Dział Nauki

Aktualności

29.09.2023

Młodzi naukowcy: nabór w programie stypendialnym START

Zobacz więcej
23.08.2023

Dr Ewelina Cholewińska zbada wpływ manganu na procesy kościotwórcze oraz metabolizm kostny

Zobacz więcej
29.05.2023

Wademekum Patentowania część 1

Zobacz więcej
16.05.2023

Dr. inż. Damian Zieliński zbada stres u węży

Zobacz więcej
10.01.2023

Wykaz konferencji naukowych planowanych do zorganizowania w 2023 roku

Zobacz więcej
09.01.2023

Projekty badawcze dla młodych naukowców 2023 r.

Zobacz więcej
03.01.2023

Sukces prof. Brygidy Ślaskiej w konkursie Narodowego Centrum Nauki

Zobacz więcej
06.12.2022

Kolejne sukcesy naszych naukowców w konkursach Narodowego Centrum Nauki!

Zobacz więcej
05.12.2022

Sukces prof. dr hab. Urszuli Gawlik-Dziki w konkursie Narodowego Centrum Nauki OPUS

Zobacz więcej
17.11.2022

Stypendium dla wybitnych młodych naukowców

Zobacz więcej

Finansowanie nauki

Od 2019 roku publiczne uczelnie akademickie, jako główne źródło finansowania nauki otrzymują subwencję na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz badawczego. Środki z subwencji mogą być przeznaczone zarówno na wydatki bieżące, jak i na zakup środków trwałych, w tym inwestycje w budynki i budowle. Środki niewykorzystane przez uczelnie w roku przyznania poprzez wynik finansowy zasilą fundusz zasadniczy.

Staże naukowe

Staże naukowe są jedną z form rozwoju naukowego i podnoszenia kwalifikacji nauczycieli akademickich i doktorantów. Osoby zainteresowane odbyciem stażu w innej jednostce naukowej zapraszamy do kontaktu z pracownikami Centrum Nauki.

Projekty i fundusze

Fundusze i projekty stwarzają dużą szansę dla Uczelni i jednostek naukowych na ciekawe projekty. Dlatego dokładamy starań w ich pozyskiwaniu.

Realizowane projekty

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie od lat skutecznie aplikuje o środki zewnętrzne na badania, rozwój, inwestycje i dydaktykę. W zakładce tej przedstawione są wszystkie projekty realizowane na Uniwersytecie.

Usługi Badawcze

Uniwersytet realizuje usługowe prace badawcze i wdrożeniowe na zlecanie podmiotów zewnętrznych. Zakres usług jest ustalany z zainteresowanym podmiotem.

Kontakt

Mogą Państwo skontaktować się z nami w następujący sposób: osobiście od poniedziałku do piątku od godziny 7:00 do godziny 15:00 przy ul. Akademickiej 13 (budynek Rektoratu), telefonicznie w godzinach pracy Centrum, poprzez pocztę elektroniczną.

Dział Nauki

Dział Nauki został powołany Zarządzeniem nr 44 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany struktury organizacyjnej administracji centralnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

 

Dział Nauki jest jednostką podlegającą Prorektorowi ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą. U nas możecie Państwo uzyskać fachową pomoc w zakresie przygotowania wszelkich wniosków o projekty badawcze, edukacyjne i infrastrukturalne, a także w przygotowaniu umów, aneksów, raportów, sprawozdań w ramach prowadzonej działalności naukowej. Ponadto informujemy o aktualnych i planowanych konkursach krajowych. Służymy pomocą w przygotowywaniu umów o współpracy naukowej z podmiotami gospodarczymi.