Konferencje, sympozja

2nd International PhD Student’s Conference

Zobacz więcej

IV Międzynarodowe Sympozjum Studenckich Kół Naukowych

Zobacz więcej

Międzynarodowy Kongres „Szanse nauk o zwierzętach. 70 lat Wydziału Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki”

Zobacz więcej

Ogólnopolska konferencja naukowa „Funkcjonowanie populacji zwierząt dzikich i towarzyszących w zmieniających się uwarunkowaniach środowiskowych i prawnych”

Zobacz więcej

IX Konferencja Naukowo-Techniczna „Nowe kierunki badań w inżynierii środowiska, energetyce i geodezji”

Zobacz więcej