Wydział

Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki

  • UP
  • Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki

01

02

03

04

Aktualności wydziału:

22 września 2023

Informacje organizacyjne dla studentów I roku

Zobacz więcej
20 września 2023

Nagroda za najlepszą pracę doktorską z zakresu zootechniki i rybactwa dla Dr Mateusza Ossowskiego

Zobacz więcej
15 września 2023

Prof. dr hab. Justyna Batkowska otrzymała tytuł profesora nauk rolniczych w dyscyplinie zootechnika i rybactwo

Zobacz więcej
5 września 2023

Wyniki rekrutacji na stanowisko Stypendysty/Doktoranta w projekcie pn. Identyfikacja i funkcjonalna charakterystyka mutacji mtdna w nowotworach złośliwych gruczołu mlekowego u psów na podstawie badań genomicznych, epigenomicznych i proteomicznych

Zobacz więcej
1 września 2023

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM PRZEPROWADZENIA EGZAMINU Z PRAKTYK ZAWODOWYCH DLA STUDENTOW

Zobacz więcej
23 sierpnia 2023

Dr Ewelina Cholewińska zbada wpływ manganu na procesy kościotwórcze oraz metabolizm kostny

Zobacz więcej
24 lipca 2023

„Doskonalenie zarodowych kur nieśnych poprzez nowe kryterium selekcyjne – nowy projekt z otoczeniem społeczno-gospodarczym

Zobacz więcej
24 lipca 2023

Konkurs na stanowisko Stypendysta- Doktorant Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, Instytut Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej w ramach projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki

Zobacz więcej
17 lipca 2023

KONKURS OTWARTY na stanowisko adiunkta w Instytucie Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej

Zobacz więcej
14 lipca 2023

XXXV Wystawa Zwierząt, Maszyn i Urządzeń Rolniczych w Sitnie

Zobacz więcej

Nasze Social Media