Szkoła Doktorska

Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

prowadzi kształcenie w 7 dyscyplinach naukowych: 

 • rolnictwo i ogrodnictwo
 • technologia żywności i żywienia
 • weterynaria
 • zootechnika i rybactwo
 • inżynieria mechaniczna
 • inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
 • nauki biologiczne
 • UP
 • Szkoła Doktorska

Aktualności:

04.02.2021

Zarządzenie 43/2020 z dnia 30.04.2020 w sprawie określenia limitu przyjęć do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w roku akademickim 2020/2021, ustalenia harmonogramu postępowania kwalifikacyjnego do Szkoły Doktorskiej

Zobacz więcej
10.12.2020

Informacja na temat stacjonarnego prowadzenia zajęć dydaktycznych w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Zobacz więcej
08.12.2020

Regulamin przyznawania i wypłacania zwiększenia stypendium doktoranckiego doktorantom Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Zobacz więcej
27.11.2020

Procedura wyjazdów na staże zagraniczne

Zobacz więcej
25.11.2020

Nowy portal naukowy – www.edoktorant.pl

Zobacz więcej
23.10.2020

Program kształcenia w Szkole Doktorskiej „Produkcja żywności o podwyższonych walorach prozdrowotnych”

Zobacz więcej
01.10.2020

Rozkład zajęć w Szkole Doktorskiej w semestrze zimowym rok akademicki 2020/2021

Zobacz więcej
01.10.2020
Zobacz więcej
29.09.2020

lista osób przyjętych do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w roku akademickim 2020/2021

Zobacz więcej
29.09.2020

lista osób przyjętych do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w roku akademickim 2020/2021, program Doktorat Wdrożeniowy

Zobacz więcej

Przewodniczący Rady Naukowej:

Dyrektor Szkoły Doktorskiej prof. dr hab. Katarzyna Ognik

Członkowie reprezentujący Rady Dyscyplin:

Dyscyplina Rolnictwo i Ogrodnictwo:

 • dr hab Katarzyna Golan, prof uczelni
 • dr hab Leszek Rachoń, prof uczelni

Dyscyplina Weterynaria:

 • prof. dr hab. Marta Kankofer
 • dr hab Marta Wójcik, prof uczelni

Dyscyplina Zootechnika i Rybactwo:

 • prof. dr hab.Brygida Ślaska
 • prof. dr hab. Iwona Janczarek

Dyscyplina Technologia Żywności i Żywienia:

 • prof. dr hab. Waldemar Gustaw
 • prof. dr hab. Urszula Gawlik-Dziki

Dyscyplina Inżynieria Mechaniczna:

 • prof. dr hab. Dariusz Andrejko
 • dr hab. Paweł Sobczak, prof uczelni\

Dyscyplina Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka:

 • prof. dr hab. Krzysztof Jóźwiakowski
 • dr hab. Alina Kowalczyk-Juśko, prof uczelni

Dyscyplina Nauki Biologiczne:

 • dr hab. Arkadiusz Matwijczuk, prof. uczelni
 • prof. dr hab. Tomasz Mieczan
 • Regulamin Szkoły Doktorskiej

   
  Regulamin Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
  Tekst aktu prawnego: Regulamin
  Status aktu prawnego: Regulamin posiada tekst ujednolicony
  Zmiany aktu prawnego:

  Uchwała nr 38/2020-2021 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 26 marca 2021r. uchwała

  Data wydania: 8 maja 2020 r.
  Tekst aktu ujednolicony: Regulamin Szkoły Doktorskiej – tekst ujednolicony – 1.04.2021Regulamin Szkoły Doktorskiej – tekst ujednolicony – 1.04.2021
Regulamin przyznawania i wypłacania zwiększenia stypendium doktoranckiego Doktorantom Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
Zobacz
 • Komisja Ewaluacyjna

  Rolnictwo i Ogrodnictwo

  1. dr hab. Marzena Brodowska, prof uczelni
  2. dr hab. Elżbieta Mielniczuk, prof uczelni
  3. dr hab.  Katarzyna Panasiewicz, prof uczelni

  Weterynaria

  1. prof. dr hab. Krzysztof Tomczuk
  2. dr hab. Jacek Madany, prof uczelni
  3. dr hab. Wojciech Zygner, prof uczelni

  Zootechnika i Rybactwo

  1. dr hab. Bożena Kiczorowska, prof. uczelni
  2. prof. dr hab. Andrzej Junkuszew
  3. prof. dr hab. Monika Bugno-Poniewierska

  Technologia Żywności i Żywienia

  1. dr hab. Micha Świeca, prof.uczelni
  2. dr hab. Ewa Jakubczyk
  3. dr hab Karolina Wójciak
 • Harmonogram rekrutacji do Szkoły Doktorskiej na rok akademicki 2021/2022

  Zarządzeniem nr 41/2021 z dnia 12.04.2021 został określony limit przyjęć do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w roku akademickim 2021/2022 oraz harmonogram postępowania kwalifikacyjnego do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w roku akademickim 2021/2022

  • 01.09.2021 – rozpoczęcie rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego
   w Lublinie
  • 1-14.09.2021 – składanie dokumentów przez kandydatów do Szkoły Doktorskiej
  • 17.09.2021 ogłoszenie na stronie internetowej UP w Lublinie informacji o składzie komisji rekrutacyjnej (podstrona Szkoła Doktorska)
  • 17.09.2021 – zawiadomienie kandydatów o miejscu i godzinie rozmowy kwalifikacyjnej poprzez ogłoszenie na stronie internetowej UP w Lublinie (podstrona Szkoła Doktorska)
  • 20-21.09.2021 – posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej, analiza i ocena dorobku kandydatów przez Komisję Rekrutacyjną  w oparciu o złożone dokumenty
  • 22-24.09.2021 – rozmowy kwalifikacyjne
  • 27.09.2021 – ogłoszenie listy rankingowej kandydatów
  • 28.09.2021 – ogłoszenie listy przyjętych do Szkoły Doktorskiej

  Postępowanie kwalifikacyjne do Szkoły Doktorskiej ma charakter konkursowy. Szczegóły dotyczące zasad rekrutacji określa Regulamin.