Wydział

Medycyny Weterynaryjnej

  • UP
  • Wydział Medycyny Weterynaryjnej

01

02

03

04

80-lecie Wydziału Medycyny Weterynaryjnej

Władze Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UP w Lublinie oraz Komitet Organizacyjny mają zaszczyt zaprosić na obchody jubileuszu 80-lecia Wydziału Medycyny Weterynaryjnej połączone z Międzynarodową Konferencją Naukową ,,Człowiek – Zwierzę – Środowisko – nasze zdrowie, wspólne zdrowie’’ Uroczystości jubileuszowe i towarzysząca im konferencja odbędą się w dn. 11-12 października 2024 r.

Odwiedź stronę

Aktualności wydziału:

16.05.2024

Konkurs na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w Zakładzie Patofizjologii Katedry Przedklinicznych Nauk Weterynaryjnych

Zobacz więcej
07.05.2024

Konkurs na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w Zakładzie Anatomii Zwierząt Katedry Anatomii i Histologii Zwierząt

Zobacz więcej
07.05.2024

Konkurs na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w Katedrze i Klinice Chirurgii Zwierząt

Zobacz więcej
06.05.2024

Zapisy na egzamin TELC

Zobacz więcej
17.04.2024

Biuro Karier Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie zaprasza na spotkanie.

Zobacz więcej
11.04.2024

Warsztaty z Państwową Inspekcją Pracy w Lublinie

Zobacz więcej
04.04.2024

Biuro Karier zaprasza na spotkanie z Firmą Deeplai P.S.A.

Zobacz więcej
27.03.2024

Życzenia świąteczne

Zobacz więcej
08.03.2024

Gra o Karierę

Zobacz więcej
07.03.2024

EGZAMIN TELC

Zobacz więcej