Współpraca Międzynarodowa

Rozwój dzięki współpracy z najlepszymi

Wszechstronność i innowacyjność prowadzonych badań, podnoszenie rangi zespołów badawczych, skuteczność pozyskiwania międzynarodowych funduszy na badania naukowe a także wzmacnianie współpracy z zagranicznymi partnerami oraz aktywna mobilność pracowników i studentów – to droga do celu, jakim jest umocnienie pozycji Uczelni na arenie międzynarodowej

 

Aktualności:

19.04.2024

Piąta wizyta studyjna w ramach projektu “FOOD Quality in Digital Age” oraz zaproszenie na wydarzenie networkingowe

Zobacz więcej
15.04.2024

Visegrad Fund- cykl webinarów dla osób zainteresowanych ubieganiem się o dofinansowanie

Zobacz więcej
15.04.2024

XII polsko-tajwański konkurs na dwustronne projekty badawcze

Zobacz więcej
11.04.2024

"Baza praktyk/staży i możliwości współpracy" dla przemysłu kosmetycznego w ramach projektu ACTT4Cosmetics

Zobacz więcej
09.04.2024

4. konkurs w ramach Programu INNOGLOBO na projekty z różnorodnych obszarów tematycznych

Zobacz więcej
09.04.2024

JPI Oceans - konkurs dot. wpływu zmian krajobrazów świetlnych w regionach oceanicznych i przybrzeżnych środowiska morskiego

Zobacz więcej

Biuro Projektów Międzynarodowych

Zobacz więcej

Program Erasmus+

Zobacz więcej

Program CEEPUS

Zobacz więcej