Aktualności rekrutacyjne

Informacje i relacje z wydarzeń związanych z rekrutacją na studia

Wspólne warsztaty polsko-francuskie

Wspólne warsztaty polsko-francuskie

Zobacz więcej
Nowe kierunki studiów w rekrutacji 2023/2024

Nowe kierunki studiów w rekrutacji 2023/2024

Zobacz więcej
Rekrutacja na studia 2023

Rekrutacja na studia 2023

Zobacz więcej
1 2 ... 25

Oferta:

Rekrutacja na studia

Rekrutacja na studia

Zobacz więcej
Studia I i II stopnia oraz jednolite magisterskie od A do Z

Studia I i II stopnia oraz jednolite magisterskie od A do Z

Zobacz więcej
Niezbędnik kandydata

Niezbędnik kandydata

Zobacz więcej
Cudzoziemcy

Cudzoziemcy

Zobacz więcej
Szkoła Doktorska

Szkoła Doktorska

Zobacz więcej
Studia Podyplomowe

Studia Podyplomowe

Zobacz więcej
Kursy i szkolenia

Kursy i szkolenia

Zobacz więcej
Study in English

Study in English

Zobacz więcej
Oferta dla szkół

Oferta dla szkół

Zobacz więcej
Dzień Otwarty

Dzień Otwarty

Zobacz więcej
Spotkajmy się

Spotkajmy się

Zobacz więcej
Kontakt

Kontakt

Zobacz więcej

Tradycje uniwersyteckie

Tradycje uniwersyteckie sięgają 1944 roku. Wieloletnie doświadczenie łączymy z ciągłą aktualizacją wiedzy w oparciu o wymagania stawiane przez rynek pracy i zmieniającą się gospodarkę.

Wysoki poziom i życzliwość kadry naukowej, znakomicie wyposażone sale dydaktyczne, laboratoria, pracownie komputerowe oraz nowoczesne metody nauczania dają gwarancję zdobycia wykształcenia na najwyższym poziomie.

Praktyczne wykształcenie

Pasje i zainteresowania

Inwestycja w przyszłość

Uczelnia równych szans

Sport

Nacisk na sprawdzanie wiedzy w praktyce

Nowoczesne programy nauczania przygotowywane są w oparciu o Krajowe Ramy Kwalifikacji. Dla każdego kierunku studiów zapewniamy obowiązkowe praktyki studenckie, a także możliwość uczestniczenia w praktykach i stażach ponadprogramowych; organizujemy obowiązkowe i nieobowiązkowe praktyki zawodowe oraz oferujemy możliwość uczestnictwa w międzynarodowych programach praktyk i staży (m.in. USA, Holandia, Wielka Brytania); W stawianiu pierwszych kroków na rynku pracy wspiera uczelniane Biuro Kształcenia Praktycznego i Rozwoju Kompetencji.

Wspieramy studentów w rozwijaniu pasji i zainteresowań

- naukowych: aktywnie działające koła naukowe, możliwość udziału w zagranicznych konferencjach i programach stypendialnych - społecznych: realizacja ciekawych projektów w samorządzie studenckim, współpraca z kwartalnikiem uczelnianym - sportowych: Akademicki Związek Sportowy, nowoczesne Centrum Kultury Fizycznej i Sportu z salami aerobowymi, siłownią, pływalnią, ścianką wspinaczkową - artystycznych: tanecznych i wokalnych w ramach zespołu pieśni i tańca i chóru uniwersyteckiego

Inwestujemy w przyszłość

Cały czas rozwijamy swoją bazę lokalową, m.in. przy wykorzystaniu funduszy UE. Podejmowane inwestycje jak np. budowa biblioteki, Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowego Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej czy Stacji Badawcza i Ośrodka Dydaktyczno-Szkoleniowego Jeździectwa i Hipoterapii mają na celu zapewnienie studentom jak najlepszych warunków do zdobywania wiedzy.

Uczelnia przyjazna osobom z niepełnosprawnościami

Podejmujemy inicjatywy ułatwiające studiowanie osobom z niepełnosprawnościami. Baza dydaktyczna wyposażona jest w szereg udogodnień, jak windy i podjazdy, organizowane są specjalne zajęcia rehabilitacyjne, zapewnamy wsparcie psychologa. Kolorystyka strona uczelni spełnia wymogi dostępności dla osób słabowidzących. W uczelnianym Centrum Kultury Fizycznej i Sportu prowadzimy bezpłatne zajęcia rehabilitacyjne na siłowni, sali fitness oraz pływalni - studenci i doktoranci mogą w nich uczestniczyć na podstawie posiadanego orzeczenia o niepełnosprawności. Udostępniamy również punkt informacyjno-konsultacyjny dla studentów z niepełnosprawnościami, gdzie mogą oni uzyskać pomoc (informowanie o istniejących funduszach i środkach wsparcia, porady itp.) Zapraszamy na stronę internetową https://up.lublin.pl/edukacja/student/osoby-z-niepelnosprawnosciami

Doskonałe warunki do uprawiania sportu

Nowoczesne Centrum Kultury Fizycznej i Sportu oferuje wiele możlowości do uprawiania różnorodnych dyscyplin sportowych. Zajęcia z wychowania fizycznego, treningi Akademickiego Związku Sportowego oraz indywidualne ćwiczenia mogą odbywać się m.in.: na pływalni (połączonej z aquaparkiem), salach aerobowych, siłowniach, salach fitness, tanecznych i sportów walki, ściance wspinaczkowej, halach sportowych. Studenci zainteresowani rozwojem umiejętności jazdy konnej mogą korzystać z uczelnianego ośrodka hipicznego. Uczelnia posiada również Stację Dydaktyczną i Żeglarską nad Jeziorem Piaseczno.