Centrum Nauczania Języków Obcych i Certyfikacji

 • UP
 • Edukacja
 • Centrum Nauczania Języków Obcych i Certyfikacji

Aktualności:

06.06.2024

Egzamin Centralny – Język niemiecki, rosyjski, francuski I termin 12.06.2024 r.

Zobacz więcej
06.06.2024

Egzamin Centralny - Język angielski I termin 12.06.2024 r.

Zobacz więcej
28.05.2024

Jesteśmy Akredytowanym Centrum Rejestracyjnym LanguageCert. Korzystając z naszych kodów promocyjnych możesz zarejestrować się na egzaminy LanguageCert ze zniżką!

Zobacz więcej
15.05.2024

Harmonogram II Międzyuczelnianego Konkursu na Prezentację Multimedialną w Języku Angielskim

Zobacz więcej
06.05.2024

Zapisy na egzamin TELC

Zobacz więcej
08.04.2024

Zaproszenie do udziału w II Międzyuczelnianym Konkursie na prezentację multimedialną w języku angielskim związaną ze studiowaną dziedziną

Zobacz więcej
25.03.2024

Świąteczne życzenia od Centrum Nauczania Języków Obcych i Certyfikacji

Zobacz więcej
18.03.2024

II Międzyuczelniany Konkurs na prezentację multimedialną w języku angielskim

Zobacz więcej
29.02.2024

Rozkłady zajęć S2 dostępne będą 01.03.2024 r. (piątek) po godzinie 15 !!!

Zobacz więcej
13.02.2024

Rozkłady zajęć obowiązujące w semestrze letnim 2023-2024 (Centrum Języków)

Zobacz więcej

 • Mondiale Technical English Test (Motet)

  Założone ponad 30 lat temu MONDIALE, z obecną siedzibą w Darmstadt w Niemczech, od 1998 roku jako MONDIALE Testing zajmuje się certyfikowaniem umiejętności językowych w zakresie języków specjalistycznych umożliwiając kandydatom zdawanie egzaminów metodą online w akredytowanych centrach egzaminacyjnych w ich własnym kraju. Egzaminy MONDIALE skierowane są do osób pragnących związać swoją przyszłość zawodową z dziedzinami opartymi na znajomości języka technicznego. Egzaminy językowe przeprowadzane przez MONDIALE są profesjonalne, rzetelne i wiarygodne oraz dostosowane do poziomu znajomości języka; sprawdzają wszystkie umiejętności ujęte w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy (CEFR): mówienie, pisanie, słuchanie i czytanie. Pisemna część egzaminu w formie testu online obejmuje umiejętność czytania, pisania i rozumienia ze słuchu. Umiejętność posługiwania się językiem w mowie sprawdzana jest w formie egzaminu ustnego przeprowadzanego za pośrednictwem Adobe Connect.

  *dla studentów i pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie Darmowy test demo dostępny jest na stronie https://www.mondiale-testing.de/web/en/ 

  Format testu:
  • część pisemna – test online
  • część ustna – Adobe Connect

  Dziedziny dostępne do wyboru w części Writing i Speaking:
  • Civil Engineering
  • Electrical Engineering
  • Mechanical Engineering
  • Information Technology

  Sprawdzane poziomy: B1, B2, C1

  Struktura testu (3 opcje do wyboru przez kandydata):
  1. General Technical English Module (test online) + Writing Test (test online)
  2. General Technical English Module (test online) + Speaking Test (Adobe Connect)
  3. General Technical English Module (test online) + Writing Test (test online) + Speaking Test (Adobe Connect)

  Typy zadań:
  General Technical English Module (GTEM) – test wielokrotnego wyboru:

  • 50 zadań gramatyczno-leksykalnych
  • 10 zadań – słuchanie
  • 10 zadań – czytanie ze zrozumieniem

  Writing Test – w oparciu o dziedzinę wybraną przez kandydata przy rejestracji, 2 zadania Speaking Test – w oparciu o dziedzinę wybraną przez kandydata przy rejestracji, 2 zadania

  Czas trwania egzaminu:
  • General Technical English Module – 70 minut
  • Writing Test – 60 minut
  • Speaking Test – 15 minut

  Koszt egzaminów:
  • General Technical English Module + Writing Test – 340 PLN/300 PLN*
  • General Technical English Module + Speaking Test – 340 PLN/300 PLN*
  • General Technical English Module + Writing Test + Speaking Test – 410 PLN/370 PLN*

  *Ceny uwzględniają zniżki dla pracowników i studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

 • Mondiale Fachsprachentest Deutsch (Mofad)

  Założone ponad 30 lat temu MONDIALE , z obecną siedzibą w Darmstadt w Niemczech, od 1998 roku jako MONDIALE Testing zajmuje się certyfikowaniem umiejętności językowych w zakresie języków specjalistycznych umożliwiając kandydatom zdawanie egzaminów metodą online w akredytowanych centrach egzaminacyjnych w ich własnym kraju. Egzaminy MONDIALE skierowane są do osób pragnących związać swoją przyszłość zawodową z dziedzinami opartymi na znajomości języka technicznego. Egzaminy językowe przeprowadzane przez MONDIALE są profesjonalne, rzetelne i wiarygodne oraz dostosowane do poziomu znajomości języka; sprawdzają wszystkie umiejętności ujęte w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy (CEF): mówienie, pisanie, słuchanie i czytanie. Pisemna część egzaminu w formie testu online obejmuje umiejętność czytania, pisania i rozumienia ze słuchu. Umiejętność posługiwania się językiem w mowie sprawdzana jest w formie testu ustnego przeprowadzanego za pośrednictwem Adobe Connect.

  *dla studentów i pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie Darmowy test demo dostępny jest na stronie https://www.mondiale-testing.de/web/en/  .

  Format testu:
  • część pisemna – test online
  • część ustna – Adobe Connect

  Dziedziny dostępne do wyboru w części Schreiben i Sprechen:
  * Bauingenieurwesen
  * Elektrotechnik
  * Maschinenbau
  * Informationstechnologie

  Sprawdzane poziomy: B1, B2, C1

  Struktura testu (3 opcje do wyboru przez kandydata):
  1. Allgemeiner Fachsprachentest (Online) + Schreiben (Online)
  2. Allgemeiner Fachsprachentest (Online) +Sprechen (Skype/Adobe Connect)
  3. Allgemeiner Fachsprachentest (Online) +Schreiben (Online)+Sprechen (Skype)

  Typy zadań:
  Allgemeiner Fachsprachentest – test wielokrotnego wyboru:
  • 50 zadań gramatyczno-leksykalnych
  • 10 zadań – słuchanie
  • 10 zadań – czytanie ze zrozumieniem

  Schreiben – w oparciu o dziedzinę wybraną przez kandydata przy rejestracji, 2 zadania Sprechen – w oparciu o dziedzinę wybraną przez kandydata przy rejestracji, 2 zadania

  Czas trwania egzaminu:
  • Allgemeiner Fachsprachentest- 70 minut
  • Schreiben – 60 minut
  • Sprechen- 15 minut

  Koszt egzaminów:
  • Allgemeiner Fachsprachentest+ Schreiben – 340 PLN/300 PLN*
  • Allgemeiner Fachsprachentest + Sprechen- 340 PLN/300 PLN*
  • Allgemeiner Fachsprachentest+ Schreiben+Sprechen- 410 PLN/370 PLN*

  *Ceny uwzględniają zniżki dla pracowników i studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

 • The European Language Certificate (telc)

   

  THE EUROPEAN LANGUAGE CERTIFICATES (telc

  Od 2006 r. SPNJO UP w Lublinie, obecnie Centrum Nauczania Języków Obcych i Certyfikacji UP w Lublinie, jest akredytowanym Centrum Egzaminacyjnym telc – The European Language Certificates.

  • Egzaminy telc to gama międzynarodowych certyfikatów sprawdzających i potwierdzających posiadanie umiejętności i kompetencji językowych na 5 poziomach zaawansowania: A1, A2, B1, B2, C1.
  • Egzaminy telc zostały opracowane w oparciu o program i standard przyjęty przez Radę Europy, który umożliwia jednolite ocenianie znajomości języka we wszystkich krajach europejskich.
  • Egzaminy telc zostały opracowane i są administrowane przez organizację non-profit Weiterbuildungs -Testsysteme GmbH (WBT) z siedzibą we Frankfurcie nad Menem. WBT jest członkiem Stowarzyszenia Europejskich Organizacji Association of Language Testers in Europe, nadających certyfikaty językowe na arenie międzynarodowej i posiada wieloletnie doświadczenie w sprawdzaniu kompetencji językowych.
  • Certyfikaty telc znajdują się na liście dokumentów potwierdzających znajomość języka obcego przy przeprowadzaniu postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (Dz.U. z 1999 r. Nr 49, poz.483, z późn. zm. www.usc.gov.pl).
  • Certyfikaty telc adresowane są nie do lingwistów, lecz do np. inżynierów, techników, urzędników, lekarzy, prawników, ekonomistów, a także studentów kierunków nielingwistycznych. Przygotowanie do egzaminu telc pozwala zdobyć umiejętności nie tylko językowe, ale również wiedzę w jaki sposób radzić sobie w sytuacjach zawodowych wykorzystując język obcy.
  • Egzaminy telc składają się z części pisemnej oraz ustnej.

  * Część pisemna to teksty do czytania i słuchania ze zrozumieniem; część ustna to rozmowa w danym języku. Poszczególne części egzaminu mogą się w pewnym stopniu różnić w zależności od poziomu, ale nie języka. Struktura egzaminu jest identyczna dla wszystkich języków i wygląda następująco:

  * Część pisemna sprawdza umiejętność zrozumienia ogólnego sensu tekstów autentycznych, które należy przeczytać oraz tekstów, które należy wysłuchać.

  *  Kolejnym zadaniem jest napisanie listu do instytucji, lub osoby prywatnej.

  *  Część gramatyczna polega na uzupełnieniu tekstów brakującymi wyrazami.

  * Część ustna składa się z trzech zadań, które muszą wspólnie rozwiązać dwaj kandydaci w przeprowadzanej między sobą rozmowie.

  Pełna oferta testów modelowych jest dostępna na stronie:

  https://www.telc.net/

  https://www.telc.net/en/candidates/language-examinations.html

 • LanguageCert

   

  LanguageCert Registration Centre

  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie nawiązał współpracę z uznaną międzynarodową instytucją egzaminacyjną LanguageCert, zajmującą się profesjonalną certyfikacją językową w skali globalnej.
  Dzięki temu studenci, wykładowcy i pracownicy UP w Lublinie, chcący zdawać LanguageCert Test of English (LTE), mogą skorzystać nawet z 25% zniżki!

  Czym jest LTE LanguageCert Test of English?

  Jest uznawanym na świecie i zyskującym coraz większą popularność egzaminem znajomość języka angielskiego. Egzamin skierowany jest do osób, które potrzebują międzynarodowego certyfikatu potwierdzającego ich poziom znajomości języka angielskiego.

  Zalety

  • wygodny format – egzamin zdajemy online

  Unikalna możliwość podejścia do egzaminu językowego online, w dowolnym czasie i miejscu, bez konieczności poświęcania czasu na dojazd do centrum egzaminacyjnego (eliminujemy konieczność przemieszczania się do centrów egzaminacyjnych i kontaktowania się z innymi kandydatami).

  • elastyczność w doborze terminu

  Możliwość wyboru dowolnej daty podejścia do testu, przez całą dobę, 365 dni w roku.

  • szeroki zakres diagnostyczny

  Egzamin mierzy wszystkie poziomy zaawansowania od A1 do C2 wg CEFR, i w praktyce nie można go nie zdać!

  • natychmiastowe rezultaty

  Wyniki są dostępne już 48h po teście. (wstępne rezultaty egzaminu znane są natychmiast po jego zakończeniu, a oficjalny Certyfikat i Raport Wyników otrzymujemy w ciągu 2-3 dni roboczych w wersji elektronicznej i w ciągu 1-2 tygodni w wersji papierowej.

  • międzynarodowa uznawalność

  Egzaminy LanguageCert uznawane są przez dużą liczbę instytucji, uczelni i firm na świecie. LanguageCert uzyskał, jako jedna z 3 instytucji w Wielkiej Brytanii, akredytację do przeprowadzania egzaminu UKVI, niezbędnego do uzyskania wizy pobytowej w UK.

  • adaptacyjność egzaminu

  Dzięki specjalnym algorytmom, pytania dopasowują się w trakcie egzaminu do poziomu zaawansowania zdającego, a stopień trudności pytań uzależniany jest od poprzednich odpowiedzi.

  • certyfikat jest ważny bezterminowo

  W odróżnieniu od innych tego typu egzaminów, Certyfikat LanguageCert ważny jest bezterminowo.

  • niski koszt dla społeczności UP w Lublinie

  Pracownicy i studenci UP w Lublinie, chcący zdawać LanguageCert Test of English (LTE), mogą skorzystać nawet z 25% zniżki!

  • certyfikat dla Pracodawcy

  LTE to certyfikat z języka angielskiego w pracy. Potwierdza z jakim stopniem biegłości poradzisz sobie w środowisku biznesowym i biurowym.

  LTE zwiększa Twoją wiarygodność, autentyczność Twojego Certyfikatu można potwierdzić na stronie LanguageCert w kilka sekund – kliknij tutaj 

  Certyfikat LTE – LanguageCert Test of English: charakterystyka egzaminu i przygotowanie

  Charakterystyka egzaminu:

  Egzamin LTE ma na celu ocenę biegłości językowej osoby zdającej na sześciu poziomach (A1-C2), które są dostosowane do opisów i poziomów biegłości językowej określonych w ESOKJ (CEFR). LTE sprawdza znajomość zawodowego języka angielskiego w kontekście pracy i komunikacji ludzi dorosłych. LTE przeznaczony jest dla osób, które niebawem będą lub już są aktywne zawodowo i mają wykazać się formalnym potwierdzeniem swoich kompetencji językowych.

  Egzamin LTE jest egzaminem diagnostycznym, poziomującym oraz adaptywnym, trwa 60-90 minut i precyzyjnie określa stopień biegłości językowej zdającego. Zawartość egzaminu i poziom trudności pytań dostosowują się do kandydata w miarę udzielania kolejnych odpowiedzi w czasie rzeczywistym. Po zakończeniu testu zdający otrzymuje również wynik w skali od 0 do 100 punktów oraz wskazanie, jak ten wynik przekłada się na poziom języka angielskiego na skali ESOKJ (CEFR).

  Struktura egzaminu:

  LanguageCert LTE A1-C2, egzamin online, adaptywny
  Części egzaminu
  Czas trwania egzaminu
  Liczba pytań
  Słuchanie
  ok. 60 minut (maks. 90 min.)
  26-28
  Czytanie
  30


  Przygotowanie do egzaminu:

  Kurs przygotowujący lub materiały przygotowujące do egzaminu LTE powinny skupiać się na słownictwie w kontekście języka zawodowego, języka w pracy i w środowisku osób dorosłych posługujących się językiem angielskim w codziennym życiu – w dopasowaniu do aktualnego poziomu grupy docelowej. Ćwiczenia przygotowujące do egzaminu powinny skupiać się na następujących obszarach językowych w zależności od komponentu egzaminu:

  Do pobrania:

  przykładowe pytania – wersja 1     

  przykładowe pytania – wersja 2  

  Polecana literatura

  Wyniki egzaminu i przełożenie na poziomy ESOKJ

  Aktualne ceny poszczególnych części egzaminu dostępne są na stronie LanguageCert

   

  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie oferuje 25% zniżki od aktualnej ceny egzaminu LanguageCert LTE

  KOD PROMOCYJNY: 4E7973

  Rejestracja

  Rejestracja i płatność odbywa się online.

  W ramach LanguageCert można przystąpić do dwóch typów egzaminów:

  Studenci i pracownicy zainteresowani egzaminem IESOL mogą skorzystać z dedykowanego kodu 15% zniżki

  KOD (IESOL -15%): 3CDBCF

   
 • Nasze Certyfikaty

   

   

   

 

Informacje w języku polskim:

 • LanguageCert International ESOL B2 Communicator

  Kod rabatowy/promocyjny: 3CDBCF (dla kandydatów rejestrujących się w Polsce)

  B6E1DC (dla kandydatów rejestrujących się poza Polską)

   INFORMACJE O EGZAMINIE

  Kandydaci z całego świata zdają egzamin LanguageCert IESOL B2, aby studiować międzynarodowo i/lub dołączyć oficjalne potwierdzenie swoich umiejętności językowych do CV i portali takich jak LinkedIn. Poziom B2 jest wybierany najczęściej, jednak IESOL oferuje również inne poziomy CEFR, na przykład B1, C1 lub C2.

  Egzamin LanguageCert IESOL można zdać z domu: IESOL B2 to najnowocześniejszy i najbardziej przyjazny dla kandydatów egzamin z języka angielskiego, oferujący unikalną opcję Online Live Proctoring (OLP) dla kandydatów, aby zdawać egzamin z domu! Nie ma potrzeby podróżowania i dołączania do grup egzaminacyjnych, tracenia czasu i pieniędzy na podróże do centrów egzaminacyjnych.

  Ważne: Certyfikaty LanguageCert IESOL są ważne dożywotnio, nie mają daty ważności!

  STRUKTURA EGZAMINU

  W ramach International ESOL (LRW), Słuchanie/Listening, Czytanie/Reading i Pisanie/Writing są jednym egzaminem zakończonym oficjalnym Certyfikatem.

  Mówienie w International ESOL Speaking to również osobny egzamin i oficjalny Certyfikat. Możesz zdać te dwa egzaminy oddzielnie.

  Kod rabatowy/promocyjny: 3CDBCF (dla studentów rejestrujących się w Polsce) lub B6E1DC (dla studentów rejestrujących się poza Polską) będzie działał dla obu modułów egzaminu.

  Czas trwania egzaminu:

  30 minut na Słuchanie i 2 godziny 10 minut na Czytanie i Pisanie, razem: 2 godziny i 40 minut; więcej szczegółów: https://www.languagecert.org/en/language-exams/english/languagecert-international-esol/b2-communicator-2281#written-

  Za tę część: Słuchanie + Czytanie + Pisanie, otrzymasz osobny Certyfikat

  13-15 minut Mówienie; więcej szczegółów: https://www.languagecert.org/en/language-exams/english/languagecert-international-esol/b2-communicator-2281#spoken

  Za tę część: Mówienie, otrzymasz osobny Certyfikat

  Zdaj egzamin z domu! OLP (Online Live Proctoring) – egzamin zdalny

  Zobacz to wideo: https://youtu.be/E-YBTMH5RZo?si=VUBkAb2KgliKxEDq

  Online Live Proctoring oznacza, że umawiasz się na spotkanie ze swoim egzaminatorem online i łączysz się na żywo, aby zdawać egzamin w bezpiecznym i wygodnym środowisku choćby własnego pokoju. Dzięki tej metodzie dostarczania egzaminu oszczędzasz czas i pieniądze, masz dużą elastyczność w wyborze daty i godziny egzaminu oraz zdajesz egzamin 1 na 1 ze swoim egzaminatorem. Nie ma potrzeby dostosowywania swojego kalendarza czy planów do innych kandydatów czy dostępności centrów egzaminacyjnych.

  Wskazówka:

  Możesz zdecydować się na zdawanie dwóch modułów IESOL w różnym czasie, na przykład: przygotować się do części pisemnej (Słuchanie, Czytanie i Pisanie) w pierwszym semestrze/kursie, a następnie przygotować się do części ustnej i zdawać ją później. Możesz również zdecydować się na zdawanie ich w tym samym dniu, w zależności od dostępności terminów egzaminów online.

  UZNANIE EGZAMINÓW IESOL, dlaczego warto posiadać Certyfikat LanguageCert

  Egzamin IESOL B2 Communicator jest przeznaczony dla studentów chcących studiować na całym świecie oraz dla kandydatów, którzy chcą zwiększyć atrakcyjność swojego CV czy profilu online i zwiększyć swoje szanse znalezienia pracy.

  Uznanie na całym świecie

  Egzaminy LanguageCert International ESOL są powszechnie uznawane na całym świecie, sprawdź aktualną listę instytucji uznających IESOL:

  https://www.languagecert.org/en/about-us/recognition/languagecert-international-esol-recognition

  Wskazówka: Jeśli nie widzisz swojej docelowej uczelni lub instytucji na liście, zapytaj tą instytucję, czy uzna Twój certyfikat LanguageCert IESOL. Często zdarza się, że egzaminy są uznawane, ale strona internetowa np. uczelni nie jest zaktualizowana.

  LanguageCert International ESOL B2 Communicator – instrukcja rejestracji i wskazówki (.pdf)

 • LanguageCert Academic SELT

  Kod rabatowy/promocyjny: B7CC44 (dla kandydatów rejestrujących się w Polsce)

  B7CC44 (dla kandydatów rejestrujących się poza Polską)

  INFORMACJE O EGZAMINIE

  LanguageCert przeprowadza zatwierdzone przez brytyjskie Home Office Secure English Language Tests (egzaminy SELT) wymaganych w procedurze uzyskania wizy do Wielkiej Brytanii, obejmujące wszystkie rodzaje wiz (pobyt, praca, naukaa).

  Kliknij tutaj, aby sprawdzić, który rodzaj egzaminu odpowiada Twoim wymaganiom wizowym: https://selt.languagecert.org/

  LanguageCert Academic SELT to egzamin wielopoziomowy (obejmujący poziomy B1-C2 wg CEFR) opracowany dla użytkowników języka angielskiego jako obcego w celach akademickich (np. studia międzynarodowe, rekrutacja). Jest on przeprowadzany w wyznaczonych, bezpiecznych centrach egzaminacyjnych, aby spełnić wszystkie wymagania wizowe Home Office w Wielkiej Brytanii, umożliwiając kandydatom ubieganie się o wizę i aplikowanie na studia.

  STRUKTURA EGZAMINU

  Egzamin składa się z 4 części – słuchania, czytania, pisania (moduł pisemny) i mówienia (moduł ustny).

  Możesz zaplanować obie części egzaminu tego samego dnia lub wykonać je oddzielnie w ciągu 14 dni. Słuchanie, czytanie i pisanie są zdawane jednocześnie i zajmują 2 godziny i 20 minut. Egzamin pisemny rozpoczyna się od słuchania (około 40 minut), po którym następuje test czytania (50 minut). Po przejściu do testu pisemnego (50 minut) nie ma już powrotu do testów słuchania i czytania.

  Komponent ustny zajmuje 14 minut. Składa się z 4 zadań wykonywanych indywidualnie lub z administratorem egzaminu na żywo na komputerze. Wyniki są publikowane w ciągu 5 dni roboczych.

  Przeznaczenie egzaminu: Rekrutacja na uniwersytet, wniosek o wizę studencką

  Poziomy: B1-C2 CEFR (egzamin wielopoziomowy)
  Moduły: 2 (pisemny i ustny)
  Testowane umiejętności: 4 (słuchanie, czytanie, pisanie i mówienie)
  Czas trwania modułów: pisemny – 2h20min, ustny – 14min

  LanguageCert Academic SELT – rejestracja i wskazówki (.pdf)

 • LTE (LanguageCert Test of English) Listening & Reading

  Kod rabatowy/promocyjny: 4E7973 (dla kandydatów rejestrujących się w Polsce)

  B6E1DC (dla kandydatów rejestrujących się poza Polską)

  INFORMACJE O EGZAMINIE

  LTE Listening & Reading: doskonały początek Twojej przygody z certyfikacją języka angielskiego!

  Na dzisiejszym globalnym rynku pracy posiadanie potwierdzonych umiejętności języka angielskiego jest kluczowe dla sukcesu. Dla studentów zbliżających się do ukończenia studiów i wchodzących na rynek pracy, kluczowe jest wykazanie swojej biegłości językowej potencjalnym pracodawcom.

  Certyfikaty LanguageCert LTE A1-C2 oferują kompleksową ocenę Twoich umiejętności języka angielskiego w biurze, dostarczając pracodawcom na całym świecie dowodów Twojej biegłości językowej. Co więcej, do egzaminu przystąpisz online z domu, pod nadzorem egzaminatora w czasie rzeczywistym.

  Zdając ten egzamin, nie tylko pokażesz swoje zaangażowanie w poprawę swoich umiejętności językowych, ale także zdobędziesz przewagę konkurencyjną na rynku pracy.

  Ważne: Certyfikaty LanguageCert LTE są ważne dożywotnio, nie posiadają daty ważności!

  Podejmij pierwszy krok w kierunku kariery zawodowej, zdobywając międzynarodowy certyfikat z języka angielskiego!

  LanguageCert LTE A1-C2:

  • Zaprojektowany specjalnie dla studentów zbliżających się do ukończenia studiów i wchodzących na rynek pracy.
  • Certyfikaty LanguageCert są ważne dożywotnio, nie wygasają!
  • LTE zawsze się zdaje, o poziomie na certyfikacie decyduje liczba zdobytych punktów
  • Egzamin z języka angielskiego w środowisku pracy, testuje i potwierdza niezbędne na rynku pracy umiejętności .
  • Dostępny z domu, zdawany online pod okiem egzaminatora w czasie rzeczywistym, bezpiecznie, wygodnie i oszczędnie.
  • Wyniki w 2 dni robocze (Raport Wyników, Certyfikat oraz Cyfrowa Odznaka)
  • Egzamin adaptywny, dynamicznie dopasowuje pytania do poziomu zaawansowania kandydata aby precyzyjnie zakwalifikować na konkretny poziom.
  • Międzynarodowe potwierdzenie Twoich umiejętności językowych poprawi Twoje perspektywy akademickie i zawodowe.
  • Certyfikat to doskonały sposób na pokazanie Twojego zaangażowania w rozwijanie swoich umiejętności ponad wymagane minimum
  • Większa pewność siebie w komunikacji z ludźmi z całego świata.

  Zarejestruj się na LanguageCert LTE A1-C2 aby zdobyć oficjalny, międzynarodowy certyfikat i wyróżnić się na rynku pracy!

  Zarejestruj się na egzamin, który zdasz online z domu: https://www.languagecert.org/en/language-exams/english/languagecert-test-of-english-lte/a1–c2-listening-and-reading

  Zobacz film ze szczegółowymi informacjami o egzaminie: https://youtu.be/Zq9u4I_Esto

  STRUKTURA EGZAMINU I GŁÓWNE CECHY

  Egzamin LanguageCert LTE A1-C2 to kompleksowa ocena Twoich umiejętności języka angielskiego w biurze, moduł Słuchanie i Czytanie to doskonały początek Twojej certyfikacji językowej. Ten egzamin zdawany online pod nadzorem egzaminatora, jest zaprojektowany w celu oceny Twojej zdolności do posługiwania się angielskim w rzeczywistych sytuacjach biznesowych. Jest idealnym rozwiązaniem dla studentów zbliżających się do ukończenia studiów i wchodzących na rynek pracy, chcących rozbudować swoje CV. Dodanie Certyfikatu LTE zwiększy widoczność Twojego profilu, pomoże szybciej znaleźć pracę luby uzyskać awans!

  Zadania egzaminacyjne:

  • Listening: Ta część egzaminu składa się z 25 pytań i testuje Twoją zdolność rozumienia mówionego angielskiego w różnorodnych sytuacjach biznesowych.
  • Reading: Ta część egzaminu składa się z 35 pytań i testuje Twoją zdolność rozumienia pisanego angielskiego w różnorodnych sytuacjach biznesowych.

  Dlaczego warto przystąpić do LTE A1-C2?

  Certyfikat LanguageCert Test of English (LTE) pozwoli Ci szybciej dostać zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną! Rekruterzy z całego świata ufają certyfikatom LanguageCert, a posiadanie jakiegokolwiek certyfikatu w Twoim portfolio jest zawsze lepsze niż “deklaracje” Twojej znajomości języka angielskiego.

  LTE (LanguageCert Test of English) Listening & Reading – rejestracja i wskazówki (.pdf)

 • LTE (LanguageCert Test of English) Speaking

  Kod rabatowy/promocyjny: 4E7973 (dla kandydatów rejestrujących się w Polsce)

  B6E1DC (dla kandydatów rejestrujących się poza Polską)

  Mówienie po angielsku i efektywna komunikacja z innymi to najważniejsze umiejętności na świecie. Cała Twoja wiedza nie pokaże się światu, dopóki nie będziesz w stanie rozmawiać o niej w języku angielskim.

  Ważne: Certyfikaty LanguageCert LTE są ważne dożywotnio, nie mają daty ważności!

  LanguageCert LTE A1-C2:

  • Zaprojektowany specjalnie dla studentów zbliżających się do ukończenia studiów i wchodzących na rynek pracy.
  • Certyfikaty LanguageCert są ważne dożywotnio, nie wygasają!
  • LTE zawsze się zdaje, o poziomie na certyfikacie decyduje liczba zdobytych punktów
  • Egzamin z języka angielskiego w środowisku pracy, testuje i potwierdza niezbędne na rynku pracy umiejętności.
  • Dostępny z domu, zdawany online pod okiem egzaminatora w czasie rzeczywistym, bezpiecznie, wygodnie i oszczędnie.
  • Wyniki w 3 dni robocze (Raport Wyników, Certyfikat oraz Cyfrowa Odznaka)
  • Egzamin adaptywny, dynamicznie dopasowuje pytania do poziomu zaawansowania kandydata aby precyzyjnie zakwalifikować na konkretny poziom.
  • Międzynarodowe potwierdzenie Twoich umiejętności językowych poprawi Twoje perspektywy akademickie i zawodowe.
  • Certyfikat to doskonały sposób na pokazanie Twojego zaangażowania w rozwijanie swoich umiejętności ponad wymagane minimum
  • Większa pewność siebie w komunikacji z ludźmi z całego świata.

  Zarejestruj się na LanguageCert LTE A1-C2 aby zdobyć oficjalny, międzynarodowy certyfikat i wyróżnić się na rynku pracy!

  Wykorzystaj ten kod rabatowy poniżej, aby zarejestrować się na egzamin w dowolnym miejscu na świecie

  Zarejestruj się na egzamin, który zdasz online z domu: https://www.languagecert.org/en/language-exams/english/languagecert-test-of-english-lte/a1-c2-speaking 

  STRUKTURA EGZAMINU I GŁÓWNE CECHY

  LTE Speaking to około 15-minutowa rozmowa między kandydatem a egzaminatorem, który będzie zadawał Ci pytania, aby umożliwić Ci pokazanie maksymalnej sprawności w mówieniu. Istotne jest, że rozmówca nie będzie decydował o twoim poziomie i liczbie punktów, które otrzymasz. Twój egzamin z mówienia będzie oceniany przez inny zespół w LanguageCert.

  Podczas egzaminu zostaną Ci zadane pytania o rosnącym stopniu trudności, od Twojego imienia oraz nazwiska i jego pisowni, po wyrażanie swoich poglądów i opinii na różne tematy oraz dyskusję na tematy ogólne i związane z biurem.

  Dlaczego warto przystąpić do LTE A1-C2?

  Certyfikat LanguageCert Test of English (LTE) pozwoli Ci szybciej dostać zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną! Rekruterzy z całego świata ufają certyfikatom LanguageCert, a posiadanie jakiegokolwiek certyfikatu w Twoim portfolio jest zawsze lepsze niż “deklaracje” Twojej znajomości języka angielskiego.

  LTE (LanguageCert Test of English) Speaking – rejestracja i wskazówki (.pdf)

 • LTE (LanguageCert Test of English) Writing

  Kod rabatowy/promocyjny: 4E7973 (dla kandydatów rejestrujących się w Polsce)

  B6E1DC (dla kandydatów rejestrujących się poza Polską)

  Pisanie jest bardzo ważną umiejętnością w środowisku pracy i często niedocenianą. Udowodnij rekruterom i obecnym przełożonym, że potrafisz pisać po angielsku w środowisku pracy. Otrzymaj swój Certyfikat LTE Writing i umieść go w CV, profilu online (np. LinkedIn) i portfolio!

  Ważne: Certyfikaty LanguageCert LTE są ważne dożywotnio, nie mają daty ważności!

  LanguageCert LTE A1-C2:

  • Zaprojektowany specjalnie dla studentów zbliżających się do ukończenia studiów i wchodzących na rynek pracy.
  • LTE zawsze się zdaje, o poziomie na certyfikacie decyduje liczba zdobytych punktów
  • Certyfikaty LanguageCert są ważne dożywotnio, nie wygasają!
  • Egzamin z języka angielskiego w środowisku pracy, testuje i potwierdza niezbędne na rynku pracy umiejętności.
  • Dostępny z domu, zdawany online pod okiem egzaminatora w czasie rzeczywistym, bezpiecznie, wygodnie i oszczędnie.
  • Wyniki w 3 dni robocze (Raport Wyników, Certyfikat oraz Cyfrowa Odznaka)
  • Międzynarodowe potwierdzenie Twoich umiejętności językowych poprawi Twoje perspektywy akademickie i zawodowe.
  • Certyfikat to doskonały sposób na pokazanie Twojego zaangażowania w rozwijanie swoich umiejętności ponad wymagane minimum
  • Większa pewność siebie w komunikacji z ludźmi z całego świata.

  Zarejestruj się na LanguageCert LTE Writing aby zdobyć oficjalny, międzynarodowy certyfikat i wyróżnić się na rynku pracy!

  Wykorzystaj ten kod rabatowy poniżej aby zarejestrować się na egzamin w dowolnym miejscu na świecie

  Zarejestruj się na egzamin, który zdasz online z domu: https://www.languagecert.org/en/language-exams/english/languagecert-test-of-english-lte/a1–c2-writing

  STRUKTURA EGZAMINU I GŁÓWNE CECHY

  LTE Writing to egzamin trwający 1 godzinę, który zdasz pod nadzorem administratora egzaminu  online, na żywo. Napiszesz dwa teksty, wiadomość na około 60-100 słów oraz rozszerzony tekst w formie krótkiego raportu, artykułu lub recenzji. Celem egzaminu jest sprawdzenie Twojej zdolności tworzenia tekstów dotyczących spraw związanych z miejscem pracy. Zostaniesz oceniony pod względem właściwego użycia gramatyki i słownictwa oraz spójnej organizacji tekstu.

  Dlaczego warto przystąpić do LTE A1-C2?

  Certyfikat LanguageCert Test of English (LTE) pozwoli Ci szybciej dostać zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną! Rekruterzy z całego świata ufają certyfikatom LanguageCert, a posiadanie jakiegokolwiek certyfikatu w Twoim portfolio jest zawsze lepsze niż “deklaracje” Twojej znajomości języka angielskiego.

  Pomóż rekruterom znaleźć i zatrudnić Cię szybciej! LTE został zaprojektowany, aby udowodnić Twoje “umiejętności przetrwania w języku angielskim” w środowisku pracy. Zawsze zdajesz egzamin, Twój wynik jest określany przez poprawne odpowiedzi w bardzo nowoczesnym, adaptywnym formacie testu.

  LTE (LanguageCert Test of English) Writing – instrukcja rejestracji i wskazówki (.pdf)

Info about the exam in English:

 • LanguageCert International ESOL B2 Communicator

  Discount/promo code: 3CDBCF (for students registering in Poland)

  B6E1DC (for students registering outside Poland)

  GENERAL INFO

  Candidates from all over the world take LanguageCert IESOL B2 to study internationally and/or to include a proof of their English skills into their CVs/resumes and career portals like LinkedIn. B2 is the most popular level, however IESOL also offers other CEFR levels, for example B1 or C1 or C2. Your official results in 3 business days!

  Take LanguageCert IESOL from home: IESOL B2 is the most modern and candidate friendly English language exam offering the unique Online Live Proctoring (OLP) option for the candidates to take the exam from home! No need to travel and join exam groups, spend time and money traveling to test centers.

  Important: LanguageCert IESOL Certificates are valid for life, they do not have an expiry date!

  EXAM STRUCTURE

  IESOL Listening, Reading and Writing are one exam with an official Certificate, IESOL Speaking is also a separate exam and a separate official Certificate. You can take these two exams apart from each other. The discount/promo code Discount/promo code: 3CDBCF (for students registering in Poland) or B6E1DC (for students registering outside Poland) will work for both exam modules.

  Test duration:

  30 minutes for Listening & 2 hours 10 minutes for Reading and Writing, total: 2 hours & 40 minutes; more details: https://www.languagecert.org/en/language-exams/english/languagecert-international-esol/b2-communicator-2281#written-

  You will receive a separate Certificate for this part (Listening + Reading + Writing)

  13-15 minutes Speaking; more details: https://www.languagecert.org/en/language-exams/english/languagecert-international-esol/b2-communicator-2281#spoken

  You will receive a separate Certificate for this part (Speaking)

  Take the exam from home! OLP (Online Live Proctoring)

  See the introductory clip here: https://youtu.be/E-YBTMH5RZo?si=VUBkAb2KgliKxEDq

  Online Live Proctoring means you schedule an appointment with your exam administrator online and connect live to take the exam in a secure and comfortable environment of your own room. With this exam delivery method, you save time and money, you have great flexibility in selecting your exam date and time and you take the exam 1 on 1 with your exam administrator. No need to adjust your schedule to other candidates or test center availability.

  Tip:

  You can decide to take the two IESOL modules at different times, for example: prepare for the Written Part (Listening, Reading and Writing) in the first semester/course and then prepare for the Speaking part and take it later. You can choose to take them on the same day as well, depending on the exam slots availability.

  APPLICATION of IESOL EXAMS, why take IESOL

  IESOL B2 Communicator exam is designed for the international mobility of students and for candidates wishing to boost the visibility of their online job profiles and increase their employability.

  Recognition all over the world

  LanguageCert International ESOL exams are widely recognized around the world, please check here for the latest updated list of recognizing institutions.

  https://www.languagecert.org/en/about-us/recognition/languagecert-international-esol-recognition

  Tip: If you do not see your target university or institution on the recognition list, do ask this institution if they recognize your LanguageCert IESOL certificate. There are many cases in which the exams will be recognized but the website is not updated.

  Boost your employability, get hired quicker!

  You can publish your LanguageCert IESOL Certificate on your LinkedIn profile and help employers find you and hire you faster. There is a special section on your LinkedIn profile where you can feature your Certificate.

  How to redeem your discount/promo code (.pdf)

 • LanguageCert Academic SELT

  Discount/promo code: B7CC44 (for students registering in Poland)

  B7CC44 (for students registering outside Poland)

  GENERAL INFO

  LanguageCert administers Home Office approved Secure English Language Tests (SELTs) for migration to the UK, covering all visa types (Live, Work, Study). Click here to see which exam type suits your visa requirement: https://selt.languagecert.org/

  LanguageCert Academic SELT is a multilevel (B1-C2) exam devised for users of English as a foreign language for academic purposes (e.g. international studies, enrollment, recruitment). It is taken at designated, secure exam centres in order to fulfill all the UK Home Office visa requirements, allowing candidates to apply for a visa and a chosen university.

   

  EXAM STRUCTURE AND FEATURES

  The exam consists of 4 parts – listening, reading, writing (written component) and speaking (spoken component). You can schedule both exam components on the same day or do them separately in the span of 14 days.

  Listening, reading and writing are sat at once and take 2 hours and 20 minutes to complete. The written exam starts with the listening (approx. 40 minutes) and is directly followed by reading test (50 minutes). After moving to writing test (50 minutes), there is no return to listening and reading tests.

  Spoken component takes 14 minutes to complete. It consists of 4 tasks done individually or with live interlocutor.

  The results are released in 5 working days.
  Purpose: University/college recruitment, student visa application
  Levels: B1-C2 CEFR (multi-level exam)
  Components: 2 (written & spoken)
  Skills tested: 4 (listening, reading, writing & speaking)
  Duration per component: written – 2h20min, spoken – 14min

  How to redeem your discount/promo code (.pdf)

 • LanguageCert Test of English (LTE) Listening & Reading

  Discount/promo code: 4E7973 (for students registering in Poland)

  B6E1DC (for students registering outside Poland)

  GENERAL INFO

  LTE Listening & Reading: perfect start of your English certification journey.

  In today’s globalized job market, having strong English language skills is increasingly important for success. For university students approaching graduation and entering the workforce, it’s crucial to demonstrate your language proficiency to potential employers.

  That’s where an international certification like LanguageCert LTE A1-C2 can make all the difference. This certification offers a comprehensive assessment of your Office English skills, providing evidence of your language proficiency to employers around the world.

  Moreover, the online availability of the exam, with secure online proctoring, offers a convenient and comfortable testing experience. By taking this exam, you will not only show your commitment to improving your language skills, but also gain a competitive advantage in the job market.

  Important: LanguageCert LTE Certificates are valid for life, they do not have an expiry date!

  So, take the first step towards a successful career by earning an international certification in English!

  LanguageCert LTE A1-C2 Exam:

  • Designed specifically for university students approaching graduation and entering the workforce.
  • LanguageCert Certifications are valid for life, do not expire!
  • Offers Office English certification, which is essential for professionals in today’s globalized job market.
  • Available online, with the convenience and comfort of online proctoring, ensuring security and privacy.
  • Adaptive in nature, providing a personalized experience that assesses your current level of knowledge and potential for growth.
  • International recognition of your language skills, which can enhance your academic and professional career prospects.
  • Demonstrates to employers your commitment to improving your language skills, making you a valuable asset in the job market.
  • Enhances your confidence in using English in the workplace, allowing you to communicate effectively with colleagues and clients from around the world.

  So, if you’re a university student looking to boost your career prospects, consider taking the LanguageCert LTE A1-C2 Exam to demonstrate your language skills and set yourself apart in the job market!

  Use this promo code to register with a discount, you can redeem the discount anywhere in the world!

  Book your secure, online exam here: https://www.languagecert.org/en/language-exams/english/languagecert-test-of-english-lte/a1–c2-listening-and-reading

  Check out this video for very detailed exam information: https://youtu.be/Zq9u4I_Esto

  EXAM STRUCTURE AND MAIN FEATURES

  The LanguageCert LTE A1-C2 exam is a comprehensive assessment of your Office English skills, Listening and Reading component is a perfect start of your certification journey. This online, proctored exam is designed to evaluate your ability to use English in real-life business situations, making it ideal for university students approaching graduation and entering the workforce and people aiming to boost their CV and/or profile visibility and get employed or promoted faster!

  Exam Content and Structure:

  • Listening: This part of the exam consists of 25 items and tests your ability to understand spoken English in a variety of business scenarios.
  • Reading: This part of the exam consists of 35 items and tests your ability to understand written English in a variety of business scenarios.

  APPLICATION of the LTE A1-C2 exam, why take LTE

  LanguageCert Test of English (LTE) certificate will get you invited into a job interview faster! Recruiters from all over the world trust LanguageCert certifications and having any Certificate in your portfolio is always better than any ‘declaration’ of your English knowledge.

  Help recruiters find and recruit you faster! LTE was designed to prove your ‘English survival skills’ in a working environment. You always pass the exam, your score is determined by your correct answers in a very modern, adaptive test format.

  How to redeem your discount/promo code + exam tips (.pdf)

 • LanguageCert Test of English (LTE) Speaking

  Discount/promo code: 4E7973 (for students registering in Poland)

  B6E1DC (for students registering outside Poland)

  Speaking English and effectively communicating with others is the most important skill in the world. All your knowledge will not show to the world unless you can talk about it in English language.

  Important: LanguageCert LTE Certificates are valid for life, they do not have an expiry date!

  LanguageCert LTE A1-C2 Exam:

  • Designed specifically for university students approaching graduation and entering the workforce.
  • Valid for life, does not expire!
  • Offers Office English certification, which is essential for professionals in today’s globalized job market.
  • Available online, with the convenience and comfort of online administration, ensuring security and privacy.
  • Adaptive in nature, providing a personalized experience that assesses your current level of knowledge and potential for growth.
  • International recognition of your language skills, which can enhance your academic and professional career prospects.
  • Demonstrates to employers your commitment to improving your language skills, making you a valuable asset in the job market.
  • Enhances your confidence in using English in the workplace, allowing you to communicate effectively with colleagues and clients from around the world.

  So, if you’re a university student looking to boost your career prospects, consider taking the LanguageCert LTE A1-C2 Exam to demonstrate your language skills and set yourself apart in the job market!

  Use this promo code to register with a discount, you can redeem the discount anywhere in the world!

  Book your secure, online exam here: https://www.languagecert.org/en/language-exams/english/languagecert-test-of-english-lte/a1-c2-speaking

  EXAM STRUCTURE AND MAIN FEATURES

  LTE Speaking is an approximately 15-minute interview between the candidate and the interlocutor who will ask you questions to allow you to show your maximum speaking performance. The interlocutor will not be the one deciding on your level and number of points you will be awarded, your Speaking exam will be evaluated by a different team at LanguageCert.

  During the exam interview you will be asked questions with increasing level of difficulty, from your name and its spelling to expressing your views and opinions on different subjects and discussing general and office related topics.

  APPLICATION of the LTE A1-C2 exam, why take LTE

  LanguageCert Test of English (LTE) certificate will get you invited into a job interview faster! Recruiters from all over the world trust LanguageCert certifications and having any Certificate in your portfolio is always better than any ‘declaration’ of your English knowledge. Speaking in the English language is a very important skill at every turn of your academic and professional career.

  Help recruiters find and recruit you faster! LTE was designed to prove your ‘English survival skills’ in a working environment. You always pass the exam, your score is determined by your correct answers in a very modern, adaptive test format.

  How to redeem your discount/promo code + exam tips (.pdf)

 • LanguageCert Test of English (LTE) Writing

  Discount/promo code: 4E7973 (for students registering in Poland)

  B6E1DC (for students registering outside Poland)

  Writing is a very important skill in the working environment and often underestimated. Prove to the recruiters and current supervisors that you can write in English in a working environment. Get your LTE Writing Certificate and include in your CV, online profile and portfolio!

  LanguageCert LTE A1-C2 Exam:

  • Designed specifically for university students approaching graduation and entering the workforce.
  • Valid for life, does not expire!
  • Offers Office English certification, which is essential for professionals in today’s globalized job market.
  • Available online, with the convenience and comfort of online administration, ensuring security and privacy.
  • Adaptive in nature, providing a personalized experience that assesses your current level of knowledge and potential for growth.
  • International recognition of your language skills, which can enhance your academic and professional career prospects.
  • Demonstrates to employers your commitment to improving your language skills, making you a valuable asset in the job market.
  • Enhances your confidence in using English in the workplace, allowing you to communicate effectively with colleagues and clients from around the world.

  So, if you’re a university student looking to boost your career prospects, consider taking the LanguageCert LTE A1-C2 Exam to demonstrate your language skills and set yourself apart in the job market!

  Use this promo code to register with a discount, you can redeem the discount anywhere in the world!

  Discount/promo code: 4E7973 (for students registering in Poland)

  B6E1DC (for students registering outside Poland)

  Book your secure, online exam here: https://www.languagecert.org/en/language-exams/english/languagecert-test-of-english-lte/a1–c2-writing

  EXAM STRUCTURE AND MAIN FEATURES

  LTE Writing is a 1-hour test that you will take under the supervision of the exam administrator (proctor) online. You will write two passages, one communicative message of approximately 60-100 words and an extended piece of test in the form of a brief report, article or review. The test’s purpose is to verify your ability to produce writing about workplace matters. You will be asked to demonstrate proper level of grammar and vocabulary and coherent text organization.

  APPLICATION of the LTE A1-C2 exam, why take LTE

  LanguageCert Test of English (LTE) certificate will get you invited into a job interview faster! Recruiters from all over the world trust LanguageCert certifications and having any Certificate in your portfolio is always better than any ‘declaration’ of your English knowledge. Speaking in the English language is a very important skill at every turn of your academic and professional career.

  Help recruiters find and recruit you faster! LTE was designed to prove your ‘English survival skills’ in a working environment. You always pass the exam, your score is determined by your correct answers in a very modern, adaptive test format.

  How to redeem your discount/promo code + exam tips (.pdf)

Konsultacje Pracowników Centrum
semestr letni – rok akademicki 2023/2024

Konsultacje od 12-28.06.2024 r. 

Historia Centrum

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych zostało powołane 1 września 1955 r. jako jednostka międzywydziałowa Wyższej Szkoły Rolniczej w Lublinie.

Pierwszą siedzibą SPNJO były dwa pomieszczenia przy ul. J. Osterwy 1. W tym czasie, w latach 1955–1967, obowiązki kierownika pełniła mgr Helena Wolska, a kadra lektorska liczyła zaledwie 7 lektorów prowadzących zajęcia dla trzech Wydziałów studiów stacjonarnych oraz Rolniczego Studium Zaocznego.

Wraz z rozwojem Uczelni zmieniało się również Studium. Zatrudniono więcej pracowników dydaktycznych w celu kształcenia coraz większej liczby studentów. Zadaniem SPNJO było przygotowanie studentów do posługiwania się obcojęzyczną literaturą naukową i zawodową oraz do bezpośredniego porozumiewania się na międzynarodowych zjazdach i praktykach zagranicznych, podczas wyjazdów turystycznych lub zawodowych oraz w życiu prywatnym. W czasie prowadzonych zajęć językowych przekazywano młodzieży również wartości humanistyczne, co miało ogromne znaczenie na Uczelni typu rolniczego.

Oprócz zajęć programowych organizowano kursy dla studentów wyjeżdżających na praktyki zagraniczne, a także kursy językowe dla młodych pracowników naukowych wyjeżdżających na zagraniczne staże, kongresy, zjazdy naukowe. Pomagano zarówno studentom, jak i pracownikom w prowadzeniu korespondencji, przygotowywaniu streszczeń publikacji naukowych oraz udzielano potrzebnych konsultacji. Lektorzy SPNJO przez wiele lat wyjeżdżali jako opiekunowie grup studenckich odbywających praktyki zawodowe w NRD.

Dydaktycy pracowali w ramach zespołów językowych, co w znacznym stopniu usprawniło organizację pracy. Duże znaczenie miała działalność autorska lektorów w zakresie opracowywania oraz wydawania podręczników i skryptów do nauki języków obcych, a także słowników specjalistycznych, zbiorów tekstów obcojęzycznych i wszelkich pomocy naukowych.                                                                                                                             

WSPÓŁCZESNOŚĆ

1 stycznia 2021 r. Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych zostało przekształcone w Centrum Nauczania Języków Obcych i Certyfikacji. Jest to wynikiem rozszerzenia profilu działalności Jednostki, która oprócz funkcji dydaktycznej, zyskuje status autoryzowanego ośrodka egzaminacyjnego kolejnych międzynarodowych instytucji certyfikujących. Unowocześniona została koncepcja nauczania języków obcych poprzez wprowadzenie nauczania języka akademickiego w miejsce języka ogólnego na pierwszym stopniu studiów oraz nauczanie w większym stopniu języka specjalistycznego dostosowanego profilem do kierunków studiów realizowanych w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie.

Wykładowcy Centrum systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe, uczestnicząc w kursach krajowych, warsztatach metodycznych i kursach zagranicznych. XXI wiek i wstąpienie Polski do Unii Europejskiej stworzyły nowe możliwości dynamicznego rozwoju i podniesienia rangi lektoratów języków obcych. W ramach Jednostki powstał licencjonowany ośrodek egzaminacyjny TELC (The European Language Certificate), w którym od 2006 roku przeprowadzane są egzaminy certyfikatowe z języka angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego. Certyfikat TELC to jeden z najpopularniejszych certyfikatów powszechnie uznawanych na arenie międzynarodowej. Jest świadectwem opanowania języka angielskiego zgodnie z wytycznymi Rady Europy, która jasno określa system nauczania oraz testowania kompetencji językowych (Common European Framework of Reference). Certyfikat TELC honorowany jest przez liczne instytucje w kraju i za granicą. Pozwala także na ubieganie się o stypendium w ramach programu Socrates/Erasmus+.

Obecnie Centrum ma swoje pomieszczenia na drugim piętrze w nowoczesnym budynku Centrum Innowacyjno – Wdrożeniowego Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie przy ulicy Głębokiej 28. Centrum dysponuje 5 salami multimedialnymi, 2 salami komputerowymi (każda po 16 stanowisk komputerowych), 3 salami dydaktycznymi oraz 3 pokojami lektorskimi. Zajęcia odbywają się zarówno w siedzibie Centrum, jak i w gmachu Agro II przy ul. Akademickiej 15. Centrum zatrudnia obecnie 32 osoby na etatach dydaktycznych oraz trzy osoby na etatach administracyjnych. Prowadzone są lektoraty z języka angielskiego, francuskiego, niemieckiego, rosyjskiego, łacińskiego. Studenci przyjeżdzający na UP w ramach programu ERASMUS + oraz studenci kierunków anglojęzycznych korzystają z oferty nauczania języka polskiego. W ciągu jednego roku akademickiego Centrum organizuje zajęcia dla około 4200 studentów, realizując ok. 15 000 godzin. W sesji egzaminacyjnej do egzaminu B2 ze wszystkich języków przystępuje każdorazowo ok. 1500 studentów.

W latach 2007- 2018 Centrum organizowało Dzień Języków Obcych w ramach Dni Kultury Studenckiej promując nauczanie języków obcych oraz zapoznając studentów z historią i kulturą danego kraju.

W świetle nowych trendów w nauczaniu języków obcych, w związku z otwarciem na świat, zadania Centrum Nauczania Języków Obcych i Certyfikacji nabierają nowego znaczenia i stawiają przed nami nowe wyzwania. Od roku akademickiego 2004/2005 realizowane są ujednolicone programy nauczania kończące się Egzaminem Centralnym z języka obcego na poziomie B2, B2+ lub C1. Podczas opracowywania programów oparto się na wytycznych Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (CEFR), co umożliwiło określenie poziomu zaawansowania studenta w skali wyznaczonej przez Radę Europy.

Centrum Nauczania Języków Obcych i Certyfikacji jest członkiem Stowarzyszenia Akademickich Ośrodków Nauczania Języków Obcych SERMO. Reprezentantami ośrodków w SERMO są ich kierownicy i osoby przez nich delegowane. Od powstania SERMO w 2006 roku kolejni kierownicy naszej Jednostki aktywnie uczestniczą w pracach Stowarzyszenia na rzecz podnoszenia kwalifikacji kadry kierowniczej oraz integracji środowiska lektorów języków obcych zatrudnionych na polskich uczelniach.

W roku 2014 Centrum stało się siedzibą Lubelskiego Ośrodka Regionalnego oraz Ogólnopolskiej Grupy Tematycznej zajmującej się nauczaniem języka specjalistycznego (ESP SIG – English for Specific Purposes Special Interest Group), działających w ramach IATEFL Polska, organizacji będącej krajowym odgałęzieniem Międzynarodowego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Angielskiego IATEFL (International Association of Teachers of English as a Foreign Language) działającego w kilkunastu krajach i zrzeszającego aktywnych oraz emerytowanych nauczycieli języka angielskiego ze wszystkich szczebli edukacji oraz studentów filologii angielskiej mających w perspektywie podjęcie pracy w tym zawodzie. W wyniku współdziałania koordynatorów SIGu i Ośrodka Regionalnego oraz wydatnej pomocy niemieckiej firmy MONDIALE Testing w styczniu 2014 roku odbyła się pierwsza w Polsce Międzynarodowa Konferencja poświęcona nauczaniu języków specjalistycznych, która stała się wydarzeniem corocznym i na stałe wpisała się w kalendarz wydarzeń zarówno Stowarzyszenia, jak i Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Od 2014 r. nasza Jednostka współpracuje z MONDIALE Testing, które od 1998 roku zajmuje się certyfikowaniem umiejętności językowych w zakresie języków specjalistycznych umożliwiając kandydatom zdawanie egzaminów z języka angielskiego oraz niemieckiego metodą online w akredytowanych centrach egzaminacyjnych w ich własnym kraju. Egzaminy MONDIALE skierowane są do osób pragnących związać swoją przyszłość zawodową z dziedzinami opartymi na znajomości języka technicznego.

Od 2015 r. Centrum jest współorganizatorem Etapu Wojewódzkiego Konkursu Krasomówczego organizowanego przez IATEFL Poland. Konkurs skierowany jest do młodzieży szkół ponadpodstawowych i ma na celu popularyzowanie form wypowiedzi publicznej w języku angielskim, doskonalenie umiejętności wyrażania własnych poglądów oraz przygotowanie do udziału w życiu publicznym. Jest to również kolejna forma promowania oferty edukacyjnej UP w Lublinie wśród młodzieży licealnej.

Od 2019 r. wykładowcy języka polskiego angażują się w organizację warsztatów kulinarno-krajoznawczych współpracując z Fundacją Regionalia Lubelszczyzny realizując projekty, m.in. „Smaki Lubelszczyzny bez granic”, „Spotkajmy się przy świątecznym lubelskim stole”, w trakcie których studenci z różnych stron świata studiujący na lubelskich uczelniach poznają język polski i nasze dziedzictwo kulinarne odwiedzając przy tym najpiękniejsze zakątki Lubelszczyzny.

W maju 2021 r. Centrum Nauczania Języków Obcych i Certyfikacji UP w Lublinie nawiązało współpracę z uznaną międzynarodową instytucją egzaminacyjną LanguageCert, zajmującą się profesjonalną certyfikacją językową w skali globalnej. Egzaminy LanguageCert Test of English (LTE) przeprowadzane są za pomocą nowoczesnych oraz innowacyjnych systemów, dzięki którym uczestnicy realizują je w dowolnym miejscu, zachowując przy tym wszystkie zasady bezpieczeństwa, integralności, a także wiarygodności egzaminu zakończonego otrzymaniem Certyfikatu ze wskazaniem jednego z sześciu poziomów Rady Europy (CEFR).

KIEROWNICY STUDIUM PRAKTYCZNEJ NAUKI JĘZYKÓW OBCYCH

mgr Helena Wolska 1955 – 1967

mgr Wojciech Pankowski 1967 – 1971                                                           

mgr Janusz Sztejman 1971 – 1980                                                                      

mgr Andrzej Krzykała 1980 – 1981

mgr Małgorzata Rucińska 1981 – 2004

mgr Małgorzata Wojcieszuk 2004 – 2007

mgr Grażyna Roguska 2007 – 2019

KIEROWNIK CENTRUM NAUCZANIA JĘZYKÓW OBCYCH I CERTYFIKACJI

mgr Joanna Rączkiewicz–Gołacka od 2019

 • Galeria

Sekretariat Centrum

20-612 Lublin, ul. Głęboka 28, p. 242

tel. / fax  (81)  531 96 17

tel. kom. 797 605 228

e-mail:

Sekretariat czynny dla studentów od poniedziałku do piątku
w godz. 8:00-14:30

 • Pokoje wykładowców:

  p. 243 – wykładowcy języka angielskiego

  tel. 81-531-96-15

  p. 240 – wykładowcy języka angielskiego i łacińskiego

  tel. 81-531-96-18

  p. 239 – wykładowcy języka niemieckiego, rosyjskiego. francuskiego

  tel. 81-531-96-97

 • 60-godzinny kurs przygotowujący do egzaminu MONDIALE

  Kurs przygotowuje do egzaminu z języka technicznego przeprowadzanego przez MONDIALE Testing – Accredited Test Centre z siedzibą w Szwajcarii. MONDIALE Testing od prawie 30 lat zajmuje się certyfikowaniem umiejętności językowych w zakresie języków specjalistycznych umożliwiając kandydatom zdawanie egzaminów metodą online w akredytowanych centrach egzaminacyjnych. Egzaminy skierowane są do osób pragnących związać swoją przyszłość zawodową z dziedzinami opartymi na znajomości języka technicznego. Egzaminy językowe przeprowadzane przez MONDIALE są profesjonalne, rzetelne i wiarygodne oraz dostosowane do poziomu znajomości języka; sprawdzają wszystkie umiejętności ujęte w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy (CEFR): mówienie, pisanie, słuchanie i czytanie. Pisemna część egzaminu w formie testu online obejmuję umiejętność czytania, pisania i rozumienia ze słuchu. Umiejętności posługiwania się językiem w mowie sprawdzane są w formie testu ustnego przeprowadzanego za pośrednictwem Adobe Connect. Warunkiem przyjęcia na kurs jest posiadanie znajomości języka angielskiego lub niemieckiego na poziomie min. A2.

 • 100-godzinne kursy języka angielskiego, niemieckiego oraz polskiego przygotowujące do egzaminu TELC

  100-godzinny kurs skierowany jest do osób pragnących poszerzyć swoje umiejętności w zakresie języka angielskiego, niemieckiego oraz polskiego. Kurs przygotowuje do egzaminu TELC (The European Language Certificate) i odbywa się na różnych poziomach zaawansowania ( B1, B2, C1). Kurs skierowany jest do studentów, pracowników Uczelni oraz osób spoza Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Warunkiem przyjęcia na kurs jest złożenie w Dziale Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego podania-kwestionariusza osobowego oraz dowodu opłaty za kurs. Zapisy na kursy rozpoczynają się na początku każdego roku akademickiego.

 • Kursy języka angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, francuskiego oraz języka polskiego

  CNJOiC organizuje kursy językowe dla studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

  * kursy języka angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego i francuskiego (A1-C1),

  * kursy doszkalające do Egzaminu Centralnego z języków obcych,

  * język obcy w środowisku zawodowym.

  Cena: 5,50 zł/ 45 min.  Grupy 15 osobowe.

  Zainteresowanych zapraszamy do Sekretariatu Centrum ul. Głęboka 28, CIW p. 242.

  Centrum Nauczania Języków Obcych i Certyfikacji  UP w Lublinie zaprasza obcokrajowców studiujących na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie na bezpłatne kursy języka polskiego.

  Zgłoszenia przyjmuje Sekretariat CNJOiC ul. Głęboka 28, CIW p. 242.

 
   

POZIOMY BIEGŁOŚCI JĘZYKOWEJ
Zobacz
Poziom biegłości językowej - samoocena
Zobacz
EGZAMIN PISEMNY JĘZYK ANGIELSKI B2, B2+ Termin Poprawkowy 30.06.2023 r. Harmonogram
Zobacz

Regulamin Centrum 8 lipca 2021
Zobacz

STRUKTURA ORGANIZACYJNA 

 • I Międzynarodowa Konferencja - Języki specjalistyczne

  Dnia 16 stycznia 2014 odbyła się I Międzynarodowa Konferencja poświęcona nauczaniu języka specjalistycznego zorganizowana przez
  IATEFL POLAND ESP SIG
  MONDIALE TESTING
  oraz

  UNIWERSYTET PRZYRODNICZY w LUBLINIE

  Celem konferencji było przybliżenie metod i metodyki nauczania języka specjalistycznego na uczelniach wyższych.

  Konferencję otworzyła Pani Kierownik SPNJO UP w Lublinie Grażyna Roguska. Słowo wstępne wygłosili Pan Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki prof. dr hab. inż. Krzysztof Gołacki, Prezes IATEFL POLAND Sławomir Nowikowski, Martin Beck z MONDIALE TESTING oraz Joanna Rączkiewicz Kierownik Zespołu Języka Angielskiego i Łaciny UP w Lublinie i IATEFL Poland ESP SIG Coordinator.

  Podczas pierwszej sesji Geoff Tranter przybliżył temat: ESP, target groups – needs and expectations.

  Konferencja podzielona była na trzy bloki:

  • Block I: Devising ESP Teaching Materials
  • Block II: Teaching Specialist Language
  • Block III: Practical Methodology for ESP Classes

  Swoim doświadczeniem dzielili się nauczyciele z kraju i zagranicy, a wykładom przysłuchiwało się ok. 150 słuchaczy zarówno nauczycieli jak i studentów.
  Mgr Joanna Piechnik oraz mgr Daniel Opydo wykładowcy Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UP w Lublinie wygłosili referat, pt.: ‘Practical Techniques in Teaching Specialist Vocabulary’.
  Dzięki uprzejmości MONDIALE TESTING konferencję można było śledzić online, co spotkał się z dużym zainteresowaniem. Nagrania z konferencji są dostępne na stronie www.iatefl.org.pl.
  W czasie przerw kawowych można było zwiedzić nową siedzibę SPNJO, wymienić się doświadczeniem i posilić drobną przekąską.
  Tematem konferencji zainteresowała się TVP Lublin. Prezes IATEFL Poland Sławomir Nowikowski oraz ESP SIG Coordinator Joanna Rączkiewicz w dniu Konferencji byli gośćmi Poranka z Panoramą.

  Joanna Rączkiewicz

   Galeria

 • XXIII Międzynarodowa Konferencja IATEFL

  XXIII Międzynarodowa Konferencja Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Angielskiego IATEFL Poland odbyła się w dniach 12-14 września 2014 na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. Jest to druga co do wielkości (po Wielkiej Brytanii) konferencja w Europie i niezwykle ważne wydarzenie w świecie związanym z nauczaniem języków obcych. W tym roku, po raz pierwszy w historii Stowarzyszenia była ona współorganizowana przez SPNJO UP w Lublinie.

  W uroczystości otwarcia konferencji udział wzięli JM Rektor UP Prof. dr hab. Marian Wesołowski, Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki Prof. dr hab. Krzysztof Gołacki, Kierownik SPNJO mgr Grażyna Roguska, Prezes IATEFL Poland mgr Sławomir Nowikowski, ESP SIG Co-ordinator IATEFL Poland mgr Joanna Rączkiewicz. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością przedstawiciele władz miasta, a Centrum Kongresowe UP wypełnione było niemal po brzegi.

  Tematem przewodnim tegorocznej konferencji była „Innowacyjność i nowoczesność w nauczaniu języków obcych”.

  W konferencji udział wzięło ok. 800 uczestników i prelegentów, w tym ponad 100 z zagranicy. Światowej sławy eksperci z różnych zakątków świata (m.in. z Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Węgier, Ukrainy, Czech, Turcji, Tunezji, Egiptu, Indii, Kanady i Polski) podzieli się swoją wiedzą, a znakomici goście uświetnili tegoroczną konferencję swoją obecnością.

  Peter Medgyes oczekujący Prezes IATEFL – Węgry
  Debbie West TESOL- Francja
  Prof. Yuri Stulov – Białoruś
  Mehrez Aounallah –Tunezja
  Zoltan Rezmuves IATEFL – Węgry
  Peter Lahiff – ELT Irlandia
  Dr Deena Boraie – Egipt
  Hanna Kryszewska – Polska
  Piotr Steinbrich -Polska

  Sesje podzielone były na trzy ścieżki dyskusyjne: Metodyka, Psychologia, Informatyka, w czasie trwania, których wygłoszono ponad 60 prezentacji poświęconych nowościom w metodyce nauczania języków obcych, nauczaniu języków specjalistycznych, certyfikowanym egzaminom językowym oraz wykorzystaniu nowinek technicznych w nauczaniu w sali oraz na odległość, a także psychologii w nauczaniu. Nie zabrakło praktycznych warsztatów, obserwacji ‘lekcji na żywo’ z udziałem uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, czy też bezpośrednich kontaktów z licznymi wydawnictwami.

  Udział w konferencji to jednak nie tylko wysiłek intelektualny, piątkowe popołudnie umilił spacer z przewodnikiem po najciekawszych zakątkach Lublina, a sobotni wieczór dostarczył wiele atrakcji artystycznych. Koncert zespołu ‘Chłopcy Kontra Basia’ wywołał prawdziwe owacje; po gorącej przekąsce zachwyt wzbudził śpiew Zespołu Pieśni i Tańca ‘Jawor’, a zabawie do białego rana towarzyszyły hity lat 80 i 90-tych wybrane przez naszego porywającego didżeja.

  Do sukcesu tego ogromnego przedsięwzięcia przyczyniły się nie tylko władze naszej uczelni, znakomici goście i artyści, ale również wszyscy pracownicy SPNJO oraz pracownicy techniczni, którym przy tej okazji składamy serdeczne podziękowanie.

  Galeria – 1-szy dzień

  Galeria – 2-gi dzień

  Galeria – 3-ci dzień

 • II Międzynarodowa Konferencja - Języki specjalistyczne

  W dnia 15-16 stycznia 2015 na Uniwersytecie Przyrodniczym odbyła się
  II Międzynarodowa Konferencja IATEFL POLAND ESP SIG
   poświęcona nauczaniu języków specjalistycznych
  współorganizowana przez
  Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
  Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

  Tematem tegorocznej Konferencji była Innowacyjność i Efektywne Metody w Nauczaniu Języków Specjalistycznych.
  Konferencję otworzyła Pani Kierownik SPNJO UP w Lublinie Grażyna Roguska. Słowo wstępne wygłosili Prorektor do Spraw Studenckich i Dydaktyki prof. dr hab. Krzysztof Gołacki, Prezes IATEFL POLAND Sławomir Nowikowski oraz Joanna Rączkiewicz Kierownik Zespołu Języka Angielskiego i Łaciny SPNJO UP w Lublinie i IATEFL Poland ESP SIG Coordinator.

  Podczas pierwszej sesji Geoff Tranter reprezentujący MONDIALE Testing wyjaśnił co kryj się pod hasłem języki specjalistyczne i jak ważna jest ich znajomość w konkurencyjnym świecie.

  Prezenterzy z kraju i zagranicy dzielili się swoim doświadczeniem z zakresu nauczania języka fachowego, nowoczesnych metod testowania online, wykorzystywania najnowocześniejszej technologii w celu uatrakcyjnienia pracy z tekstami źródłowymi, oraz zaangażowania studentów w proces dydaktyczny.

  Mgr Daniel Opydo, wykładowca Studium Praktycznej Nauki Języków wygłosił referat, pt.: YouTube and Student Autonomy in Teaching Specialist Vocabulary’.

  Wykładom przysłuchiwało się ok. 80 uczestników zgromadzonych  w budynku CIW przy ul. Głębokiej 28 oraz spora grupa uczestników online. Dzięki uprzejmości MONDIALE Testing konferencję można było śledzić w Internecie, co podobnie jak w ubiegłym roku spotkało się z dużym zainteresowaniem. Nagrania dostępne będą na stronie www.iatefl.org.pl

  Joanna Rączkiewicz
  Sławomir Nowikowski

  Galeria

 • Seminarium dla nauczycieli i wykładowców języka rosyjskiego

  28 lutego 2015 r. na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie odbyło się seminarium językowo-metodyczne pod hasłem

  „УЧИТЕЛЬ И ПРЕПОДАВАТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА
  В СОВРЕМЕННОЙ ЕВРОПЕ ”.

  Organizatorami seminarium byli: Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli i Wykładowców Języka Rosyjskiego, Rosyjski Ośrodek Nauki i Kultury w Warszawie, Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód, Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie oraz mgr Anna Baran wraz z zespołem wykładowców języka rosyjskiego.

  Na seminarium przybyło ponad 75 nauczycieli ze szkół i uniwersytetów z całej Polski. Spotkanie odbyło się w sali konferencyjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
  Uczestników seminarium przywitała Pani Ludmiła Szypielewicz – Prezes Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli i Wykładowców Języka Rosyjskiego, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, która uroczyście otworzyła seminarium, podziękowała wszystkim za przybycie, przedstawiła program spotkania, oraz opowiedziała o planach Stowarzyszenia na nadchodzący rok.
  Seminarium poprowadzili wykładowcy Uniwersytetu Warszawskiego – profesor Ludmiła Szypielewicz oraz docent Сергей Хватов.
  Pani profesor seminarium rozpoczęła wykładem pt. „Педагогические технологии («музейная педагогика», «логопедические технологии») и способы их практического  применения  на занятиях по русскому языку». Uczestnicy spotkania mogli zapoznać się z leksyką dotyczącą muzeum, jak również poznali sposoby wykorzystania jej na lekcjach języka rosyjskiego w szkole.
  Podczas przerwy na filiżankę kawy, nauczyciele mieli możliwość zwiedzenia nowoczesnej biblioteki Uniwersytetu Przyrodniczego, która została niedawno otwarta.
  Po przerwie docent Siergiej Chvatovy reprezentujący Uniwersytet Warszawski wystąpił z wykładem „Лексико-грамматические конструкции, используемые в простых и деловых письмах. Письменная и устная формы деловой речи» oraz poprowadził warsztaty „Обучение письменным навыкам  деловой речи и простому письму». Uczestnicy seminarium mogli się wgłębić w tajniki języka biznesu oraz języka korespondencji służbowej.
  Po przerwie na lunch profesor Ludmiła Szypielewicz wygłosiła referat na temat twórczości nauczyciela na lekcji. Zwróciła szczególną uwagę na to, że to właśnie od nauczycieli zależy aktywność i motywacja uczniów na lekcjach. Zaprezentowała wiele metod aktywizujących i technik pedagogicznych, dzięki którym zajęcia nie będą nudne, a uczniowie będą aktywnie w nich uczestniczyć. Każdy słuchacz otrzymał karty pracy z zadaniami, które może wykorzystać na lekcjach języka obcego, m.in. skorogovorki.
  Następnie odbyły się warsztaty poświęcane pracy z materiałami źródłowymi, np. gazetami, czasopismami, tekstami z Internetu, filmami. Pani profesor omówiła, jak można wykorzystać takie materiały na lekcjach. W czasie sesji warsztatowej nauczyciele mieli możliwość stworzenia planu zajęć z wykorzystaniem tego typu materiałów, co zaowocowało wieloma interesującymi pomysłami, które z pewnością będą mogli wykorzystać w swojej pracy dydaktycznej.
  Seminarium zakończyło się uroczystym wręczeniem certyfikatów uczestnictwa. Członkowie Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli i Wykładowców Języka Rosyjskiego otrzymali czasopisma rosyjskojęzyczne oraz inne materiały dydaktyczne.
  W czasie przerw uczestnicy wymienili się swoimi doświadczeniami dydaktycznymi, a także mieli możliwość bezpośredniego kontaktu z nosicielami języka rosyjskiego.
  Uczestnicy seminarium zwrócili uwagę na wysoki poziom wykładów, interesujące dyskusje oraz możliwość nawiązania nowych zawodowych kontaktów.

  Galeria

 • III Międzynarodowa Konferencja - Języki specjalistyczne

  W dniach 15-16 stycznia 2016 na Uniwersytecie Przyrodniczym odbyła się
  III Międzynarodowa Konferencja poświęcona
  nauczaniu języków specjalistycznych
  zorganizowana przez
   ESP SIG IATEFL POLAND
  oraz
  Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
  Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

  Tematem Konferencji była ‘Przyszłość Języków Specjalistycznych’.

  Konferencję otworzył Prorektor do Spraw Studenckich i Dydaktyki prof. dr hab. Krzysztof Gołacki. Słowo wstępne wygłosili Prezes IATEFL POLAND Sławomir Nowikowski oraz Joanna Rączkiewicz Kierownik Zespołu Języka Angielskiego i Łaciny SPNJO UP w Lublinie i ESP SIG Coordinator, IATEFL Poland.

  Sesje plenarne uświetnili światowej sławy eksperci zajmujący się nauczaniem języków specjalistycznych Profesor David Little z Trinity College w Dublinie oraz Geoff Tranter reprezentujący MONDIALE Testing. Wyjaśnili co kryje się pod hasłem języki specjalistyczne, jakie istnieją różnice w nauczaniu języków specjalistycznych na różnych poziomach kompetencji językowych w ramach Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

  Prezenterzy z kraju i zagranicy (Wielkiej Brytanii, Irlandii, Stanów Zjednoczonych, Niemiec, Węgier, Turcji, Kirgistanu, Arabii Saudyjskiej) dzielili się swoim doświadczeniem dotyczącym efektywnego nauczania języka fachowego, wykorzystywania najnowocześniejszej technologii w celu uatrakcyjnienia pracy z tekstami źródłowymi oraz przygotowania programów nauczania dla studentów studiów drugiego stopnia i  studentów studiów doktoranckich.

  Mgr Joanna Rączkiewicz, ESP SIG Coordinator, prof. dr hab. Krzysztof Gołacki (UP w Lublinie) wygłosili prezentację na temat: ‘Safety Engineering – a Technical English Study Programme: Motivation and Practical Approach’, w której podkreślili konieczność współpracy pomiędzy specjalistami w dziedzinie, a uczącymi języków obcych w przygotowaniu programów nauczania, w tym przypadku programu nauczania języka specjalistycznego dla studentów kierunku Inżynieria bezpieczeństwa.

  Wykładom przysłuchiwało się ponad 100 uczestników zgromadzonych w budynku CIW przy ul. Głębokiej 28, oraz spora grupa uczestników online. Dzięki uprzejmości MONDIALE Testing konferencję można było śledzić w Internecie, co podobnie jak w ubiegłym roku spotkało się z dużym zainteresowaniem słuchaczy. Nagrania dostępne będą na stronie www.iatefl.org.pl

  Joanna Rączkiewicz
  Sławomir Nowikowski

  Galeria

 • IV Międzynarodowa Konferencja - Języki specjalistyczne

  W dniach 13-14 stycznia 2017 roku na Uniwersytecie Przyrodniczym odbyła się
  IV Międzynarodowa Konferencja poświęcona
  nauczaniu języków specjalistycznych
  zorganizowana przez
   ESP SIG IATEFL POLAND
  oraz
  Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
  Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. 

  Tematem tegorocznej Konferencji były ‘Strategie nauczania języków specjalistycznych – praktyka w sali wykładowej’(‘Practical Training Strategies in the ESP Classroom’).

  Konferencję otworzyła Pani Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki prof. dr hab. Halina Buczkowska. Słowo wstępne wygłosili Vice Prezes IATEFL Poland, Andrzej Obstawski oraz Joanna Rączkiewicz, Kierownik Zespołu Języka Angielskiego i Łaciny SPNJO UP w Lublinie oraz ESP SIG Co-ordinator, IATEFL Poland.

  Sesje plenarne uświetnili światowej sławy eksperci zajmujący się nauczaniem języków specjalistycznych, profesor David Little z Trinity College w Dublinie oraz Geoff Tranter z Technical University w Dortmundzie. Przypomnieli, co kryje się pod hasłem języki specjalistyczne, jakie istnieją różnice w nauczaniu języków specjalistycznych na różnych poziomach kompetencji językowych w ramach Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, przekazali swoją wiedzę na temat przygotowania kursów języków specjalistycznych z uwzględnieniem potrzeb dotyczących zarówno treści programów nauczania jak i metodyki nauczania języków obcych.

  Prezenterzy z kraju i zagranicy (Wielkiej Brytanii, Irlandii, Niemiec, Słowenii, Turcji, Egiptu, Polski) dzielili się swoim doświadczeniem dotyczącym efektywnego nauczania języków specjalistycznych, tworzenia programów nauczania przygotowujących do pracy w konkretnym środowisku zawodowym, podkreślali analizę potrzeb, rozpoznanie rynku pracy oraz wymagań pracodawców, przybliżyli możliwości wykorzystania najnowocześniejszych technologii w celu uatrakcyjnienia pracy z tekstami źródłowymi, oraz zaangażowania studentów w proces dydaktyczny.

  Mgr Joanna Rączkiewicz, ESP SIG Coordinator, prof. dr hab. Krzysztof Gołacki (UP w Lublinie) w referacie pt.: ‘Global Requirements – Global Education; Functional Safety Tailor-Made Study Programme’ omówili kolejne etapy przygotowania programu nauczania bezpieczeństwa funkcjonalnego w języku angielskim dla kierunków studiów: Inżynieria bezpieczeństwa, Bezpieczeństwo i higiena pracy, Inżynieria chemiczna i procesowa, który zapewni osiągnięcie efektów kształcenia na różnych poziomach kompetencji.

  Sesjom przysłuchiwało się ponad 100 uczestników zgromadzonych w budynku CIW przy ul. Głębokiej 28, oraz spora grupa uczestników online. Dzięki uprzejmości Uniwersytetu Przyrodniczego konferencję można było śledzić w Internecie, co podobnie jak w ubiegłym roku spotkało się z dużym zainteresowaniem słuchaczy.

  Konferencja poprzedzona była wizytą w TVP 3 Lublin. Gościem „Poranka z Panoramą” była mgr Joanna Rączkiewicz, ESP SIG Co-ordinator IATEFL Poland, która w dniu konferencji gościła również w Radiu Lublin.

  Misją IATEFL Poland i SPNJO UP w Lublinie jest stałe podnoszenie kompetencji językowych. ESP SIG dba szczególnie o rozwijanie wiedzy w zakresie języków specjalistycznych.

  Zainteresowani tą tematyką na przejeżdżają do Lublina na Uniwersytet Przyrodniczy z kraju i zagranicy od czterech lat. Uczestnikom konferencji proponujemy wykłady, warsztaty metodyczne oraz spotkania z ekspertami. Dbamy również o to by w naszym rodzinnym mieście znaleźli coś dla ducha. Uroczystą kolację uświetniają swoimi koncertami artyści związani z Lublinem. Jest to ogromna promocja naszej Alma Mater i naszego grodu w Polsce i w Europie. Mamy nadzieję, że nie zabraknie nam sił, samozaparcia oraz przychylności Władz naszego Uniwersytetu, aby w przyszłym roku świętować mały jubileusz podczas 5. Konferencji ESP SIG IATEFL Poland.

  Joanna Rączkiewicz

  Galeria

 • V Międzynarodowa Konferencja - Języki specjalistyczne

  W dniach 12-13 stycznia 2018 roku na Uniwersytecie Przyrodniczym odbyła się
  V Międzynarodowa Konferencja poświęcona
  nauczaniu języków specjalistycznych
  zorganizowana przez
  ESP SIG & BESIG IATEFL POLAND
  oraz
  Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
  Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

   

  Temat tegorocznej Konferencji to „Jak specjalistyczny powinien być język specjalistyczny i język biznesu.” (“How Specific does English for Specific Purposes and Business English Need to Be”)

  Konferencję otworzyła Pani Prorektor do Spraw Studenckich i Dydaktyki prof. dr hab. Halina Buczkowska. Słowo wstępne wygłosili Vice Prezes IATEFL Poland, Andrzej Obstawski oraz Joanna Rączkiewicz, ESP SIG Coordinator, IATEFL Poland, Kierownik Zespołu Języka Angielskiego i Łaciny SPNJO UP w Lublinie. W tym roku naszym uczestnikom zaproponowaliśmy rozszerzoną ofertę tematyczną: języki specjalistyczne oraz język biznesu.

  Sesje plenarne uświetnili światowej sławy eksperci w nauczaniu języków specjalistycznych i języka biznesu: Ian Badger, Bristol, Wielka Brytania oraz Geoff Tranter, Technical University, Dortmund, Niemcy.

  W czasie dwóch dni konferencji poruszone zostały następujące kwestie:

  • specjalizacja w nauczaniu języków specjalistycznych, jako wyzwanie dla lektorów,
  • najbardziej efektywne metody nauczania na kierunkach inżynierskich,
  • programy nauczania w języku angielskim przygotowujące do działania w konkretnym środowisku    zawodowym,
  • współpraca pomiędzy specjalistami w dziedzinie, a nauczycielami języków obcych,
  • angielski język biznesowy, jako język komunikacji międzynarodowej,
  • komunikacja w lotnictwie – język prosty nie znaczy łatwy,
  • gramatyka, jako integralna cześć kursu języka specjalistycznego,
  • szczególne potrzeby studentów z dysleksją, dysgrafią, ADHD,
  • współczesne technologie – dobrodziejstwo czy przekleństwo.

  Mgr Joanna Rączkiewicz wygłosiła referat, pt.:‘Implementing a Project-Based Learning Approach into Technical Courses in English‘.

  Sesjom przysłuchiwało się niemal 100 uczestników z Wielkiej Brytanii, Niemiec, Ukrainy oraz Polski zgromadzonych w budynku CIW przy ul. Głębokiej 28. Dzięki uprzejmości Uniwersytetu Przyrodniczego konferencję również w tym roku można było śledzić w Internecie.

  Joanna Rączkiewicz

  Galeria

 • VI Międzynarodowa Konferencja - Języki specjalistyczne

  Dnia 26 stycznia 2019 roku na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie odbyła się
  VI Międzynarodowa Konferencja poświęcona
  nauczaniu języków specjalistycznych
  zorganizowana przez
  IATEFL Poland ESP SIG
  oraz
  Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
  Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

   

  Temat tegorocznej Konferencji to Interdisciplinarity in ESP/EAP (changing roles of the ESP/EAP practitioner).

  Konferencję otworzył Prorektor Ds. Nauki, Wdrożeń i Współpracy Międzynarodowej Pan prof. dr hab. Zbigniew Grądzki. Słowo wstępne wygłosili Joanna Rączkiewicz, ESP SIG Coordinator, IATEFL Poland, Kierownik Zespołu Języka Angielskiego i Łaciny SPNJO UP w Lublinie oraz Honorowy Prezes IATEFL Poland, Sławomir Nowikowski.

  Wykład plenarny wygłosił: dr hab. Jarosław Krajka, prof. nadzw. UMCS, Dyrektor Instytutu Germanistyki i Lingwistyki Stosowanej, Zakład Lingwistyki Stosowanej.

  Języki specjalistyczne stają się coraz bardziej różnorodne. Globalizacja wymusza posługiwanie się językami branżowymi w wielu rożnych kontekstach; w środowisku akademickim i zawodowym. Przekazanie wiedzy niezbędnej na danym stanowisku pracy wymaga od nauczycieli poszukiwania nowych strategii i efektywnych metod nauczania.

  W języku angielskim dla celów zawodowych wzrasta stopień specjalizacji. Znajduje to odzwierciedlenie w planowaniu kursów, doborze materiałów szkoleniowych oraz technikach nauczania. Ma to również wpływ na rolę nauczyciela/instruktora języków specjalistycznych (English for Specific Purposes (ESP)) oraz języka do celów akademickich (English for Academic Purposes (EAP)). Pojawia się, zatem pytanie, jak poszerzyć kompetencje uczących i zapewnić komfort pracy, w nauczaniu zarówno języka jak i treści, aby zaspokoić specyficzne potrzeby i wysokie wymagania studentów. 6. Konferencja IATEFL Poland ESP SIG była znakomitym forum do dyskusji na temat zmieniającej się roli nauczających języków obcych.

  W czasie konferencji poruszone zostały następujące tematy:

  • nauczanie języków specjalistycznych, jako wyzwanie dla lektorów w dobie wszechobecnej globalizacji,
  • najbardziej efektywne metody nauczania na kierunkach inżynierskich,
  • programy nauczania w języku angielskim przygotowujące do działania w konkretnym środowisku zawodowym, a współpraca pomiędzy specjalistami w dziedzinie i nauczycielami języków obcych,
  • zmiana roli lektora – od specjalisty ds. języków do trenera kompetencji akademickich.

  Sesjom przysłuchiwało się ok. 70 uczestników z Wielkiej Brytanii, Niemiec, Grecji, Ukrainy oraz Polski zgromadzonych w budynku CIW przy ul. Głębokiej 28.
  Tegoroczna Konferencja IATEFL Poland ESP SIG była koleną okazją do wymiany doświadczeń oraz nawiązania nowych zawodowych kontaktów.

  Joanna Rączkiewicz

  Galeria

 • Warsztaty kulinarne - promocja nauczania języka polskiego

  Język polski od kuchni – warsztaty kulinarno-krajoznawcze dla studentów zagranicznych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

  18 maja 2019 roku studenci zagraniczni Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie wzięli udział w warsztatach kulinarno-krajoznawczych w ramach projektu „Smaki Lubelszczyzny bez granic – Tastes of Lubelszyzna without borders”. Projekt narodził się w Studium Języków Obcych Uniwersytetu Przyrodniczego i został zrealizowany przez  Panią mgr Ewę Badurowicz, wykładowcę języka niemieckiego i polskiego jako obcego we współpracy z Panią Mariolą Tarnowską, prezesem Fundacji Regionalia Lubelszczyzny oraz Panem mgr Danielem Opydo, wykładowcą języka angielskiego. W Studiu Kulinarnym „Sokowirówka” w Poniatowej studenci pod kierunkiem kucharza Pana Jacka Jakubczaka samodzielnie przygotowali potrawy charakterystyczne dla regionu lubelskiego. Sporą trudność sprawiło uczestnikom warsztatów zrozumienie polskich nazw wszystkich składników niezbędnych do sporządzenia przysmaków, wśród których znalazły się: pierogi nowodworskie, pieczone pierogi z kaszą gryczaną i serem, pierogi z kapustą i grzybami, bigos z kapusty kiszonej, kapustę z grochem i śmietaną oraz żurek na wędzonce z jajkiem. Wkrótce, jednak nowoczesne wnętrza wypełniły się smakowitymi zapachami tradycyjnych potraw.

  Nasi studenci okazali się znakomitymi kucharzami. Przyrządzone dania były pyszne, misy pierogów, gary bigosu i żurku zostały szybko opróżnione, a degustacji towarzyszyły opowieści o Polskich  tradycjach przeplatane nutą historii.


  Kolejną atrakcję stanowiła wizyta w Nałęczowie, jednym z najpiękniejszych miasteczek-uzdrowisk na Lubelszczyźnie. Podczas spaceru po Parku Zdrojowym nasi goście odwiedzili najciekawsze zabytki Nałęczowa, Pałac Małachowskich i sanatorium „Książę Józef” oraz wysłuchali ciekawostek związanych ze znanymi twórcami poezji i prozy odwiedzającymi te urokliwe zakątki.

  Było wiele rozmów, radości i wyjątkowych doznań smakowych. Okazało się, że wspólne gotowanie łączy i ułatwia przełamanie barier językowych.
  Projekt był objęty Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego Pana Jarosława Stawiarskiego oraz Patronatem Radia Lublin.
  Partnerem spotkań-warsztatów „Smaki Lubelszczyzny bez granic” jest Województwo Lubelskie.
  Projekt otrzymał wsparcie finansowe z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego.

   Zdjęcia: Mariola Tarnowska

 • Warsztaty kulinarne - 'Smaki Lubelszczyzny bez Granic'

  26 października 2019 roku odbyła się druga edycja warsztatów kulinarnych w ramach programu „Smaki Lubelszczyzny bez granic – Tastes of Lubelszczyzna without borders”, której organizatorem jest Fundacja Regionalia Lubelszczyzny oraz Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
  Tym razem w Studio Kulinarnym „Kuchnia Brudzia” studenci pod kierownictwem Pana Jacka Jakubczaka, Prezesa Stowarzyszenia Lubelskich Kucharzy, przygotowali:

  • pierogi nowodworskie
  • pieczone pierogi z kaszy gryczanej z serem
  • pierogi z kapustą i grzybami
  • bigos
  • kapustę z grochem
  • żurek z jajkiem

  Po wspólnej degustacji uczestnicy warsztatów udali się do Kozłówki, niewielkiej miejscowość w okolicach Lublina znanej w całej Europie ze znajdującego się tam Zespołu pałacowo – parkowego. W jednym z najładniejszych parków zabytkowych w Polsce zwiedzili Pałac Zamoyskich (obecnie muzeum), Powozownię oraz Galerię Sztuki Socrealizmu.

  W obu edycjach komunikację językową wspierał Pan mgr Daniel Opydo, wykładowca języka angielskiego na Uniwersytecie Przyrodniczym oraz tłumacz.  W październikowej edycji warsztatów gośćmi byli studenci z Tajwanu, Tajlandii, Brazylii, Emiratów Arabskich, Niemiec, USA, Portugalii, Szwecji oraz Hiszpanii z trzech lubelskich uczelni: Uniwersytetu Przyrodniczego, Uniwersytetu Medycznego oraz Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

  Marszałek Województwa Lubelskiego, Pan Jarosław Stawiarski, objął wydarzenie honorowym patronatem, patronat nad wydarzeniem objęły także lokalne media: TVP 3 Lublin, Radio Lublin, Lajf-Magazyn Lubelski, Kurier Lubelski.

  Głównymi partnerami przy realizacji projektu są Województwo Lubelskie, które wsparło przedsięwzięcie finansowo, Studio Kulinarne „Kuchnia Brudzia”, Stowarzyszenie Lubelskich Kucharzy oraz Muzeum Zamoyskich w Kozłówce.

  Galeria

 • Warsztaty kulinarne - edycja świąteczna

  Spotkajmy się przy świątecznym lubelskim stole” – edycja specjalna warsztatów kulinarnych dla studentów-cudzoziemców

  14 grudnia 2019 roku studenci-obcokrajowcy studiujący na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie wzięli udział w trzeciej, specjalnej edycji warsztatów kulinarnych pod nazwą „Spotkajmy się przy świątecznym lubelskim stole.” Projekt zrealizowała Pani mgr Ewa Badurowicz, wykładowca języka niemieckiego i języka polskiego jako obcego w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UP we współpracy z Panią Mariolą Tarnowską, prezesem Fundacji Regionalia Lubelszczyzny, Studenci-cudzoziemcy z różnych krajów: Brazylii, Indii, Turcji, Emiratów Arabskich, Tajwanu, Chorwacji studiujący na lubelskich uczelniach: Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie, Politechnice Lubelskiej, UMCS-ie i Uniwersytecie Medycznym gościli w restauracji Koncertowa przyrządzając, pod czujnym okiem Pani Elżbiety Wójcik, potrawy które pojawiają się na wielu świątecznych lubelskich stołach. Przygotowanie barszczu wigilijnego z uszkami, kapusty z grzybami, śledzia wigilijnego w oleju rzepakowym, racuchów turowskie oraz kutii było wielkim wyzwaniem, które nasi goście podjęli z ogromnym entuzjazmem i zaangażowaniem.

  Po wspólnym gotowaniu nastąpił moment dzielenia się opłatkiem, zwyczaj zupełnie nieznanym dla studentów pochodzących z różnych zakątków świata, którzy z ciekawością smakowali biały, kruchy wypiek wymieniając serdeczności. Nadszedł czas na degustację. Wszyscy zasiedli do wigilijnego stołu, aby skosztować przyrządzonych potraw. Zmagania kulinarne wzbogacone zostały o wykład przybliżający zebranym zwyczaje świąteczne Lubelszczyzny.

  Oprócz umiejętności kulinarnych studenci mieli okazję sprawdzenia swoich zdolnościami manualnych i wokalnych wykonując charakterystyczne dla tej części Polski ozdoby ze słomy oraz śpiewając kolędę w języku polskim, co okazało się nie lada wyzwaniem.

  Było to niezwykłe i wyjątkowe spotkanie, które stworzyło okazję do poznania naszej tradycji, kultury i zwyczajów związanych z obchodzeniem Bożego Narodzenia, a także do nawiązania nowych kontaktów.
  Projekt jest przykładem tego, że dobre relacje międzyludzkie owocują właściwymi relacjami w różnych dziedzinach życia – zarówno w wymiarze krajowym, jak i międzynarodowym, a wspólne przebywanie w świątecznej atmosferze, jest dobrem samym w sobie bez względu na to jakim językiem mówimy.
  Projekt był objęty Honorowym Patronatem Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego Prof. dr hab. Zygmunta Litwińczuka, oraz Patronatem Radia Lublin, TVP 3 i Kuriera Lubelskiego.
  Partnerami warsztatów byli: Województwo Lubelskie, Restauracja Koncertowa, Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UP oraz Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS.

  Galeria

 • Warsztaty turystyczne w języku angielskim

  Warsztaty turystyczne w języku angielskim dla uczniów Szkoły Vetterów

  13 maja 2022 r. odbyły się warsztaty turystyczne w języku angielskim zorganizowane przez Centrum Nauczania Języków Obcych i Certyfikacji Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. W zajęciach brali udział uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie oraz studenci kierunku Turystyka i Rekreacja Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Spotkanie rozpoczęła Pani Kierownik Centrum mgr Joanna Rączkiewicz-Gołacka, która przywitała przybyłych na Uniwersytet gości oraz zapoznała ich z ofertą kształcenia językowego prowadzonego przez CNJOiC, a także przedstawiła informacje dotyczące możliwości uzyskania międzynarodowych certyfikatów językowych Telc, MONDIALE English and German Test oraz LanguageCert.

  Główna część spotkania poświęcona była turystyce w Albanii. Pani mgr Ewa Koproń wykładowca Centrum zapoznała młodzież z tematyką warsztatów oraz przedstawiła przebywających na naszej Uczelni wykładowców języków specjalistycznych z Agricultural University of Tirana w Albanii. Dr Elsa Zela poprowadziła warsztaty językowe ‘Tourism in Albania’, w trakcie których uczniowie i studenci mogli doświadczyć wirtualnej podróży przez Albanię, kraj zachwycający bogactwem krajobrazów, mnogością atrakcji turystycznych, monumentalnych zabytków kulturowych, otwartością i gościnnością mieszkańców. Słuchacze zafascynowani malowniczym kanionem Gjipe, Jeziorem Szkoderskim, magicznym „Niebieskim okiem”, Berat, określanym „miastem tysiąca okien”,  Gjirokastër, zwanym „miastem tysiąca schodów” zadawali liczne pytania świadczące o dużym zainteresowaniu tematyką, jednocześnie wykorzystując okazję sprawdzenia swoich umiejętności językowych.
  Zespół Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie jest Szkołą o wysokiej renomie i ponad 160-letniej tradycji. W placówce prowadzone jest kształcenie ponadpodstawowe na poziomie technikum o specjalnościach, m.in. technik organizacji turystyki i technik hotelarstwa. Spotkanie zainicjowało cykl warsztatów z udziałem młodzieży z zaprzyjaźnionych placówek oświatowych z Lublina i okolic.

  Galeria

 • Walne Zebranie SERMO 24–25.11.2022

  Stowarzyszenie Akademickich Ośrodków Nauczania Języków Obcych SERMO działające od 2006 zrzesza kadrę kierowniczą ośrodków akademickich zajmujących się nauczaniem języków obcych.
  Kolejni kierownicy Centrum Nauczania Języków Obcych i Certyfikacji UP w Lublinie zasilają szeregi SERMO włączając się w działania mające na celu podnoszenie jakości nauczania języków obcych i wdrażanie dobrych praktyk.
  W dniach 24-25.11.2022 r. mgr Joanna Rączkiewicz-Gołacka Kierownik Centrum Nauczania Języków Obcych i Certyfikacji UP w Lublinie oraz mgr Anna Gruszecka Koordynator Zespołu Języka Niemieckiego, Francuskiego i Rosyjskiego wzięły udział w Walnym Zebraniu Wyborczym, w czasie którego wybrano nowy Zarząd Stowarzyszenia oraz Komisję Rewizyjną na kadencję 2022-2026. W drugim dniu spotkania uczestnikom zaproponowano udział w warsztatach poświęconych inicjowaniu aktywności AOJ w programach krajowych i międzynarodowych. Wydarzenie uświetnił wykład Pana prof. dr hab. n. med. Jarosław Drożdż – konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie kardiologii, który podzieli się swoją wiedzą z zakresu dbałości o zdrowie fizyczne i psychiczne.

 • Warsztaty w języku angielskim Erasmus+

  12 grudnia 2022 r. odbyło się kolejne z cyklu spotkanie z udziałem młodzieży z zaprzyjaźnionych placówek oświatowych z Lublina, warsztaty w języku angielskim zatytułowane ‘Erasmus+ Student Mobility – Learn More…’ zorganizowane przez Centrum Nauczania Języków Obcych i Certyfikacji Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

  W zajęciach wzięli udział uczniowie klasy o profilu turystycznym z Zespołu Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie, pod opieką Pani Beaty Siczek, nauczyciela języka angielskiego, oraz studenci kierunku Turystyka i Rekreacja Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

  Pani Kierownik Centrum mgr Joanna Rączkiewicz-Gołacka rozpoczynając spotkanie, przywitała przybyłych gości, zaprezentowała ofertę edukacyjną Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie oraz zapoznała młodzież z działalnością Centrum Nauczania Języków Obcych i Certyfikacji w zakresie nauczania języków obcych oraz możliwości uzyskania międzynarodowych certyfikatów językowych TELC, MONDIALE English and German Test oraz LanguageCert.

  Główna część spotkania poświęcona była mobilności akademickiej Erasmus Plus, programu Unii Europejskiej wspierającego wymianę studentów oraz mobilność kadry dydaktycznej uczelni wyższych. Pani mgr Ewa Koproń wykładowca Centrum zapoznała młodzież z tematyką warsztatów oraz przedstawiła studentów Turystyki i Rekreacji, którzy w ubiegłym i bieżącym roku akademickim odbywali studia za granicą oraz realizowali międzynarodowe projekty edukacyjne, działając w ramach programu Erasmus+.

  Pani Ada Wójtowicz, studentka III roku I stopnia kierunku Turystyka i Rekreacja, przedstawiła prezentację dotyczącą mobilności studenckiej Erasmus+, w której uczestniczyła realizując swój program studiów w semestrze letnim 2021-2022, w Cyprus European University in Nicosia, na Cyprze.  Relacja była niezwykle zajmująca i informatywna. Pierwszą część zaplanowano w formie cennego poradnika dla studenta zdecydowanego na edukacyjną przygodę w ramach programu Erasmus+ (lista niezbędnych dokumentów, formalności związane z zakwaterowaniem, praktyczne porady dla wyjeżdżających), następnie omówiony został program zajęć i forma realizowanych treści (zajęcia teoretyczne i ćwiczenia praktyczne, spotkania z pracownikami branży turystycznej, wymiana doświadczeń). A w tle malownicze obrazy bujnej roślinności, urzekającej przyrody, turkus wody oraz archeologiczne zabytki Cypru (Nicosia, Ledra, Famagusta Gate) i kultury śródziemnomorskiej.

  Pani Ewa Wach oraz Pan Alan Wawrzyńczak, studenci I roku II stopnia kierunku Turystyka i Rekreacja, przedstawili relację ze swojego pobytu w Kłajpedzie na Litwie w październiku 2022 r. Organizatorem międzynarodowego projektu Biznes w Turystyce, który realizowali, był Uniwersytet w Kłajpedzie, Klaipeda State University of Applied Sciences, na Litwie. Celem projektu było użycie Systemu Informacji Geograficznej (GIS) w celu rozpowszechniania turystycznych zasobów przyrodniczych i kulturowych różnych regionów turystycznych. Studenci UP analizowali Region Lubelszczyzny, tworzyli statyczne mapy szlaków turystycznych z użyciem oprogramowania ArcGIS Pro, w formacie ArcGIS i aplikacji StoryMap. Uczestnikami tego projektu byli studenci z Polski, Łotwy i Litwy, wspólnie tworzący cyfrowe szlaki turystyczne na obszarach swoich państw. W przedstawionej prezentacji nie zabrakło również atrakcji turystycznych zwiedzanych miejsc – zachwycające zdjęcia wybrzeża Bałtyku i miast portowych, Parku Narodowego Samogitia, zabytków Kłajpedy i Palangi, eksponatów muzeum bursztynu i Muzeum Zimnej Wojny.

  Młodzież ze Szkoły Vetterów brała aktywny udział w warsztatach w języku angielskim, uczestnicząc w Quizie przygotowanym przez studentów sprawdzającym zrozumienie prezentowanych treści. Uczniowie angażowali się również w dyskusję wykorzystując okazję do sprawdzenia swoich umiejętności językowych.

  Miłą niespodzianką dla gości były podarunki przygotowane przez Biuro Rekrutacji i Promocji Kształcenia Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

 • Webinaria językowe - grudzień 2022 roku

  W dniu 08.12.2022 roku wykładowcy języka niemieckiego Centrum Nauczania Języków Obcych i Certyfikacji uczestniczyli w e-webinarium zorganizowanym przez wydawnictwo Hueber. Szkolenie prowadziła Pani Anna Ralston-Schmid – wieloletnia nauczycielka języka niemieckiego jako obcego. Szkolenie dotyczyło różnorodności językowej oraz zagadnień z zakresu kultury w krajach niemieckiego obszaru językowego. Wykładowcy zapoznali się z najnowszymi metodami nauczania, a dzięki udziałowi nauczycieli języka niemieckiego z różnych krajów mieli możliwość bogatej wymiany doświadczeń.

  Anna Ralston-Schmid ist seit vielen Jahren als ESL und DaF Lehrerin tätig und ist Spezialistin für Online und Blended Learning. Außerdem leitet sie als selbstständige Trainerin und für das Goethe-Institut Fortbildungen für Lehrkräfte im In- und Ausland und online.

  Marta Nowak is an experienced, passion-driven Academic English teacher and a certified coach. She combines her international experience, professionalism, creativity and an action-oriented approach in teaching and coaching. Bringing world-class EAP experience into the Polish higher  education context.

  Również w czwartek 8.12.2022 tym razem w siedzibie CNJOiC UP w Lublinie odbyło się kolejne z cyklu warsztatów szkolenie poświęcone Nauczaniu języka akademickiego.

  Warsztat poprowadziła Pani Marta Nowak wykładowca na Uniwersytecie Warszawskim,  Uniwersytecie Otwartym Uniwersytetu Warszawskiego, Durham University, ekspert National Geographic Learning. Szkolenie dotyczyło roli krytycznego myślenia oraz rozwijania argumentacji w dialogu w kontekście uniwersyteckim.

  Bazą do dyskusji były przykłady zaczerpnięte z podręcznika PATHWAYS ilustrujące, w jaki sposób podręcznik ten prowadzi studentów od wiedzy na wyższe poziomy kompetencji językowych przygotowując ich do bardziej dojrzałego i świadomego działania w środowisku akademickim i poza nim.

  W szkoleniu udział wzięli nie tylko wykładowcy języka angielskiego, ale również języka niemieckiego, rosyjskiego, francuskiego oraz łacińskiego, którzy wysoko ocenili poziom merytoryczny warsztatu.

  Przedświąteczne grudniowe popołudnie umiliły również podarunki od Wydawnictwa National Geographic.

  Pani Marcie towarzyszył Pan Adrian Chróstowski specjalista ds. kluczowych klientów wydawnictwa NGL, który zapowiedział kolejne spotkania z tego cyklu zaplanowane na przyszły roku.

 • IX Kongres Językowy PASE 6-7 maja 2023 r.

  IX Kongres Językowy PASE

  „The Obstacle Is the Way – kreatywne odpowiedzi na nowe wyzwania w edukacji językowej”

  Warszawa, 6-7 maja 2023 r.

  Wzorem lat ubiegłych odbył się Kongres Językowy organizowany przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Jakości w Nauczaniu Języków Obcych PASE. Tegoroczne wydarzenie odbyło się na Uniwersytecie SWPS w Warszawie.

  Celem spotkania było zademonstrowanie kreatywnych sposobów na radzenie sobie z wyzwaniami w polskiej edukacji.
  W Kongresie wzięło udział 340 uczestników z całej Polski ze wszystkich typów szkół.
  Gośćmi specjalnymi Kongresu byli: Hugh Dellar, Jon Hird, Chaz Pugliese, prof. Jacek Pyżalski

  Dwa, pełne wrażeń, dni umożliwiły spotkanie się z najlepszymi polskimi i zagranicznymi ekspertami-prelegentami, pracownikami naukowymi, nauczycielami wszystkich języków obcych, glottodydaktykami, lektorami jak również pasjonatami języków obcych. Wśród uczestników wydarzenia nie zabrakło również delegacji z Centrum Nauczania Języków Obcych i Certyfikacji UP w Lublinie. Pracownicy CNJOiC:  mgr Daniel Zagrodnik i mgr Agnieszka Germain, po uroczystym otwarciu Kongresu przez Witolda Machlarza – Prezesa Zarządu PASE, wysłuchali ciekawych, tematycznie inspirujących wykładów podzielonych na trzy części: ścieżka metodyczna, ścieżka anglojęzyczna, ścieżka rozwojowa oraz biznes.

  Paneliści podzielili się kreatywnymi sposobami na radzenie sobie z wyzwaniami, jakie przed edukacją stawia współczesny świat. Podczas drugiego popandemicznego Kongresu w formie stacjonarnej wszyscy uczestnicy skupili się na własnym rozwoju – doskonaleniu zawodowemu, skorzystali z dostępu do produktów i oferty wydawniczej partnerów wydarzenia, takich jak: Oxford University Press, Macmillan Education, LangLion, Polanglo i in. Był to czas na dyskusję, wymianę poglądów i spostrzeżeń, pogłębienie wiedzy językowej oraz inspirację do dalszej pracy dydaktycznej.

  Daniel Zagrodnik

              

 • Dzień Kariery 25 kwietnia 2023 r.

  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie gościł pracodawców i przedstawicieli instytucji publicznych w ramach zorganizowanego w dniu 25 kwietnia 2023 r. Dnia Kariery 2023. Uroczystego otwarcia dokonali: Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie – prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk, Wicewojewoda Lubelski – Bolesław Gzik, Wicemarszałek Województwa Lubelskiego – Zbigniew Wojciechowski oraz Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. społecznych – Monika Lipińska. Wydarzenie wzbudziło ogromne zainteresowanie wśród studentów oraz absolwentów lubelskich uczelni. Osoby wchodzące na rynek pracy miały okazję do bezpośredniego kontaktu z ponad 50 pracodawcami, którzy przedstawili szeroką i różnorodną ofertę miejsc zatrudnienia, praktyk zawodowych oraz staży.

  Centrum Nauczania Języków Obcych i Certyfikacji UP w Lublinie miało również sposobność do zaprezentowania swojej działalności w zakresie prowadzonych kursów języków obcych oraz języka polskiego jako obcego skierowanych do interesariuszy wewnętrznych jak i zewnętrznych. CNJOiC przedstawiło szeroką ofertę kursów przygotowujących do egzaminów certyfikujących z języka angielskiego, niemieckiego oraz polskiego (TELC, MONDIALE testing, LanguageCert) na różnych poziomach biegłości językowej (od A1 do C1), konwersacyjnego kursu języka polskiego dla obcokrajowców oraz kursu języka polskiego przygotowującego do uzyskania Karty Polaka, jak również egzaminów certyfikujących przeprowadzanych w CNJOiC jako licencjonowanym ośrodku egzaminacyjnym TELC oraz akredytowanym centrum MONDIALE Testing.


   

   

 • I Międzyuczelniany Konkurs na Prezentację Multimedialną

  20 maja 2023 roku w Centrum Nauczania Języków Obcych i Certyfikacji Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie odbył się etap finałowy I Międzyuczelnianego Konkursu na prezentację multimedialną w języku angielskim związaną ze studiowaną dziedziną. 

  Finaliści konkursu

  Celem konkursu było propagowanie nauki języka angielskiego wśród studentów lubelskich uczelni oraz doskonalenie ich kompetencji językowych, ze szczególnym naciskiem na słownictwo specjalistyczne z dziedziny naukowej związanej z kierunkiem studiów uczestników konkursu. 

  Nagrody w konkursie

  Studenci nie zawiedli, dopisując frekwencją oraz prezentując ogromne zaangażowanie i wysoki poziom merytoryczny.

  Międzyuczelniane jury w składzie mgr Monika Szabelska (Politechnika Lubelska), mgr Witold Piech (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie), mgr Dariusz Kożuch (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie) wyłoniło zwycięzców w dwóch kategoriach.

  W kategorii Studia pierwszego stopnia laureatami zostali:

  I miejsce – Urszula Żywicka, turystyka i rekreacja, UMCS

  II miejsce – Oksana Breslavska, biotechnologia, UMCS

  III miejsce – Michał Staniak, inżynieria chemiczna i procesowa, UP w Lublinie

  W kategorii Studia drugiego stopnia i studia jednolite magisterskie nagrodzeni zostali:

  I miejsce – Amelia Twarogal, weterynaria, UP w Lublinie

  II miejsce – Yevheniia Smirnova, biotechnologia, UMCS

  III miejsce – Adrian Szałkowski, geoinformatyka, UMCS

  I miejsce w kategorii Studia pierwszego stopnia – Urszula Żywicka, UMCS oraz 1 miejsce w kategorii Studia drugiego stopnia – Amelia Twarogal, UP w Lublinie.

  III miejsce w kategorii Studia pierwszego stopnia – Michał Staniak, UP w Lublinie.

  Pomysłodawcą i inicjatorem przedsięwzięcia była mgr Joanna Rączkiewicz-Gołacka, kierownik Centrum Nauczania Języków Obcych i Certyfikacji oraz ogólnopolski koordynator sekcji zajmującej się nauczaniem języków specjalistycznych w Stowarzyszeniu Nauczycieli Języka Angielskiego w Polsce IATEFL Poland. Organizatorami konkursu byli Centrum Nauczania Języków Obcych i Certyfikacji UP w Lublinie oraz sekcja ESP SIG IATEFL Poland.

  Konkurs objęty został Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego Jarosława Stawiarskiego oraz Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie prof. dr hab. Krzysztofa Kowalczyka.

  Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki dr hab. Urszula Kosior-Korzecka, prof. uczelni, Jury oraz Organizatorzy Konkursu w otoczeniu finalistów Etapu Międzyuczelnianego.

  W uroczystości ogłoszenia wyników udział wzięła Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki dr hab. Urszula Kosior-Korzecka, prof. uczelni, która wręczyła finalistom stosowne dyplomy oraz nagrodę dla najlepszego studenta Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Nagrodami w konkursie były: roczny kurs języka angielskiego ufundowany przez Wydawnictwo National Geographic Learning oraz egzamin LTE ufundowany przez firmę certyfikującą LanguageCert. Sponsorami pozostałych nagród byli: MM Publications, Pearson, Oxford University Press oraz Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki.

  Zdjęcia: Maciej Niedziółka/DRiP

  Galeria

 • Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia SERMO - 16.11-17.11.2023

  W dniach 16.11-17.11.2023 r. w murach Politechniki Warszawskiej odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia SERMO. Centrum Nauczania Języków Obcych i Certyfikacji UP w Lublinie reprezentowały mgr Joanna Rączkiewicz-Gołacka Kierownik Centrum oraz mgr Anna Gruszecka Koordynator Zespołu Języka Niemieckiego, Francuskiego i Rosyjskiego. Uczestnicy spotkania wzięli również udział w szkoleniu Project Based Learning na zajęciach języka obcego przeprowadzonym przez dr. inż. Piotra Pałkę, adiunkta Instytutu Informatyki Stosowanej na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej.W dniach 16.11-17.11.2023 r. w murach Politechniki Warszawskiej odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia SERMO. Centrum Nauczania Języków Obcych i Certyfikacji UP w Lublinie reprezentowały mgr Joanna Rączkiewicz-Gołacka Kierownik Centrum oraz mgr Anna Gruszecka Koordynator Zespołu Języka Niemieckiego, Francuskiego i Rosyjskiego. Uczestnicy spotkania wzięli również udział w szkoleniu Project Based Learning na zajęciach języka obcego przeprowadzonym przez dr. inż. Piotra Pałkę, adiunkta Instytutu Informatyki Stosowanej na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej.

 • Dzień Otwartych Drzwi 2024

  Dzień Otwartych Drzwi 2024

   

  7 marca 2024 w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie odbył się Dzień Otwartych Drzwi, w czasie których uczniowie szkół średnich mogli zapoznać się z ofertą studiów, poznać studentów, wykładowców i pracowników UP w Lublinie oraz poczuć atmosferę nauki i zabawy jak również włączyć się w akcję charytatywną.
  Oficjalna część spotkania rozpoczęła się od przemówieniami Rektora UP w Lublinie prof. dr hab. Krzysztofa Kowalczyka oraz Pani Prorektor ds. studenckich i dydaktyki dr hab. Urszuli Kosior-Korzeckiej, prof. uczelni.
  Wręczono pamiątkowe dyplomy za współpracę na rzecz Uniwersytetu, które otrzymali: zastępca prezydenta miasta Lublin ds. oświaty i wychowania dr Mariusz Banach, a także członek Zarządu Województwa Lubelskiego Bartłomiej Bałaban.
  Wśród pracowników UP w Lublinie, którzy otrzymali podziękowania za szczególne zaangażowanie w realizację współpracy pomiędzy Uniwersytetem a lubelskimi szkołami ponadpodstawowymi znalazła się Pani Kierownik Centrum Nauczania Języków Obcych i Certyfikacji mgr Joanna Rączkiewicz-Gołacka.

  Wśród ponad 40 stoisk, prezentujących różnorodność i wyjątkowość kierunków studiów oraz bogatą ofertę poza dydaktyczną naszego Uniwersytetu odwiedzić można było stoisko Centrum Nauczania Języków Obcych i Certyfikacji oraz zapoznać się z szeroką ofertą edukacyjną w zakresie prowadzonych kursów języków obcych oraz języka polskiego jako obcego. Pracownicy CNJOiC promowali kursy przygotowujące do egzaminów certyfikujących z języka angielskiego, niemieckiego oraz polskiego (TELC, MONDIALE testing, LanguageCert) na różnych poziomach biegłości językowej (od A1 do C1), konwersacyjne kursy języka polskiego dla obcokrajowców oraz kurs języka polskiego przygotowujący do uzyskania Karty Polaka, jak również egzaminy certyfikujące przeprowadzane w CNJOiC jako licencjonowanym ośrodku egzaminacyjnym TELC oraz akredytowanym centrum MONDIALE Testing.
  Nasze stoisko odwiedzili: JM Rektor UP w Lublinie prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk, Członek Zarządu Województwa Lubelskiego Bartłomiej Bałaban, Pani Prorektor ds. studenckich i dydaktyki dr hab. Urszula Kosior-Korzecka, prof. uczelni, Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. Bartosz Sołowiej, Pani Kierownik Działu Promocji i Rekrutacji mgr Agnieszka Wasilak oraz Felek- maskotka naszego Uniwersytetu.

  Młodzież szkół średnich wzięła udział w warsztatach językowych oferowanych przez pracowników CNJOiC. Poniższe propozycje warsztatów cieszyły się dużym zainteresowaniem naszych przyszłych studentów:

  • When pigs CAN fly, mgr Dominika Zawadzka
  • British food and drinks, mgr Agnieszka Germain
  • Professional Language Skills in Veterinary Medicine, mgr Joanna Piechnik, mgr Agnieszka Szczepanowska
  • English Cooking – a Lesson for Future Dietetics Students, mgr Daniel Opydo, mgr inż. Aleksandra Rolewicz
  • Usual Problems with Little Animals, mgr Andrzej Muciek
  • Fałszywi przyjaciele w języku rosyjskim. Kilka słów o pułapkach językowych, mgr Daniel Zagrodnik
 • Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia SERMO 16-17.05.2024

  W dniach 16.05-17.05.2024 r. w murach Politechniki Poznańskiej odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia SERMO. Centrum Nauczania Języków Obcych i Certyfikacji UP w Lublinie reprezentowały mgr Joanna Rączkiewicz-Gołacka Kierownik Centrum oraz mgr Anna Gruszecka Koordynator Zespołu Języka Niemieckiego, Francuskiego i Rosyjskiego. Uczestnicy spotkania wzięli również udział w szkoleniu Rozwój pracownika dydaktycznego w centrach językowych w uczelniach wyższych oraz Prezentacji PBL – Follow up (ankiety studenckie, doświadczenia lektorów, SJO PW)

 • II Międzyuczelniany Konkurs na prezentację multimedialną w języku angielskim związaną ze studiowaną dziedziną

   

  W dniu 18 maja 2024 roku w Centrum Nauczania Języków Obcych i Certyfikacji Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie odbył się etap finałowy II Międzyuczelnianego Konkursu na prezentację multimedialną w języku angielskim związaną ze studiowaną dziedziną. Konkurs zorganizowany został przez CNJOiC UP w Lublinie, współorganizatorem konkursu było Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Angielskiego w Polsce IATEFL Poland. Celem konkursu jest propagowanie nauki języka angielskiego wśród studentów lubelskich uczelni oraz doskonalenie ich kompetencji językowych, ze szczególnym naciskiem na słownictwo specjalistyczne z dziedziny naukowej związanej z kierunkiem studiów uczestników konkursu. Studenci kierunków przyrodniczo-technicznych lubelskich uczelni rywalizowali w dwóch kategoriach: studia pierwszego stopnia oraz studia drugiego stopnia i studia jednolite magisterskie.

  Międzyuczelniane jury pod przewodnictwem mgr. Witolda Piecha z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w składzie: mgr Witold Piech, mgr Tomasz Trautman, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej oraz mgr Dariusz Kożuch, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie oceniało wypowiedzi studentów w oparciu o następujące kryteria:

  • zawartość merytoryczna,
  • umiejętności językowe,
  • sprawność komunikacyjna,
  • wymowa.

  W kategorii studia pierwszego stopnia laureatami zostali:

  I miejsce – Maja Kucharska, Behawiorystyka Zwierząt UP w Lublinie,

  II miejsce – Michał Nowosadzki, Geoinformatyka UMCS,

  III miejsce – Jakub Jagusiński, Biotechnologia UMCS.

  W kategorii studia drugiego stopnia i studia jednolite magisterskie nagrodzeni zostali:

  I miejsce – Natalia Misiewicz, Bezpieczeństwo i Higiena Pracy UP w Lublinie,

  II miejsce – Dawid Soroka, Gospodarka Przestrzenna UMCS,

  III miejsce – Katarzyna Komar, Behawiorystyka Zwierząt UP w Lublinie.

  W uroczystości ogłoszenia wyników i wręczenia nagród udział wzięła Pani dr hab. Urszula Kosior-Korzecka, prof. uczelni Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki, która wręczyła finalistom dyplomy uznania oraz nagrodę dla najlepszego studenta Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, którą otrzymała pani Maja Kucharska.

  Nagrodami w konkursie były: roczny kurs języka angielskiego ufundowany przez Wydawnictwo National Geographic Learning oraz egzamin LTE ufundowany przez międzynarodową firmę certyfikującą LanguageCert. Sponsorami pozostałych nagród byli: MM Publications, Oxford University Press oraz Pani Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki UP w Lublinie.

  Konkurs objęty został Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego Jarosława Stawiarskiego, JM Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie prof. dr hab. Krzysztofa Kowalczyka oraz Stowarzyszenia Akademickich Ośrodków Językowych SERMO.

  Galeria zdjęć

 • Warsztaty turystyczne 2024: 'Exploring Lublin Is Fun'

  Warsztaty turystyczne w języku angielskim dla uczniów Szkoły Vetterów

  20 maja 2024 r. odbyły się warsztaty turystyczne w języku angielskim zatytułowane ‘Exploring Lublin is Fun’ zorganizowane przez Centrum Nauczania Języków Obcych i Certyfikacji Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
  W zajęciach brali udział uczniowie klasy o profilu turystycznym z Zespołu Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie, pod opieką Pani mgr Beaty Siczek, nauczyciela języka angielskiego, oraz studenci II roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia kierunku Turystyka i Rekreacja Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie: Martyna Daniów, Wiktoria Mikuła, Kamil Onufrijuk, Daria Piłat, Aleksandra Słomianowska, Wiktoria Suda, Zuzanna Węgrzyn, Paweł Sobolewski, Agnieszka Kruk, Darya Pratashchyk, Aliaksandra Pratashchyk, Khrystyna Trotsiuk.
  Pani Kierownik Centrum mgr Joanna Rączkiewicz-Gołacka rozpoczęła spotkanie, przywitała przybyłych na Uniwersytet gości oraz zapoznała ich z ofertą kształcenia językowego prowadzonego przez CNJOiC, a także przedstawiła informacje dotyczące możliwości uzyskania międzynarodowych certyfikatów językowych Telc, MONDIALE English and German Test oraz LanguageCert.
  Główna część spotkania poświęcona była zagadnieniom dotyczącym atrakcyjności turystycznej Lublina jako Miasta Inspiracji oraz Europejskiej Stolicy Młodzieży 2023. Pani mgr Ewa Koproń wykładowca języka angielskiego CNJOiC zapoznała młodzież z tematyką warsztatów oraz przedstawiła studentów II roku Turystyki i Rekreacji, którzy aktywnie włączyli się w przygotowanie zestawów zadań i gier prezentowanych w trakcie spotkania. Pani mgr Dorota Krzysiak wykładowca Centrum koordynowała pracę w poszczególnych grupach, w skład których wchodzili uczniowie oraz studenci.
  Dużym zainteresowaniem cieszyły się prezentacje multimedialne ‘A Trip around Lublin: Cracow Gate, Trinitarian Tower, Underground Route’ oraz ‘Lublin Legends: Devil’s Trial, The Stone of Misfortune, Goldsmith’s Pretty Daughter’ wzbogacone o ćwiczenia językowe ‘Key words’ i ‘Online Quizzes’ umieszczone w aplikacjach anglojęzycznych. Bardzo inspirujące okazało się zadanie z mapą Starego Miasta, na której należało wytyczyć własną trasę turystyczną, w języku angielskim wskazać jak dotrzeć do poszczególnych zabytków: ‘Asking and Giving Directions’ oraz omówić najciekawsze miejsca turystyczne. Dodatkową atrakcją była Gra planszowa: ‘Board Game Lublin Exploring’, która wymagała od graczy dodatkowej wiedzy turystycznej i umiejętności językowych.
  Spotkanie miało formę warsztatową, uczniowie i studenci współdziałający w poszczególnych zespołach aktywnie brali udział w rozwiązywaniu zróżnicowanych zadań, gier i quizów sprawdzających znajomość i zrozumienie treści prezentowanych zagadnień, jednocześnie wykorzystując okazję sprawdzenia swoich umiejętności językowych. Na zakończenie miłą niespodzianką dla gości były podarunki przygotowane przez Dział Rekrutacji i Promocji UP w Lublinie.
  Zajęcia w języku angielskim są kontynuacją cyklu warsztatów z udziałem młodzieży z zaprzyjaźnionych placówek oświatowych z Lublina.

  Ewa Koproń

  Galeria zdjęć

Polish language courses for foreigners

We invite all those interested in learning Polish to attend courses for foreigners.

To meet the needs of people coming to Poland, we have developed curricula combining the use of Polish in everyday life (preparation for integration, functioning in education, on the labour market, in administration and in medical institutions) with a presentation of Polish culture and the customs associated with it.
Polish as a foreign language classes are offered at all levels (A1-C1).

Courses:

 • Free 30-hour Polish language course at all levels (A1-C1) for foreign students studying at the University of Life Sciences in Lublin. It is possible to continue learning Polish throughout the whole cycle of studies.
 • A 100-hour Polish language course to prepare for the TELC Polish language examination at B1-B2 level. The course is aimed at a wide range of internal and external stakeholders and concludes with a TELC certification exam.
 • A 50/100-hour course in conversational Polish for all levels (A1-C1). The aim of the course is to work on fluency of speech in Polish and linguistic correctness. Conversations make it possible to use Polish in various everyday situations.
 • A 100/150-hour Polish language course in preparation for obtaining the Card of the Pole.
  The aim of the course is solid preparation for the examination for granting the Card of the Pole in the territory of the Republic of Poland. The course enables you to learn about the Polish language and cultivate Polish traditions and customs.

Course prices:

No Number of hours Price
1 50 hours 800 PLN
2 100 hours 1400 PLN
3 150 hours 2100 PLN

Enrolment:

Practical and Continuing Education Department,
Głęboka 31, p. 115F, phone number 81 445 66 30.
It is necessary to submit an application-questionnaire and proof of payment for the course. A prerequisite for the start of the course is a group of 12 to 15 participants.In addition, we offer 100-hour English language courses to prepare for the TELC examination at B1, B2, C1 level and German language courses to prepare for the TELC examination at B1, B2 level.

This 100-hour course is aimed at those wishing to broaden their English and German language skills. It prepares you for the TELC exam and takes place at different levels (B1, B2, C1). The course is aimed at students, employees of the University and people from outside the University of Life Sciences in Lublin. The cost of the course is only PLN 1500.

Admission to the course requires the submission of an application-personal questionnaire, proof of course fees to the Department of Practical and Continuing Education. Enrolment for courses begins at the beginning of each academic year.

Egzamin TELC z języka polskiego

W 2015 roku Centrum Nauczania Języków Obcych i Certyfikacji (dawniej SPNJO) poszerzyło swoją ofertę dydaktyczną o nauczanie języka polskiego dla obcokrajowców studiujących w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie.

Rozumiejąc problemy z jakimi stykają się na co dzień obcokrajowcy przyjeżdzający do Polski oraz jak ważna jest dla nich umiejętność skutecznej komunikacji w języku polskim opracowaliśmy programy nauczania łączące posługiwanie się językiem polskim na co dzień, przygotowanie do integracji i funkcjonowania w edukacji, na rynku pracy, w administracji oraz w placówkach medycznych, jak również prezentację kultury polskiej i związane z nią zwyczaje i obyczaje.

Oferta skierowana jest do studentów studiujących w języku polskim, dla studentów pochodzących z różnych zakątków świata studiujących na kierunkach anglojęzycznych oraz dla studentów przebywających na naszym Uniwersytecie w ramach programu Erasmus+.

Zajęcia z języka polskiego jako obcego prowadzone są  na wszystkich  poziomach zaawansowania (A1-C2), przez wykwalifikowanych i doświadczonych wykładowców.

Centrum Nauczania Języków Obcych i Certyfikacji ma również  w swojej ofercie 100-godzinny kurs przygotowujący do egzaminu TELC z języka polskiego na poziomie B1-B2 skierowany do szerokiego grona interesariuszy wewnętrznych oraz zewnętrznych zakończony egzaminem TELC B1-B2.

Kursy:

Bezpłatny 30-godzinny kurs języka polskiego dla studentów obcokrajowców studiujących na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. Istnieje możliwość kontynuacji nauki języka polskiego przez cały cykl studiów.

100-godzinny kurs języka polskiego przygotowujący do egzaminu TELC z języka polskiego na poziomie B1-B2.

Więcej informacji można znaleźć w zakładce Egzaminy licencjonowane lub na stronie TELC B1-B2 .

Курсы польского языка для иностранцев

Приглашаем всех, кто заинтересован в изучении польского языка как иностранного.

Учитывая требования приезжающих в Польшу, мы разработали учебную программу, сочетающую использование польского языка в повседневной жизни (подготовка к интеграции, рынку труда, социокультурная адаптация в сфере образования, администрации и в медицинских учреждениях) с презентацией польской культуры и обычаев.
Занятия польского языка как иностранного проводятся на всех языковых уровнях: от начального до продвинутого и профессионального (A1-C1).

Предлагаемые курсы:

 • Бесплатный 30-часовой курс польского языка на всех языковых уровнях (A1-C1) ориентирован на студентов-иностранцев обучающихся в Университете естественных наук в Люблине. Существует возможность продолжить курс на   протяжении  всего цикла обучения.
 • 100-часовой курс польского языка для подготовки к экзамену  TELC на уровне B1-B2. Курс адресован широкому кругу внутренних и внешних слушателей
  и заканчивается экзаменом.
 • 50/100-часовой курс разговорного польского языка на всех языковых уровнях: от начального до продвинутого и профессионального (A1-C1). Целью курса является работа над беглостью высказываний на польском языке и их правильностью.  Данный курс предоставляет использование польского языка
  в повседневной жизни
 • 100/150-часовой курс польского языка для подготовки к экзамену на Карту Поляка
  Целью курса является солидная подготовка к получению Карты Поляка на территории Республики Польша. В рамках курса обсуждаются вопросы связанные с польским языком, как и культивированием польских традиций и обычаев.

Стоимость курсов:

  Продолжительность Стоимость
1 50 часов 800 зл.
2 100 часов 1400 зл.
3 150 часов 2100 зл.

 

Записаться на курсы:
Центр Практического и Непрерывного Образования,
ул. Глэмбока 31, офис 115F, тел. 81 445 66 30.
Необходимо подать заявку – заполненную анкету с личными данными и подтверждение оплаты за курс.
Курс состоится при наборе групп в количестве 12 – 15 человек.


Дополнительно мы предлагаем 100-часовой курс анлийского языка для подготовки
к экзамену TELC на уровне B1, B2, C1, а также курс немецкого языка для подготовки
к экзамену TELC  на уровне  B1, B2.

Этот 100-часовой курс адресован всем, желающим  расширить свои знания в области английского и немецкого языков. Курс готовит к экзамену  TELC и проходит на разных языковых уровнях (B1, B2, C1). Курс ориентировн на студентов, сотрудников университета, а также внешних слушателей.

Все желающие должны подать в Центр Практического Образования и Повышения Квалицикаций  заявку – заполненную анкету с личными данными, ксерокопию паспорта, подтверждение оплаты за курс. Запись на эти курсы начинается в начале каждого учебного года.

Zasady obowiązujące w Centrum Nauczania Języków Obcych i Certyfikacji UP w Lublinie
Zobacz

Uchwała nr 10/2020-2021 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie przekształcenia Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych w Centrum Nauczania Języków Obcych i Certyfikacji
Zobacz
Zarządzenie nr 132 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie przekształcenia Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych w Centrum Nauczania Języków Obcych i Certyfikacji
Zobacz