Struktura organizacyjna

Wyszukiwarka
kontaktów

wprowadź nazwisko lub jednostkę lub nr telefonu

Pion Rektora

Rektor
Profesorowie

Prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk

Profesor
Biuro Rektora
Adres: 20-950 Lublin, ul. Akademicka 13
Tel. 81-445-66-77,81-445-68-68, 81-445-60-66
Fax 81-533-35-49
Kierownik Biura

mgr Danuta Sawa

Kierownik Biura
Tel. 814456066
Starsi specjaliści

mgr Bożena Ewa Okoń

starszy specjalista
Tel. 814456677
Specjaliści

dr inż. Barbara Bujanowicz-Haraś

specjalista

mgr Agnieszka Gołębiowska

specjalista
Referenci

mgr Magdalena Sobczak

referent
Zespół Radców Prawnych
Adres: 20-950 Lublin, ul. Akademicka 13
Radcy prawni

mgr Maria Bielak-Podkówka

radca prawny
Pełnomocnik Rektora ds. Kół Naukowych
Profesorowie

Prof. dr hab. Marek Babicz

Profesor
Tel. 814456716
Pełnomocnik Rektora ds. Studiów Zagranicznych
Profesorowie

Prof. dr hab. Krzysztof Gołacki

Profesor
Pełnomocnik Rektora ds. Informatyzacji
Profesorowie uczelni

dr hab. Andrzej Bochniak

Profesor uczelni
Pełnomocnik Rektora ds. Bezpieczeństwa Osobistego Pracowników, Studentów i Doktorantów
Adiunkci posiadający st. nauk. dr

dr Konrad Buczma

adiunkt posiadający st. nauk. dr
Pełnomocnik Rektora ds. Ochrony Informacji Niejawnych
Pełnomocnicy ds. ochr. inf. niejawnych

mgr Agnieszka Szymańska-Mordel

pełnomocnik ds. ochr. inf. niejawnych
Rzecznik Patentowy
Adres: 20-950 Lublin ul.Akademicka 13
Rzecznicy patentowi

mgr inż. Magdalena Tarała

rzecznik patentowy
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Adres: 20-950 Lublin, ul.Akademicka 13
Specjaliści

mgr Anna Buchlińska-Brzozowska

specjalista
Samodzielne Stanowisko Audytora Wewnętrznego
Adres: 20-950 Lublin, ul. Akademicka 15
Audytorzy wewnętrzni

mgr Ireneusz Marciniak

audytor wewnętrzny
Samodzielne Stanowisko ds. Obronnych
Adres: 20-612 Lublin ul. Głęboka 28
Pełnomocnicy ds. ochr. inf. niejawnych

mgr Agnieszka Szymańska-Mordel

pełnomocnik ds. ochr. inf. niejawnych
Biuro ds. Gospodarstw Doświadczalnych
Adres: 20-950 Lublin, ul. Akademicka 13
Tel. 81-445-66-90
Adiunkci posiadający st. nauk. dr

dr Krzysztof Patkowski

adiunkt posiadający st. nauk. dr
Gospodarstwo Doswiadczalne w Uhrusku
Kierownik Gospodarstwa, starszy specjalista

dr inż. Dariusz Juszczak

Kierownik Gospodarstwa, starszy specjalista
Starsi specjaliści

Beata Kozaczuk

starszy specjalista
Gospodarstwo Doświadczalne w Czesławicach
Adres: 24-150 Nałęczów Czesławice 4
Tel. 572330873
Kierownik Gospodarstwa, specjalista

mgr inż. Grzegorz Siemiński

Kierownik Gospodarstwa, specjalista
Specjaliści

mgr inż. Ewelina Kapitan

specjalista
Gospodarstwo Doświadczalne w Felinie
Adres: 20-280 Lublin Doświadczalna 50
Tel. 502-122-518
Kierownik Gospodarstwa, specjalista

mgr inż. Grzegorz Siemiński

Kierownik Gospodarstwa, specjalista
Specjaliści

Bożena Zdunek

specjalista

Pion Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą

Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą
Profesorowie uczelni

dr hab. inż. Bartosz Sołowiej

Profesor uczelni
Centrum Nauki
Adres: 20-950 Lublin, ul. Akademicka 13
Dyrektor Centrum

mgr Izabela Czaja-Banasiak

Dyrektor Centrum
> Biuro Finansowania Potencjału Badawczego
Starsi specjaliści

mgr inż. Grażyna Gregorczyk

starszy specjalista
Specjaliści

mgr Anna Smyk

specjalista
Tel. 4456871
Referenci

mgr Monika Nadolna

referent
> Biuro Projektów i Funduszy
Koordynator Biura, specjalista

lic. Paweł Litwińczuk

Koordynator Biura, specjalista
Specjaliści

mgr inż. Eliza Samborska

specjalista

mgr Justyna Strzałkowska

specjalista

mgr inż. Katarzyna Dziki-Michalska

specjalista

mgr inż. Aleksandra Jezierska

specjalista

mgr Anna Krawczyk

specjalista

mgr Katarzyna Ruczkowska

specjalista

mgr inż. Agnieszka Chilkiewicz

specjalista
Dział Ewaluacji Nauki i Stopni Naukowych
Adres: 20-950 Lublin, ul. Akademicka 13
Kierownicy Działu

mgr inż. Urszula Polak

Kierownik Działu
Starsi specjaliści

dr inż. Urszula Bojarska-Wójciszko

starszy specjalista

mgr inż. Marianna Michałek

starszy specjalista

mgr inż. Agata Rutkowska

starszy specjalista

mgr inż. Anna Szczepanowska

starszy specjalista
Centrum Transferu Technologii
Adres: 20-950 Lublin, ul. Akademicka 13
Dyrektor Centrum

mgr inż. Iwona Niezgoda

Dyrektor Centrum
Specjaliści

dr inż. Anna Jeżak-Zgórka

specjalista
Tel. 81 445 62 50
Szkoła Doktorska
Dyrektor Szkoły Doktorskiej

Prof. dr hab. Katarzyna Ognik

Dyrektor Szkoły Doktorskiej
Tel. 81 445 66 80
starsi technicy

mgr Marta Kulawczuk

starszy technik
Specjaliści

mgr Paweł Marczak

specjalista
Biblioteka Główna
Adres: Akademicka 15, 20-950 Lublin
Tel. 81-445-62-28
> Dyrektor Biblioteki
bibliotekarz naukowy

dr Paulina Studzińska-Jaksim

bibliotekarz naukowy
> Zastępca Dyrektora Biblioteki
starszy bibliotekarz

mgr Bartłomiej Boćkowski

starszy bibliotekarz
> Sekretariat Biblioteki
Specjaliści

mgr Aneta Kuś

specjalista
Tel. 4456228
> Oddział Informacji Naukowej
Koordynator Oddziału, starszy bibliotekarz

mgr Anna Starek

Koordynator Oddziału, starszy bibliotekarz
Tel. 814456248
starszy bibliotekarz

mgr Monika Szarama

starszy bibliotekarz
bibliotekarz

mgr Katarzyna Brzezińska

bibliotekarz

mgr inż. Anna Gawryluk

bibliotekarz

dr Małgorzata Gorczyńska

bibliotekarz

mgr Agata Matla

bibliotekarz
młodszy bibliotekarz

mgr Justyna Wojdyła

młodszy bibliotekarz

mgr inż. Weronika Kowalska

młodszy bibliotekarz

mgr inż. Dagmara Mischlich

młodszy bibliotekarz
> Oddział Gromadzenia, Opracowywania i Automatyzacji
Koordynator Oddziału, kustosz

mgr Monika Żuraw

Koordynator Oddziału, kustosz
Tel. 814456226
bibliotekarz naukowy

mgr Andrzej Padziński

bibliotekarz naukowy
kustosz

mgr Agnieszka Penar

kustosz

mgr Anna Drozd-Małaj

kustosz

mgr Monika Nowogrodzka

kustosz
Specjaliści

mgr inż. Bartłomiej Pawłowski

specjalista
starszy bibliotekarz

mgr Renata Lewińska

starszy bibliotekarz
bibliotekarz

mgr Monika Mroczek

bibliotekarz
młodszy bibliotekarz

mgr inż. Małgorzata Gawęda

młodszy bibliotekarz
Tel. 4456223
> Oddział Udostępniania i Przechowywania Księgozbioru
Koordynator Oddziału, kustosz

mgr Adriana Sobczak-Frynas

Koordynator Oddziału, kustosz
kustosz

mgr Krystyna Węcławska

kustosz
Tel. 81-445-62-25

mgr Bożena Persona

kustosz
Tel. 4456243

mgr inż. Katarzyna Stafińska

kustosz
bibliotekarz

Zdzisława Zań

bibliotekarz
Tel. 4456225

mgr inż. Radosław Kowalik

bibliotekarz

mgr Marek Niewiadomy

bibliotekarz
młodszy bibliotekarz

mgr Justyna Kamińska

młodszy bibliotekarz

mgr inż. Justyna Sadura

młodszy bibliotekarz
Tel. 814456243
> Oddział Wolnego Dostępu Do Zbiorów
Koordynator Oddziału, kustosz

mgr inż. Agnieszka Szymczak

Koordynator Oddziału, kustosz
kustosz

mgr inż. Małgorzata Nowak

kustosz
Tel. 4456244
bibliotekarz

mgr inż. Renata Więch

bibliotekarz

mgr inż. Marzena Kopińska

bibliotekarz
młodszy bibliotekarz

inż. Monika Gierej

młodszy bibliotekarz

mgr inż. Magdalena Piech

młodszy bibliotekarz

mgr Ewa Stępień

młodszy bibliotekarz

mgr Diana Brodziak

młodszy bibliotekarz
Wydawnictwo
Kierownik Wydawnictwa

mgr Anna Wypychowska

Kierownik Wydawnictwa
Sekretarze wydawnictwa

mgr Magdalena Marcewicz

sekretarz wydawnictwa
Redaktorzy naczelni Aktualności

mgr Monika Jaskowiak

Redaktor naczelny Aktualności
Starsi specjaliści

mgr inż. Jacek Pałyszka

starszy specjalista
Specjaliści

mgr inż. Anna Demetraki-Paleolog

specjalista
Redaktorzy

mgr Renata Zelik

redaktor

mgr Agnieszka Litwińczuk

redaktor
redaktorzy techniczni

Małgorzata Grzesiak

redaktor techniczny
Tel. 4456761

Małgorzata Łucjan

redaktor techniczny
operatorzy maszyn offsetowych

mgr inż. Jakub Tryk

operator maszyn offsetowych
introligatorzy

Robert Chamera

introligator
Centralne Laboratorium Badawcze
Adres: 20-612 Lublin,ul.Głęboka 28
Tel. 693 088 881
Kierownik Laboratorium, starszy specjalista inżynieryjno-techniczny

dr inż. Tomasz Czernecki

Kierownik Laboratorium, starszy specjalista inżynieryjno-techniczny
Tel. 81-531-97-77,693088881
starsi specjaliści inżynieryjno-techniczni

mgr Andrzej Kucharski

starszy specjalista inżynieryjno-techniczny

mgr Bernadetta Nalepa-Bąk

starszy specjalista inżynieryjno-techniczny

mgr Anna Pluta

starszy specjalista inżynieryjno-techniczny
specjaliści inżynieryjno-techniczni

mgr Iwona Filiks

specjalista inżynieryjno-techniczny

mgr Elżbieta Kosik

specjalista inżynieryjno-techniczny
Centralne Laboratorium Badań
Adres: 20-612 Lublin,ul. Głęboka 30D
Tel. 81-531-97-77
Kierownik Laboratorium

mgr Anna Rutkowska

Kierownik Laboratorium
starsi specjaliści inżynieryjno-techniczni

mgr Justyna Wiertel-Sobańska

starszy specjalista inżynieryjno-techniczny
specjaliści badawczo-techniczni

dr Michał Rudaś

specjalista badawczo-techniczny

Pion Prorektora ds. Kadr

Prorektor ds. Kadr
Profesorowie

Prof. dr hab. Andrzej Marczuk

Profesor
Tel. 81-445-68-68
Dział Kadr i Płac
Adres: ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
Tel. 81-445-67-15
Kierownicy Działu

mgr Aneta Popiołek

Kierownik Działu
> Biuro Kadr
Koordynator Biura, starszy specjalista

mgr inż. Barbara Radko

Koordynator Biura, starszy specjalista
Starsi specjaliści

mgr inż. Joanna Smolińska

starszy specjalista

mgr Dorota Zaleska

starszy specjalista

mgr Marta Daniluk

starszy specjalista

mgr inż. Elżbieta Kukuryka

starszy specjalista

mgr inż. Elżbieta Ostrowska

starszy specjalista
Specjaliści

mgr Ewelina Giżka

specjalista

mgr inż. Ewa Paczos

specjalista
Tel. 814456606
> Biuro Płac
Koordynator Biura, starszy specjalista

mgr Małgorzata Bałdyga

Koordynator Biura, starszy specjalista
Starsi specjaliści

mgr inż. Magdalena Wiercińska

starszy specjalista

mgr Aleksandra Kusyk

starszy specjalista

mgr Alicja Kwiatkowska

starszy specjalista

mgr inż. Jadwiga Piwkowska

starszy specjalista

mgr inż. Sylwia Tryk

starszy specjalista
Tel. 814456607
Specjaliści

mgr Magdalena Dojutrek

specjalista
> Zespół Spraw Socjalnych
Koordynator, starszy specjalista

mgr Małgorzata Bień

Koordynator, starszy specjalista
Specjaliści

Bożena Podgórska

specjalista
Sekcja ds. BHP i Ochrony PPOŻ.
Kierownik Sekcji, gł. specj. ds. bhp, inspektor ppoż

mgr Dariusz Kubel

Kierownik Sekcji, gł. specj. ds. bhp, inspektor ppoż
Starsi specjaliści

mgr inż. Mariusz Szymczyk

starszy specjalista
specjaliści ds. bhp

mgr Marta Puchala-Hasiec

specjalista ds. bhp

Pion Prorektora ds. Studenckich i Dydaktyki

Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki
Profesorowie uczelni

dr hab. Urszula Kosior-Korzecka

Profesor uczelni
Centrum Dydaktyki i Spraw Studenckich
Adres: 20-950 Lublin, ul. Akademicka 13
Dyrektor Centrum

mgr inż. Anna Woźniak

Dyrektor Centrum
Tel. 814456885
> Biuro Organizacji i Toku Studiów
Koordynator Biura

mgr inż. Anna Woźniak

Koordynator Biura
Tel. 814456885
Adiunkci posiadający st. nauk. dr

dr inż. Zdzisław Kaczmarski

adiunkt posiadający st. nauk. dr
Starsi specjaliści

mgr Izabela Banak

starszy specjalista

mgr inż. Beata Piętas

starszy specjalista
Specjaliści

mgr Iwona Joć

specjalista
Tel. 4456645

mgr inż. Edyta Kutnik

specjalista
Tel. 814456999

dr inż. Magdalena Patro

specjalista
> Biuro Stypendiów Studenckich
Koordynator Biura, starszy specjalista

mgr inż. Katarzyna Oleszek

Koordynator Biura, starszy specjalista
Specjaliści

mgr inż. Magdalena Koczy-Ścibura

specjalista

mgr Monika Puchacz

specjalista

mgr inż. Ewa Rypulak

specjalista

mgr Joanna Teter

specjalista
Referenci

mgr inż. Dorota Kowalska

referent
Tel. 4411481
> Biuro Kształcenia Praktycznego i Rozwoju Kompetencji
Koordynator Biura, starszy specjalista

dr Renata Reszka-Dyrka

Koordynator Biura, starszy specjalista
doradca zawodowy

mgr Magdalena Bohuniuk

doradca zawodowy
Starsi specjaliści

mgr inż. Łukasz Wójcik

starszy specjalista

mgr inż. Dorota Piekutowska

starszy specjalista
Specjaliści

mgr Emilia Królikowska

specjalista

mgr inż. Patrycja Kwiatosz

specjalista

mgr inż. Małgorzata Szwast

specjalista
> Biuro Rekrutacji i Promocji Kształcenia
Koordynator Biura, starszy specjalista

mgr Agnieszka Wasilak

Koordynator Biura, starszy specjalista
Specjaliści

mgr Kinga Tarchynska

specjalista
Referenci

mgr Anna Wąchała

referent
Tel. 81 445 65 39

mgr inż. Monika Zając

referent
Tel. 81 445 68 40

mgr Katarzyna Krzaczkowska

referent
> Stanowisko ds. Osób Niepełnosprawnych
Starsi specjaliści

mgr inż. Magdalena Łukasik

starszy specjalista
Tel. tel. 81-445-65-40, kom. sł. 668-342-221
Centrum Nauczania Języków Obcych i Certyfikacji
Adres: 20-612 Lublin ul.Głęboka 28
Tel. 81-531-96-17
cnjoic@up.lublin.pl
Kierownicy Centrum

mgr Joanna Rączkiewicz-Gołacka

Kierownik Centrum
> Sekretariat Centrum Nauczania Języków Obcych i Certyfikacji
Starsi specjaliści

Małgorzata Jatczak

starszy specjalista
Specjaliści

Małgorzata Dula

specjalista

Edyta Zawada

specjalista
> Zespół Języka Angielskiego i Łaciny
Koordynator Zespołu, Wykładowca

mgr Adriana Bolibok

Koordynator Zespołu, Wykładowca
Wykładowcy

mgr Małgorzata Grochowska

Wykładowca

mgr Sławomir Nowikowski

Wykładowca

mgr Dorota Szewczuk

Wykładowca
Tel. 81- 531-96-18

mgr Katarzyna Grunt

Wykładowca

mgr Daniel Opydo

Wykładowca

mgr Monika Szwendrowska

Wykładowca

mgr Elżbieta Atkinson

Wykładowca

mgr Jacek Kasprzak

Wykładowca

mgr Witold Piech

Wykładowca

mgr Iwona Trembaczowska

Wykładowca

mgr Ewa Koproń

Wykładowca

mgr Joanna Piechnik

Wykładowca

mgr Anna Zmysłowska

Wykładowca

mgr Anna Cięszczyk

Wykładowca

mgr Dariusz Kożuch

Wykładowca

mgr Marzena Ponikowska

Wykładowca

mgr Agnieszka Czarnecka

Wykładowca

mgr Dorota Krzysiak

Wykładowca

mgr Jolanta Radkowiak

Wykładowca

mgr Anna Eustachiewicz-Szulc

Wykładowca

mgr Olga Mazurek

Wykładowca

mgr Joanna Rączkiewicz-Gołacka

Wykładowca

mgr Agnieszka Germain

Wykładowca

mgr Andrzej Muciek

Wykładowca

mgr Agnieszka Szczepanowska

Wykładowca
> Zespół Języka Niemieckiego, Francuskiego i Rosyjskiego
Koordynator Zespołu, Wykładowca

mgr Anna Gruszecka

Koordynator Zespołu, Wykładowca
Wykładowcy

mgr Ewa Badurowicz

Wykładowca

mgr Elżbieta Karolak

Wykładowca

mgr Bożenna Radomska

Wykładowca

mgr Jerzy Szuma

Wykładowca

mgr Bogusława Tkaczyk-Wolanin

Wykładowca
> Zespół ds. Certyfikacji
Koordynator Zespołu

mgr Dariusz Kożuch

Koordynator Zespołu
Centrum Kultury i Folkloru Wsi
Adres: 20-035 Lublin, ul. Langiewicza 12, blok E
Tel. 81-441-14-92
Kierownicy Centrum

mgr inż. Zbigniew Romanowicz

Kierownik Centrum
Starsi specjaliści

mgr inż. Kazimierz Kozak

starszy specjalista
Tel. 4411492

prof.dr hab. Marzena Bernatowicz

starszy specjalista
Tel. 814411492

mgr inż. Marzena Dźwierzyńska

starszy specjalista
Tel. 4411492

mgr Jadwiga Gąska

starszy specjalista
Tel. 814411492
Specjaliści

mgr inż. Łukasz Bożek

specjalista
Tel. 814411492

mgr inż. Piotr Wiącek

specjalista
Tel. 4411492

mgr inż. Maciej Gruszczyński

specjalista
Tel. 814411492
Referenci

lek. wet. Przemysław Nurek

referent
Tel. 4411492

Dawid Stasiewicz

referent

lic. Kateryna Kaliniak

referent
Tel. 81-441-14-92
> Sekretariat Centrum Kultury i Folkloru Wsi
Specjaliści

mgr inż. Tomasz Chmurski

specjalista

Pion Prorektora ds. Rozwoju Uczelni

Prorektor ds. Rozwoju Uczelni
Profesorowie uczelni

dr hab. Adam Waśko

Profesor uczelni
Tel. 81-445-67-90
Dział Komunikacji i Wymiany Akademickiej
Adres: 20-950 Lublin, ul. Akademicka 13
komunikacja@up.lublin.pl, erasmus@up.lublin.pl
> Rzecznik Prasowy
Kierownicy Działu

mgr Iwona Pachcińska

Kierownik Działu
> Biuro Komunikacji
Starsi specjaliści

mgr inż. Maciej Niedziółka

starszy specjalista
Specjaliści

mgr Witomiła Kowalik

specjalista

dr Dagmara Sadowska

specjalista

mgr Ilona Stańczak

specjalista
Referenci

mgr Alicja Jaroszewska

referent

mgr Karolina Kwapisz

referent
> Biuro Wymiany Akademickiej
Koordynator Biura, specjalista

mgr Izabela Wolska

Koordynator Biura, specjalista
Starsi specjaliści

mgr inż. Jerzy Horbowski-Zaranek

starszy specjalista
Tel. 81 445 62 38
Specjaliści

dr Małgorzata Cegiełko

specjalista

mgr inż. Anna Dębska

specjalista

dr Milena Jaremek

specjalista
Referenci

mgr Maria Moroniak

referent
Tel. 81 445 62 36

mgr Dominika Wiślińska

referent
Centrum Informatyki
Adres: Akademicka 15, 20-950 Lublin
Tel. 81 445 65 34
Fax 81 445 65 42
Kierownik, starszy specjalista ds. informatyki

mgr Grzegorz Lipiński

Kierownik, starszy specjalista ds. informatyki
Starsi specjaliści

mgr inż. Paweł Cyranek

starszy specjalista

mgr Jacek Kobyłecki

starszy specjalista
Specjaliści

mgr inż. Paweł Luty

specjalista

Piotr Mazur

specjalista

inż. Kazimierz Firszt

specjalista

mgr Emilia Rusin

specjalista

Krzysztof Kasprzak

specjalista

mgr Anna Szwajgier

specjalista

mgr Dominik Kwaśniak

specjalista
Referenci

Maciej Mąka

referent
> Sekretariat Centrum Informatyki
Specjaliści

Barbara Gil

specjalista
Centrum Kultury Fizycznej i Sportu
Adres: 20-612 Lublin, ul. Głęboka 31
Tel. 81-445-67-20
Fax 81-445-61-40
sekretariat.csr@up.lublin.pl - sprawy administrac.; swfis.zydek@up.lublin.pl - sprawy dydaktyczne
Kierownik Centrum, Wykładowca

mgr Dariusz Boguszewski

Kierownik Centrum, Wykładowca
Tel. 81-445-68-55
Adiunkci posiadający st. nauk. dr

dr Bożena Bednarska

adiunkt posiadający st. nauk. dr
Tel. 4456209

dr Agnieszka Błaszczak

adiunkt posiadający st. nauk. dr

dr Marzena Bracław

adiunkt posiadający st. nauk. dr
Tel. 4456855
Wykładowcy

mgr Marek Wawer

Wykładowca
Tel. 814456855

mgr Grzegorz Nieczypor

Wykładowca
Tel. 814456855

mgr Rafał Ziemoląg

Wykładowca
Tel. 4456855

mgr Krystyna Noskiewicz-Czarnecka

Wykładowca
Tel. 814456855

mgr Piotr Lorencowicz

Wykładowca
Tel. 814456855
specjalista - sprawy dydaktyczne

Grażyna Żydek

specjalista - sprawy dydaktyczne
Zastępca Kierownika, starszy specjalista

mgr Robert Kozłowski

Zastępca Kierownika, starszy specjalista
Specjaliści

inż. Beata Wołoszyn

specjalista
Tel. 4456601
Referenci

Elżbieta Bujak

referent
Tel. 814456601

Małgorzata Walczak

referent
Tel. 4456601

Dorota Stępniak

referent
Tel. 4456601
ratownicy

inż. Piotr Chmiel

ratownik
Tel. 4456133

Kamil Misiak

ratownik
Tel. 4456133

mgr Marcin Bedliński

ratownik
Tel. 4456133

mgr inż. Robert Mrozek

ratownik
Tel. 4456133

inż. Paweł Pik

ratownik
Tel. 4456133
pracownicy wysoko wykwalifikowani

Jan Michalczuk

pracownik wysoko wykwalifikowany
Tel. 4456748

Radosław Górski

pracownik wysoko wykwalifikowany
Tel. 4456748

Tadeusz Grzywacz

pracownik wysoko wykwalifikowany
Tel. 4456748

Ryszard Haraszczuk

pracownik wysoko wykwalifikowany

Andrzej Brodaczewski

pracownik wysoko wykwalifikowany
Tel. 4456748

Jerzy Maciejewski

pracownik wysoko wykwalifikowany
Tel. 4456748

Kamil Studziński

pracownik wysoko wykwalifikowany
> Sekretariat Centrum Kultury Fizycznej i Sportu
Specjaliści

mgr Agnieszka Choina-Godula

specjalista
Klinika Weterynaryjna
Adres: ul. Głęboka 30, 20-612 Lublin
Tel. 81 445 61 21
Stacje Dydaktyczno-Badawcze

Stacja Dydaktyczno-Badawcza Zwierząt Drobnych im. Laury Kaufman

Stacja Dydaktyczno-Badawcza w Sosnowicy

Hydrobiologiczna Stacja Dydaktyczno-Badawcza im. Alfreda Lityńskiego

Stacja Badawcza Małych Przeżuwaczy im. prof. T. Efnera

Polowa Stacja w Parczewie

Pion Kanclerza

Sekretariat Uczelni
Adres: 20-950 Lublin, ul. Akademicka 13
Tel. 81-445-66-22
Fax 81-533-37-52
Kierownicy Działu

mgr inż. Kinga Nakonieczna-Zelik

Kierownik Działu
Referenci

Katarzyna Marcinek

referent
Specjaliści

mgr inż. Anna Mróz

specjalista

mgr inż. Anna Skórska

specjalista
Dział Inwentaryzacji i Ewidencji Majątku
Adres: 20-950 Lublin ul.Akademicka 15
Kierownicy Działu

mgr inż. Magdalena Madejczyk

Kierownik Działu
Specjaliści

Magdalena Dobrzańska

specjalista

Justyna Drozd

specjalista

Urszula Parol

specjalista
Referenci

Paulina Raczyńska

referent
Dział Administracyjno-Gospodarczy
Adres: 20-950 Lublin, ul. Akademicka 13
Kierownicy Działu

mgr Teresa Rusinek

Kierownik Działu
Kierownik Rejonu, starszy specjalista

mgr inż. Bożena Łucyn-Osek

Kierownik Rejonu, starszy specjalista

mgr inż. Grażyna Bezaniuk

Kierownik Rejonu, starszy specjalista
Tel. 81-445-67-05, kom. 728976967
Specjaliści

Olga Michalska

specjalista
Tel. 4456637

Mariusz Borkowski

specjalista
Starsi specjaliści

Barbara Bernecka

starszy specjalista
kierowcy

Krzysztof Mościbrodzki

kierowca
Tel. 4456626

Marek Piotrowski

kierowca
Tel. 4456626

Andrzej Kamiński

kierowca
Tel. 4456626

Aleksander Żydek

kierowca
Tel. 81-445-66-26

Paweł Kwiatosz

kierowca
Tel. 4456626
Referenci

Beata Kłysiak

referent
> Biuro Domów Studenckich
Koordynator Biura, starszy specjalista

dr inż. Magdalena Hetman

Koordynator Biura, starszy specjalista
Specjaliści

mgr Agata Borsuk

specjalista

mgr inż. Wioletta Skorupska

specjalista
> Stanowisko ds. Transportu
Specjaliści

Agnieszka Nowicka

specjalista
Archiwum Uczelni
Adres: 20-950 Lublin, ul. Akademicka 13
Starsi specjaliści

mgr Konrad Słomiński

starszy specjalista
Specjaliści

dr Małgorzata Kawecka-Radomska

specjalista
Kanclerz
Adres: 20-950 Lublin, ul. Akademicka 13
Tel. 81-445-66-22
Fax /tel. 81-533-37-52
Kanclerze

mgr Grażyna Szymczyk

Kanclerz
Zastępca Kanclerza
Adres: Akademicka 13, 20-950 Lublin
Tel. 81-445-66-22
Fax tel. 81-533-37-52
Z-cy Kanclerza

mgr inż. Marek Mirosław

Z-ca Kanclerza
> Dział Zamówień Publicznych
Kierownicy Działu

mgr inż. Wojciech Kamiński

Kierownik Działu
Koordynator Biura, specjalista

mgr Piotr Majgier

Koordynator Biura, specjalista
Starsi specjaliści

Wojciech Skiba

starszy specjalista
Specjaliści

mgr Magdalena Wiśniewska

specjalista
Tel. 4456603

mgr inż. Agnieszka Adamek

specjalista

Marta Nowak

specjalista

Renata Parcheta

specjalista

Ewa Pioś

specjalista
Tel. 4456555

mgr inż. Agnieszka Opalińska-Furtak

specjalista
Tel. 814456603

mgr inż. Joanna Samociuk

specjalista

mgr Marta Żalińska-Kowalczyk

specjalista
Koordynator Biura

mgr inż. Wojciech Kamiński

Koordynator Biura
Referenci

Łukasz Jurkiewicz

referent

mgr Oktawia Babicka

referent
Tel. 814456253

mgr inż. Katarzyna Leśna

referent

mgr Katarzyna Pawłowska

referent

Kamila Stankiewicz

referent
Tel. 4456546
>> Biuro Zamówień Publicznych
Koordynator Biura, specjalista

mgr Piotr Majgier

Koordynator Biura, specjalista
Specjaliści

mgr Magdalena Wiśniewska

specjalista
Tel. 4456603

mgr inż. Agnieszka Adamek

specjalista

mgr inż. Agnieszka Opalińska-Furtak

specjalista
Tel. 814456603

mgr Marta Żalińska-Kowalczyk

specjalista
Referenci

mgr Oktawia Babicka

referent
Tel. 814456253

mgr inż. Katarzyna Leśna

referent

mgr Katarzyna Pawłowska

referent
>> Biuro Zaopatrzenia
Specjaliści

Marta Nowak

specjalista

Renata Parcheta

specjalista

Ewa Pioś

specjalista
Tel. 4456555

mgr inż. Joanna Samociuk

specjalista
Koordynator Biura

mgr inż. Wojciech Kamiński

Koordynator Biura
Referenci

Łukasz Jurkiewicz

referent

Kamila Stankiewicz

referent
Tel. 4456546
>> Stanowisko ds. Aparatury
Starsi specjaliści

Wojciech Skiba

starszy specjalista
> Dział Technologii Multimedialnych
Kierownicy Działu

mgr Wojciech Olecki

Kierownik Działu
Tel. 81-531-96-35, kom. sł. 572-330-949
Specjaliści

Tomasz Wójcik

specjalista

Adam Kamiński

specjalista

Maciej Pietraś

specjalista

Bartosz Piotrowski

specjalista

Zbigniew Wierzchowski

specjalista
Referenci

Joanna Poręba

referent
Zastępca Kanclerza
Z-cy Kanclerza

mgr inż. Bartłomiej Orzechowski

Z-ca Kanclerza
> Dział Infrastruktury Technicznej
Koordynator Biura, inspektor nadzoru inwestorskiego

mgr inż. Daniel Zielonka

Koordynator Biura, inspektor nadzoru inwestorskiego
Tel. 81-445-69-60; kom.sł. 501-022-716
Kierownicy Działu

mgr inż. Michał Potiopa

Kierownik Działu
Tel. 81-531-96-02, kom. sł. 501-347-000
Starsi specjaliści

mgr inż. Marek Kowaleczko

starszy specjalista
Tel. 81-531-96-04; kom.sł. 502-222-901
specjalista-automatyk

inż. Józef Gruszka

specjalista-automatyk
Tel. 814456137
Specjaliści

mgr inż. Marcin Bis

specjalista

Magdalena Pluta

specjalista
starszy inspektor nadzoru inwestorskiego

mgr inż. Grzegorz Kasperek

starszy inspektor nadzoru inwestorskiego
Tel. 81-445-62-12; kom.sł. 572-329-090

mgr inż. Cezary Drozd

starszy inspektor nadzoru inwestorskiego
Tel. 815319605
hydraulik

Andrzej Madejski

hydraulik
Tel. 814411419

Witold Czubacki

hydraulik
Tel. 81-461-00-61 w. 151

mgr inż. Robert Wierciński

hydraulik
Tel. 4456751

Zdzisław Stosio

hydraulik
Tel. 814610732

Roman Suchodolski

hydraulik
Tel. 815319699

Grzegorz Walkiewicz

hydraulik

Józef Sadownik

hydraulik
Tel. 815248130
tapicer

Wacław Matlakowski

tapicer
Tel. 814456592

Zbigniew Dudkowski

tapicer
Tel. 814610732
stolarz

Marcin Szymanek

stolarz
Tel. 81-531-96-03; 81-441-07-32

Józef Kusyk

stolarz
Tel. 5319698
ślusarz

Marian Mędrala

ślusarz
Tel. 814610061

Dariusz Mróz

ślusarz
Tel. 815319603

Stanisław Gontarz

ślusarz
Tel. 815319603
elektryk

Piotr Orzełowski

elektryk
Tel. 814456040

Arkadiusz Woźniak

elektryk

Radosław Kuzioła

elektryk
Tel. 814456040

Sylwester Kawa

elektryk
Tel. 814610732
pracownicy wysoko wykwalifikowani

Stefan Żądło

pracownik wysoko wykwalifikowany
Tel. 81-461-00-61 w. 233
malarz

Tomasz Szczepaniak

malarz
Tel. 814456592

Andrzej Krakowiński

malarz
Tel. 814456592
pracownicy wykwalifikowani

Tomasz Burdzicki

pracownik wykwalifikowany

Krzysztof Kotowicz

pracownik wykwalifikowany
Tel. 814456620

Tomasz Wieczorek

pracownik wykwalifikowany
Tel. 81-531-96-03; 81-461-07-36

Marek Dudkowski

pracownik wykwalifikowany
automatyk

Grzegorz Szymański

automatyk
Tel. 81-445-66-20
szklarz

Mariusz Książek

szklarz
Tel. 814456592
inspektor nadzoru inwestorskiego

mgr inż. Radosław Kamiński

inspektor nadzoru inwestorskiego
Tel. 81 445 65 63
>> Biuro Eksploatacji
Starsi specjaliści

mgr inż. Marek Kowaleczko

starszy specjalista
Tel. 81-531-96-04; kom.sł. 502-222-901
specjalista-automatyk

inż. Józef Gruszka

specjalista-automatyk
Tel. 814456137
Specjaliści

mgr inż. Marcin Bis

specjalista
hydraulik

Andrzej Madejski

hydraulik
Tel. 814411419

Witold Czubacki

hydraulik
Tel. 81-461-00-61 w. 151

mgr inż. Robert Wierciński

hydraulik
Tel. 4456751

Zdzisław Stosio

hydraulik
Tel. 814610732

Roman Suchodolski

hydraulik
Tel. 815319699

Grzegorz Walkiewicz

hydraulik

Józef Sadownik

hydraulik
Tel. 815248130
tapicer

Wacław Matlakowski

tapicer
Tel. 814456592

Zbigniew Dudkowski

tapicer
Tel. 814610732
stolarz

Marcin Szymanek

stolarz
Tel. 81-531-96-03; 81-441-07-32

Józef Kusyk

stolarz
Tel. 5319698
ślusarz

Marian Mędrala

ślusarz
Tel. 814610061

Dariusz Mróz

ślusarz
Tel. 815319603

Stanisław Gontarz

ślusarz
Tel. 815319603
starszy inspektor nadzoru inwestorskiego

mgr inż. Cezary Drozd

starszy inspektor nadzoru inwestorskiego
Tel. 815319605
elektryk

Piotr Orzełowski

elektryk
Tel. 814456040

Arkadiusz Woźniak

elektryk

Radosław Kuzioła

elektryk
Tel. 814456040

Sylwester Kawa

elektryk
Tel. 814610732
malarz

Tomasz Szczepaniak

malarz
Tel. 814456592

Andrzej Krakowiński

malarz
Tel. 814456592
pracownicy wykwalifikowani

Tomasz Burdzicki

pracownik wykwalifikowany

Krzysztof Kotowicz

pracownik wykwalifikowany
Tel. 814456620

Marek Dudkowski

pracownik wykwalifikowany
automatyk

Grzegorz Szymański

automatyk
Tel. 81-445-66-20
szklarz

Mariusz Książek

szklarz
Tel. 814456592
>> Biuro Inwestycji i Nadzoru Budowlanego
Koordynator Biura, inspektor nadzoru inwestorskiego

mgr inż. Daniel Zielonka

Koordynator Biura, inspektor nadzoru inwestorskiego
Tel. 81-445-69-60; kom.sł. 501-022-716
starszy inspektor nadzoru inwestorskiego

mgr inż. Grzegorz Kasperek

starszy inspektor nadzoru inwestorskiego
Tel. 81-445-62-12; kom.sł. 572-329-090
inspektor nadzoru inwestorskiego

mgr inż. Radosław Kamiński

inspektor nadzoru inwestorskiego
Tel. 81 445 65 63

Pion Kwestora

Kwestor
Kwestorzy

mgr Ewa Walkowska

Kwestor
Zastępca Kwestora
Z-cy Kwestora

mgr Małgorzata Śliwa

Z-ca Kwestora
Zastępca Kwestora ds. Budżetowania
Z-cy Kwestora ds. budżetowania

mgr Agata Narolska

Z-ca Kwestora ds. budżetowania
Dział Finansowo-Księgowy
Adres: 20-950 Lublin, ul. Akademicka 13
Kierownicy Działu

mgr inż. Liliana Kozioł

Kierownik Działu
Starsi specjaliści

mgr Iwona Szymczyk

starszy specjalista

mgr inż. Teresa Chabuz

starszy specjalista
Specjaliści

mgr inż. Elżbieta Szeliga

specjalista

mgr inż. Aneta Bednarz

specjalista

mgr Iwona Wodyk

specjalista

mgr Joanna Wójcik

specjalista

mgr inż. Jolanta Jasińska

specjalista

mgr Małgorzata Małocha

specjalista

mgr Małgorzata Sadowska-Janczak

specjalista
Tel. 4456812
Dział Rozliczeń Projektów
Adres: 20-950 Lublin, ul. Akademicka 13
Starsi specjaliści

mgr Danuta Nowak

starszy specjalista
Specjaliści

mgr Ewa Misztal

specjalista

mgr inż. Katarzyna Słotwińska

specjalista

mgr inż. Lidia Tkaczyk

specjalista
Referenci

mgr inż. Małgorzata Zarek

referent
Dział Budżetowania i Analiz Ekonomicznych
Adres: 20-950 Lublin, ul. Akademicka 15
Starsi specjaliści

mgr Bożena Grabowska

starszy specjalista
Specjaliści

mgr Grzegorz Brodacki

specjalista

mgr inż. Beata Pietras-Baran

specjalista

Inne Jednostki

Nszz Solidarność
Starsi specjaliści

Magdalena Michońska

starszy specjalista
ZNP Pracowników UP
Adres: 20-950 Lublin, ul. Akademicka 13
Tel. tel. 445 69 79
specjaliści inżynieryjno-techniczni

Elżbieta Łucjan

specjalista inżynieryjno-techniczny

Wydział Agrobioinżynierii

Dziekan Wydziału Agrobioinżynierii

Prof. dr hab. Barbara Kołodziej

Prodziekani Wydziału Agrobioinżynierii
Profesorowie

Prof. dr hab. Cezary Kwiatkowski

Profesor
Tel. 814456034
Profesorowie uczelni

dr hab. Halina Lipińska

Profesor uczelni
Dziekanat Wydziału Agrobioinżynierii
Adres: 20-950 Lublin, ul. Akademicka 13
Koordynator Dziekanatu, starszy specjalista

mgr inż. Maria Król

Koordynator Dziekanatu, starszy specjalista
Tel. 814456806
Specjaliści

mgr inż. Marzena Gorzkowska

specjalista
Starsi specjaliści

inż. Jadwiga Klimek

starszy specjalista

mgr inż. Agnieszka Kowalik

starszy specjalista
Instytut Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin
Dyrektor Instytutu, Profesor

Prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk

Dyrektor Instytutu, Profesor
Profesorowie

Prof. dr hab. Wanda Kociuba

Profesor
Tel. 81-445-60-05
Profesorowie uczelni

dr hab. Marta Tomczyńska-Mleko

Profesor uczelni
Tel. 445-66-16

dr hab. Sylwia Okoń

Profesor uczelni
Tel. 81-445-69-20

dr hab. Edyta Paczos-Grzęda

Profesor uczelni
Adiunkci posiadający st. nauk. dr

dr Aneta Kramek

adiunkt posiadający st. nauk. dr

dr Sylwia Sowa

adiunkt posiadający st. nauk. dr

dr Justyna Leśniowska-Nowak

adiunkt posiadający st. nauk. dr

dr Magdalena Sozoniuk

adiunkt posiadający st. nauk. dr

dr inż. Katarzyna Masternak

adiunkt posiadający st. nauk. dr

dr Michał Nowak

adiunkt posiadający st. nauk. dr

dr Izabela Jośko

adiunkt posiadający st. nauk. dr

dr Tomasz Ociepa

adiunkt posiadający st. nauk. dr
specjaliści inżynieryjno-techniczni

dr inż. Agnieszka Surmacz-Magdziak

specjalista inżynieryjno-techniczny
Tel. 445-68-84

dr Katarzyna Głębocka

specjalista inżynieryjno-techniczny

dr inż. Aleksandra Nucia

specjalista inżynieryjno-techniczny

mgr inż. Aneta Koroluk

specjalista inżynieryjno-techniczny
technicy

Ewelina Dzieciuch

technik

mgr inż. Joanna Toporowska

technik
Tel. 81 445 68 84
doktorant

mgr Karolina Różaniecka

doktorant

mgr Magdalena Cieplak

doktorant
Profesor emerytowany

Prof. dr hab. Romuald Doliński

Profesor emerytowany
Tel. 81-445-69-20

Prof. dr hab. Daniela Gruszecka

Profesor emerytowany

Prof. dr hab. Danuta Miazga

Profesor emerytowany
Tel. 81-445-66-25

Prof. dr hab. Marian Milczak

Profesor emerytowany
Tel. 81-445-67-85

Prof. dr hab. Grażyna Stefanowska

Profesor emerytowany
Tel. 81-445-66-75

Prof. dr hab. Krystyna Szwed-Urbaś

Profesor emerytowany

Prof. dr hab. Czesław Tarkowski

Profesor emerytowany
Tel. 81-445-66-75
> Zakład Genetyki i Hodowli Roślin Ogrodniczych
Kierownik Zakładu, Profesor uczelni

dr hab. Jadwiga Żebrowska

Kierownik Zakładu, Profesor uczelni
Profesorowie uczelni

dr hab. Roman Prażak

Profesor uczelni
Adiunkci posiadający st. nauk. dr

dr Jacek Gawroński

adiunkt posiadający st. nauk. dr
asystenci

dr Magdalena Dyduch-Siemińska

asystent
Tel. 81-445-67-76
starsi specjaliści inżynieryjno-techniczni

mgr inż. Bożena Szafrańska

starszy specjalista inżynieryjno-techniczny
specjaliści inżynieryjno-techniczni

dr Wojciech Marecki

specjalista inżynieryjno-techniczny
Instytut Gleboznawstwa, Inżynierii i Kształtowania Środowiska
Adres: 20-069 Lublin, ul. St. Leszczyńskiego 7
Tel. 81-524-81-15
Fax 81-524-81-50
Dyrektor Instytutu, Profesor

Prof. dr hab. Halina Smal

Dyrektor Instytutu, Profesor
Tel. 815248144
Profesor emerytowany

Prof. dr hab. Ryszard Turski

Profesor emerytowany
Tel. 81-524-81-13
> Zakład Nauk o Środowisku Glebowym
Kierownik Zakładu, Profesor

Prof. dr hab. Halina Smal

Kierownik Zakładu, Profesor
Tel. 815248144
Profesorowie uczelni

dr hab. Jacek Pranagal

Profesor uczelni

dr hab. Maja Bryk

Profesor uczelni
Tel. 5248117

dr hab. Sławomir Ligęza

Profesor uczelni
adiunkci posiadający st. nauk. dr hab.

dr hab. Beata Kołodziej

adiunkt posiadający st. nauk. dr hab.
Adiunkci posiadający st. nauk. dr

dr Monika Jaroszuk-Sierocińska

adiunkt posiadający st. nauk. dr
Tel. 81-524-81-48
starsi specjaliści inżynieryjno-techniczni

mgr inż. Iwona Baciurn

starszy specjalista inżynieryjno-techniczny
Tel. 81-524-81-15

mgr inż. Małgorzata Zawiślak-Pranagal

starszy specjalista inżynieryjno-techniczny
Tel. 81-524-81-52
specjaliści inżynieryjno-techniczni

mgr inż. Elżbieta Kieliszek

specjalista inżynieryjno-techniczny
Tel. 81-524-81-53
Profesor emerytowany

Prof. dr hab. Anna Słowińska-Jurkiewicz

Profesor emerytowany
> Zakład Przyrodniczych Podstaw Leśnictwa
Kierownik Zakładu, Profesor

Prof. dr hab. Danuta Urban

Kierownik Zakładu, Profesor
Tel. 815248116
Profesorowie uczelni

dr hab. Barbara Futa

Profesor uczelni
Adiunkci posiadający st. nauk. dr

dr Marek Kamola

adiunkt posiadający st. nauk. dr
Tel. 5248115

dr Jacek Koba

adiunkt posiadający st. nauk. dr

dr Andrzej Marzęda

adiunkt posiadający st. nauk. dr
asystenci

mgr inż. Natalia Korcz

asystent
starsi specjaliści inżynieryjno-techniczni

dr Anna Mikosz

starszy specjalista inżynieryjno-techniczny
Tel. 81-524-81-14
specjaliści inżynieryjno-techniczni

mgr inż. Agnieszka Kłos

specjalista inżynieryjno-techniczny
Profesor emerytowany

Prof. dr hab. Elżbieta Bielińska

Profesor emerytowany
Tel. 81-524-81-59

Prof. dr hab. Heronim Olenderek

Profesor emerytowany
Tel. 502-064-945
> Zakład Rekultywacji Gleb i Gospodarki Odpadami
Kierownik Zakładu, Profesor uczelni

dr hab. Grażyna Żukowska

Kierownik Zakładu, Profesor uczelni
Profesorowie

Prof. dr hab. Anna Wójcikowska-Kapusta

Profesor
Profesorowie uczelni

dr hab. Marta Bik-Małodzińska

Profesor uczelni
Adiunkci posiadający st. nauk. dr

dr inż. Magdalena Myszura

adiunkt posiadający st. nauk. dr

dr Sylwia Wesołowska

adiunkt posiadający st. nauk. dr
specjaliści inżynieryjno-techniczni

mgr Alicja Strzałka

specjalista inżynieryjno-techniczny
Tel. 81-524-81-58
starsi specjaliści inżynieryjno-techniczni

mgr Daniel Strzałka

starszy specjalista inżynieryjno-techniczny
Profesor emerytowany

Prof. dr hab. Stanisław Baran

Profesor emerytowany
Tel. 81-524-81-54

Prof. dr hab. Maria Flis-Bujak

Profesor emerytowany
Tel. 81-524-81-08
Katedra Chemii Rolnej i Środowiskowej
Kierownik Katedry, Profesor

Prof. dr hab. Aleksandra Badora

Kierownik Katedry, Profesor
Profesorowie uczelni

dr hab. Marzena Brodowska

Profesor uczelni
adiunkci posiadający st. nauk. dr hab.

dr hab. Przemysław Tkaczyk

adiunkt posiadający st. nauk. dr hab.
starsi specjaliści inżynieryjno-techniczni

dr Paweł Harasim

starszy specjalista inżynieryjno-techniczny

dr Monika Kwiecień

starszy specjalista inżynieryjno-techniczny
doktorant

mgr inż. Paulina Bogusz

doktorant

mgr inż. Urszula Zimnoch

doktorant

mgr inż. Sebastian Kuśmierz

doktorant
Profesor emerytowany

Prof. dr hab. Tadeusz Filipek

Profesor emerytowany

Prof. dr hab. dr h.c. Stanisław Zygmunt Łabuda

Profesor emerytowany

Prof. dr hab. Wiesław Bednarek

Profesor emerytowany
> Zakład Kształtowania Jakości i Standaryzacji Surowców Roślinnych
Kierownik Zakładu, Profesor

Prof. dr hab. Aleksandra Badora

Kierownik Zakładu, Profesor
Profesorowie uczelni

dr hab. Monika Skowrońska

Profesor uczelni
Adiunkci posiadający st. nauk. dr

dr Jolanta Domańska

adiunkt posiadający st. nauk. dr
Katedra Ekonomii i Agrobiznesu
Kierownik Katedry, Profesor uczelni

dr hab. Armand Kasztelan

Kierownik Katedry, Profesor uczelni
Profesorowie

Prof. dr hab. Hanna Klikocka

Profesor
Profesorowie uczelni

dr hab. Anna Nowak

Profesor uczelni
Adiunkci posiadający st. nauk. dr

dr Elżbieta Kołodziej

adiunkt posiadający st. nauk. dr
Tel. 81-461-00-61 w. 178

dr Artur Krukowski

adiunkt posiadający st. nauk. dr

dr Piotr Chojnacki

adiunkt posiadający st. nauk. dr

dr Renata Kubik

adiunkt posiadający st. nauk. dr

dr Aneta Jarosz-Angowska

adiunkt posiadający st. nauk. dr

dr inż. Adam Włodarczyk

adiunkt posiadający st. nauk. dr

dr Anna Kobiałka

adiunkt posiadający st. nauk. dr
Wykładowcy

mgr inż. Aneta Zakrzewska

Wykładowca
starsi specjaliści inżynieryjno-techniczni

mgr Maria Dybciak-Grochowska

starszy specjalista inżynieryjno-techniczny
Tel. 4610061

dr Ewa Wójcik

starszy specjalista inżynieryjno-techniczny
Profesor emerytowany

Prof. dr hab. Czesław Michałowski

Profesor emerytowany

Prof. dr hab. Dionizy Niezgoda

Profesor emerytowany
Katedra Herbologii i Technik Uprawy Roślin
Kierownik Katedry, Profesor

Prof. dr hab. Andrzej Woźniak

Kierownik Katedry, Profesor
Profesorowie uczelni

dr hab. Elżbieta Harasim

Profesor uczelni
starsi specjaliści inżynieryjno-techniczni

mgr inż. Irena Klusek

starszy specjalista inżynieryjno-techniczny
starsi technicy

mgr inż. Justyna Łukasz

starszy technik
Tel. 81-445-65-95
doktorant

mgr Wojciech Biszczak

doktorant
Profesor emerytowany

Prof. dr hab. Karol Bujak

Profesor emerytowany

Prof. dr hab. Stanisław Deryło

Profesor emerytowany

Prof. dr hab. Jan Kapeluszny

Profesor emerytowany

Prof. dr hab. Marian Wesołowski

Profesor emerytowany
> Zakład Agroturystyki i Rozwoju Obszarów Wiejskich
Kierownik Zakładu, Profesor

Prof. dr hab. Cezary Kwiatkowski

Kierownik Zakładu, Profesor
Tel. 814456034
Profesorowie uczelni

dr hab. Dorota Gawęda

Profesor uczelni
Tel. 81-445-67-69

dr hab. Małgorzata Haliniarz

Profesor uczelni
Adiunkci posiadający st. nauk. dr

dr Julia Wojciechowska-Solis

adiunkt posiadający st. nauk. dr
> Zakład Ekologii Rolniczej
Kierownik Zakładu, Profesor uczelni

dr hab. Piotr Kraska

Kierownik Zakładu, Profesor uczelni
Tel. 814456778
Profesorowie uczelni

dr hab. Sylwia Andruszczak

Profesor uczelni

dr hab. Krzysztof Różyło

Profesor uczelni
Adiunkci posiadający st. nauk. dr

dr Ewa Kwiecińska-Poppe

adiunkt posiadający st. nauk. dr
Tel. 4456687
specjaliści inżynieryjno-techniczni

mgr inż. Beata Krusińska

specjalista inżynieryjno-techniczny
Profesor emerytowany

Prof. dr hab. Edward Pałys

Profesor emerytowany

Prof. dr hab. Elżbieta Podstawka-Chmielewska

Profesor emerytowany
Katedra Łąkarstwa i Kształtowania Krajobrazu
Kierownik Katedry, Profesor uczelni

dr hab. Halina Lipińska

Kierownik Katedry, Profesor uczelni
Profesorowie uczelni

dr hab. Mariusz Kulik

Profesor uczelni
starsi specjaliści inżynieryjno-techniczni

dr Helena Ćwintal

starszy specjalista inżynieryjno-techniczny
specjaliści inżynieryjno-techniczni

mgr inż. Krzysztof Olszak

specjalista inżynieryjno-techniczny
Tel. 81-445-69-82
Profesor emerytowany

Prof. dr hab. Ryszard Baryła

Profesor emerytowany
Tel. 81-445-67-01

Prof. dr hab. Julian Gajda

Profesor emerytowany

Prof. dr hab. Wanda Harkot

Profesor emerytowany
Tel. 81-445-67-24

Prof. dr hab. Józef Jargiełło

Profesor emerytowany

Prof. dr hab. Marianna Warda

Profesor emerytowany
Tel. 81-445-60-79
> Stacja Dydaktyczno-Badawcza W Sosnowicy
specjaliści inżynieryjno-techniczni

mgr inż. Dariusz Ciesielski

specjalista inżynieryjno-techniczny
> Zakład Studiów Krajobrazowych i Gospodarki Przestrzennej
Kierownik Zakładu, Profesor uczelni

dr hab. Halina Lipińska

Kierownik Zakładu, Profesor uczelni
adiunkci posiadający st. nauk. dr hab.

dr hab. Teresa Wyłupek

adiunkt posiadający st. nauk. dr hab.
Adiunkci posiadający st. nauk. dr

dr Alicja Bieske-Matejak

adiunkt posiadający st. nauk. dr
Tel. 81-445-60-65

dr Szymon Chmielewski

adiunkt posiadający st. nauk. dr

dr Adam Gawryluk

adiunkt posiadający st. nauk. dr

dr inż. Agnieszka Kępkowicz

adiunkt posiadający st. nauk. dr

dr Malwina Michalik-Śnieżek

adiunkt posiadający st. nauk. dr

dr Małgorzata Sosnowska

adiunkt posiadający st. nauk. dr

dr Wiesław Wańkowicz

adiunkt posiadający st. nauk. dr
Tel. 81-445-69-82
Katedra Mikrobiologii Środowiskowej
Kierownik Katedry, Profesor uczelni

dr hab. Justyna Bohacz

Kierownik Katedry, Profesor uczelni
Profesorowie uczelni

dr hab. Agata Święciło

Profesor uczelni

dr hab. Jolanta Joniec

Profesor uczelni
Adiunkci posiadający st. nauk. dr

dr Kamila Rybczyńska-Tkaczyk

adiunkt posiadający st. nauk. dr
asystenci

mgr inż. Michał Możejko

asystent
starsi specjaliści inżynieryjno-techniczni

mgr Bernarda Turska

starszy specjalista inżynieryjno-techniczny

mgr inż. Edyta Kwiatkowska

starszy specjalista inżynieryjno-techniczny
specjaliści inżynieryjno-techniczni

mgr inż. Joanna Bednarz

specjalista inżynieryjno-techniczny
Profesor emerytowany

Prof. dr hab. Jadwiga Furczak

Profesor emerytowany

Prof. dr hab. Stefania Jezierska-Tys

Profesor emerytowany

Prof. dr hab. Teresa Korniłłowicz-Kowalska

Profesor emerytowany
Katedra Roślin Przemysłowych i Leczniczych
Kierownik Katedry, Profesor

Prof. dr hab. Barbara Kołodziej

Kierownik Katedry, Profesor
Profesor emerytowany

Prof. dr hab. Stanisław Berbeć

Profesor emerytowany

Prof. dr hab. Czesław Szewczuk

Profesor emerytowany

Prof. dr hab. Janusz Wiśniewski

Profesor emerytowany
> Pracownia Oceny Jakościowej Surowców Zielarskich
Kierownik Pracowni, Profesor

Prof. dr hab. Barbara Kołodziej

Kierownik Pracowni, Profesor
Profesorowie uczelni

dr hab. Beata Król

Profesor uczelni
Tel. 81-445-60-76
Adiunkci posiadający st. nauk. dr

dr inż. Łukasz Sęczyk

adiunkt posiadający st. nauk. dr
starsi specjaliści inżynieryjno-techniczni

dr Katarzyna Luchowska

starszy specjalista inżynieryjno-techniczny
specjaliści inżynieryjno-techniczni

mgr inż. Adam Chojecki

specjalista inżynieryjno-techniczny
Tel. 4610061
> Zakład Gospodarki Leśnej
Kierownik Zakładu, Profesor uczelni

dr hab. Danuta Sugier

Kierownik Zakładu, Profesor uczelni
Adiunkci posiadający st. nauk. dr

dr inż. Zdzisław Kaczmarski

adiunkt posiadający st. nauk. dr

dr Andrzej Konieczny

adiunkt posiadający st. nauk. dr

dr inż. Zygmunt Paruch

adiunkt posiadający st. nauk. dr

dr inż. Mirosław Waniewski

adiunkt posiadający st. nauk. dr
Wykładowcy

mgr inż. Wojciech Koryciński

Wykładowca
> Zakład Socjologii Wsi
Kierownik Zakładu, Profesor uczelni

dr hab. Maria Miczyńska-Kowalska

Kierownik Zakładu, Profesor uczelni
Adiunkci posiadający st. nauk. dr

dr Konrad Buczma

adiunkt posiadający st. nauk. dr

dr Sylwia Rogala-Walczyńska

adiunkt posiadający st. nauk. dr
specjaliści inżynieryjno-techniczni

mgr inż. Anna Machnacz-Rolla

specjalista inżynieryjno-techniczny
Katedra Technologii Produkcji Roślinnej i Towaroznawstwa
Kierownik Katedry, Profesor

Prof. dr hab. Barbara Sawicka

Kierownik Katedry, Profesor
Profesorowie uczelni

dr hab. Leszek Rachoń

Profesor uczelni
Tel. 81-445-66-97
starsi specjaliści inżynieryjno-techniczni

mgr inż. Andrzej Greguła

starszy specjalista inżynieryjno-techniczny
Tel. 81-445-68-76

mgr inż. Anna Skiba

starszy specjalista inżynieryjno-techniczny
specjaliści inżynieryjno-techniczni

Jerzy Ciszewski

specjalista inżynieryjno-techniczny
Tel. 4610061

Jan Kukuryka

specjalista inżynieryjno-techniczny
Profesor emerytowany

Prof. dr hab. Szymon Dziamba

Profesor emerytowany
Tel. 81-445-60-01

Prof. dr hab. Stanisława Wójcik

Profesor emerytowany
Tel. 81-445-67-43

Prof. dr hab. Józef Kołodziej

Profesor emerytowany
Tel. 81-445-66-86
> Zakład Agrometeorologii
Profesorowie uczelni

dr hab. Aleksandra Głowacka

Profesor uczelni
Adiunkci posiadający st. nauk. dr

dr inż. Alicja Węgrzyn

adiunkt posiadający st. nauk. dr
asystenci

dr inż. Anna Kiełtyka-Dadasiewicz

asystent

dr Dominika Skiba

asystent
Katedra Turystyki i Rekreacji
Kierownik Katedry, Profesor uczelni

dr hab. Joanna Hawlena

Kierownik Katedry, Profesor uczelni
Tel. 814456688
Profesorowie

Prof. dr hab. Bogusław Sawicki

Profesor
Profesorowie uczelni

dr hab. Anna Mazurek-Kusiak

Profesor uczelni
Adiunkci posiadający st. nauk. dr

dr Jerzy Koproń

adiunkt posiadający st. nauk. dr
Tel. 81-445-67-82

dr Grażyna Kowalska

adiunkt posiadający st. nauk. dr

dr hab. Rafał Rowiński

adiunkt posiadający st. nauk. dr
Tel. 81-445-66-46
Wykładowcy

dr Agata Kobyłka

Wykładowca
Katedra Zarządzania i Marketingu
Kierownik Katedry, Profesor uczelni

dr hab. Eugenia Czernyszewicz

Kierownik Katedry, Profesor uczelni
starsi specjaliści inżynieryjno-techniczni

mgr Aldona Miłkowska

starszy specjalista inżynieryjno-techniczny
Tel. 81-461-00-61 w. 181
specjaliści inżynieryjno-techniczni

mgr Anna Religa

specjalista inżynieryjno-techniczny
Tel. 4610061 w.174
> Pracownia Ekonomiki Ogrodnictwa
Kierownik Pracowni, adiunkt posiadający st. nauk. dr

dr inż. Wioletta Wróblewska

Kierownik Pracowni, adiunkt posiadający st. nauk. dr
Tel. 814610061 w.158
Adiunkci posiadający st. nauk. dr

dr inż. Dariusz Paszko

adiunkt posiadający st. nauk. dr
Tel. 4610061 w. 154

dr inż. Joanna Pawlak

adiunkt posiadający st. nauk. dr
Tel. 4610061 w. 154
asystenci

dr inż. Łukasz Kopiński

asystent
Tel. 4610061 w. 282
> Pracownia Zarządzania i Analiz Rynkowych
Kierownik Pracowni, adiunkt posiadający st. nauk. dr

dr Agnieszka Komor

Kierownik Pracowni, adiunkt posiadający st. nauk. dr
Tel. 4610061 w. 270
Adiunkci posiadający st. nauk. dr

dr inż. Sebastian Białoskurski

adiunkt posiadający st. nauk. dr
Tel. 81-461-00-61 w. 194

dr Anna Goliszek

adiunkt posiadający st. nauk. dr
Tel. 4610061 w. 177

dr inż. Barbara Gradziuk

adiunkt posiadający st. nauk. dr
Tel. 4610061 w.196

dr inż. Paweł Janulewicz

adiunkt posiadający st. nauk. dr
Tel. 81-461-00-61 w. 286

Wydział Biologii Środowiskowej

Dziekan Wydziału Biologii Środowiskowej
Profesorowie

Prof. dr hab. Tomasz Mieczan

Profesor
Prodziekan Wydziału Biologii Środowiskowej
Profesorowie

Prof. dr hab. Bożena Denisow

Profesor
Dziekanat Wydziału Biologii Środowiskowej
Adres: 20-950 Lublin, ul. Akademicka 13
Koordynator Dziekanatu, starszy specjalista

mgr Kazimiera Blaim

Koordynator Dziekanatu, starszy specjalista
Specjaliści

mgr Monika Baltyn

specjalista
Katedra Biofizyki
Adres: 20-950 Lublin, ul. Akademicka 13
Tel. 81-445-69-19, 81-445-65-85
Kierownik Katedry, Profesor

Prof. dr hab. Bożena Gładyszewska

Kierownik Katedry, Profesor
specjaliści inżynieryjno-techniczni

mgr inż. Konrad Kania

specjalista inżynieryjno-techniczny

mgr Agnieszka Kornarzyńska-Gregorowicz

specjalista inżynieryjno-techniczny
doktorant

mgr Lidia Ślusarczyk

doktorant
> Zakład Biofizyki Molekularnej
Profesorowie uczelni

dr hab. Marta Arczewska

Profesor uczelni
Tel. tel. 81-445-69-05

dr hab. Arkadiusz Matwijczuk

Profesor uczelni
Tel. tel. 81-445-69-09
asystenci

dr Grzegorz Czernel

asystent

dr inż. Agata Dziwulska-Hunek

asystent
specjaliści inżynieryjno-techniczni

mgr inż. Piotr Ścibak

specjalista inżynieryjno-techniczny
> Zakład Fizyki Stosowanej
Kierownik Zakładu, Profesor

Prof. dr hab. Bożena Gładyszewska

Kierownik Zakładu, Profesor
Profesorowie uczelni

dr hab. Siemowit Muszyński

Profesor uczelni
Tel. tel. 81-445-69-37

dr hab. inż. Andrzej Stępniewski

Profesor uczelni
Adiunkci posiadający st. nauk. dr

dr Krzysztof Kornarzyński

adiunkt posiadający st. nauk. dr

dr Izabela Świetlicka

adiunkt posiadający st. nauk. dr
specjaliści inżynieryjno-techniczni

dr Alicja Matwijczuk

specjalista inżynieryjno-techniczny
Katedra Botaniki i Fizjologii Roślin
Kierownik Katedry, Profesor

Prof. dr hab. Bożena Denisow

Kierownik Katedry, Profesor
> Zakład Aerobiologii
Kierownik Zakładu, Profesor uczelni

dr hab. Krystyna Piotrowska-Weryszko

Kierownik Zakładu, Profesor uczelni
Profesorowie uczelni

dr hab. Agata Konarska

Profesor uczelni
Adiunkci posiadający st. nauk. dr

dr Aneta Sulborska

adiunkt posiadający st. nauk. dr
specjaliści inżynieryjno-techniczni

mgr inż. Monika Gieroba

specjalista inżynieryjno-techniczny

dr Magdalena Kamińska

specjalista inżynieryjno-techniczny
> Zakład Biologii Roślin
Kierownik Zakładu, Profesor

Prof. dr hab. Bożena Denisow

Kierownik Zakładu, Profesor
Profesorowie uczelni

dr hab. Mirosława Chwil

Profesor uczelni

dr hab. Marzena Masierowska

Profesor uczelni
Adiunkci posiadający st. nauk. dr

dr Małgorzata Bożek

adiunkt posiadający st. nauk. dr

dr Marta Dmitruk

adiunkt posiadający st. nauk. dr
Tel. 81-445-68-13
starsi specjaliści inżynieryjno-techniczni

dr inż. Ernest Stawiarz

starszy specjalista inżynieryjno-techniczny
specjaliści badawczo-techniczni

dr Monika Strzałkowska-Abramek

specjalista badawczo-techniczny
Profesor emerytowany

Prof. dr hab. Elżbieta Weryszko-Chmielewska

Profesor emerytowany
Tel. 81-445-65-09

dr hab. Anna Wróblewska

Profesor emerytowany
> Zakład Fizjologii i Biochemii Roślin
Kierownik Zakładu, Profesor uczelni

dr hab. Barbara Hawrylak-Nowak

Kierownik Zakładu, Profesor uczelni
Profesorowie uczelni

dr hab. Renata Matraszek-Gawron

Profesor uczelni
adiunkci posiadający st. nauk. dr hab.

dr hab. Władysław Michałek

adiunkt posiadający st. nauk. dr hab.
Adiunkci posiadający st. nauk. dr

dr Sławomir Michałek

adiunkt posiadający st. nauk. dr
Tel. 81-445-66-74

dr Katarzyna Rubinowska

adiunkt posiadający st. nauk. dr

dr Agnieszka Szczurowska

adiunkt posiadający st. nauk. dr
specjaliści inżynieryjno-techniczni

mgr inż. Weronika Woch

specjalista inżynieryjno-techniczny
Profesor emerytowany

Prof. dr hab. Edward Borowski

Profesor emerytowany
Tel. 81-445-67-06

Prof. dr hab. Maria Szymańska

Profesor emerytowany
Tel. 81-445-66-17
Katedra Hydrobiologii i Ochrony Ekosystemów
Kierownik Katedry, Profesor

Prof. dr hab. Tomasz Mieczan

Kierownik Katedry, Profesor
Profesorowie uczelni

dr hab. Małgorzata Adamczuk

Profesor uczelni

dr hab. Andrzej Demetraki-Paleolog

Profesor uczelni
Tel. 81-461-00-61 w. 307
adiunkci posiadający st. nauk. dr hab.

dr hab. Jacek Rechulicz

adiunkt posiadający st. nauk. dr hab.
Adiunkci posiadający st. nauk. dr

dr Anna Kaczorowska

adiunkt posiadający st. nauk. dr
Tel. 81-461-00-61 w. 319

dr Wojciech Płaska

adiunkt posiadający st. nauk. dr
specjaliści inżynieryjno-techniczni

dr inż. Beata Żuraw

specjalista inżynieryjno-techniczny
Tel. 4610061 w. 304

dr Michał Niedźwiecki

specjalista inżynieryjno-techniczny
Tel. 814610061 wew. 313
> Zakład Ekologii Krajobrazu i Ochrony Przyrody
Kierownik Zakładu, Profesor uczelni

dr hab. Monika Tarkowska-Kukuryk

Kierownik Zakładu, Profesor uczelni
Profesorowie uczelni

dr hab. Barbara Sowińska-Świerkosz

Profesor uczelni
Tel. 81-461-00-61 w. 320
Adiunkci posiadający st. nauk. dr

dr Beata Ferencz

adiunkt posiadający st. nauk. dr

dr Joanna Sender

adiunkt posiadający st. nauk. dr
specjaliści inżynieryjno-techniczni

mgr inż. Monika Żybura

specjalista inżynieryjno-techniczny
> Zakład Hydrobotaniki
Kierownik Zakładu, Profesor

Prof. dr hab. Barbara Pawlik-Skowrońska

Kierownik Zakładu, Profesor
Tel. 814610061 w. 306
Profesorowie uczelni

dr hab. Adam Bownik

Profesor uczelni

dr hab. Wojciech Pęczuła

Profesor uczelni

dr hab. Magdalena Pogorzelec

Profesor uczelni
Adiunkci posiadający st. nauk. dr

dr inż. Magdalena Toporowska

adiunkt posiadający st. nauk. dr
Tel. 81-461-00-61 w. 304
Katedra Zoologii i Ekologii Zwierząt
Kierownik Katedry, Profesor

Prof. dr hab. Jerzy Demetraki-Paleolog

Kierownik Katedry, Profesor
Profesorowie uczelni

dr hab. Grzegorz Grzywaczewski

Profesor uczelni

dr hab. Danuta Kowalczyk-Pecka

Profesor uczelni
adiunkci posiadający st. nauk. dr hab.

dr hab. Maciej Grzybek

adiunkt posiadający st. nauk. dr hab.
Tel. 81-445-69-29
Adiunkci posiadający st. nauk. dr

dr Marek Nieoczym

adiunkt posiadający st. nauk. dr
Tel. 81-445-69-53
specjaliści inżynieryjno-techniczni

mgr Urszula Wójcik

specjalista inżynieryjno-techniczny

mgr inż. Wojciech Sekuła

specjalista inżynieryjno-techniczny
Tel. 81-445-66-56
> Pracownia Bioindykacji Środowiska
Kierownik Pracowni, Profesor uczelni

dr hab. Edyta Buczyńska

Kierownik Pracowni, Profesor uczelni
adiunkci posiadający st. nauk. dr hab.

dr hab. Robert Stryjecki

adiunkt posiadający st. nauk. dr hab.
Adiunkci posiadający st. nauk. dr

dr Katarzyna Czepiel-Mil

adiunkt posiadający st. nauk. dr

dr Radosław Ścibior

adiunkt posiadający st. nauk. dr
Tel. 81-445-66-73
specjaliści inżynieryjno-techniczni

mgr inż. Witold Wawrzkiewicz

specjalista inżynieryjno-techniczny
Tel. 4456864
> Zakład Ekofizjologii Bezkręgowców i Biologii Eksperymentalnej
Kierownik Zakładu, Profesor uczelni

dr hab. Aneta Strachecka

Kierownik Zakładu, Profesor uczelni
Tel. 81-445-65-22
Adiunkci posiadający st. nauk. dr

dr Barbara Banach-Albińska

adiunkt posiadający st. nauk. dr
starsi specjaliści inżynieryjno-techniczni

dr Robert Rozwałka

starszy specjalista inżynieryjno-techniczny
specjaliści inżynieryjno-techniczni

dr Łukasz Wójcik

specjalista inżynieryjno-techniczny
Tel. 814456070

Wydział Inżynierii Produkcji

Dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji
Profesorowie

Prof. dr hab. Dariusz Andrejko

Profesor
Prodziekani Wydziału Inżynierii Produkcji
Profesorowie uczelni

dr hab. inż. Andrzej Mazur

Profesor uczelni

dr hab. Monika Stoma

Profesor uczelni
Tel. 815319726
Dziekanat Wydziału Inżynierii Produkcji
Adres: 20-612 Lublin, ul. Głęboka 28
Tel. 81-531-96-67
Fax 81-531-96-69
Koordynator Dziekanatu, starszy specjalista

mgr Marta Czyżykiewicz

Koordynator Dziekanatu, starszy specjalista
Starsi specjaliści

Magdalena Beeger

starszy specjalista
Specjaliści

Magdalena Bartnik

specjalista

Agnieszka Juszka

specjalista
Katedra Biologicznych Podstaw Technologii Żywności i Pasz
Kierownik Katedry, profesor

Prof. dr hab. Dariusz Andrejko

Kierownik Katedry, profesor
Profesorowie uczelni

dr hab. inż. Agnieszka Starek-Wójcicka

Profesor uczelni

dr hab. inż. Leszek Rydzak

Profesor uczelni
adiunkci posiadający st. nauk. dr hab.

dr hab. Marek Szmigielski

adiunkt posiadający st. nauk. dr hab.
Tel. 81-531-96-48; 81-531-96-56

dr hab. Piotr Kiczorowski

adiunkt posiadający st. nauk. dr hab.
Adiunkci posiadający st. nauk. dr

dr inż. Agata Blicharz-Kania

adiunkt posiadający st. nauk. dr

dr Agnieszka Sagan

adiunkt posiadający st. nauk. dr
asystenci

dr Marta Krajewska

asystent
Tel. 81-531-96-46
starsi specjaliści inżynieryjno-techniczni

mgr inż. Beata Zdybel

starszy specjalista inżynieryjno-techniczny

dr inż. Andrzej Masłowski

starszy specjalista inżynieryjno-techniczny
doktorant

mgr inż. Sybilla Nazarewicz

doktorant
> Zakład Chłodnictwa i Energetyki Przemysłu Spożywczego
Profesorowie uczelni

dr hab. inż. Dariusz Góral

Profesor uczelni

dr hab. inż. Katarzyna Kozłowicz

Profesor uczelni
Adiunkci posiadający st. nauk. dr

dr inż. Marek Domin

adiunkt posiadający st. nauk. dr
specjaliści inżynieryjno-techniczni

dr inż. Piotr Nakonieczny

specjalista inżynieryjno-techniczny
Profesor emerytowany

Prof. dr hab. Franciszek Kluza

Profesor emerytowany
Katedra Eksploatacji Maszyn i Zarządzania Procesami Produkcyjnymi
Adres: 20-612 Lublin, ul. Głęboka 28
Tel. 81-531-97-34
Fax 81-531-83-29
Kierownik Katedry, Profesor uczelni

dr hab. inż. Stanisław Parafiniuk

Kierownik Katedry, Profesor uczelni
specjaliści inżynieryjno-techniczni

Marian Przywara

specjalista inżynieryjno-techniczny
> Zakład Eksploatacji Maszyn Rolniczych i Urządzeń Ekoenergetycznych
Kierownik Zakładu, Profesor

Prof. dr hab. inż. Edmund Lorencowicz

Kierownik Zakładu, Profesor
Profesorowie

Prof. dr hab. Janusz Nowak

Profesor
Profesorowie uczelni

dr hab. inż. Magdalena Kachel

Profesor uczelni

dr hab. inż. Artur Kraszkiewicz

Profesor uczelni
Adiunkci posiadający st. nauk. dr

dr inż. Artur Przywara

adiunkt posiadający st. nauk. dr
Tel. 81-531-97-32
> Zakład Zarządzania Jakością w Inżynierii Rolniczej
Kierownik Zakładu, Profesor

Prof. dr hab. inż. Sławomir Kocira

Kierownik Zakładu, Profesor
Profesorowie uczelni

dr hab. inż. Milan Koszel

Profesor uczelni