Współpraca Międzynarodowa

Rozwój dzięki współpracy z najlepszymi

Wszechstronność i innowacyjność prowadzonych badań, podnoszenie rangi zespołów badawczych, skuteczność pozyskiwania międzynarodowych funduszy na badania naukowe a także wzmacnianie współpracy z zagranicznymi partnerami oraz aktywna mobilność pracowników i studentów – to droga do celu, jakim jest umocnienie pozycji Uczelni na arenie międzynarodowej

 

Aktualności:

19.10.2021

Zaproszenie do udziału w naborze do programu mentoringowego TopMinds - edycja 2022

Zobacz więcej
18.10.2021

Zaproszenie do zapoznania się z ofertą wyjazdową na rok akad. 2022/2023 - programy wymiany osobowej studentów i naukowców w ramach współpracy bilateralnej

Zobacz więcej
18.10.2021

Zaproszenie do udziału w naborze na stypendia SSHN na pobyt badawczy we Francji

Zobacz więcej
15.10.2021

Zaproszenie do udziału w Międzynarodowej Jesiennej Szkole o subfosylnych bezkręgowcach w Mediolanie

Zobacz więcej
14.10.2021

Zaproszenie do uczestnictwa w spotkaniach informacyjnych online dot. stypendiów DAAD

Zobacz więcej
12.10.2021

Oferty grantów i stypendiów międzynarodowych na portalu Euraxess – październik 2021

Zobacz więcej

Mobilność Naukowa

Zobacz więcej

Umowy o współpracy

Zobacz więcej

Programy Międzynarodowe

Zobacz więcej

Program Erasmus+

Zobacz więcej