Nauka

  • UP
  • Nauka
Dział Nauki

Dział Nauki

Uczelnia każdego roku realizuje ponad 70 projektów w ramach programów Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministra Edukacji i Nauki.
Zobacz więcej
Biuro Projektów Międzynarodowych

Biuro Projektów Międzynarodowych

Zapewnia wsparcie w zakresie pozyskiwania oraz realizacji międzynarodowych projektów finansowanych m.in. w ramach Programów Ramowych Komisji Europejskiej, międzynarodowych konkursów NCN i NCBiR, NAWA.
Zobacz więcej
Ewaluacja Nauki i Nadawanie Stopni Naukowych

Ewaluacja Nauki i Nadawanie Stopni Naukowych

Rady Dyscyplin Naukowych, Ewaluacja nauki, Nadawanie stopni naukowych.
Zobacz więcej
Patenty i prawa ochronne

Patenty i prawa ochronne

Patenty na wynalazki oraz prawa ochronne na wzory użytkowe - prawa wyłączne udzielone przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej.
Zobacz więcej
Biblioteka

Biblioteka

Księgozbiór Biblioteki liczy ponad 390 000 woluminów książek, czasopism i zbiorów specjalnych. W zbiorach elektronicznych znajdują się bazy danych, e-książki, e-czasopisma oraz inne publikacje.
Zobacz więcej
Repozytorium Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Repozytorium Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Repozytorium instytucjonalne, które za cel stawia sobie upowszechnienie dorobku naukowego pracowników uczelni i promowanie badań naukowych prowadzonych na UP w Lublinie.
Zobacz więcej
OpenUP - Otwarty Portal Wiedzy

OpenUP - Otwarty Portal Wiedzy

Systemem Informacji Naukowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
Zobacz więcej
Wydawnictwo

Wydawnictwo

Wydawnictwo oprócz podręczników i monografii publikuje czasopisma naukowe z wieloletnią tradycją. Dostępne są one teraz także na portalu internetowym wyposażonym w system redakcji elektronicznej.
Zobacz więcej
Lokalna Komisja Etyczna

Lokalna Komisja Etyczna

Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę.
Zobacz więcej
Stacje dydaktyczno-badawcze

Stacje dydaktyczno-badawcze

Zlokalizowane są w miejscach, które odzwierciedlają warunki przyrodnicze makroregionu środkowowschodniego Polski, przez co stwarzają dogodne warunki do prac badawczych.
Zobacz więcej
Gospodarstwa Doświadczalne

Gospodarstwa Doświadczalne

Prowadzą działalność naukowo-badawczą oraz aplikują osiągnięcia naukowe do praktyki rolniczej. Cztery gospodarstwa zajmują powierzchnię ponad 1600 ha użytków rolnych.
Zobacz więcej