Wydział

Agrobioinżynierii

  • UP
  • Wydział Agrobioinżynierii

01

02

03

04

Aktualności wydziału:

30.11.2021

Dr hab. Anna Nowak, prof. uczelni oraz dr Aneta Jarosz-Angowska ekspertkami w debacie w Parlamencie Europejskim

Zobacz więcej
19.11.2021

Konferencja naukowa. "Zdolności kompensacyjne roślin uprawnych jako reakcja na uszkodzenia przez czynniki biotyczne i abiotyczne"

Zobacz więcej
16.11.2021

Bezpłatne kursy i szkolenia oraz doradztwo zawodowe dla studentów

Zobacz więcej
10.11.2021

Projekt dr Julii Wojciechowskiej-Solis z Wydziału Agrobioinżynierii z finansowaniem w ramach konkursu MINIATURA 5

Zobacz więcej
08.11.2021

Kondolencje dla Pani Profesor dr hab. Marii Bubicz

Zobacz więcej
05.11.2021

Postępowanie studenta na wypadek zachorowania na COVID-19

Zobacz więcej
04.11.2021

Konkurs Lublin Akademicki - II edycja

Zobacz więcej
28.10.2021

Dr hab. Barbara Futa, prof. uczelni redaktorką gościnną wydania specjalnego czasopisma Agriculture (IF 2,925)

Zobacz więcej
25.10.2021

Absolwent UP w Lublinie Damian Zarębski laureatem konkursu Prezydenta Miasta Lublin na najlepszą prace dyplomową dot. Lublina

Zobacz więcej
25.10.2021

Nauka dla ochrony bioróżnorodności - "Gazeta Wyborcza" o UP w Lublinie

Zobacz więcej
21.10.2021

Szkolenie dla studentów: "Ochrona środowiska a praca z pestycydami"

Zobacz więcej
20.10.2021

Warsztaty popularno-naukowe pt. „Aktualny stan wiedzy na temat biopreparatów stosowanych w rolnictwie" - on line

Zobacz więcej
20.10.2021

Wizyta w ramach programu Erasmus+

Zobacz więcej
18.10.2021

Informacja nt. logowania się na platformie do kształcenia zdalnego Teams/Eduportal

Zobacz więcej
14.10.2021

Kompetencje jutra. Lublin inspiruje przyszłość

Zobacz więcej
12.10.2021

Ankieta nt. jakości kształcenia zdalnego

Zobacz więcej
12.10.2021

Invitation to the cycle of lectures within the Open Seminar

Zobacz więcej
30.09.2021

Konferencja naukowa "Bioprotection – Global Plant Health and Product Safety”

Zobacz więcej
23.09.2021

Nabór wniosków do programu "Studenckie koła naukowe tworzą innowacje"

Zobacz więcej
23.09.2021

UP w Lublinie w trakcie XVII LFN: "Ulotny świat zapachów"

Zobacz więcej
23.09.2021

UP w Lublinie w trakcie XVII LFN: warsztaty "Izolacja DNA z roślin"

Zobacz więcej
20.09.2021

Informacje dla studentów I roku

Zobacz więcej
08.09.2021

Zmarł Profesor Karol Bujak

Zobacz więcej
27.08.2021

Organizacja zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2021/2022

Zobacz więcej
26.08.2021

Zaproszenie na warsztaty naukowe "Różnorodność biologiczna lasów. Mszaki i porosty jako indykatory zmian w środowisku leśnym"

Zobacz więcej

Wydział posiada kategorię A

Na mocy decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w maju 2018 roku Wydział otrzymał kategorię A.

Więcej informacji