Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki

Kierunki studiów

Studia I stopnia:

Aktywność fizyczna i agroturystyka kwalifikowana

Zobacz więcej

Behawiorystyka zwierząt

Zobacz więcej

Bezpieczeństwo i certyfikacja żywności

Zobacz więcej

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Zobacz więcej

Bioinformatyka w biogospodarce

Zobacz więcej

Hipologia i jeździectwo

Zobacz więcej

Kryminalistyka w biogospodarce

Zobacz więcej

Pielęgnacja zwierząt i animaloterapia

Zobacz więcej

Zootechnika

Zobacz więcej

Animal Science and Dairy Production

Zobacz więcej

Equine management and care

Zobacz więcej

Studia II stopnia:

Animaloterapia

Zobacz więcej

Behawiorystyka zwierząt

Zobacz więcej

Bezpieczeństwo i certyfikacja żywności

Zobacz więcej

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Zobacz więcej

Doradztwo w obszarach wiejskich

Zobacz więcej

Hipologia i jeździectwo

Zobacz więcej

Zootechnika

Zobacz więcej