• Wydział: Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
 • Stopień: II
 • Rodzaj studiów: stacjonarne i niestacjonarne
 • Typ studiów: magisterskie
 • Czas trwania: 3 semestry (1,5 roku) – stacjonarne, 4 semestry (2 lata) – niestacjonarne
 • Opis kierunku

  Kierunek powstał w odpowiedzi na zapotrzebowanie polskiego rynku produktów pochodzenia roślinnego w tym zarówno producentów i wytwórców gotowych produktów, jak również konsumentów sięgających po produkty zielarskie w ramach sprzedaży pozaaptecznej. Nadal brakuje dobrze wykształconych specjalistów na odcinku dystrybucji i sprzedaży produktów pochodzenia roślinnego.

  Studenci kierunku mają możliwość realizacji prac badawczych zarówno w warunkach laboratoryjnych jak i polowych. Odbywają zajęcia praktyczne, terenowe oraz praktykę w specjalistycznych firmach i gospodarstwach zielarskich.

 • Informacje rekrutacyjne

  O przyjęcie na I rok studiów drugiego stopnia kończących się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom z tytułem zawodowym inżyniera na kierunku, na który ubiegają się lub z tytułem zawodowym inżyniera lub magistra inżyniera na kierunku pokrewnym. W postępowaniu rekrutacyjnym uwzględniany jest dyplom oraz średnia ocen ze studiów.  

   

  Szczegółowe informacje nt. kryteriów przyjęć na stronie https://up.lublin.pl/rekrutacja/rekrutacjanastudia/kryteria-przyjec-ii-stopien/

 • Przykłady przedmiotów

  biooleje, receptury kosmetyczne, fitoaromaty, suplementy diety

 • Sylwetka absolwenta - Perspektywy zawodowe

  Absolwenci są przygotowani merytorycznie i praktycznie do produkcji zielarskiej: uprawy, zbioru, suszenia, przechowywania i oceny jakości surowców roślinnych i fitoproduktów, projektowania, organizowania i zarządzania gospodarstwem zielarskim, pracy w laboratoriach fitochemicznych, a także do pracy naukowo-badawczej.