Centrum Nauczania Języków Obcych i Certyfikacji

Aktualności:

07.07.2021

Ogłoszenie o naborze pracownika administracyjnego do Centrum Nauczania Języków Obcych i Certyfikacji

Zobacz więcej
26.06.2021

Egzamin Centralny z Języków Obcych - 3-ci termin

Zobacz więcej
24.06.2021

Podziękowanie za wspólną pracę

Zobacz więcej
15.04.2021

Zapisy na egzamin TELC

Zobacz więcej
16.02.2021

Rozkłady Zajęć - semestr letni 2020-21

Zobacz więcej
11.02.2021

Zarządzenie Rektora w sprawie realizacji zajęć dydaktycznych w semestrze letnim 2020/2021

Zobacz więcej
21.12.2020

ZARZĄDZENIE NR 139 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 8 grudnia 2020 r.

Zobacz więcej
14.12.2020

ZARZĄDZENIE NR 139 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 8 grudnia 2020 r.

Zobacz więcej
02.11.2020

Zarządzenie nr 120 Rektora UP w Lublinie w sprawie przedłużenia zdalnego prowadzenia zajęć dydaktycznych

Zobacz więcej
27.10.2020

Zarządzenie nr 115 Rektora UP w Lublinie dotyczące czasowej nauki zdalnej

Zobacz więcej

Kierownik Centrum Nauczania Języków Obcych i Certyfikacji UP w Lublinie

oraz Kierownik Zespołu Języka Angielskiego i Łaciny

mgr Joanna Rączkiewicz-Gołacka

tel. 81-531-96-16

email: joanna.raczkiewicz@up.lublin.pl

Kierownik Zespołu Języka Niemieckiego, Francuskiego i Rosyjskiego

 

 

mgr Anna Gruszecka

tel. 81-531-96-14

e-mail: anna.gruszecka@up.lublin.pl

Zespół Języka Angielskiego i Języka Łacińskiego

mgr Bolibok Adriana

adriana.bolibok@up.lublin.pl

tel. 81-531-96-18

mgr Atkinson Elżbieta

elzbieta.atkinson@up.lublin.pl

tel. 81-531-96-15

mgr Cięszczyk Anna

anna.cieszczyk@up.lublin.pl

tel. 81-531-96-15

mgr Czarnecka Agnieszka

agnieszka.czarnecka@up.lublin.pl

tel. 81-531-96-15

mgr Eustachiewicz-Szulc Anna

anna.eustachiewicz@up.lublin.pl

tel. 81-531-96-15

mgr Germain Agnieszka

agnieszka.germain@up.lublin.pl

tel. 81-531-96-15

mgr Grochowska Małgorzata

malgorzata.grochowska@up.lublin.pl

tel. 81-531-96-15

mgr Grunt Katarzyna

katarzyna.grunt@up.lublin.pl

tel. 81-531-96-15

mgr Kasprzak Jacek

jacek.kasprzak@up.lublin.pl

tel. 81-531-96-15

mgr Krzysiak Dorota

dorota.krzysiak@up.lublin.pl

tel. 81-531-96-15

mgr Kożuch Dariusz

dariusz.kozuch@up.lublin.pl

tel. 81-531-96-15

mgr Mazurek Olga

olga.mazurek@up.lublin.pl

tel. 81-531-96-15

mgr Koproń Ewa

ewa.kopron@up.lublin.pl

tel. 81-531-96-18

mgr Muciek Andrzej

andrzej.muciek@up.lublin.pl

tel. 81-531-96-18

mgr Nowikowski Sławomir

slawomir.nowikowski@up.lublin.pl

tel. 81-531-96-18

mgr Opydo Daniel

daniel.opydo@up.lublin.pl

tel. 81-531-96-18

mgr Piech Witold

witold.piech@up.lublin.pl

tel. 81-531-96-18

mgr Piechnik Joanna

joanna.piechnik@up.lublin.pl

tel. 81-531-96-18

mgr Ponikowska Marzena

marzena.ponikowska@up.lublin.pl

tel. 81-531-96-18

mgr Radkowiak Jolanta

jolanta.radkowiak@up.lublin.pl

tel. 81-531-96-18

mgr Rączkiewicz-Gołacka Joanna

joanna.raczkiewicz@up.lublin.pl

tel. 81-531-96-16

mgr Szczepanowska Agnieszka

agnieszka.szczepanowska@up.lublin.pl

tel. 81-531-96-18

mgr Szewczuk Dorota

dorota.szewczuk@up.lublin.pl

tel. 81-531-96-18

mgr Szwendrowska Monika

monika.szwendrowska@up.lublin.pl

tel. 81-531-96-18

mgr Trembaczowska Iwona

iwona.trembaczowska@up.lublin.pl

tel. 81-531-96-18

mgr Zmysłowska Anna

anna.zmyslowska@up.lublin.pl

tel. 81-531-96-18

Zespół Języka Niemieckiego, Francuskiego i Rosyjskiego

mgr Badurowicz Ewa

ewa.badurowicz@up.lublin.pl

tel. 81-531-96-97

mgr Gruszecka Anna

anna.gruszecka@up.lublin.pl

tel. 81-531-96-14

mgr Szuma Jerzy

jerzy.szuma@up.lublin.pl

tel. 81-531-96-97

mgr Tkaczyk-Wolanin Bogusława

boguslawa.tkaczyk-wolanin@up.lublin.pl

tel. 81-531-96-97

mgr Karolak Elżbieta

elzbieta.karolak@up.lublin.pl

tel. 81-531-96-97

mgr Radomska Bożenna

bozenna.radomska@up.lublin.pl

tel. 81-531-96-97

mgr Rzeszutko-Tarnas Urszula

urszula.rzeszutko-tarnas@up.lublin.pl

tel. 81-531-96-97

Pracownicy Sekretariatu

mgr inż. Małgorzata Dula

malgorzata.dula@up.lublin.pl

tel. 81-531-96-17

mgr Małgorzata Jatczak

malgorzata.jatczak@up.lublin.pl

tel. 81-531-96-17

mgr Edyta Zawada

urlop wychowawczy

 

 • Mondiale Technical English Test (Motet)

  Założone ponad 30 lat temu MONDIALE, z obecną siedzibą w Darmstadt w Niemczech, od 1998 roku jako MONDIALE Testing zajmuje się certyfikowaniem umiejętności językowych w zakresie języków specjalistycznych umożliwiając kandydatom zdawanie egzaminów metodą online w akredytowanych centrach egzaminacyjnych w ich własnym kraju. Egzaminy MONDIALE skierowane są do osób pragnących związać swoją przyszłość zawodową z dziedzinami opartymi na znajomości języka technicznego. Egzaminy językowe przeprowadzane przez MONDIALE są profesjonalne, rzetelne i wiarygodne oraz dostosowane do poziomu znajomości języka; sprawdzają wszystkie umiejętności ujęte w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy (CEFR): mówienie, pisanie, słuchanie i czytanie. Pisemna część egzaminu w formie testu online obejmuje umiejętność czytania, pisania i rozumienia ze słuchu. Umiejętność posługiwania się językiem w mowie sprawdzana jest w formie egzaminu ustnego przeprowadzanego za pośrednictwem Adobe Connect.

  *dla studentów i pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie Darmowy test demo dostępny jest na stronie https://www.mondiale-testing.de/web/en/ 

  Format testu:
  • część pisemna – test online
  • część ustna – Adobe Connect

  Dziedziny dostępne do wyboru w części Writing i Speaking:
  • Civil Engineering
  • Electrical Engineering
  • Mechanical Engineering
  • Information Technology
  • Food Technology
  • Medical English
  • Automotive Industry
  • Oil and Gas

  Sprawdzane poziomy: B1, B2, C1

  Struktura testu (3 opcje do wyboru przez kandydata):
  1. General Technical English Module (test online) + Writing Test (test online)
  2. General Technical English Module (test online) + Speaking Test (Adobe Connect)
  3. General Technical English Module (test online) + Writing Test (test online) + Speaking Test (Adobe Connect)

  Typy zadań:
  General Technical English Module (GTEM) – test wielokrotnego wyboru:

  • 50 zadań gramatyczno-leksykalnych
  • 10 zadań – słuchanie
  • 10 zadań – czytanie ze zrozumieniem

  Writing Test – w oparciu o dziedzinę wybraną przez kandydata przy rejestracji, 2 zadania Speaking Test – w oparciu o dziedzinę wybraną przez kandydata przy rejestracji, 2 zadania

  Czas trwania egzaminu:
  • General Technical English Module – 70 minut
  • Writing Test – 60 minut
  • Speaking Test – 15 minut

  Koszt egzaminów:
  • General Technical English Module + Writing Test – 340 PLN/300 PLN*
  • General Technical English Module + Speaking Test – 340 PLN/300 PLN*
  • General Technical English Module + Writing Test + Speaking Test – 410 PLN/370 PLN*

  *dla studentów i pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie Darmowy test próbny dostępny jest na stronie www.mondiale-testing.com 

 • Mondiale Fachsprachentest Deutsch (Mofad)

  Założone ponad 30 lat temu MONDIALE , z obecną siedzibą w Darmstadt w Niemczech, od 1998 roku jako MONDIALE Testing zajmuje się certyfikowaniem umiejętności językowych w zakresie języków specjalistycznych umożliwiając kandydatom zdawanie egzaminów metodą online w akredytowanych centrach egzaminacyjnych w ich własnym kraju. Egzaminy MONDIALE skierowane są do osób pragnących związać swoją przyszłość zawodową z dziedzinami opartymi na znajomości języka technicznego. Egzaminy językowe przeprowadzane przez MONDIALE są profesjonalne, rzetelne i wiarygodne oraz dostosowane do poziomu znajomości języka; sprawdzają wszystkie umiejętności ujęte w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy (CEF): mówienie, pisanie, słuchanie i czytanie. Pisemna część egzaminu w formie testu online obejmuje umiejętność czytania, pisania i rozumienia ze słuchu. Umiejętność posługiwania się językiem w mowie sprawdzana jest w formie testu ustnego przeprowadzanego za pośrednictwem Adobe Connect.

  MONDIALE Testing, z obecną siedzibą w Darmstadt w Niemczech, od ponad 20 lat zajmuje się certyfikowaniem umiejętności językowych w zakresie języków specjalistycznych umożliwiając kandydatom zdawanie egzaminów metodą online w akredytowanych centrach egzaminacyjnych w ich własnym kraju. Egzaminy MONDIALE skierowane są do osób pragnących związać swoją przyszłość zawodową z dziedzinami opartymi na znajomości języka technicznego. Egzaminy językowe przeprowadzane przez MONDIALE są profesjonalne, rzetelne i wiarygodne oraz dostosowane do poziomu znajomości języka; sprawdzają wszystkie umiejętności ujęte w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy (CEF): mówienie, pisanie, słuchanie i czytanie.

  *dla studentów i pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie Darmowy test demo dostępny jest na stronie https://www.mondiale-testing.de/web/en/  .

  Format testu:
  • część pisemna – test online
  • część ustna – Adobe Connect

  Dziedziny dostępne do wyboru w części Schreiben i Sprechen:
  * Bauingenieurwesen
  * Elektrotechnik
  * Maschinenbau
  * Informationstechnologie
  * Lebensmitteltechnologie
  * Gas und Öl
  * Autoindustrie
  * Medizinisches Englisch

  Sprawdzane poziomy: B1, B2, C1

  Struktura testu (3 opcje do wyboru przez kandydata):
  1. Allgemeiner Fachsprachentest (Online) + Schreiben (Online)
  2. Allgemeiner Fachsprachentest (Online) +Sprechen (Skype/Adobe Connect)
  3. Allgemeiner Fachsprachentest (Online) +Schreiben (Online)+Sprechen (Skype)

  Typy zadań:
  Allgemeiner Fachsprachentest – test wielokrotnego wyboru:
  • 50 zadań gramatyczno-leksykalnych
  • 10 zadań – słuchanie
  • 10 zadań – czytanie ze zrozumieniem

  Schreiben – w oparciu o dziedzinę wybraną przez kandydata przy rejestracji, 2 zadania Sprechen – w oparciu o dziedzinę wybraną przez kandydata przy rejestracji, 2 zadania

  Czas trwania egzaminu:
  • Allgemeiner Fachsprachentest- 70 minut
  • Schreiben – 60 minut
  • Sprechen- 15 minut

  Koszt egzaminów:
  • Allgemeiner Fachsprachentest+ Schreiben – 340 PLN/300 PLN*
  • Allgemeiner Fachsprachentest + Sprechen- 340 PLN/300 PLN*
  • Allgemeiner Fachsprachentest+ Schreiben+Sprechen- 410 PLN/370 PLN*
  *dla studentów i pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
  Darmowy test próbny dostępny jest na stronie www.mondiale-testing.com 

 • The European Language Certificate (telc)

  TELC Language Tests

  THE EUROPEAN LANGUAGE CERTIFICATES (telc

  Od 2006 r. SPNJO UP w Lublinie jest akredytowanym Centrum Egzaminacyjnym telc – The European Language Certificates.

  • Egzaminy telc to gama międzynarodowych certyfikatów sprawdzających i potwierdzających posiadanie umiejętności i kompetencji językowych na 5 poziomach zaawansowania: A1, A2, B1, B2, C1.
  • Egzaminy telc zostały opracowane w oparciu o program i standard przyjęty przez Radę Europy, który umożliwia jednolite ocenianie znajomości języka we wszystkich krajach europejskich.
  • Egzaminy telc zostały opracowane i są administrowane przez organizację non-profit Weiterbuildungs -Testsysteme GmbH (WBT) z siedzibą we Frankfurcie nad Menem. WBT jest członkiem Stowarzyszenia Europejskich Organizacji Association of Language Testers in Europe, nadających certyfikaty językowe na arenie międzynarodowej i posiada wieloletnie doświadczenie w sprawdzaniu kompetencji językowych.
  • Certyfikaty telc znajdują się na liście dokumentów potwierdzających znajomość języka obcego przy przeprowadzaniu postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (Dz.U. z 1999 r. Nr 49, poz.483, z późn. zm. www.usc.gov.pl).
  • Certyfikaty telc adresowane są nie do lingwistów, lecz do np. inżynierów, techników, urzędników, lekarzy, prawników, ekonomistów, a także studentów kierunków nielingwistycznych, Przygotowanie do egzaminu telc pozwala zdobyć umiejętności nie tylko językowe, ale również wiedzę w jaki sposób radzić sobie w sytuacjach zawodowych wykorzystując język obcy.
  • Egzaminy telc składają się z części pisemnej oraz ustnej.

  * Część pisemna to teksty do czytania i słuchania ze zrozumieniem; część ustna to rozmowa w danym języku. Poszczególne części egzaminu mogą się w pewnym stopniu różnić w zależności od poziomu, ale nie języka. Struktura egzaminu jest identyczna dla wszystkich języków i wygląda następująco:

  * Część pisemna sprawdza umiejętność zrozumienia ogólnego sensu tekstów autentycznych, które należy przeczytać oraz tekstów, które należy wysłuchać.

  *  Kolejnym zadaniem jest napisanie listu do instytucji, lub osoby prywatnej.

  *  Część gramatyczna polega na uzupełnieniu tekstów brakującymi wyrazami.

  * Część ustna składa się z trzech zadań, które muszą wspólnie rozwiązać dwaj kandydaci w przeprowadzanej między sobą rozmowie.

  Pełna oferta testów modelowych jest dostępna na stronie:

  https://www.telc.net/

  https://www.telc.net/en/candidates/language-examinations.html

 • LanguageCert

   

  LanguageCert Registration Centre

  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie nawiązał współpracę z uznaną międzynarodową instytucją egzaminacyjną LanguageCert, zajmującą się profesjonalną certyfikacją językową w skali globalnej.
  Dzięki temu studenci, wykładowcy i pracownicy UP w Lublinie, chcący zdawać LanguageCert Test of English (LTE), mogą skorzystać nawet z 25% zniżki!

  Czym jest LTE LanguageCert Test of English?

 • Nasze Certyfikaty

   

   

   

 Rozkłady Zajęć – Studia Stacjonarne – Semestr Letni 2020-21

Wydział Agrobioinżynierii

Wydział Biologii Środowiskowej

 Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki

Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii

Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu

Wydział Inżynierii Produkcji

 

Konsultacje pracowników Centrum
01.07. – 31.08.2021

język angielski, język łaciński

 

język francuski, niemiecki, rosyjski

 

Plan Urlopów Wypoczynkowych Pracowników Centrum
Zobacz

Historia Centrum

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych (obecnie Centrum Nauczania Języków Obcych i Certyfikacji) zostało powołane 1 września 1955 r. jako jednostka międzywydziałowa Wyższej Szkoły Rolniczej w Lublinie.

Pierwszą siedzibą SPNJO były dwa pomieszczenia przy ul. J. Osterwy. W tym czasie, w latach 1955–1967, obowiązki kierownika pełniła mgr Helena Wolska, a kadra lektorska liczyła zaledwie 7 lektorów prowadzących zajęcia dla trzech Wydziałów studiów stacjonarnych oraz Rolniczego Studium Zaocznego.

Wraz z rozwojem Uczelni zmieniało się również Studium. Zatrudniono więcej pracowników dydaktycznych w celu kształcenia coraz większej liczby studentów. Zadaniem SPNJO było przygotowanie studentów do posługiwania się obcojęzyczną literaturą naukową i zawodową oraz do bezpośredniego porozumiewania się na międzynarodowych zjazdach i praktykach zagranicznych, podczas wyjazdów turystycznych lub zawodowych oraz w życiu prywatnym. Podczas lektoratów przekazywano młodzieży również wartości humanistyczne, co miało ogromne znaczenie na uczelni typu rolniczego.

Oprócz zajęć programowych organizowano kursy dla studentów wyjeżdżających na praktyki zagraniczne, a także kursy językowe dla młodych pracowników naukowych wyjeżdżających na zagraniczne staże, kongresy, zjazdy naukowe. Pomagano zarówno studentom, jak i pracownikom w prowadzeniu korespondencji, przygotowywaniu streszczeń publikacji naukowych i udzielano potrzebnych konsultacji. Lektorzy SPNJO przez wiele lat wyjeżdżali jako opiekunowie grup studenckich odbywających praktyki zawodowe w NRD.

Dydaktycy pracowali w ramach zespołów językowych, co w znacznym stopniu usprawniło organizację pracy. Duże znaczenie miała działalność autorska lektorów w zakresie opracowywania i wydawania podręczników do nauki języków obcych oraz słowników specjalistycznych, zbiorów tekstów obcojęzycznych i wszelkich pomocy naukowych.

Wykładowcy Centrum systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe, uczestnicząc w kursach krajowych, warsztatach metodycznych i kursach zagranicznych. XXI wiek i wstąpienie Polski do Unii Europejskiej stworzyły nowe możliwości dynamicznego rozwoju i podniesienia rangi lektoratów języków obcych. W ramach ówczesnego Studium powstał licencjonowany ośrodek egzaminacyjny TELC (The European Language Certificate), w którym od wielu lat przeprowadzane są egzaminy certyfikatowe z języka angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego. Certyfikat TELC uzyskany po zdaniu egzaminu jest honorowany przez liczne instytucje i pracodawców w kraju i za granicą. Pozwala także na ubieganie się o stypendium programu Socrates/Erasmus.

Obecnie CNJOiC ma swoje pomieszczenia na drugim piętrze w nowoczesnym budynku Centrum Innowacyjno – Wdrożeniowego Nowych Technik i Technologii Uniwersytetu Przyrodniczego przy ulicy Głębokiej 28. Studium dysponuje 5 salami multimedialnymi, 2 salami komputerowymi (każda po 16 stanowisk komputerowych), oraz 4 pokojami lektorskimi. Zajęcia odbywają się zarówno w siedzibie Studium, jak i w gmachu Agro II. Studium zatrudnia obecnie 41 osób na etatach dydaktycznych oraz trzy osoby na etatach administracyjnych. Prowadzone są lektoraty z języka angielskiego, francuskiego, niemieckiego, rosyjskiego, łacińskiego. Studenci przyjeżdzający na UP w ramach programu ERASMUS + oraz studenci kierunków anglojęzycznych korzystają z oferty nauczania języka polskiego. W ciągu jednego roku akademickiego Studium organizuje zajęcia dla około 4200 studentów, wykonując dla nich ok. 15 000 godzin. W sesji egzaminacyjnej do egzaminu B2 łącznie ze wszystkich języków przystępuje każdorazowo ok. 1500 studentów. W latach 2007- 2018 ówczesne Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych organizowało Dzień Języków Obcych w ramach Dni Kultury Studenckiej.

W świetle nowych trendów w nauczaniu języków obcych, w związku z otwarciem na świat, zadania Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych nabierają nowego znaczenia i stawiają przed nami nowe wyzwania. Od roku akademickiego 2004/2005 realizowane są ujednolicone programy nauczania kończące się Egzaminem Centralnym z języka obcego na B2, B2+ lub C1. W opracowaniu tych programów oparto się na wytycznych Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (CEFR), co umożliwiło określenie poziomu zaawansowania studenta w skali wyznaczonej przez Radę Europy.

Centrum Nauczania Języków Obcych i Certyfikacji jest członkiem Stowarzyszenia Akademickich Ośrodków Nauczania Języków Obcych SERMO. Reprezentantami ośrodków w SERMO są ich kierownicy i osoby przez nich delegowane. Od powstania SERMO w 2006 roku kolejni kierownicy SPNJO aktywnie uczestniczyli w pracach Stowarzyszenia na rzecz podnoszenie kwalifikacji kadry kierowniczej oraz integracji środowiska lektorów języków obcych zatrudnionych na polskich uczelniach.

W roku 2014 Studium stało się siedzibą Lubelskiego Ośrodka Regionalnego oraz Ogólnopolskiej Grupy Tematycznej zajmującej się nauczaniem języka specjalistycznego (ESP SIG – English for Special Purposes Special Interest Group), działających w ramach IATEFL Polska, organizacji będącej krajowym odgałęzieniem Międzynarodowego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Angielskiego IATEFL (International Association of Teachers of English as a Foreign Language) działającego w kilkunastu krajach i zrzeszającego aktywnych oraz emerytowanych nauczycieli języka angielskiego ze wszystkich szczebli edukacji oraz studentów filologii angielskiej mających w perspektywie podjęcie pracy w tym zawodzie. W wyniku współdziałania koordynatorów SIGu i Ośrodka Regionalnego oraz wydatnej pomocy niemieckiej firmy MONDIALE Testing w styczniu 2014 roku odbyła się pierwsza w Polsce Międzynarodowa Konferencja poświęcona nauczaniu języków specjalistycznych, która stała się wydarzeniem corocznym i na stałe wpisała się w kalendarz wydarzeń zarówno Stowarzyszenia jak i Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Od 2014 SPNJO (obecnie Centrum Nauczania Języków Obcych i Certyfikacji) współpracuje z MONDIALE Testing, które od 1998 roku zajmuje się certyfikowaniem umiejętności językowych w zakresie języków specjalistycznych umożliwiając kandydatom zdawanie egzaminów z języka angielskiego i niemieckiego metodą online w akredytowanych centrach egzaminacyjnych w ich własnym kraju. Egzaminy MONDIALE skierowane są do osób pragnących związać swoją przyszłość zawodową z dziedzinami opartymi na znajomości języka technicznego.

Od 2015 r. SPNJO (obecnie Centrum Nauczania Języków Obcych i Certyfikacji) jest współorganizatorem Etapu Wojewódzkiego Konkursu Krasomówczego organizowanego przez IATEFL Poland. Konkurs skierowany jest do młodzieży szkół ponadpodstawowych i ma na celu popularyzowanie form wypowiedzi publicznej w języku angielskim, doskonalenie umiejętności wyrażania własnych poglądów oraz przygotowanie do udziału w życiu publicznym. Jest to również kolejna forma promowania oferty edukacyjnej UP w Lublinie wśród młodzieży licealnej.

Od 2019 r. SPNJO (obecnie Centrum Nauczania Języków Obcych i Certyfikacji) angażuje się w warsztaty kulinarno-krajoznawcze współpracując z Fundacją Regionalia Lubelszczyzny realizując projekty, m.in. „Smaki Lubelszczyzny bez granic – Tastes of Lubelszczyzna without borders”, „ Spotkajmy się przy świątecznym lubelskim stole”, w trakcie których studenci z różnych zakątków świata: Brazylii, Indii, Turcji, Emiratów Arabskich, Tajwanu, Chorwacji studiujący na lubelskich uczelniach: Uniwersytecie Przyrodniczym, Politechnice, UMCS-ie oraz Uniwersytecie Medycznym poznają język polski i nasze dziedzictwo kulinarne odwiedzając przy tym najpiękniejsze zakątki Lubelszczyzny.

1 stycznia 2021 r. Studium  Praktycznej Nauki Języków Obcych zostało przekształcone w Centrum Nauczania Języków Obcych i Certyfikacji. Jest to wynikiem rozszerzenia profilu działalności Jednostki, która oprócz funkcji dydaktycznej, zyskuje status autoryzowanego ośrodka egzaminacyjnego kolejnych międzynarodowych instytucji certyfikujących. Unowocześniona została koncepcja nauczania języków obcych poprzez wprowadzenie nauczania języka akademickiego w miejsce języka ogólnego na pierwszym stopniu studiów oraz nauczanie w większym stopniu języka specjalistycznego dostosowanego profilem do kierunków studiów realizowanych na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie.

KIEROWNICY CENTRUM JĘZYKÓW OBCYCH I CERTYFIKACJI

obecnie CENTRUM NAUCZANIA JĘZYKÓW OBCYCH I CERTYFIKACJI

 1. mgr Helena Wolska 1955 – 1967
 2. mgr Wojciech Pankowski 1967 – 1971
 3. mgr Janusz Sztejman 1971 – 1980
 4. mgr Andrzej Krzykała 1980 – 1981
 5. mgr Małgorzata Rucińska 1981 – 2004
 6. mgr Małgorzata Wojcieszuk 2004 – 2007
 7. mgr Grażyna Roguska 2007 – 2019
 8. mgr Joanna Rączkiewicz – Gołacka 2019 – 

Źródło: Księga Pamiątkowa 50-lecie Akademii Rolniczej w Lublinie, WAR, Lublin 2005. Materiały archiwalne SPNJO.

Sekretariat Centrum

20-612 Lublin, ul. Głęboka 28, p. 242

tel. / fax  (81)  531 96 17

e-mail: cnjoic@up.lublin.pl

 

mgr inż. Małgorzata Dula, starszy specjalista,

e-mail: malgorzata.dula@up.lublin.pl

mgr Małgorzata Jatczak, starszy specjalista,

e-mail: malgorzata.jatczak@up.lublin.pl

 • Pokoje wykładowców:

  p. 243 – wykładowcy języka angielskiego

  tel. 81-531-96-15

  p. 240 – wykładowcy języka angielskiego i łacińskiego

  tel. 81-531-96-18

  p. 239 – wykładowcy języka niemieckiego, rosyjskiego. francuskiego

  tel. 81-531-96-97

 • 60-godzinny kurs przygotowujący do egzaminu MONDIALE

  Kurs przygotowuje do egzaminu z języka technicznego przeprowadzanego przez MONDIALE Testing – Accredited Test Centre z siedzibą w Szwajcarii. MONDIALE Testing od prawie 30 lat zajmuje się certyfikowaniem umiejętności językowych w zakresie języków specjalistycznych umożliwiając kandydatom zdawanie egzaminów metodą online w akredytowanych centrach egzaminacyjnych. Egzaminy skierowane są do osób pragnących związać swoją przyszłość zawodową z dziedzinami opartymi na znajomości języka technicznego. Egzaminy językowe przeprowadzane przez MONDIALE są profesjonalne, rzetelne i wiarygodne oraz dostosowane do poziomu znajomości języka; sprawdzają wszystkie umiejętności ujęte w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy (CEFR): mówienie, pisanie, słuchanie i czytanie. Pisemna część egzaminu w formie testu online obejmuję umiejętność czytania, pisania i rozumienia ze słuchu. Umiejętności posługiwania się językiem w mowie sprawdzane są w formie testu ustnego przeprowadzanego za pośrednictwem Adobe Connect. Warunkiem przyjęcia na kurs jest posiadanie znajomości języka angielskiego lub niemieckiego na poziomie min. A2.

 • 100-godzinne kursy języka angielskiego i niemieckiego przygotowujące do egzaminu TELC

  100-godzinny kurs skierowany jest do osób pragnących poszerzyć swoje umiejętności w zakresie języka angielskiego lub niemieckiego. Kurs przygotowuje do egzaminu TELC (The European Language Certificate) i odbywa się na różnych poziomach zaawansowania ( B1, B2, C1). Kurs skierowany jest do studentów, pracowników Uczelni oraz osób spoza Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Warunkiem przyjęcia na kurs jest złożenie w Biurze Kształcenia Praktycznego i Rozwoju Kompetencji podania-kwestionariusza osobowego, ksero dowodu osobistego, dowodu opłaty za kurs. Zapisy na kursy rozpoczynają się na początku każdego oku akademickiego.

 • Kursy języka angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, francuskiego oraz języka polskiego

  CNJOiC organizuje kursy językowe dla studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

  * kursy języka angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego i francuskiego (A1-C1),

  * kursy doszkalające do Egzaminu Centralnego z języków obcych,

  * język obcy w środowisku zawodowym.

  Cena: 5,50 zł/ 45 min.  Grupy 15 osobowe.

  Zainteresowanych zapraszamy do Sekretariatu Centrum ul. Głęboka 28, CIW p. 242.

   

  Centrum Nauczania Języków Obcych i Certyfikacji  UP w Lublinie zaprasza obcokrajowców studiujących na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie na bezpłatne kursy języka polskiego.

  Zgłoszenia przyjmuje Sekretariat CNJOiC ul. Głęboka 28, CIW p. 242.

TELC Language Tests
   

 • Egzamin Centralny z Języków Obcych – 3-ci termin

  3-ci termin Egzaminu Centralnego z języków obcych na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia oraz studiach jednolitych magisterskich w sesji letniej 2020-2021 jest egzaminem pisemnym realizowanym na platformie Microsoft Teams lub Eduportal i odbędzie się dnia 10 września 2021 r. (piątek) w godz. 10.00-11.30.

POZIOMY BIEGŁOŚCI JĘZYKOWEJ
Zobacz