Wydział

Medycyny Weterynaryjnej

  • UP
  • Wydział Medycyny Weterynaryjnej

01

02

03

04

80-lecie Wydziału Medycyny Weterynaryjnej

Władze Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UP w Lublinie oraz Komitet Organizacyjny mają zaszczyt zaprosić na obchody jubileuszu 80-lecia Wydziału Medycyny Weterynaryjnej połączone z Międzynarodową Konferencją Naukową ,,Człowiek – Zwierzę – Środowisko – nasze zdrowie, wspólne zdrowie’’ Uroczystości jubileuszowe i towarzysząca im konferencja odbędą się w dn. 11-12 października 2024 r.

Odwiedź stronę

Aktualności wydziału:

12.07.2024

Konkurs na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Higieny Żywności Zwierzęcego Pochodzenia

Zobacz więcej
12.07.2024

Konkurs na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych Zwierząt - konkurs 2

Zobacz więcej
12.07.2024

Konkurs na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych Zwierząt - konkurs 1

Zobacz więcej
03.07.2024

Zmarł Pan Profesor Jan Franciszek Żmudziński

Zobacz więcej
20.06.2024

Zaproszenie na uroczystość wręczenia dyplomów lekarza weterynarii

Zobacz więcej
04.06.2024

Diamond Award, Gold Medal oraz Silver Medal dla zespołów naukowych UP w Lublinie

Zobacz więcej
29.05.2024

Egzaminy dyplomowe dla studentów kierunku analityka weterynaryjna

Zobacz więcej
20.05.2024

III Sympozjum Bakteriofagowe

Zobacz więcej
16.05.2024

Konkurs na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w Zakładzie Patofizjologii Katedry Przedklinicznych Nauk Weterynaryjnych

Zobacz więcej
07.05.2024

Konkurs na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w Zakładzie Anatomii Zwierząt Katedry Anatomii i Histologii Zwierząt

Zobacz więcej