Współpraca Międzynarodowa

Rozwój dzięki współpracy z najlepszymi

Wszechstronność i innowacyjność prowadzonych badań, podnoszenie rangi zespołów badawczych, skuteczność pozyskiwania międzynarodowych funduszy na badania naukowe a także wzmacnianie współpracy z zagranicznymi partnerami oraz aktywna mobilność pracowników i studentów – to droga do celu, jakim jest umocnienie pozycji Uczelni na arenie międzynarodowej

 

Aktualności:

31.03.2023

Innovation Fund Small Scale Projects: nabór wniosków dot. innowacyjnych technologii niskoemisyjnych

Zobacz więcej
31.03.2023

Repower EU - Europejski Konkurs Innowacji Społecznych 2023 dot. "walki z ubóstwem energetycznym"

Zobacz więcej
31.03.2023

Portal „Funding & Tenders" - bezpłatne szkolenie z obsługi systemu Komisji Europejskiej

Zobacz więcej
30.03.2023

Program im. Bekkera - ruszył nabór wniosków na stypendia dla doktorantów, naukowców i nauczycieli akademickich

Zobacz więcej
23.03.2023

Działania Marii Skłodowskiej-Curie - zaproś naukowca z zagranicy!

Zobacz więcej
20.03.2023

Dzień informacyjny partnerstwa ds. biogospodarki – konkursy 2023

Zobacz więcej

Biuro Projektów Międzynarodowych

Zobacz więcej

Program Erasmus+

Zobacz więcej

Program CEEPUS

Zobacz więcej