Ochrona Roślin i Kontrola Fitosanitarna – studia II stop. niestacjonarne obowiązuje w roku akademickim 2017-2018

SEMESTR I / 6 zjazdów

Język obcy specjalistyczny Angielski
Język obcy specjalistyczny Niemiecki
Język obcy specjalistyczny Francuski
Język obcy specjalistyczny Rosyjski
Biologia molekularna
Statystyka i doświadczalnictwo
Przedmiot humanistyczno-społeczny do wyboru 1 blok A Przedsiębiorczość   
Przedmiot humanistyczno-społeczny do wyboru 1 blok A Owady w historii i kulturze narodów   
Ekologia mikroorganizmów
Przedmiot do wyboru 1 – blok B Entomologia sanitarna   
Przedmiot do wyboru 1 – blok B Sanitary Entomology   
Przedmiot do wyboru 1 – blok B Wybrane zagadnienia z zoogeografii   
Przedmiot do wyboru 1 – blok C Rolnictwo zrównoważone   
Przedmiot do wyboru 1 – blok C Ogrodnictwo zrównoważone   
Metodologia doświadczalnictwa

SEMESTR II / 6 zjazdów

Przedmiot humanistyczno-społeczny do wyboru  2 blok D Zarządzanie   
Przedmiot humanistyczno-społeczny do wyboru  2 blok D Psychologia   
Genetyka odporności roślin
Ekologia szkodników roślin
Pracownia bakteriologiczna
Procedury i praktyki w laboratoriach granicznych
Diagnostyka szkodników roślin
Zrównoważona ochrona roślin przed chwastami

SEMESTR III / 6 zjazdów

Mechanizmy odporności roślin na agrofagi
Mechanizmy odporności agrofagów na pestycydy
Mykotoksyny i grzyby toksynotwórcze
Monitoring szkodników roślin
Przedmiot do wyboru 1 – blok E Grzyby nadrzewne i ich znaczenie   
Przedmiot do wyboru 1 – blok E Metody stosowane w taksonomii grzybów   
Przedmiot do wyboru 2 – blok E Ochrona upraw leśnych   
Przedmiot do wyboru 2 – blok E Protection of forest crops    
Przedmiot do wyboru 2 – blok E Ochrona roślin sadowniczych   
Seminarium dyplomowe 1

SEMESTR IV / 6 zjazdów

GMO i bioetyka w ochronie roślin
Ekotoksykologia pestycydów
Ochrona roślin przed zjawiskami pogodowymi
Przedmiot humanistyczno-społeczny do wyboru  3 blok F Coaching   
Przedmiot humanistyczno-społeczny do wyboru  3 blok F Filozofia   
Przedmiot do wyboru 1 – blok G Szkodniki przechowywanych surowców roślinnych   
Przedmiot do wyboru 1 – blok G Społeczeństwa owadów   
Przedmiot do wyboru 1 – blok G Communities of insects   
Przedmiot do wyboru 2 – blok G Ochrona roślin w uprawach ekologicznych   
Przedmiot do wyboru 2 – blok G Ochrona roślin klimatu ciepłego
Seminarium dyplomowe 2
Praca dyplomowa i egzamin dyplomowy