Terminy zjazdów

Rok akademicki 2021/2022

Studia niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia:

Wydział Agrobioinżynerii
Zobacz
Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodaki
Zobacz
Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
Zobacz
Wydział Inżynierii Produkcji
Zobacz
Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii
Zobacz
Wydział Biologii Środowiskowej
Zobacz