Konferencje, sympozja

Nadchodzące wydarzenia:

4th International Scientific Conference on Ecological and Environmental Engineering (COEE 2024)

Zobacz więcej

Ogólnopolska Konferencja Naukowa: INNOWACYJNE OGRODNICTWO ŹRÓDŁEM PRODUKTÓW WYSOKIEJ JAKOŚCI

Zobacz więcej

1st International Conference of Soil and Agriculture (ICSA) 2024

Zobacz więcej

XII Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Zarządzanie Techniką i Procesami w Rolnictwie Zrównoważonym

Zobacz więcej

III Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Gospodarowanie przestrzenią a zasoby przyrodnicze. Rozwój obszarów wiejskich a zasoby przyrodnicze

Zobacz więcej

XXXIV Sympozjum PB WPSA

Zobacz więcej

80-lecie Wydziału Medycyny Weterynaryjnej w Lublinie oraz Międzynarodowa Konferencja Naukowa ,,Człowiek – Zwierzę – Środowisko – nasze zdrowie, wspólne zdrowie’’

Zobacz więcej

X Konferencja Naukowo-Techniczna NOWE KIERUNKI BADAŃ W INŻYNIERII ŚRODOWISKA, ENERGETYCE I GEODEZJI, połączona z jubileuszem 80-lecia Katedry Inżynierii Środowiska i Geodezji

Zobacz więcej

Miedzynarodowa Konferencja Naukowa „NAUKA DLA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU I BIOGOSPODARKI - problemy i wyzwania XXI wieku" połączona z Jubileuszem 80-lecia Wydziału Agrobioinżynierii

Zobacz więcej