Organizacja roku akademickiego

Rok akademicki 2023/2024

ZARZĄDZENIE 35/2023 Z DNIA 01.03.2023 W SPRAWIE ORGANIZACJI ROKU AKADEMICKIEGO 2023/2024 W UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZYM W LUBLINIE
Zobacz
ZAŁ. 1 - Organizacja roku akademickiego 2023/2024
Zobacz
ZAŁ. 2 - dotyczy VII semestru studiów stacjonarnych pierwszego stopnia
Zobacz
ZAŁ. 3 - dotyczy I semestru I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia (dietetyka) rozpoczynającego się od semestru letniego
Zobacz
ZAŁ. 4 - dotyczy I roku kierunku aktywność fizyczna i agroturystyka kwalifikowana – studia stacjonarne pierwszego stopnia, profil praktyczny
Zobacz
ZAŁ. 5 - dotyczy II i III roku kierunku geodezja i kartografia - studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia, profil praktyczny
Zobacz
ZAŁ. 6 - dotyczy III roku kierunku bezpieczeństwo i higiena pracy - studia stacjonarne pierwszego stopnia
Zobacz
ZAŁ. 7 - dotyczy II roku kierunku dietetyka - studia stacjonarne drugiego stopnia
Zobacz
ZAŁ. 8 - dotyczy III roku kierunku ekonomia, studia stacjonarne pierwszego stopnia, profil praktyczny
Zobacz
ZAŁ. 9 - dotyczy VII semestru studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia kierunek dietetyka
Zobacz
Załącznik do Zarządzenia Rektora nr 50 z dnia 03.04.2023 r. - dotyczy I i II roku kierunku leśnictwo – studia stacjonarne pierwszego stopnia, profil praktyczny
Zobacz

Rok akademicki 2022/2023

ZARZĄDZENIE 16/2022 Z DNIA 07.02.2022 W SPRAWIE ORGANIZACJI ROKU AKADEMICKIEGO 2022/2023 W UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZYM W LUBLINIE
Zobacz
ZAŁ. 1 - Organizacja roku akademickiego 2022/2023
Zobacz
ZAŁ. 2 - dotyczy VII semestru studiów stacjonarnych pierwszego stopnia
Zobacz
ZAŁ. 3 - dotyczy I semestru I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia (dietetyka) rozpoczynającego się od semestru letniego
Zobacz
ZAŁ. 4 - dotyczy I roku kierunku aktywność fizyczna i agroturystyka kwalifikowana – studia stacjonarne pierwszego stopnia, profil praktyczny
Zobacz
ZAŁ. 5 - dotyczy II i III roku kierunku geodezja i kartografia - studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia, profil praktyczny
Zobacz
ZAŁ. 6 - dotyczy III roku kierunku bezpieczeństwo i higiena pracy - studia stacjonarne pierwszego stopnia
Zobacz
ZAŁ. 7 - dotyczy II roku kierunku dietetyka - studia stacjonarne drugiego stopnia
Zobacz
ZAŁ. 8 - dotyczy III roku kierunku ekonomia, studia stacjonarne pierwszego stopnia, profil praktyczny
Zobacz
ZAŁ. 9 - otyczy VII semestru studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia kierunek dietetyka
Zobacz