Wydział

Agrobioinżynierii

  • UP
  • Wydział Agrobioinżynierii

01

02

03

04

Aktualności wydziału:

08.09.2021

Zmarł Profesor Karol Bujak

Zobacz więcej
27.08.2021

Organizacja zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2021/2022

Zobacz więcej
26.08.2021

Zaproszenie na warsztaty naukowe "Różnorodność biologiczna lasów. Mszaki i porosty jako indykatory zmian w środowisku leśnym"

Zobacz więcej
06.08.2021

Konkurs otwarty na stanowisko asystenta w Instytucie Gleboznawstwa, Inżynierii i Kształtowania Środowiska

Zobacz więcej
22.07.2021

Egzamin z praktyk zawodowych dla studentów Wydziału Agrobioinżynierii

Zobacz więcej
08.07.2021

Dr inż. Kamila Rybczyńska-Tkaczyk oraz dr hab. Anna Jakubczyk, prof. uczelni redaktorkami gościnnymi w czasopiśmie Pathogens (IF 3,492)

Zobacz więcej
02.07.2021

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie organizuje konkurs na najlepszą pracę magisterską dotyczącą rynku pracy.

Zobacz więcej
29.06.2021

Konkurs "Moja Wizja Zero – Rolnik Liderem Bezpieczeństwa"

Zobacz więcej
11.06.2021

Konkurs na najlepszą pracę dyplomową o tematyce agro

Zobacz więcej
28.05.2021

Oferta praktyk zagranicznych firmy Animafest Experience w Hiszpanii

Zobacz więcej
29.04.2021

Informacja na temat stacjonarnego prowadzenia zajęć dydaktycznych na Wydziale Agrobioinżynierii w semestrze letnim 2020/2021 (aktualizacja 04.05.2021)

Zobacz więcej
14.04.2021

Zmarła Profesor Halina Borkowska

Zobacz więcej
07.04.2021

Publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr. inż. Mariusza Stanisława Stepaniuka

Zobacz więcej
01.04.2021

Zmarł dr Jan Magierski

Zobacz więcej
31.03.2021

Życzenia Wielkanocne

Zobacz więcej
31.03.2021

Życzenia wielkanocne

Zobacz więcej
12.03.2021

Ankieta - "Postawy młodych konsumentów wobec zjawiska marnotrawienia żywności i foodsharingu"

Zobacz więcej
10.03.2021

Publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr Elżbiety Urszuli Zawieruchy

Zobacz więcej
25.02.2021

Stacja Doświadczalna Hodowli Roślin - staż - praktyka

Zobacz więcej
12.02.2021

Szczepienia przeciw wirusowi SARS-CoV-2 dla nauczycieli akademickich

Zobacz więcej
08.02.2021

II edycja Wielkiej Lekcji Inżynierii Środowiska

Zobacz więcej
05.02.2021

Oferty pracy - informacja Biura Kształcenia Praktycznego i Rozwoju Kompetencji UP w Lublinie

Zobacz więcej
04.02.2021

Wielka Lekcja Inżynierii Środowiska

Zobacz więcej
28.01.2021

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Gospodarowanie przestrzenią a zasoby przyrodnicze”

Zobacz więcej
28.01.2021

Wielka Lekcja Inżynierii Środowiska - 2. edycja

Zobacz więcej

Wydział posiada kategorię A

Na mocy decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w maju 2018 roku Wydział otrzymał kategorię A.

Więcej informacji