Biuro Projektów Międzynarodowych

 • UP
 • Nauka
 • Biuro Projektów Międzynarodowych

Aktualności:

Sierpniowa oferta grantów i stypendiów zagranicznych portalu Euraxess
10.08.2022

Sierpniowa oferta grantów i stypendiów zagranicznych portalu Euraxess

Zobacz więcej
PARTFINDER - nowe narzędzie do poszukiwania krajowych i międzynarodowych partnerów od NCBR
08.08.2022

PARTFINDER - nowe narzędzie do poszukiwania krajowych i międzynarodowych partnerów od NCBR

Zobacz więcej
Nabór wniosków w konkursie sieci ICT-AGRI-FOOD przedłużony!
02.08.2022

Nabór wniosków w konkursie sieci ICT-AGRI-FOOD przedłużony!

Zobacz więcej
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie w bazie zamówień federalnych USA!
21.07.2022

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie w bazie zamówień federalnych USA!

Zobacz więcej
Współpraca pomiędzy Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie a Universidad Del Salvador w Buenos Aires
19.07.2022

Współpraca pomiędzy Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie a Universidad Del Salvador w Buenos Aires

Zobacz więcej
Trwa nabór wniosków w programie 'Research Fund for Coal and Steel'
15.07.2022

Trwa nabór wniosków w programie "Research Fund for Coal and Steel"

Zobacz więcej
Konkurs “Visiting Professors in Lublin”
13.07.2022

Konkurs “Visiting Professors in Lublin”

Zobacz więcej
Nabór wniosków o ERC Starting Grant
08.07.2022

Nabór wniosków o ERC Starting Grant

Zobacz więcej
Nabór wniosków o stypendia wyszehradzko-tajwańskie!
07.07.2022

Nabór wniosków o stypendia wyszehradzko-tajwańskie!

Zobacz więcej
Stypendia podoktorskie Europejskiej Organizacji Biologii Molekularnej (ang. EMBO)
07.07.2022

Stypendia podoktorskie Europejskiej Organizacji Biologii Molekularnej (ang. EMBO)

Zobacz więcej

Biuro Projektów Międzynarodowych jest jednostką ogólnouczelnianą, która zapewnia wsparcie w zakresie pozyskiwania oraz realizacji międzynarodowych projektów finansowanych w ramach Programów Ramowych Komisji Europejskiej, międzynarodowych konkursów Narodowego Centrum Nauki (NCN) i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), programów Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA), Funduszu Wyszehradzkiego oraz innych międzynarodowych inicjatyw.

W Biurze można uzyskać pomoc w wyborze źródła finansowania dla swojego pomysłu, wskazówki jak przygotować dobrej jakości projekt zgodnie z wymogami dokumentacji konkursowej, wsparcie w przygotowaniu budżetu oraz niezbędnych załączników, a także możliwość formalnej weryfikacji gotowego wniosku. W zakresie zadań Biura znajduje się obsługa służbowych wyjazdów zagranicznych pracowników Uniwersytetu (np. zagraniczne staże i stypendia naukowe), przyjmowanie pracowników naukowych z zagranicy oraz prowadzenie ewidencji i przygotowywanie umów o współpracy naukowo-badawczej zawieranych z podmiotami zewnętrznymi. Jednostka zajmie się również wspieraniem procesów umiędzynarodowienia na naszej Uczelni.

Biuro Projektów Międzynarodowych zostało utworzone w pionie Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą na mocy Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie nr 20 z 22 lutego 2022 r.

Międzynarodowe konkursy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR)

 • ERA-NET Co-Fund ICT-AGRI-FOOD – nabór wniosków do 26 września 2022r.

  Sieć ICT-AGRI-FOOD ogłasza konkurs na międzynarodowe, interdyscyplinarne projekty badawcze i innowacyjne dotyczące przekształcenia europejskich systemów rolno-spożywczych tak, by stawały się one bardziej zrównoważone, elastyczne, przejrzyste i sprawiedliwe. 

  Dofinansowanie będą mogły otrzymać projekty dotyczące jednego z trzech tematów: 

  • TOPIC 1 – Agri-food systems enabled by interconnected digital technologies that are more transparent to consumers, farmers and other stakeholders along the agri-food value chain 
  • TOPIC 2 – Identify, address and remove barriers for adoption of ICT technologies in the agri- food systems 
  • TOPIC 3 – Development and impact estimation (if applicable: evaluation) of data-driven reward and incentive systems to support sustainable and resilient farm management practices 

  Wnioskodawcą w konkursie może być konsorcjum międzynarodowe, składające się z co najmniej 3 podmiotów z 3 różnych krajów biorących udział w konkursie, tj.: Belgia, Bułgaria, Estonia, Finlandia, Niemcy, Węgry, Irlandia, Włochy, Łotwa, Polska, Rumunia, Hiszpania, Turcja, Dania (lista państw uczestniczących może ulec rozszerzeniu).  

  Więcej informacji TUTAJ

  Osoby zainteresowane wnioskowaniem w konkursie lub przygotowaniem oferty współpracy, prosimy o kontakt z Biurem Projektów Międzynarodowych (bpm@up.lublin.pl).  

 • Międzynarodowa współpraca badawczo-rozwojowa - INNOGLOBO (2. konkurs) – nabór wniosków do 30 września 2022r.

  2. konkurs w ramach Programu INNOGLOBO ma za zadanie umożliwić podmiotom z Polski nawiązanie współpracy badawczo-rozwojowej (w zakresie różnorodnych obszarów tematycznych) z partnerami zagranicznymi z tych państw świata, z którymi Polska utrzymuje stosunki dyplomatyczne, za wyjątkiem tych, z którymi NCBR regularnie organizuje konkursy dwustronne, tj.: Chiny, Izrael, Luksemburg, Niemcy i Turcja.

  W ramach konkursu wnioskodawcy mają możliwość uzyskania finansowania na realizację projektów międzynarodowych o zróżnicowanych budżetach, dotyczących różnorodnych obszarów tematycznych, także zupełnie niszowych. Wymogami stawianymi aplikacjom konkursowym są m.in.: uczestnictwo w projekcie przynajmniej jednego partnera zagranicznego oraz wpisywanie się zakresu tematycznego projektu w aktualną Listę Krajowych Inteligentnych Specjalizacji.

  Dofinansowanie można przeznaczyć na realizację badań przemysłowych i prac rozwojowych.

  Więcej informacji.

 • Partnerstwo Water4All – nabór wniosków wstęnych do 31 października 2022r.

  Partnerstwo Water4All zapowiedziało ogłoszenie konkursu na międzynarodowe projekty innowacyjne i badawcze pt. „Zarządzanie zasobami wodnymi: odporność, adaptacja i łagodzenie skutków ekstremalnych zjawisk hydroklimatycznych oraz narzędzia zarządzania”.

  Szczegółowe tematy konkursu:

  • Odporność, adaptacja i łagodzenie skutków ekstremalnych zjawisk hydroklimatycznych
  • Narzędzia gospodarki wodnej w kontekście ekstremalnych zjawisk hydroklimatycznych
  • Lepsze zarządzanie zasobami wodnymi w kontekście ekstremalnych zjawisk hydroklimatycznych i kontekstów międzynarodowych

  Wnioskodawcą w konkursie może być konsorcjum międzynarodowe, składające się z co najmniej 3 podmiotów z 3 różnych krajów biorących udział w konkursie. Pełna lista państw uczestniczących w konkursie dostępna jest na stronie: http://www.waterjpi.eu/joint-calls/joint-call-2022-water4all

  Nabór wniosków wstępnych (tzw. pre-proposals) zaplanowano w terminie do 31 października 2022r.

  Więcej informacji dostępnych jest TUTAJ.

 

Międzynarodowe konkursy Narodowego Centrum Nauki (NCN)

 • Weave-UNISONO – nabór ciągły

  Dwu- lub trójstronne projekty badawcze dla zespołów z Austrii, Czech, Słowenii, Szwajcarii, Niemiec, Luksemburga lub Belgii-Flandrii i Polski w ramach programu wielostronnego Weave, w którym NCN nie pełni roli agencji wiodącej. Projekty mogą obejmować badania podstawowe we wszystkich dyscyplinach nauk.

  Wnioski Weave-UNISONO są składne do NCN przez zespoły polskie, uczestniczące w międzynarodowych konsorcjach, w których rolę Koordynatora pełni zagraniczna instytucja. Jeżeli to polski zespół obejmuje rolę Koordynatora międzynarodowego konsorcjum, to wówczas wniosek do NCN należy złożyć w konkursie OPUS LAP (nabór do 15 grudnia 2022r.).

  Więcej informacji.

 • Konkurs z zakresu bioróżnorodności – zapowiedź konkursu

  Na początek września 2022 r. zaplanowano otwarcie kolejnego międzynarodowego konkursu na projekty badawcze w ramach Europejskiego Partnerstwa na rzecz Bioróżnorodności. Temat konkursu to „Improved transnational monitoring of biodiversity and ecosystem change for science and society”.

  W konkursie możliwe będzie składanie wniosków o finansowanie projektów badawczych obejmujących następujące tematy:

  • Innovation and harmonisation of methods and tools for collection and management of biodiversity monitoring data
  • Addressing knowledge gaps on biodiversity status, dynamics, and trends to reverse biodiversity loss
  • Making use of available biodiversity monitoring data

  Przewidywany termin składania wniosków wstępnych to początek listopada 2022 r.

  Szczegółowe informacje oraz lista krajów biorących udział w konkursie znajdują się na stronie internetowej programu, gdzie jest dostępne także narzędzie dające możliwość poszukiwania partnerów projektowych, tzw. Partner Search Tool.

  Webinarium informacyjne dla osób zainteresowanych wnioskowaniem odbędzie się 20 września 2022r. w godz. 15.00-16.30. Zachęcamy do rejestracji na wydarzenie pod tym linkiem.

 • Współpraca polsko-chińska (SHENG 3) – zapowiedź konkursu

  Ogłoszenie kolejnego konkursu na projekty badawcze realizowane we współpracy zespołów z Polski i Chin jest planowane 15 grudnia 2022r. W ramach konkursu możliwe będzie uzyskanie dofinansowania dla projektów z obszaru ST10 (m.in. ochrona środowiska).

 

Konkursy Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA)

 • PHC Polonium - wymiana bilateralna pomiędzy Polską i Francją - nabór przedłużony do 21 lipca 2022 r

  Granty wspierają mobilność naukowców realizujących projekty badawcze w zespołach polsko-francuskich. Finansowanie jest przeznaczone na pokrycie kosztów podróży i pobytów polskich naukowców w kraju partnera. 

  Wnioski dotyczące wspólnego projektu muszą być złożone jednocześnie przez partnerów z Francji do Campus France oraz przez polskich partnerów do NAWA.  

  Przedstawiony projekt badawczy może dotyczyć wszystkich dziedzin nauki. 

  Nabór potrwa do 30 czerwca 2022 roku. wniosków przedłużony do 21 lipca 2022r.

  Więcej informacji dostępnych jest na stronie programu. https://nawa.gov.pl/wspolpraca-i-wymiana-miedzynarodowa/wspolne-projekty-badawcze/nabory-2022/wspolne-projekty-badawcze-pomiedzy-polska-a-francja 

  Osoby zainteresowane wnioskowaniem w konkursie, prosimy o kontakt z Biurem Projektów Międzynarodowych (bpm@up.lublin.pl). 

 • Polskie powroty - nabór wniosków do 25 lipca 2022r.

  Założeniem programu jest umożliwienie wyróżniającym się polskim naukowcom powrotu do kraju i podjęcia zatrudnienia w polskich uczelniach i instytutach badawczych. Krajowe uczelnie, instytuty naukowe i instytuty badawcze mogą pozyskać specjalistów posiadających doświadczenie międzynarodowe oraz wiedzę z zakresu najnowszych trendów badawczych w swojej dyscyplinie naukowej.

  Program obejmuje dwie ścieżki, w zależności od etapu kariery naukowej: młody naukowiec (ścieżka Junior scientist) oraz doświadczony naukowiec (ścieżka Experienced scientist).

  Powracającym naukowcem może być osoba, która:

  • ma obywatelstwo polskie
  • ma co najmniej stopień naukowy doktora (dla ścieżki Junior scientist uzyskany nie wcześniej, niż 7 lat przed złożeniem wniosku)
  • w okresie wskazanym w ogłoszeniu o naborze pracowała naukowo w zagranicznej uczelni, instytucie badawczym lub dziale badawczym przedsiębiorstwa i w tym czasie nie mieszkała i nie pracowała w Polsce
  • może wykazać się dorobkiem naukowym rozpoznawalnym międzynarodowo i wyróżniającym się w kontekście dyscypliny oraz etapu kariery
  • w ramach pracy naukowej za granicą zdobyła doświadczenie w kierowaniu zespołem badawczym lub projektem badawczym (dla ścieżki Experienced scientist)

  W programie finansowane są:

  • wynagrodzenie powracającego naukowca
  • wynagrodzenie grupy projektowej
  • wynagrodzenie osoby zapraszającej
  • przesiedlenie powracającego naukowca
  • komponent badawczy finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki lub komponent aplikacyjny finansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

  Nabór wniosków potrwa do 25 lipca 2022 r.

  Więcej szczegółów znajdą Państwo w ogłoszeniu o naborze na stronie NAWA.

 • Granty Interwencyjne - nabór do 15 listopada 2022r.

  Celem programu jest wspieranie współpracy międzynarodowej zespołów badawczych lub mobilności międzynarodowej naukowców, podejmowanej w reakcji na nagłe, ważne, nieprzewidziane zjawiska społeczne, cywilizacyjne i przyrodnicze o konsekwencjach globalnych lub istotnych regionalnie. 

  Wnioski składane w programie muszą obejmować działania badawcze, których realizacja, ze względu na konieczność szybkiego reagowania, nie jest możliwa w drodze aplikowania o inne istniejące mechanizmy finansowania. Otrzymanie środków finansowych możliwe jest tylko wówczas, kiedy ubieganie się o standardowe źródła finansowania mogłoby doprowadzić do utracenia unikalnej szansy na rozwiązanie ważnego problemu.  

  Projekt może trwać od 3 do 12 miesięcy. 

  Nabór wniosków będzie prowadzony w dwóch rundach: 

  1. od 28 marca do 30 czerwca 2022, godz. 15:00:00 
  1. od 1 września do 15 listopada 2022, godz. 15:00:00 

  lub do wyczerpania alokacji. 

  Wniosek należy sporządzić w języku angielskim.

  Więcej informacji dostępnych jest na stronie programu. 

 • Zbliżające się konkursy NAWA

  • Wspólne projekty badawcze: Czechy

 

Konkursy Komisji Europejskiej

 • Fostering balanced brain circulation – ERA Fellowships (HORIZON-WIDERA-2022-TALENTS-04) - nabór wniosków do 14 września 2022r.

 • HOP-ON Facility w ramach programu Horyzont Europa - nabór wniosków do 10 listopada 2022

  Celem narzędzia jest umożliwienie dołączenia do projektu instytucjom z krajów wideningowych (m.in. z Polski).

  Lista projektów, do których można dołączyć jest na bieżąco uzupełniania i znajduje się na stronie Komisji Europejskiej.

  Warunki:

  • Do projektu może dołączyć jeden partner z kraju wideningowego (m.in. z Polski), o ile w konsorcjum nie ma innych przedstawicieli tych państw
  • Zasada dobrowolności, nie naruszająca swobody budowy konsorcjum
  • Dołączenie do projektów II Filaru z podpisaną umową grantową
  • Dokładny opis partnera oraz jego wkładu w realizację projektu
  • Zgoda wszystkich uczestników konsorcjum
  • Dotacja przeznaczona w całości na działania realizowane przez owego partnera, poza opłatą koordynacyjną dla lidera (10%)

  Potencjalne korzyści mechanizmu hop-on dla Uniwersytetu:

  • Otwiera dostęp do istniejących zamkniętych konsorcjów
  • Zwiększa doskonałość badawczą instytucji w określonych dziedzinach
  • Rozszerza zasięg działań badawczo-rozwojowych uczestników i zapewnia dostęp do nowych zasobów
  • Pozwala zdobyć nowe kompetencje i umiejętności pracy w projektach międzynarodowych

  Zakończenie naboru: 10 listopada 2022 r.

  Więcej informacji

 

Konkursy Komisji Europejskiej – działania Marie Skłodowskiej-Curie (MSCA)

 • MSCA Postdoctoral Fellowships – nabór wniosków do 14 września 2022r.

  Istotą programu są indywidualne stypendia badawczo-szkoleniowe przeznaczone dla naukowców ze stopniem doktora (do 8 lat po doktoracie). Program umożliwia rozwój kreatywności oraz uzyskanie nowych umiejętności poprzez pracę nad indywidualnym, interdyscyplinarnym projektem badawczo-szkoleniowym, a także dzięki mobilności międzynarodowej i międzysektorowej.

  Wniosek aplikacyjny przygotowywany jest wspólnie przez zainteresowanego naukowca i organizację przyjmującą, którą może być uniwersytet, instytucja badawcza, przedsiębiorstwo, MŚP lub inna organizacja z siedzibą w państwie członkowskim UE lub w kraju stowarzyszonym z programem Horyzont Europa. Opiekun z instytucji goszczącej (tzw. supervisor) sprawuje opiekę merytoryczną nad zatrudnionym naukowcem i udziela wsparcia w kwestiach organizacyjnych i administracyjnych, w tym również odpowiada za kontakty z Agencją Finansującą.

  Czas realizacji mobilności może wynosić od 1 do 3 lat. Projekty mogą dotyczyć wszystkich dziedzin nauki. Termin naboru wniosków upływa 14 września 2022 r.

  Osoby poszukujące organizacji goszczącej, bądź chcące pełnić rolę supervisor’a mogą skorzystać z bazy Euraxess (zakładka Jobs & Funding à Find Hosting).

  Więcej informacji o konkursie dostępnych jest na stronie Komisji Europejskiej.

 • MSCA Doctoral Networks – nabór wniosków do 15 listopada 2022r.

  Sieci doktoranckie MSCA mają na celu wykształcenie twórczych, innowacyjnych i elastycznych pracowników nauki, zdolnych do odpowiedzi na obecne i przyszłe wyzwania oraz umiejących przekształcić wiedzę i pomysły w produkty i usługi, przyczyniające się do osiągnięcia korzyści ekonomicznych i społecznych. Budżet projektów obejmuje wynagrodzenia doktorantów, koszty prowadzonych przez nich badań i ich szkolenie, działań sieciowych, organizację szkoleń i konferencji oraz koszty zarządzania i koszty pośrednie.

  Wnioskodawcą w konkursie może być międzynarodowe konsorcjum złożone z co najmniej 3 instytucji (uczelnie, instytucje badawcze, przedsiębiorstwa i inne) z 3 różnych krajów w Europie i poza nią.

  Więcej informacji.

 • MSCA Staff Exchanges 2022 – nabór wniosków do 8 marca 2023r.

  Wymiana personelu MSCA promuje innowacyjną międzynarodową, międzysektorową i interdyscyplinarną współpracę w dziedzinie badań i innowacji poprzez wymianę personelu oraz dzielenie się wiedzą i pomysłami na wszystkich etapach łańcucha innowacji. Program promuje wspólną kulturę badań i innowacji, która wspiera kreatywność i przedsiębiorczość oraz je nagradza, a także pomaga przekształcać pomysły w innowacyjne produkty, usługi lub procesy. Jest otwarty na kadrę naukową, techniczną, administracyjną i kierowniczą wspierającą działalność B+I.

  Wnioskodawcą w konkursie może być międzynarodowe konsorcjum złożone z co najmniej 3 instytucji (uczelnie, instytucje badawcze, przedsiębiorstwa i inne) z 3 różnych krajów w Europie i poza nią.

  Więcej informacji.

 

Konkursy Komisji Europejskiej – Granty ERC

 • ERC Starting Grant – dla początkujących naukowców – nabór do 25 października 2022r.

  Grant pozwala stworzyć pierwszy niezależny zespół lub program badawczy i osiągnąć samodzielność naukową. We wniosku trzeba wykazać, że proponowane badania pomogą w uzyskaniu samodzielności badawczej i pozycji lidera zespołu. Laureatem grantu może zostać naukowiec ze stopniem doktora lub wyższym, jeśli od dnia uzyskania dyplomu doktorskiego minęło 2-7 lat. Pożądane jest autorstwo przynajmniej jednej publikacji bez udziału promotora.

 • ERC Consolidator Grant – dla naukowców u progu samodzielności badawczej – nabór wniosków do 2 lutego 2023r.

  Grant pozwala dokonać konsolidacji pierwszego niezależnego zespołu lub programu badawczego. We wniosku trzeba wykazać, że proponowane badania pomogą w uzyskaniu pełnej samodzielności badawczej i umocnieniu pozycji lidera zespołu. Laureatem grantu może zostać naukowiec ze stopniem doktora lub wyższym, jeśli od dnia uzyskania dyplomu doktorskiego minęło 7-12 lat. Pożądane jest autorstwo kilku publikacji bez udziału promotora.

 • ERC Synergy Grant – dla 2-4 liderów (Principal Investigators) i ich zespołów z różnych, uzupełniających się dziedzin – nabór wniosków do 8 listopada 2022r.

  Grant służy rozwiązywaniu ambitnych problemów badawczych. We wniosku należy wykazać, że osiągnięcie przełomowych wyników proponowanych badań nie jest możliwe w pojedynkę, a tylko we współdziałaniu liderów. Adresatem konkursu są naukowcy (min. 2 – maks. 4), niezależnie od posiadanego stopnia naukowego, mający dorobek zgodny z wymogami konkursów o Starting, Consolidator lub Advanced Grant.

 

Inne konkursy międzynarodowe

 • Pozostałe granty EMBO – różne terminy naboru wniosków

  EMBO oferuje szeroki wachlarz grantów na badania podstawowe w obszarze nauk o życiu, głównie nauk biologicznych (szczegółowy zakres tematyczny obszarów finansowanych przez EMBO znaleźć można na stronie internetowej). Zachęcamy do zapoznania się z ofertą EMBO: 

  • stypendia typu post-doc (maksymalny okres trwania – dwa lata; obowiązkowo za granicą) nabór wniosków w trybie ciągłym;  
  • granty na sfinansowanie wymiany naukowej (wizyty badawcze do 3 miesięcy; dotyczy wyłącznie nowej międzynarodowej współpracy umożliwiającej transfer wiedzy niedostępnej w laboratorium wnioskodawcy) nabór wniosków w trybie ciągłym; 
  • stypendia dla nowych przedsięwzięć (New Venture), które z założenia mają pomagać młodym naukowcom badać nowe obszary zainteresowań (tj. spoza ich obecnej dziedziny) nabór wniosków do 2 maja 2022r.; 
  • stypendia typu Core Facility, o czasie trwania do 1 miesiąca, których celem jest umożliwienie szkolenia pracowników centralnych laboratoriów badawczych, którzy świadczą usługi na rzecz innych instytucji badawczych lub uniwersytetów nabór wniosków w trybie ciągłym; 
  • granty dot. zaawansowanej współpracy (Advanced Collaboration Grants) – program umożliwiający międzynarodową wymianę naukową liderów grup badawczych w celu opracowania lub realizacji projektów współpracy lub przygotowania wspólnych wniosków o dotacje nabór wniosków w trybie ciągłym.

  Więcej informacji o ofercie EMBO znaleźć można na stronie internetowej organizacji 

 • Międzynarodowe Granty Wyszehradzkie – nabór wniosków 1 lutego, 1 czerwca i 1 października

  Granty Wyszehradzkie pozwalają na sfinansowanie projektów edukacyjno-badawczych, realizowanych we współpracy instytucji z krajów Grupy Wyszehradzkiej (Polska, Czechy, Słowacja, Węgry) i tematycznie związanych z regionem państw Grupy Wyszehradzkiej (V4).

  Więcej informacji.

 

Konkursy Urzędu Miasta Lublin

 • “Visiting Professors in Lublin” – nabór wniosków do 31 października 2022r.

  W ramach konkursu możliwe jest uzyskanie dofinansowania do organizacji wizyty uznanego i wybitnego naukowca lub przedstawiciela biznesu, którego obecność w mieście przyczyni się do umiędzynarodowienia środowiska akademickiego, w tym badań naukowych, oraz promocji nauki wśród mieszkańców Lublina.

  Wsparcie finansowe Urzędu Miasta do organizacji wizyty może wynosić od 5 do 20 tys. zł brutto, przy czym wymagany jest również wkład własny Uczelni (jego minimalna wysokość nie jest jednak określona).

  Nabór wniosków (na wizyty odbywające się od 1 stycznia do 10 grudnia 2023 r.) rozpocznie się 1 października i potrwa do 31 października 2022 roku.

  Ze względu na to, że w danej edycji konkursu jeden Wnioskodawca może złożyć maksymalnie pięć wniosków, o zgłoszeniu danej aplikacji przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie zadecyduje kolejność zgłoszeń (termin złożenia kompletnego wniosku, bez błędów formalnych, do Biura Projektów Międzynarodowych na adres: bpm@up.lublin.pl).

  Więcej informacji znajduje się w regulaminie Konkursu oraz na stronie www.nauka.lublin.eu/visiting-professors/.

 

Granty i stypendia

Aktualna lista najnowszych ofert grantów na badania i stypendia zagraniczne z różnych krajów, dostępnych dla doktorantów i pracowników naukowych, publikowana jest na stronie EURAXESS POLAND. Zachęcamy do zapoznania się!

Biuro Projektów Międzynarodowych zapewnia wsparcie w zakresie pozyskiwania oraz realizacji międzynarodowych projektów finansowanych w ramach Programów Ramowych Komisji Europejskiej, międzynarodowych konkursów Narodowego Centrum Nauki (NCN) i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), programów Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA), Funduszu Wyszehradzkiego oraz innych międzynarodowych inicjatyw.

Osoby zainteresowane pozyskaniem finansowania na realizację międzynarodowego projektu, zapraszamy do kontaktu z pracownikami Biura!

 • Zasady przygotowywania wniosku

  Identyfikacja odpowiedniego źródła finansowania

  Informacje o planowanych i ogłoszonych konkursach na projekty międzynarodowe są na bieżąco udostępniane na stronie internetowej Biura Projektów Międzynarodowych. Zachęcamy do systematycznego sprawdzania aktualnej oferty konkursowej.

  W przypadku trudności ze znalezieniem odpowiedniego konkursu, wstępne propozycje projektów można zgłaszać drogą e-mailową na adres bpm@up.lublin.pl. Pracownicy Biura udzielą Państwu wsparcia w zakresie znalezienia najlepszego źródła finansowania. Pomysł na projekt można skonsultować z pracownikami Biura również drogą telefoniczną (81 445 60 15), bądź umawiając się na spotkanie.

  Jeżeli konkurs wydaje się Państwu atrakcyjny i powiązany z zakresem prowadzonych badań, lecz nie mają Państwo pomysłu na projekt, zachęcamy do sporządzenia „Oferty Współpracy”, którą udostępnimy instytucjom, poszukującym partnerów do projektów. „Oferta współpracy” powinna zostać opracowana w języku angielskim i zawierać podstawowe informacje o Państwa osiągnięciach, zakresie prowadzonych badań i proponowanej ekspertyzie.

  Poszukiwanie partnerów do projektu

  W celu znalezienia najlepszych partnerów do projektu, zachęcamy do korzystania z „wyszukiwarek”, udostępnianych na stronach instytucji finansujących, do których linki znajdą Państwo w zakładce „Poszukiwanie Partnerów”. Dodatkowo, w ramach wielu konkursów uruchamiane są dedykowana narzędzia do poszukiwania partnerów, pozwalające na przeglądanie ofert współpracy i/lub zamieszczanie własnych propozycji.

  Zachęcamy także do uczestniczenia w tematycznych spotkaniach brokerskich i networkingowych, o których na bieżąco informuje Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE.

  Wparcie w zakresie przygotowania wniosku

  Za merytoryczne przygotowanie aplikacji oraz negocjacje z partnerami odpowiada Autor. Biuro Projektów Międzynarodowych wspiera Państwa w: 

  • kalkulacji budżetu
  • przygotowaniu niezbędnych załączników
  • obsłudze systemu do składania wniosków
  • tworzeniu opisów ogólnych (potencjał Uczelni, zarządzanie projektem, etc.)
  • sprawdzeniu wniosku pod kątem formalnym
  • pozyskaniu akceptacji i podpisu Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą
  • złożeniu wniosku

  Warunkiem uzyskania pomocy pracownika Biura Projektów Międzynarodowych jest przesłanie aplikacji do sprawdzenia/ uzupełnienia (na adres bpm@up.lublin.pl) nie później niż 10 dni* przed zakończeniem naboru wniosków.

  *W przypadku konkursów, w których na etapie wnioskowania wymagane jest załączenie podpisanej umowy konsorcjum, kontakt z pracownikami Biura powinien nastąpić odpowiednio wcześniej (nie później niż 30 dni przed zakończeniem naboru wniosków).

  Uzyskanie wewnętrznych akceptacji

  Przed ostatecznym terminem składania wniosków w konkursie należy uzyskać wewnętrzną akceptację propozycji projektu. Gotowy wniosek musi zostać zaopiniowany przez Biuro Projektów Międzynarodowych oraz zaakceptowany przez Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą.

  Złożenie wniosku w konkursie

  Wniosek może zostać złożony w konkursie wyłącznie po uzyskaniu wewnętrznych akceptacji. Złożenie aplikacji z pominięciem ww. procedur może skutkować niepodpisaniem umowy o finansowanie projektu przez Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą.

  W przypadku konkursów, w których Uczelnia może złożyć ograniczoną liczbę aplikacji, Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą decyduje o trybie wyboru propozycji, które zostaną złożone w danej edycji konkursu z ramienia UP.

  Kopię złożonego formularza należy przesłać na adres bpm@up.lublin.pl w celu archiwizacji.

 • Poszukiwanie międzynarodowych partnerów

  W celu znalezienia najlepszych partnerów do projektu i/lub opublikowania własnej Oferty Współpracy, zachęcamy do korzystania z ogólnodostępnych baz potencjalnych partnerów, do których linki znajdą Państwo poniżej:

  European Comssion
  Euraxess

  Horizon Europe

  Net4 Mobility
  Krajowy Punkt Kontaktowy

  Ideal-ist

  IMI

  Polonium Network

  Security Research Map
   

  Dodatkowo, w ramach wielu konkursów uruchamiane są dedykowane narzędzia do poszukiwania partnerów, pozwalające na przeglądanie ofert współpracy i/lub zamieszczanie własnych propozycji. Linki do takich stron znajdą Państwo w ogłoszeniu o danym konkursie.

 • Procedura wyjazdu

  Pracownik/doktorant składa wniosek o delegowanie za granicę oraz oświadczenie o ubezpieczeniu zdrowotnym w Biurze Projektów Międzynarodowych, budynek Rektoratu UP, 3 piętro, p. 455, tel. 81 445 60 15. Wniosek powinien zawierać dokładne informacje dotyczące celu wyjazdu, jego terminu, źródła finansowania pobytu i podróży oraz szacunkowy koszt wyjazdu.

  W przypadku wyjazdów na staże naukowe Wyjeżdżający powinien dołączyć do wniosku kserokopię zaproszenia potwierdzającego jego przyjęcie przez uczelnię zagraniczną. Pracownicy wyjeżdżający za granicę na konferencje lub sympozja, proszeni są o dołączanie do wniosku dokumentu poświadczającego swój czynny udział (np. wygłoszenie referatu, poster, udział w komitecie organizacyjnym).

  Po powrocie z podróży służbowej Wyjeżdżający powinien dostarczyć sprawozdanie z pobytu za granicą oraz wypełniony załącznik do rozliczenia wyjazdu służbowego dotyczący rodzaju posiłków, z których korzystał. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.01.2013 r. kwotę diety zmniejsza się o koszt zapewnionego wyżywienia np. w ramach opłaty konferencyjnej, przyjmując, że każdy posiłek stanowi odpowiednio: 1) śniadanie -15% diety; 2) obiad – 30% diety; 3) kolacja – 30% diety. Ponadto, w przypadku korzystania przez pracownika z usługi hotelarskiej, w ramach której zapewniono wyżywienie, powyższe przepisy stosuje się odpowiednio.

  Dokumenty zgłoszeniowe

  Wniosek o delegowanie pracownika za granicę (.docx / 23kB)

  Wniosek o delegowanie doktoranta za granicę (.docx / 24kB)

  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych PL (.docx / 16kB)

  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych ENG (.docx / 14kB)

  Wniosek o dokonanie przelewu (.docx / 18kB)

  Oświadczenie o ubezpieczeniu

  Dokumenty rozliczeniowe

  Sprawozdanie z pobytu za granicą (.docx / 13kB)

  Załącznik do rozliczenia wyjazdu służbowego (.docx / 17kB)

 • Zakup biletów lotniczych

  W dniu 21 lipca 2022 r. została podpisana umowa z firmą POLOT Jerzy Furtak o świadczeniu usług rezerwacji, zakupu i dostarczania biletów lotniczych na pasażerskie przeloty międzynarodowe i krajowe pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

  W celu zamówienia biletów lotniczych, po uprzednim zaakceptowaniu wniosku dot. podróży służbowej, prosimy o kontakt z firmą:

  POLOT Jerzy Furtak,
  ul. Jasna 6, 20-077 Lublin,
  tel. +48 815 328 852
  e-mail: lcc@polot.eu

  lub z pracownikiem Biura Projektów Międzynarodowych:
  dr inż. Małgorzata Cegiełko
  tel.: + 48 81 445 60 15
  e-mail: malgorzata.cegielko@up.lublin.pl

 • Ubezpieczenie

  Uczestnik zobowiązuje się do uzyskania ubezpieczenia zdrowotnego ważnego w kraju pobytu:

  • w krajach UE – karta EKUZ (Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego) lub indywidualne prywatne ubezpieczenie o równorzędnym zakresie,
  • w krajach nie będących w UE – indywidualne prywatne ubezpieczenie o równorzędnym zakresie do EKUZ.

  W przypadku, gdy uczestnik nie jest objęty ubezpieczeniem zdrowotnym w polskim NFZ również jest zobowiązany do wykupienia indywidualnego prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego.

  Uczestnik zobowiązuje się do zapoznania z zakresem swojego ubezpieczenia.

  Kartę EKUZ można uzyskać samodzielnie lub za pośrednictwem Biura Projektów Międzynarodowych (warunek – złożenie dokumentów w terminie 1. miesiąca przed rozpoczęciem mobilności) Małgorzata Cegiełko, 3 piętro, p. 455, budynek Rektoratu UP w Lublinie. 

  W tym celu należy złożyć dokumenty:

  1. Wniosek o wydanie zaświadczenia A1 (w formie  papierowej) dla pracownika delegowanego do wykonywania pracy w innym państwie członkowskim UE, EOG lub w Szwajcarii (druk US-3) Wniosek o wydanie zaświadczenia A1 podpisuje tylko Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą. 
  2. SCAN (w wersji elektronicznej) wypełnionego i podpisanego przez pracownika Wniosku do NFZ o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) w związku z wykonywaniem pracy w innym niż Polska państwie członkowskim UE/EFTA

  Kartę EKUZ można odebrać przed mobilnością osobiście w Narodowym Funduszu Zdrowia (okazując dowód osobisty). Karta EKUZ może również zostać przez NFZ wysłana pocztą na wskazany przez Państwa adres we wniosku do NFZ.

Wykaz umów z instytucjami zagranicznymi
Zobacz
Porozumienie o współpracy z instytucją zagraniczną w języku angielskim
Zobacz

Biuro Projektów Międzynarodowych

Akademicka 13, 20-950 Lublin
Rektorat UP, III piętro, pokój 455 oraz 475
e-mail: bpm@up.lublin.pl

Pracownicy:
mgr Marlena WOSIAK
Koordynator Biura Projektów Międzynarodowych
Rektorat UP, III piętro, pokój 475
e-mail: marlena.wosiak@up.lublin.pl
tel.: + 48 81 445 62 36

dr inż. Małgorzata CEGIEŁKO
Rektorat UP, III piętro, pokój 455
e-mail: malgorzata.cegielko@up.lublin.pl
tel.: + 48 81 445 60 15

mgr Maria MORONIAK
Rektorat UP, III piętro, pokój 455
e-mail: maria.moroniak@up.lublin.pl
tel. + 48 81 445 60 15