System Identyfikacji Wizualnej

 • UP
 • Identyfikacja Wizualna

Logo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie jest własnością uczelni, chronioną jako zarejestrowany znak towarowy.

Żadna osoba prywatna ani instytucja nie może używać Logo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie bez zgody właściciela.

16 września 2013 r. w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie został wprowadzony System Identyfikacji Wizualnej. Jego celem jest budowa spójnego wizerunku Uczelni poprzez wprowadzenie jednolitych zasad dotyczących komunikacji wizualnej.

Księga Systemu Identyfikacji Wizualnej (.pdf/ 20 MB)
Zobacz

Logotypy Uczelni oraz Wydziałów należy używać zgodnie z zasadami opisanymi w Księdze Systemu Identyfikacji Wizualnej UP w Lublinie.

Niedozwolone jest:

 • zmienianie kolorów logo na inne, niż wskazane w księdze,
 • odcinanie nazwy od znaku,
 • dodawanie obrysów,
 • dodawanie cienia,
 • dodawanie gradientów,
 • zmiana proporcji logo,
 • obracanie/pochylanie logo,
 • odejmowanie elementów,
 • dodawanie elementów,
 • zmiana typografii.

Logotypy: Patronat Honorowy Rektora

Patronat honorowy Rektora - logotypy do pobrania (.zip / 610kB)
Zobacz

rektor-patronat-eng

Patronat honorowy Rektora - wer. angielska (.ZIP / 562 KB)
Zobacz

Papier firmowy

PAPIER FIRMOWY ogólnouczelniany (j. polski) (.doc / 31kB)
Zobacz
PAPIER FIRMOWY ogólnouczelniany (j.angielski) (.doc / 233kB)
Zobacz
Wydział Agrobioinżynierii (j.polski) (.doc / 41,5kB)
Zobacz
Wydział Agrobioinżynierii (j.angielski) (.doc / 124 kB)
Zobacz
Wydział Medycyny Weterynaryjnej (j.polski) (.doc / 42kB)
Zobacz
Wydział Medycyny Weterynaryjnej (j.angielski) (.doc / 125kB)
Zobacz
Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki (j.polski) (.docx / 214kB)
Zobacz
Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki (j.angielski) (.docx / 291kB)
Zobacz
Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu (j.polski) (.doc / 44kB)
Zobacz
Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu (j.angielski) (.doc / 126kB)
Zobacz
Wydział Inżynierii Produkcji (j.polski) (.doc / 42kB)
Zobacz
Wydział Inżynierii Produkcji (j.angielski) (.doc / 124kB)
Zobacz
Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii (j.polski) (.doc / 44,5kB)
Zobacz
Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii (j.angielski) (.doc / 127kB)
Zobacz
Wydział Biologii Środowiskowej (j.polski) (.docx / 188kB)
Zobacz
Wydział Biologii Środowiskowej (j.angielski) (.docx / 257kB)
Zobacz

Uwaga: przed edycją szablonu tabliczki informacyjnej i koperty należy zainstalować firmową czcionkę EXO.

W przeciwnym razie zostanie zastosowana domyślna czcionka systemowa (najczęściej Times New Roman), co będzie skutkowało nieprawidłowym wyglądem szablonu.

Jak zainstalować nową czcionkę? Przykładowa porada KLIKNIJ ]

 

Szablony

Szablon: Prezentacja Multimedialna – j. polski i angielski + Wydziały (.pptx / 1,74MB)
Zobacz
Dodatkowe rodzaje tła do prezentacji (.pptx)
Zobacz
Szablon: tabliczka informacyjna, ogólna, kolor (.doc / 30,5kB)
Zobacz
Szablon: tabliczka informacyjna, ogólna, czarno-biała (.doc / 30,5kB)
Zobacz
Szablon: tabliczka informacyjna (.cdr / 25,9 kB)
Zobacz
Szablon: koperta DL (.doc / 15,5kB)
Zobacz

Wizytówki

Prosimy o kontakt z Pracownią Poligraficzną, która zajmuje się ich produkcją.

Dane do wstawienia w szablon należy przesłać na adres: pracownia.poligraficzna [at] up.lublin.pl

Zostaną wydrukowane po akceptacji projektu. Minimalna liczba zamówienia: 50 sztuk.

Podstawową rodziną krojów pisma Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie jest EXO. Reprezentuje ona nowoczesne, bezszeryfowe liternictwo, z charakterystycznym wykończeniem wewnętrznego załamania litery ‘W‘, delikatnie wygiętymi brzuszkami i wyraźną inspiracją pismem technicznym.

Uzupełniającą rodziną krojów pisma jest Arial reprezentująca klasyczny, bezszeryfowy krój. Czcionki Arial używamy, gdy nie jest możliwe korzystanie z czcionki EXO – na przykład w materiałach elektronicznych.

CZCIONKA DO POBRANIA: https://fonts.google.com/specimen/Exo


W niektórych programach, jak Corel Draw, lepiej funkcjonuje czcionka zaktualizowana do wersji 2: 

DO POBRANIA CZCIONKA EXO 2:  https://fonts.google.com/specimen/Exo+2

LOGOTYPY BIAŁE TRANSPARENTNE

logotypy białe transparentne (.zip / 210 kb)
Zobacz

SZABLON PREZENTACJI

Szablon PPTX do pobrania
Zobacz

TŁA DO PREZENTACJI – WZORY 2023

TŁA DO PREZENTACJI - WZORY 2023 do pobrania (.zip / 1,2MB)
Zobacz

ZBIÓR ELEMENTÓW OZDOBNYCH

zbiór elementów ozdobnych (.ZIP / 15MB)
Zobacz

*  Materiały — opracowanie: Centrum Informatyki

Najczęściej zadawane pytania w sprawie SIW

1. Czy muszę natychmiast wymienić wizytówkę?

Nie, zgodnie z Zarządzeniem JM Rektora dotychczasowe materiały firmowe można używać do wyczerpania ich nakładu. Datą graniczną wymiany dotychczasowych materiałów firmowych na ich wersje zgodne z Systemem Identyfikacji Wizualnej jest 1 września 2014 r.

2. Czy na dyplomie ukończenia studiów będzie logo uczelni?

Nie, na dyplomie ukończenia studiów będzie (jak dotychczas) godło uczelni.

3. Skąd zdobyć nowe logo uczelni?

Logo uczelni jest dostępne na stronie uczelni w zakładce www.up.lublin.pl/siw .

4. Czy godło uczelni zostało zlikwidowane?

Nie. System Identyfikacji Wizualnej oparty jest na nowym znaku uczelni przeznaczonym do celów promocyjnych. Godło Uczelni jako element tradycji i prestiżu, zostało zarezerwowane do użytku władz rektorskich.

5. W jakich przypadkach jest używane godło uczelni?

Godło uczelni zostało zarezerwowane do użytku władz rektorskich.

6. Dlaczego wprowadzono nowe logo?

Jednym z głównych założeń prac nad uporządkowaniem stosowanej wizualizacji Uczelni było wprowadzenie rozróżnienia między godłem uczelni, elementem symboliki związanej z wieloletnią tradycją i prestiżem uniwersyteckim, a nowym znakiem wykorzystywanym do celów promocyjnych. Godłu Uczelni należy się szacunek ze względu na wartości, które reprezentuje. Z drugiej strony istnieją coraz większe potrzeby w zakresie promocji uczelni poprzez różne kanały komunikacji, np. nadruku znaku firmowego na gadżetach.

7. Co zawiera Księga Systemu Identyfikacji Wizualnej?

Księga systemu identyfikacji wizualnej zawiera wzory i zasady stosowania logo uczelni oraz wydziałów, wzory najpopularniejszych materiałów firmowych i promocyjnych, zasady tworzenia materiałów nie ujętych w księdze.

8. Czy mogę do wizytówki dodać logo swojej katedry/jednostki?

Nie. Wszyscy pracownicy uczelni w celach służbowych posługują się wzorem wizytówek określonych poprzez System Identyfikacji Wizualnej. Oficjalny wzór wizytówek przewiduje logo uczelni oraz – w sytuacjach pracowników Wydziałów – logo wydziałowe. Zastosowanie ma tutaj również punkt 2 paragraf 2 z Zarządzenia JM Rektora w sprawie systemu identyfikacji wizualnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

9. Czy znak graficzny UP w logo można oddzielić od słownego napisu (pełnej nazwy uczelni?)

Nie – nie można stosować tego znaku oddzielnie, ponieważ sam skrót UP nie identyfikuje jednoznacznie naszej uczelni. Istnieje natomiast wersja logo uczelni w pionie, gdzie napis przeniesiony jest pod znak UP.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z jednostką odpowiedzialną za koordynacje działań związanych z wdrażaniem systemu identyfikacji wizualnej: Dział Rekrutacji i Promocji.