technologii

Zobacz więcej

Usługi badawcze

Zobacz więcej