Szkoła Doktorska Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Rekrutacja

Aktualności:

Tu znajdziesz wszystkie ogłoszenia dotyczące rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

21.09.2022

Lista kandydatów przyjętych do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie- program "Doktorat Wdrożeniowy" w roku akademickim 2000/2023

Zobacz więcej
20.09.2022

Lista kandydatów przyjętych do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w roku akademickim 2022/2023 w rekrutacji uzupełniającej OPUS 22 i SONATA 17

Zobacz więcej
20.09.2022

Ranking kandydatów przyjętych do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w roku akademickim 2022/2023

Zobacz więcej
19.09.2022

Lista rankingowa – Doktorat Wdrożeniowy w roku akademickim 2022/2023

Zobacz więcej
13.09.2022

Termin rozmowy kwalifikacyjnej kandydatów do Szkoły Doktorskiej UP Lublin

Zobacz więcej
13.09.2022

Termin rozmów kwalifikacyjnych kandydatów do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie – projekt SONATA 17

Zobacz więcej
13.09.2022

Termin rozmów kwalifikacyjnych kandydatów do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie – projekt OPUS 22

Zobacz więcej
13.09.2022

Termin rozmów kwalifikacyjnych kandydatów do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie – program „Doktorat Wdrożeniowy”

Zobacz więcej
01.09.2022

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej w ramach programu Doktorat Wdrożeniowy

Zobacz więcej
19.08.2022

Ruszyła rekrutacja do Szkoły Doktorskiej w roku akademickim 2022/2023

Zobacz więcej

Zarządzeniem nr 53/2023 z dnia 14.04.2023 r. został określony limit przyjęć do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w roku akademickim 2023/2024 oraz harmonogram postępowania kwalifikacyjnego do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w roku akademickim 2023/2024

Harmonogram:

1) 1.08.2023 r. – rozpoczęcie rekrutacji do Szkoły Doktorskiej
2) 1.08-8.09.2023 r. – składanie dokumentów przez kandydatów do Szkoły Doktorskiej
3) 11.09.2023 r. – ogłoszenie na stronie internetowej UP w Lublinie informacji o składzie komisji
rekrutacyjnej (podstrona Szkoła Doktorska)
4) 12.09.2023 r. – zawiadomienie kandydatów o miejscu i godzinie rozmowy kwalifikacyjnej poprzez
ogłoszenie na stronie internetowej UP w Lublinie (podstrona Szkoła Doktorska)
5) 14-15. 09. 2023 r. – posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej, analiza i ocena dorobku kandydatów przez
Komisję Rekrutacyjną w oparciu o złożone dokumenty
6) 18-19. 09. 2023 r. – rozmowy kwalifikacyjne
7) 20.09. 2023 r. – ogłoszenie listy rankingowej kandydatów
8) 25.09. 2023 r. – ogłoszenie listy przyjętych do Szkoły Doktorskiej.

 • Archiwum - 2022

  Zarządzeniem nr 52/2022 z dnia 25.04.2022 został określony limit przyjęć do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w roku akademickim 2022/2023 oraz harmonogram postępowania kwalifikacyjnego do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w roku akademickim 2022/2023

  Harmonogram:

  1. 1.08.2022 r. rozpoczęcie rekrutacji do Szkoły Doktorskiej
  2. 1.08-9.09.2022 r. składanie dokumentów przez kandydatów do Szkoły Doktorskiej
  3. 12.09.2022 r. – ogłoszenie na stronie internetowej UP w Lublinie informacji o składzie komisji rekrutacyjnej (podstrona Szkoła Doktorska)
  4. 13.09.2022 r. zawiadomienie kandydatów o miejscu i godzinie rozmowy kwalifikacyjnej poprzez ogłoszenie na stronie internetowej UP w Lublinie (podstrona Szkoła Doktorska)
  5. 14-16.09.2022 r. posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej, analiza i ocena dorobku kandydatów przez Komisję Rekrutacyjną w oparciu o złożone dokumenty
  6. 19-20.09.2022 r. rozmowy kwalifikacyjne
  7. 21.09.2022 r. ogłoszenie listy rankingowej kandydatów
  8. 23.09. 2022 r. ogłoszenie listy przyjętych do Szkoły Doktorskiej.
 • Archiwum - 2021

  Zarządzeniem nr 41/2021 z dnia 12.04.2021 został określony limit przyjęć do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w roku akademickim 2021/2022 oraz harmonogram postępowania kwalifikacyjnego do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w roku akademickim 2021/2022

  Harmonogram:

  • 01.09.2021 – rozpoczęcie rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego
   w Lublinie
  • 1-14.09.2021 – składanie dokumentów przez kandydatów do Szkoły Doktorskiej
  • 17.09.2021 ogłoszenie na stronie internetowej UP w Lublinie informacji o składzie komisji rekrutacyjnej (podstrona Szkoła Doktorska)
  • 17.09.2021 – zawiadomienie kandydatów o miejscu i godzinie rozmowy kwalifikacyjnej poprzez ogłoszenie na stronie internetowej UP w Lublinie (podstrona Szkoła Doktorska)
  • 20-21.09.2021 – posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej, analiza i ocena dorobku kandydatów przez Komisję Rekrutacyjną  w oparciu o złożone dokumenty
  • 22-24.09.2021 – rozmowy kwalifikacyjne
  • 27.09.2021 – ogłoszenie listy rankingowej kandydatów
  • 28.09.2021 – ogłoszenie listy przyjętych do Szkoły Doktorskiej

  Postępowanie kwalifikacyjne do Szkoły Doktorskiej ma charakter konkursowy. Szczegóły dotyczące zasad rekrutacji określa Regulamin.

Uchwała 35/2022-2023 z dnia 31.03.2023 w sprawie określenia zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w roku akademickim 2023/2024

Zarządzenie 53/2023 z dnia 14.04.2023 w sprawie określenia limitu przyjęć do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w roku akademickim 2023/2024, ustalenia harmonogramu postępowania kwalifikacyjnego do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w roku akademickim 2023/2024 oraz określenia wzorów druków, na podstawie których komisja rekrutacyjna przeprowadzi postępowanie rekrutacyjne   

Zarządzenie 65/2023 z dnia 08.05.2023 w sprawie ogłoszenia rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w roku akademickim 2023/2024 w związku z realizacją projektu finansowanego ramach konkursu OPUS 22

 • zał. 1 – opis zainteresowań naukowych kandydata do Szkoły Doktorskiej UP w Lublinie

PDF / DOCX

 • zał. 2 – informacja o aktywności naukowej kandydata do Szkoły Doktorskiej UP w Lublinie

PDF / DOCX

 • zał. 3 – kwestionariusz kandydata na potencjalnego promotora rozprawy doktorskiej

PDF / DOCX

 • zał. 4 – oświadczenie kierownika jednostki organizacyjnej

PDF / DOCX

 • zał. 5 – oświadczenie kandydata do Szkoły Doktorskiej o znajomości języka angielskiego

PDF / DOCX

 • zał. 6 – oświadczenie kandydata do Szkoły Doktorskiej o podjęciu kształcenia w jednej szkole

PDF / DOCX

 • zał. nr 7 kwestionariusz osobowy

PDF / DOCX

 • zał. 8 – oświadczenie kandydata o potrzebie lub braku potrzeby powołania promotora pomocniczego do opracowania rozprawy doktorskiej

PDF / DOCX

 • zał. 9 – oświadczenie kandydata do Szkoły Doktorskiej

PDF / DOCX

Archiwum

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO SZKOŁY DOKTORSKIEJ UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W LUBLINIE W RAMACH PROGRAMU DOKTORAT WDROŻENIOWYNA ROK AKADEMICKI 2022/2023
Zobacz
Aktualizacja haronogramu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej w ramach programu Doktorat Wdrożeniowy na rok akademicki 2021/2022
Zobacz
Harmonogram rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w ramach programu Doktorat Wdrożeniowyna rok akademicki 2021/2022
Zobacz
Dyscyplina Nauki Biologiczne
Zobacz
Dyscyplina inżynieria mechaniczna
Zobacz
Dyscyplina Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
Zobacz
Dyscyplina rolnictwo i ogrodnictwo
Zobacz
Dyscyplina technologia żywności i żywienia
Zobacz
Dyscyplina weterynaria
Zobacz
Dyscyplina zootechnika i rybactwo
Zobacz

Archiwum:

Skład Komisji Rekrutacyjnej do Szkoły Doktorskiej na rok akademcki 2021-2022 - rekrutacja regularna
Zobacz
Skład Komisji Rekrutacyjnej do Szkoły Doktorskiej na rok akademicki 2021-2022 - rekrutacja specjalna (uzupełniająca)
Zobacz
SKŁAD KOMISJI REKRUTACYJNEJ DO SZKOŁY DOKTORSKIEJ NA ROK AKADEMICKI 2022-23 - REKRUTACJA REGULARNA
Zobacz
SKŁAD KOMISJI REKRUTACYJNEJ DO SZKOŁY DOKTORSKIEJ NA ROK AKADEMICKI 2022-23 - REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA
Zobacz