20-950 LUBLIN
ul. Akademicka 13
e-mail: dziekanat.bhz@up.lublin.pl

Dziekanat czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 – 15.00.
W sprawach studenckich należy kontaktować się z pracownikami odpowiedzialnymi za obsługę poszczególnych kierunków studiów.

Dziekanat czynny dla studentów:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz.: 11.00-14.00
sobota dla studentów studiów niestacjonarnych podczas zjazdów i sesji egzaminacyjnej w godz.: 9.00-13.00
środa – Dziekanat nieczynny dla studentów

Uwaga!

Wiadomości w  sprawach dotyczących toku studiów prosimy kierować bezpośrednio do Pracowników odpowiedzialnych za dokumentację toku studiów na poszczególnych kierunkach.

mgr inż. Agata Niemiec
starszy specjalista
tel. 81-445-66-11
e-mail: agata.niemiec@up.lublin.pl

mgr inż. Monika Ciastek
starszy specjalista
tel. 81-445-65-81

monika.ciastek@up.lublin.pl

 

mgr inż. Katarzyna Głaz-Kamińska
starszy specjalista
tel. 81-445-60-94
e-mail: kasia.glaz-kaminska@up.lublin.pl

mgr Małgorzata Polak
starszy specjalista
tel. 81-445-69-91
e-mail: malgorzata.polak@up.lublin.pl

OBSŁUGA TOKU STUDIÓW KIERUNKÓW:

Zootechnika

Studia I stopnia stacjonarne  I,II,III,IV

Mgr inż. Agata Niemiec    tel. 81 4456611    pok. nr. 352

Zootechnika
Studia II stopnia stacjonarne II rok
Studia Niestacjonarne I stopnia I,II rok

Mgr inż. Agata Niemiec    tel. 81 4456611     pok. nr. 352

Studia II stopnia stacjonarne I rok

Mgr inż. Monika Ciastek    tel. 81 445 65 81   pok.nr. 356

Hipologia i Jeździectwo

Studia I stopnia stacjonarne  I,II,III,IV rok
Studia II stopnia Stacjonarne I,II rok

Mgr Małgorzata Polak     tel. 81 445 69 91   pok.nr. 354

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

Studia I stopnia stacjonarne I,II,III,IV rok
Studia II stopnia stacjonarne I,II rok
Studia Niestacjonarne I stopnia I,II,III,IV rok
Studia Niestacjonarne II stopnia II rok

Mgr inż. Monika Ciastek    tel. 81 445 65 81   pok.nr. 356

Behawiorystyka Zwierząt

Studia I stopnia stacjonarne  I,II,III,IV rok

Mgr inż. Katarzyna Głaz-Kamińska   tel. 81 445 60 94  pok.nr. 354

Studia II stopnia stacjonarne I,II rok

Mgr inż. Katarzyna Głaz-Kamińska    tel. 81 445 60 94   pok.nr. 354

Studia Niestacjonarne I stopnia I,II,III,IV rok

Mgr inż. Monika Ciastek    tel. 81 445 65 81   pok.nr. 356

Aktywność Fizyczna i Agroturystyka Kwalifikowana

Studia I stopnia stacjonarne II, III rok

Mgr Małgorzata Polak     tel. 81 445 69 91   pok.nr. 354

Pielęgnacja Zwierząt i Animaloterapia

Studia I stopnia stacjonarne I, II rok

Mgr Małgorzata Polak     tel. 81 445 69 91   pok.nr. 354

Bezpieczeństwo i Certyfikacja Żywności

Studia I stopnia stacjonarne I,III,IV rok

Studia II stopnia stacjonarne II rok

Mgr inż. Monika Ciastek    tel. 81 445 65 81   pok.nr. 356

Studia II stopnia stacjonarne I rok

Mgr inż. Katarzyna Głaz-Kamińska    tel. 81 445 60 94   pok.nr. 354

Studia Niestacjonarne I stopnia IV rok
Studia Niestacjonarne II stopnia II rok

Mgr inż. Monika Ciastek    tel. 81 445 65 81   pok.nr. 356