Ochrona roślin i kontrola fitosanitarna

 • UP
 • Rekrutacja
 • Ochrona roślin i kontrola fitosanitarna II stopnia
 • Wydział: Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
 • Stopień: II
 • Rodzaj studiów: stacjonarne
 • Typ studiów: magisterskie
 • Czas trwania: 3 semestry (1,5 roku) – stacjonarne
 • Opis kierunku

  Ochrona roślin i kontrola fitosanitarna to unikatowy kierunek obejmujący nauczanie w zakresie zdrowia roślin. Studia mają charakter interdyscyplinarny, łączący nauki przyrodnicze z wiedzą prawniczo-ekonomiczną. Program zapewnia zdobycie praktycznych umiejętności z zakresu rozpoznawania chorób i szkodników roślin oraz sposobów ich zwalczania. Kierunek propaguje najnowsze technologie w zakresie ochrony roślin, dostosowane dla potrzeb człowieka, środowiska i gospodarki.

 • Informacje rekrutacyjne

  O przyjęcie na I rok studiów drugiego stopnia kończących się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom z tytułem zawodowym inżyniera na kierunku, na który ubiegają się lub z tytułem zawodowym inżyniera lub magistra inżyniera na kierunku pokrewnym. W postępowaniu rekrutacyjnym uwzględniany jest dyplom oraz średnia ocen ze studiów.  

  Szczegółowe informacje nt. kryteriów przyjęć na stronie https://up.lublin.pl/rekrutacja/rekrutacjanastudia/kryteria-przyjec-ii-stopien/

 • Przykłady przedmiotów

  ochrona roślin przed zjawiskami pogodowymi, identyfikacja czynników infekcyjnych, prawo i ekonomika w ochronie roślin, ekologia agrofagów, ochrona drzew parkowych i leśnych.

 • Sylwetka absolwenta - Perspektywy zawodowe

  Profil kształcenia spełnia wymogi i potrzeby rynku pracy. Atutem kierunku jest kształcenie praktyczne w formie staży, wyjazdów terenowych i konferencji naukowych. Studenci nabywają uprawnienia do obrotu i stosowania środków ochrony roślin. Mogą poszerzać wiedzę w studenckim kole naukowym „SKOR”. Zajęcia odbywają się w salach laboratoryjnych wyposażonych w nowoczesną aparaturę. Absolwenci przygotowani są do pracy w:

  • urzędach państwowych związanych z kontrolą produktów roślinnych (punkty graniczne kontroli roślin w kraju i na terenie państw Unii Europejskiej),
  • laboratoriach analitycznych,
  • ośrodkach doradztwa rolniczego,
  • firmach zajmujących się ochroną zieleni miejskiej,
  • jednostkach naukowych, oraz mogą:
  • prowadzić własną działalność gospodarczą (produkcja roślinna i dystrybucja środków ochrony roślin),
  • pracować jako konsultanci i doradcy od spraw zdrowia roślin w centrach ogrodniczych.