• Wydział: Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii
 • Stopień: II
 • Rodzaj studiów: stacjonarne i niestacjonarne
 • Typ studiów: magisterskie
 • Czas trwania: 4 semestry (2 lata) – stacjonarne, 4 semestry (2 lata) – niestacjonarne
 • Opis kierunku

  Dietetyka jako dziedzina nauki integruje wiedzę z zakresu zasad żywienia z podstawami medycznymi i biochemicznymi oraz technologii gastronomicznych. Absolwent posiada wiedzę z zakresu żywienia człowieka zdrowego i chorego oraz technologii przygotowywania potraw. Jest przygotowany do prowadzenia badań w dziedzinie żywienia oraz kontroli jakości żywności, warunków jej przechowywania i produkcji potraw. Zna podstawy marketingu, prawa żywnościowego oraz prawa i ekonomiki w ochronie zdrowia.

  W trakcie studiów realizowane są praktyki zawodowe (ponad 700 godzin!) w szpitalach, zakładach żywienia zbiorowego, pensjonatach, hotelach, szkołach, zakładach produkujących wyposażenie i sprzęt gastronomiczny itp.

 • Informacje rekrutacyjne

  O przyjęcie na I rok studiów drugiego stopnia kończących się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom z tytułem zawodowym licencjata na kierunku, na który ubiegają się lub z tytułem zawodowym inżyniera lub magistra lub magistra inżyniera na kierunku pokrewnym. W postępowaniu rekrutacyjnym uwzględniany jest dyplom oraz średnia ocen ze studiów.
   
  Szczegółowe informacje nt. kryteriów przyjęć na stronie https://up.lublin.pl/rekrutacja/rekrutacjanastudia/kryteria-przyjec-ii-stopien/
 • Przykłady przedmiotów

  metodologia badań żywieniowych, dietoterapia geriatryczna, żywienie kobiet ciężarnych, karmiących, niemowląt, psychodietetyka

 • Sylwetka absolwenta - Perspektywy zawodowe

  Absolwent posiada podstawową wiedzę z zakresu żywienia człowieka zdrowego i chorego oraz technologii przygotowywania potraw. Jest przygotowany do pracy w:

  • publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej;
  • poradniach dietetycznych;
  • zakładach żywienia zbiorowego i zakładach dostarczających pożywienie do szpitali i innych   placówek  zbiorowego żywienia (catering);
  • organizacjach konsumenckich;
  • placówkach sportowych i innych.

   

  Może także współpracować z:  firmami produkującymi dietetyczne środki spożywcze,  żywność specjalnego przeznaczenia;  lekarzami przy profilaktyce i leczeniu schorzeń poprzez  odpowiednie postępowanie dietetyczne.