Szkoła Doktorska Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Rekrutacja

Aktualności:

Tu znajdziesz wszystkie ogłoszenia dotyczące rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

08.08.2022

Ruszyła rekrutacja do Szkoły Doktorskiej w roku akademickim 2022/2023

Zobacz więcej
25.05.2022

Harmonogram rekrutacji regularnej do Szkoły Doktorskiej

Zobacz więcej
10.05.2022

Program Doktorat Wdrożeniowy uruchomiony

Zobacz więcej
16.09.2021

Lista przyjętych kandydatów - Doktorat Wdrożeniowy

Zobacz więcej
08.09.2021

Rekrutacja -badania lekarskie

Zobacz więcej
27.08.2021

Ogłoszenie o rozpoczęciu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej w roku akademickim 2021/2022

Zobacz więcej
20.08.2021

Doktorat Wdrożeniowy - Aktualizacja harmonogramu rekrutacji

Zobacz więcej
02.06.2021

Konkurs na stanowisko Stypendysta - Doktorant

Zobacz więcej
18.05.2021

Limit przyjęć, wzory dokumentów oraz harmonogram postępowania kwalifikacyjnego do Szkoły Doktorskiej UP w Lublinie w roku akademickim 2021/2022

Zobacz więcej
04.05.2021

Ogłoszenie V edycji programu Doktorat Wdrożeniowy

Zobacz więcej

Zarządzeniem nr 52/2022 z dnia 25.04.2022 został określony limit przyjęć do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w roku akademickim 2022/2023 oraz harmonogram postępowania kwalifikacyjnego do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w roku akademickim 2022/2023

 1. 1.08.2022 r. rozpoczęcie rekrutacji do Szkoły Doktorskiej
 2. 1.08-9.09.2022 r. składanie dokumentów przez kandydatów do Szkoły Doktorskiej
 3. 12.09.2022 r. – ogłoszenie na stronie internetowej UP w Lublinie informacji o składzie komisji rekrutacyjnej (podstrona Szkoła Doktorska)
 4. 13.09.2022 r. zawiadomienie kandydatów o miejscu i godzinie rozmowy kwalifikacyjnej poprzez ogłoszenie na stronie internetowej UP w Lublinie (podstrona Szkoła Doktorska)
 5. 14-16.09.2022 r. posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej, analiza i ocena dorobku kandydatów przez Komisję Rekrutacyjną w oparciu o złożone dokumenty
 6. 19-20.09.2022 r. rozmowy kwalifikacyjne
 7. 21.09.2022 r. ogłoszenie listy rankingowej kandydatów
 8. 23.09. 2022 r. ogłoszenie listy przyjętych do Szkoły Doktorskiej.

 

 • Archiwum - 2021

  Zarządzeniem nr 41/2021 z dnia 12.04.2021 został określony limit przyjęć do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w roku akademickim 2021/2022 oraz harmonogram postępowania kwalifikacyjnego do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w roku akademickim 2021/2022

  • 01.09.2021 – rozpoczęcie rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego
   w Lublinie
  • 1-14.09.2021 – składanie dokumentów przez kandydatów do Szkoły Doktorskiej
  • 17.09.2021 ogłoszenie na stronie internetowej UP w Lublinie informacji o składzie komisji rekrutacyjnej (podstrona Szkoła Doktorska)
  • 17.09.2021 – zawiadomienie kandydatów o miejscu i godzinie rozmowy kwalifikacyjnej poprzez ogłoszenie na stronie internetowej UP w Lublinie (podstrona Szkoła Doktorska)
  • 20-21.09.2021 – posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej, analiza i ocena dorobku kandydatów przez Komisję Rekrutacyjną  w oparciu o złożone dokumenty
  • 22-24.09.2021 – rozmowy kwalifikacyjne
  • 27.09.2021 – ogłoszenie listy rankingowej kandydatów
  • 28.09.2021 – ogłoszenie listy przyjętych do Szkoły Doktorskiej

  Postępowanie kwalifikacyjne do Szkoły Doktorskiej ma charakter konkursowy. Szczegóły dotyczące zasad rekrutacji określa Regulamin.

Uchwała 43/2021-2022 z dnia 22.04.2022 w sprawie określenia zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO SZKOŁY DOKTORSKIEJ UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W LUBLINIE W RAMACH PROGRAMU DOKTORAT WDROŻENIOWYNA ROK AKADEMICKI 2022/2023
Zobacz
Harmonogram rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w ramach programu Doktorat Wdrożeniowyna rok akademicki 2021/2022
Zobacz
Aktualizacja haronogramu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej w ramach programu Doktorat Wdrożeniowy na rok akademicki 2021/2022
Zobacz
Dyscyplina Nauki Biologiczne
Zobacz
Dyscyplina inżynieria mechaniczna
Zobacz
Dyscyplina Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
Zobacz
Dyscyplina rolnictwo i ogrodnictwo
Zobacz
Dyscyplina technologia żywności i żywienia
Zobacz
Dyscyplina weterynaria
Zobacz
Dyscyplina zootechnika i rybactwo
Zobacz
Skład Komisji Rekrutacyjnej do Szkoły Doktorskiej na rok akademcki 2021-2022 - rekrutacja regularna
Zobacz
Skład Komisji Rekrutacyjnej do Szkoły Doktorskiej na rok akademicki 2021-2022 - rekrutacja specjalna (uzupełniająca)
Zobacz