Wydział

Medycyny Weterynaryjnej

  • UP
  • Wydział Medycyny Weterynaryjnej

01

02

03

04

Aktualności wydziału:

22.09.2023

Informacje organizacyjne dla studentów I roku

Zobacz więcej
31.08.2023

Terminy egzaminów z praktyk zawodowych

Zobacz więcej
25.08.2023

Konkurs na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w Katedrze i Klinice Rozrodu Zwierząt

Zobacz więcej
27.07.2023

Konkurs na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego w Zakładzie Mikrobiologii Weterynaryjnej, Katedrze Przedklinicznych Nauk Weterynaryjnych

Zobacz więcej
27.07.2023

Konkurs na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w Zakładzie Patofizjologii Katedry Przedklinicznych Nauk Weterynaryjnych

Zobacz więcej
26.07.2023

Konkurs na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w Katedrze i Klinice Chirurgii Zwierząt

Zobacz więcej
21.07.2023

Konkurs na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w Zakładzie Anatomii Zwierząt Katedry Anatomii i Histologii Zwierząt

Zobacz więcej
17.07.2023

Konkurs na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Fizjologii Zwierząt

Zobacz więcej
05.07.2023

Polskie Towarzystwo Badań Nad Wirusami Zarejestrowane

Zobacz więcej
12.06.2023

Uroczystość rozdania dyplomów lekarza weterynarii 2023

Zobacz więcej