Dział Nauki

Aktualności

29.05.2024

Sukcesy naszych naukowców w konkursach Narodowego Centrum Nauki

Zobacz więcej
28.05.2024

Rekrutacja do projektu „Wsparcie studentów w zakresie podniesienia ich kompetencji i umiejętności”

Zobacz więcej
06.05.2024

„Wademekum patentowania” — część trzecia i czwarta

Zobacz więcej
09.04.2024

Nowy termin składania wniosków w ramach inicjatywy „Interprojekt” i „Staż za miedzą”

Zobacz więcej
08.01.2024

Projekty badawcze Młodzi Naukowcy - nabór 2024 r.

Zobacz więcej
19.12.2023

IV edycja Staż za miedzą - zmiana terminu naboru

Zobacz więcej
29.09.2023

Młodzi naukowcy: nabór w programie stypendialnym START

Zobacz więcej
23.08.2023

Dr Ewelina Cholewińska zbada wpływ manganu na procesy kościotwórcze oraz metabolizm kostny

Zobacz więcej
29.05.2023

Wademekum Patentowania część 1

Zobacz więcej
16.05.2023

Dr. inż. Damian Zieliński zbada stres u węży

Zobacz więcej

Finansowanie nauki

Od 2019 roku publiczne uczelnie akademickie, jako główne źródło finansowania nauki otrzymują subwencję na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz badawczego. Środki z subwencji mogą być przeznaczone zarówno na wydatki bieżące, jak i na zakup środków trwałych, w tym inwestycje w budynki i budowle. Środki niewykorzystane przez uczelnie w roku przyznania poprzez wynik finansowy zasilą fundusz zasadniczy.

Staże naukowe

Staże naukowe są jedną z form rozwoju naukowego i podnoszenia kwalifikacji nauczycieli akademickich i doktorantów. Osoby zainteresowane odbyciem stażu w innej jednostce naukowej zapraszamy do kontaktu z pracownikami Centrum Nauki.

Projekty i fundusze

Fundusze i projekty stwarzają dużą szansę dla Uczelni i jednostek naukowych na ciekawe projekty. Dlatego dokładamy starań w ich pozyskiwaniu.

Realizowane projekty

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie od lat skutecznie aplikuje o środki zewnętrzne na badania, rozwój, inwestycje i dydaktykę. W zakładce tej przedstawione są wszystkie projekty realizowane na Uniwersytecie.

Usługi Badawcze

Uniwersytet realizuje usługowe prace badawcze i wdrożeniowe na zlecanie podmiotów zewnętrznych. Zakres usług jest ustalany z zainteresowanym podmiotem.

Kontakt

Mogą Państwo skontaktować się z nami w następujący sposób: osobiście od poniedziałku do piątku od godziny 7:00 do godziny 15:00 przy ul. Akademickiej 13 (budynek Rektoratu), telefonicznie w godzinach pracy Centrum, poprzez pocztę elektroniczną.

Dział Nauki

Dział Nauki został powołany Zarządzeniem nr 44 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany struktury organizacyjnej administracji centralnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

 

Dział Nauki jest jednostką podlegającą Prorektorowi ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą. U nas możecie Państwo uzyskać fachową pomoc w zakresie przygotowania wszelkich wniosków o projekty badawcze, edukacyjne i infrastrukturalne, a także w przygotowaniu umów, aneksów, raportów, sprawozdań w ramach prowadzonej działalności naukowej. Ponadto informujemy o aktualnych i planowanych konkursach krajowych. Służymy pomocą w przygotowywaniu umów o współpracy naukowej z podmiotami gospodarczymi.