Studenckie Koło Naukowe Animaloterapii i Zoopsychologii

Studenckie Koło Naukowe Animaloterapii i Zoopsychologii działa na Wydziale Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, przy Zakładzie Animaloterapii i Psychologii Zwierząt.

Członkami Koła mogą być również studenci spoza Wydziału.

 Opiekun naukowy: dr Agnieszka Ziemiańska (). 

Członkowie KNAiZ mają możliwość:

  • uczestniczenia w badaniach i obserwacjach prowadzonych przez Jednostkę
  • zbierania, analizowania i opracowywania wyników przeprowadzonych badań
  • pracy z literaturą naukową oraz pisania prac, doniesień, referatów
  • prezentowania własnych wyników obserwacji i demonstrowania zebranego materiału podczas konferencji naukowych, seminariów
  • czynnego udziału w dodatkowych zajęciach z udziałem zwierząt prowadzonych w Zakładzie Animaloterapii i Psychologii Zwierząt
  • sprawowania opieki nad zwierzętami przebywającymi w Strefie Animaloterapii
  • pomocy w organizacji wydarzeń z udziałem zwierząt organizowanych w ramach działalności Jednostki oraz Strefy Animaloterapii

 

Tematyka badawcza Jednostki jest bardzo zróżnicowana zajmujemy się  psychologią poznawczą i metodami szkoleniowymi psów, zdolnościami intelektualnymi owiec, uczeniem i pracą ze zwierzętami z wykorzystaniem róznych metod, możliwością  rehabilitacji zwierząt z wykorzystaniem nowoczesnych technik fizjoterapeutycznych oraz wpływem animaloterapii na ludzi i zwierzęta.

 

 Jesteśmy młodym, zgranym zespołem zmotywowanym do działania, otwartym na nowych członków. Oprócz badań aktywnie uczestniczymy w Dniach Otwartych Uniwersytetu, Lubelskim Festiwalu Nauki jak również organizujemy zajęcia dla dzieci młodzieży w ramach wolontariatu studenckiego. Uczestniczymy w sympozjach, szkoleniach i konferencjach naukowych.

 

Czekamy na Ciebie! Do zobaczenia!