• Wydział:  Agrobioinżynierii
 • Stopień: II
 • Rodzaj studiów: stacjonarne, niestacjonarne
 • Typ studiów: magisterskie
 • Czas trwania: 3 semestry (1,5 roku) – stacjonarne, 4 semestry (2 lata) – niestacjonarne
 • Opis kierunku

  Agroleśnictwo jest systemem łączącym zintegrowane użytkowanie gruntów: produkcję rolniczą z gospodarką leśną, wpisując się w założenia polityki rolnośrodowiskowej Unii Europejskiej.

  Systemy agroleśne charakteryzują się produktywnym, różnorodnym oraz bardziej zrównoważonym wykorzystaniem ziemi i są jednymi z narzędzi do zapobiegania zmianom klimatu na świecie. Agroleśnictwo kształtuje mikroklimat, wpływa na obniżenie temperatury otoczenia oraz zwiększa wydajność fotosyntezy, co jest niezwykle ważne w kontekście występowania zjawisk ekstremalnych, takich jak huragany czy susze.

 • Informacje rekrutacyjne

  O przyjęcie na I rok studiów drugiego stopnia kończących się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom z tytułem zawodowym inżyniera na kierunku, na który ubiegają się lub z tytułem zawodowym inżyniera lub magistra inżyniera na kierunku pokrewnym. W postępowaniu rekrutacyjnym uwzględniany jest dyplom oraz średnia ocen ze studiów.  

   

  Szczegółowe informacje nt. kryteriów przyjęć na stronie https://up.lublin.pl/rekrutacja/rekrutacjanastudia/kryteria-przyjec-ii-stopien/ 

 • Przykłady przedmiotów

  technologie upraw agroleśnych, entomologia agroleśna, sylwopastoralizm, diagnostyka agroleśna, teledetekcja w agroleśnictwie

 • Sylwetka absolwenta - Perspektywy zawodowe

  Absolwenci kierunku studiów II stopnia agroleśnictwo, będą wysokiej klasy specjalistami przygotowanymi do pracy w  gospodarce rolniczej i leśnej na różnych stanowiskach pracy oraz do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Będą dysponowali wiedzą i umiejętnościami z zakresu rolnictwa, leśnictwa, ochrony środowiska, a także innowacyjnych rozwiązań procesów technologicznych, mechanizacji prac, logistyki oraz zarządzania i ekonomiki. Będą przygotowani do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, podjęcia pracy w administracji rządowej i samorządowej oraz innych instytucjach związanych z rolnictwem, gospodarką leśną i ochroną środowiska, a także w doradztwie, zarządzaniu produkcją i dystrybucją surowców pozyskiwanych w gospodarce agroleśnej. Ponadto będą przygotowani do podjęcia pracy w placówkach naukowo-badawczych, firmach prowadzących działalność usługową związaną z kształtowaniem środowiska, zalesianiem użytków rolnych oraz planowaniem i organizacją gospodarstw agroleśnych. Po studiach magisterskich II stopnia absolwenci będą mogli podjąć naukę w szkole doktorskiej.

 • Dodatkowe informacje o kierunku

  Zapraszamy do obejrzenia filmiku o kierunku!