Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu

Kształcenie

 • Wydziałowa Komisja ds. Ksztacenia

  Przewodnicząca Komisji:
  dr hab. Katarzyna Golan, prof. uczelni
  prodziekan Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu

  Członkowie:
  dr hab. Ewa Zalewska, prof. uczelni
  dr hab. Wojciech Durlak
  dr Margot Dudkiewicz
  dr Piotr Baryła

 • Rady Programowe

  Rada programowa dla kierunku studiów ogrodnictwo
  Przewodniczący: dr hab. Ewa Król, prof. uczelni
  Członkowie:
  dr hab. Robert Gruszecki
  dr hab. Izabela Kot, prof. uczelni
  dr hab. inż. Barbara Marcinek
  dr inż. Piotr Baryła
  Przedstawiciel studentów I stopnia
  Przedstawiciel studentów II stopnia.

  Rada programowa dla kierunku studiów architektura krajobrazu
  Przewodniczący: dr hab. inż. Małgorzata Milecka, prof. uczelni
  Członkowie:
  dr. hab. Sławoj Dreszer, prof. uczelni
  dr hab. Mariusz Szmagara
  dr Karolina Pitura
  dr Ewelina Widelska
  Przedstawiciel studentów I stopnia
  Przedstawiciel studentów II stopnia.

  Rada programowa dla kierunku studiów zielarstwo i fitoprodukty
  Przewodniczący: dr hab. Agnieszka Najda, prof. uczelni
  Członkowie:
  dr hab. Andrzej Sałata, prof. uczelni
  dr hab. Beata Zimowska, prof. uczelni
  dr hab. Grażyna Zawiślak
  dr nauk farm. Magdalena Walasek-Janusz
  Przedstawiciel studentów I stopnia
  Przedstawiciel studentów II stopnia.

  Rada programowa dla kierunku studiów sztuka ogrodowa i aranżacje roślinne
  Przewodniczący: prof. dr hab. Marzena Błażewicz-Woźniak
  Członkowie:
  dr hab. Wojciech Durlak
  dr hab. inż. Paweł Szot
  dr Margot Dudkiewicz
  dr Paulina Hortyńska
  dr inż. Seweryn Malawski
  Przedstawiciel studentów I stopnia.

  Rada programowa dla kierunku studiów ochrona roślin i kontrola fitosanitarna/Plant protection and phytosanitary control
  Przewodniczący: dr hab. Edyta Górska-Drabik, prof. uczelni
  Członkowie:
  dr hab. Agnieszka Jamiołkowska, prof. uczelni
  dr hab. Barbara Skwaryło-Bednarz, prof. uczelni
  dr hab. Katarzyna Kmieć, prof. uczelni
  dr Dariusz Wach
  Przedstawiciel studentów II stopnia.

  Rada programowa dla kierunku studiów zielona urbanistyka/Green Urban
  Planning
  Przewodniczący: dr hab. Wojciech Durlak
  Członkowie:
  dr hab. Wojciech Durlak
  dr Paulina Hortyńska
  dr inż. Natalia Kot
  dr Kamila Rojek
  Przedstawiciel studentów II stopnia.

  Rada programowa dla kierunku studiów enologia i cydrownictwo
  Przewodniczący: dr hab. Magdalena Kapłan
  Członkowie:
  prof. dr hab. Bohdan Dobrzański
  dr hab. Agnieszka Jamiołkowska, prof. uczelni
  dr hab. Monika Kordowska – Wiater
  dr Tomasz Lipa
  dr Anna Stój
  przedstawiciel studentów I stopnia.

  Rada programowa dla kierunku studiów doradztwo ogrodnicze 
  Przewodniczący: dr hab. Robert Gruszecki
  Członkowie:
  dr hab. Zbigniew Jarosz
  dr Tomasz Lipa
  dr Karolina Pitura
  dr Joanna Pawlak
  Przedstawiciel studentów II stopnia.

  Zarządzenie nr 108 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 4 listopada 2021 r. zmieniające Zarządzenie nr 19 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie powołania rad programowych na kierunkach studiów realizowanych na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu

Rozkłady semestr letni 2021/2022

 

 • Jak czytać plany?

  1. Dzień tygodnia 🙂
  2. Godzina rozpoczęcia i zakończenia zajęć.
  3. Rodzaj (ćw. -ćwiczenia; Wy.-wykłady) oraz przedmiot.
  4. Rodzaj grup (podział na grupy wywieszony na tablicach przy Dziekanacie lub w Wirtualnym Dziekanacie)
  5. Miejsce odbywania się zajęć:

  CIW ul. Głęboka 28
  AGRO I Akademicka 13
  AGRO II Akademicka 15
  LESZCZ. 7 ul Leszczyńskiego 7
  FELIN ul. Doświadczalna 50a
  JĘZYK OBCY Głęboka 28 sale Studium Języków Obcych
  WYCHOWANIE FIZYCZNE Głęboka 31 sale, pływalnie
 • Kierunek ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU:

  studia stacjonarne I stopnia:

  Aktualizacje, które pojawiają się obecnie dotyczą zazwyczaj zamiany sal. Proszę o sprawdzanie swoich rozkładów zajęć.

  • rok I      >> AKS1R1  zmiana 14.03.2022
  • rok II     >> AKS1R2 zmiana 15.03.2022
  • rok III    >>AKS1R3 zmiana 22.03.2022
  • rok IV   >>AKS1R4

  studia stacjonarne II stopnia:

  • rok I     >>AKS2R1 zmiana 21.03.2022
  • rok II     >>AKS2R2 zmiana 28.02.2022
 • Kierunek DORADZTWO OGRODNICZE:

  studia stacjonarne II stopnia:

  • rok II     >>DORS2R2 zmiana 30.03.2022
 • Kierunek ENOLOGIA I CYDROWNICTWO:

  studia stacjonarne I stopnia:

  • rok II      >> EICS1R2 zmiana 30.03.2022
 • Kierunek OCHRONA ROŚLIN I KONTROLA FITOSANITARNA:

  studia stacjonarne II stopnia:

 • Kierunek OGRODNICTWO: 

  studia stacjonarne I stopnia:

  • rok  I     >>OGRS1R1 zmiana 09.03.2022
  • rok  II     >>OGRS1R2 zmiana 22.02.2022
  • rok  IV    >> OGRS1R4 

  studia niestacjonarne I stopnia:

 • Kierunek SZTUKA OGRODOWA I ARANŻACJE ROŚLINNE:

  studia stacjonarne I stopnia:

 • Kierunek ZIELARSTWO I FITOPRODUKTY:

   studia stacjonarne I stopnia:

  • rok I     >>ZIFS1R1 zmiana 18.02.2022
  • rok II    >> ZIFS1R2 zmiana 17.02.2022
  • rok  III  >> ZIFS1R3 zmiana 23.02.2022

  studia niestacjonarne I stopnia:

  • rok II    >> ZIFN1R2 zmiana 21.04.2022
  • rok III    >>ZIFN1R3 zmiana 15.02.2022
 • Kierunek ZIELARSTWO I TERAPIE ROŚLINNE:

  studia stacjonarne I stopnia:

  • rok IV  >>ZITRS1R4

 

Wszystkie plany studiów dotyczą roku akademickiego 2021/2022

 • Kierunek Ekologia Miasta

  studia stacjonarne I stopnia:

  rok I ekologia miasta

 • Kierunek Zielarstwo i Terapie Roślinne

  studia stacjonarne I stopnia:

  rok IV

 • Kierunek Green Urban Planning

  studia stacjonarne II stopnia:

  rok I GUP
  rok II

 • Zielona urbanistyka

Organizacja roku akademickiego
Zobacz
Terminy zjazdów
Zobacz

Zgodnie z ustawą z dn. 20 maja 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo o Szkolnictwie Wyższym oraz ustawą z dn. 24 czerwca 2016 r. sprawdzanie pisemnych prac dyplomowych przed egzaminem dyplomowym odbywać się będzie z wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego począwszy od roku akademickiego 2018/2019.

Jednolity system antyplagiatowy - filmy instruktażowe
Zobacz
 • Harmonogram obron rok akademicki 2021/2022 semestr zimowy

  Harmonogram egzaminów dyplomowych 2021/2022 (zima)

  1. do 15.01.2022 roku złożenie pracy dyplomowej w Dziekanacie
  2. 17.01.2022 roku zakończenie zajęć dydaktycznych
  3. 18.01.2022 – 31.01.2022 zimowa sesja egzaminacyjna i poprawkowa

   I i II termin

  Egzamin dyplomowy:

  10 luty 2022r. –  zielarstwo i terapie roślinne, architektura krajobrazu, ogrodnictwo

  15 luty 2022 r. – zielarstwo i terapie roślinne, ogrodnictwo

  18 luty 2022r. – architektura krajobrazu

   Skład komisji egzaminacyjnej:

  1. Przewodniczący komisji
  2. Promotor
  3. Recenzent
 • Kierunek studiów SZTUKA OGRODOWA I ARANŻACJE ROŚLINN

  1. ZAGADNIENIA do opracowania na egzamin dyplomowy inżynierski SZTUKA OGRODOWA I ARANŻACJE ROŚLINNE

   

Integralną częścią studiów zgodnie z programem nauczania są PRAKTYKI STUDECKIE. Każdy student Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu zobowiązany jest do odbycia praktyki zawodowej w wymiarze minimum 8 tygodni.
Student – praktykant chcąc uzyskać jak najlepsze wyniki podczas odbywania praktyk powinien interesować się wszystkim co dzieje się w gospodarstwie (firmie), a zwłaszcza zbierać informacje o sposobie organizacji prac i procesów produkcyjnych. Powierzone prace student powinien wykonywać dokładnie według zaleceń zakładowego opiekuna praktyk.

KIERUNKI STUDIÓW

Studia stacjonarne:

Kierunek – Ogrodnictwo

Studenci kierunku Ogrodnictwo mają do odbycia praktykę zawodową na III roku studiów w okresie wakacyjnym, w wymiarze minimum 8 tygodni, w tym 2 tygodnie w Gospodarstwie Doświadczalnym Felin.
Praktyka może być realizowana w gospodarstwach zarówno w kraju, jak i za granicą. Szczegółowe objaśnienia dotyczące odbywania praktyki są można uzyskać podczas zebrań organizowanych dla studentów z udziałem Prodziekana oraz pracownika Zakładu Szkolenia Praktycznego opiekującego się Wydziałem.
Wszelkie dokumenty potrzebne do odbywania praktyki krajowej dostępne są w Zakładzie Szkolenia Praktycznego u mgr inż. Patrycji Kwiatosz.
Praktykę kończy egzamin ustny, zdawany po VI semestrze przed komisją powołaną przez Prodziekana ds. studenckich i dydaktyki danego kierunku studiów.

Kierunek – Architektura Krajobrazu

Studenci kierunku Architektura Krajobrazu mają do odbycia praktykę w wymiarze minimum 8 tygodni z zakresu:

 1. Praktyka inwentaryzacyjno-dendrologiczna – 2 tyg. semestr II
 2. Studia architektoniczno-krajobrazowe – 1 tydz. semestr IV
 3. Praktyka wykonawczo-projektowa – 5 tyg. semestr VI (można ją rozpocząć w semestrze IV z zakresu wykonawczej minimum 2 tygodnie)

Praktyka rozpoczyna się nie wcześniej niż po zakończeniu zajęć dydaktycznych w danym semestrze.
Praktyka może być odbywana w zakładach lub firmach projektowych zarówno w kraju jak i za granicą.
Szczegółowe objaśnienia odbywania praktyki są można uzyskać podczas zebrań organizowanych dla studentów z udziałem Prodziekana oraz pracownika Zakładu Szkolenia Praktycznego opiekującego się Wydziałem.
Wszelkie dokumenty potrzebne do odbywania praktyki krajowej dostępne są w Zakładzie Szkolenia Praktycznego u mgr inż. Patrycji Kwiatosz.
Praktykę kończy egzamin ustny zdawany przed komisją powołaną przez Prodziekana ds. studenckich i dydaktyki danego kierunku studiów.

Studia niestacjonarne:

Kierunek – Ogrodnictwo

Studenci kierunku Ogrodnictwo mają do odbycia praktykę w wymiarze minimum 8 tygodni z zakresu: sadownictwa, warzywnictwa oraz roślin ozdobnych. Szczegółowy czas trwania praktyk jest zależny od miejsca odbywanej praktyki oraz zainteresowań studenta, a także wybieranej w późniejszym terminie specjalności.
Studenci studiów niestacjonarnych praktykę mogą odbywać już od semestru II do VII, od wiosny do jesieni.
Praktyka może być realizowana w gospodarstwach zarówno w kraju jak i za granicą. Szczegółowe objaśnienia dotyczące odbywania praktyki można uzyskać w podczas zebrań organizowanych dla studentów z udziałem Prodziekana oraz pracownika Zakładu Szkolenia Praktycznego opiekującego się Wydziałem.
Wszelkie dokumenty potrzebne do odbywania praktyki krajowej dostępne są w Zakładzie Szkolenia Praktycznego u mgr inż. Patrycji Kwiatosz.
Praktykę kończy egzamin ustny zdawany po VII semestrze przed komisją powołaną przez odpowiedniego Prodziekana ds. studenckich i dydaktyki danego kierunku studiów.

Kierunek – Ochrona Roślin i Kontrola Fitosanitarna

studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia

Praktyka zawodowa planowana jest po zaliczeniu VI semestru studiów, w wymiarze 4 tygodni. Praktyka może być realizowana w placówkach krajowych i zagranicznych tj. ośrodki terenowe Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin
i Nasiennictwa (PIORiN), instytuty rolnicze, zakłady doświadczalne uczelni, prywatne firmy zajmujące się doradztwem i zabiegami ochrony roślin, wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego, laboratoria kwarantannowe, punkty kontroli fitosanitarnej na przejściach granicznych, gospodarstwa rolnicze i nadleśnictwa.
Baza danych dotycząca ośrodków, firm i gospodarstw, w których studenci mogą odbywać praktyki oraz wszelkie dokumenty potrzebne do odbywania praktyki dostępne są w Dziale Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego u mgr inż. Patrycji Kwiatosz (tel. 814456708).
W celu zaliczenia praktyki i uzyskania punktów ECTS (6) należy przedłożyć opinię zakładowego opiekuna praktyk i dziennik praktyk. Jeżeli student bierze udział w doświadczeniach to wymagany jest opis i analiza statystyczna wyników, co może być wykorzystane do przygotowania projektów i prezentacji w czasie seminariów na semestrze 7. Studenci powinni wykorzystać okres praktyki na zebranie wyników do pracy inżynierskiej. Praktykę kończy egzamin ustny zdawany przed komisją powołaną przez Dziekana Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu.

<<program ramowy praktyk>>

Kierunek – Zielarstwo i Terapie Roślinne

studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia

<>

Kierunek OGRODNICTWO:

Studia stacjonarne I stopnia:

 I rok:

 • Opiekun – dr hab. Katarzyna Kmieć, prof. uczelni
 • Starosta – Radosław Kondziela

 II rok:

 • Opiekun – dr Karolina Pitura
 • Starosta – Weronika Klaczek 

IV rok:

 • Opiekun – dr hab. Mariusz Szmagara
 • Starosta – Justyna Wasińska

Studia niestacjonarne I stopnia:

I rok:

 • Opiekun – dr hab. Katarzyna Kmieć, prof. uczelni
 • Starosta – Weronika Stępkowska 

II rok:

 • Opiekun – dr Karolina Pitura
 • Starosta – Eliza Fereniec

 Kierunek ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU:

 Studia stacjonarne I stopnia:

 I rok:

 • Opiekun – dr Kamila Rojek
 •  Starosta – Maria Krawczyk

II rok:

 • Opiekun – dr Ewelina Widelska
 •  Starosta – Mirosław Wójtowicz 

 III rok:

 • Opiekun – dr hab. Paweł Szot
 • Starosta – Angelika Kowalczyk

IV rok:

 • Opiekun – dr sztuki Paulina Hortyńska
 • Starosta – Monika Antończak

Studia stacjonarne II stopnia:

II rok:

 • Opiekun – dr Margot Dudkiewicz
 • Starosta – Agata Wojciechowicz

Kierunek OCHRONA ROŚLIN I KONTROLA FITOSANITARNA

Studia stacjonarne II stopnia

II rok:

 • Opiekun – dr hab. Izabela Kot
 • Starosta – Małgorzata Kuśmierz

Kierunek ZIELARSTWO I TERAPIE ROŚLINNE

Studia stacjonarne I stopnia:

IV rok:

 • Opiekun – dr hab. Robert Gruszecki
 • Starosta – Aleksandra Chrapek 

Kierunek ZIELARSTWO I FITOPRODUKTY

Studia stacjonarne I stopnia:

I rok:

 • Opiekun – dr n. farm. Magdalena Walasek-Janusz
 • Starosta – Michalina Rogalska

II rok:

 • Opiekun – dr hab. Grażyna Zawiślak
 • Starosta – Agnieszka Klisz 

III rok:

 • Opiekun – dr hab. Ewa Zalewska, prof. uczelni
 • Starosta – Urszula Matuszczak 

Studia niestacjonarne I stopnia:

II rok:

 • Opiekun – dr hab. Grażyna Zawiślak
 • Starosta – Patrycja Gryzio

III rok:

 • Opiekun – dr hab. Ewa Zalewska, prof. uczelni
 • Starosta – Aleksandra Kowalczyk 

Kierunek SZTUKA OGRODOWA I ARANŻACJE ROŚLINNE

Studia stacjonarne I stopnia:

I rok:

 • Opiekun – dr Dariusz Wach
 • Starosta – Paulina Rutkowska 

II rok:

 • Opiekun – dr Marzena Parzymies
 • Starosta – Julia Domańska 

III rok:

 • Opiekun – dr hab. Wojciech Durlak
 • Starosta – Małgorzata Goleniak

Kierunek DORADZTWO OGRODNICZE

Studia stacjonarne II stopnia:

II rok:

 • Opiekun – dr hab. Robert Gruszecki
 • Starosta – Ewelina Story 

Kierunek ENOLOGIA I CYDROWNICTWO

Studia stacjonarne I stopnia:

II rok:

 • Opiekun – dr hab. Magdalena Kapłan
 • Starosta – Kamil Gryta 
Podanie o zmianę grupy zajęciowej
Zobacz
Podanie o urlop zawodowy
Zobacz
Podanie o urlop zdrowotny
Zobacz
Podanie o warunkowe zaliczenie semestru i ponowne zaliczenie przedmiotu/przedmiotów
Zobacz
Podanie o wznowienie studiów
Zobacz
Podanie o przesunięcie terminu składania prac dyplomowyh
Zobacz
Podanie o przedłużenie sesji
Zobacz
Podanie o powtórzenie semestru
Zobacz
Podanie o urlop krótkoterminowy
Zobacz
Podanie o urlop okolicznościowy
Zobacz
Podanie o urlop dziekański
Zobacz
Podanie ogólne - inne sprawy
Zobacz