• Wydział: Medycyny Weterynaryjnej
 • Stopień: I
 • Rodzaj studiów: stacjonarne
 • Typ studiów: licencjackie
 • Czas trwania: 6 semestrów (3 lata)
 • Opis kierunku

  Analityka weterynaryjna jako pierwszy w Polsce profil kształcenia ukierunkowany na praktyczne i teoretyczne pogłębianie wiedzy z zakresu weterynaryjnej diagnostyki laboratoryjnej, pozwala na zdobycie umiejętności i wiedzy zwiększających konkurencyjność w zakresie kompetencji kandydatów ubiegających się o pracę w laboratoriach i pracowniach badawczych oraz badawczo-naukowych o profilu weterynaryjnym i pokrewnym.

  Nasi absolwenci nabywają praktyczne umiejętności w zakresie:
   
  • właściwego i bezpiecznego postępowania z materiałem diagnostycznym kierowanym do badań laboratoryjnych,
  • prawidłowego wykonywania procedur i czynności laboratoryjnych,
  • umiejętności praktycznego wykorzystania specjalistycznej aparatury badawczej w diagnostyce laboratoryjnej
  • prowadzenia dokumentacji laboratoryjnej w oparciu o pożądaną na rynku pracy i niezbędną w praktyce laboratoryjnej znajomość systemu zarządzania jakością badań
 • Informacje rekrutacyjne

  O przyjęcie na studia pierwszego stopnia mogą ubiegać się kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości. W zależności od indywidualnych osiągnięć zapisanych na świadectwie maturalnym tworzone są listy rankingowe.

  Przedmioty maturalne uwzględniane w kwalifikacji to przedmiot obowiązkowy – biologia i jeden z przedmiotów do wyboru: chemia, fizyka, matematyka.  

  Mnożniki stosowane w ocenie konkursowej:  

  Przedmioty maturalne uwzględniane w kwalifikacji

  mnożnik

  poziom

  podstawowy

  poziom

  rozszerzony

  Przedmiot

  obowiązkowy

  biologia

  1,0

  2,0

  Jeden przedmiot do wyboru

  chemia, fizyka, matematyka

  1,0

  2,0

   

 • Przykłady przedmiotów

  histologia, chemia analityczna, fizjologia zwierząt, immunologia ogólna i kliniczna, farmakologia, analiza instrumentalna, bioetyka, bioasekuracja w laboratoriach, biochemia kliniczna, 

 • Sylwetka absolwenta - Perspektywy zawodowe

  Program studiów ukierunkowany jest przede wszystkim na wykorzystanie nabytej wiedzy i umiejętności w rutynowej praktyce laboratoryjnej i poszerzanie zdobytych kompetencji w trakcie praktyk zawodowych odbywanych przez naszych studentów w laboratoriach diagnostycznych i naukowo-badawczych, między innymi w laboratoriach urzędowych, np. Zakładach Higieny Weterynaryjnej lub laboratoriach i pracowniach diagnostycznych w sektorze prywatnym, które stanowią przyszłe, potencjalne miejsca pracy absolwentów.
    
 • Dodatkowe informacje o kierunku

  Zapraszamy do obejrzenia filmiku o kierunku!