Zielarstwo i terapie roślinne – studia I stop. niestacjonarne
obowiązuje w roku akademickim 2018-2019

SEMESTR I 8 zjazdów   

ZTN1_1_1_Język_obcy_1_Angielski_B_2
ZTN1_1_2_Język_obcy_1_Francuski_B_2
ZTN1_1_3_Język_obcy_1_Niemiecki_B_2
ZTN1_1_4_Język_obcy_1_Rosyjski_B_2
ZTN1_2_Botanika_i_podstawy_fitosocjologii
ZTN1_3_Chemia_ogólna_i_organiczna
ZTN1_4_Uprawa_roli_i_nawożenie
ZTN1_5_BHP_z_ergonomią
ZTN1_6_Analityka_laboratoryjna
ZTN1_7_1_Filozofia (Hum. – Społ.)

ZTN1_7_2_Ekonomia (Hum. – Społ.)
ZTN1_8_1_Historia_zielarstwa (Hum. – Społ.)

ZTN1_8_2_Etyka (Hum. – Społ.)

SEMESTR II 8 zjazdów       

ZTN1_9_1_Język_obcy_2_Angielski_B_2
ZTN1_9_2_Język_obcy_2_Francuski_B_2
ZTN1_9_3_Język_obcy_2_Niemiecki_B_2
ZTN1_9_4_Język_obcy_2_Rosyjski_B_2
ZTN1_10_Zielarstwo_ogólne
ZTN1_11_Biochemia_roślin
ZTN1_12_Fizjologia_roślin
ZTN1_13_Substancje_biologicznie_czynne
ZTN1_14_Podstawy_prawa_i_ochrona_własności_intelektualnej (Hum. – Społ.)

SEMESTR III 9 zjazdów 

ZTN1_15_1_Język_obcy_3_Angielski_B_2
ZTN1_15_2_Język_obcy_3_Francuski_B_2
ZTN1_15_3_Język_obcy_3_Niemiecki_B_2
ZTN1_15_4_Język_obcy_3_Rosyjski_B_2
ZTN1_16_Zielarstwo_szczegółowe_1
ZTN1_17_Herbologia_zielarska
ZTN1_18_Hodowla_i_nasiennictwo_zielarskie
ZTN1_19_Technologie_informacyjne
ZTN1_20_Rośliny_i_surowce_przyprawowe
ZTN1_21_1_Analiza_chemiczna_surowców_zielarskich

ZTN1_21_2_Diagnostyka_ laboratoryjna_owoców_i_warzyw

SEMESTR IV 9 zjazdów 

ZTN1_22_1_Język_obcy_4_Angielski_B_2
ZTN1_22_2_Język_obcy_4_Francuski_B_2
ZTN1_22_3_Język_obcy_4_Niemiecki_B_2
ZTN1_22_4_Język_obcy_4_Rosyjski_B_2
ZTN1_23_Zielarstwo_szczegółowe_2
ZTN1_24_Patogeny_roślin_i_surowców_zielarskich
ZTN1_25_Anatomia_i_fizjologia_człowieka
ZTN1_26_1_Surowce_zielarskie_ze_stanowisk_naturalnych

ZTN1_26_2_Prozdrowotne_właściwości_warzyw
ZTN1_27_1_Żywienie_roślin_zielarskich
ZTN1_27_2_Diagnostyka_potrzeb_nawozowych

SEMESTR V 9 zjazdów       

ZTN1_28_Farmakognozja
ZTN1_29_Farmakologia
ZTN1_30_Szkodniki_roślin_i_surowców_zielarskich
ZTN1_31_Standaryzacja_surowców_zielarskich
ZTN1_32_Ratownictwo_medyczne
ZTN1_33_Obrót_produktami_leczniczymi
ZTN1_34_1_Laboratoryjne_metody_oceny_żywności_pochodzenia_roślinnego

ZTN1_34_2_Charakterystyka_towaroznawcza_surowców_egzotycznych

SEMESTR VI 9 zjazdów 

ZTN1_35_Ochrona_roślin_zielarskich
ZTN1_36_Ekonomika_i_organizacja_produkcji_zielarskiej
ZTN1_37_Towaroznawstwo_zielarskie
ZTN1_38_Regulacje_prawne_w_zielarstwie
ZTN1_39_1_Terapie_naturalne

ZTN1_39_2_Ogrody_botaniczne_i_farmakognostyczne
ZTN1_40_1_Konserwacja_i_przechowywanie_surowców_zielarskich

ZTN1_40_2_Przechowalnictwo_warzyw
ZTN1_41_1_Ekologia_i_ochrona_środowiska

ZTN1_41_2_Naturalne_i_antropogeniczne_siedliska_roślin_zielarskich
ZTN1_42_1_Rośliny_lecznicze_świata

ZTN1_42_2_Etnofarmakologia

SEMESTR VII 8 zjazdów 

ZTN1_43_Fitoterapia
ZTN1_44_Ekologiczne_uprawy_zielarskie
ZTN1_45_Dietetyka_i_żywienie_człowieka
ZTN1_46_1_Zarządzanie_w_sektorze_zielarskim (Hum. – Społ.)

ZTN1_46_2_Finansowanie_projektów_z_funduszy_UE (Hum. – Społ.)
ZTN1_47_1_Reakcje_roślin_na_stresy_środowiskowe

ZTN1_47_2_Choroby_nieinfekcyjne_roślin
ZTN1_48_1_Grzyby_w_dietetyce_i_terapii
ZTN1_48_2_Ocena_jakości_warzyw
ZTN1_49_Seminarium_dyplomowe_1
ZTN1_50_Praktyka_4_tygodnie

SEMESTR VIII 8 zjazdów   

ZTN1_51_1_ Zanieczyszczenia_produktów_zielarskich

ZTN1_51_2_Zanieczyszczenia_środowiskowe
ZTN1_52_1_Komputerowa_analiza_informacji
ZTN1_52_2_Przetwarzanie_baz_danych
ZTN1_53_1_Rośliny_alergizujące

ZTN1_53_2_Alergeny_środowiskowe
ZTN1_54_1_Biofortyfikacja_roślin_zielarskich
ZTN1_54_2_Wojny_chemiczne_roślin
ZTN1_55_1_Grzyby_toksynotwórcze
ZTN1_55_2_Ocena_zdrowotności_roślin_zielarskich
ZTN1_56_Seminarium_dyplomowe_2
ZTN1_57_Praca_dyplomowa_i_egzamin_dyplomowy