Wydział

Agrobioinżynierii

  • UP
  • Wydział Agrobioinżynierii

01

02

03

04

Aktualności wydziału:

28.09.2022

Start Konkursu 3W: woda, wodór, węgiel - zapraszamy do udziału

Zobacz więcej
28.09.2022

Nowe nominacje profesorskie z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Zobacz więcej
27.09.2022

Sukces pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w konkursie „Doskonała Nauka” Ministerstwa Edukacji i Nauki

Zobacz więcej
22.09.2022

Harmonogram Wydziałowej Immatrykulacji

Zobacz więcej
16.09.2022

Oferta pracy dla Studentów i Absolwentów kierunków rolniczych i administracyjnych na stanowisko Specjalista ds. innowacji i dotacji PROW

Zobacz więcej
16.09.2022

Sukces naszych naukowców w konkursie Narodowego Centrum Nauki MINIATURA 6

Zobacz więcej
15.09.2022

Wybitny inżynier jądrowy Sergio Orlandi Profesorem Honorowym UP w Lublinie

Zobacz więcej
14.09.2022

Uroczystość nadania tytułu Profesora Honorowego Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie profesorowi Sergiovi Orlandi

Zobacz więcej
06.09.2022

Nasi naukowcy o stanie polskich gleb

Zobacz więcej
01.09.2022

Zaproszenie na webinar „Jak rozpocząć przygodę z narzędziem SciVal”

Zobacz więcej
30.08.2022

Szósta Edycja Doktoratów Wdrożeniowych rozstrzygnięta!

Zobacz więcej
23.08.2022

Sukces dr inż. Joanny Gmitrowicz-Iwan w konkursie Narodowego Centrum Nauki

Zobacz więcej
20.07.2022

Projekt badawczy pracowników Wydziału Agrobioinżynierii „Badanie oraz promowanie idei polskości i tradycji regionalnych w wioskach tematycznych Polski Wschodniej”

Zobacz więcej
13.07.2022

Konkurs na stanowisko Stypendysta – Doktorant w Instytucie Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin, Wydział Agrobioinżynierii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie w ramach projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki

Zobacz więcej
07.07.2022

Wybitni Studenci Związku Uczelni Lubelskich 2022

Zobacz więcej
05.07.2022

XIII edycja Konkursu na najlepszą pracę dyplomową

Zobacz więcej
05.07.2022

Zmarł Prof. dr hab. Heronim Olenderek

Zobacz więcej
04.07.2022

Konkurs „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość"

Zobacz więcej
27.06.2022

Dr hab. Barbara Futa, prof. uczelni redaktorką gościnną w wydaniu specjalnym czasopisma Agriculture

Zobacz więcej
22.06.2022

Bezpłatne szkolenie nt. "Konsolidacja gospodarstw rolnych w kontekście wzrostu ich dochodowości" w ramach działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Lubelskiego

Zobacz więcej
13.06.2022

Zebranie Polskiego Towarzystwa Agronomicznego

Zobacz więcej
02.06.2022

Invitation to the cycle of lectures within the „Open Seminar”

Zobacz więcej
30.05.2022

Konferencja naukowa: "Przestrzeń kulturowa i środowisko przyrodnicze na tle zmian klimatu".

Zobacz więcej
27.05.2022

Konkurs BNP Paribas na najlepszą pracę dyplomową na temat związany z sektorem rolno-spożywczym

Zobacz więcej
26.05.2022

Wsparcie zbiórki na rzecz studentki UP w Lublinie

Zobacz więcej

Wydział posiada kategorię A

Na mocy decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w maju 2018 roku Wydział otrzymał kategorię A.

Więcej informacji