Współpraca Międzynarodowa

Rozwój dzięki współpracy z najlepszymi

Wszechstronność i innowacyjność prowadzonych badań, podnoszenie rangi zespołów badawczych, skuteczność pozyskiwania międzynarodowych funduszy na badania naukowe a także wzmacnianie współpracy z zagranicznymi partnerami oraz aktywna mobilność pracowników i studentów – to droga do celu, jakim jest umocnienie pozycji Uczelni na arenie międzynarodowej

 

Aktualności:

13.01.2022

Zaproszenie do uczestnictwa w KTU Global Faculty Week 2022

Zobacz więcej
03.01.2022

Zaproszenie do prowadzenia zajęć w ramach International Week na Vilniaus kolegija/University of Applied Sciences w Wilnie

Zobacz więcej
10.12.2021

Oferta stypendialna w ramach Programu CEEPUS 2022/2023

Zobacz więcej
09.12.2021

Dr hab. inż. Renata Różyło, prof. uczelni koordynatorem międzynarodowego projektu w ramach wymiany bilateralnej naukowców (Polska - Austria)

Zobacz więcej
03.12.2021

Oferty grantów i stypendiów międzynarodowych na portalu Euraxess – grudzień 2021

Zobacz więcej
30.11.2021

Wirtualne bezpłatne seminaria dla naukowców na różnych etapach kariery

Zobacz więcej

Mobilność Naukowa

Zobacz więcej

Umowy o współpracy

Zobacz więcej

Programy Międzynarodowe

Zobacz więcej

Program Erasmus+

Zobacz więcej