Wydział

Biologii Środowiskowej

  • UP
  • Wydział Biologii Środowiskowej

01

02

03

04

Aktualności wydziału:

13 listopada 2023

Zaproszenie na Seminarium Wydziału Biologii Środowiskowej

Zobacz więcej
6 listopada 2023

Wystartowały zapisy na II. edycję konkursu EnergY

Zobacz więcej
23 października 2023

Zapraszamy na kolejną edycję wydarzenia "Panel z Pracodawcami" - dwa panele już 24.10.2023!

Zobacz więcej
20 października 2023

Wyjazd szkoleniowy studentów kierunków Ochrona Środowiska oraz Biologia (Wydział Biologii Środowiskowej) do Poleskiego Parku Narodowego finansowany w ramach funduszy europejskich „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie” nr POWR.03.05.00-00-Z232/17

Zobacz więcej
24 września 2023

Badania żurawi w Poleskim Parku Narodowym

Zobacz więcej
22 września 2023

Informacje organizacyjne dla studentów I roku

Zobacz więcej
18 września 2023

Biokosmetologia z pozytywną oceną Państwowej Komisji Akredytacyjnej

Zobacz więcej
13 września 2023

Egzamin poprawkowy z praktyk zawodowych

Zobacz więcej
7 września 2023

Ogłoszenie o wrześniowych terminach egzaminów dyplomowych w r. ak. 2022/2023

Zobacz więcej
7 września 2023

Konkurs otwarty na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Ekofizjologii Bezkręgowców i Biologii Eksperymentalnej

Zobacz więcej
31 sierpnia 2023

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM PRZEPROWADZENIA EGZAMINU Z PRAKTYK ZAWODOWYCH

Zobacz więcej
12 lipca 2023

Czasopismo "Acta Agrobotanica" uzyskało wskaźnik wpływu (impact factor)

Zobacz więcej
7 lipca 2023

Wizyta pracowników Katedry Botaniki i Fizjologii Roślin w Université de Tours oraz w Université de Orléans we Francji

Zobacz więcej
29 czerwca 2023

Nowe kierunki studiów na Wydziale Biologii Środowiskowej – Survival i animacja przyrodnicza oraz Diagnostyka ekoprzestępczości

Zobacz więcej
26 czerwca 2023

Konkurs otwarty na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Botaniki i Fizjologii Roślin

Zobacz więcej
31 maja 2023

Zapraszamy do wypełnienia ankiety oceny zajęć dydaktycznych!

Zobacz więcej
23 maja 2023

Badania nad ochroną owadów zapylających na Wydziale Biologii Środowiskowej

Zobacz więcej
18 maja 2023

Oferty pracy, staży i praktyk

Zobacz więcej
16 maja 2023

Ogłoszenie o terminach egzaminów dyplomowych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia w r. ak. 2022/2023

Zobacz więcej
12 maja 2023

IV Krajowa Konferencja Zooplanktonowa pt.: „Wpływ zmian klimatu na funkcjonowanie zespołów zooplanktonu”

Zobacz więcej
9 maja 2023

Pracownicy Katedry Zoologii i Ekologii Zwierząt Wydziału Biologii Środowiskowej serdecznie zapraszają na obchody Dnia Ważki, który odbędzie się 25 maja 2023 r. w Ogrodzie Botanicznym w Lublinie

Zobacz więcej
8 maja 2023

Patent z Wydziału Biologii Środowiskowej pt.: Wodny ekstrakt alantoiny z porostów z rodzaju Physcia i Phaeophyscia do zastosowania w leczeniu ran skóry różnej etiologii, zwłaszcza po oparzeniach czy zakażeniach grzybicznych

Zobacz więcej
28 kwietnia 2023

Zajęcia terenowe studentów Wydziału Biologii Środowiskowej w Roztoczańskim Parku Narodowym finansowane w ramach funduszy europejskich „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie” nr POWR.03.05.00-00-Z232/17

Zobacz więcej
24 kwietnia 2023

Sukces studentów Wydziału Biologii Środowiskowej na IV Międzynarodowym Sympozjum Studenckich Kół Naukowych

Zobacz więcej
21 kwietnia 2023

Dr hab. Maciej Grzybek, prof. Uczelni odznaczony Medalem Prezydenta Brytyjskiego Stowarzyszenia Parazytologów!

Zobacz więcej
18 kwietnia 2023

ZAPISY NA EGZAMIN TELC – tylko do 22.05.2023

Zobacz więcej

Dyscyplina nauki biologiczne posiada kategorię naukową przyznaną przez MEiN. Kategoria jest odzwierciedleniem bardzo wysokiej jakości prowadzonych badań naukowych. Dyscyplina posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych – dyscyplinie nauki biologiczne.

Wydział Biologii Środowiskowej jest laureatem prestiżowej nagrody Ekolaur Polskiej Izby Ekologii.

Nominacja dla Wydziału Biologii Środowiskowej w kategorii Symbol Nowoczesnego Kształcenia 2023

 

Z przyjemnością informujemy, że Wydział Biologii Środowiskowej został nominowany przez Monitor Biznesu i Monitor Rynkowy – PUBLICITY w kategorii Symbol Nowoczesnego Kształcenia 2023. Symbol to ogólnopolski program, którego celem jest promowanie najlepszych, symbolicznych w swoich branżach podmiotów. Zdobycie tytułu Symbol daje szereg uniwersalnych korzyści: wzmacnianie wizerunku, przyciąganie odbiorców, budowanie przewag i zdobywanie nowych kontaktów. Jest to także zauważenie stale aktualizowanej i doskonalonej oferty dydaktycznej Wydziału Biologii Środowiskowej zgodnie z potrzebami współczesnego rynku pracy i społecznych oczekiwań.