Wydawnictwo

Publikujemy książki od 1956 roku

Wydawnictwo specjalizuje się w publikacjach z dziedziny nauk przyrodniczych, m.in. rolniczych, ogrodniczych, zootechnicznych i weterynaryjnych. Redagowane są tu monografie — w tym prace habilitacyjne publikowane w serii Rozprawy Naukowe — różnego rodzaju podręczniki oraz artykuły do czasopism. W dorobku Wydawnictwa znajdują się również liczne publikacje okolicznościowe, m.in. jubileuszowe księgi pamiątkowe, albumy malarstwa czy tomiki poezji.

  • System elektronicznej redakcji czasopism

    Zgłaszanie artykułów do czasopism publikowanych przez Wydawnictwo UP w Lublinie odbywa się wyłącznie przez system elektroniczny na platformie czasopisma.up.lublin.pl