Aktualności:

27.09.2021

Zakończenie tegorocznej edycji Lubelskiego Festiwalu Nauki

Zobacz więcej
24.09.2021

UP w Lublinie w trakcie XVII LFN: projekt "Superbugs - o lekooporności bakterii"

Zobacz więcej
20.09.2021

Relacja z Lubelskiego Pikniku Naukowego

Zobacz więcej
20.09.2021

Zaproszenie do rejestracji na spotkania z popularyzatorami nauki w ramach cyklu "Nauka bez granic"

Zobacz więcej
16.09.2021

Zaproszenie na XVII Lubelski Festiwal Nauki

Zobacz więcej
14.09.2021

Konferencja prasowa XVII Lubelskiego Festiwalu Nauki

Zobacz więcej
09.09.2021

Siódmy konkurs XVII LFN: Catch the moment in science

Zobacz więcej
07.07.2021

Zapraszamy na XVII Lubelski Festiwal Nauki

Zobacz więcej
02.07.2021

Szósty konkurs XVII LFN – "Power of science"

Zobacz więcej
14.06.2021

XVII LFN: V Konkurs - Let's enjoy my science

Zobacz więcej

Program ramowy XVII Lubelskiego Festiwalu Nauki:

18 września 2021 r. – Uroczysta Inauguracja XVII Lubelskiego Festiwalu Nauki

19 września 2021 r. – Piknik Naukowy w godz. 10:00 – 16:00 (Plac Teatralny, Centrum Spotkania Kultur)

20 – 24 września 2021 r. – Projekty indywidualne uczelni oraz innych współorganizatorów upowszechniające, promujące i popularyzujące naukę i badania naukowe, a także wydarzenia artystyczno-kulturalne i popularnonaukowe,

24 września 2021 r. – Uroczyste zakończenie XVII Lubelskiego Festiwalu Nauki.

Uczelniany Koordynator XVII LFN

Dr hab. inż. Karolina Wójciak, prof. uczelni
e-mail: karolina.wojciak@up.lublin.pl

Wydział Agrobioinżynierii: 

Dr hab. Marzena Brodowska, prof. uczelni
e-mail: marzena.brodowska@up.lublin.pl

Wydział Medycyny Weterynaryjnej: 

Dr hab. Marta Dec, prof. uczelni
e-mail: marta.dec@up.lublin.pl

Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki: 

Dr Damian Zieliński
e-mail: damian.zielinski@up.lublin.pl

Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu: 

Dr hab. Izabela Kot, prof. uczelni
e-mail: izabela.kot@up.lublin.pl

Wydział Inżynierii Produkcji: 

Dr inż. Marek Domin
e-mail: marek.domin@up.lublin.pl

Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii: 

Dr hab. Monika Karaś
e-mail: monika.karas@up.lublin.pl

Wydział Biologii Środowiskowej

Dr hab. Aneta Strachecka, prof. uczelni
e-mail: aneta.strachecka@up.lublin.pl

Koordynator międzywydziałowy

Mgr Iwona Pachcińska
e-mail: iwona.pachcinska@gmail.com

Koordynator Pikniku Naukowego

Mgr Ilona Stańczak
e-mail: ilona.stanczak@up.lublin.pl

Prof. dr hab. Radosław Dobrowolski
JM Rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 
Prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk
JM Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
 
Prof. dr hab. Mirosław Kalinowski
JM Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
 
Prof. dr hab. n. med. Wojciech Załuska
JM Rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
 
Prof. dr hab. inż. Zbigniew Pater
JM Rektor Politechniki Lubelskiej
Prof. dr hab. Wiesław I. Gruszecki
Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 
Dr hab. Adam Waśko, prof. uczelni
Prorektor ds. Rozwoju Uczelni Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
 
Dr hab. Beata Zarzycka, prof. uczelni
Prorektor ds. Nauki i Kadr Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
 
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Stepulak
Prorektor ds. Nauki Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
 
Prof. dr hab. inż. Wojciech Franus
Prorektor ds. Nauki Politechniki Lubelskiej