21 marca 2023 r. czyli w Dzień Wagarowicza na Placu Litewskim w Lublinie odbyło się wydarzenie pt. „Studiuj w Lublinie – Europejskiej Stolicy Młodzieży 2023”, zorganizowane przez Urząd Miasta Lublin oraz Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Uniwersytet Medyczny, Politechnikę Lubelską, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Akademię Nauk Społecznych i Medycznych oraz Lubelską Akademię WSEI. Do godziny 14:00 przyszli kandydaci na studia mieli możliwość poznać ofertę edukacyjną lubelskich Uczelni, porozmawiać z pracownikami i studentami czy też wziąć udział w konkursach.

W uroczystym otwarciu wzięli udział: rektor, prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk oraz prorektor ds. studenckich i dydaktyki, dr hab. Urszula Kosior-Korzecka, prof. Uczelni.

Na stoiskach Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie nie brakowało atrakcji. Uniwersytecki miś Felek z okazji pierwszego dnia wiosny rozdawał tulipany.

Dużym zainteresowaniem cieszył się konkurs z nagrodami, w którym pytania zadawał królik. Towarzyszyły nam pieski. Można było także zobaczyć szkielety zwierząt, kolorowe odczynniki oraz preparaty. Nie brakowało chętnych do degustacji zdrowej żywności: w tym ciasteczek, pasztecików, cebularzy, soków. Podziw budziły wiszące ogrody – kokedamy, a także miniaturowy ogród inspirowany chińskim ,,bonseki”, z  widowiskową mgłą.

Każdy chętny mógł otrzymać informator z aktualną ofertą edukacyjną w rekrutacji 2023/2024, wylosować drobne upominki, a także zadać pytania pracownikom Działu Rekrutacji i Promocji.

Galeria zdjęć
Zobacz
lublin.wyborcza.pl z dn. 21.03.2023 r.
Zobacz
dziennikwschodni.pl z dn. 21.03.2023 r.
Zobacz
lubelski.pl z dn. 21.03.2023 r. relacja fotograficzna
Zobacz