20-950 LUBLIN
ul. Akademicka 13
e-mail: dziekanat.bhz@up.lublin.pl

Dziekanat czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 – 15.00.
W sprawach studenckich należy kontaktować się z pracownikami odpowiedzialnymi za obsługę poszczególnych kierunków studiów.

Dziekanat czynny dla studentów:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz.: 11.00-14.00
sobota dla studentów studiów niestacjonarnych podczas zjazdów i sesji egzaminacyjnej w godz.: 9.00-13.00
środa – Dziekanat nieczynny dla studentów

Uwaga!

Wiadomości w  sprawach dotyczących toku studiów prosimy kierować bezpośrednio do Pracowników odpowiedzialnych za dokumentację toku studiów na poszczególnych kierunkach.

mgr inż. Agata Niemiec
starszy specjalista
tel. 81-445-66-11
e-mail: agata.niemiec@up.lublin.pl

mgr inż. Monika Ciastek
starszy specjalista
tel. 81-445-65-81

monika.ciastek@up.lublin.pl

 

mgr inż. Katarzyna Głaz-Kamińska
starszy specjalista
tel. 81-445-60-94
e-mail: kasia.glaz-kaminska@up.lublin.pl

mgr Małgorzata Polak
starszy specjalista
tel. 81-445-69-91
e-mail: malgorzata.polak@up.lublin.pl

OBSŁUGA TOKU STUDIÓW KIERUNKÓW:

Zootechnika

Studia I stopnia stacjonarne  II,III,IV

Mgr inż. Agata Niemiec    tel. 81 4456611    pok. nr. 352

Zootechnika

Studia Niestacjonarne I stopnia II,III rok

Mgr inż. Agata Niemiec    tel. 81 4456611     pok. nr. 352

Studia II stopnia stacjonarne II rok

Mgr inż. Monika Ciastek    tel. 81 445 65 81   pok.nr. 356

Hipologia i Jeździectwo

Studia I stopnia stacjonarne  I,II,III,IV rok

Studia II stopnia Stacjonarne II rok

Mgr Małgorzata Polak     tel. 81 445 69 91   pok.nr. 354

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

Studia I stopnia stacjonarne I,II,III,IV rok

Studia I stopnia niestacjonarne II,III,IV rok

Mgr inż. Monika Ciastek    tel. 81 445 65 81   pok.nr. 356

Behawiorystyka Zwierząt

Studia I stopnia stacjonarne  I,II,III,IV rok

Mgr inż. Katarzyna Głaz-Kamińska   tel. 81 445 60 94  pok.nr. 354

Studia II stopnia stacjonarne II rok

Mgr inż. Katarzyna Głaz-Kamińska    tel. 81 445 60 94   pok.nr. 354

Studia Niestacjonarne I stopnia I,II,III,IV rok

Mgr inż. Monika Ciastek    tel. 81 445 65 81   pok.nr. 356

Aktywność Fizyczna i Agroturystyka Kwalifikowana

Studia I stopnia stacjonarne II rok

Mgr Małgorzata Polak     tel. 81 445 69 91   pok.nr. 354

Pielęgnacja Zwierząt i Animaloterapia

Studia I stopnia stacjonarne I, II, III, IV rok

Studia I stopnia niestacjonarne II rok

Mgr Małgorzata Polak     tel. 81 445 69 91   pok.nr. 354

Bezpieczeństwo i Certyfikacja Żywności

Studia I stopnia stacjonarne II, III rok

Mgr inż. Monika Ciastek    tel. 81 445 65 81   pok.nr. 356

Studia II stopnia stacjonarne II rok

Mgr inż. Katarzyna Głaz-Kamińska    tel. 81 445 60 94   pok.nr. 354

Kryminalistyka w biogospodarce

Studia stacjonarne I stopnia I rok

Mgr inż. Monika Ciastek    tel. 81 445 65 81   pok.nr. 356