Bezpieczeństwo i certyfikacja żywności

 • UP
 • Rekrutacja
 • Bezpieczeństwo i certyfikacja żywności II stopnia
 • Wydział: Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki
 • Stopień: II
 • Rodzaj studiów: stacjonarne i niestacjonarne
 • Typ studiów: magisterskie
 • Czas trwania: 3 semestry (1,5 roku) – stacjonarne, 4 semestry (2 lata) – niestacjonarne
 • Opis kierunku

  Dla konsumenta priorytetową sprawą jest zagwarantowanie bezpieczeństwa i autentyczności żywności. Absolwent tego kierunku studiów będzie miał wiedzę z zakresu bezpieczeństwa żywności oraz jej certyfikacji.

  Pozna obowiązujące przepisy prawa żywnościowego, zasady certyfikacji i akredytacji, procesy produkcji żywności pochodzenia roślinnego i zwierzęcego na etapie podstawowym oraz jej przetwarzania, konserwowania, pakowania i przechowywania oraz wynikające z tego faktu zagrożenia, a także metody ich eliminowania lub ograniczania. Będzie miał wiedzę na temat wpływu składników żywności na bezpieczeństwo zdrowotne konsumenta. Pozna metody oceny jakości żywności. Pozna zasady budowania, wdrażania, funkcjonowania i doskonalenia systemów zapewnienia i zarządzania jakością stosowanych w branży spożywczej, zarówno obligatoryjnych wymaganych przepisami prawa żywnościowego (GMP, GHP, HACCP), jak i dobrowolnych (ISO 9000, ISO 22000).

  Zajęcia praktyczne odbywają się w salach laboratoryjnych wyposażonych w nowoczesną aparaturę i sprzęt analityczny. Zajęcia terenowe uwzględniają zakłady przemysłu spożywczego różnych sektorów oraz organy urzędowej kontroli.

 • Informacje rekrutacyjne

  O przyjęcie na I rok studiów drugiego stopnia kończących się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom z tytułem zawodowym inżyniera na kierunku, na który ubiegają się lub z tytułem zawodowym inżyniera lub magistra inżyniera na kierunku pokrewnym. W postępowaniu rekrutacyjnym uwzględniany jest dyplom oraz średnia ocen ze studiów.  

   

  Szczegółowe informacje nt. kryteriów przyjęć na stronie https://up.lublin.pl/rekrutacja/rekrutacjanastudia/kryteria-przyjec-ii-stopien/

 • Przykłady przedmiotów

  technologie gastronomiczne, historia analizy i certyfikacji żywności, światowe systemy produkcji żywności, alergie i nietolerancje pokarmowe

 • Sylwetka absolwenta - Perspektywy zawodowe

  Zdobyta wiedza pozwoli na merytoryczny nadzór i kontrolę nad kolejnymi etapami wytwarzania żywności, umożliwi ocenę surowców i produktów żywnościowych oraz identyfikację zagrożeń na każdym etapie produkcji „od pola do stołu”, które mogłyby spowodować, że wyprodukowana żywność nie będzie spełniała kryteriów żywności bezpiecznej. Absolwent będzie także przygotowany, aby podjąć odpowiednie działania zmierzające do eliminacji tych zagrożeń, ewentualnie ich ograniczenia do poziomów akceptowalnych odpowiednimi przepisami. Absolwent może znaleźć zatrudnienie jako ekspert w zakresie kontroli jakości i bezpieczeństwa na każdym etapie procesu wytwarzania żywności. Może podjąć pracę w przedsiębiorstwach przetwórstwa spożywczego, zakładach zbiorowego żywienia, laboratoriach i instytucjach związanych z oceną jakości żywności oraz jej certyfikacją, a także w służbach sanitarnych i celnych

 • Dodatkowe informacje o kierunku

  Zapraszamy do obejrzenia filmiku o kierunku!