Wydział

Inżynierii Produkcji

  • UP
  • Wydział Inżynierii Produkcji

01

02

03

Aktualności wydziału:

10 maja 2021

Podpisanie porozumienia o współpracy z Roztoczańskim Parkiem Narodowym

Zobacz więcej
7 maja 2021

Informacja na temat stacjonarnego prowadzenia zajęć dydaktycznych na Wydziale Inżynierii Produkcji w semestrze letnim 2020/2021

Zobacz więcej
30 kwietnia 2021

Nawiązanie współpracy pomiędzy UP w Lublinie a Universitat Politècnica de Catalunya

Zobacz więcej
27 kwietnia 2021

Zaproszenie na XIX Konferencję Studenckich i Doktoranckich Kół Naukowych oraz pasjonatów nauki nt.:" Nauka młodych wobec nowej rzeczywistości" organizowaną w dniu 20.09.2021 r.

Zobacz więcej
26 kwietnia 2021

Zasady pracy Dziekanatu Wydziału Inżynierii Produkcji

Zobacz więcej
14 kwietnia 2021

Profesor Andrzej Marczuk redaktorem gościnnym specjalnego wydania czasopisma Sustainability — "Estimating Environmental Impacts in Modeling the Sustainable Development of Machines and Technical Systems"

Zobacz więcej
12 kwietnia 2021

Profesor Dariusz Dziki redaktorem naczelnym w czasopiśmie Processes (IF 2,753, Q2)

Zobacz więcej
8 kwietnia 2021

Zasady pracy Dziekanatu Wydziału Inżynierii Produkcji

Zobacz więcej
31 marca 2021

Prof. Sławomir Kocira koordynatorem nowej sieci CEEPUS

Zobacz więcej
29 marca 2021

Podpisanie Porozumienia o Współpracy z LOTOS Serwis Sp. z o. o.

Zobacz więcej