Biuro Projektów Międzynarodowych

 • UP
 • Nauka
 • Biuro Projektów Międzynarodowych

Aktualności:

JPI Urban Europe - ogłoszenie nowego konkursu 22 lutego 2023r.
01.02.2023

JPI Urban Europe - ogłoszenie nowego konkursu 22 lutego 2023r.

Zobacz więcej
JPI HDHL Healthy Diet - ogłoszenie nowego konkursu 21.02.2023 r.
31.01.2023

JPI HDHL Healthy Diet - ogłoszenie nowego konkursu 21.02.2023 r.

Zobacz więcej
Biodiversa+: zapowiedź nowego konkursu na projekty dotyczące rozwiązań opartych na przyrodzie!
24.01.2023

Biodiversa+: zapowiedź nowego konkursu na projekty dotyczące rozwiązań opartych na przyrodzie!

Zobacz więcej
Uniwersytet partnerem w projekcie finansowanym ze środków Horyzont Europa!
24.01.2023

Uniwersytet partnerem w projekcie finansowanym ze środków Horyzont Europa!

Zobacz więcej
Zapraszamy doktorantów na 5-modułowe, międzynarodowe szkolenie na temat cyfrowych metod oceny jakości żywności!
23.01.2023

Zapraszamy doktorantów na 5-modułowe, międzynarodowe szkolenie na temat cyfrowych metod oceny jakości żywności!

Zobacz więcej
M-ERA.NET - zapowiedź nowego konkursu z zakresu nauk materiałowych!
17.01.2023

M-ERA.NET - zapowiedź nowego konkursu z zakresu nauk materiałowych!

Zobacz więcej
Konkurs na Partnerstwa Współpracy w ramach programu Erasmus+!
05.01.2023

Konkurs na Partnerstwa Współpracy w ramach programu Erasmus+!

Zobacz więcej
Styczniowa oferta grantów i stypendiów zagranicznych!
05.01.2023

Styczniowa oferta grantów i stypendiów zagranicznych!

Zobacz więcej
Konkurs TWINNING w ramach programu Horyzont Europa – szansa na współpracę z najlepszymi!
05.01.2023

Konkurs TWINNING w ramach programu Horyzont Europa – szansa na współpracę z najlepszymi!

Zobacz więcej
Ponad 200 mln EUR na projekty dot. biogospodarki o obiegu zamkniętym!
05.01.2023

Ponad 200 mln EUR na projekty dot. biogospodarki o obiegu zamkniętym!

Zobacz więcej

Biuro Projektów Międzynarodowych jest jednostką ogólnouczelnianą, która zapewnia wsparcie w zakresie pozyskiwania oraz realizacji międzynarodowych projektów finansowanych w ramach Programów Ramowych Komisji Europejskiej, międzynarodowych konkursów Narodowego Centrum Nauki (NCN) i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), programów Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA), Funduszu Wyszehradzkiego oraz innych międzynarodowych inicjatyw.

W Biurze można uzyskać pomoc w wyborze źródła finansowania dla swojego pomysłu, wskazówki jak przygotować dobrej jakości projekt zgodnie z wymogami dokumentacji konkursowej, wsparcie w przygotowaniu budżetu oraz niezbędnych załączników, a także możliwość formalnej weryfikacji gotowego wniosku. W zakresie zadań Biura znajduje się obsługa służbowych wyjazdów zagranicznych pracowników Uniwersytetu (np. zagraniczne staże i stypendia naukowe), przyjmowanie pracowników naukowych z zagranicy oraz prowadzenie ewidencji i przygotowywanie umów o współpracy naukowo-badawczej zawieranych z podmiotami zewnętrznymi. Jednostka zajmie się również wspieraniem procesów umiędzynarodowienia na naszej Uczelni.

Biuro Projektów Międzynarodowych zostało utworzone w pionie Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą na mocy Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie nr 20 z 22 lutego 2022 r.

Międzynarodowe konkursy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR)

 • Konkurs ERA-MIN3 na międzynarodowe projekty dot. surowców mineralnych: nabór wniosków do 30 marca 2023 r.

  Biuro Projektów Międzynarodowych zachęca do udziału w konkursie ERA-MIN Joint Call 2023 na projekty badawcze i innowacyjne dotyczące surowców mineralnych, pod nazwą ,,Raw materials for the sustainable development and the circular economy”. W konkursie mogą brać udział międzynarodowe konsorcja składające się z jednostek naukowych oraz przedsiębiorstw.

  Tematy konkursu (szczegółowe opisy tematów oraz zakresu konkursu znajdą Państwo w ogłoszeniu o konkursie):

  Topic 1: Supply of raw materials from exploration and mining

  Topic 2: Strengthening the circular economy

  Topic 3: Processing, Production and ICT

  Topic 4: Environmental assessment, climate and policy development for Sustainability

  Wniosek w konkursie może złożyć konsorcjum, składające się z co najmniej 3 zespołów badawczych pochodzących z co najmniej 3 krajów, biorących udział w konkursie (tj. Belgia, Bułgaria, Czechy, Estonia, Finlandia, Kanada, Niemcy, Irlandia, Polska, Portugalia, Turcja, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, RPA, Szwecja). Polskie zespoły (w ramach konsorcjów) mogą otrzymać do 200 tys. EUR na realizację badań przemysłowych i prac rozwojowych. Wymagany jest udział polskiego przedsiębiorcy.

  Termin składania wniosków upływa 30 marca 2023 r.

  Inicjatywa uruchomiła narzędzie do poszukiwania partnerów do współpracy w ramach wspólnych projektów. Aby przeglądać oferty i/lub zamieszczać własne propozycje współpracy, należy wejść na stronę: PARTNER SEARCH. Zachęcamy do opublikowania własnej oferty współpracy!

  Szczegółowe informacje dostępne są również na stronie konkursu ERA-MIN3.

  Osoby zainteresowane aplikowaniem w konkursie, bądź opublikowaniem własnej oferty współpracy proszone są o kontakt z Biurem Projektów Międzynarodowych (bpm@up.lublin.pl).

 • Konkurs GlobalStars z udziałem Tajwanu w ramach Inicjatywy EUREKA: nabór wniosków do 20 czerwca 2023 r.

  W ramach konkursu GlobalStars finansowane będą projekty realizowane przez co najmniej dwóch partnerów z dwóch spośród czterech państw biorących udział w konkursie (Polska, Tajwan, Słowacja, Francja), w tym z obowiązkowym partnerem – przedsiębiorcą z Tajwanu.

  Projekty te muszą być ukierunkowane na opracowanie i wdrożenie lub znaczące ulepszenie istniejącej technologii produkcyjnej, wdrożenie nowego produktu lub usługi.

  Beneficjentami po stronie polskiej mogą być MŚP, duże przedsiębiorstwa oraz jednostki prowadzące badania i upowszechniające wiedzę.

  Wnioski będą mogły dotyczyć następujących obszarów tematycznych:

  High Tech

  • ICT and Cyber Security
  • Smart Manufacturing
  • Advanced Biotechnologies and Medical Devices

  Sustainable Environment

  • Electrical Vehicle
  • Hydrogen Energy
  • Technology for Upcycling/Recycling of Material

  Nabór wniosków rozpocznie się 9 stycznia 2023 r. i potrwa do 20 czerwca 2023 r.

  Więcej informacji, w tym zasady naboru oraz pozostała dokumentacja konkursowa zostaną opublikowane na stronie: https://www.eurekanetwork.org/open-calls/globalstars-taiwan-2023.

   

 • Konkursy Horyzont Europa Klaster 6: Biodiversity and ecosystem services: nabór do 28 marca 2023 r.

  Ruszyły nabory wniosków w nowych konkurach w ramach klastra 6, czyli Żywność, biogospodarka, zasoby naturalne, rolnictwo i środowisko.

  Konkursy w kierunku badawczym Biodiversity and ecosystem services dotyczą:

  Po szczegółowe informacje na temat powyższych tematów zapraszamy pod zamieszczone przy każdym z nich linki.

  Budżet: 182 mln euro.

  Termin składania wniosków: 28 marca 2023.

 • Konkursy Horyzont Europa Klaster 6: Circular economy and bioeconomy sectors: nabór do 28 marca 2023 r.

  Ruszyły nabory wniosków w nowych konkurach w ramach klastra 6, czyli Żywność, biogospodarka, zasoby naturalne, rolnictwo i środowisko.

  Konkursy w kierunku badawczym Circular economy and bioeconomy sectors dotyczą:

  Po szczegółowe informacje na temat powyższych tematów zapraszamy pod zamieszczone przy każdym z nich linki.

  Budżet: 178,5 mln euro.

  Termin składania wniosków: 28 marca 2023.

 • Konkursy Horyzont Europa Klaster 6: Clean environment and zero pollution: nabór do 28 marca 2023 r.

  Ruszyły nabory wniosków w nowych konkurach w ramach klastra 6, czyli Żywność, biogospodarka, zasoby naturalne, rolnictwo i środowisko.

  Konkursy w kierunku badawczym Clean environment and zero pollution  dotyczą:

   

   

  Po szczegółowe informacje na temat powyższych tematów zapraszamy pod zamieszczone przy każdym z nich linki.

  Budżet: 79,5 mln euro.

  Termin składania wniosków: 28 marca 2023.

 • Konkursy Horyzont Europa Klaster 6: Fair, healthy and environment-friendly food systems from primary production to consumption: nabór do 12 kwietnia 2023 r.

  Ruszyły nabory wniosków w nowych konkurach w ramach klastra 6, czyli Żywność, biogospodarka, zasoby naturalne, rolnictwo i środowisko.

  Konkursy w kierunku badawczym Fair, healthy and environment-friendly food systems from primary production to consumption  dotyczą:

   

   

  Po szczegółowe informacje na temat powyższych tematów zapraszamy pod zamieszczone przy każdym z nich linki.

  Budżet: 196,5 mln euro.

  Termin składania wniosków: 12 kwietnia 2023.

   

 • Konkursy Horyzont Europa Klaster 6: Innovative governance, environmental observations and digital solutions in support of the Green Deal: nabór do 12 kwietnia 2023 r.

  Ruszyły nabory wniosków w nowych konkurach w ramach klastra 6, czyli Żywność, biogospodarka, zasoby naturalne, rolnictwo i środowisko.

  Konkursy w kierunku badawczym Innovative governance, environmental observations and digital solutions in support of the Green Deal dotyczą:

   

   

  Po szczegółowe informacje na temat powyższych tematów zapraszamy pod zamieszczone przy każdym z nich linki.

  Budżet: 130 mln euro.

  Termin składania wniosków: 12 kwietnia 2023.

 • Konkursy Horyzont Europa Klaster 6: Land, ocean and water for climate action: nabór do 12 kwietnia 2023 r.

  Ruszyły nabory wniosków w nowych konkurach w ramach klastra 6, czyli Żywność, biogospodarka, zasoby naturalne, rolnictwo i środowisko.

  Konkursy w kierunku badawczym Land, ocean and water for climate action dotyczą:

   

   

  Po szczegółowe informacje na temat powyższych tematów zapraszamy pod zamieszczone przy każdym z nich linki.

  Budżet: 90 mln euro.

  Termin składania wniosków: 12 kwietnia 2023.

 • Konkursy Horyzont Europa Klaster 6: Resilient, inclusive, healthy and green rural, coastal and urban communities: nabór do 12 kwietnia 2023 r.

  Ruszyły nabory wniosków w nowych konkurach w ramach klastra 6, czyli Żywność, biogospodarka, zasoby naturalne, rolnictwo i środowisko.

  Konkursy w kierunku badawczym Resilient, inclusive, healthy and green rural, coastal and urban communities  dotyczą:

   

  Po szczegółowe informacje na temat powyższych tematów zapraszamy pod zamieszczone przy każdym z nich linki.

  Budżet: 38,5 mln euro.

  Termin składania wniosków: 12 kwietnia 2023.

 

Międzynarodowe konkursy Narodowego Centrum Nauki (NCN)

 • Zapowiedź konkursu JPI AMR (oporność na antybiotyki): nabór wniosków wstępnych (tzw. pre-proposals) do 7 marca 2023 r.

  W styczniu 2023 r. międzynarodowa sieć JPI AMR (Joint Programming Initiative on Antimicrobial Resistance) otworzy nabór wniosków na projekty w konkursie pt.: Development of innovative strategies, tools, technologies, and methods for diagnostics and surveillance of antimicrobial resistance.

  Zapowiadany konkurs będzie koncentrować się na obszarach priorytetowych: diagnostyki i nadzoru.

  Będą w nim finansowane projekty badawcze, w których badacze opracują nowe lub ulepszą istniejące strategie, narzędzia, technologie i metody wspierania rozważnego i racjonalnego stosowania środków przeciwdrobnoustrojowych. Projekty mogą dotyczyć diagnostyki zakażeń spowodowanych przez oporne mikroorganizmy, wykrywania opornych mikroorganizmów lub gromadzenia, analizy i wykorzystania danych dotyczących oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe (AMR) i stosowania środków przeciwdrobnoustrojowych (AMU). W konkursie przez środki przeciwdrobnoustrojowe rozumie się antybiotyki, środki przeciwgrzybicze i środki odkażające (biobójcze).

  Poza zakresem tematycznym konkursu pozostają podtematy:

  • projekty dotyczące środków przeciwwirusowych i przeciwpasożytniczych,
  • projekty mające na celu wyłącznie rozszerzenie istniejących sieci nadzoru (np. GLASS, krajowe programy nadzoru).

  Konkurs będzie realizowany w trybie dwuetapowym według harmonogramu:

  • 10 stycznia 2023 r. – ogłoszenie konkursu i publikacja Partner Search Tool,
  • 24 stycznia 2023 r. – webinarium dla wnioskodawców,
  • 7 marca 2023 r. – termin składania wniosków wstępnych (pre-proposals),
  • 4 lipca 2023 r. – termin naboru wniosków pełnych (full proposals),
  • 11 lipca 2023 r. termin naboru wniosków krajowych NCN (w systemie OSF).

  Dodatkowe informacje na temat konkursu dostępne są na stronie https://www.jpiamr.eu/calls/diagnostics-surveillance-call-2023/

   

  Zwracamy uwagę, że informacje podane w zapowiedzi konkursu nie są wiążące, a ostateczna dokumentacja konkursowa zostanie opublikowana w dniu otwarcia naboru 10 stycznia 2023 r.

 • Współpraca polsko-chińska (SHENG 3): nabór wniosków do 15 marca 2023 r.

  Narodowe Centrum Nauki we współpracy z chińską National Natural Science Foundation of China ogłosiło międzynarodowy dwustronny konkurs SHENG 3 na polsko-chińskie projekty badawcze. Konkurs jest skierowany do polskich zespołów badawczych, które wspólnie z zespołami chińskimi wystąpią z wnioskiem o finansowanie projektu badawczego.

  W ramach konkursu możliwe będzie uzyskanie dofinansowania dla projektów z obszaru ST10 (m.in. nauki geologiczne, nauki o atmosferze i klimacie, geochemia, geodezja, geoekologia, geofizyka, geografia fizyczna, geoinformatyka, geologia planetarna, gleboznawstwo, górnictwo, oceanologia chemiczna i fizyczna, ochrona środowiska). Szczegółowy wykaz dyscyplin naukowych dla projektów w konkursie SHENG 3 jest dostępny TUTAJ.

  Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań przez polskie zespoły badawcze w ramach polsko-chińskich projektów wynosi 15 mln zł.

  Termin składania wniosków krajowych dla polskich zespołów upływa 15 marca 2023 r.

  Szczegółowe informacje dostępne są również na stronie konkursu.

 • Konkurs z zakresu bioróżnorodności (BiodivERsA+): nabór wniosków pełnych (full proposals) do 5 kwietnia 2023 r.

  Narodowe Centrum Nauki we współpracy z Europejskim Partnerstwem na rzecz Bioróżnorodności (BiodivERsA+) ogłosiło konkurs na międzynarodowe projekty badawcze koncentrujące się na doskonaleniu systemu monitorowania różnorodności biologicznej i zmian w ekosystemach.

  Wnioski badawcze muszą dotyczyć przynajmniej jednego z następujących tematów:

  1. Innovation and harmonization of methods and tools for collection and management of biodiversity monitoring data
  2. Addressing knowledge gaps on biodiversity status, dynamics, and trends to reverse biodiversity loss
  3. Making use of available biodiversity monitoring data

  Projekty powinny skupiać się na doskonaleniu istniejących metod lub opracowywaniu i ocenie nowych, które pozwolą lepiej scharakteryzować, zrozumieć i modelować stan różnorodności biologicznej, jej dynamikę i tendencje w odpowiednich skalach przestrzennych i czasowych. Celem konkursu jest również wsparcie badaczy w opracowywaniu narzędzi służących lepszemu wdrażaniu i harmonizacji programów monitorowania bioróżnorodności w różnych krajach i regionach oraz wykazywaniu możliwości wykorzystania informacji z monitoringu w procesie wprowadzenia zmian w polityce transformacyjnej i zarządzaniu.

  O finansowanie mogą się starać konsorcja międzynarodowe, złożone z co najmniej 3 zespołów badawczych pochodzących z co najmniej 3 krajów biorących udział w konkursie. Kierownik polskiego zespołu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora.

  Kraje uczestniczące w konkursie: Austria, Belgia, Bułgaria, Brazylia, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Łotwa, Maroko, Mołdawia, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Republika Południowej Afryki, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Tajwan, Tunezja, Turcja, Węgry, Włochy, Wybrzeże Kości Słoniowej.

  Termin składania wspólnych wniosków wstępnych (pre-proposals) mija 9 listopada 2022 r. a wspólnych wniosków pełnych (full proposals) ‒  5 kwietnia 2023 r. Dodatkowo, kierownik projektu (po stronie polskiej) zobowiązany jest do przygotowania wniosku krajowego dotyczącego polskiej części projektu w systemie OSF.

  Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią ogłoszenia i dokumentacja konkursową dostępną zarówno na stronie Partnerstwa BiodivERsA+, jak i na stronie NCN.

  Na stronie programu dostępne jest także narzędzie dające możliwość poszukiwania partnerów projektowych, tzw. Partner Search Tool.

 • Weave-UNISONO: nabór ciągły

  Dwu- lub trójstronne projekty badawcze dla zespołów z Austrii, Czech, Słowenii, Szwajcarii, Niemiec, Luksemburga lub Belgii-Flandrii i Polski w ramach programu wielostronnego Weave, w którym NCN nie pełni roli agencji wiodącej. Projekty mogą obejmować badania podstawowe we wszystkich dyscyplinach nauk.

  Wnioski Weave-UNISONO są składne do NCN przez zespoły polskie, uczestniczące w międzynarodowych konsorcjach, w których rolę Koordynatora pełni zagraniczna instytucja. Jeżeli to polski zespół obejmuje rolę Koordynatora międzynarodowego konsorcjum, to wówczas wniosek do NCN należy złożyć w konkursie OPUS LAP (nabór do 15 grudnia 2022r.).

  Więcej informacji.

 

Konkursy Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA)

 • Wymiana osobowa studentów, doktorantów i naukowców w ramach współpracy bilateralnej NAWA - nabór do 20 grudnia 2022r.

  Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła nabór w kolejnej edycji programu wymiany osobowej studentów, doktorantów i naukowców w ramach współpracy bilateralnej. Celem inicjatywy jest zwiększenie internacjonalizacji polskiego szkolnictwa wyższego, nawiązywanie współpracy akademickiej i jej realizacja w oparciu o umowy międzynarodowe pomiędzy Polską, a krajami partnerskimi.

  W ramach tegorocznej edycji, pracownicy naukowi mogą wnioskować o wyjazdy trwające od 3 dni do 12 miesięcy, do następujących krajów: Bułgaria, Chiny, Czechy, Egipt, Grecja, Japonia, Kazachstan, Macedonia Północna, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Ukraina, Węgry, Wietnam.

  Szczegółowe informacje dostępne są w ogłoszeniu o naborze wniosków tutaj.

  W ramach Programu uprawnione są wyjazdy, których celem może być:

  • odbycie studiów częściowych;
  • odbycie studiów wyższych (II stopnia lub doktoranckich);
  • odbycie stażu naukowego;
  • wizyta naukowa (tj. krótki pobyt studyjny);
  • uczestnictwo w szkole letniej języka i kultury kraju partnera (tj. letnie kursy językowe);
  • prowadzenie w ośrodku goszczącym zajęć dydaktycznych;
  • inne formy aktywności naukowej lub akademickiej powiązane z realizacją studiów, wykładów, przygotowaniem pracy doktorskiej lub pracy naukowej.

  We wniosku Wnioskodawca przedstawia jedno lub więcej wskazanych powyżej działań, które zamierza zrealizować w zagranicznym ośrodku goszczącym, wskazując ich cele, znaczenie dla jego studiów lub rozwoju kariery naukowej oraz uzasadniając wybór ośrodka goszczącego dla planowanych działań.

  Dopuszczalna forma działań realizowana podczas pobytu uzależniona jest od kraju wyjazdu.

  Termin składania wniosków: 20 grudnia 2022r.

  Uwaga: nabór prowadzony jest wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego na stronie https://programs.nawa.gov.pl/login, do dnia 20 grudnia 2022 r. do godziny 15:00 – chyba że w przypadku wnioskowania do danego kraju w Ogłoszeniu wskazano inną datę. Wzór formularza stanowiący załącznik do Ogłoszenia ma jedynie charakter poglądowy. Wnioski składane w formie papierowej nie będą rozpatrywane.

   

 

Konkursy Komisji Europejskiej

 • Interreg Region Morza Bałtyckiego - nabór do 26 stycznia 2023 r. (small projects) i do 14 marca 2023 r. (core projects)

  Interreg Region Morza Bałtyckiego jest źródłem finansowania unijnego dla podmiotów, które chcą kształtować region Morza Bałtyckiego tak, aby stał się bardziej innowacyjny, wodooszczędny i neutralny dla klimatu. Obszar objęty Programem obejmuje dziewięć krajów. Jest to osiem państw członkowskich UE (Dania, Estonia, Finlandia, część Niemiec, Łotwa, Litwa, Polska, Szwecja) oraz jeden kraj trzeci (część Norwegii).

   

  20 października 2022 r. ogłoszono drugi nabór wniosków w programie Interreg Region Morza Bałtyckiego:

   

  Oferta programu jest skierowana do wszystkich polskich województw.

   

  Partnerstwo w ramach projektu musi obejmować co najmniej trzech partnerów z trzech różnych krajów obszaru objętego Programem: tzw. partnera wiodącego i co najmniej dwóch partnerów projektu. Partnerstwo powinno składać się przede wszystkim z władz lokalnych i/lub regionalnych i/lub krajowych, a także organizacji pozarządowych. Jako partnerzy projektu mogą również uczestniczyć np. szkoły wyższe.

   

  Priorytety i cele programu:

  Priorytet 1. Innowacyjne społeczeństwa
  1.1 Odporne gospodarki i społeczności (PDF 411 KB)
  1.2 Usługi publiczne odpowiadające na potrzeby mieszkańców (PDF 411 KB)

  Priorytet 2. Społeczeństwa rozważnie korzystające z wody
  2.1 Zrównoważone wody (PDF 410 KB)
  2.2 Niebieska gospodarka
   (PDF 407 KB)

  Priorytet 3. Społeczeństwa neutralne dla klimatu
  3.1  Gospodarka o obiegu zamkniętym (PDF 416 KB)
  3.2  Transformacja energetyczna (PDF 415 KB)
  3.3  Inteligentna zielona mobilność
   (PDF 414 KB)

   

  Czym charakteryzują się projekty małe?

  Projekty małe są nową formą współpracy dedykowaną przede wszystkim organizacjom, które chciałyby po raz pierwszy spróbować swoich sił w realizacji międzynarodowego projektu.

  • Maksymalny czas realizacji projektu: 2 lata
  • Proste zasady rozliczania
  • Dofinansowanie: do 80% (możliwość ubiegania się o dofinansowanie wkładu własnego ze środków rezerwy budżetu państwa)
  • Struktura projektu małego jest uproszczona i składa się z jednego pakietu roboczego (WP).
  • Całkowity budżet projektu małego nie może przekraczać 500 000 EUR.

   

  Możesz dołączyć do pomysłu na projekt lub zaproponować własną koncepcję. Zarejestruj się na platformie Matchmaking, aby dołączyć do społeczności programu i zapoznać się z pomysłami na projekty.

   

  Osoby zainteresowane dołączeniem do konsorcjów, przygotowujących wnioski i opracowaniem własnej „oferty współpracy” w ramach ww. tematów, prosimy o kontakt z Biurem Projektów Międzynarodowych (bpm@up.lublin.pl).

 • Interreg NEXT Polska-Ukraina: zapowiedź konkursów

  30.11.2022 roku Program Interreg NEXT PL-UA 2021-2027 został zatwierdzony przez Komisję Europejską! Daje to szansę na kontynuowanie współpracy transgranicznej Polski i Ukrainy, wzmacnianie więzi między organizacjami i mieszkańcami pogranicza oraz rozwój obszarów objętych współpracą.

  Projekty w Programie PL-UA będą realizowane w pięciu priorytetach:

  • środowisko
  • zdrowie
  • turystyka
  • współpraca
  • granice

  Zachęcamy do śledzenia strony internetowej PBU, gdzie znajdą Państwo informacje dotyczące Programu Interreg NEXT Polska-Ukraina 2021-2027.

  Zapraszamy również do zapoznania się z zatwierdzonym przez KE dokumentem Programu Interreg NEXT Polska-Ukraina 2021-2027, gdzie znajdą Państwo informacje o planowanych konkursach, m.in. w obszarach:

  • Promoting climate change adaptation and disaster risk prevention and resilience, taking into account ecosystem based approaches
  • Promoting access to water and sustainable water management
  • Enhancing protection and preservation of nature, biodiversity and green infrastructure, including in urban areas, and reducing all forms of pollution
  • Enhancing the role of culture and sustainable tourism in economic development, social inclusion and social innovation
  • Enhance efficient public administration by promoting legal and administrative cooperation and cooperation between citizens, civil society actors and institutions, in particular, with a view to resolving legal and other obstacles in border regions
  • Build up mutual trust, in particular by encouraging people-to-people actions
  • Other actions for a safer and secure Europe

  W projektach powinny uczestniczyć zarówno instytucje z Polski, jak i z Ukrainy. Będzie w nich można uzyskać do 90% dofinansowania na działania miękkie, inwestycyjne i infrastrukturalne.

 • TWINNING: nabór wniosków do 28 wrzenia 2023 r.

  Otwarcie konkursu: 25 kwietnia 2023 r.

  Termin składania wniosków: 28 września 2023 r.

  Projekty TWINNING-owe mają na celu znaczne wzmocnienie rozwijającej się instytucji z Polski w określonej dziedzinie badań naukowych poprzez utworzenie powiązań (szkolenia, szkoły letnie, wymiana pracowników, konferencje…) z co najmniej dwiema instytucjami z Unii Europejskiej (lub państw stowarzyszonych z programem Horyzont), które w tym obszarze mają wiodącą pozycję na poziomie międzynarodowym.

  W 2023 r. po raz pierwszy konkurs TWINNING podzielony został na dwa pod-konkursy:

  • The (usual) Twinning Bottom-Up (HORIZON-WIDERA 2023-ACCESS 02-01) (dowolna dyscyplina naukowa);
  • TWINNING Green Deal (HORIZON-WIDERA 2023-ACCESS 02-02), obejmujący tematy takie jak: Climate research; Green technologies; Renewable energy; Sustainable mobility; Biodiversity research; Sustainable use of natural resources (land, water, air).

  Wnioski powinny jasno określać strategię naukową służącą wzmacnianiu doskonałości naukowej i potencjału innowacyjnego w określonym obszarze badań i innowacji, a także jakość partnerów zaangażowanych w realizację projektu.

  Pozyskane środki można przeznaczyć na współpracę naukowo-badawczą (max. 30% budżetu) oraz działania networkingowe (wizyty studyjne, wymiany osobowe, szkoły letnie, warsztaty, szkolenia, wspólny udział w konferencjach, upowszechnianie wyników badań, etc.). Celem konkursu jest wsparcie obszaru B+R (badania i rozwój) poprzez upowszechnianie doskonałości naukowo-badawczej i innowacji w krajach tzw. nowej Unii. Podstawą projektu jest współpraca instytucjonalna pomiędzy koordynatorem projektu, tj. jednostką naukową lub badawczą mającą siedzibę w jednym z tzw. widening countries (np. w Polsce), a partnerami projektu – instytucjami o wiodącej pozycji międzynarodowej w danym obszarze badawczym.

  Wysokość grantu sugerowana przez KE dla projektu to od 0,8 mln do 1,5 mln EUR. Projekt może trwać maksymalnie 3 lata.

 

Konkursy Komisji Europejskiej – działania Marie Skłodowskiej-Curie (MSCA)

 • MSCA Doctoral Networks – nabór wniosków do 15 listopada 2022r.

  Sieci doktoranckie MSCA mają na celu wykształcenie twórczych, innowacyjnych i elastycznych pracowników nauki, zdolnych do odpowiedzi na obecne i przyszłe wyzwania oraz umiejących przekształcić wiedzę i pomysły w produkty i usługi, przyczyniające się do osiągnięcia korzyści ekonomicznych i społecznych. Budżet projektów obejmuje wynagrodzenia doktorantów, koszty prowadzonych przez nich badań i ich szkolenie, działań sieciowych, organizację szkoleń i konferencji oraz koszty zarządzania i koszty pośrednie.

  Wnioskodawcą w konkursie może być międzynarodowe konsorcjum złożone z co najmniej 3 instytucji (uczelnie, instytucje badawcze, przedsiębiorstwa i inne) z 3 różnych krajów w Europie i poza nią.

  Więcej informacji.

 • MSCA Staff Exchanges 2022 – nabór wniosków do 8 marca 2023r.

  Wymiana personelu MSCA promuje innowacyjną międzynarodową, międzysektorową i interdyscyplinarną współpracę w dziedzinie badań i innowacji poprzez wymianę personelu oraz dzielenie się wiedzą i pomysłami na wszystkich etapach łańcucha innowacji. Program promuje wspólną kulturę badań i innowacji, która wspiera kreatywność i przedsiębiorczość oraz je nagradza, a także pomaga przekształcać pomysły w innowacyjne produkty, usługi lub procesy. Jest otwarty na kadrę naukową, techniczną, administracyjną i kierowniczą wspierającą działalność B+I.

  Wnioskodawcą w konkursie może być międzynarodowe konsorcjum złożone z co najmniej 3 instytucji (uczelnie, instytucje badawcze, przedsiębiorstwa i inne) z 3 różnych krajów w Europie i poza nią.

  Więcej informacji.

 

Konkursy Komisji Europejskiej – Granty ERC

 • ERC Starting Grant – dla początkujących naukowców: kolejny nabór wkrótce!

  Grant pozwala stworzyć pierwszy niezależny zespół lub program badawczy i osiągnąć samodzielność naukową. We wniosku trzeba wykazać, że proponowane badania pomogą w uzyskaniu samodzielności badawczej i pozycji lidera zespołu. Laureatem grantu może zostać naukowiec ze stopniem doktora lub wyższym, jeśli od dnia uzyskania dyplomu doktorskiego minęło 2-7 lat. Pożądane jest autorstwo przynajmniej jednej publikacji bez udziału promotora.

 • ERC Consolidator Grant – dla naukowców u progu samodzielności badawczej – nabór wniosków do 2 lutego 2023r.

  Grant pozwala dokonać konsolidacji pierwszego niezależnego zespołu lub programu badawczego. We wniosku trzeba wykazać, że proponowane badania pomogą w uzyskaniu pełnej samodzielności badawczej i umocnieniu pozycji lidera zespołu. Laureatem grantu może zostać naukowiec ze stopniem doktora lub wyższym, jeśli od dnia uzyskania dyplomu doktorskiego minęło 7-12 lat. Pożądane jest autorstwo kilku publikacji bez udziału promotora.

 • ERC Synergy Grant – dla 2-4 liderów (Principal Investigators) i ich zespołów z różnych, uzupełniających się dziedzin – kolejny nabór wkrótce!

  Grant służy rozwiązywaniu ambitnych problemów badawczych. We wniosku należy wykazać, że osiągnięcie przełomowych wyników proponowanych badań nie jest możliwe w pojedynkę, a tylko we współdziałaniu liderów. Adresatem konkursu są naukowcy (min. 2 – maks. 4), niezależnie od posiadanego stopnia naukowego, mający dorobek zgodny z wymogami konkursów o Starting, Consolidator lub Advanced Grant.

 

Konkursy Komisji Europejskiej – Erasmus+ KA2

 • Partnerstwa Współpracy – nabór wniosków do 22 marca 2023 r.

  Głównym celem partnerstw współpracy jest umożliwienie organizacjom zwiększenia jakości i znaczenia ich działań, rozwinięcia i wzmocnienia sieci partnerów, zwiększenia zdolności do wspólnego działania na szczeblu ponadnarodowym, zwiększenia międzynarodowego charakteru ich działań – poprzez wymianę lub rozwój nowych praktyk i metod, jak również wymianę i omawianie pomysłów. W ramach partnerstw współpracy dąży się do wspierania opracowywania, przekazywania lub wdrażania innowacyjnych praktyk, a także do realizacji wspólnych inicjatyw promujących współpracę, wzajemne uczenie się i wymianę doświadczeń na szczeblu europejskim. Wyniki powinny być odpowiednie do ponownego wykorzystania, możliwe do przeniesienia, skalowalne i, w miarę możliwości, mieć wyraźny wymiar transdyscyplinarny.

  Partnerstwo współpracy to projekt ponadnarodowy, który musi angażować co najmniej trzy organizacje z trzech różnych państw członkowskich UE lub państw trzecich stowarzyszonych z Programem.

  Temat projektu musi dotyczyć:

  1. co najmniej jednego priorytetu horyzontalnego, to jest:
  • Włączenie społeczne i różnorodność
  • Środowisko i walka ze zmianą klimatu
  • Uwzględnienie transformacji cyfrowej poprzez rozwijanie gotowości do stosowania technologii cyfrowych, odporności cyfrowej i potencjału cyfrowego
  • Wspólne wartości, zaangażowanie obywatelskie i uczestnictwo

  lub

  1. co najmniej jednego specyficznego priorytetu dla sektora szkolnictwa wyższego, to jest:
  • Promowanie wzajemnie połączonych systemów szkolnictwa wyższego;
  • Stymulowanie innowacyjnych praktyk w zakresie uczenia się i kształcenia;
  • Rozwój nauk przyrodniczych, technologii, inżynierii i matematyki (STEM) / nauk przyrodniczych, technologii, inżynierii, sztuki i matematyki (STEAM) w szkolnictwie wyższym, w szczególności udział kobiet w STEM;
  • Nagradzanie doskonałości w uczeniu się, nauczaniu i rozwijaniu umiejętności;
  • Wspieranie zdolności cyfrowych i ekologicznych sektora szkolnictwa wyższego;
  • Tworzenie systemów szkolnictwa wyższego sprzyjających włączeniu społecznemu;
  • Wspieranie wśród studentów innowacji i umiejętności w zakresie przedsiębiorczości

  Czas trwania projektu: od 12 do 36 miesięcy. W zależności od ilości i charakteru działań, budżet projektu może wynosić 120 000 EUR, 250 000 EUR lub 400 000 EUR.

  Termin składania wniosków: do 22 marca 2023 r.

  Osoby zainteresowane wnioskowaniem w konkursie zapraszamy do konsultacji z Biurem Projektów Międzynarodowych (bpm@up.lublin.pl).

 

Inne konkursy międzynarodowe

 • Pozostałe granty EMBO: różne terminy naboru wniosków

  EMBO oferuje szeroki wachlarz grantów na badania podstawowe w obszarze nauk o życiu, głównie nauk biologicznych (szczegółowy zakres tematyczny obszarów finansowanych przez EMBO znaleźć można na stronie internetowej). Zachęcamy do zapoznania się z ofertą EMBO: 

  • stypendia typu post-doc (maksymalny okres trwania – dwa lata; obowiązkowo za granicą) nabór wniosków w trybie ciągłym;  
  • granty na sfinansowanie wymiany naukowej (wizyty badawcze do 3 miesięcy; dotyczy wyłącznie nowej międzynarodowej współpracy umożliwiającej transfer wiedzy niedostępnej w laboratorium wnioskodawcy) nabór wniosków w trybie ciągłym; 
  • stypendia dla nowych przedsięwzięć (New Venture), które z założenia mają pomagać młodym naukowcom badać nowe obszary zainteresowań (tj. spoza ich obecnej dziedziny) brak aktualnie otwartego naboru; 
  • stypendia typu Core Facility, o czasie trwania do 1 miesiąca, których celem jest umożliwienie szkolenia pracowników centralnych laboratoriów badawczych, którzy świadczą usługi na rzecz innych instytucji badawczych lub uniwersytetów nabór wniosków w trybie ciągłym; 
  • granty dot. zaawansowanej współpracy (Advanced Collaboration Grants) – program umożliwiający międzynarodową wymianę naukową liderów grup badawczych w celu opracowania lub realizacji projektów współpracy lub przygotowania wspólnych wniosków o dotacje nabór wniosków w trybie ciągłym.

  Więcej informacji o ofercie EMBO znaleźć można na stronie internetowej organizacji 

 • Międzynarodowe Granty Wyszehradzkie: nabór wniosków 1 lutego, 1 czerwca i 1 października

  Granty Wyszehradzkie pozwalają na sfinansowanie projektów edukacyjno-badawczych, realizowanych we współpracy instytucji z krajów Grupy Wyszehradzkiej (Polska, Czechy, Słowacja, Węgry) i tematycznie związanych z regionem państw Grupy Wyszehradzkiej (V4).

  Więcej informacji.

 • Program BioLAB 2023-24: nabór wniosków do 1 lutego 2023 r.

  Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta zaprasza studentów i studentki, również studiów doktoranckich, na kierunkach z dziedziny nauk biologiczno-chemicznych do składania wniosków do Programu BioLAB 2023-24. Nabór wniosków trwa do 1 lutego 2023 r.

  Program BioLAB umożliwia odbycie 11 lub 12-miesięcznego stażu badawczego w laboratorium znajdującym się w jednej z czterech instytucji w USA:

  • University of Virginia, Charlottesville
  • University of Chicago, Chicago
  • University of Texas: Southwestern Medical Center, Dallas
  • Oklahoma Medical Research Foundation, Oklahoma City

  Podczas stażu studenci i studentki prowadzą samodzielne badania w nowoczesnych laboratoriach, pod opieką wykwalifikowanych mentorów. Wyniki przeprowadzonych badań są często publikowane w recenzowanych czasopismach naukowych. Oprócz tego biorą aktywny udział w życiu amerykańskiej uczelni, uczestniczą w seminariach, wykładach gościnnych oraz poznają amerykańską kulturę. W niektórych przypadkach mają również możliwość wykorzystania wyników badań do pracy magisterskiej/doktorskiej w uczelni macierzystej.

  Udział w Programie obejmuje:

  • Stypendium w wysokości ~ $28 000 – $35,000, w zależności od kosztów utrzymania, w niektórych przypadkach uwzględniające zwrot kosztów podróży
  • Pełne ubezpieczenie medyczne
  • Pomoc w otrzymaniu wizy F-1 lub J-1 na pobyt w USA (koszt wyrobienia wizy pokrywa student)
  • Przygotowanie do wyjazdu prowadzone przez pracowników Komisji Fulbrighta oraz absolwentów i absolwentki programu
  • Opiekę podczas pobytu na programie oferowaną przez instytucję goszczącą

  O staż w ramach Programu BioLAB mogą się ubiegać osoby, które:

  • Spełniają wymagania do otrzymania wizy F-1 lub J-1
  • Studiują kierunek biologiczno-chemiczny, biofizyczny lub medyczny (biologia, biochemia, biofizyka, bioinformatyka, biotechnologia, chemia, fizyka, farmacja, medycyna, itp.).
  • W momencie podejścia do rozmowy kwalifikacyjnej (marzec 2023) będą studentami studiów magisterskich lub doktoranckich w polskiej uczelni lub jednostce badawczej i utrzymają aktywny status studenta podczas trwania stażu.
  • Uzyskały wysoką średnią z toku studiów (rekomendowana średnia powyżej 4,0).
  • Wykazują się bardzo dobrą znajomością języka angielskiego.

  Formularz zgłoszeniowy i wszystkie potrzebne informacje znajdują się na stronie fulbright.edu.pl/biolab.

 • Fulbright Specialist Program (przyjazdy naukowców z USA): nabór wniosków do 8 marca 2023 r.

  Fulbright Specialist Program to program krótkoterminowej wymiany naukowo-badawczej mający na celu pogłębienie oraz rozszerzenie współpracy między polskimi instytucjami, a amerykańskimi naukowcami. 

  Program umożliwia polskim instytucjom nawiązanie współpracy z wybitnymi amerykańskimi specjalistami i specjalistkami oraz wspólną realizację projektu, związanego z wizytą specjalisty w polskiej instytucji trwającą od 2 do 6 tygodni. Pobyt specjalisty w Polsce może być związany m.in z prowadzeniem wykładów i warsztatów, uczestnictwem w konferencjach, konsultacjami w zakresie prac programowych, wykonywaniem ocen i ekspertyz, czy też rozwijaniem lokalnych projektów badawczych.  

  W ramach programu stypendysta otrzymuje honorarium, podstawowe ubezpieczenie medyczne oraz bilet lotniczy do/z USA. Instytucja goszcząca zobowiązana jest do pokrycia kosztów zakwaterowania i wyżywienia stypendysty oraz kosztów podróży krajowych związanych z realizacją projektu. 

  W tegorocznym naborze priorytetowo traktowane są projekty poświęcone udostępnianiu, upowszechnianiu i wdrażaniu najlepszych praktyk na rzecz innowacyjnej edukacji powstałych w Stanach Zjednoczonych. 

  Nabór wniosków trwa do 8 marca 2023 r.

  Więcej informacji: http://fulbright.edu.pl/specialist/.

 

Konkursy Ministerstwa Edukacji i Nauki

 • „Granty na granty”

  Celem przedsięwzięcia Ministerstwa Edukacji i Nauki jest wspieranie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w zwiększaniu efektywności ubiegania się o granty finansowane z budżetu Unii Europejskiej ze środków pochodzących z programu ramowego Horyzont Europa.

  W ramach inicjatywy są finansowane:

  • koszty związane z opracowaniem wniosku projektowego, poniesione w okresie 12 miesięcy przed jego złożeniem na wezwanie konkursowe KE albo ERC,
  • jednorazowy dodatek do wynagrodzenia dla pracowników wnioskodawcy, którzy byli zaangażowani w proces opracowania wniosku projektowego.

  Warunkiem udziału w przedsięwzięciu jest złożenie przez wnioskodawcę wniosku projektowego na wezwanie konkursowe Komisji Europejskiej albo Europejskiej Rady do spraw Badań Naukowych (ERC) w ramach programu badawczo-szkoleniowego Euratom oraz programu Horyzont Europa, z uwzględnieniem projektów finansowanych w ramach partnerstw europejskich i misji.

  Więcej informacji tutaj.

 

Konkursy Urzędu Miasta Lublin

 • brak aktualnie otwartych konkursów

 

Granty i stypendia

Aktualna lista najnowszych ofert grantów na badania i stypendia zagraniczne z różnych krajów, dostępnych dla doktorantów i pracowników naukowych, publikowana jest na stronie EURAXESS POLAND. Zachęcamy do zapoznania się!

Biuro Projektów Międzynarodowych zapewnia wsparcie w zakresie pozyskiwania oraz realizacji międzynarodowych projektów finansowanych w ramach Programów Ramowych Komisji Europejskiej, międzynarodowych konkursów Narodowego Centrum Nauki (NCN) i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), programów Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA), Funduszu Wyszehradzkiego oraz innych międzynarodowych inicjatyw.

Osoby zainteresowane pozyskaniem finansowania na realizację międzynarodowego projektu, zapraszamy do kontaktu z pracownikami Biura!

 • Zasady przygotowywania wniosku

  Identyfikacja odpowiedniego źródła finansowania

  Informacje o planowanych i ogłoszonych konkursach na projekty międzynarodowe są na bieżąco udostępniane na stronie internetowej Biura Projektów Międzynarodowych. Zachęcamy do systematycznego sprawdzania aktualnej oferty konkursowej.

  W przypadku trudności ze znalezieniem odpowiedniego konkursu, wstępne propozycje projektów można zgłaszać drogą e-mailową na adres bpm@up.lublin.pl. Pracownicy Biura udzielą Państwu wsparcia w zakresie znalezienia najlepszego źródła finansowania. Pomysł na projekt można skonsultować z pracownikami Biura również drogą telefoniczną (81 445 60 15), bądź umawiając się na spotkanie.

  Jeżeli konkurs wydaje się Państwu atrakcyjny i powiązany z zakresem prowadzonych badań, lecz nie mają Państwo pomysłu na projekt, zachęcamy do sporządzenia „Oferty Współpracy”, którą udostępnimy instytucjom, poszukującym partnerów do projektów. „Oferta współpracy” powinna zostać opracowana w języku angielskim i zawierać podstawowe informacje o Państwa osiągnięciach, zakresie prowadzonych badań i proponowanej ekspertyzie.

  Poszukiwanie partnerów do projektu

  W celu znalezienia najlepszych partnerów do projektu, zachęcamy do korzystania z „wyszukiwarek”, udostępnianych na stronach instytucji finansujących, do których linki znajdą Państwo w zakładce „Poszukiwanie Partnerów”. Dodatkowo, w ramach wielu konkursów uruchamiane są dedykowana narzędzia do poszukiwania partnerów, pozwalające na przeglądanie ofert współpracy i/lub zamieszczanie własnych propozycji.

  Zachęcamy także do uczestniczenia w tematycznych spotkaniach brokerskich i networkingowych, o których na bieżąco informuje Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE.

  Wparcie w zakresie przygotowania wniosku

  Za merytoryczne przygotowanie aplikacji oraz negocjacje z partnerami odpowiada Autor. Biuro Projektów Międzynarodowych wspiera Państwa w: 

  • kalkulacji budżetu
  • przygotowaniu niezbędnych załączników
  • obsłudze systemu do składania wniosków
  • tworzeniu opisów ogólnych (potencjał Uczelni, zarządzanie projektem, etc.)
  • sprawdzeniu wniosku pod kątem formalnym
  • pozyskaniu akceptacji i podpisu Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą
  • złożeniu wniosku

  Warunkiem uzyskania pomocy pracownika Biura Projektów Międzynarodowych jest przesłanie aplikacji do sprawdzenia/ uzupełnienia (na adres bpm@up.lublin.pl) nie później niż 10 dni* przed zakończeniem naboru wniosków.

  *W przypadku konkursów, w których na etapie wnioskowania wymagane jest załączenie podpisanej umowy konsorcjum, kontakt z pracownikami Biura powinien nastąpić odpowiednio wcześniej (nie później niż 30 dni przed zakończeniem naboru wniosków).

  Uzyskanie wewnętrznych akceptacji

  Przed ostatecznym terminem składania wniosków w konkursie należy uzyskać wewnętrzną akceptację propozycji projektu. Gotowy wniosek musi zostać zaopiniowany przez Biuro Projektów Międzynarodowych oraz zaakceptowany przez Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą.

  Złożenie wniosku w konkursie

  Wniosek może zostać złożony w konkursie wyłącznie po uzyskaniu wewnętrznych akceptacji. Złożenie aplikacji z pominięciem ww. procedur może skutkować niepodpisaniem umowy o finansowanie projektu przez Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą.

  W przypadku konkursów, w których Uczelnia może złożyć ograniczoną liczbę aplikacji, Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą decyduje o trybie wyboru propozycji, które zostaną złożone w danej edycji konkursu z ramienia UP.

  Kopię złożonego formularza należy przesłać na adres bpm@up.lublin.pl w celu archiwizacji.

 • Poszukiwanie międzynarodowych partnerów

  W celu znalezienia najlepszych partnerów do projektu i/lub opublikowania własnej Oferty Współpracy, zachęcamy do korzystania z ogólnodostępnych baz potencjalnych partnerów, do których linki znajdą Państwo poniżej:

  European Comssion
  Euraxess

  Horizon Europe

  Net4 Mobility
  Krajowy Punkt Kontaktowy

  Ideal-ist

  IMI

  Polonium Network

  Security Research Map
   

  Dodatkowo, w ramach wielu konkursów uruchamiane są dedykowane narzędzia do poszukiwania partnerów, pozwalające na przeglądanie ofert współpracy i/lub zamieszczanie własnych propozycji. Linki do takich stron znajdą Państwo w ogłoszeniu o danym konkursie.

Grant Funduszu Wyszehradzkiego dla Zespołu Pieśni i Tańca „Jawor”
Zobacz
Projekt "Food Quality in Digital Age"
Zobacz
 • I. ZŁOŻENIE WNIOSKU

  Pracownik składa wniosek dotyczący wyjazdu zagranicznego (wraz z załącznikami) na odpowiednim wzorze w Biurze Projektów Międzynarodowych, budynek Rektoratu UP, 3 piętro, p. 455, tel. 81 445 60 15.

  WNIOSEK O DELEGOWANIE ZA GRANICĘ – PRACOWNIK

  INSTRUKCJA DO WYPEŁNIENIA WNIOSKU

  PRZYKŁAD POPRAWNIE WYPEŁNIONEGO WNIOSKU – PRACOWNIK

  Uwaga: Wniosek o delegowanie/skierowanie za granicę wraz z niezbędnymi załącznikami powinien trafić do Biura Projektów Międzynarodowych w oryginale w wersji papierowej nie później niż na 14 dni przed datą planowanego wyjazdu, bądź terminem uiszczenia opłat, np. opłaty konferencyjnej, opłaty za hotel.

  Prosimy o składanie wniosków i załączników w komplecie, bez późniejszego ich dosyłania. Niekompletne wnioski nie będą przyjmowane.

  OBOWIĄZKOWE ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU:

  • plan pobytu za granicą (w przypadku udziału w konferencji należy dołączyć program przesłany przez organizatorów i kopię streszczenia referatu/ posteru; wyjeżdżający w innym celu powinni dołączyć dokumenty określające termin i warunki pobytu);
  • oświadczenia i zgody osoby wyjeżdżającej (wg wzoru zamieszczonego poniżej);

  DODATKOWO (jeśli dotyczy) należy załączyć:

  • w przypadku opłat dodatkowych (opłata konferencyjna, opłata za hotel) – wniosek/wnioski o dokonanie przelewów (wg wzoru zamieszczonego poniżej);
  • kopię decyzji o udzieleniu urlopu – dotyczy wyłącznie pracowników;
  • w przypadku przedłużenia podróży służbowej o czas prywatny – wniosek o przedłużenie podróży/ wyjazdu (wg wzoru zamieszczonego poniżej) – dotyczy wyłącznie pracowników.

  OŚWIADCZENIA I ZGODY OSOBY WYJEŻDŻAJĄCEJ

  WZÓR WNIOSKU O DOKONANIE PRZELEWU

  WZÓR WNIOSKU O PRZEDŁUŻENIE WYJAZDU

  PO ZŁOŻENIU WNIOSKU

  Po otrzymaniu zgody na wyjazd, wszystkie formalności załatwiane są w Biurze Projektów Międzynarodowych:

  • zamawianie biletów lotniczych;
  • zaliczki dewizowe na opłacenie noclegów, diet, przejazdów;
  • przyjmowanie wniosków o dokonanie przelewów zagranicznych (np. opłaty konferencyjne).
 • II. ŚWIADCZENIA, ZALICZKA I PRZEDPŁATY

  ŚWIADCZENIA

  Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25.10.2022 z tytułu podróży służbowej za granicę, odbywanej w terminie i miejscu określonym przez pracodawcę, pracownikowi przysługują:

  • diety,
  • zwrot kosztów:
  • noclegów,
  • przejazdów,
  • dojazdów środkami komunikacji miejscowej (np. metro, tramwaje, autobusy miejskie) w miejscowości docelowej (np. z hotelu do miejsca realizacji działań) – jeżeli osoba wyjeżdżająca poniosła takie koszty,
  • innych niezbędnych udokumentowanych wydatków, określonych lub uznanych przez pracodawcę odpowiednio do uzasadnionych potrzeb.

  Wysokość diet zagranicznych jest określona w załączniku do w/w Rozporządzenia.

  UWAGA! Jeżeli wyjazd jest realizowany w ramach projektu zasady finansowania wyjazdu, stawki oraz zakres świadczeń może być odmienny.

  ZALICZKA

  Osoba wyjeżdżająca może otrzymać na wyjazd zaliczkę w PLN lub w walucie obcej. W tym celu należy zaznaczyć chęć otrzymania zaliczki we wniosku o delegowanie/ skierowanie za granicę, składanym do Biura Projektów Międzynarodowych. Zaliczki wypłacane w gotówce pracownicy odbierają w Banku Pekao S.A., oddział w Lublinie, z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 64, Fryderyka Chopina 26 a, na podstawie polecenia wypłaty wystawionego przez Biuro.

  W przypadku, gdy osoba wyjeżdżająca nie zaznaczyła chęci otrzymania zaliczki na wniosku o delegowanie, należne mu świadczenia zostaną wypłacone po powrocie z wyjazdu, na podstawie rozliczenia wyjazdu zagranicznego.

  PRZEDPŁATY (np. opłata konferencyjna, przedpłata za hotel)

  W przypadku, gdy wymagana jest przedpłata, do wniosku o delegowanie/skierowanie za granicę należy dołączyć wniosek/wnioski o dokonanie przelewu (według wzoru).

  WZÓR WNIOSKU O DOKONANIE PRZELEWU

  Do rozliczenia należy dołączyć fakturę wystawioną na Uniwersytet. Obowiązkiem osoby wyjeżdżającej jest uzyskanie prawidłowo wystawionej faktury. Rozliczeniu podlegają oryginalne faktury wystawione na:

  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Akademicka 13, 20-950 Lublin, NIP 712 010 37 75

 • III. ZAKUP BILETÓW LOTNICZYCH

  W dniu 21 lipca 2022 r. została podpisana umowa z firmą POLOT Jerzy Furtak o świadczeniu usług rezerwacji, zakupu i dostarczania biletów lotniczych na pasażerskie przeloty międzynarodowe i krajowe pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

  W celu zamówienia biletów lotniczych, po uprzednim zaakceptowaniu wniosku dot. podróży służbowej, prosimy o kontakt z firmą:

  POLOT Jerzy Furtak,
  ul. Jasna 6, 20-077 Lublin,
  tel. +48 815 328 852
  e-mail: lcc@polot.eu

  lub z pracownikiem Biura Projektów Międzynarodowych:
  dr inż. Małgorzata Cegiełko
  tel.: + 48 81 445 60 15
  e-mail: malgorzata.cegielko@up.lublin.pl

 • IV. UBEZPIECZENIE

  Osoba wyjeżdżająca zobowiązuje się do uzyskania ubezpieczenia zdrowotnego ważnego w kraju pobytu:

  • w krajach UE – karta EKUZ (Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego) lub indywidualne prywatne ubezpieczenie o równorzędnym zakresie,
  • w krajach nie będących w UE – indywidualne prywatne ubezpieczenie o równorzędnym zakresie do EKUZ.

  W przypadku, gdy osoba wyjeżdżająca nie jest objęta ubezpieczeniem zdrowotnym w polskim NFZ jest zobowiązana do wykupienia indywidualnego prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego.

  Osoba wyjeżdżająca zobowiązuje się do zapoznania z zakresem swojego ubezpieczenia.

  Kartę EKUZ można uzyskać samodzielnie lub za pośrednictwem Biura Projektów Międzynarodowych (warunek – złożenie dokumentów w terminie 1. miesiąca przed wyjazdem) Małgorzata Cegiełko, 3 piętro, p. 455, budynek Rektoratu UP w Lublinie. 

  W tym celu należy złożyć dokumenty:

  1. Wniosek o wydanie zaświadczenia A1 (w formie  papierowej) dla pracownika delegowanego do wykonywania pracy w innym państwie członkowskim UE, EOG lub w Szwajcarii (druk US-3) Wniosek o wydanie zaświadczenia A1 podpisuje tylko Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą. 
  2. SCAN (w wersji elektronicznej) wypełnionego i podpisanego przez pracownika Wniosku do NFZ o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) w związku z wykonywaniem pracy w innym niż Polska państwie członkowskim UE/EFTA

  Kartę EKUZ można odebrać przed wyjazdem osobiście w Narodowym Funduszu Zdrowia (okazując dowód osobisty). Karta EKUZ może również zostać przez NFZ wysłana pocztą na wskazany przez Państwa adres we wniosku do NFZ.

 • V. ROZLICZENIE WYJAZDU ZAGRANICZNEGO

  Rozliczenia kosztów podróży zagranicznej należy dokonać w terminie do 14 dni od powrotu do kraju w Biurze Projektów Międzynarodowych.

  WYMAGANE DOKUMENTY

  Do rozliczenia podróży zagranicznej niezbędne są:

  • faktura/rachunek hotelowy
  • faktura/rachunek za opłatę konferencyjną
  • faktury/ rachunki/ bilety za przejazdy autobusem, pociągiem, etc.
  • oświadczenie o okolicznościach i wydatkach w trakcie wyjazdu (według wzoru poniżej)
  • sprawozdanie z pobytu za granicą (według wzoru poniżej)
  • w przypadku podróży samochodem prywatnym – ewidencja przebiegu pojazdu (według wzoru załączonego do umowy na korzystanie z samochodu),
  • w wyjątkowych sytuacjach, w przypadku braku prawidłowej faktury wystawionej na Uniwersytet osoba wyjeżdżająca wypełnia Oświadczenie o poniesieniu wydatku w trakcie wyjazdu (według wzoru poniżej) i przyczynach braku jego udokumentowania, jako księgowego dowodu zastępczego wraz z dokumentem potwierdzającym rodzaj i kwotę wydatku.

  WZÓR SPRAWOZDANIA Z POBYTU ZA GRANICĄ

  OŚWIADCZENIE O OKOLICZNOŚCIACH I WYDATKACH W TRAKCIE WYJAZDU

  WZÓR OŚWIADCZENIA O PONIESIENIU WYDATKU I PRZYCZYNACH BRAKU JEGO UDOKUMENTOWANIA

  ZASADY ROZLICZENIA WYJAZDU ZAGRANICZNEGO

  Rozliczenie diet i ryczałtów hotelowych następuje na podstawie godzin przekroczenia granicy. Czas podróży zagranicznej liczy się w przypadku odbywania jej środkami komunikacji:

  • lądowej – od chwili przekroczenia granicy państwowej w drodze za granicę do chwili jej przekroczenia w drodze powrotnej do kraju,
  • lotniczej – od chwili startu samolotu w drodze za granicę z ostatniego lotniska w kraju do chwili lądowania na samolotu w drodze powrotnej na pierwszym lotnisku w kraju,
  • morskiej – od chwili wyjścia statku/promu z ostatniego portu polskiego do chwili wejścia statku/promu w drodze powrotnej do pierwszego portu polskiego.

  Dietę oblicza się w następujący sposób:

  • za każdą dobę podróży przysługuje dieta w pełnej wysokości;
  • za niepełną dobę podróży:
  • do 8 godzin – przysługuje 1/3 diety,
  • ponad 8 do 12 godzin – przysługuje 1/2 diety,
  • ponad 12 godzin – przysługuje dieta w pełnej wysokości.

  W przypadku zapewnionych posiłków przez stronę przyjmującą/organizatora/w ramach opłaty hotelowej/w ramach opłaty konferencyjnej diety pomniejszane są według następującego schematu – w przypadku zapewnionego:

  • śniadania 15%,
  • obiadu 30%,
  • kolacji 30%.

  W przypadku zapewnienia całodobowego wyżywienia, osobie wyjeżdżającej przysługuje 25% diety.

  Wysokość diet zagranicznych – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25.10.2022.

  UWAGA! Jeżeli wyjazd jest realizowany w ramach projektu, zasady finansowania wyjazdu, stawki oraz zakres świadczeń mogą być odmienne.

  Ryczałt na pokrycie kosztów dojazdu (1 dieta) – przysługuje na dojazd do i z lotniska, dworca kolejowego lub autobusowego w miejscowości docelowej. Dieta dojazdowa jest w wysokości jednej diety pobytowej danego kraju. Ryczałt nie przysługuje osobie, która odbywa podróż samochodem prywatnym oraz w przypadku, gdy dojazd zostanie zapewniony przez instytucję docelową /organizującą, bądź pracodawcę.

  Ryczałt na pokrycie kosztów dojazdów środkami komunikacji miejscowej (10% diety) – przysługuje osobie, która w trakcie trwania pobytu korzystała z komunikacji miejscowej (metro, autobusy itp.). Ryczałt przysługuje za każdy dzień pobytu za granicą. Ryczałt nie przysługuje osobie, która odbywa podróż samochodem prywatnym oraz w przypadku, gdy dojazdy zostaną zapewnione przez instytucję docelową /organizującą, bądź pracodawcę.

  Ryczałt noclegowy to 25% limitu hotelowego określonego w załączniku o wysokości diet i limitów do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. W przypadku rozliczania kosztów noclegów ryczałtem nie dołączamy faktury za nocleg.

  Pozostałe wydatki (noclegi, opłaty konferencyjne/szkoleniowe) są rozliczane na podstawie faktur. Obowiązkiem osoby wyjeżdżającej jest uzyskanie prawidłowo wystawionej faktury. Rozliczeniu podlegają oryginalne faktury wystawione na:

  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Akademicka 13, 20-950 Lublin, NIP 712 010 37 75

  W wyjątkowych sytuacjach, w przypadku braku prawidłowej faktury wystawionej na Uniwersytet osoba wyjeżdżająca wypełnia druk Oświadczenia o poniesieniu wydatku w trakcie odbywania podróży służbowej/wyjazdu i przyczynach braku jego udokumentowania, jako księgowego dowodu zastępczego wraz z dokumentem potwierdzającym rodzaj i kwotę wydatku.

  RACHUNEK KOSZTÓW WYJAZDU ZA GRANICĘ

 • VI. PODRÓŻ SAMOCHODEM

  Osoby odbywające podróż samochodem prywatnym, podają we wniosku numer umowy na korzystanie z samochodu, a podczas rozliczenia składają w Biurze Projektów Międzynarodowych ewidencję przebiegu pojazdu (według wzoru do właściwej umowy). Zasady podpisywania umowy na korzystanie z samochodu oraz wzory umów są zawarte w Zarządzeniu nr 154 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 30 grudnia 2020 r.

  Rozliczenie poniesionych kosztów przejazdu samochodem prywatnym następuje po powrocie z wyjazdu. Pracownikowi podróżującemu własnym samochodem przysługuje zwrot kosztów w wysokości stanowiącej iloczyn przejechanych kilometrów i stawki za 1 km przebiegu (stawka ustalana jest na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy z późn. zm.).

  Osobom nie korzystającym w podróżach z ogólnie dostępnych środków komunikacji publicznej, a posiadającym zgodę dysponenta środków finansowych na odbycie podróży samochodem prywatnym, nie przysługuje dieta dojazdowa ani pokrycie kosztów dojazdu środkami komunikacji miejscowej.

 • VII. ZDALNY UDZIAŁ W KONFERENCJI MIĘDZYNARODOWEJ

  Osoba, biorąca zdalny udział w konferencji międzynarodowej NIE WYPEŁNIA wniosku o delegowanie za granicę i korzysta z dokumentów takich jak w przypadku konferencji krajowej, przygotowanych przez Dział Nauki.

  Udział w takiej konferencji należy zgłosić do Biura Projektów Międzynarodowych (bpm@up.lublin.pl) jedynie w celu zarejestrowania.

 • VIII. UDZIAŁ W KONFERENCJI MIĘDZYNARODOWEJ ODBYWAJĄCEJ SIĘ NA TERENIE POLSKI

  Osoba, biorąca udział w konferencji międzynarodowej, odbywającej się na terenie Polski NIE WYPEŁNIA wniosku o delegowanie za granicę i korzysta z dokumentów takich jak w przypadku konferencji krajowej, przygotowanych przez Dział Nauki.

  Udział w takiej konferencji należy zgłosić do Biura Projektów Międzynarodowych (bpm@up.lublin.pl) jedynie w celu zarejestrowania.

 • IX. PODSTAWY PRAWNE

  • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej.
  • Uchwała Senatu Nr 65/2018-2019 z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie warunków i trybu kierowania za granicę pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w celach naukowych, dydaktycznych, szkoleniowych i organizacyjnych oraz szczególnych uprawnień tych pracowników.
  • Zarządzenie nr 139 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia wzorów dokumentów dotyczących wyjazdów zagranicznych pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego Lublinie w celach naukowych, dydaktycznych, szkoleniowych i organizacyjnych.
Wykaz umów z instytucjami zagranicznymi
Zobacz
Porozumienie o współpracy z instytucją zagraniczną w języku angielskim
Zobacz

PRZYJAZDY GOŚCI ZAGRANICZNYCH

Przyjmowanie, finasowanie oraz rozliczanie wizyt gości zagranicznych w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie obejmuje przyjazdy gości w ramach:

 • programów dydaktyczno naukowych,
 • projektów badawczych,
 • edukacyjnych, szkoleniowych i innych,
 • umów międzynarodowych,
 • umów o współpracy bilateralnej Uniwersytetu,
 • zaproszeń jednostek organizacyjnych Uniwersytetu,
 • udziału w konferencjach, sympozjach, seminariach naukowych, kursach i szkoleniach.

Jednostka zapraszająca/pracownik wypełnia WNIOSEK O PRZYJĘCIE GOŚCIA ZAGRANICZNEGO według wzoru dołączonego poniżej. Wypełniony i zaakceptowany przez Dziekana Wydziału (lub innego dysponenta środków, np. Kierownika Projektu) wniosek należy złożyć w Biurze Projektów Międzynarodowych najpóźniej 3 tygodnie przed planowaną datą przyjazdu. Dokument ten – po zaakceptowaniu przez prorektora właściwego ds. nauki i współpracy z zagranicą – stanowi podstawę do wystosowania oficjalnego zaproszenia. Obowiązek złożenia wniosku, dotyczy również przyjmowanych gości, w przypadku których Uniwersytet nie ponosi kosztów związanych z ich pobytem.

DO WNIOSKU NALEŻY OBOWIĄZKOWO ZAŁĄCZYĆ:

 • program pobytu gościa
 • zgodę osoby przyjeżdżającej na przetwarzanie danych osobowych (według wzoru zamieszczonego poniżej)

PODPISY: wniosek (wraz z załącznikami) podpisany przez opiekuna gościa (z datą podpisu) oraz Dziekana Wydziału (lub Kierownika Projektu) należy dostarczyć do Biura Projektów Międzynarodowych (budynek Rektoratu UP, 3piętro, p. 455, tel. 81 445 60 15), który potwierdza poprawność formalną aplikacji przed skierowaniem wniosku do rozpatrzenia przez prorektora właściwego ds. nauki i współpracy z zagranicą.

JEDNOSTKA PRZYJMUJĄCA ZOBOWIĄZANA JEST DO WYZNACZENIA OPIEKUNA GOŚCIA, KTÓRY JEST ODPOWIEDZIALNY ZA OBSŁUGĘ POBYTU GOŚCIA W ZAKRESIE:

1) przygotowania programu pobytu;

2) rezerwacji noclegów bądź środków transportu;

3) przygotowania, z pomocą pracowników Biura Projektów Międzynarodowych, zlecenia wypłaty ewentualnej zaliczki;

4) pomocy przy rozliczeniu kosztów pobytu.

REFUNDACJI MOGĄ PODLEGAĆ koszty podróży, zakwaterowania oraz koszty utrzymania podczas pobytu (diety). Podstawę rozliczenia kosztów, stanowią w szczególności oryginały faktur, rachunków, biletów, kart pokładowych oraz potwierdzenie odbioru diet.

KOSZTY ZWIĄZANE Z POBYTEM GOŚCIA ZAGRANICZNEGO mogą być pokrywane są ze środków będących w dyspozycji jednostki zapraszającej oraz w miarę możliwości, z grantów lub projektów zewnętrznych.

KOSZTY ZWIĄZANE Z PODRÓŻĄ ORAZ ZAKWATEROWANIEM mogą być finansowane przez:

 • Uniwersytet;
 • gościa – zwrot kosztów następuje na podstawie wypełnionego i podpisanego przez gościa formularza – „WNIOSEK O ZWROT KOSZTÓW REIMBURSEMENT REQUEST FORM”.

W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się możliwość zwrotu kosztów podróży lub zakwaterowania na podstawie noty obciążeniowej, wystawionej przez jednostkę macierzystą gościa.

DIETY mogą być wypłacane gotówką (w wyznaczonym przez Uniwersytet oddziale banku – Bank Pekao S.A., oddział w Lublinie, z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 64, Fryderyka Chopina 26 a):

 • bezpośrednio gościowi zagranicznemu;
 • za pośrednictwem opiekuna naukowego gościa w formie zaliczki, do której rozliczenia niezbędne jest wypełnienie i podpisanie przez gościa i opiekuna „POKWITOWANIA ODBIORU GOTÓWKI”.

Uniwersytet nie pokrywa kosztów ubezpieczenia gościa w czasie pobytu w Polsce.

Po zakończeniu pobytu gościa zagranicznego opiekun naukowy jest zobowiązany do złożenia do prorektora właściwego ds. współpracy międzynarodowej sprawozdania z pobytu, w którym jest zobowiązany przedstawić korzyści jakie osiągnął Uniwersytet z wizyty.

ZAŁĄCZNIKI:

I. WNIOSEK O PRZYJĘCIE GOŚCIA ZAGRANICZNEGO

II. WNIOSEK O ZWROT KOSZTÓW – REIMBURSEMENT REQUEST FORM

III. POKWITOWANIA ODBIORU GOTÓWKI

IV. SPRAWOZDANIE Z POBYTU GOŚCIA ZAGRANICZNEGO

Biuro Projektów Międzynarodowych

Akademicka 13, 20-950 Lublin
Rektorat UP, III piętro, pokój 455 oraz 475
e-mail: bpm@up.lublin.pl

Pracownicy:
mgr Marlena WOSIAK
Koordynator Biura Projektów Międzynarodowych
Rektorat UP, III piętro, pokój 475
e-mail: marlena.wosiak@up.lublin.pl
tel.: + 48 81 445 62 36

dr inż. Małgorzata CEGIEŁKO
Rektorat UP, III piętro, pokój 455
e-mail: malgorzata.cegielko@up.lublin.pl
tel.: + 48 81 445 60 15

mgr Karolina WIECZOREK-DYŚ
Rektorat UP, III piętro, pokój 455
e-mail: karolina.wieczorek@up.lublin.pl
tel.: + 48 81 445 60 15