Dnia  13 listopada 2023 r. na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie (Agro II) odbyło się seminarium szkoleniowe nt.” Bezpieczne i odpowiedzialne stosowanie środków ochrony roślin”, prowadzone przez dr Annę Gałązkę i mgr Natalię Bączyk z Polskiego Stowarzyszenia Środków Ochrony Roślin (PSOR) oraz dr hab. Grzegorza Doruchowskiego z Instytutu Ogrodnictwa – PIB w Skierniewicach.

Klinika Roślin relacja

Podczas spotkania prelegenci przybliżyli studentom zagadnienia dotyczące pestycydów jako leków dla roślin, których odpowiedzialne stosowanie nie szkodzi roślinom. Poruszane były również zagadnienia dotyczące ochrony człowieka i zapylaczy podczas zabiegów pestycydowych. Dr hab. G. Doruchowski przybliżył słuchaczom zagadnienie znoszenia środków ochrony roślin podczas zabiegu, jak również  możliwości przeciwdziałania temu zjawisku. Poruszył również bardzo aktualny temat spływu powierzchniowego jako zagrożenie zanieczyszczeń obszarowych. W ramach seminarium przeprowadzono quiz: pytanie i odpowiedź, rozdając nagrody pocieszenia.

Klinika Roślin relacja

Klinika Roślin relacja

Klinika Roślin relacja

Spotkanie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem ze strony studentów. Uczestniczyło w nim ponad 90 osób z  różnych wydziałów naszej uczelni oraz zaproszeni goście (WIORIN, Lubelska Izba Rolnicza, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Oddział w Lublinie).

Dziękujemy prelegentom za przeprowadzone wykłady, a studentom za udział.