Dziekan Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
dr hab. Katarzyna Dzida, prof. uczelni
oraz Prodziekan dr hab. Katarzyna Golan, prof. uczelni
 zapraszają do udziału w Konferencji,
pt.: Studeo, studere – uczę się”.

Konferencja skierowana jest do studentów i pracowników Wydziału oraz wszystkich osób zainteresowanych. W ramach sympozjum zaprezentowane zostaną wykłady o tematyce ogólnoakademickiej oraz odbędzie się spotkanie studentów naszego Wydziału z interesariuszami zewnętrznymi.

Miejsce obrad: Centrum Kongresowe Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, w dniu 6 czerwca 2022 r., o godz. 8.00

Program konferencji:

8.00-8.30 Dr hab. Katarzyna Dzida, prof. uczelni – Powitanie uczestników „Wydział OiAK w obiektywie ponad 50-letniej historii”
8.35-8.55 Dr hab. Sebastian Gnat, prof. uczelni „Uniwersytet wczoraj i dziś”
9.00-9.25 Prof. dr hab. Bożena Denisow “Zapylacze a bioróżnorodność”
9.30-9.55 Prof. dr hab. Anna Bogucka-Kocka, dr Przemysław Kołodziej „Rośliny jako źródło naturalnych substancji stosowanych w leczeniu chorób pasożytniczych”
10.00-10.25 Prof. dr hab. Krzysztof Tomczuk „Alweokokoza człowieka – nieznana inwazja z lasu”
10.30-10.55 Dr Seweryn Malawski „Ogrody Hesperyd – rośliny cytrusowe w europejskich ogrodach”
11.00-11.25 Dr Marek Kopacki “Wykorzystanie nowoczesnych metod w niechemicznej ochronie roślin”  
11.30-11.55 Inż. Mateusz Popielec „Perspektywy rozwoju uprawy winorośli i winiarstwa w Polsce”
12.00-13.30 Spotkanie Rad Programowych i studentów WOiAK z interesariuszami zewnętrznymi