Wydział

Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki

  • UP
  • Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki

01

02

03

04

Aktualności wydziału:

29 czerwca 2022

KONKURS OTWARTY na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Higieny Zwierząt i Zagrożeń Środowiska

Zobacz więcej
24 czerwca 2022

KONKURS OTWARTY na stanowisko Post-doc / Adiunkt badawczy w Instytucie Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej

Zobacz więcej
23 czerwca 2022

Asystent badawczo-dydaktyczny w Katedrze Higieny Zwierząt i Zagrożeń Środowiska

Zobacz więcej
17 czerwca 2022

Dr hab. Marian Flis, profesor uczelni uhonorowany „Medalem Wiktora Godlewskiego”

Zobacz więcej
17 czerwca 2022

Prof. dr hab. Grzegorz Borsuk odebrał nominację profesorską

Zobacz więcej
14 czerwca 2022

Nowy przychówek, pozostałe konie i inne zwierzęta w Ośrodku Jeździeckim Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Zobacz więcej
13 czerwca 2022

Konferencja „Poznaj znaki jakości – wyróżniki lubelskiej żywności”

Zobacz więcej
8 czerwca 2022

Konkurs na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w Instytucie Żywienia Zwierząt i Bromatologii

Zobacz więcej
6 czerwca 2022

Nagroda Excellent Paper Award dla pracy prof. dr hab. Katarzyny Ognik, dr Iwony Sembratowicz i dr Eweliny Cholewińskiej

Zobacz więcej
3 czerwca 2022

II Miejsce Zespołu Muzyki Myśliwskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Zobacz więcej