Wydział

Inżynierii Produkcji

  • UP
  • Wydział Inżynierii Produkcji

01

02

03

04

Aktualności wydziału:

19 maja 2022

Pracownicy Wydziału Inżynierii Produkcji z wizytą studyjną w Wielkiej Brytanii w ramach projektu AgroRES

Zobacz więcej
19 maja 2022

Zaproszenie na wykład otwarty "Wyzwania uprawy i ochrony roślin w warunkach wzrastających zagrożeń suszą rolniczą"

Zobacz więcej
19 maja 2022

Dr hab. inż. Oleh Ivanchuk z wizytą w ramach programu CEEPUS

Zobacz więcej
18 maja 2022

Erasmus+ Internship, staże studenckie w Niemczech

Zobacz więcej
18 maja 2022

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

Zobacz więcej
17 maja 2022

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

Zobacz więcej
17 maja 2022

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

Zobacz więcej
11 maja 2022

Gra o Karierę - szkolenia dla studentów

Zobacz więcej
10 maja 2022

Sukces dr hab. inż. Aliny Kowalczyk-Juśko, prof. uczelni w konkursie Narodowego Centrum Nauki

Zobacz więcej
9 maja 2022

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

Zobacz więcej
9 maja 2022

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

Zobacz więcej
5 maja 2022

konkurs STUDENT NA MEDAL

Zobacz więcej
4 maja 2022

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

Zobacz więcej
28 kwietnia 2022

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

Zobacz więcej
26 kwietnia 2022

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

Zobacz więcej
25 kwietnia 2022

Praktyczne aspekty rozwoju infrastruktury wodno-ściekowej i energetycznej - forum dla przedstawicieli jednostek samorządowych

Zobacz więcej
25 kwietnia 2022

Mgr inż. Emilia Osmólska w Challenge Labs 2022

Zobacz więcej
22 kwietnia 2022

Prof. dr hab. Edmund Lorencowicz po raz kolejny został ekspertem w europejskiej organizacji CEETTAR

Zobacz więcej
19 kwietnia 2022

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

Zobacz więcej
6 kwietnia 2022

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

Zobacz więcej