Współpraca Międzynarodowa

Rozwój dzięki współpracy z najlepszymi

Wszechstronność i innowacyjność prowadzonych badań, podnoszenie rangi zespołów badawczych, skuteczność pozyskiwania międzynarodowych funduszy na badania naukowe a także wzmacnianie współpracy z zagranicznymi partnerami oraz aktywna mobilność pracowników i studentów – to droga do celu, jakim jest umocnienie pozycji Uczelni na arenie międzynarodowej

 

Aktualności:

23.04.2021

Zaproszenie do składania wniosków w ramach wspólnych projektów badawczych NAWA pomiędzy Polską a Niemcami

Zobacz więcej
23.04.2021

Zaproszenie do składania wniosków w ramach wspólnych projektów badawczych NAWA pomiędzy Polską a Słowacją

Zobacz więcej
16.04.2021

Stypendia DAAD dla doktorantów i młodych naukowców

Zobacz więcej
06.04.2021

Zaproszenie do składania wniosków w ramach wspólnych projektów badawczych NAWA pomiędzy Polską a Austrią

Zobacz więcej
06.04.2021

Nabór w programie Ulam NAWA dla naukowców z zagranicy przyjeżdzających do UP

Zobacz więcej
06.04.2021

Stypendia The Baltic Science Network Mobility Programme dla doktorantów i studentów

Zobacz więcej

Mobilność Naukowa

Zobacz więcej

Umowy o współpracy

Zobacz więcej

Programy Międzynarodowe

Zobacz więcej

Program Erasmus+

Zobacz więcej