Kolejna Lekcja Otwarta na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu

          W dniu 24 marca 2023 roku na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu odbyła się kolejna Lekcja Otwarta dla uczniów Technikum Architektury Krajobrazu, z Zespołu Szkół nr 2 w Tarnobrzegu. Główną ideą tego projektu było zaprezentowanie uczniom wydziałowej bazy naukowo-dydaktycznej. Na początku spotkania Pani mgr Monika Zając przedstawiła bogatą ofertę dydaktyczną Uniwersytetu Przyrodniczego, podkreślając możliwości zagospodarowania czasu poza nauką.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Uczniowie wzięli następnie udział w warsztatach prowadzonych przez nauczycieli akademickich Wydziału. Dr Karolina Pitura pokazała jak tworzy się kokedamę, czyli wiszące miniaturowe ogrody. Kompozycje z mchu i roślin cebulowych, uczniowie wykorzystają do dekoracji swoich domów.

 

  • Dr hab. Wojciech Durlak przybliżył z kolei zasady bezinwazyjnego badania drzew z zastosowaniem tomografii komputerowej i wyjaśnił w jaki sposób można ocenić poziom stresu u roślin stosując zaawansowane techniki diagnostyczne.

 

  • Dr Ewa Miłkowska ujawniła tajniki ogrodów Art Déco. Uczniowie zostali zapoznani z głównymi założeniami stylu. Wykonali makietę ogrodu według własnego projektu, nawiązując do głównych założeń tego stylu.

 

  • Dr hab. Robert Gruszecki, prof. uczelni opowiedział skąd biorą się ludowe nazwy roślin.

 

Dr hab. Iwona Szot zachęciła do czerpania z szerokiego wachlarza korzyści jakie niesie uprawa derenia jadalnego. Na zakończenie Pani Dziekan, dr hab. Katarzyna Dzida, prof. uczelni przedstawiła ofertę kształcenia na Wydziale WOiAK, zaprosiła uczniów do przeanalizowania proponowanych kierunków studiów pod kątem dalszej edukacji, jak również zaprosiła do zapoznania się z najnowocześniejszym zapleczem badawczo-dydaktycznym w Felinie – kompleksem szklarniowym z automatycznym sterowaniem parametrami wzrostu i rozwoju roślin. Pani Dziekan podziękowała Nauczycielkom za podjętą współpracę na rzecz promocji kształcenia w tematyce architektoniczno-ogrodniczej oraz Wykładowcom za przygotowanie interesujących wykładów połączonych z częścią praktyczną.  Lekcja Otwarta zorganizowana przez Pracowników Wydziału przybliżyła uczniom wizję studiowania oraz być może pomogła w odkryciu nowych pasji, wytyczenia planów nauki i w efekcie zdobycia ciekawego zawodu.

 

Linki informacyjne do wydarzeń: