Aktualności:

09.12.2022

Lubelski Festiwal Nauki zwyciężył w konkursie „Popularyzator Nauki”

Zobacz więcej
15.11.2022

Wykłady XVIII LFN: prof. Stefaan Poedts

Zobacz więcej
07.11.2022

Wykłady XVIII LFN: dr Irving Finkel z Muzeum Brytyjskiego

Zobacz więcej
24.10.2022

Lubelski Festiwal Nauki w finale konkursu Popularyzator Nauki 2022

Zobacz więcej
21.10.2022

Wykłady XVIII LFN: prof. dr hab. Andrzej Kokowski „Odczep się archeologio – czyli archeolog w podróży”

Zobacz więcej
19.09.2022

Gala zamknięcia XVIII Lubelskiego Festiwalu Nauki „Ogrody Nauki”

Zobacz więcej
12.09.2022

Relacja z Lubelskiego Pikniku Naukowego

Zobacz więcej
12.09.2022

Uroczysta inauguracja XVIII Lubelskiego Festiwalu Nauki

Zobacz więcej
12.09.2022

XVIII Lubelski Festiwal Nauki - zaproszenie na koncert Zespołów Folklorystycznych

Zobacz więcej
08.09.2022

Konferencja prasowa XVIII Lubelskiego Festiwalu Nauki

Zobacz więcej

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie jest głównym organizatorem XVIII Lubelskiego Festiwalu Nauki, który odbędzie się w terminie 10-16 września 2022 r., pod hasłem Ogrody Nauki.

 

Program ramowy XVIII Lubelskiego Festiwalu Nauki:


10 września 2022 r.
(sobota), Uroczysta Inauguracja XVIII Lubelskiego Festiwalu Nauki, Centrum Kongresowe UP w Lublinie

11 września 2022 r. (niedziela), godz. 10.00-16.00, Lubelski Piknik Naukowy. Plac Teatralny przed Centrum Spotkania Kultur. Wstęp wolny.  Wydarzenie plenerowe, prezentacja projektów i pokazów, występy zespołów muzycznych na scenie
OGRODY LITERATURY
12.00-13.30, Sala Centrum Spotkania Kultur
Spotkanie z uznanymi publicystami, pisarzami i poetami, którzy jednocześnie są czynnymi zawodowo lekarzami weterynarii, absolwentami Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

12-16 września 2022 r., Projekty Festiwalowe. Warsztaty, pokazy, wykłady w campusach lubelskich Uczelni, Urzędu Miasta Lublin oraz współorganizatorów. Obowiązuje rejestracja na udział w większości projektów

15 września 2022 r. (czwartek), Koncert zespołów folklorystycznych lubelskich uczelni oraz Potańcówka Folkowa, Centrum Kongresowe UP w Lublinie.

16 września 2022 r. (piątek), Uroczyste Zakończenie XVIII Lubelskiego Festiwalu Nauki, Centrum Kongresowe UP w Lublinie.

Wydarzenia specjalne:

Ogrody żywności
12 września 2022  |  Centrum Kongresowe Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Ogrody podróży
13 września 2022 | Centrum Kongresowe Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Ogrody ekologii
14 września 2022 | Centrum Kongresowe Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Ogrody przyrody
15 września 2022 | Centrum Kongresowe Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Strona 18. Lubelskiego Festiwalu Nauki
Zobacz

Dofinansowano ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki „Społeczna odpowiedzialność nauki”.

Uczelniany Koordynator XVII LFN

Prof. dr hab. Tomasz Oniszczuk, Wydział Inżynierii Produkcji
e-mail: tomasz.oniszczuk@up.lublin.pl

Wydział Agrobioinżynierii: 

Dr hab. Marzena Brodowska, prof. uczelni
e-mail: marzena.brodowska@up.lublin.pl

Wydział Medycyny Weterynaryjnej: 

Dr hab. Wojciech Łopuszyński, prof. uczelni
e-mail: wojciech.lopuszynski@up.lublin.pl

Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki: 

Dr inż. Wioletta Sawicka-Zugaj
e-mail: wioletta.sawicka@up.lublin.pl

Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu: 

Dr hab. Izabela Kot, prof. uczelni
e-mail: izabela.kot@up.lublin.pl

Wydział Inżynierii Produkcji: 

Dr inż. Marek Domin
e-mail: marek.domin@up.lublin.pl

Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii: 

Dr Justyna Libera
e-mail: justyna.libera@up.lublin.pl

Wydział Biologii Środowiskowej

Dr hab. Aneta Strachecka, prof. uczelni
e-mail: aneta.strachecka@up.lublin.pl

Koordynator pozawydziałowy Biblioteka i jednostki ogólnouczelniane

Mgr Adriana Sobczak-Frynas
e-mail: adriana.sobczak@up.lublin.pl

Prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk
Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Prof. dr hab. Radosław Dobrowolski
Rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Prof. dr hab. n. med. Wojciech Załuska
Rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Prof. dr hab. inż. Zbigniew Pater
Rektor Politechniki Lubelskiej

Prof. dr hab. Mirosław Kalinowski
Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Przewodniczący

Prof. dr hab. Adam Waśko
Prorektor ds. Rozwoju Uczelni, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Członkowie

S. dr hab. Beata Zarzycka, prof. KUL
Prorektor ds. Nauki i Kadr Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Prof. dr hab. Wojciech Franus
Prorektor ds. Nauki Politechniki Lubelskiej

Prof. dr hab. Wiesław Gruszecki
Prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

Prof. dr hab. Andrzej Stepulak
Prorektor ds. Nauki Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Patronat:

Patronat medialny: