MostAR

Informacja dla studentów planujących realizację części studiów w innej uczelni w ramach programu MostAR.

1. Porozumienie zawarte między uczelniami partnerskimi w sprawie wymiennego kształcenia studentów

2. Dokumenty do pobrania (należy wypełnić w Wordzie lub innym edytorze)

3. Ważne informacje dla studentów (należy zapoznać się przed wypełnieniem dokumentów) 

4. Kontakt:

Koordynator w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie:
mgr Anna Woźniak, Dyrektor Centrum Dydaktyki i Spraw Studenckich,
tel. 81 445-68-85
e-mail: anna.wozniak@up.lublin.pl

Koordynator w SGGW:
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Biuro Spraw Studenckich
02-787 Warszawa, ul. Nowoursynowska 166,
tel.59 310 30, fax 59 310 39
e-mail: mostar@sggw.pl