Szkoła Doktorska Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Rekrutacja

Aktualności:

Tu znajdziesz wszystkie ogłoszenia dotyczące rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

28.09.2023

Lista kandydatów przyjętych do Szkoły Doktorskiej w roku akademickim 2023/2024 — z odwołania

Zobacz więcej
22.09.2023

Lista przyjętych do Szkoły Doktorskiej – rekrutacja regularna w roku akademickim 2023/2024

Zobacz więcej
22.09.2023

Lista przyjętych do Szkoły Doktorskiej – projekt OPUS 18 w roku akademickim 2023/2024

Zobacz więcej
22.09.2023

Lista przyjętych do Szkoły Doktorskiej – projekt OPUS 22 LAP w roku akademickim 2023/2024

Zobacz więcej
22.09.2023

Lista przyjętych do Szkoły Doktorskiej – projekt OPUS 23 w roku akademickim 2023/2024

Zobacz więcej
22.09.2023

Lista przyjętych do Szkoły Doktorskiej – Doktorat Wdrożeniowy w roku akademickim 2023/2024

Zobacz więcej
20.09.2023

Lista rankingowa kandydatów do Szkoły Doktorskiej – rekrutacja regularna w roku akademickim 2023/2024

Zobacz więcej
20.09.2023

Lista rankingowa kandydatów do Szkoły Doktorskiej - projekt OPUS 18 w roku akademickim 2023/2024

Zobacz więcej
20.09.2023

Lista rankingowa kandydatów do Szkoły Doktorskiej - projekt OPUS 22 LAP w roku akademickim 2023/2024

Zobacz więcej
20.09.2023

Lista rankingowa kandydatów do Szkoły Doktorskiej - projekt OPUS 23 w roku akademickim 2023/2024

Zobacz więcej

Zarządzeniem nr 53/2023 z dnia 14.04.2023 r. został określony limit przyjęć do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w roku akademickim 2023/2024 oraz harmonogram postępowania kwalifikacyjnego do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w roku akademickim 2023/2024

Harmonogram:

1) 1.08.2023 r. – rozpoczęcie rekrutacji do Szkoły Doktorskiej
2) 1.08-8.09.2023 r. – składanie dokumentów przez kandydatów do Szkoły Doktorskiej
3) 11.09.2023 r. – ogłoszenie na stronie internetowej UP w Lublinie informacji o składzie komisji
rekrutacyjnej (podstrona Szkoła Doktorska)
4) 12.09.2023 r. – zawiadomienie kandydatów o miejscu i godzinie rozmowy kwalifikacyjnej poprzez
ogłoszenie na stronie internetowej UP w Lublinie (podstrona Szkoła Doktorska)
5) 14-15. 09. 2023 r. – posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej, analiza i ocena dorobku kandydatów przez
Komisję Rekrutacyjną w oparciu o złożone dokumenty
6) 18-19. 09. 2023 r. – rozmowy kwalifikacyjne
7) 20.09. 2023 r. – ogłoszenie listy rankingowej kandydatów
8) 25.09. 2023 r. – ogłoszenie listy przyjętych do Szkoły Doktorskiej.

 • Archiwum - 2022

  Zarządzeniem nr 52/2022 z dnia 25.04.2022 został określony limit przyjęć do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w roku akademickim 2022/2023 oraz harmonogram postępowania kwalifikacyjnego do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w roku akademickim 2022/2023

  Harmonogram:

  1. 1.08.2022 r. rozpoczęcie rekrutacji do Szkoły Doktorskiej
  2. 1.08-9.09.2022 r. składanie dokumentów przez kandydatów do Szkoły Doktorskiej
  3. 12.09.2022 r. – ogłoszenie na stronie internetowej UP w Lublinie informacji o składzie komisji rekrutacyjnej (podstrona Szkoła Doktorska)
  4. 13.09.2022 r. zawiadomienie kandydatów o miejscu i godzinie rozmowy kwalifikacyjnej poprzez ogłoszenie na stronie internetowej UP w Lublinie (podstrona Szkoła Doktorska)
  5. 14-16.09.2022 r. posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej, analiza i ocena dorobku kandydatów przez Komisję Rekrutacyjną w oparciu o złożone dokumenty
  6. 19-20.09.2022 r. rozmowy kwalifikacyjne
  7. 21.09.2022 r. ogłoszenie listy rankingowej kandydatów
  8. 23.09. 2022 r. ogłoszenie listy przyjętych do Szkoły Doktorskiej.
 • Archiwum - 2021

  Zarządzeniem nr 41/2021 z dnia 12.04.2021 został określony limit przyjęć do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w roku akademickim 2021/2022 oraz harmonogram postępowania kwalifikacyjnego do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w roku akademickim 2021/2022

  Harmonogram:

  • 01.09.2021 – rozpoczęcie rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego
   w Lublinie
  • 1-14.09.2021 – składanie dokumentów przez kandydatów do Szkoły Doktorskiej
  • 17.09.2021 ogłoszenie na stronie internetowej UP w Lublinie informacji o składzie komisji rekrutacyjnej (podstrona Szkoła Doktorska)
  • 17.09.2021 – zawiadomienie kandydatów o miejscu i godzinie rozmowy kwalifikacyjnej poprzez ogłoszenie na stronie internetowej UP w Lublinie (podstrona Szkoła Doktorska)
  • 20-21.09.2021 – posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej, analiza i ocena dorobku kandydatów przez Komisję Rekrutacyjną  w oparciu o złożone dokumenty
  • 22-24.09.2021 – rozmowy kwalifikacyjne
  • 27.09.2021 – ogłoszenie listy rankingowej kandydatów
  • 28.09.2021 – ogłoszenie listy przyjętych do Szkoły Doktorskiej

  Postępowanie kwalifikacyjne do Szkoły Doktorskiej ma charakter konkursowy. Szczegóły dotyczące zasad rekrutacji określa Regulamin.

Uchwała 35/2022-2023 z dnia 31.03.2023 w sprawie określenia zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w roku akademickim 2023/2024

Zarządzenie 53/2023 z dnia 14.04.2023 w sprawie określenia limitu przyjęć do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w roku akademickim 2023/2024, ustalenia harmonogramu postępowania kwalifikacyjnego do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w roku akademickim 2023/2024 oraz określenia wzorów druków, na podstawie których komisja rekrutacyjna przeprowadzi postępowanie rekrutacyjne   

Zarządzenie 65/2023 z dnia 08.05.2023 w sprawie ogłoszenia rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w roku akademickim 2023/2024 w związku z realizacją projektu finansowanego ramach konkursu OPUS 22.

Zarządzenie 81/2023 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 29.06.2023 r. w sprawie ogłoszenia rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w roku akademickim 2023/2024 w związku z realizacją projektów finansowanych ramach konkursów OPUS 22 (LAP) oraz OPUS 23.

Zarządzenie 83/2023 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 21 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w roku akademickim 2023/2024 w związku z realizacją projektu finansowanego w ramach konkursu OPUS 18.

Zarządzenie 53/2023 z dnia 14.04.2023 w sprawie określenia limitu przyjęć do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w roku akademickim 2023/2024, ustalenia harmonogramu postępowania kwalifikacyjnego do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w roku akademickim 2023/2024 oraz określenia wzorów druków, na podstawie których komisja rekrutacyjna przeprowadzi postępowanie rekrutacyjne.

Zarządzenie 96/2023 z dnia 07.09.2023 w sprawie ogłoszenia rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w roku akademickim 2023/2024 w związku z realizacją projektu „Doktorat Wdrożeniowy”

 • Archiwum 2022

  • zał. 1 – opis zainteresowań naukowych kandydata do Szkoły Doktorskiej UP w Lublinie

  PDF / DOCX

  • zał. 2 – informacja o aktywności naukowej kandydata do Szkoły Doktorskiej UP w Lublinie

  PDF / DOCX

  • zał. 3 – kwestionariusz kandydata na potencjalnego promotora rozprawy doktorskiej

  PDF / DOCX

  • zał. 4 – oświadczenie kierownika jednostki organizacyjnej

  PDF / DOCX

  • zał. 5 – oświadczenie kandydata do Szkoły Doktorskiej o znajomości języka angielskiego

  PDF / DOCX

  • zał. 6 – oświadczenie kandydata do Szkoły Doktorskiej o podjęciu kształcenia w jednej szkole

  PDF / DOCX

  • zał. nr 7 kwestionariusz osobowy

  PDF / DOCX

  • zał. 8 – oświadczenie kandydata o potrzebie lub braku potrzeby powołania promotora pomocniczego do opracowania rozprawy doktorskiej

  PDF / DOCX

  • zał. 9 – oświadczenie kandydata do Szkoły Doktorskiej

  PDF / DOCX

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO SZKOŁY DOKTORSKIEJ UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W LUBLINIE W RAMACH PROGRAMU DOKTORAT WDROŻENIOWY NA ROK AKADEMICKI 2023/2024
Zobacz

Archiwum

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO SZKOŁY DOKTORSKIEJ UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W LUBLINIE W RAMACH PROGRAMU DOKTORAT WDROŻENIOWYNA ROK AKADEMICKI 2022/2023
Zobacz
Aktualizacja haronogramu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej w ramach programu Doktorat Wdrożeniowy na rok akademicki 2021/2022
Zobacz
Harmonogram rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w ramach programu Doktorat Wdrożeniowyna rok akademicki 2021/2022
Zobacz
Dyscyplina Nauki Biologiczne
Zobacz
Dyscyplina inżynieria mechaniczna
Zobacz
Dyscyplina Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
Zobacz
Dyscyplina rolnictwo i ogrodnictwo
Zobacz
Dyscyplina technologia żywności i żywienia
Zobacz
Dyscyplina weterynaria
Zobacz
Dyscyplina zootechnika i rybactwo
Zobacz
SKŁAD KOMISJI REKTUTACYJNEJ DO SZKOŁY DOKTORSKIEJ NA ROK AKADEMICKI 2023-2024 - REKRUTACJA REGULARNA
Zobacz
SKŁAD KOMISJI REKRUTACYJNEJ DO SZKOŁY DOKTORSKIEJ NA ROK AKADEMICKI 2023-2024 - REKRUTACJA SPECJALNA (UZUPEŁNIAJĄCA)
Zobacz

Archiwum:

SKŁAD KOMISJI REKRUTACYJNEJ DO SZKOŁY DOKTORSKIEJ NA ROK AKADEMICKI 2022-23 - REKRUTACJA REGULARNA
Zobacz
SKŁAD KOMISJI REKRUTACYJNEJ DO SZKOŁY DOKTORSKIEJ NA ROK AKADEMICKI 2022-23 - REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA
Zobacz
Skład Komisji Rekrutacyjnej do Szkoły Doktorskiej na rok akademcki 2021-2022 - rekrutacja regularna
Zobacz
Skład Komisji Rekrutacyjnej do Szkoły Doktorskiej na rok akademicki 2021-2022 - rekrutacja specjalna (uzupełniająca)
Zobacz