Aktualności rekrutacyjne

Informacje i relacje z wydarzeń związanych z rekrutacją na studia

Cykl: 'Poznaj naszą ofertę'

Cykl: "Poznaj naszą ofertę"

Zobacz więcej
Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej w roku akademickim 2024/2025

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej w roku akademickim 2024/2025

Zobacz więcej
UP w Lublinie – co studenci sądzą o swojej uczelni?

UP w Lublinie – co studenci sądzą o swojej uczelni?

Zobacz więcej
1 2 ... 31

Oferta:

Rekrutacja na studia

Rekrutacja na studia

Zobacz więcej
Studia I i II stopnia oraz jednolite magisterskie od A do Z

Studia I i II stopnia oraz jednolite magisterskie od A do Z

Zobacz więcej
Niezbędnik kandydata

Niezbędnik kandydata

Zobacz więcej
Cudzoziemcy

Cudzoziemcy

Zobacz więcej
Szkoła Doktorska

Szkoła Doktorska

Zobacz więcej
Studia Podyplomowe

Studia Podyplomowe

Zobacz więcej
Kursy i szkolenia

Kursy i szkolenia

Zobacz więcej
Study in English

Study in English

Zobacz więcej
Oferta dla szkół

Oferta dla szkół

Zobacz więcej
Dzień Otwarty i wydarzenia rekrutacyjne

Dzień Otwarty i wydarzenia rekrutacyjne

Zobacz więcej
Spotkajmy się

Spotkajmy się

Zobacz więcej
Kontakt

Kontakt

Zobacz więcej

Tradycje uniwersyteckie

Tradycje uniwersyteckie sięgają 1944 roku. Wieloletnie doświadczenie łączymy z ciągłą aktualizacją wiedzy w oparciu o wymagania stawiane przez rynek pracy i zmieniającą się gospodarkę.

Wysoki poziom i życzliwość kadry naukowej, znakomicie wyposażone sale dydaktyczne, laboratoria, pracownie komputerowe oraz nowoczesne metody nauczania dają gwarancję zdobycia wykształcenia na najwyższym poziomie.

Odtwórz wideo

Praktyczne wykształcenie

Pasje i zainteresowania

Inwestycja w przyszłość

Uczelnia równych szans

Sport

Nacisk na sprawdzanie wiedzy w praktyce

Nowoczesne programy nauczania przygotowywane są w oparciu o Krajowe Ramy Kwalifikacji. Dla każdego kierunku studiów zapewniamy obowiązkowe praktyki studenckie, a także możliwość uczestniczenia w praktykach i stażach ponadprogramowych; organizujemy obowiązkowe i nieobowiązkowe praktyki zawodowe oraz oferujemy możliwość uczestnictwa w międzynarodowych programach praktyk i staży (m.in. USA, Holandia, Wielka Brytania); W stawianiu pierwszych kroków na rynku pracy wspiera uczelniane Biuro Kształcenia Praktycznego i Rozwoju Kompetencji.

Wspieramy studentów w rozwijaniu pasji i zainteresowań

- naukowych: aktywnie działające koła naukowe, możliwość udziału w zagranicznych konferencjach i programach stypendialnych - społecznych: realizacja ciekawych projektów w samorządzie studenckim, współpraca z kwartalnikiem uczelnianym - sportowych: Akademicki Związek Sportowy, nowoczesne Centrum Kultury Fizycznej i Sportu z salami aerobowymi, siłownią, pływalnią, ścianką wspinaczkową - artystycznych: tanecznych i wokalnych w ramach zespołu pieśni i tańca i chóru uniwersyteckiego

Inwestujemy w przyszłość

Cały czas rozwijamy swoją bazę lokalową, m.in. przy wykorzystaniu funduszy UE. Podejmowane inwestycje jak np. budowa biblioteki, Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowego Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej czy Stacji Badawcza i Ośrodka Dydaktyczno-Szkoleniowego Jeździectwa i Hipoterapii mają na celu zapewnienie studentom jak najlepszych warunków do zdobywania wiedzy.

Uczelnia przyjazna osobom z niepełnosprawnościami

Podejmujemy inicjatywy ułatwiające studiowanie osobom z niepełnosprawnościami. Baza dydaktyczna wyposażona jest w szereg udogodnień, jak windy i podjazdy, organizowane są specjalne zajęcia rehabilitacyjne, zapewnamy wsparcie psychologa. Kolorystyka strona uczelni spełnia wymogi dostępności dla osób słabowidzących. W uczelnianym Centrum Kultury Fizycznej i Sportu prowadzimy bezpłatne zajęcia rehabilitacyjne na siłowni, sali fitness oraz pływalni - studenci i doktoranci mogą w nich uczestniczyć na podstawie posiadanego orzeczenia o niepełnosprawności. Udostępniamy również punkt informacyjno-konsultacyjny dla studentów z niepełnosprawnościami, gdzie mogą oni uzyskać pomoc (informowanie o istniejących funduszach i środkach wsparcia, porady itp.) Zapraszamy na stronę internetową https://up.lublin.pl/edukacja/student/osoby-z-niepelnosprawnosciami

Doskonałe warunki do uprawiania sportu

Nowoczesne Centrum Kultury Fizycznej i Sportu oferuje wiele możlowości do uprawiania różnorodnych dyscyplin sportowych. Zajęcia z wychowania fizycznego, treningi Akademickiego Związku Sportowego oraz indywidualne ćwiczenia mogą odbywać się m.in.: na pływalni (połączonej z aquaparkiem), salach aerobowych, siłowniach, salach fitness, tanecznych i sportów walki, ściance wspinaczkowej, halach sportowych. Studenci zainteresowani rozwojem umiejętności jazdy konnej mogą korzystać z uczelnianego ośrodka hipicznego. Uczelnia posiada również Stację Dydaktyczną i Żeglarską nad Jeziorem Piaseczno.