Wydział

Biologii Środowiskowej

  • UP
  • Wydział Biologii Środowiskowej

01

02

03

04

Aktualności wydziału:

23 lipca 2021

Egzamin z praktyk zawodowych

Zobacz więcej
21 lipca 2021

Pracownicy Wydziału Biologii Środowiskowej realizują projekt w ramach krajowego monitoringu ichtiofauny rzek

Zobacz więcej
12 lipca 2021

Konkurs otwarty na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Zoologii i Ekologii Zwierząt

Zobacz więcej
7 lipca 2021

Współpraca naukowców z Wydziału Biologii Środowiskowej z Lubelską Spółdzielnią Mieszkaniową

Zobacz więcej
5 lipca 2021

Zaproszenie na międzynarodową konferencję "Conference of Young Ecologists and Evolutionary Biologists 2021"

Zobacz więcej
2 lipca 2021

Konkurs na najlepszą pracę magisterską dotyczącą rynku pracy

Zobacz więcej
25 czerwca 2021

Dr hab. Mirosława Chwil, prof. uczelni oraz dr hab. Renata Matraszek-Gawron, prof. uczelni redaktorami numeru specjalnego czasopisma Agronomy (IF 2,603)

Zobacz więcej
23 czerwca 2021

Pracownicy Katedry Botaniki i Fizjologii Roślin zapraszają do składania publikacji w numerach specjalnych czasopism Molecules oraz Plants

Zobacz więcej
9 czerwca 2021

Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym – czyli budujemy w zgodzie z naturą

Zobacz więcej
8 czerwca 2021

Egzaminy i egzamin dyplomowy na Wydziale Biologii Środowiskowej

Zobacz więcej
24 maja 2021

Login Nauka – dr hab. Magdalena Pogorzelec, prof. uczelni z Wydziału Biologii Środowiskowej o ochronie roślin torfowiskowych

Zobacz więcej
18 maja 2021

Konferencja Dziekanów Wydziałów Przyrodniczych Uniwersytetów Polskich

Zobacz więcej
18 maja 2021

Sukces dr hab. Arkadiusza Matwijczuka prof. uczelni z Katedry Biofizyki Wydziału Biologii Środowiskowej

Zobacz więcej
14 maja 2021

Budujemy w zgodzie z naturą… - pod takim hasłem Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie i Waryński S.A. Grupa Holdingowa rozpoczęli wspólne przedsięwzięcia na rzecz owadów zapylających.

Zobacz więcej
14 maja 2021

Dr hab. Aneta Strachecka prof. uczelni została Topic Editor w renomowanym czasopiśmie Insects

Zobacz więcej
13 maja 2021

Powołanie nowych Władz Dziekańskich

Zobacz więcej
5 maja 2021

Informacja na temat prowadzenia zajęć na Wydziale Biologii Środowiskowej

Zobacz więcej
4 maja 2021

Opiniowanie Kandydata na Dziekana Wydziału Biologii Środowiskowej

Zobacz więcej
29 kwietnia 2021

Zaproszenie do udziału w prelekcji pt.:„Promocja idei honorowego krwiodawstwa oraz potencjalnego dawstwa szpiku wśród studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie”

Zobacz więcej
23 kwietnia 2021

Dr hab. Monika Tarkowska-Kukuryk, prof. uczelni członkiem Rady Recenzentów czasopisma WATER

Zobacz więcej
22 kwietnia 2021

Zarządzenie w sprawie realizacji zajęć dydaktycznych w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie w semestrze letnim w roku akademickim 2020/2021

Zobacz więcej
22 kwietnia 2021

Sukcesy studentów Wydziału Biologii Środowiskowej na Międzynarodowym Sympozjum Studenckich Kół Naukowych

Zobacz więcej
21 kwietnia 2021

Zgłaszanie kandydatów na Dziekana Wydziału Biologii Środowiskowej

Zobacz więcej
19 kwietnia 2021

Zaproszenie do udziału w wykładzie pt: "Skórne i pozaskórne objawy chorób przenoszonych drogą płciową symptomatologia ogólna i diagnostyka obrazowa"

Zobacz więcej
31 marca 2021

Zmarł dr Zbyszek Blamowski

Zobacz więcej
25 marca 2021

Zaproszenie do udziału w wykładzie pt.: Jak walczyć z SARS-CoV-2?

Zobacz więcej

Z przyjemnością informujemy, że realizowany na Wydziale Biologii Środowiskowej projekt pt. „Restytucja szczególnie zagrożonych gatunków roślin reliktowych z rodziny Salicaceae w siedliskach torfowiskowych” otrzymał prestiżową nagrodę Ekolaur Polskiej Izby Ekologii.