Współpraca Międzynarodowa

Rozwój dzięki współpracy z najlepszymi

Wszechstronność i innowacyjność prowadzonych badań, podnoszenie rangi zespołów badawczych, skuteczność pozyskiwania międzynarodowych funduszy na badania naukowe a także wzmacnianie współpracy z zagranicznymi partnerami oraz aktywna mobilność pracowników i studentów – to droga do celu, jakim jest umocnienie pozycji Uczelni na arenie międzynarodowej

 

Aktualności:

18.09.2023

Konkurs Water4All 2023 dot. poprawy bezpieczeństwa wodnego

Zobacz więcej
18.09.2023

Zostań ekspertem sieci DIGI+

Zobacz więcej
12.09.2023

Konkurs na międzynarodowe projekty dot. ochrony bioróżnorodności już otwarty!

Zobacz więcej
07.09.2023

Konkurs DUT Call 2023 w ramach Driving Urban Transitions dot. zrównoważonej gospodarki i funkcjonowania miast

Zobacz więcej
07.09.2023

Jesteś producentem lub przetwórcą żywności? Zaangażuj się w projekt „FOOD Quality in Digital Age”!

Zobacz więcej
04.09.2023

Wrześniowa oferta grantów i stypendiów zagranicznych!

Zobacz więcej

Biuro Projektów Międzynarodowych

Zobacz więcej

Program Erasmus+

Zobacz więcej

Program CEEPUS

Zobacz więcej