Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu

Kształcenie

 • Wydziałowa Komisja ds. Ksztacenia

  Przewodnicząca Komisji:
  dr hab. Katarzyna Dzida, prof. uczelni
  prodziekan Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
    
  Członkowie Komisji:
  prof. dr hab. Marzena Błażewicz-Woźniak
  dr hab. Ewa Zalewska, prof. uczelni
  dr hab. Wojciech Durlak
  dr hab. Magdalena Kapłan
  dr Karolina Pitura
  dr Margot Dudkiewicz
  mgr inż. Sebastian Balant
  Radosław Kondziela

Rozkłady semestr Zimowy 2021/2022

AKTUALIZACJA  16.10.2021

 

 • Jak czytać plany?

  1. Dzień tygodnia 🙂
  2. Godzina rozpoczęcia i zakończenia zajęć (pod spodem czas trwania wg. Programu BAZUS, może się nie pokrywać z faktycznym czasem trwania zajęć  litery NP i P są wewnętrznym oznaczeniem programu, nic dla Państwa nie znaczą)
  3. Rodzaj (ćw. -ćwiczenia; Wy.-wykłady) oraz przedmiot.
  4. Rodzaj grup (podział na grupy wywieszony na tablicach przy Dziekanacie lub w Wirtualnym Dziekanacie)
  5. Miejsce odbywania się zajęć:

  CIW ul. Głęboka 28
  AGRO I Akademicka 13
  AGRO II Akademicka 15
  LESZCZ. 7 ul Leszczyńskiego 7
  FELIN ul. Doświadczalna 50a
  JĘZYK OBCY Głęboka 28 sale Studium Języków Obcych
  WYCHOWANIE FIZYCZNE Głęboka 31 sale, pływalnie
 • Kierunek ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU: AKTUALIZACJA  18.10.2021

  studia stacjonarne I stopnia:

  • rok I      >> AKS1R1 
  • rok II     >> AKS1R2  AKTUALIZACJA  18.10.2021
  • rok III    >>AKS1R3
  • rok IV   >>AKS1R4

  studia stacjonarne II stopnia:

 • Kierunek DORADZTWO OGRODNICZE:

  studia stacjonarne II stopnia:

 • Kierunek ENOLOGIA I CYDROWNICTWO:

  studia stacjonarne I stopnia:

 • Kierunek OCHRONA ROŚLIN I KONTROLA FITOSANITARNA:

  studia stacjonarne II stopnia:

 • Kierunek OGRODNICTWO: AKTUALIZACJA  16.10.2021

  studia stacjonarne I stopnia:

  • rok  I     >>OGRS1R1AKTUALIZACJA  16.10.2021
  • rok  II     >>OGRS1R2 AKTUALIZACJA  16.10.2021
  • rok  IV    >> OGRS1R4 

  studia niestacjonarne I stopnia:

  • rok I      >>OGRN1R1 AKTUALIZACJA  16.10.2021
  • rok  II     >> OGRSN1R2 
 • Kierunek SZTUKA OGRODOWA I ARANŻACJE ROŚLINNE:

  studia stacjonarne I stopnia:

 • Kierunek ZIELARSTWO I FITOPRODUKTY:

   studia stacjonarne I stopnia:

  studia niestacjonarne I stopnia:

 • Kierunek ZIELARSTWO I TERAPIE ROŚLINNE:

  studia stacjonarne I stopnia:

Wszystkie plany studiów dotyczą roku akademickiego 2021/2022

 • Kierunek Ekologia Miasta

  studia stacjonarne I stopnia:

  rok I ekologia miasta

 • Kierunek Zielarstwo i Terapie Roślinne

  studia stacjonarne I stopnia:

  rok IV

 • Kierunek Green Urban Planning

  studia stacjonarne II stopnia:

  rok I GUP
  rok II

 • Zielona urbanistyka

Organizacja roku akademickiego
Zobacz
Terminy zjazdów
Zobacz

Zgodnie z ustawą z dn. 20 maja 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo o Szkolnictwie Wyższym oraz ustawą z dn. 24 czerwca 2016 r. sprawdzanie pisemnych prac dyplomowych przed egzaminem dyplomowym odbywać się będzie z wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego począwszy od roku akademickiego 2018/2019.

Jednolity system antyplagiatowy - filmy instruktażowe
Zobacz
 • Harmonogram obron rok akademicki 2020/2021 semestr letni

  Organizacja III semestru studiów stacjonarnych drugiego stopnia w roku akademickim 2020/2021 na kierunkach: architektura krajobrazu, ochrona roślin i kontrola fitosanitarna, zielarstwo i fitoprodukty oraz doradztwo ogrodnicze.

   

  1. do 30.06.2021 złożenie pracy dyplomowej w Dziekanacie
  2. 15.06.2021 zakończenie zajęć dydaktycznych
  3. 16 – 30.06.2021 letnia sesja egzaminacyjna i poprawkowa I
  4. egzamin dyplomowy (10.06.2021 – 10.07.2021 r.):

  – architektura krajobrazu 1.07.2021 r. (czwartek) 5.07.2021 (poniedziałek)

  – ochrona roślin i kontrola fitosanitarna 28.06.2021 r. (poniedziałek)

  – zielarstwo i fitoprodukty 25.06.2021 r. (piątek)

  – doradztwo ogrodnicze 24.06.2021 r. (czwartek)

  – dodatkowy termin 8.07.2021 r. (czwartek)

   

  Organizacja VIII semestru studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia w roku akademickim 2020/2021 na kierunku: zielarstwo i terapie roślinne.

  1. do 30.06.2021 złożenie pracy dyplomowej w Dziekanacie
  2. 27.06.2021 zakończenie zajęć dydaktycznych
  3. 28.06 – 11.07.2021 letnia sesja egzaminacyjna i poprawkowa I
  4. egzamin dyplomowy (10.06.2021 – 10.07.2021 r.):

  – zielarstwo i terapie roślinne 10.07.2021 r. (sobota)

   

 • Harmonogram obron rok akademicki 2020/2021 semestr zimowy

  Organizacja VII semestru studiów stacjonarnych pierwszego stopnia w roku akademickim 2020/2021 na kierunkach: ogrodnictwo, architektura krajobrazu, zielarstwo i terapie roślinne.

  1. do 15.01.2021 roku złożenie pracy dyplomowej w Dziekanacie
  2. 15.01.2021 roku zakończenie zajęć dydaktycznych
  3. 18.01.2021 – 29.01.2021 zimowa sesja egzaminacyjna i poprawkowa I i II termin

  4. egzamin dyplomowy:

  – ogrodnictwo 04.02.2021 r. (czwartek)
  – architektura krajobrazu 08 i 09. 02.2021 r. (poniedziałek, wtorek)
  – zielarstwo i terapie roślinne 10.02.2021 r. (środa)
  – dodatkowy termin 12.02.2021 r. (piątek)

Integralną częścią studiów zgodnie z programem nauczania są PRAKTYKI STUDECKIE. Każdy student Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu zobowiązany jest do odbycia praktyki zawodowej w wymiarze minimum 8 tygodni.
Student – praktykant chcąc uzyskać jak najlepsze wyniki podczas odbywania praktyk powinien interesować się wszystkim co dzieje się w gospodarstwie (firmie), a zwłaszcza zbierać informacje o sposobie organizacji prac i procesów produkcyjnych. Powierzone prace student powinien wykonywać dokładnie według zaleceń zakładowego opiekuna praktyk.

KIERUNKI STUDIÓW

Studia stacjonarne:

Kierunek – Ogrodnictwo

Studenci kierunku Ogrodnictwo mają do odbycia praktykę zawodową na III roku studiów w okresie wakacyjnym, w wymiarze minimum 8 tygodni, w tym 2 tygodnie w Gospodarstwie Doświadczalnym Felin.
Praktyka może być realizowana w gospodarstwach zarówno w kraju, jak i za granicą. Szczegółowe objaśnienia dotyczące odbywania praktyki są można uzyskać podczas zebrań organizowanych dla studentów z udziałem Prodziekana oraz pracownika Zakładu Szkolenia Praktycznego opiekującego się Wydziałem.
Wszelkie dokumenty potrzebne do odbywania praktyki krajowej dostępne są w Zakładzie Szkolenia Praktycznego u mgr inż. Łukasza Wójcika.
Praktykę kończy egzamin ustny, zdawany po VI semestrze przed komisją powołaną przez Prodziekana ds. studenckich i dydaktyki danego kierunku studiów.

Kierunek – Architektura Krajobrazu

Studenci kierunku Architektura Krajobrazu mają do odbycia praktykę w wymiarze minimum 8 tygodni z zakresu:

 1. Praktyka inwentaryzacyjno-dendrologiczna – 2 tyg. semestr II
 2. Studia architektoniczno-krajobrazowe – 1 tydz. semestr IV
 3. Praktyka wykonawczo-projektowa – 5 tyg. semestr VI (można ją rozpocząć w semestrze IV z zakresu wykonawczej minimum 2 tygodnie)

Praktyka rozpoczyna się nie wcześniej niż po zakończeniu zajęć dydaktycznych w danym semestrze.
Praktyka może być odbywana w zakładach lub firmach projektowych zarówno w kraju jak i za granicą.
Szczegółowe objaśnienia odbywania praktyki są można uzyskać podczas zebrań organizowanych dla studentów z udziałem Prodziekana oraz pracownika Zakładu Szkolenia Praktycznego opiekującego się Wydziałem.
Wszelkie dokumenty potrzebne do odbywania praktyki krajowej dostępne są w Zakładzie Szkolenia Praktycznego u mgr inż. Łukasza Wójcika.
Praktykę kończy egzamin ustny zdawany przed komisją powołaną przez Prodziekana ds. studenckich i dydaktyki danego kierunku studiów.

Studia niestacjonarne:

Kierunek – Ogrodnictwo

Studenci kierunku Ogrodnictwo mają do odbycia praktykę w wymiarze minimum 8 tygodni z zakresu: sadownictwa, warzywnictwa oraz roślin ozdobnych. Szczegółowy czas trwania praktyk jest zależny od miejsca odbywanej praktyki oraz zainteresowań studenta, a także wybieranej w późniejszym terminie specjalności.
Studenci studiów niestacjonarnych praktykę mogą odbywać już od semestru II do VII, od wiosny do jesieni.
Praktyka może być realizowana w gospodarstwach zarówno w kraju jak i za granicą. Szczegółowe objaśnienia dotyczące odbywania praktyki można uzyskać w podczas zebrań organizowanych dla studentów z udziałem Prodziekana oraz pracownika Zakładu Szkolenia Praktycznego opiekującego się Wydziałem.
Wszelkie dokumenty potrzebne do odbywania praktyki krajowej dostępne są w Zakładzie Szkolenia Praktycznego u mgr inż. Łukasza Wójcika.
Praktykę kończy egzamin ustny zdawany po VII semestrze przed komisją powołaną przez odpowiedniego Prodziekana ds. studenckich i dydaktyki danego kierunku studiów.

Kierunek – Ochrona Roślin i Kontrola Fitosanitarna

studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia

Praktyka zawodowa planowana jest po zaliczeniu VI semestru studiów, w wymiarze 4 tygodni. Praktyka może być realizowana w placówkach krajowych i zagranicznych tj. ośrodki terenowe Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin
i Nasiennictwa (PIORiN), instytuty rolnicze, zakłady doświadczalne uczelni, prywatne firmy zajmujące się doradztwem i zabiegami ochrony roślin, wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego, laboratoria kwarantannowe, punkty kontroli fitosanitarnej na przejściach granicznych, gospodarstwa rolnicze i nadleśnictwa.
Baza danych dotycząca ośrodków, firm i gospodarstw, w których studenci mogą odbywać praktyki oraz wszelkie dokumenty potrzebne do odbywania praktyki dostępne są w Dziale Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego u mgr inż. Łukasza Wójcika (tel. 081-445-68-93).
W celu zaliczenia praktyki i uzyskania punktów ECTS (6) należy przedłożyć opinię zakładowego opiekuna praktyk i dziennik praktyk. Jeżeli student bierze udział w doświadczeniach to wymagany jest opis i analiza statystyczna wyników, co może być wykorzystane do przygotowania projektów i prezentacji w czasie seminariów na semestrze 7. Studenci powinni wykorzystać okres praktyki na zebranie wyników do pracy inżynierskiej. Praktykę kończy egzamin ustny zdawany przed komisją powołaną przez Dziekana Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu.

<<program ramowy praktyk>>

Kierunek – Zielarstwo i Terapie Roślinne

studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia

<<program ramowy praktyk>>

Kierunek OGRODNICTWO:

Studia stacjonarne I stopnia:

 II rok:

 • Opiekun – dr hab. Mariusz Szmagara
 • Starosta – Justyna Wasińska

III rok:

 • Opiekun – dr Barbara Marcinek
 • Starosta – Kinga Koza

IV rok:

 • Opiekun – dr Iwona Szot
 • Starosta – Anna  Kruczek

Studia stacjonarne II stopnia:

II rok:

 • Opiekun – dr hab. Magdalena Kapłan
 • Starosta – Aleksandra Sulowska

Studia niestacjonarne I stopnia:

IV rok:

 • Opiekun – dr Iwona Szot
 • Starosta – Jakub Malinowski

Studia niestacjonarne II stopnia:

I rok:

 • Opiekun – dr hab. Mariusz Szmagara
 • Starosta – Adam Szyszkowski

Kierunek SZTUKA OGRODOWA I DEKORACJE ROŚLINNE:

Studia stacjonarne I stopnia:

 • Opiekun – dr hab. Wojciech Durlak
 • Starosta –

 Kierunek ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU:

 Studia stacjonarne I stopnia:

 I rok:

 • Opiekun – dr hab. Paweł Szot
 •  Starosta –

II rok:

 • Opiekun – dr sztuki Paulina Hortyńska
 •  Starosta – Monika Antończak

 III rok:

 • Opiekun – dr Seweryn Malawski
 • Starosta – Agata Wojciechowicz

IV rok:

 • Opiekun – dr Margot Dutkiewicz
 • Starosta – Paweł Więcław

Studia stacjonarne II stopnia:

II rok:

 • Opiekun – dr. Ewelina Widelska
 • Starosta – Patrycja Raczyńska 

Kierunek OCHRONA ROŚLIN I KONTROLA FITOSANITARNA

Studia stacjonarne II stopnia

II rok:

 • Opiekun – dr hab. Katarzyna Kmieć
 • Starosta –

Kierunek ZIELARSTWO I TERAPIE ROŚLINNE

Studia stacjonarne I stopnia:

II rok:

 • Opiekun – dr hab. Robert Gruszecki
 • Starosta – Magdalena Szałajska

III rok:

 • Opiekun – dr hab. Katarzyna Dzida
 • Starosta – Weronika Jarmoszewicz

IV rok:

 • Opiekun – dr Aneta Sulborska 
 • Starosta – Katarzyna Zwolińska

Studia niestacjonarne I stopnia:

III rok:

 • Opiekun – dr hab. Katarzyna Dzida
 • Starosta – Karolina Bałanda 

IV rok:

 • Opiekun – dr Aneta Sulborska
 • Starosta –

Kierunek ZIELARSTWO I FITOPRODUKTY

Studia stacjonarne I stopnia:

I rok:

 • Opiekun – dr hab. Ewa Zalewska prof. Uczelni
 • Starosta –

I rok:

 • Studia niestacjonarne I stopnia:
 • Opiekun – dr hab. Ewa Zalewska prof. Uczelni
 • Starosta –

Kierunek ZIELONA URBANISTYKA

Studia stacjonarne II stopnia:

II rok:

 • Opiekun – dr inż. arch. Renata Jóźwik
 • Starosta – Aleksandra Sulowska