Wydział

Biologii Środowiskowej

  • UP
  • Wydział Biologii Środowiskowej

01

02

03

04

Aktualności wydziału:

21 października 2021

Szkolenie dla studentów: "Ochrona środowiska a praca z pestycydami"

Zobacz więcej
19 października 2021

Otwarcie Pracowni Biokosmetologii - zaproszenie

Zobacz więcej
15 października 2021

Prof. dr hab. Marzena Błażewicz-Woźniak oraz dr Sławomir Michałek redaktorami numeru specjalnego New Advances in Green Leafy Vegetables (IF 2,331)

Zobacz więcej
14 października 2021

Naukowcy UP w Lublinie realizują kolejny etap międzynarodowego projektu dla Unilever Innovation Centre Wageningen B.V.

Zobacz więcej
13 października 2021

Ankieta dla studentów - ocena kształcenia zdalnego

Zobacz więcej
5 października 2021

Konkurs otwarty na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Biofizyki – Zakład Biofizyki Molekularnej

Zobacz więcej
4 października 2021

Wizyta Erasmus +

Zobacz więcej
4 października 2021

UP w Lublinie na LFN: Wydział Biologii Środowiskowej

Zobacz więcej
4 października 2021

Projekt - Lider wiedzy i ochrony środowiska

Zobacz więcej
29 września 2021

Lubelskie spotkania z przyrodą, czyli pożegnanie żurawi w Poleskim Parku Narodowym

Zobacz więcej
29 września 2021

UP w Lublinie na LFN: Wydział Biologii Środowiskowej

Zobacz więcej
28 września 2021

Wyjazd studyjny do Aarhus w ramach projektu „Mistrzowie dydaktyki”

Zobacz więcej
28 września 2021

Szkoła zimowa projektu MonGOS

Zobacz więcej
23 września 2021

Nabór wniosków do programu "Studenckie koła naukowe tworzą innowacje"

Zobacz więcej
20 września 2021

Informacje dla studentów I roku

Zobacz więcej
20 września 2021

HARMONOGRAM WYDZIAŁOWEJ IMMATRYKULACJI W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022

Zobacz więcej
27 sierpnia 2021

Organizacja zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2021/2022

Zobacz więcej
26 sierpnia 2021

Zaproszenie na warsztaty naukowe "Różnorodność biologiczna lasów. Mszaki i porosty jako indykatory zmian w środowisku leśnym"

Zobacz więcej
23 lipca 2021

Egzamin z praktyk zawodowych

Zobacz więcej
21 lipca 2021

Pracownicy Wydziału Biologii Środowiskowej realizują projekt w ramach krajowego monitoringu ichtiofauny rzek

Zobacz więcej
12 lipca 2021

Konkurs otwarty na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Zoologii i Ekologii Zwierząt

Zobacz więcej
7 lipca 2021

Współpraca naukowców z Wydziału Biologii Środowiskowej z Lubelską Spółdzielnią Mieszkaniową

Zobacz więcej
5 lipca 2021

Zaproszenie na międzynarodową konferencję "Conference of Young Ecologists and Evolutionary Biologists 2021"

Zobacz więcej
2 lipca 2021

Konkurs na najlepszą pracę magisterską dotyczącą rynku pracy

Zobacz więcej
25 czerwca 2021

Dr hab. Mirosława Chwil, prof. uczelni oraz dr hab. Renata Matraszek-Gawron, prof. uczelni redaktorami numeru specjalnego czasopisma Agronomy (IF 2,603)

Zobacz więcej
23 czerwca 2021

Pracownicy Katedry Botaniki i Fizjologii Roślin zapraszają do składania publikacji w numerach specjalnych czasopism Molecules oraz Plants

Zobacz więcej

Z przyjemnością informujemy, że realizowany na Wydziale Biologii Środowiskowej projekt pt. „Restytucja szczególnie zagrożonych gatunków roślin reliktowych z rodziny Salicaceae w siedliskach torfowiskowych” otrzymał prestiżową nagrodę Ekolaur Polskiej Izby Ekologii.