Wydział

Biologii Środowiskowej

  • UP
  • Wydział Biologii Środowiskowej

01

02

03

04

Aktualności wydziału:

9 czerwca 2021

Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym – czyli budujemy w zgodzie z naturą

Zobacz więcej
8 czerwca 2021

Egzaminy i egzamin dyplomowy na Wydziale Biologii Środowiskowej

Zobacz więcej
24 maja 2021

Login Nauka – dr hab. Magdalena Pogorzelec, prof. uczelni z Wydziału Biologii Środowiskowej o ochronie roślin torfowiskowych

Zobacz więcej
18 maja 2021

Konferencja Dziekanów Wydziałów Przyrodniczych Uniwersytetów Polskich

Zobacz więcej
18 maja 2021

Sukces dr hab. Arkadiusza Matwijczuka prof. uczelni z Katedry Biofizyki Wydziału Biologii Środowiskowej

Zobacz więcej
14 maja 2021

Budujemy w zgodzie z naturą… - pod takim hasłem Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie i Waryński S.A. Grupa Holdingowa rozpoczęli wspólne przedsięwzięcia na rzecz owadów zapylających.

Zobacz więcej
14 maja 2021

Dr hab. Aneta Strachecka prof. uczelni została Topic Editor w renomowanym czasopiśmie Insects

Zobacz więcej
13 maja 2021

Powołanie nowych Władz Dziekańskich

Zobacz więcej
5 maja 2021

Informacja na temat prowadzenia zajęć na Wydziale Biologii Środowiskowej

Zobacz więcej
4 maja 2021

Opiniowanie Kandydata na Dziekana Wydziału Biologii Środowiskowej

Zobacz więcej
29 kwietnia 2021

Zaproszenie do udziału w prelekcji pt.:„Promocja idei honorowego krwiodawstwa oraz potencjalnego dawstwa szpiku wśród studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie”

Zobacz więcej
23 kwietnia 2021

Dr hab. Monika Tarkowska-Kukuryk, prof. uczelni członkiem Rady Recenzentów czasopisma WATER

Zobacz więcej
22 kwietnia 2021

Zarządzenie w sprawie realizacji zajęć dydaktycznych w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie w semestrze letnim w roku akademickim 2020/2021

Zobacz więcej
22 kwietnia 2021

Sukcesy studentów Wydziału Biologii Środowiskowej na Międzynarodowym Sympozjum Studenckich Kół Naukowych

Zobacz więcej
21 kwietnia 2021

Zgłaszanie kandydatów na Dziekana Wydziału Biologii Środowiskowej

Zobacz więcej
19 kwietnia 2021

Zaproszenie do udziału w wykładzie pt: "Skórne i pozaskórne objawy chorób przenoszonych drogą płciową symptomatologia ogólna i diagnostyka obrazowa"

Zobacz więcej
31 marca 2021

Zmarł dr Zbyszek Blamowski

Zobacz więcej
25 marca 2021

Zaproszenie do udziału w wykładzie pt.: Jak walczyć z SARS-CoV-2?

Zobacz więcej
22 marca 2021

22 marca - Światowy Dzień Wody

Zobacz więcej
18 marca 2021

Informacja o prowadzeniu zajęć na Wydziale Biologii Środowiskowej

Zobacz więcej
15 marca 2021

Płatne staże dla studentów kierunku Biokosmetologia

Zobacz więcej
15 lutego 2021

Zaproszenie - seminarium Wydziału Biologii Środowiskowej

Zobacz więcej
12 lutego 2021

Współpraca Profesora Adama Bownika z Uniwersytetem w Melbourne

Zobacz więcej
11 lutego 2021

EKOLAUR – prestiżowa nagroda dla projektu z Wydziału Biologii Środowiskowej

Zobacz więcej
9 lutego 2021

Zaproszenie - seminarium Wydziału Biologii Środowiskowej

Zobacz więcej
11 stycznia 2021

Zasady przeprowadzania zaliczeń i egzaminów końcowych oraz egzaminu dyplomowego inżynierskiego na Wydziale Biologii Środowiskowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Zobacz więcej

Z przyjemnością informujemy, że realizowany na Wydziale Biologii Środowiskowej projekt pt. „Restytucja szczególnie zagrożonych gatunków roślin reliktowych z rodziny Salicaceae w siedliskach torfowiskowych” otrzymał prestiżową nagrodę Ekolaur Polskiej Izby Ekologii.