Terminy zjazdów

Rok akademicki 2023/2024

Studia niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia:

Wydział Agrobioinżynerii
Zobacz
Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki
Zobacz
Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
Zobacz
Wydział Inżynierii Produkcji
Zobacz
Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii
Zobacz
Wydział Biologii Środowiskowej
Zobacz

Rok akademicki 2024/2025

Studia niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia:

Wydział Agrobioinżynerii
Zobacz
Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki
Zobacz
Wydział Inżynierii Produkcji
Zobacz
Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
Zobacz
Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii
Zobacz
Wydział Biologii Środowiskowej
Zobacz