Struktura organizacyjna

Pion Rektora

Biuro Rektora
Adres: 20-950 Lublin, ul. Akademicka 13
Tel. 81-445-66-77,81-445-68-68, 81-445-60-66
Fax 81-533-35-49
Kierownik Biura Rektora

mgr Danuta Sawa

Tel. 81-445-60-66
starszy specjalista

mgr inż. Bożena Ewa Okoń

Tel. 81-445-66-77
specjalista

dr inż. Barbara Bujanowicz-Haraś

specjalista

mgr Agnieszka Gołębiowska

referent

mgr Magdalena Sobczak

Tel. 81-445-60-78
Zespół Radców Prawnych
Adres: 20-950 Lublin, ul. Akademicka 13
Radca Prawny

mgr Maria Bielak-Podkówka

Tel. 81-445-65-21
Pełnomocnik Rektora ds. Kół Naukowych
profesor zwyczajny badawczo-dydaktyczny

prof. dr hab. Marek Babicz

Tel. 81-445-67-16
Pełnomocnik Rektora ds. Studiów Zagranicznych
profesor zwyczajny badawczo-dydaktyczny

prof. dr hab. inż. Gołacki Krzysztof

Tel. 81-531-97-56
Pełnomocnik Rektora ds. Informatyzacji
profesor uczelni badawczo - dydaktyczny

dr hab. Andrzej Bochniak

Tel. 81-532-96-23
Pełnomocnik Rektora ds. Bezpieczeństwa Osobistego Pracowników, Studentów i Doktorantów
adiunkt dydaktyczny

dr Konrad Buczma

Tel. 81-445-65-91
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
Adres: 20-612 Lublin ul. Głęboka 28

mgr Agnieszka Szymańska-Mordel

Rzecznik Patentowy
Adres: 20-950 Lublin ul.Akademicka 13

mgr inż. Magdalena Tarała

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Adres: 20-950 Lublin, ul.Akademicka 13

mgr Anna Buchlińska-Brzozowska

Tel. 81-445-60-12
Biuro ds. Gospodarstw Doświadczalnych
Adres: 20-950 Lublin, ul. Akademicka 13
Tel. 81-445-66-90
specjalista ds Gospodarstw Doświadczalnych

dr Krzysztof Patkowski

Samodzielne Stanowisko Audytora Wewnętrznego
Adres: 20-950 Lublin, ul. Akademicka 15

mgr Ireneusz Marciniak

Samodzielne Stanowisko ds. Obronnych
Adres: 20-612 Lublin ul. Głęboka 28

mgr Agnieszka Szymańska-Mordel

Tel. tel. 81-531-96-40,
Gospodarstwo Doświadczalne w Czesławicach
Adres: 24-150 Nałęczów Czesławice 4
Tel. 572330873
pracownik gospodarczy

Ziemowit Mizura

pracownik gospodarczy

Andrzej Chrzanowski

traktorzysta-pracownik gospodarczy

Henryk Kopiński

pracownik gospodarczy

Jakub MANEL

specjalista

mgr inż. Ewelina Kapitan

specjalista

mgr inż. Grzegorz Siemiński

specjalista

Marzena Kiryczuk

traktorzysta-pracownik gospodarczy

Zbigniew Madejski

magazynier-pracownik gospodarczy

Józef Chłopaś

Gospodarstwo Doświadczalne w Felinie
Adres: 20-280 Lublin Doświadczalna 50
Tel. 502-122-518
specjalista

Bożena Zdunek

Tel. 502122518
traktorzysta- mechanik

Mariusz Michalczyk

Gospodarstwo Doświadczalne w Uhrusku
Adres: 22-230 Wola Uhruska
pracownik gospodarczy

Mariusz Czyżyk

pracownik gospodarczy

Radosław Bisko

traktorzysta-mechanik

Krzysztof Jurek

strażnik ochrony mienia

Grzegorz Kulbicki

pracownik gospodarczy

Waldemar Mielniczuk

magazynier

Damian Łobaczuk

Tel. 798-955-274
pracownik gospodarczy

Michał Duch

pracownik gospodarczy

Krzysztof Hołowacz

starszy specjalista

Beata Kozaczuk

Tel. 798-955-274
starszy specjalista

dr inż. Dariusz Juszczak

pracownik gospodarczy

Anna Kratiuk

traktorzysta-pracownik gospodarczy

Zbigniew Pułapa

strażnik ochrony mienia

Wiesław Podlewski

Pion Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą

Centrum Nauki
Adres: 20-950 Lublin, ul. Akademicka 13
Dyrektor

mgr Izabela Czaja-Banasiak

Tel. 81-445-69-68
Biuro Finansowania Potencjału Badawczego
specjalista

mgr Anna Smyk

Tel. 81-445-68-71
starszy specjalista

mgr inż. Grażyna Gregorczyk

Biuro Projektów i Funduszy
specjalista

lic. Paweł Litwińczuk

Tel. 81-445-65-99
specjalista

mgr inż. Eliza Samborska

Tel. 81-445-69-70
starszy specjalista

mgr inż. Joanna Smolińska

Tel. 81-445-69-07
specjalista

mgr inż. Aleksandra Jezierska

specjalista

mgr Justyna Strzałkowska

specjalista

mgr Katarzyna Ruczkowska

specjalista

mgr Anna Krawczyk

Tel. 81-445-66-61
Dział Ewaluacji Nauki i Stopni Naukowych
Adres: 20-950 Lublin, ul. Akademicka 13
Kierownik

mgr inż. Urszula Polak

Tel. 81-445-65-97
starszy specjalista

mgr inż. Anna Szczepanowska

starszy specjalista

mgr inż. Marianna Michałek

Tel. 81-445-61-35
starszy specjalista

dr inż. Urszula Bojarska-Wójciszko

Tel. 81-445-61-35
starszy specjalista

mgr inż. Agata Rutkowska

Tel. 81-445-62-35
Centrum Transferu Technologii
Adres: 20-950 Lublin, ul. Akademicka 13
dyrektor

mgr inż. Iwona Niezgoda

Tel. 81-445-62-51
specjalista

dr inż. Anna Jeżak-Zgórka

Tel. 81-445-62-50
Szkoła Doktorska
specjalista

mgr Paweł Marczak

Tel. 81-445-67-90
Biblioteka Główna
Adres: Akademicka 15, 20-950 Lublin
Tel. 81-445-62-28
Dyrektor

dr Paulina Studzińska-Jaksim

Tel. 81-445-62-28
Biblioteka Gł. - Zastępca dyrektora
starszy bibliotekarz

mgr Bartłomiej Boćkowski

Biblioteka Gł. - Sekretariat
specjalista

mgr Aneta Kuś

Tel. 81-445-62-28
Biblioteka Gł. - Oddział Informacji Naukowej
młodszy bibliotekarz

mgr inż. Weronika Kowalska

Tel. 81-445-62-27
bibliotekarz

dr Małgorzata Gorczyńska

młodszy bibliotekarz

mgr Monika Szarama

Tel. 81-445-62-27
młodszy bibliotekarz

mgr Anna Starek

Tel. 81-445-62-27
bibliotekarz

mgr inż. Anna Gawryluk

Tel. 81-445-62-27
młodszy bibliotekarz

mgr inż. Dagmara Mischlich

Tel. 81-445-62-27
młodszy bibliotekarz

mgr Justyna Wojdyła

Tel. 81-445-62-27
Biblioteka Gł. - Oddział Gromadzenia, Opracowywania i Automatyzacji
starszy kustosz dyplomowany

mgr Andrzej Padziński

Tel. 81-445-62-24
młodszy bibliotekarz

mgr inż. Małgorzata Gawęda

Tel. 81-445-62-23
kustosz

mgr Monika Nowogrodzka

kustosz

mgr Anna Drozd-Małaj

Tel. 81-445-62-24
bibliotekarz

mgr Monika Mroczek

Tel. 81-445-62-26
starszy technik

mgr inż. Bartłomiej Pawłowski

kustosz

mgr Agnieszka Penar

Tel. 81-455-62-26
starszy bibliotekarz

mgr Renata Lewińska

Tel. 81-445-62-23
kustosz

mgr Monika Żuraw

Tel. 81-445-62-26
Biblioteka Gł. - Oddział Udostępniania i Przechowywania Księgozbioru
bibliotekarz

mgr Marek Niewiadomy

Tel. 81-445-62-40
młodszy bibliotekarz

mgr Justyna Kamińska

Tel. 81-445-62-25
kustosz

mgr inż. Katarzyna Stafińska

kustosz biblioteczny

mgr Adriana Sobczak-Frynas

Tel. 81-445-62-43,81-445-62-22
kustosz dyplomowany

mgr inż. Helena Gruszecka

Tel. 81-445-60-82
kustosz

mgr Krystyna Węcławska

Tel. 81-445-62-25
bibliotekarz

Zdzisława Zań

Tel. 81-445-62-25
kustosz

mgr Bożena Persona

Tel. 81-445-62-43,81-445-62-22
bibliotekarz

mgr inż. Anna Wierbol

Tel. 81-445-62-43,81-445-62-22
starszy bibliotekarz

dr Marta Zalewska-Korona

bibliotekarz

mgr inż. Radosław Kowalik

Tel. 81-445-62-43,81-445-62-22
Biblioteka Gł. - Oddział Wolnego Dostępu do Zbiorów
bibliotekarz

mgr inż. Marzena Kopińska

Tel. 81-445-62-44, 81-445-62-47
kustosz biblioteczny

mgr inż. Małgorzata Nowak

Tel. 81-445-62-44, 81-445-62-47
młodszy bibliotekarz

mgr Ewa Stępień

Tel. 81-445-62-44, 81-445-62-47
kustosz

mgr inż. Agnieszka Szymczak

Tel. 81-445-62-46 ,81-445-62-45
młodszy bibliotekarz

inż. Monika Gierej

Tel. 81-445-62-44, 81-445-62-47
młodszy bibliotekarz

mgr inż. Magdalena Piech

Tel. 81-445-62-44, 81-445-62-47
bibliotekarz

mgr inż. Renata Więch

Tel. 81-445-62-44,81-445-62-47
Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
Adres: ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin
Tel. 81-445-66-60
Fax 81- 533-37 52
z-ca redaktora naczelnego/kierownik Wydawnictwa

mgr Anna Wypychowska

Tel. 81-445-67-11
starszy redaktor

mgr Ewelina Łukasiak

Tel. 81-445-67-61
operator składu komputerowegp

Małgorzata Grzesiak

Tel. 81-445-67-61
introligator

Robert Chamera

starszy specjalista

mgr inż. Jacek Pałyszka

Tel. 81-445-65-70
sekretarz wydawnictwa

mgr Magdalena Marcewicz

redaktor techniczny

Małgorzata Łucjan

Tel. 81-445-66-60
redaktor naczelny "Aktualności UP w Lublinie"

mgr Monika Jaskowiak

Tel. 81-445-68-05
specjalista

mgr inż. Anna Demetraki-Paleolog

Tel. 81-445-66-60
redaktor

mgr Agnieszka Litwińczuk

operator maszyn offsetowych

mgr inż. Jakub Tryk

Centralne Laboratorium Badawcze
Adres: 20-612 Lublin,ul.Głęboka 28
Tel. 693 088 881
p.o.Kierownika

dr Tomasz Czernecki

Tel. 81-531-97-77,693088881
specjalista inżynieryjno-techniczny

mgr Elżbieta Kosik

Tel. 81-531-97-77
starszy specjalista inżynieryjno-techniczny

mgr Bernadetta Nalepa-Bąk

Tel. 81-531-97-77
specjalista inżynieryjno-techniczny

mgr Iwona Filiks

Tel. 81-531-97-77
starszy specjalista inżynieryjno-techniczny

mgr Anna Pluta

Tel. 81-531-97-77
starszy specjalista inżynieryjno-techniczny

mgr Andrzej Kucharski

Tel. 81-531-97-77
Centralne Laboratorium Badań
Adres: 20-612 Lublin,ul. Głęboka 30D
Tel. 81-531-97-77
Kierownik laboratorium

mgr Anna Rutkowska

Tel. 81-531-97-77
starszy specjalista inżynieryjno-techniczny

mgr Justyna Wiertel-Sobańska

specjalista naukowo-techniczny

dr Michał Rudaś

Tel. 81-531-97-77

Pion Prorektora ds. Kadr

Dział Kadr i Płac
Adres: ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
Tel. 81-445-67-15
Kierownik Działu

mgr Aneta Popiołek

Tel. 81-445-67-15
Biuro Kadr
Koordynator Biura, starszy specjalista

mgr inż. Barbara Radko

Tel. 81-445-66-09
specjalista

mgr Ewelina Giżka

Tel. 81-445-66-06
starszy specjalista

mgr. inż. Elżbieta Kukuryka

Tel. 81 445 66 33
starszy specjalista

mgr Dorota Zaleska

Tel. 81-445-66-33
starzy specjalista

mgr Marta Daniluk

Tel. 81-445-66-39
starszy specjalista

mgr inż. Elżbieta Ostrowska

specjalista

mgr inż. Ewa Paczos

Tel. 81-445-66-06
starszy specjalista

mgr inż. Joanna Smolińska

Tel. 81 445 67 10
Biuro Płac
Koordynator Biura, starszy specjalista

mgr Małgorzata Bałdyga

starszy specjalista

mgr inż. Sylwia Tryk

Tel. 81 445 69 49
starszy specjalista

mgr inż. Magdalena Wiercińska

starszy specjalista

mgr Alicja Kwiatkowska

starszy specjalista

mgr inż. Jadwiga Piwkowska

Tel. 81-445-69-49
starszy specjalista

mgr Aleksandra Kusyk

Tel. 81-445-67-09
specjalista

mgr Magdalena Dojutrek

Zespół Spraw Socjalnych
Koordynator Zespołu, starszy specjalista

mgr Małgorzata Bień

Tel. 81-445-69-11
specjalista

Bożena Podgórska

Tel. 81-445-69-11
Sekcja ds. BHP i Ochrony PPOŻ
Adres: 20-612 Lublin, ul.Głęboka 31, bud. CSR: pok. 320
Tel. 81-445-68-29, 81-445-65-38
Kierownik Sekcji

mgr Dariusz Kubel

Tel. 81-445-68-29
specjalista ds bhp

mgr Marta Puchala-Hasiec

starszy specjalista ds. bhp

mgr inż. Mariusz Szymczyk

Tel. 81-445-65-38

Pion Prorektora ds. Studenckich i Dydaktyki

Centrum Dydaktyki i Spraw Studenckich
Adres: 20-950 Lublin, ul. Akademicka 13
Dyrektor

mgr inż. Anna Woźniak

Tel. 81-445-68-85
Biuro Organizacji i Toku Studiów
specjalista

mgr Iwona Joć

Tel. 81-445-66-45
specjalista

dr inż. Magdalena Patro

Tel. 81-445-65-88
starszy specjalista

mgr Izabela Banak

Tel. 81-445-66-99
starszy specjalista

mgr inż. Beata Piętas

Tel. 81-445-65-88
starszy specjalista

dr inż. Zdzisław Kaczmarski

specjalista

mgr inż. Edyta Kutnik

Tel. 81-445-69-99
Biuro Stypendiów Studenckich
specjalista

mgr inż. Magdalena Koczy-Ścibura

Tel. 81-441-14-81 w.127
specjalista

mgr inż. Ewa Rypulak

Tel. 81-441-14-17
specjalista

mgr Monika Puchacz

starszy specjalista

mgr inż. Katarzyna Oleszek

Tel. 81-533-06-24
specjalista

mgr Joanna Teter

Tel. 81-441-14-18
starszy referent

mgr inż. Dorota Kowalska

Tel. 81-441-14-81 w.127
Biuro Kształcenia Praktycznego i Rozwoju Kompetencji
koordynator biura

dr Renata Reszka-Dyrka

Tel. 81-445-61-03
specjalista

mgr inż. Patrycja Kwiatosz

Tel. 81-445-67-08
doradca zawodowy

mgr Magdalena Bohuniuk

starszy specjalista-doradca zawodowy

mgr Lech Szafrański

Tel. 81-445-66-05
specjalista

mgr inż. Małgorzata Szwast

Tel. 81-445-67-08
specjalista

mgr Emilia Królikowska

starszy specjalista

dr Ewa Bartyś

Tel. 81-445-66-30
starszy specjalista

mgr inż. Dorota Piekutowska

specjalista

mgr inż. Łukasz Wójcik

Tel. 81-445-68-93
Biuro Rekrutacji i Promocji Kształcenia
Koordynator Biura, starszy specjalista

mgr Agnieszka Wasilak

Tel. 81-445-65-58
samodzielny referent

Kinga Anna Tarchynska

Tel. 81-445-66-91
referent

mgr inż. Anna Wąchała

Tel. 81-445-65-39
referent

mgr Monika Zając

Tel. 81-445-65-39
Stanowisko ds. Osób Niepełnosprawnych
starszy specjalista

mgr inż. Magdalena Łukasik

Tel. 81-445-65-40, kom. sł. 668-342-221
Centrum Nauczania Języków Obcych i Certyfikacji
Adres: 20-612 Lublin ul.Głęboka 28
Tel. 81-531-96-17
kierownik

mgr Joanna Rączkiewicz-Gołacka

starszy specjalista

mgr inż. Małgorzata Dula

Tel. 81-531-96-17
specjalista

mgr Edyta Zawada

Tel. 81-531-96-17
starszy specjalista

mgr Małgorzata Jatczak

Zespół Języka Angielskiego i Łaciny
kierownik

mgr Joanna Rączkiewicz-Gołacka

wykładowca

mgr Anna Cięszczyk

Tel. 81-531-96-18
wykładowca

mgr Olga Mazurek

Tel. 81-531-96-15
wykładowca

mgr Jacek Kasprzak

Tel. 81-531-96-15
wykładowca

mgr Iwona Trembaczowska

wykładowca

mgr Joanna Piechnik

Tel. 81-531-96-18
wykładowca

mgr Witold Piech

Tel. 81-531-96-18
wykładowca

mgr Jolanta Radkowiak

Tel. 81-531-96-18
wykładowca

mgr Anna Zmysłowska

Tel. 81-531-96-18
wykładowca

mgr Anna Eustachiewicz-Szulc

wykładowca

mgr Agnieszka Czarnecka

wykładowca

mgr Monika Szwendrowska

wykładowca

mgr Dorota Szewczuk

Tel. 81- 531-96-18
wykładowca

mgr Sławomir Nowikowski

wykładowca

mgr Małgorzata Grochowska

wykładowca

mgr Marzena Ponikowska

wykładowca

mgr Dariusz Kożuch

Tel. 81-531-96-15
wykładowca

mgr Andrzej Muciek

Tel. 81-531-96-18
wykładowca

mgr Agnieszka Germain

Tel. 81-531-96-15
wykładowca

mgr Katarzyna Grunt

Tel. 81-531-96-15
wykładowca

mgr Adriana Bolibok

Tel. 81-531-96-18
wykładowca

mgr Daniel Opydo

Tel. 81-531-96-18
wykładowca

mgr Agnieszka Szczepanowska

wykładowca

mgr Dorota Krzysiak

Tel. 81-531-96-15
wykładowca

mgr Elżbieta Atkinson

Tel. 81-531-96-15
wykładowca

mgr Ewa Koproń

Tel. 81-531-96-18
Zespół Języka Niemieckiego, Francuskiego i Rosyjskiego
Kierownik, wykładowca

mgr Anna Gruszecka

Tel. 81-531-96-14
wykładowca

mgr Bożenna Radomska

Tel. 81-531-96-97
wykładowca

mgr Jerzy Szuma

Tel. 81-531-96-97
wykładowca

mgr Urszula Rzeszutko-Tarnas

wykładowca

mgr Ewa Badurowicz

Tel. 81-531-96-97
wykładowca

mgr Elżbieta Karolak

Tel. 81-531-96-97
wykładowca

mgr Bogusława Tkaczyk-Wolanin

Zespół ds. Certyfikacji
Centrum Kultury i Folkloru Wsi
Adres: 20-035 Lublin, ul. Langiewicza 12, blok E
Tel. 81-441-14-92
Kierownik

mgr inż. Zbigniew Romanowicz

Tel. 81-441-14-92
referent-instruktor śpiewu

licencjat Kateryna Osiik

Tel. 81-441-14-92
specjalista-instruktor muzyki

mgr inż. Piotr Wiącek

Tel. 81-441-14-92
specjalista-instruktor tańca

mgr inż. Łukasz Bożek

Tel. 81-441-14-92
pracownik gospodarczy

Marzena Mazurek

Tel. 81-441-14-92
specjalista-instruktor muzyki

mgr inż. Maciej Gruszczyński

Tel. 81-441-14-92
starszy specjalista-instruktor śpiewu

mgr Jadwiga Gąska

Tel. 81-441-14-92
starszy specjalista-instruktor tańca

mgr inż. Kazimierz Kozak

Tel. 81-441-14-92
starszy specjalista-instruktor tańca

mgr inż. Marzena Dźwierzyńska

Tel. 81-441-14-92
starszy referent

mgr inż. Tomasz Chmurski

Tel. 81-441-14-92

Pion Prorektora ds. Rozwoju Uczelni

Dział Komunikacji i Wymiany Akademickiej
Adres: 20-950 Lublin, ul. Akademicka 13
promocja@up.lublin.pl, erasmus@up.lublin.pl
Kierownik Działu, Rzecznik Prasowy UP w Lublinie

mgr Iwona Pachcińska

Tel. 81-445-65-94
Biuro Komunikacji
starszy specjalista

mgr inż. Maciej Niedziółka

Tel. 81-445-65-47, kom. sł. 572-330-950
specjalista

mgr Witomiła Kowalik

Tel. 81-445-65-47
specjalista

dr Dagmara Sadowska

Tel. 81-445-65-12
specjalista

mgr Ilona Stańczak

Tel. 81-445-65-12
referent

mgr Karolina Kwapisz

Tel. 81 445 66 32
Biuro Wymiany Akademickiej
Koordynator Biura

mgr Izabela Wolska

Tel. 81-445-65-73
starszy specjalista

mgr inż. Jerzy Horbowski-Zaranek

Tel. 81-445-62-38
specjalista

dr Małgorzata Cegiełko

specjalista

mgr inż. Anna Dębska

Tel. 81-445-65-80
samodzielny referent

mgr Dominika Wiślińska

specjalista

dr Milena Jaremek

Tel. 81-445-62-36
Centrum Informatyki
Adres: Akademicka 15, 20-950 Lublin
Tel. 81 445 65 34
Fax 81 445 65 42
Kierownik

mgr Grzegorz Lipiński

Tel. 81-445-66-47
specjalista ds. informatyki

mgr inż. Paweł Luty

specjalista

Barbara Gil

Tel. 81-445-65-34
specjalista ds. informatyki

mgr Jacek Kobyłecki

Tel. 81-445-65-32
konserwator sprzętu informatycznego

Krzysztof Kasprzak

administrator sieci

mgr inż. Paweł Cyranek

Tel. 81-445-68-02
specjalista ds. informatyki

mgr Emilia Rusin

Tel. 81-445-65-33
specjalista ds. informatyki

mgr Anna Szwajgier

Tel. 81-445-65-23
starszy informatyk

Piotr Mazur

Tel. 81-445-65-19
specjalista ds. informatyki

inż. Kazimierz Firszt

Tel. 81-445-67-80
specjalista ds.informatyki

mgr inż. Przemysław Łoboda

Tel. 81-445-65-23
Centrum Kultury Fizycznej i Sportu
Adres: 20-612 Lublin, ul. Głęboka 31
Tel. 81-445-67-20
Fax 81-445-61-40
sekretariat.csr@up.lublin.pl - sprawy administrac.; swfis.zydek@up.lublin.pl - sprawy dydaktyczne
sport.up.lublin.pl
Kierownik Centrum Kultury Fizycznej i Sportu

mgr Dariusz Boguszewski

Tel. 81-445-68-55, 81-445-62-09
Pracownicy dydaktyczni
adiunkt dydaktyczny - koordynator dzałalności dyd.

dr Agnieszka Błaszczak

adiunkt dydaktyczny

dr Marzena Bracław

Tel. 81-445-68-55, 81-445-62-09
adiunkt dydaktyczny

dr Bożena Bednarska

Tel. 81-445-62-09
wykładowca

mgr Rafał Ziemoląg

Tel. 81-445-68-55, 81-445-62-09
wykładowca

mgr Grzegorz Nieczypor

Tel. 81-445-68-55,81-445-62-09
wykładowca

mgr Marek Wawer

Tel. 81-445-68-55, 81-445-62-09
wykładowca

mgr Piotr Lorencowicz

Tel. 81-445-68-55, 81-445-62-09
wykładowca

mgr Krystyna Noskiewicz-Czarnecka

Tel. 81-445-68-55, 81-445-62-09
wykładowca

mgr Dariusz Boguszewski

Tel. 81-445-68-55, 81-445-62-09
specjalista - sprawy dydaktyczne

Grażyna Żydek

Tel. 81-445-68-55
Pracownicy administracyjni i obsługi
Zastępca Kierownika CKFiS, starszy specjalista

mgr Robert Kozłowski

Tel. 81-445-67-21
Sekretariat CKFiS, specjalista

mgr Agnieszka Choina-Godula

Tel. 81-445-67-20
pomocniczy pracownik obsługi

Beata Boniek

pomocniczy pracownik obsługi

Agnieszka Wiśniewska

konserwator

Tadeusz Grzywacz

Tel. 81-445-67-48
starszy referent

inż. Beata Wołoszyn

Tel. 81-445-66-01
starszy referent

Małgorzata Walczak

Tel. 81-445-66-01
konserwator

Kamil Studziński

Tel. 81-445-67-48
pomocniczy pracownik obsługi

Jolanta Bednarczyk

pomocniczy pracownik obsługi

Alina Kubajka

pomocniczy pracownik obsługi

Ewa Majcher

konserwator

Andrzej Brodaczewski

Tel. 81-445-67-48
starszy referent

Elżbieta Bujak

Tel. 81-445-66-01
pomocniczy pracownik obsługi

Ewa Kogut

konserwator

Ryszard Haraszczuk

Tel. 81-445-67-48
pracownik gospodarczy

Anna Maternowska

konserwator

Jan Michalczuk

Tel. 81 445-67-48
konserwator

Radosław Górski

Tel. 81-445-67-48
ratownik

mgr Marcin Bedliński

Tel. 81-445-61-33
starszy referent

Dorota Stępniak

Tel. 81-445-66-01
ratownik na basenie kąpielowym

mgr inż. Robert Mrozek

Tel. 81-445-61-33
ratownik na basenie kąpielowym

Kamil Misiak

Tel. 81-445-61-33
ratownik na basenie kąpielowym

mgr Michał Żegleń

Tel. 81-445-61-33
ratownik na basenie kąpielowym

inż. Paweł Pik

Tel. 81-445-61-33
ratownik

Piotr Chmiel

Tel. 81-445-61-33
konserwator

Jerzy Maciejewski

Tel. 81-445-67-48
pomocniczy pracownik obsługi

Anna Kloc-Krzemińska

pomocniczy pracownik obsługi

Anna Nowok

pracownik pomocniczy

Barbara Gałat

Pion Kanclerza

Kanclerz
Adres: 20-950 Lublin, ul. Akademicka 13
Tel. 81-445-66-22
Fax /tel. 81-533-37-52
Kanclerz

mgr Grażyna Szymczyk

Tel. 81-445-66-22, 81-445-60-13
Zastępca Kanclerza
Adres: Akademicka 13, 20-950 Lublin
Tel. 81-445-66-22
Fax /tel. 81-533-37-52
Zastępca Kanclerza

mgr inż. Bartłomiej Orzechowski

Tel. 81-531-96-00; kom.sł. 501-347-865
Dział Infrastruktury Technicznej
tapicer

Zbigniew Dudkowski

Tel. 81-461-07-32
hydraulik

Roman Suchodolski

Tel. 81-531-96-99
szklarz

Mariusz Książek

Tel. 81-445-65-92
ślusarz

Tomasz Wieczorek

Tel. 81-531-96-03; 81-461-07-36
elektryk

Stefan Żądło

Tel. 81-461-00-61 w. 233
elektryk

Arkadiusz Woźniak

Tel. 81-445-61-37
hydraulik

mgr inż. Robert Wierciński

Tel. 81-445-67-51
stolarz

Marcin Szymanek

Tel. 81-531-96-03; 81-441-07-32
stolarz

Józef Kusyk

Tel. 81-531-96-98
ślusarz

Marian Mędrala

Tel. 81-461-00-61 w. 153
starszy specjalista

mgr inż. Marek Kowaleczko

Tel. 81-531-96-04; kom.sł. 502-222-901
starszy specjalista

mgr inż. Michał Potiopa

Tel. 81-531-96-02, kom. sł. 501-347-000
starszy inspektor nadzoru inwestorskiego

mgr inż. Cezary Drozd

Tel. 81-531-96-05
specjalista

mgr inż. Magdalena Pluta

Tel. 81-531-96-01
starszy inspektor nadzoru inwestorskiego

mgr inż. Grzegorz Kasperek

Tel. 81-445-62-12; kom.sł.572-329-090
inspektor nadzoru inwestorskiego

mgr inż. Daniel Zielonka

Tel. 81-445-69-60; kom.sł. 501-022-716
hydraulik

Witold Czubacki

Tel. 81-461-00-61 w. 151
elektryk

Sylwester Kawa

Tel. 81-461-07-32
robotnik pos. przyg. zawodowe

Krzysztof Kotowicz

Tel. 81-445-66-20
robotnik pos. przyg. zawodowe - elektryk

Radosław Kuzioła

Tel. 81-445-60-40
hydraulik

Andrzej Madejski

Tel. 81-441-14-19
tapicer

Wacław Matlakowski

Tel. 81-445-65-92
elektryk

Paweł Skrzypek

Tel. 81-524-81-30; 81-441-14-19
ślusarz

Dariusz Mróz

Tel. 81-531-96-03
elektryk

Piotr Orzełowski

Tel. 81-445-60-40
specjalista-automatyk

inż. Józef Gruszka

Tel. 81-445-61-37
automatyk

Grzegorz Szymański

Tel. 81-445-66-20
hydraulik

Józef Sadownik

Tel. 81-524-81-30
ślusarz

Stanisław Gontarz

Tel. 81-531-96-03
hydraulik

Zdzisław Stosio

Tel. 81-461-07-32
malarz

Andrzej Krakowiński

Tel. 81-445-65-92
robotnik wykwalifikowany- hydraulik

Grzegorz Walkiewicz

Tel. 81-445-66-20
robotnik przyuczony - malarz

Tomasz Szczepaniak

Tel. 81-445-65-92

mgr inż. Radosław Kamiński

Tel. 81 445 65 63
Zastępca Kancelrza
Zastepca Kanclerza

mgr inż. Marek Mirosław

Dział Zamówień Publicznych
Kierownik Działu

mgr inż. Wojciech Kamiński

Tel. 81-445-66-04
specjalista

mgr inż. Joanna Samociuk

referent

mgr Oktawia Babicka

Tel. 81-445-62-53
specjalista

mgr Marta Nowak

Tel. 81-445-65-46
specjalista

mgr Magdalena Wiśniewska

Tel. 81-445-66-03
starszy referent

Kamila Stankiewicz

Tel. 81-445-65-46
starszy specjalista

mgr Marta Mendel-Wilkołek

Tel. 81-445-60-73

mgr inż. Wojciech Skiba

Tel. 81-445-66-84
starszy referent

mgr inż. Katarzyna Leśna

Tel. 81-445-66-03
starszy specjalista

mgr Iwona Szymczyk

Tel. 81-445-65-55
specjalista

mgr inż. Ewa Pioś

Tel. 81-445-65-55
specjalista

mgr Renata Parcheta

Tel. 81-445-65-55
specjalista

mgr inż. Agnieszka Adamek

Tel. 81-445-62-53
starszy referent

mgr inż. Agnieszka Opalińska-Furtak

Tel. 81-445-66-03
specjalista

mgr Piotr Majgier

starszy referent

mgr Łukasz Jurkiewicz

Tel. 81-445-66-84
Dział Technologii Multimedialnych
Kierownik Działu

mgr Wojciech Olecki

Tel. 81-531-96-35, kom. sł. 572-330-949
starszy technik

mgr Tomasz Wójcik

Tel. 81-445-65-93, kom. sł. 797-831-522
specjalista

Adam Kamiński

Tel. 81-531-96-39, 81-445-69-93, kom. sł. 572-329-078
specjalista

Maciej Pietraś

Tel. 81-531-96-39, 81-445-69-93, kom.sł. 572-329-076
specjalista

Zbigniew Wierzchowski

Tel. 81-445-65-93, kom. sł. 602-506-628
starszy referent

mgr Joanna Poręba

Tel. 81-531-96-37
starszy technik

Bartosz Piotrowski

Tel. 81-531-96-39, 81-445-69-93, kom. sł. 572-329-077
Sekretariat Uczelni
Adres: 20-950 Lublin, ul. Akademicka 13
Tel. 81-445-66-22
Fax /tel. 81-533-37-52
starszy referent

mgr inż. Anna Mróz

pedel

Marta Grzesiuk

Tel. 81-445-67-91
Kierownik Sekretariatu Uczelni

mgr inż. Kinga Nakonieczna-Zelik

Tel. 81-445-66-22, tel./fax 81-533-37-52
specjalista

Ewa Ciołek

Tel. 81-445-67-91, 81-445-69-08
starszy referent

mgr inż. Anna Skórska

Dział Administracyjno-Gospodarczy
Adres: 20-950 Lublin, ul. Akademicka 13
Kierownik Działu

mgr Teresa Rusinek

Tel. 81-445-60-60
pracownik gospodarczy

Tomasz Szałaj

pracownik pomocniczy

Krystyna Boczek

pracownik gospodarczy

Julia Czajkowska

pracownik gospodarczy

Krzysztof Pawlos

pomocniczy pracownik obsługi

Bogusław Lidia

pracownik gospodarczy

Maciej Jones

pomocniczy pracownik obsługi

Agata Ostrowska

starsza woźna

Katarzyna Palak

pomocniczy pracownik obsługi

Jolanta Pawlos

pracownik gospodarczy

Łukasz Pazik

starsza woźna

Beata Paździor

starsza woźna

Joanna Podgórska

strażnik ochrony mienia

Jolanta Przystupa

pomocniczy pracownik obsługi

Małgorzata Rataj

strażnik ochrony mienia

Agnieszka Romanek

pomocniczy pracownik obsługi

Regina Rudzka

pracownik gospodarczy

Grzegorz Skałecki

pracownik gospodarczy

Ryszard Skoczylas

pomocniczy pracownik obsługi

Ewelina Wąchała

pomocniczy pracownik obsługi

Danuta Zagrodnik

pomocniczy pracownik obsługi

Wiesława Żuk-Wojciechowska

pracownik gospodarczy

Łukasz Kowalski

pomocniczy pracownik obsługi

Urszula Górnicka

pomocniczy pracownik obslugi

Joanna Grodzińska

strażnik ochrony mienia

Dariusz Grzesiak

pomocniczy pracownik obsługi

Beata Kańczugowska

pracownik gospodarczy

Marcin Kapała

pomocniczy pracownik obsługi

Elżbieta Kiryluk

strażnik ochrony mienia

Ilona Klępka

strażnik ochrony mienia

mgr inż. Małgorzata Kosik

starsza woźna

Teresa Kowalska

pomocniczy pracownik obsługi

Elżbieta Kozak

pomocniczy pracownik obsługi

Maria Kozak

strażnik ochrony mienia

Marzena Król

pomocniczy pracownik obsługi

Małgorzata Kurowska

strażnik ochrony mienia

inż. Andrzej Kuś

pracownik gospodarczy

Bolesław Lehun

pomocniczy pracownik obsługi

Ewa Mazurek

pomoczniczy pracownik obsługi

Joanna Miśtak

pomocniczy pracownik obsługi

Diana Mitura

pracownik gospodarczy

Karolina Marek

strażnik ochrony mienia

mgr Mariusz Borkowski

pomocniczy pracownik obsługi

Beata Bojarska

pomocniczy pracownik obsługi

Dorota Brodowska

pomocniczy pracownik obsługi

Alicja Ratomska

pomocniczy pracownik obsługi

Barbara Dąbek-Minda

pomocniczy pracownik obsługi

Monika Dziurda

pomocniczy pracownik obsługi

Marzena Tywoniouk

pomocniczy pracownik obsługi

Magdalena Madejska-Lipa

pracownik gospodarczy

Roman Smolak

specjalista

mgr inż. Olga Michalska

Tel. 81-445-65-25
pomocniczy pracownik obsługi

Iwona Tryk

pracownik pomocniczy

Irena Pazik

strażnik ochrony mienia

Alicja Sprawka

pracownik gospodarczy

Mieczysław Stręciwilk

starsza woźna

Bożena Kubel

pracownik gospodarczy

Krzysztof Wójcik

pomocniczy pracownik obsługi

Beata Mołdach

pomocniczy pracownik obsługi

Jolanta Moryl

kierowca

Krzysztof Mościbrodzki

Tel. 81-445-66-26
pomocniczy pracownik obsługi

Bożena Mrozik

pracownik gospodarczy

Adam Namięta

strażnik ochrony mienia

Anna Niebieszczańska

starsz woźna

Jadwiga Piesta

kierowca

Marek Piotrowski

Tel. 81- 445-66-26
pracownik gospodarczy

Grzegorz Siuda

pomocniczy pracownik obsługi

Jolanta Socha

pomocniczy pracownik obsługi

Barbara Łukasiewicz-Wolińska

strażnik ochrony mienia

Teresa Matlakowska

pomocniczy pracownik obsługi

Grażyna Maziarska

pomocniczy pracownik obsługi

Anna Mazur

strażnik ochrony mienia

Janina Michalak

strażnik ochrony mienia

Piotr Mierzwa

pomocniczy pracownik obsługi

Małgorzata Abramek

kierowca

Paweł Kwiatosz

Tel. 81-445-66-26
pomocniczy pracownik obsługi

Marzena Kot

strażnik ochrony mienia

Jerzy Kozak

starsza woźna

Izabela Ziębowicz

pomocniczy pracownik obsługi

Grażyna Kubacka

strażnik ochrony mienia

Stanisław Kubacki

starsza woźna

Anna Kusyk

pomocniczy pracownik obsługi

Jolanta Kuś

pomocniczy pracownik obsługi

Ewa Pardyka

strażnik ochrony mienia

Janina Kuwałek

pomocniczy pracownik obsługi

Teodozja Kuzicka

pomocniczy pracownik obsługi

Marzena Matysiak

pracownik gospodarczy

Jacenty Lis

pomocniczy pracownik obsługi

Agnieszka Łepek

strażnik ochrony mienia

Lidia Łucyn

kierowca

Andrzej Kamiński

Tel. 81-445-66-26
strażnik ochrony mienia

mgr Przemysław Kamiński

strażnik ochrony mienia

Stefania Kawa

strażnik ochrony mienia

Anna Klepka

pracownik gospoodarczy

Grzegorz Klimek

strażnik ochrony mienia

Brygida Kloc

strażnik ochrony mienia

Jolanta Kłos

pracownik gospodarczy

Dariusz Korpysa

pomocniczy pracownik gospodarczy

Halina Korpysa

starsza woźna

Dagmara Gołąb

strażnik ochrony mienia

Katarzyna Falkowska

straznik ochrony mienia

Beata Gawidziel

strażnik ochrony mienia

Stanisław Flis

pomocniczy pracownik obsługi

Stanisława Gryzio

pomocniczy pracownik obsługi

Halina Grzeszczyk

pracownik pomocniczy

mgr Romana Barzycka

strażnik ochrony mienia

mgr inż. Magdalena Janowska

pomocniczy pracownik obsługi

Iwona Jusiak

strażnik ochrony mienia

Krzysztof Bogusław

pomocniczy pracownik obsługi

Anna Bogusz

pomocniczy pracownik obsługi

Bożena Bojarska

strażnik ochrony mienia

Małgorzata Brodziak

pracownik gospodarczy

Tomasz Burdzicki

starsza woźna

Agnieszka Całka

pomocniczy pracownik obsługi

Anna Goławska

pomocniczy pracownik obsługi

Małgorzata Podstawka

starsza woźna

Katarzyna Dudkowska

pracownik gospodarczy

Stanisław Dudkowski

starszy referent

mgr Beata Kłysiak

Tel. 81-445-66-37
pomocniczy pracownik obsługi

Agnieszka Śwital

strażnik ochrony mienia

Mieczysław Koman

pomocniczy pracownik obsługi

Jadwiga Biedacha

Kierownik Rejonu

mgr inż. Bożena Łucyn-Osek

Tel. 81-461-00-61 w. 150
strażnik ochrony mienia

Iwona Pyzik

starsza woźna

Danuta Kokowicz

strażnik ochrony mienia

Renata Chamera

pomocniczy pracownik obsługi

Katarzyna Twardowska

Kierownik Rejonu

mgr Wiesław Wojcieszuk

Tel. 81-531-97-00
strażnik ochrony mienia

Anna Bilik

pomocniczy pracownik obsługi

Anna Klocek

strażnik ochrony mienia

mgr inż. Agnieszka Banaszak

strażnik ochrony mienia

Krzysztof Bezaniuk

pomocniczy pracownik obsługi

Ewa Bicka

pracownik gospodarczy

Bogdan Bicki

pracownik gospodarczy

Jan Kokowicz

pracownik gospodarczy

Witold Wiśniewski

strażnik ochrony mienia

Barbara Kobiałka

pomocniczy pracownik obsługi

Agata Barszczuk

starsza woźna

Teresa Sokół

pomocniczy pracownik obsługi

Bożena Koman

strażnik ochrony mienia

Tomasz Świetlicki

strażnik ochrony mienia

Zbigniew Wawruch

kierowca

Aleksander Żydek

Tel. 81-445-66-26
pomocniczy pracownik obsługi

Krystyna Wyrzykowska

pomocniczy pracownik obsługi

Marzanna Kusa

pomocniczy pracownik obsługi

Małgorzata Szczepaniak

pracownik gospodarczy

Stanisław Szewczyk

strażnik ochrony mienia

Bożena Borowska

strażnik ochrony mienia

Barbara Podstawka-Sitarz

strażnik ochrony mienia

mgr Robert Przybylski

strażnik ochrony mienia

Bożena Przywara

pracownik gospodarczy

Marian Pytka

strażnik ochrony mienia

Mirosław Rusak

pomocniczy pracownik obsługi

Bożena Sówka

strażnik ochrony mienia

Beata Szajduk

pomocniczy pracownik obsługi

Danuta Kapica

specjalista

mgr Barbara Bernecka

Tel. 81-445-66-37
strażnik ochrony mienia

Irena Winiarczyk

pomocniczy pracownik obsługi

Katarzyna Stachyra

pomocniczy pracownik obsługi

Barbara Dudzińska

pomocniczy pracownik obsługi

Barbara Smolińska

pomocnivzy pracownik obsługi

Marzanna Sokół

pomocniczy pracownik obsługi

Bożena Urbaś

strażnik ochrony mienia

Wanda Skomro

pomocniczy pracownik obsługi

Alina Kłysiak

pomocniczy pracownik obsługi

Barbara Krawczyk

pomocniczy pracownik obsługi

Elżbieta Smolińska

starsza woźna

Teresa Kosowska

pomocniczy pracownik obsługi

Marta Wartacz

Kierownik Rejonu

mgr inż. Grażyna Bezaniuk

Tel. 81-445-67-05, kom.728976967
starsza woźna

Katarzyna Szczepaniak

Biuro Domów Studenckich
Koordynator, starszy specjalista

dr inż. Magdalena Hetman

Tel. 81-441-14-80
pomocniczy pracownik obsługi

Anna Supryn

pomocniczy pracownik obsługi

Regina Tkaczyk

starszy portier

Mariola Prościńska

pomocniczy pracownik obsługi

Teresa Tkaczyk

starszy portier

Dorota Szlachta

starszy portier

Andrzej Szymczyk

specjalista

mgr Agata Borsuk

Tel. 81-461-07-32 (33)
pracownik gospodarczy

Paweł Antosiak

starszy portier

Teresa Tacyn

starszy portier

Małgorzata Biszczak

pomocniczy pracownik obsługi

Barbara Bronisz

starszy portier

Ewa Brus

starszy portier

Anna Dub

starszy portier

Andrzej Dyjak

starszy portier

Ewa Grądzielewska

specjalista

mgr inż. Wioletta Skorupska

specjalista

mgr inż. Wiesława Rynkowska

starszy portier

Małgorzata Korkosz

starszy portier

Emilia Kozak

starszy portier

Janina Krupa

starszy portier

mgr inż. Anna Lewicka

starszy portier

Anna Makarewicz

starszy portier

Jerzy Makarewicz

pomocniczy pracownik obsługi

Mariola Penkala

starszy portier

Jerzy Serwin

starszy portier

Krzysztof Błaszczak

pracownik gospodarczy

Krzysztof Bieńczak

starszy portier

Maria Chlubiecka

starszy portier

Monika Gajownik

starszy portier

Sylwia Szymanek

starszy portier

Barbara Korkosz

starszy portier

Henryka Kubecka

starszy portier

Danuta Mędrek

pomocniczy pracownik obsługi

Elżbieta Robak

starszy portier

Arkadiusz Moryc

stanowisko ds. transportu
specjalista

mgr inż. Agnieszka Nowicka

Tel. 81-445-65-25
Dział Inwentaryzacji i Ewidencji Majątku
Adres: 20-950 Lublin ul.Akademicka 15
Kierownik Działu

mgr inż. Magdalena Madejczyk

mgr Justyna Drozd

Tel. 81-445-65-35
specjalista

mgr Magdalena Dobrzańska

referent

Paulina Raczyńska

Tel. 81-445-65-35
specjalista

mgr Urszula Parol

Tel. 81-445-65-35
Archiwum Uczelni
Adres: 20-950 Lublin, ul. Akademicka 13
starszy specjalista

mgr Konrad Słomiński

Tel. 81-445-69-40
specjalista

dr Małgorzata Kawecka-Radomska

Pion Kwestora

Kwestor - Zastępca Kanclerza
Adres: 20-950 Lublin, ul. Akademicka 13

mgr Ewa Walkowska

Tel. 81-445-67-23
Dział Finansowo-Księgowy
Adres: 20-950 Lublin, ul. Akademicka 13
Kierownik Działu

mgr inż. Liliana Kozioł

Tel. 81-445-66-00
specjalista

mgr inż. Katarzyna Słotwińska

specjalista

mgr Iwona Wodyk

Tel. 81-445-68-81
specjalista

mgr Małgorzata Małocha

specjalista

mgr inż. Elżbieta Szeliga

Tel. 81-445-65-10
specjalista

mgr Małgorzata Sadowska-Janczak

Tel. 81-445-68-12
specjalista

mgr inż. Jolanta Jasińska

Tel. 81-445-68-81
starszy specjalista

mgr inż. Teresa Chabuz

Tel. 81-445-65-10
specjalista

mgr Joanna Wójcik

Tel. 81-445-68-81
specjalista

mgr inż. Aneta Bednarz

Tel. 81-445-68-12
Zastępca Kwestora

mgr Małgorzata Śliwa

Tel. 81-445-65-67
Dział Rozliczeń Projektów
samodzielny referent

mgr Ewa Misztal

Tel. 81-445-60-85
starszy specjalista

mgr inż. Salwina Palonka

Tel. 81-445-60-85
specjalista

mgr inż. Lidia Tkaczyk

Tel. 81-445-60-85
starszy specjalista

mgr Danuta Nowak

Tel. 81-445-60-85

mgr Małgorzata Śliwa

Tel. 81-445-65-67
starszy referent

mgr inż. Małgorzata Zarek

Tel. 81-445-60-85
Zastępca Kwestora ds. budżetowania

mgr Agata Narolska

Tel. 81-445-65-07
Dział Budżetowania i Analiz Ekonomicznych
specjalista

mgr Grzegorz Brodacki

Tel. 81-445-67-28
specjalista

mgr inż. Beata Pietras-Baran

starszy specjalista

mgr Bożena Grabowska

Tel. 81-445-67-28

Pozostałe jednostki

Komisja Uczelniana NSZZ "Solidarność"
Adres: 20-950 Lublin, ul. Akademicka 13
Tel. 81-445-66-82, 81-445-67-14
starszy specjalista

mgr Magdalena Michońska

Tel. 81-445-66-82
Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa
Adres: ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin
Członek Komisji Rewizyjnej

mgr inż. Roman Lalak

Tel. 81-445-67-14
Członek Komisji Rewizyjnej

prof. dr hab. Zbigniew Nozdryn-Płotnicki

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

mgr inż. Ireneusz Banasiewicz

księgowa

mgr Dorota Zaleska

Tel. 81-445-66-33
Członek Zarządu

mgr Małgorzata Bałdyga

Sekretarz

Jolanta Wysocka

Tel. 81-531-96-55
Członek Zarządu

Ewa Kowalczuk

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

dr inż. Zbigniew Segit

Tel. 81-445-68-52
Członek Zarządu

mgr Irena Szubtarska

Skarbnik

mgr inż. Danuta Murawska

Członek Zarządu

mgr inż. Krystyna Hodara

Członek Zarządu

Urszula Zieńczuk

kasjer

mgr inż. Katarzyna Słotwińska

Przewodniczący Zarządu

dr Henryk Galant

Tel. 81-445-66-48
ZNP Pracowników UP
Adres: 20-950 Lublin, ul. Akademicka 13
Tel. tel. 445 69 79

prof. dr hab. Krzysztof Tomczuk

Tel. 81-445-60-86
specjalista inżynieryjno-techniczny

Elżbieta Łucjan

Tel. 81-445-69-79

Wydział Agrobioinżynierii

Dziekanat Wydziału Agrobioinżynierii
Adres: 20-950 Lublin, ul. Akademicka 13
Koordynator Dziekanatu, starszy specjalista

mgr inż. Maria Król

Tel. 81-445-68-06
specjalista

mgr inż. Marzena Gorzkowska

specjalista

inż. Jadwiga Klimek

Tel. 81-445-66-44
starszy specjalista

mgr inż. Małgorzata Gośniak

specjalista

mgr inż. Agnieszka Kowalik

Tel. 81-445-69-46
Instytut Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin
Dyrektor Instytutu, profesor zwyczajny badawczo-dydaktyczny

prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk

asystent badawczo-dydaktyczny

dr Magdalena Sozoniuk

specjalista inżynieryjno-techniczny

mgr inż. Aneta Koroluk

Tel. 81-445-68-96
profesor emerytowany

prof. dr hab. Krystyna Szwed-Urbaś

profesor emerytowany

prof. dr hab. Marian Milczak

Tel. 81-445-67-85
profesor emerytowany

prof. dr hab. Grażyna Stefanowska

Tel. 81-445-66-75
profesor emerytowany

prof. dr hab. Czesław Tarkowski

Tel. 81-445-66-75
profesor emerytowany

prof. dr hab. Danuta Miazga

Tel. 81-445-66-25
profesor uczelni badawczo - dydaktyczny

dr hab. Marta Tomczyńska-Mleko

profesor uczelni badawczo - dydaktyczny

dr hab. Sylwia Okoń

Tel. 81-445-69-20
specjalista inżynieryjno-techniczny

dr Katarzyna Głębocka

Tel. 81-445-68-96
adiunkt badawczo-dydaktyczny

dr Michał Nowak

Tel. 81 445 69 01
technik

mgr inż. Joanna Toporowska

Tel. 81-445-67-85
adiunkt dydaktyczny

dr Aneta Kramek

Tel. 81 445 69 42
technik

mgr inż. Magdalena Kawęcka

Tel. 81-445-67-85
adiunkt badawczo-dydaktyczny

dr hab. Edyta Paczos-Grzęda

Tel. 81-445-68-66
adiunkt dydaktyczny

dr Agnieszka Grądzielewska

profesor badawczo-dydaktyczny

prof.dr hab. Wanda Kociuba

Tel. 81-445-60-05
profesor emerytowany

prof. dr hab. Daniela Gruszecka

emerytowany prof. nadzwyczajny

prof. dr hab. Romuald Doliński

Tel. 81-445-69-20
specjalista inżynieryjno-techniczny

dr Tomasz Ociepa

Tel. 81-445-67-85
adiunkt badawczo-dydaktyczny

dr Sylwia Sowa

Tel. 81-445-68-96
adiunkt badawczo-dydaktyczny

dr Justyna Leśniowska-Nowak

adiunkt badawczo-dydaktyczny

dr inż Katarzyna Masternak

specjalista inżynieryjno - techniczny

dr inż. Aleksandra Nucia

Tel. 81-445-67-85
adiunkt badawczo-dydaktyczny

dr Izabela Jośko

Tel. 81-445-66-75
starszy technik

mgr inż. Ewelina Marek

Tel. 81-445-67-85
adiunkt badawczo-dydaktyczny

dr Tomasz Ociepa

Tel. 81-445-67-85
specjalista inżynieryjno-techniczny

dr inż. Agnieszka Surmacz-Magdziak

Zakład Genetyki i Hodowli Roślin Ogrodniczych
Kierownik Zakładu, profesor uczelni badwczo-dydaktyczny

dr hab. Jadwiga Żebrowska

Tel. 81-445-60-29
adiunkt badawczo-dydaktyczny

dr hab. Roman Prażak

Tel. 81-445-60-81
starszy specjalista inżynieryjno-techniczny

mgr inż. Bożena Szafrańska

Tel. 81-445-67-76
adiunkt badawczo-dydaktyczny

dr Jacek Gawroński

Tel. 81-445-69-38
profesor emerytowany

prof.dr hab. Jerzy Hortyński

Tel. 81-445-69-38
asystent badawczo-dydaktyczny

dr Magdalena Dyduch-Siemińska

Tel. 81-445-67-76
specjalista inżynieryjno - techniczny

dr Wojciech Marecki

Tel. 81-445-67-76
Instytut Gleboznawstwa, Inżynierii i Kształtowania Środowiska
Adres: 20-069 Lublin, ul. St. Leszczyńskiego 7
Tel. 81-524-81-15
Fax 81-524-81-50
Drrektor Instytutu, profesor zwyczajny

prof. dr hab. Halina Smal

Tel. 81-524-81-44
profesor emerytowany

prof. dr hab. Józef Borowiec

Tel. 81-524-81-16
profesor emerytowany

prof. dr hab. Ryszard Turski

Tel. 81-524-81-13
Zakład Nauk o Środowisku Glebowym
Drrektor Instytutu, profesor zwyczajny

prof. dr hab. Halina Smal

Tel. 81-524-81-44
emerytowany profesor zwyczajny

prof. dr hab. Anna Słowińska-Jurkiewicz

Tel. 81-524-81-29
profesor uczelni badawczo-dydaktyczny

dr hab. Maja Bryk

Tel. 81 52 48 117
adiunkt badawczo-dydaktyczny

dr Monika Jaroszuk-Sierocińska

Tel. 81-524-81-48
adiunkt badawczo-dydaktyczny

dr hab. Beata Kołodziej

Tel. 81-524-81-48
adiunkt badawczo-dydaktyczny

dr hab. Sławomir Ligęza

Tel. 81-524-81-57
profesor uczelni badawczo - dydaktyczny

dr hab. Jacek Pranagal

Tel. 81-524-81-51
starszy specjalista inżynieryjno - techniczny

mgr inż. Małgorzata Zawiślak-Pranagal

Tel. 81-524-81-52
specjalista inżynieryjno - techniczny

mgr inż. Elżbieta Kieliszek

Tel. 81-524-81-53
specjalista inżynieryjno - techniczny

mgr inż. Iwona Baciurn

Tel. 81-524-81-15
Zakład Przyrodniczych Podstaw Leśnictwa
Kierownik Zakładu, profesor

prof. dr hab. Danuta Urban

Tel. 81-524-81-16
profesor dydaktyczny

prof. dr hab. Heronim Olenderek

Tel. 502-064-945
adiunkt badawczo-dydaktyczny

dr Sylwia Wesołowska

Tel. 81-524-81-26
starszy specjalista inżynieryjno - techniczny

dr Anna Mikosz

Tel. 81-524-81-14
profesor uczelni badawczo - dydaktyczny

dr hab. Barbara Futa

Tel. 81-524-81-64
specjalista inżynieryjno-techniczny

mgr inż. Agnieszka Kłos

Tel. 81-524-81-19
adiunkt dydaktyczny

dr Marek Kamola

Tel. 81-524-81-15
starzy technik

mgr inż. Natalia Korcz

Tel. 81-524-81-14
asystent badawczo-dydaktyczny

mgr inż. Natalia Korcz

Tel. 81-524-81-14
profesor emerytowany

prof. dr hab. Elżbieta Bielińska

Tel. 81-524-81-59
adiunkt dydaktyczny

dr Andrzej Marzęda

Zakład Rekultywacji Gleb i Gospodarki Odpadami
Kierownik Zakładu, adiunkt badawczo-dydaktyczny

dr. hab. Grażyna Żukowska

Tel. 81-524-81-54
emerytowany profesor zwyczajny

prof. dr hab. Stanisław Baran

Tel. 81-524-81-54
profesor emerytowany

prof. dr hab. Maria Flis-Bujak

Tel. 81-524-81-08
profesor zwyczajny

prof. dr hab. Anna Wójcikowska-Kapusta

Tel. 81-524-81-20
specjalista inżynieryjno - techniczny

mgr Daniel Strzałka

Tel. 81-524-81-58
specjalista inżynieryjno - techniczny

mgr Alicja Strzałka

Tel. 81-524-81-58
profesor uczelni badawczo - dydaktyczny

dr hab. Marta Bik-Małodzińska

asystent badawczo-dydaktyczny

dr inż. Magdalena Myszura

Tel. 81-524-81-60
Katedra Chemii Rolnej i Środowiskowej
Adres: 20-950 Lublin, ul. Akademicka 15
Fax 81-445-66-64
Kierownik Katedry, profesor zwyczajny badawczo-dydaktyczny

prof. dr hab. Aleksandra Badora

Tel. 81-445-65-77
doktorant

mgr inż. Sebastian Kuśmierz

starszy specjalista inżynieryjno - techniczny

dr Paweł Harasim

Tel. 81-445-60-27
starszy specjalista inżynieryjno - techniczny

dr Monika Kwiecień

Tel. 81-445-66-64
adiunkt badawczo-dydaktyczny

dr hab. Przemysław Tkaczyk

profesor uczelni badawczo - dydaktyczny

dr hab. Marzena Brodowska

Tel. 81-445-60-45
profesor emerytowany

prof. dr hab. dr h.c. Stanisław Zygmunt Łabuda

profesor emerytowany

prof. dr hab. Wiesław Bednarek

Tel. 81-445-68-30
profesor zwyczajny

prof. dr hab. Tadeusz Filipek

Tel. 81-445-60-44
Zakład Kształtowania Jakości i Standaryzacji Surowców Roślinnych
Kierownik Katedry, profesor zwyczajny badawczo-dydaktyczny

prof. dr hab. Aleksandra Badora

Tel. 81-445-65-77
profesor uczelni badawczo - dydaktyczny

dr hab. Monika Skowrońska

Tel. 81-445-69-95
adiunkt dydaktyczny

dr Jolanta Kozłowska-Strawska

Tel. 81-445-60-18
adiunkt dydaktyczny

dr Jolanta Domańska

Tel. 81-445-60-18
Katedra Ekonomii i Agrobiznesu
Adres: 20-262 Lublin, ul. B. Dobrzańskiego 37
Tel. 81-461-00-61 w. 127
Kierownik Katedry, profesor uczelni badawczo-dydaktyczny

dr hab. Armand Kasztelan

Tel. 81-461-00-61 w.272
profesor emerytowany

prof. dr hab. Czesław Michałowski

wykładowca

mgr inż. Aneta Zakrzewska

Tel. 81-461-00-61 w. 281
adiunkt badawczo-dydaktyczny

dr Renata Kubik

Tel. 81-461-00-61 w. 289
adiunkt dydaktyczny

dr Elżbieta Kołodziej

Tel. 81-461-00-61 w. 178
adiunkt dydaktyczny

dr inż. Adam Włodarczyk

Tel. 81-461-00-61 w. 156
starszy specjalista inżynieryjno - techniczny

dr Ewa Wójcik

Tel. 81-461-00-61 w. 127
adiunkt badawczo-dydaktyczny

dr Aneta Jarosz-Angowska

Tel. 81-461-00-61 w. 269
profesor emerytowany

prof. dr hab. Dionizy Niezgoda

starszy specjalista inżynieryjno - techniczny

mgr Maria Dybciak-Grochowska

Tel. 81-461-00-61 w. 175
adiunkt dydaktyczny

dr Anna Kobiałka

Tel. 81-461-00-61 w. 172
adiunkt dydaktyczny

dr Piotr Chojnacki

Tel. 81-461-00-61 w. 182
adiunkt badawczo-dydaktyczny

dr Artur Krukowski

Tel. 81-461-00-61 w. 179
profesor uczelni badawczo - dydaktyczny

dr hab. Anna Nowak

Tel. 81-461-00-61 w. 271
profesor zwyczajny

prof. dr hab. Hanna Klikocka

Tel. 81-461-00-61 w. 155
Katedra Herbologii i Technik Uprawy Roślin
Kierownik Katedry, profesor zwyczajny badawczo-dydaktyczny

prof. dr hab. Andrzej Woźniak

Tel. 81-445-66-10
adiunkt badawczo-dydaktyczny

dr hab. Elżbieta Harasim

Tel. 81-445-68-20
starszy specjalista inżynieryjno - techniczny

mgr inż. Irena Klusek

Tel. 81-445-67-55
starszy technik

mgr inż. Justyna Łukasz

Tel. 81-445-65-95
pracownik gospodarczy

Lech Mikulski

profesor emerytowany

prof. dr hab. Karol Bujak

profesor emerytowany

prof dr hab. Stanisław Deryło

profesor emerytowany

profesor dr. hab. Jan Kapeluszny

profesor emerytowany

prof. dr hab. Marian Wesołowski

Zakład Agroturystyki i Rozwoju Obszarów Wiejskich
Kierownik Zakładu, profesor zwyczajny badawczo-dydaktyczny

prof. dr hab. Cezary Kwiatkowski

Tel. 81-445 60 34
profesor uczelni badawczo - dydaktyczny

dr hab. Małgorzata Haliniarz

adiunkt badawczo-dydaktyczny

dr hab. Dorota Gawęda

Tel. 81-445-67-69
adiunkt badawczo-dydaktyczny

dr Julia Wojciechowska-Solis

Zakład Ekologii Rolniczej
Kierownik Zakładu, profesor uczelni badawczo-dydaktyczny

dr hab. Piotr Kraska

Tel. 81-445-67-78
profesor uczelni badawczo - dydaktyczny

dr hab. Sylwia Andruszczak

specjalista inżynieryjno - techniczny

mgr inż. Beata Krusińska

Tel. 81-445-66-69
profesor uczelni badawczo - dydaktyczny

dr hab. Krzysztof Różyło

Tel. 81-445-66-41
adiunkt badawczo-dydaktyczny

dr Ewa Kwiecińska-Poppe

Tel. 81-445-66-87
profesor emerytowany

prof. dr hab. Elżbieta Podstawka-Chmielewska

profesor emerytowany

prof. dr hab. Edward Pałys

Katedra Łąkarstwa i Kształtowania Krajobrazu
Adres: 20-950 Lublin, ul. Akademicka 15
Kierownik Katedry, profesor uczelni badawczo-dydaktyczny

dr hab. Halina Lipińska

Tel. 81-445-60-90
profesor emerytowany

prof. dr hab. Julian Gajda

profesor emerytowany

prof. dr hab. Józef Jargiełło

profesor emerytowany

prof. dr hab. Ryszard Baryła

Tel. 81-445-67-01
emerytowany profesor zwyczajny

prof. dr hab. Wanda Harkot

Tel. 81-445-67-24
profesor emerytowany

prof. dr hab. Marianna Warda

Tel. 81-445-60-79
starszy specjalista inżynieryjno - techniczny

dr Helena Ćwintal

Tel. 81-445-60-22
profesor uczelni badawczo - dydaktyczny

dr hab. Mariusz Kulik

Tel. 81-445-67-01
specjalista inżynieryjno-techniczny

mgr inż. Krzysztof Olszak

Tel. 81-445-69-82
Stacja Dydaktyczno-Badawcza w Sosnowicy
specjalista inżynieryjno - techniczny

mgr inż. Dariusz Ciesielski

Tel. 502-750-876
pracownik gospodarczy

Leszek Świć

Zakład Studiów Krajobrazowych i Gospodarki Przestrzennej
Kierownik Katedry, profesor uczelni badawczo-dydaktyczny

dr hab. Halina Lipińska

Tel. 81-445-60-90
adiunkt badawczo-dydaktyczny

dr Szymon Chmielewski

adiunkt badawczo-dydaktyczny

dr hab. Teresa Wyłupek

Tel. 81-445-68-94
adiunkt badawczo-dydaktyczny

dr Małgorzata Sosnowska

adiunkt dydaktyczny

dr Agnieszka Kępkowicz

Tel. 81-445-69-03
adiunkt badawczo-dydaktyczny

dr Malwina Michalik-Śnieżek

adiunkt dydaktyczny

dr Wiesław Wańkowicz

Tel. 81-445-69-82
asystent badawczo-dydaktyczny

dr Adam Gawryluk

Tel. 81-445-69-94
adiunkt dydaktyczny

dr Alicja Bieske-Matejak

Tel. 81-445-60-65
Katedra Mikrobiologii Środowiskowej
Adres: 20-069 Lublin, ul. kr. St. Leszczyńskiego 7
Kierownik Katedry, profesor uczelni badawczo-dydaktyczny

dr hab. Justyna Bohacz

Tel. 81-524-81-04
specjalista inżynieryjno - techniczny

mgr inż. Joanna Bednarz

Tel. 81-524-81-05
profesor uczelni badawczo - dydaktyczny

dr hab. Jolanta Joniec

Tel. 81-524-81-11
adiunkt badawczo-dydaktyczny

dr hab. Agata Święciło

Tel. 81-524-81-04
specjalista inżynieryjno - techniczny

mgr inż. Edyta Kwiatkowska

Tel. 81-524-81-11
emerytowany profesor zwyczajny

prof. dr hab. Stefania Jezierska-Tys

profesor emerytowany

prof. dr hab. Jadwiga Furczak

profesor zwyczajny

prof. dr hab. Teresa Korniłłowicz-Kowalska

specjalista inżynieryjno - techniczny

mgr Bernarda Turska

Tel. 81-524-81-06
adiunkt badawczo-dydaktyczny

dr Kamila Rybczyńska-Tkaczyk

Katedra Roślin Przemysłowych i Leczniczych
Adres: 20-950 Lublin, ul. Akademicka 15
Kierownik Katedry, profesor zwyczajny badawczo-dydaktyczny

prof. dr hab. Barbara Kołodziej

Tel. 81-445-66-79
profesor emerytowany

prof. dr hab. Stanisław Berbeć

profesor emerytowany

prof. dr hab. Janusz Wiśniewski

profesor emerytowany

prof. dr hab. Czesław Szewczuk

Pracownia Oceny Jakościowej Surowców Zielarskich
starszy specjalista inżynieryjno - techniczny

dr Katarzyna Luchowska

specjalista inżynieryjno - techniczny

mgr inż. Adam Chojecki

Tel. 81-461-00-61 w.243
profesor uczelni badawczo - dydaktyczny

dr hab. Beata Król

Tel. 81-445-60-76
adiunkt badawczo-dydaktyczny

dr inż. Łukasz Sęczyk

Tel. 81-445-68-25
Zakład Gospodarki Leśnej
Kierownik Zakładu, profesor uczelni badwczo-dydaktyczny

dr hab. Danuta Sugier

Tel. 81-445-60-26
adiunkt dydaktyczny

dr Adam Kornat

adiunkt dydaktyczny

dr inż. Zdzisław Kaczmarski

wykładowca

mgr inż. Wojciech Koryciński

adiunkt dydaktyczny

dr Andrzej Konieczny

adiunkt dydaktyczny

dr inż. Zygmunt Paruch

adiunkt dydaktyczny

dr inż. Mirosław Waniewski

Zakład Socjologii Wsi
Kierownik Zakładu, profesor uczelni badwczo-dydaktyczny

dr hab. Maria Miczyńska - Kowalska

Tel. 81-445-67-75
adiunkt dydaktyczny

dr Konrad Buczma

Tel. 81-445-65-91
specjalista inżynieryjno - techniczny

mgr inż. Anna Machnacz-Rolla

Tel. 81-445-65-91
adiunkt dydaktyczny

dr Sylwia Rogala - Walczyńska

Katedra Technologii Produkcji Roślinnej i Towaroznawstwa
Adres: 20-950 Lublin, ul. Akademicka 15
Tel. 81 445 65 87
Kierownik Katedry, profesor zwyczajny badawczo-dydaktyczny

prof. dr hab. Barbara Sawicka

Tel. 81-445-67-87
starszy specjalista inżynieryjno-techniczny

mgr inż. Anna Skiba

Tel. 81-445-65-87
specjalista inżynieryjno - techniczny

Jerzy Ciszewski

Tel. 81-461-00-61, w. 241
starszy specjalista inżynieryjno - techniczny

mgr inż. Andrzej Greguła

Tel. 81-445-68-76
profesor uczelni badawczo - dydaktyczny

dr hab. Leszek Rachoń

Tel. 81-445-66-97
profesor emerytowany

prof. dr hab. Halina Borkowska

Tel. 81-445-67-43
profesor emerytowany

prof. dr hab. Stanisława Wójcik

Tel. 81-445-67-43
profesor emerytowany

prof. dr hab. Szymon Dziamba

Tel. 81-445-60-01
Zakład Agrometeorologii
profesor uczelni badawczo - dydaktyczny

dr hab. Aleksandra Głowacka

adiunkt dydaktyczny

dr inż. Alicja Węgrzyn

Tel. 81-445-69-02
profesor emerytowany

prof. dr hab. Józef Kołodziej

Tel. 81-445-66-86
asystent badawczo-dydaktyczny

dr inż Anna Kiełtyka - Dadasiewicz

asystent badawczo-dydaktyczny

dr inż. Dominika Skiba

Tel. 81-445-67-93
Katedra Turystyki i Rekreacji
Adres: 20-950 Lublin, ul. Akademicka 15
Kierownik Katedry, profesor uczelni badawczo-dydaktyczny

dr. hab. Joanna Hawlena

Tel. 81-445-66-88
profesor uczelni badawczo-dydaktyczny

dr hab. Rafał Rowiński

Tel. 81-445-66-46
adiunkt badawczo-dydaktyczny

dr Grażyna Kowalska

Tel. 81-445-66-53
profesor dydaktyczny

prof. dr hab. Bogusław Sawicki

Tel. 81-445-60-41
wykładowca

dr Agata Kobyłka

Tel. 81-445-68-33
asystent badawczo-dydaktyczny

dr Sylwia Golian

Tel. 81-445-68-33
profesor uczelni badawczo-dydaktyczny

dr hab. Anna Mazurek-Kusiak

Tel. 81-445-66-46
adiunkt dydaktyczny

dr Jerzy Koproń

Tel. 81-445-67-82
starszy technik

mgr Marta Kulawczuk

Tel. 81-445-66-53
Katedra Zarządzania i Marketingu
Adres: 20-262 Lublin, ul. B. Dobrzańskiego 37
Tel. 81 461 00 61 centrala
Kierownik Katedry, profesor uczelni badawczo-dydaktyczny

dr hab. Eugenia Czernyszewicz

Tel. 81 461 00 61 w 283, tel/fax 81-461-05-61
specjalista inżynieryjno-techniczny

mgr Anna Religa

Tel. 81-461-00-61 w.174
starszy specjalista inżynieryjno - techniczny

mgr Aldona Miłkowska

Tel. 81-461-00-61 w. 181
Pracownia Ekonomiki Ogrodnictwa
Kierownik Katedry, profesor uczelni badawczo-dydaktyczny

dr hab. Eugenia Czernyszewicz

Tel. 81 461 00 61 w 283, tel/fax 81-461-05-61
Kierownik Pracowni, adiunkt badawczo-dydaktyczny

dr inż. Wioletta Wróblewska

Tel. 81-461-00-61 w.158
adiunkt badawczo-dydaktyczny

dr inż. Joanna Pawlak

Tel. 81-461-00-61 w. 154
adiunkt dydaktyczny

dr inż. Dariusz Paszko

Tel. 81-461-00-61 w. 154
asystent badawczo-dydaktyczny

dr inż. Łukasz Kopiński

Tel. 81-461-00-61 w. 282
Pracownia Zarządzania i Analiz Rynkowych
Kierownik Pracowni, adiunkt badawczo-dydaktyczny

dr Agnieszka Komor

Tel. 81-461-00-61 w. 270
adiunkt badawczo-dydaktyczny

dr inż. Barbara Gradziuk

Tel. 81-461-00-61 w.196
adiunkt dydaktyczny

dr Anna Goliszek

Tel. 81-461-00-61 w. 177
adiunkt badawczo-dydaktyczny

dr inż. Sebastian Białoskurski

Tel. 81-461-00-61 w. 194
adiunkt dydaktyczny

dr inż. Paweł Janulewicz

Tel. 81-461-00-61 w. 286

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Dziekanat Wydziału Medycyny Weterynaryjnej
Adres: 20-612 Lublin, ul. Gęboka 30 Bud. A  Innowacyjnego Centrum Patologii i Terapii Zwierząt
Koordynator Dziekanatu, specjalista

mgr Robert Przyłucki

Tel. 81-528-47-24
starszy referent

inż. Anna Gorzym-Ferenc

Tel. 81-445- 61-21
starszy referent

mgr Selena Lewińska

Tel. 81-445- 61-21
starszy referent

Anna Winiarczyk-Chruścik

Tel. 81-445- 61-21
specjalista

Mariola Wójcik

Tel. 81 528 47 22, pok 314
specjalista

mgr inż. Sylwia Śpiewak

Tel. 81 528 47 22, pok. 314
Instytut Biologicznych Podstaw Chorób Zwierząt
Adres: 20-950 Lublin, ul. Akademicka 12
Dyrektor Instytutu, profesor zwyczajny badawczo-dydaktyczny

prof. dr hab. Andrzej Wernicki

Tel. 81-445-60-32
profesor emerytowany

prof. dr hab. Jan Buczek

Zakład Chorób Ryb i Biologii
Kierownik Zakładu, profesor uczelni badawczo-dydaktyczny

dr hab. Leszek Guz

Tel. 81-445-60-50
profesor dydaktyczny

prof. dr hab. Antonina Sopińska

Tel. 81-445-67-07
specjalista inżynieryjno-techniczny

dr Anna Grochoła

Tel. 81-445-69-86
adiunkt badawczo-dydaktyczny

dr Krzysztof Puk

Tel. 81-445-69-06
Zakład Parazytologii i Chorób Inwazyjnych
Kierownik Zakładu, profesor badawczo-dydaktyczny

prof. dr hab. Krzysztof Tomczuk

Tel. 81-445-60-86
adiunkt badawczo-dydaktyczny

dr Maria Studzińska

Tel. 81-445-66-89
adiunkt badawczo-dydaktyczny

dr Klaudiusz Szczepaniak

adiunkt badawczo-dydaktyczny

dr Monika Roczeń-Karczmarz

adiunkt badawczo-dydaktyczny

dr Marta Demkowska-Kutrzepa

Tel. 81-445-60-58
starszy technik

mgr Dagmara Stasiek

Tel. 81-445-69-27
Zakład Prewencji Weterynaryjnej i Chorób Ptaków
Kierownik Zakładu, profesor zwyczajny badawczo-dydaktyczny

prof. dr hab. Renata Urban-Chmiel

Tel. 81-445-60-36
Dyrektor Instytutu, profesor zwyczajny badawczo-dydaktyczny

prof. dr hab. Andrzej Wernicki

Tel. 81-445-60-32
adiunkt badawczo-dydaktyczny

dr hab. Marta Dec

Tel. 81-445-69-65
starszy specjalista inżynieryjno-techniczny

dr Marta Kowaleczko

Tel. 81-445-67-38
profesor uczelni badawczo-dydaktyczny

dr hab. Agnieszka Marek

Tel. 81-445-60-80
adiunkt badawczo-dydaktyczny

dr Ewelina Pyzik

Tel. 81-445-60-80
adiunkt badawczo-dydaktyczny

dr Anna Nowaczek

Tel. 81-445-68-15
starszy specjalista inżynieryjno-techniczny

mgr inż. Bożena Wawrzkiewicz

Tel. 81-445-60-43
profesor uczelni badawczo-dydaktyczny

dr hab. Dagmara Stępień-Pyśniak

Tel. 81-445-69-10
profesor uczelni dydaktyczny

dr hab. Andrzej Puchalski

Tel. 81-445-69-65
Katedra Anatomii i Histologii Zwierząt
Adres: 20-950 Lublin, ul. Akademicka 12
Kierownik Katedry, profesor badawczo-dydaktyczny

prof. dr hab. Marcin Arciszewski

Tel. 81-445-69-24
Zakład Anatomii Zwierząt
Kierownik Katedry, profesor badawczo-dydaktyczny

prof. dr hab. Marcin Arciszewski

Tel. 81-445-69-24
asystent badawczo-dydaktyczny

lek. wet. Agnieszka Markiewicz-Gospodarek

Tel. 81-445-65-18
adiunkt badawczo-dydaktyczny

dr hab. Anna Zacharko-Siembida

Tel. 81-445-69-43
adiunkt badawczo-dydaktyczny

dr Radosław Szalak

Tel. 81-445-65-78
adiunkt dydaktyczny

dr Bolesław Strzałka

Tel. 81-445-66-68
starszy specjalista inżynieryjno-techniczny

mgr inż. Roman Lalak

Tel. 81-445-67-14
specjalista inżynieryjno-techniczny

inż. Cezary Winiarczyk

Tel. 81-445-67-14
specjalista inżynieryjno-techniczny

Ryszard Gronowski

Tel. 81-445-66-55
wykładowca

lek. wet. Sylwia Mozel

Tel. 81-445-68-75
adiunkt dydaktyczny

dr Małgorzata Matysek

asystent badawczo-dydaktyczny

lek. wet. Aleksandra Górska

Tel. 81-445-67-37
Zakład Histologii i Embriologii
Kierownik Zakładu, profesor badawczo-dydaktyczny

prof. dr hab. Jadwiga Jaworska-Adamu

Tel. 81-445-68-59
adiunkt badawczo-dydaktyczny

dr Aleksandra Krawczyk

starszy specjalista inżynieryjno-techniczny

mgr inż. Małgorzata Stola

Tel. 81-445-60-62, 81-445-67-41
starszy specjalista inżynieryjno - techniczny

lek. wet. Renata Szewerniak

Tel. 81-445-67-41
adiunkt dydaktyczny

dr Karol Rycerz

Tel. 81-445-66-63
profesor emerytowany

prof. dr hab. Regina Cybulska

Tel. 81-445-66-63
Katedra Biochemii
Adres: 20-950 Lublin, ul. Akademicka 12
Kierownik Katedry, profesor zwyczajny badawczo-dydaktyczny

prof. dr hab. Marta Kankofer

Tel. 81-445-66-08
profesor uczelni badawczo-dydaktyczny

dr hab. Witold Kędzierski

Tel. 81-445-67-86
adiunkt badawczo-dydaktyczny

dr Monika Jamioł

Tel. 81-445-65-76
adiunkt badawczo-dydaktyczny

dr Jacek Wawrzykowski

asystent badawczo-dydaktyczny

mgr Arletta Bielecka

asystent badawczo-dydaktyczny

lek. wet. Wioleta Mojsym

pracownik gospodarczy

mgr inż. Łukasz Krzyszczak

Tel. 81-445-68-38
profesor emerytowany

prof. dr hab. Maria Podolak-Majczak

Katedra Epizootiologii i Klinika Chorób Zakaźnych
Adres: 20-612 Lublin, ul. Głęboka 30
Kierownik Katedry, profesor zwyczajny badawczo-dydaktyczny

prof. dr hab. Stanisław Winiarczyk

Tel. 81-528-47-07
profesor emerytowany

prof. dr hab. Zdzisław Gliński

Tel. 81-445-60-71
adiunkt dydaktyczny

dr Krzysztof Buczek

Tel. 81-528-46-61
adiunkt badawczo-dydaktyczny

dr Marta Staniec

Tel. 81-528-46-62
adiunkt dydaktyczny

dr Andrzej Żmuda

Tel. 81-528-46-58
profesor uczelni badawczo-dydaktyczny

dr hab. Łukasz Jarosz

Tel. 81-528-46-57
starszy specjalista naukowo - techniczny

lek. wet. Jacek Kutrzuba

Tel. 81-528-46-27, 81-528-46-28
starszy specjalista inżynieryjno-techniczny

lek. wet. Romana Wernicka-Furmaga

Tel. 81-445-69-12, 81-528-47-02
specjalista naukowo-techniczny

dr Urszula Lisiecka

Tel. 81-445-62-14
starszy technik

Ewa Sinielewicz

Tel. 81-528-47-01, 81-528-47-04
adiunkt badawczo-dydaktyczny

dr Jerzy Ziętek

Tel. 81-528-46-59
adiunkt badawczo-dydaktyczny

dr Marcin Kalinowski

Tel. 81-528-46-64
specjalista inżynieryjno-techniczny

dr Katarzyna Michalak

Tel. 81-528-46-66
specjalista inżynieryjno-techniczny

dr Dorota Pietras-Ożga

Tel. 81-528-46-66
profesor zwyczajny badawczo-dydaktyczny

prof. dr hab. Zbigniew Grądzki

Tel. 81-528-47-00, 81-445-62-00
profesor badawczo-dydaktyczny

prof. dr hab. Łukasz Adaszek

Tel. 81-528-46-45
specjalista inżynieryjno-techniczny

dr Beata Dzięgiel

Tel. 81-528-46-68
Katedra Farmakologii, Toksykologii i Ochrony Środowiska
Adres: 20-950 Lublin, ul. Akademicka 12
Kierownik, profesor badawczo-dydaktyczny

prof. dr hab. Cezary Kowalski

Tel. 81-445-60-88
profesor emerytowany

prof. dr hab. Zbigniew Roliński

profesor emerytowany

prof. dr hab. Halina Kowalska-Pyłka

specjalista inżynieryjno-techniczny

mgr Monika Osypiuk

Tel. 81-445-65-68
specjalista inżynieryjno-techniczny

Grażyna Wołosiuk

Tel. 81-445-68-14/81-445-60-91
profesor uczelni badawczo-dydaktyczny

dr hab. Beata Łebkowska-Wieruszewska

profesor badawczo-dydaktyczny

prof. dr hab. Jose Valverde Piedra

Tel. 81-445-68-04/81-445-60-91
adiunkt badawczo-dydaktyczny

dr Agnieszka Chałabis-Mazurek

Tel. 81-445-67-42/81-445-60-91
profesor uczelni badawczo-dydaktyczny

dr hab. Artur Burmańczuk

Tel. 81-445-68-54
specjalista inżynieryjno-techniczny

Bożena Polska

Tel. 81-445-60-04/81-445-67-65
Katedra Fizjologii Zwierząt
Adres: 20-950 Lublin, ul.Akademicka 12
Kierownik Katedry, profesor uczelni badawczo-dydaktyczny

dr hab. Iwona Puzio

Tel. 81 445 69 32, pok. 208
profesor uczelni badawczo-dydaktyczny

dr hab. Radosław Radzki

Tel. 81-445-60-69
profesor badawczo-dydaktyczny

prof. dr hab. Ewa Tomaszewska

Tel. 81-445-69-63
profesor emerytowany

prof. dr hab. Tadeusz Studziński

Tel. 81-445-69-50
adiunkt badawczo-dydaktyczny

dr hab. Marek Bieńko

Tel. 81-445-69-30
adiunkt badawczo-dydaktyczny

dr hab. Małgorzata Kapica

Tel. 81-445-60-77
adiunkt badawczo-dydaktyczny

dr hab. Sylwester Kowalik

Tel. 81-445-67-95
adiunkt dydaktyczny

dr Marta Pawłowska-Olszewska

Tel. 81-445-67-89
specjalista inżynieryjno-techniczny

mgr inż. Wioletta Giżka

Tel. 81-445-69-73
adiunkt badawczo-dydaktyczny

dr Sylwia Szymańczyk

Tel. 81-445-60-47
adiunkt badawczo-dydaktyczny

dr hab. Marcin Tatara

Tel. 81-445-69-50
starszy specjalista inżynieryjno-techniczny

dr Adam Wasak

Tel. 81-445-65-11
starszy specjalista inżynieryjno-techniczny

mgr inż. Ireneusz Banasiewicz

specjalista inżynieryjno-techniczny

mgr Jolanta Stec

Tel. 81-445-67-68
Katedra Higieny Żywności Zwierzęcego Pochodzenia
Adres: 20-033 Lublin, ul. Akademicka 12
Kierownik Katedry, profesor dydaktyczny

prof. dr hab. Krzysztof Szkucik

Tel. 81-445-69-00
profesor emerytowany

prof. dr hab. Elżbieta Pełczyńska

Tel. 81-445-68-91
asystent badawczo-dydaktyczny

lek. wet. Łukasz Drozd

Tel. 81-445-62-56
adiunkt badawczo-dydaktyczny

dr Michał Gondek

Tel. 81-445-62-56
adiunkt dydaktyczny

dr Monika Maćkowiak-Dryka

Tel. 81-445-65-28
specjalista inżynieryjno-techniczny

mgr Małgorzata Pastucha

Tel. 81-445-68–08
adiunkt badawczo-dydaktyczny

dr Zbigniew Bełkot

Tel. 81-445-69-35
starszy specjalista inżynieryjno - techniczny

dr Jolanta Kozłowska - Strawska

asystent badawczo-dydaktyczny

lek. wet. Przemysław Knysz

Tel. 81-445-65–24
adiunkt badawczo-dydaktyczny

dr hab. Renata Pyz-Łukasik

Tel. 81-445-67-52
technik

Zbigniew Romanek

Tel. 81-445-67-56
adiunkt badawczo-dydaktyczny

dr hab. Waldemar Paszkiewicz

adiunkt badawczo-dydaktyczny

dr Monika Ziomek

Tel. 81-445-65-28
Katedra i Klinika Chirurgii Zwierząt
Adres: 20-612 Lublin, ul. Głęboka 30, 81-528-46-74/81-528-46-87
Tel. 81-528-46-86, kom.505-529-811( Gabinet Przyjęć )
Kierownik Katedry, profesor badawczo-dydaktyczny

prof. dr hab. Izabela Polkowska

Tel. 81-445-61-60, 81-528-46-86
specjalista inżynieryjno-techniczny

mgr inż. Dominika Kobyłecka

Tel. 81-528-46-77
adiunkt badawczo-dydaktyczny

dr Beata Żylińska

Tel. 81-528-46-75
adiunkt badawczo-dydaktyczny

dr hab. Adam Brodzki

Tel. 81-528-46-80
adiunkt dydaktyczny

dr Maciej Orzelski

Tel. 81-528-46-85
asystent badawczo-dydaktyczny

lek. wet. Mateusz Szadkowski

Tel. 81-528-46-79
specjalista inżynieryjno-techniczny

lek. wet. Elwira Kochan

Tel. 81-528-46-77
profesor emerytowany

prof. dr hab. Piotr Silmanowicz

Tel. 81-528-46-82/81-445-61-53
profesor badawczo-dydaktyczny

prof. dr hab. Ireneusz Balicki

Tel. 81-528-46-84
adiunkt badawczo-dydaktyczny

dr hab. Tomasz Szponder

Tel. 81-528-46-78
adiunkt badawczo-dydaktyczny

dr hab. Aleksandra Sobczyńska-Rak

Tel. 81-528-46-83
starszy technik

Dorota Czekalska

Tel. 81-528-46-74/81-528-46-87
asystent badawczo-dydaktyczny

lek. wet. Beata Nowicka

Tel. 81-528-46-81
Pracownia Radiologii i Ultrasonografii
adiunkt badawczo-dydaktyczny

dr Renata Komsta

Tel. 81-445-61-55
starszy specjalista naukowo - techniczny

mgr inż. Barbara Lisiak

Tel. 81-445-67-72, 81-445-61-46
specjalista naukowo-techniczny

lek. wet. Piotr Twardowski

Tel. 81-445-61-46
adiunkt badawczo-dydaktyczny

dr Anna Łojszczyk

Tel. 81-445-61-55
profesor emerytowany

prof. dr hab. Stanisław Koper

adiunkt dydaktyczny

dr Piotr Dębiak

Tel. 81-445-61-55
Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych Zwierząt
Adres: 20-612 Lublin, ul. Głęboka 30
Kierownik Katedry, adiunkt badawczo-dydaktyczny

dr hab. Jacek Madany

Tel. 81-528-46-00
prof.emerytowany

prof. dr hab. Józef Filar

Tel. 81-445-61-49
Zakład Chorób Wewnętrznych Zwierząt Gospodarskich i Koni
Kierownik Zakładu, profesor badawczo-dydaktyczny

prof. dr hab. Krzysztof Lutnicki

adiunkt badawczo-dydaktyczny

dr hab. Łukasz Kurek

Tel. 81-528-46-18
adiunkt dydaktyczny

dr Jan Marczuk

Tel. 81-528-46-03
specjalista inżynieryjno-techniczny

mgr Anna Łuć

Tel. 81-528-46-38
specjalista inżynieryjno-techniczny

dr Małgorzata Olech

Tel. 81-528-46-22
asystent badawczo-dydaktyczny

lek. wet. Beata Kaczmarek

Tel. 81-528-46-04
adiunkt dydaktyczny

dr Agnieszka Pomorska-Zniszczyńska

Tel. 81-528-46-02
Zakład Chorób Wewnętrznych Zwierząt Towarzyszących
Kierownik Katedry, adiunkt badawczo-dydaktyczny

dr hab. Jacek Madany

Tel. 81-528-46-00
asystent badawczo-dydaktyczny

lek. wet. Karolina Wrześniewska

adiunkt badawczo-dydaktyczny

dr Andrzej Milczak

Tel. 81-528-46-14, 81-445-46-44
starszy specjalista inżynieryjno-techniczny

lek. wet. Wojciech Głuchowski

Tel. 81-528-46-93
adiunkt badawczo-dydaktyczny

dr Beata Abramowicz

Tel. 81-528-46-15
adiunkt badawczo-dydaktyczny

dr Dagmara Winiarczyk

Tel. 81-528-46-06
Zakład Diagnostyki Klinicznej i Dermatologii Weterynaryjnej
Kierownik Zakładu, profesor uczelni badawczo-dydaktyczny

dr hab. Iwona Taszkun

Tel. 81-528-46-11
prof. emerytowany

prof. dr hab. Zbigniew Pomorski

Tel. 81-445-65-98
adiunkt dydaktyczny

dr Tomasz Riha

Tel. 81-528-46-19
profesor uczelni badawczo-dydaktyczny

dr hab. Marcin Szczepanik

Tel. 81-528-46-08
adiunkt badawczo-dydaktyczny

dr Piotr Wilkołek

Tel. 81-528-46-12
starszy specjalista naukowo-techniczny

mgr Wiesław Sitkowski

Tel. 81-528-46-13
Zakład Patomorfologii i Weterynarii Sądowej
Kierownik Zakładu, profesor uczelni badawczo-dydaktyczny

dr hab. Wojciech Łopuszyński

adiunkt badawczo-dydaktyczny

dr n. med. Kamila Bulak

adiunkt badawczo-dydaktyczny

dr Jacek Piórkowski

Tel. 81-445-61-63
profesor emerytowany

prof. dr hab. Zbigniew Nozdryn-Płotnicki

profesor uczelni badawczo-dydaktyczny

dr hab. n.wet., dr n. pr. Piotr Listos

Tel. 81-445-61-63
profesor uczelni badawczo-dydaktyczny

dr hab. Anna Śmiech

Tel. 81-445-61-64
technik

Dorota Dąbrowska

Tel. 81-445-61-65
starszy technik

mgr inż. Kinga Panasiuk-Flak

specjalista inżynieryjno-techniczny

Hanna Kuczyńska

Tel. 81-445-61-61
pracownik gospodarczy

Karol Kluch

Katedra i Klinika Rozrodu Zwierząt
Adres: 20-612 Lublin, ul. Głęboka 30
Fax 81-445-60-99
Kierownik Katedry, profesor uczelni badawczo-dydaktyczny

dr hab. Roman Dąbrowski

Tel. 81-445-61-68, fax. 81-445-60-99
profesor uczelni badawczo-dydaktyczny

dr hab. Mariola Bochniarz

Tel. 81-445-61-97
profesor emerytowany

prof. dr hab. Władysław Wawron

adiunkt dydaktyczny

dr Roland Kusy

Tel. 81-445-61-74
adiunkt dydaktyczny

dr Tomasz Piech

Tel. 81-445-61-96
specjalista inżynieryjno-techniczny

mgr Kamila Baryła

Tel. 81-445-60-99
profesor uczelni badawczo-dydaktyczny

dr hab. Marek Szczubiał

Tel. 81-445-61-98
specjalista inżynieryjno-techniczny

mgr Monika Bochenek

Tel. 81-445-61-74
Zakład Andrologii i Biotechnologii Rozrodu
Kierownik Zakładu, profesor zwyczajny badawczo-dydaktyczny

prof. dr hab. Leszek Krakowski

Tel. 81-445-61-69
profesor emerytowany

prof. dr hab. Zygmunt Wrona

specjalista inżynieryjno-techniczny

mgr Kamila Łabęcka

Tel. 81-445-61-74
profesor uczelni badawczo-dydaktyczny

dr hab. Piotr Brodzki

Tel. 81-445-66-52
Katedra Przedklinicznych Nauk Weterynaryjnych
Adres: 20-950 Lublin, ul. Akademicka 12
Kierownik, profesor uczelni badawczo-dydaktyczny

dr hab. Urszula Kosior-Korzecka

Tel. 81-445-66-65
Zakład Mikrobiologii
Kierownik Zakładu, profesor uczelni badawczo-dydaktyczny

dr hab. Aneta Nowakiewicz

Tel. 81-445-60-08
starszy specjalista inżynieryjno-techniczny

mgr inż. Anna Kostruba

Tel. 81-445-60-14
profesor emerytowany

prof. dr hab. Grażyna Ziółkowska

asystent badawczo-dydaktyczny

mgr inż. Marcelina Osińska

Tel. 81-445-66-96
adiunkt badawczo-dydaktyczny

dr Aleksandra Trościańczyk

doktorant

lek. wet. Dominik Łagowski

Tel. tel. 81 445 66 96
profesor uczelni badawczo-dydaktyczny

dr hab. Sebastian Gnat

Tel. 81-445-60-93
specjalista inżynieryjno-techniczny

mgr inż. Beata Pogoda

Tel. 81-445-60-49
profesor emerytowany

prof. dr hab. Barbara Majer-Dziedzic

Zakład Patofizjologii
Kierownik, profesor uczelni badawczo-dydaktyczny

dr hab. Urszula Kosior-Korzecka

Tel. 81-445-66-65
specjalista inżynieryjno-techniczny

mgr inż. Agnieszka Furmańczyk-Gnyp

profesor emerytowany

prof. dr hab. Ryszard Bobowiec

adiunkt badawczo-dydaktyczny

dr hab. Marta Wójcik

Tel. 81-445-67-83
specjalista inżynieryjno-techniczny

mgr inż. Andrzej Rumniak

Tel. 81-445-60-24
profesor emerytowany

prof. dr hab. Marian Wiśliński

profesor uczelni badawczo-dydaktyczny

dr hab. Joanna Wessely-Szponder

Tel. 81-445-67-74
asystent badawczo-dydaktyczny

lek. wet. Natalia Szysiak

Tel. 81-445-60-24

Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki

Dziekanat Wydziału Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki
Adres: 20-950 Lublin, ul. Akademicka 13
Koordynator Dziekanatu, starszy specjalista

mgr inż. Agata Niemiec

Tel. 81-445-66-11
specjalista

mgr inż. Monika Ciastek

Tel. 81-445-65-81
specjalista

mgr Małgorzata Polak

Tel. 81-445-69-91
specjalista

mgr inż. Katarzyna Głaz-Kamińska

Instytut Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej
Adres: 20-950 Lublin, ul. Akademicka 13
Dyrektor Instytutu, profesor zwyczajny badawczo-dydaktyczny

prof. dr hab. Grzegorz Zięba

Tel. 81-445-68-45
asystent badawczo-dydaktyczny

mgr Angelika Tkaczyk

Pracownia Zoopsychologii
Kierownik Pracowni, profesor uczelni badawczo-dydaktyczny

dr hab. Iwona Rozempolska-Rucińska

Tel. 81-445-67-57
specjalista inżynieryjno-techniczny

inż. Małgorzata Pinkos

Tel. 81-445-60-70
adiunkt dydaktyczny

dr Tomasz Próchniak

Tel. 81-445-67-53
adiunkt badawczo-dydaktyczny

dr Kornel Kasperek

Tel. 81-445-67-59
Stacja Dydaktyczno-Badawcza Zwierząt Drobnych im. Laury Kaufman
pracownik gospodarczy

Andrzej Łyp

Tel. 81-461-00-61 w. 277, 278
pracownik gospodarczy

Iwona Krysa

Tel. 81-461-00-61
Zakład Doskonalenia Zwierząt i Drobiarstwa
Dyrektor Instytutu, profesor zwyczajny badawczo-dydaktyczny

prof. dr hab. Grzegorz Zięba

Tel. 81-445-68-45
profesor zwyczajny badawczo-dydaktyczny

prof. dr hab. Antoni Brodacki

Tel. 81-445-68-86
adiunkt badawczo-dydaktyczny

dr Sebastian Knaga

Tel. 81-445-67-59
specjalista inżynieryjno-techniczny

mgr Monika Siek

Tel. 81-445-67-77
profesor uczelni badawczo-dydaktyczny

dr hab. Justyna Batkowska

Tel. 81-445-67-39
Zakład Genetyki Ogólnej i Molekularnej
Kierownik Zakładu, profesor uczelni badawczo-dydaktyczny

dr hab. Andrzej Jakubczak

Tel. 81-445-69-92
profesor zwyczajny badawczo-dydaktyczny

prof. dr hab. Brygida Ślaska

Tel. 81-445-68-98
profesor emerytowany

prof. dr hab. Grażyna Jeżewska-Witkowska

profesor uczelni badawczo-dydaktyczny

dr hab. Magdalena Gryzińska

adiunkt badawczo-dydaktyczny

dr Beata Horecka

Tel. 81-445-67-39
specjalista inżynieryjno-techniczny

mgr Elżbieta Piłat

Tel. 81-445-66-28
Zakład Pszczelnictwa
Kierownik Zakładu, profesor badawczo-dydaktyczny

prof. dr hab. Grzegorz Borsuk

Tel. 81-445-68-78
profesor uczelni badawczo-dydaktyczny

dr hab. Krzysztof Olszewski

Instytut Hodowli Zwierząt i Ochrony Bioróżnorodności
Adres: 20-950 Lublin, ul. Akademicka 13
Tel. 81-445-60-54
Dyrektor Instytutu, profesor badawczo-dydaktyczny

prof. dr hab. Andrzej Junkuszew

Tel. 81-445-67-12
Pracownia Doradztwa Rolniczego
Kierownik Pracowni, adiunkt badawczo-dydaktyczny

dr hab. Wiktor Bojar

Tel. 81-445-60-07
specjalista inżynieryjno-techniczny

mgr inż. Katarzyna Wiercińska

adiunkt dydaktyczny

dr Krzysztof Patkowski

asystent badawczo-dydaktyczny

mgr inż. Konrad Bazewicz

Tel. 81-445-67-25
Pracownia Ekologicznej Produkcji Żywności Pochodzenia Zwierzęcego
adiunkt badawczo-dydaktyczny

dr inż. Andrzej Lisowski

Tel. 81-445-69-23
Kierownik Pracowni, profesor uczelni dydaktyczny

dr. hab. Ewa Januś

Tel. 81-445-68-53
starszy specjalista inżynieryjno-techniczny

dr Grzegorz Podolak

Tel. 81-445-60-89
adiunkt dydaktyczny

dr Piotr Stanek

Tel. 81-445-65-89
specjalista inżynieryjno-techniczny

dr inż. Andrzej Lisowski

Tel. 81-445-69-23
Zakład Hodowli i Biotechnologii Świń
Kierownik Zakładu, profesor zwyczajny badawczo-dydaktyczny

prof. dr hab. Marek Babicz

Tel. 81-445-67-16
adiunkt badawczo-dydaktyczny

dr Kinga Kropiwiec-Domańska

Tel. 81-445-68-03
profesor uczelni dydaktyczny

dr hab. Anna Kasprzyk

Tel. 81-445-68-03
starszy technik

dr inż. Marcin Pastwa

Tel. 81-445-60-11
profesor emerytowany

prof. dr hab. Andrzej Stasiak

profesor emerytowany

prof. dr hab. Aleksander Walkiewicz

Zakład Hodowli i Ochrony Zasobów Genetycznych Bydła
Kierownik Zakładu, profesor uczelni badawczo-dydaktyczny

dr hab. Witold Chabuz

Tel. 81-445-68-24
adiunkt badawczo-dydaktyczny

dr Wioletta Sawicka-Zugaj

Tel. 81-445-60-92
profesor zwyczajny badawczo-dydaktyczny

prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk

profesor emerytowany

prof. dr hab. Kazimierz Kamieniecki

profesor emerytowany

prof. dr hab. Jerzy Gnyp

starszy specjalista inżynieryjno-techniczny

dr Przemysław Jankowski

Tel. 81-445-60-87
adiunkt badawczo-dydaktyczny

dr Paweł Żółkiewski

Tel. 81-445-65-74
asystent badawczo-dydaktyczny

dr Karolina Kasprzak-Filipek

Zakład Hodowli Małych Przeżuwaczy i Stacja Badawcza im.prof.T.Efnera
Dyrektor Instytutu, profesor badawczo-dydaktyczny

prof. dr hab. Andrzej Junkuszew

Tel. 81-445-67-12
adiunkt badawczo-dydaktyczny

dr Monika Greguła-Kania

profesor zwyczajny badawczo-dydaktyczny

prof. dr hab. Tomasz M. Gruszecki

Tel. 81-445-67-25
starszy specjalista inżynieryjno-techniczny

mgr inż. Mirosław Frydrych

pracownik gospodarczy

Mieczysław Bieniek

pracownik gospodarczy

Jan Kozdroń

pracownik gospodarczy

Krzysztof Kozdroń

strażnik ochrony mienia

Tadeusz Boczkal

profesor emerytowany

prof. dr hab. Czesława Lipecka

Tel. 81-445-60-48
asystent badawczo-dydaktyczny

dr Paulina Nazar

Tel. 81-445-67-25
Instytut Oceny Jakości i Przetwórstwa Produktów Zwierzęcych
Adres: 20-950 Lublin, ul. Akademicka 13
Dyrektor Instytutu, profesor zwyczajny badawczo-dydaktyczny

prof. dr hab. Anna Litwińczuk

Tel. 81-445-67-84
Zakład Bezpieczeństwa Żywności i Produktów Regionalnych
Kierownik Zakładu, profesor badawczo-dydaktyczny

prof. dr hab. Jolanta Król

Tel. 81-445-68-22
adiunkt dydaktyczny

dr Barbara Topyła

Tel. 81-445-60-72
profesor uczelni badawczo-dydaktyczny

dr hab. Aneta Brodziak

Tel. 81-445-68-36
profesor zwyczajny badawczo-dydaktyczny

prof. dr hab. Joanna Barłowska

Tel. 81-445-68-63
starszy specjalista inżynieryjno-techniczny

dr Barbara Topyła

Tel. 81-445-60-72
adiunkt badawczo-dydaktyczny

dr Anna Teter

Tel. 81-445-60-06
Zakład Instrumentalnej Analizy Żywności
Kierownik Zakładu, profesor uczelni badawczo-dydaktyczny

dr hab. Piotr Domaradzki

Tel. 81-445-66-50
starszy specjalista inżynieryjno-techniczny

dr Małgorzata Dmoch

Tel. 81-445-60-72
adiunkt badawczo-dydaktyczny

dr hab. inż. Monika Kędzierska-Matysek

Tel. 81-445-68-88
asystent badawczo-dydaktyczny

mgr Marek Kowalczyk

Tel. 81-445-60-72
asystent badawczo-dydaktyczny

mgr inż. Michał Prasow

Tel. 81-445-65-36
Zakład Towaroznawstwa i Przetwórstwa Surowców Zwierzęcych
Kierownik Zakładu, profesor badawczo-dydaktyczny

prof. dr hab. Mariusz Florek

Tel. 81-445-66-21
adiunkt dydaktyczny

dr Małgorzata Ryszkowska-Siwko

adiunkt badawczo-dydaktyczny

dr Agnieszka Kaliniak-Dziura

starszy specjalista inżynieryjno-techniczny

dr Małgorzata Ryszkowska-Siwko

Tel. 81-445-60-72; 81-445-67-50
Dyrektor Instytutu, profesor zwyczajny badawczo-dydaktyczny

prof. dr hab. Anna Litwińczuk

Tel. 81-445-67-84
profesor uczelni badawczo-dydaktyczny

dr hab. Piotr Skałecki

Tel. 81-445-67-36
Instytut Żywienia Zwierząt i Bromatologii
Adres: 20-950 Lublin, ul. Akademicka 13
Tel. 81-445-65-13; 81-445-66-95; 81-445-67-13
Dyrektor Instytutu, profesor badawczo-dydaktyczny

prof. dr hab. Renata Klebaniuk

Tel. 81-445-69-14
Laboratorium Analizy Pasz i Materiału Biologicznego
Kierownik Laboratorium, adiunkt badawczo-dydaktyczny

dr inż. Edyta Kowalczuk-Vasilev

Tel. 81-445-68-19
specjalista inżynieryjno-techniczny

mgr inż. Justyna Widz

Tel. 81-445-67-13
specjalista inżynieryjno-techniczny

mgr inż. Anna Danek-Majewska

Tel. 81-445-65-13, 81-445-66-95
specjalista inżynieryjno-techniczny

dr Michał Pałys

Tel. 81-445-66-95
Zakład Bromatologii i Fizjologii Żywienia
Dyrektor Instytutu, profesor badawczo-dydaktyczny

prof. dr hab. Renata Klebaniuk

Tel. 81-445-69-14
Kierownik Zakładu, profesor uczelni badawczo-dydaktyczny

dr hab. Anna Winiarska-Mieczan

Tel. 81-445-67-44
profesor zwyczajny badawczo-dydaktyczny

prof. dr hab. Eugeniusz R. Grela

Tel. 81-445-67-18
profesor uczelni badawczo-dydaktyczny

dr hab. Wioletta Samolińska

Zakład Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa
Kierownik Zakładu, profesor uczelni badawczo-dydaktyczny

dr hab. Bożena Kiczorowska

profesor dydaktyczny

prof. dr hab. Antoni Lipiec

Tel. 81-445-67-29
profesor dydaktyczny

prof. dr hab. Bogdan Szostak

Tel. 81-445-67-22
profesor emerytowany

prof. dr hab. Jan Matras

adiunkt dydaktyczny

dr inż. Robert Krusiński

Tel. 81-445-60-67
profesor badawczo-dydaktyczny

prof. dr hab. Małgorzata Kwiecień

profesor emerytowany

prof. dr hab. Wacław Krasucki

asystent badawczo-dydaktyczny

mgr inż. Maciej Bąkowski

Tel. 81-445-67-03
Katedra Biochemii i Toksykologii
Adres: 20-950 Lublin, ul. Akademicka 13
Tel. 81-445-68-23
Kierownik Katedry, profesor badawczo-dydaktyczny

prof. dr hab. Katarzyna Ognik

Tel. 81-445-69-31
profesor emerytowany

prof. dr hab. Jerzy Truchliński

adiunkt badawczo-dydaktyczny

dr Krzysztof Tutaj

Tel. 81-445-69-16
asystent badawczo-dydaktyczny

dr Ewelina Cholewińska

profesor uczelni dydaktyczny

dr hab. Jerzy Lechowski

Tel. 81-445-69-04
adiunkt dydaktyczny

dr Elżbieta Rusinek-Prystupa

Tel. 81-445-68-39
profesor emerytowany

prof. dr hab. Bogusław Makarski

profesor zwyczajny badawczo-dydaktyczny

prof. dr hab. Anna Czech

Tel. 81-445-67-46
starszy specjalista inżynieryjno-techniczny

dr Adam Liczmański

Tel. 81-445-69-33
specjalista inżynieryjno-techniczny

mgr inż. Katarzyna Musiał

Tel. 81-445-68-23
Pracownia Biochemii Analitycznej
Kierownik Pracowni, profesor uczelni badawczo-dydaktyczny

dr hab. Magdalena Krauze

Tel. 81-445-68-77
Kierownik Katedry, profesor badawczo-dydaktyczny

prof. dr hab. Katarzyna Ognik

Tel. 81-445-69-31
adiunkt badawczo-dydaktyczny

dr Anna Stępniowska

Tel. 81-445-69-16
specjalista inżynieryjno-techniczny

dr inż. Katarzyna Kwiatkowska

adiunkt badawczo-dydaktyczny

dr Iwona Sembratowicz

Katedra Etologii Zwierząt i Łowiectwa
Adres: 20-950 Lublin, ul. Akademicka 13
Kirownik Katedry, profesor uczelni badawczo-dydaktyczny

dr hab. Mirosław Karpiński

profesor emerytowany

prof. dr hab. dr h.c. Marian Budzyński

Zakład Behawioru i Dobrostanu Zwierząt
Kirownik Katedry, profesor uczelni badawczo-dydaktyczny

dr hab. Mirosław Karpiński

adiunkt dydaktyczny

dr Wanda Krupa

Tel. 81-445-67-54
specjalista inżynieryjno-techniczny

mgr inż. Elżbieta Mazurek

Tel. 81-445-67-35
adiunkt badawczo-dydaktyczny

dr hab. Małgorzata Goleman

Tel. 81-445-68-89
asystent badawczo-dydaktyczny

dr Justyna Wojtaś

Tel. 81-445-68-48
adiunkt badawczo-dydaktyczny

dr inż. Damian Zieliński

Tel. 81-445-60-42
starszy technik

inż. Jacek Sokołowski

Zakład Etologii Zwierząt
Kierownik Zakładu, profesor uczelni dydaktyczny

dr hab. Monika Budzyńska

Tel. 81-445-68-07
asystent badawczo-dydaktyczny

mgr inż. Katarzyna Dziki-Michalska

profesor emerytowany

prof. dr hab. Maria Tietze

adiunkt dydaktyczny

dr Mariusz Wójcik

Tel. 81-445-69-22
profesor uczelni dydaktyczny

dr hab. Jarosław Kamieniak

specjalista inżynieryjno-techniczny

mgr inż. Ludwika Blaim

Tel. 81-445-67-35
asystent badawczo-dydaktyczny

mgr inż. Joanna Kapustka

Tel. 81-445-62-49
Zakład Gospodarki Łowieckiej
Kierownik Zakładu, profesor uczelni badawczo-dydaktyczny

dr hab. Marian Flis

Tel. 81-445-60-38
profesor uczelni dydaktyczny

dr hab. Piotr Czyżowski

Tel. 81-445-60-42
adiunkt dydaktyczny

dr Sławomir Beeger

Tel. 81-445-67-79
adiunkt badawczo-dydaktyczny

dr inż. Weronika Maślanko

Tel. 81 445 68 31
adiunkt badawczo-dydaktyczny

dr inż. Katarzyna Tajchman

profesor badawczo-dydaktyczny

prof. dr hab. Leszek Drozd

Tel. 81-445-68-83
specjalista inżynieryjno-techniczny

mgr Dorota Jarmoszczuk

Tel. 81-445-65-61
asystent badawczo-dydaktyczny

dr Agnieszka Ziemiańska

Katedra Higieny Zwierząt i Zagrożeń Środowiska
Adres: 20-950 Lublin, ul. Akademicka 13
Kierownik Katedry, profesor badawczo-dydaktyczny

prof. dr hab. Leszek Tymczyna

Tel. 81-445-69-74
adiunkt badawczo-dydaktyczny

dr hab. Łukasz Wlazło

Tel. 81-445-69-98
adiunkt badawczo-dydaktyczny

dr Paweł Różański

Tel. 81-445-69-90
asystent

mgr Mateusz Ossowski

Zakład Mikrobiologii i Biologii Rozrodu
Kierownik Zakładu, profesor zwyczajny badawczo-dydaktyczny

prof. dr hab. Hanna Bis-Wencel

Tel. 81-445-69-52
adiunkt dydaktyczny

dr Monika Bryl

Tel. 81-445-66-43
starszy specjalista inżynieryjno-techniczny

dr Justyna Martyna

Tel. 81-445-69-85
adiunkt badawczo-dydaktyczny

dr hab. Henryk Krukowski

Tel. 81-445-69-47
Zakład Zagrożeń Zawodowych i Środowiskowych
Kierownik Zakładu, profesor zwyczajny badawczo-dydaktyczny

prof. dr hab. Bożena Nowakowicz-Dębek

Tel. 81-445-69-98
Kierownik Katedry, profesor badawczo-dydaktyczny

prof. dr hab. Leszek Tymczyna

Tel. 81-445-69-74
starszy specjalista inżynieryjno-techniczny

dr Agata Drabik

Tel. 81-445-66-14
adiunkt dydaktyczny

dr Agata Drabik

profesor badawczo-dydaktyczny

prof. dr hab. Anna Chmielowiec-Korzeniowska

Tel. 81-445-60-19
starszy specjalista inżynieryjno-techniczny

dr Wioletta Wnuk

Tel. 81-445-66-14
adiunkt dydaktyczny

dr Wioletta Wnuk

Katedra Hodowli i Użytkowania Koni
Adres: 20-280 Lublin, ul. Doświadczalna 50
Kierownik Katedry, profesor badawczo-dydaktyczny

prof. dr hab. Iwona Janczarek

Tel. 81-710-24-51
profesor badawczy

prof. dr hab. Sławomir Pietrzak

Tel. 81-710-24-61
asystent badawczo-dydaktyczny

mgr Ewelina Tkaczyk

adiunkt badawczo-dydaktyczny

dr hab. Izabela Wilk

Tel. 81-710-24-55
adiunkt dydaktyczny

dr inż. Elżbieta Wnuk-Pawlak

Tel. 81-710-24-59
asystent badawczo-dydaktyczny

mgr inż. Anna Wiśniewska

Tel. 81-710-24-62
profesor zwyczajny badawczo-dydaktyczny

prof. dr hab. Anna Stachurska

Tel. 81-710-24-52
profesor uczelni dydaktyczny

dr hab. Michał Pluta

Tel. 81-710-24-53
specjalista inżynieryjno-techniczny

mgr inż. Katarzyna Sieczkarek

Tel. 81-710-24-50
profesor uczelni badawczo-dydaktyczny

dr hab. Katarzyna Strzelec

Tel. 81-710-24-60
Ośrodek Jeździecki
Kierownik Katedry, profesor badawczo-dydaktyczny

prof. dr hab. Iwona Janczarek

Tel. 81-710-24-51
specjalista inżynieryjno-techniczny

lek. wet. Maciej Ruciński

Tel. 81-710-24-56
specjalista inżynieryjno-techniczny

lek. wet. Krzysztof Stachurski

Tel. 81-710-24-54

Wydział Inżynierii Produkcji

Dziekanat Wydziału Inżynierii Produkcji
Adres: 20-612 Lublin, ul. Głęboka 28
Tel. 81-531-96-67
Fax 81-531-96-69
Koordynator Dziekanatu, starszy specjalista

mgr Marta Czyżykiewicz

specjalista

mgr inż. Agnieszka Juszka

Tel. 81-531-96-69
specjalista

mgr inż. Magdalena Bartnik

Tel. 81-531-96-64
starszy specjalista

mgr inż. Magdalena Beeger

Tel. 81-531-96-65
Katedra Biologicznych Podstaw Technologii Żywności i Pasz
Adres: 20-612 Lublin, ul. Głęboka 28
Tel. 81-531-96-45
Kierownik Katedry, profesor badawczo-dydaktyczny

prof. dr hab. Dariusz Andrejko

Tel. 81-531-96-49
profesor uczelni badawczo - dydaktyczny

dr hab. inż. Leszek Rydzak

Tel. 81 531-96-50
profesor uczelni badawczo - dydaktyczny

dr hab. inż. Agnieszka Starek-Wójcicka

Tel. 81-531-96-47
asystent

dr Marta Krajewska

Tel. 81-531-96-46
adiunkt badawczo-dydaktyczny

dr inż. Agata Blicharz-Kania

Tel. 81-531-96-46
adiunkt badawczo-dydaktyczny

dr hab. inż. Piotr Kiczorowski

Tel. 81-531-96-43
adiunkt dydaktyczny

dr inż. Agnieszka Sagan

Tel. 81-531-96-47
adiunkt badawczo-dydaktyczny

dr hab. inż. Marek Szmigielski

Tel. 81-531-96-48; 81-531-96-56
starszy specjalista inżynieryjno-techniczny

dr inż. Andrzej Masłowski

Tel. 81-531-96-43
starszy specjalista inżynieryjno-techniczny

mgr inż. Beata Zdybel

Tel. 81-531-96-45
profesor uczelni dydaktyczny

dr hab. Beata Ślaska-Grzywna

Tel. 81-531-96-50
Zakład Chłodnictwa i Energetyki Przemysłu Spożywczego
Kierownik Zakładu, profesor zwyczajny dydaktyczny

prof. dr hab. Franciszek Kluza

Tel. 81-531-97-27
starszy specjalista inżynieryjno - techniczny

dr inż. Piotr Nakonieczny

Tel. 81-531-96-66
adiunkt badawczo-dydaktyczny

dr inż. Marek Domin

Tel. 81-531-96-66
profesor uczelni badawczo - dydaktyczny

dr hab. inż. Dariusz Góral

Tel. 81- 531-97-38
profesor uczelni badawczo - dydaktyczny

dr hab.inż. Katarzyna Kozłowicz

doktorant

mgr inż. Sybilla Nazarewicz

Katedra Eksploatacji Maszyn i Zarządzania Procesami Produkcyjnymi
Adres: 20-612 Lublin, ul. Głęboka 28
Tel. 81-531-97-34
Fax 81-531-83-29
Kierownik Katedry, profesor uczelni badawczo-dydaktyczny

dr hab. inż. Stanisław Parafiniuk

specjalista inżynieryjno-techniczny

Marian Przywara

Tel. 81-531-97-29
Zakład Eksploatacji Maszyn Rolniczych i Urządzeń Ekoenergetycznych
Kierownik Zakładu, profesor badawczo-dydaktyczny

prof. dr hab. Edmund Lorencowicz

Tel. 81-531-97-36; kom.603708999
profesor uczelni badawczo-dydaktyczny

dr hab. inż. Magdalena Kachel

Tel. 81-531-97-30
adiunkt badawczo-dydaktyczny

dr inż. Artur Przywara

Tel. 81-531-97-32
profesor badawczo-dydaktyczny

prof.dr hab. Janusz Nowak

Tel. 81-531-97-33
profesor uczelni badawczo-dydaktyczny

dr hab. inż. Artur Kraszkiewicz

Zakład Zarządzania Jakością w Inżynierii Rolniczej
Kierownik Zakładu, profesor badawczo-dydaktyczny

prof. dr hab. inż. Sławomir Kocira

Tel. 81-531-97-35
asystent badawczo-dydaktyczny

mgr inż. Anna Krawczuk

Tel. 81-531-97-30
starszy specjalista inż.-techn.

mgr inż. Lidia Duda

Tel. 81-531-97-29
profesor uczelni badawczo-dydaktyczny

dr hab. inż. Milan Koszel

Tel. 81-531-97-32
specjalista inżynieryjno-techniczny

dr inż. Witold Kowalik

Tel. 81-531-97-29
Katedra Energetyki i Środków Transportu
Adres: 20-612 Lublin, ul. Głęboka 28
Tel. 81-531-97-16
Fax 81-531-97-18
Kierownik Katedry, profesor uczelni badawczo-dydaktyczny

dr hab. inż. Grzegorz Zając

Tel. 81-531-97-21
adiunkt badawczo-dydaktyczny

dr Beata Stasińska

Tel. 81-531-97-14
profesor emerytowany

prof. dr hab. Eugeniusz Krasowski

asystent badawczo-dydaktyczny

dr Wojciech Gołębiowski

profesor uczelni badawczo - dydaktyczny

dr hab. inż. Grzegorz Maj

Tel. 81-531-97-17
profesor emerytowany

prof. dr hab. Zbigniew Burski

profesor uczelni badawczo - dydaktyczny

dr hab. inż. Jacek Wasilewski

Tel. 81-531-97-15
adiunkt dydaktyczny

dr inż. Krzysztof Plizga

Tel. 81-531-97-22
adiunkt badawczo-dydaktyczny

dr hab. inż. Tomasz Słowik

Tel. 81-531-97-23
profesor uczelni dydaktyczny

dr hab. inż. Andrzej Kuranc

Tel. 81-531-97-19
starszy specjalista inżynieryjno-techniczny

dr Aneta Puchała

Tel. 81-531-97-16, + fax. 81-531-97-18
adiunkt badawczo-dydaktyczny

dr inż. Paweł Krzaczek

Tel. 81-531-97-20
profesor uczelni badawczo - dydaktyczny

dr hab. inż. Joanna Szyszlak-Bargłowicz

Tel. 81-531-97-24
profesor emerytowany

prof. dr hab. Wiesław Piekarski

Zakład Logistyki i Zarządzania Przedsiębiorstwem
Kierownik Zakładu, profesor uczelni badawczo-dydaktyczny

dr hab. Monika Stoma

Tel. 81-531-97-26
adiunkt badawczo-dydaktyczny

dr inż. Agnieszka Dudziak

Tel. 81-531-97-25
adiunkt badawczo-dydaktyczny

dr hab. inż. Sławomir Juściński

starszy specjalista inżynieryjno-techniczny

mgr inż. Tomasz Kramek

Tel. 81-531-97-22
Katedra Inżynierii i Maszyn Spożywczych
Adres: 20-612 Lublin, ul. Głęboka 28
Tel. 81-531-96-09
Kierownik Katedry, profesor badawczo-dydaktyczny

prof. dr hab. inż. Paweł Sobczak

Tel. 81 531-96-09
profesor badawczo-dydaktyczny

prof. dr hab. Marian Panasiewicz

profesor dydaktyczny

prof. dr hab. inż. Kazimierz Zawiślak

profesor uczelni dydaktyczny

dr hab.inż. Jacek Mazur

Tel. 81 531-97-13
profesor badawczo-dydaktyczny

prof. dr hab inż. Rafał Nadulski

Tel. 81 531-96-34
profesor dydaktyczny

prof. dr hab. Elżbieta Kusińska

Tel. 81 531-97-74
adiunkt dydaktyczny

dr hab. Tomasz Guz

Tel. 81 531-96-38
starszy specjalista inżynieryjno-techniczny

dr inż. Dariusz Piekarski

Tel. 81-531-97-76
specjalista inżynieryjno-techniczny

mgr inż. Edyta Sienkiewicz

Tel. 81-531-97-76
profesor emerytowany

prof. dr hab. Józef Grochowicz

Zakład Inżynierii Eksploatacji Maszyn
Kierownik Zakładu, profesor uczelni dydaktyczny

dr hab. inż. Grzegorz Łysiak

Tel. 81-531-97-75
starszy specjalista inżynieryjno - techniczny

dr inż. Sławomir Gawłowski

profesor uczelni dydaktyczny

dr hab. inż. Ryszard Kulig

Tel. 81-531-97-75
profesor uczelni badawczo - dydaktyczny

dr hab. inż. Renata Różyło

Tel. 81-531-97-42
adiunkt badawczo-dydaktyczny

dr inż. Monika Wójcik

Tel. 81-531-97-75
Katedra Inżynierii Mechanicznej i Automatyki
Adres: 20-612 Lublin, ul. Głęboka 28
Kierownik Katedry, profesor zwyczajny badawczo-dydaktyczny

prof. dr hab. inż. Krzysztof Gołacki

Tel. 81-531-97-56
adiunkt badawczo-dydaktyczny

dr inż. Karolina Beer-Lech

adiunkt badawczo-dydaktyczny

dr Anna Skic

Tel. 81-531-97-64
adiunkt badawczo-dydaktyczny

dr inż. Waldemar Samociuk

Tel. 81-531-97-54
profesor uczelni badawczo - dydaktyczny

dr hab. inż. Zbigniew Stropek

Tel. 81-531-97-64
profesor uczelni badawczo - dydaktyczny

dr hab.inż. Zbigniew Krzysiak

Tel. 81-531-97-54
adiunkt dydaktyczny

dr inż. Paweł Kołodziej

Tel. 81-531-97-65
profesor uczelni dydaktyczny

dr hab. inż. Grzegorz Bartnik

Tel. 81-531-97-65
adiunkt badawczo-dydaktyczny

dr hab. inż. Marek Boryga

Tel. 81-531-97-65
specjalista inżynieryjno-techniczny

mgr inż. Wojciech Mitura

Tel. 81-531-97-55
specjalista inżynieryjno-techniczny

Elżbieta Paczek

Tel. 81-531-97-55
Katedra Inżynierii Środowiska i Geodezji
Adres: 20-069 Lublin, ul. Kr. St. Leszczyńskiego 7
Tel. 81-532-06-44
Fax 81-532-06-44
Kierownik Katedry, profesor badawczo-dydaktyczny

prof. dr hab. Krzysztof Jóźwiakowski

profesor emerytowany

prof. dr hab. Stanisław Pałys

Laboratorium Analityki Wód i Ścieków
Kierownik Laboratorium, profesor uczelni badawczo-dydaktyczny

dr hab. inż. Michał Marzec

Tel. 81-524-81-28
specjalista inżynieryjno-techniczny

dr inż. Agnieszka Listosz

Tel. 81-524-81-23
specjalista inżynieryjno-techniczny

dr inż. Aneta Pytka-Woszczyło

Tel. 81-524-81-23
specjalista inżynieryjno-techniczny

mgr inż. Waldemar Kitta

Tel. 81-532-06-44
starszy specjalista inżynieryjno-techniczny

dr inż. Grzegorz Wyrykowski

Zakład Geodezji i Informacji Przestrzennej
Kierownik Zakładu, profesor uczelni badawczo-dydaktyczny

dr hab. inż. Andrzej Mazur

Tel. 81-524-81-28
wykładowca