30 maja 2023 r. odbyła się II Konferencja Naukowa, pt.: „Studeo, studere – uczę się: Rośliny i … my”, którą patronatem honorowym objął JM Rektor prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk. Konferencja dedykowana była studentom wszystkich kierunków studiów realizowanych na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, jak również młodzieży szkół średnich.

Wśród znamienitych gości w Konferencji udział wzięli JM Rektor prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk, dr hab. Urszula Kosior-Korzecka, prof. uczelni Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki oraz prof. dr hab. Adam Waśko Prorektor ds. Rozwoju Uczelni. Konferencja cieszyła się zainteresowaniem wśród studentów i została pozytywnie oceniona przez prelegentów, jak również przez szerokie grono przedstawicieli otoczenia społeczno-gospodarczego. Konferencja miała na celu integrację młodzieży, poszerzanie horyzontów naukowych studentów oraz możliwość bezpośredniego spotkania z interesariuszami zewnętrznymi. Głównym tematem spotkania była ROŚLINA, ukazana w różnych odsłonach. Tematyka wykładów była zróżnicowana i umożliwiała pogłębienie informacji o naszych emocjach, przyrodzie, roślinie, środowisku.

Nasi prelegenci: dr Halina Iwańczyk „Czy złość jest zła?”, prof. dr hab. Krystyna Skalicka-Woźniak „Rośliny jako źródło substancji leczniczych”, podleśniczy Sławomir Wróbel „Bioróżnorodność Poleskiego Parku Narodowego”, dr Justyna Libera „Jak wytrwać na diecie odchudzającej? Kilka praktycznych rad od dietetyka”, mgr Iwona Dudczak „Święta roślina, która uzdrawia”, Bartłomiej Musiał „Rośliny kolekcjonerskie – moja pasja” – student II roku kierunku ogrodnictwo.

Oddziaływanie roślin na zdrowie człowieka jest faktem niepodważalnym. Niezwykle istotne znaczenie ma przyroda w odniesieniu do poprawnego funkcjonowania człowieka, obejmującego zarówno równowagę biologiczną (soma), jak i psychiczną (psyche). Obcowanie z naturą daje człowiekowi bezpośrednie i pośrednie korzyści wpływu zieleni na jego życie. Roślinność ma wpływ na niwelowanie negatywnych czynników środowiskowych, m.in. nadmierne nasłonecznienie i zapylenie oraz szkodliwy hałas, ograniczenie występowania chorób cywilizacyjnych poprzez zmniejszenie negatywnych emocji człowieka, stresu, depresji, które powodują osłabienie mechanizmów odpornościowych ludzkiego organizmu.

Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu od nowego sezonu wegetacyjnego 2023 r. prowadzi doświadczenia badawcze oraz zajęcia dydaktyczne w bardzo nowoczesnym obiekcie szklarniowym. Wokół niego będą wykonane ogrody tematyczne, projekt założeń ogrodowych powstaje pod mistrzowskim okiem dr hab. Małgorzaty Mileckiej, prof. uczelni. W czasie swojego wystąpienia na Konferencji Profesor przedstawiła wizualizację głównych założeń i koncepcji projektu.

Istotnym punktem konferencji było spotkanie z przewodniczącymi Rad Programowych, którzy przedstawili najważniejsze informacje, nt. poszczególnych kierunków kształcenia realizowanych na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu.

Udział w wydarzeniu wzięło również grono przedstawicieli pracodawców, którzy zapoznali studentów z ofertą pracy w zakresie szeroko rozumianego ogrodnictwa i architektury krajobrazu, wskazali, jak cenna jest wiedza, którą studenci otrzymują podczas wykładów i ćwiczeń i jakie ma znaczenie na rynku pracy.

Interesujące prezentacje oraz piękne stoiska zaprezentowały Studenckie Koła Naukowe Ogrodników, Architektury Krajobrazu oraz Międzywydziałowe Koło „Herba Medica”. Konferencję poprowadziła Gabriela Bernat – studentka I roku, kierunku zielarstwo i fitoprodukty. Wydarzenie zwieńczył występ Chóru Akademickiego pod dyrekcją Kateryny Kaliniak.

Galeria
Zobacz
Zdjęcia: Alicja Jaroszewska / DRiP