Usługi:

Klinika Weterynaryjna

Prowadzi działalność w zakresie ochrony zdrowia zwierząt towarzyszących w systemie całodobowym

Usługi Kliniki Weterynaryjnej

Katedra i Klinika Chirurgii Zwierząt

Zobacz więcej

Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych Zwierząt

Zobacz więcej

Katedra i Klinika Rozrodu

Zobacz więcej

Katedra Epizootiolgii i Klinika Chorób Zakaźnych

Zobacz więcej

Katedra Patomorfologii i Weterynarii Sądowej

Zobacz więcej

Katedra Prewencji Weterynaryjnej i Chorób Ptaków

świadczy usługi w zakresie diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób drobiu oraz ptaków ozdobnych.
Zobacz więcej

Katedra Parazytologii i Chorób Ryb

Zakład Parazytologii i Chorób Inwazyjnych
Zobacz więcej

Katedra Parazytologii i Chorób Ryb

Zakład Biologii i Chorób Ryb
Zobacz więcej

Kliniki Weterynaryjne
Wydziału Medycyny Weterynaryjnej
Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

ul. Głęboka 30
20-612, Lublin
tel. (81) 445 61 21