Aktualności:

25.09.2023

Piknik Naukowy XIX Lubelskiego Festiwalu Nauki 2023

Zobacz więcej
13.09.2023

Wkrótce rozpocznie się Lubelski Festiwal Nauki 2023

Zobacz więcej
15.06.2023

Ruszają zapisy na wydarzenia XIX LFN!

Zobacz więcej
07.06.2023

Rejestracja projektów na XIX Lubelski Festiwal Nauki

Zobacz więcej
09.12.2022

Lubelski Festiwal Nauki zwyciężył w konkursie „Popularyzator Nauki”

Zobacz więcej
15.11.2022

Wykłady XVIII LFN: prof. Stefaan Poedts

Zobacz więcej
07.11.2022

Wykłady XVIII LFN: dr Irving Finkel z Muzeum Brytyjskiego

Zobacz więcej
24.10.2022

Lubelski Festiwal Nauki w finale konkursu Popularyzator Nauki 2022

Zobacz więcej
21.10.2022

Wykłady XVIII LFN: prof. dr hab. Andrzej Kokowski „Odczep się archeologio – czyli archeolog w podróży”

Zobacz więcej
19.09.2022

Gala zamknięcia XVIII Lubelskiego Festiwalu Nauki „Ogrody Nauki”

Zobacz więcej

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II jest głównym organizatorem XIX Lubelskiego Festiwalu Nauki, który odbędzie się w dniach 18-24 września 2023 r. pod hasłem Nauka dla przyszłości.

Strona 19. Lubelskiego Festiwalu Nauki
Zobacz

Ramowy program XIX Lubelskiego Festiwalu Nauki:

  • 18 września 2023 r. (poniedziałek) – Uroczysta Inauguracja Lubelskiego Festiwalu Nauki; Sala Operowa, Centrum Spotkania Kultur, Lublin.
  • 18 września (poniedziałek) – 22 września (poniedziałek) 2023 r. – prezentacje i wydarzenia na uczelniach lubelskich i w instytucjach współtworzących LFN;
  • 23 września 2023 r. (sobota) – Lubelski Piknik Naukowy, Targi Lublin.
  • 24 września 2023 r. (niedziela) – Uroczyste Zakończenie Lubelskiego Festiwalu Nauki, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie.

Wydarzenia specjalne:

  • 22 września 2023 r. (piątek) – „Sztuczna inteligencja – szansa czy zagrożenie?”

Uczelniany Koordynator XIX LFN

Dr inż. Justyna Libera
e-mail:

Wydział Agrobioinżynierii: 
Dr hab. Anna Mazurek-Kusiak, prof. uczelni
e-mail:

Wydział Medycyny Weterynaryjnej: 
Dr hab. Anna Zacharko-Siembida
e-mail:

Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki: 
Dr Angelika Tkaczyk-Wlizło
e-mail:

Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu: 
Dr hab. Izabela Kot, prof. uczelni
e-mail:

Wydział Inżynierii Produkcji: 
Dr inż. Marek Domin
e-mail:

Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii: 
Dr inż. Kamila Borowiec
e-mail:

Wydział Biologii Środowiskowej:
Dr hab. Siemowit Muszyński, prof. uczelni
e-mail:

Koordynator pozawydziałowy: Biblioteka i jednostki ogólnouczelniane
mgr Adriana Soczak-Frynas
e-mail:

Prof. dr hab. Mirosław Kalinowski
Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk
Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Prof. dr hab. Radosław Dobrowolski
Rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Prof. dr hab. inż. Zbigniew Pater
Rektor Politechniki Lubelskiej

Prof. dr hab. n. med. Wojciech Załuska
Rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Dr Krzysztof Żuk
Prezydent Miasta Lublin

Abp Stanisław Budzik
Metropolita Lubelski

Lech Sprawka
Wojewoda Lubelski

Jarosław Stawiarski
Marszałek Województwa Lubelskiego

Zdzisław Antoń
Starosta Lubelski

Teresa Misiuk
Lubelski Kurator Oświaty

Dr hab. Beata Zarzycka, prof. KUL
Prorektor ds. Nauki i Kadr Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Prof. dr hab. Adam Waśko
Prorektor ds. Rozwoju Uczelni Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Prof. dr hab. Wiesław I. Gruszecki
Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Prof. dr hab. inż. Wojciech Franus
Prorektor ds. Nauki Politechniki Lubelskiej

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Stepulak
Prorektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie