Zarządzanie i inżynieria produkcji

 • Wydział: Inżynierii Produkcji
 • Stopień: II
 • Rodzaj studiów: stacjonarne, niestacjonarne
 • Typ studiów: magisterskie
 • Czas trwania: 3 semestry (1,5 roku) – stacjonarne; 4 semestry (2 lata) – niestacjonarne
 • Specjalności: marketing i zarządzanie produkcją żywności (s, n, II stopień) oraz inżynieria zarządzania produkcją i usługami (s, n, II stopień), management and food engineering (s, II stopień)
 • Opis kierunku

  Zarządzanie i inżynieria produkcji to kierunek umożliwiający studentom połączenie przygotowania inżynierskiego z określonej dziedziny z umiejętnościami menedżerskimi z zakresu m.in. organizacji i zarządzania, marketingu i finansów.

  Studia rozwijają umiejętności menedżerskie i przygotowują do rozwiązywania zagadnień z wybranego zakresu inżynierii produkcji, w tym: projektowania nowych i nadzorowania istniejących procesów i systemów produkcyjnych i eksploatacyjnych, nadzorowania obiektów i systemów zarządzania, doboru i szkolenia personelu, zarządzania przedsiębiorstwem, finansami i kapitałem, zarządzania kosztami, marketingu, logistyki, zarządzania inwestycjami rzeczowymi, formułowania zadań z zakresu technologii zarządzania i finansów, transferu technologii i innowacyjności.

 • Informacje rekrutacyjne

  O przyjęcie na I rok studiów drugiego stopnia kończących się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom z tytułem zawodowym inżyniera na kierunku, na który ubiegają się lub z tytułem zawodowym inżyniera lub magistra inżyniera na kierunku pokrewnym. W postępowaniu rekrutacyjnym uwzględniany jest dyplom oraz średnia ocen ze studiów.  

   

  Szczegółowe informacje nt. kryteriów przyjęć na stronie https://up.lublin.pl/rekrutacja/rekrutacjanastudia/kryteria-przyjec-ii-stopien/

 • Przykłady przedmiotów

  prognozowanie i symulacja w przedsiębiorstwie, ekonometria, organizacja systemów produkcyjnych

 • Sylwetka absolwenta - Perspektywy zawodowe

  Kierunek umożliwia studentom połączenie przygotowania inżynierskiego z określonej dziedziny z umiejętnościami menedżerskimi z zakresu m.in. organizacji i zarządzania, marketingu i finansów.

  Absolwenci są przygotowani do pracy w małych, średnich  i dużych przedsiębiorstwach zajmujących wybranym zakresem  inżynierii produkcji, jednostkach projektowych i doradczych oraz   innych jednostkach gospodarczych,  administracyjnych, w  których wymagana jest wiedza techniczna, ekonomiczna i informatyczna oraz umiejętności organizacyjne.